Informacje

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Bugajska Małgorzata Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-09-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45435. Bugajska Małgorzata Urszula. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 45/18. [BMSiG-45306/2018] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 26 września 2018 r. - Sygn. Akt V GU 45/18 1. ogłosił upadłość Małgorzaty Urszuli Bugajskiej (nr PESEL 75012705483) zamieszkałej w Piechowicach 58-573, ul. Szkolna 5/13, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. określił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidację majątku upadłego, 3. wezwał wierzycieli upadłego aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Joannę Łukaszewicz, 6. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Jedlińskiego, nr licencji 433. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45435

Dodano: 2018-10-18 09:41:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Bugajska Małgorzata Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45435. Bugajska Małgorzata Urszula. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 45/18. [BMSiG-45306/2018] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 26 września 2018 r. - Sygn. Akt V GU 45/18 1. ogłosił upadłość Małgorzaty Urszuli Bugajskiej (nr PESEL 75012705483) zamieszkałej w Piechowicach 58-573, ul. Szkolna 5/13, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. określił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidację majątku upadłego, 3. wezwał wierzycieli upadłego aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Joannę Łukaszewicz, 6. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Jedlińskiego, nr licencji 433. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45435

Dodano: 2018-10-18 09:41:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Bułaczyńska-Kralczyńska Kinga w upadłości likwidacyjnej

2018-10-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45436. Bułaczyńska-Kralczyńska Kinga. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 407/17, XIV GUp 199/18. [BMSiG-45271/2018] Sygn. akt XIV GU 407/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 października 2018 roku ogłosił upadłość Kingi Bułaczyńskiej-Kralczyńskiej, PESEL 73070401680, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzatę Dominiak, na syndyka masy upadłości wyznaczono Martę Wrońską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 726. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 199/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45436

Dodano: 2018-10-18 09:43:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Bułaczyńska-Kralczyńska Kinga w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45436. Bułaczyńska-Kralczyńska Kinga. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 407/17, XIV GUp 199/18. [BMSiG-45271/2018] Sygn. akt XIV GU 407/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 października 2018 roku ogłosił upadłość Kingi Bułaczyńskiej-Kralczyńskiej, PESEL 73070401680, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzatę Dominiak, na syndyka masy upadłości wyznaczono Martę Wrońską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 726. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 199/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45436

Dodano: 2018-10-18 09:43:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Dudek Marian w upadłości likwidacyjnej

2018-06-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45437. Dudek Marian. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy sygn. akt XI GU 265/18. [BMSiG-45303/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 13 czerwca 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 265/18 ogłosił upadłość dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - w osobie Marian Dudek, PESEL 39061600571, zam.: Poznań, w celu likwidacji majątku dłużnika. Wzywa się wierzycieli upadłego, by w okresie 30 (trzydziestu) dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono syndyka w osobie Agnieszki Fuglewicz. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45437

Dodano: 2018-10-18 09:44:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Dudek Marian w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45437. Dudek Marian. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy sygn. akt XI GU 265/18. [BMSiG-45303/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 13 czerwca 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 265/18 ogłosił upadłość dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - w osobie Marian Dudek, PESEL 39061600571, zam.: Poznań, w celu likwidacji majątku dłużnika. Wzywa się wierzycieli upadłego, by w okresie 30 (trzydziestu) dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono syndyka w osobie Agnieszki Fuglewicz. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45437

Dodano: 2018-10-18 09:44:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Dudek Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45438. Dudek Teresa. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt XI GU 57/18. [BMSiG-45300/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 24 maja 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 57/18 ogłosił upadłość dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w osobie Teresy Dudek, PESEL 51022304427, zam.: Poznań, w celu likwidacji majątku dłużnika. Wzywa się wierzycieli upadłego, by w okresie 30 (trzydziestu) dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono syndyka w osobie Agnieszki Fuglewicz. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45438

Dodano: 2018-10-18 09:45:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Dudek Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45438. Dudek Teresa. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt XI GU 57/18. [BMSiG-45300/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 24 maja 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 57/18 ogłosił upadłość dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w osobie Teresy Dudek, PESEL 51022304427, zam.: Poznań, w celu likwidacji majątku dłużnika. Wzywa się wierzycieli upadłego, by w okresie 30 (trzydziestu) dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono syndyka w osobie Agnieszki Fuglewicz. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45438

Dodano: 2018-10-18 09:46:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Fałdyga Lidia Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-10-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45439. Fałdyga Lidia Zofia. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 126/18 „of”. [BMSiG-45374/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 października 2018 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość Lidii Zofii Fałdygi (Lidia Zofia Fałdyga), zamieszkałej przy ul. Monte Casino 15 B/5, 75-414 Koszalin; numer PESEL 69062402940; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Grażynę Kozłowską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 71, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego Dz. Urz. WE L 160, s. 1; polskie wydanie specjalne rozdz. 19 tom 1, s. 191; z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygnaturą VII GUp 126/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45439

Dodano: 2018-10-18 09:47:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Fałdyga Lidia Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45439. Fałdyga Lidia Zofia. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 126/18 „of”. [BMSiG-45374/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 października 2018 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość Lidii Zofii Fałdygi (Lidia Zofia Fałdyga), zamieszkałej przy ul. Monte Casino 15 B/5, 75-414 Koszalin; numer PESEL 69062402940; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Grażynę Kozłowską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 71, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego Dz. Urz. WE L 160, s. 1; polskie wydanie specjalne rozdz. 19 tom 1, s. 191; z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygnaturą VII GUp 126/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45439

Dodano: 2018-10-18 09:47:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Drążewski Dariusz Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45440. Drążewski Dariusz Janusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 431/18. [BMSiG-45320/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 9 października 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 431/18, ogłosił upadłość Dariusza Janusza Drążewskiego (numer PESEL: 59080600657) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45440

Dodano: 2018-10-18 09:48:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Drążewski Dariusz Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45440. Drążewski Dariusz Janusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 431/18. [BMSiG-45320/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 9 października 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 431/18, ogłosił upadłość Dariusza Janusza Drążewskiego (numer PESEL: 59080600657) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45440

Dodano: 2018-10-18 09:48:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Franczyk Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45441. Franczyk Danuta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 670/18/4, X GUp 149/18/4. [BMSiG-45314/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 12.10.2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 670/18/4, ogłosił upadłość dłużniczki - Danuty Franczyk, zamieszkałej w Jaworznie, przy ulicy Narutowicza 38, posiadającej numer PESEL 57090405686, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Wiktora Kożucha, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1136. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt X GUp 149/18/4. Adres tut. Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45441

Dodano: 2018-10-18 09:49:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Franczyk Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45441. Franczyk Danuta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 670/18/4, X GUp 149/18/4. [BMSiG-45314/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 12.10.2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 670/18/4, ogłosił upadłość dłużniczki - Danuty Franczyk, zamieszkałej w Jaworznie, przy ulicy Narutowicza 38, posiadającej numer PESEL 57090405686, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Wiktora Kożucha, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1136. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt X GUp 149/18/4. Adres tut. Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45441

Dodano: 2018-10-18 09:49:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Grzesiak Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-09-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45442. Grzesiak Paweł. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 117/18 „of”. [BMSiG-45322/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 września 2018 r.: 1. ogłosił upadłość Pawła Grzesiaka, zamieszkałego przy ul. Zygmuntowskiej 36/4, 78-100 Kołobrzeg, numer PESEL 76031511136 2. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej 3. wzywa wierzycieli upadłego, do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 4. wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza 5. wyznaczył Alicję Bejnarowicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 118, na syndyka 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego oraz art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie ma charakter główny 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VII GUp 117/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45442

Dodano: 2018-10-18 09:50:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Grzesiak Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45442. Grzesiak Paweł. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 117/18 „of”. [BMSiG-45322/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 września 2018 r.: 1. ogłosił upadłość Pawła Grzesiaka, zamieszkałego przy ul. Zygmuntowskiej 36/4, 78-100 Kołobrzeg, numer PESEL 76031511136 2. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej 3. wzywa wierzycieli upadłego, do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 4. wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza 5. wyznaczył Alicję Bejnarowicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 118, na syndyka 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego oraz art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie ma charakter główny 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VII GUp 117/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45442

Dodano: 2018-10-18 09:50:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Oleś Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45443. Oleś Mariusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 472/18, XII GUp 321/18. [BMSiG-45200/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 11 października 2018 roku (sygn. akt XII GU 472/18), została ogłoszona upadłość dłużnika Mariusza Olesia (Oleś), zam.: ul. Jankowicka 6A, 44-240 Żory, PESEL 87021215516, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 dalej jako Rozporządzenie Nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 321/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45443

Dodano: 2018-10-18 09:52:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Oleś Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45443. Oleś Mariusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 472/18, XII GUp 321/18. [BMSiG-45200/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 11 października 2018 roku (sygn. akt XII GU 472/18), została ogłoszona upadłość dłużnika Mariusza Olesia (Oleś), zam.: ul. Jankowicka 6A, 44-240 Żory, PESEL 87021215516, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 dalej jako Rozporządzenie Nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 321/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45443

Dodano: 2018-10-18 09:52:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Hamerli Andrzej Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2018-07-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45444. Hamerli Andrzej Zygmunt. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 289/18, XIV GUp 178/18 [BMSiG-45258/2018] Sygn. akt XIV GU 289/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 lipca 2018 roku ogłosił upadłość Andrzeja Zygmunta Hamerli, numer PESEL 60090805059, zamieszkałego w Łodzi, ul. Jana Brzechwy 7 m. 48, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, Na syndyka masy upadłości wyznaczono Grzegorza Przysieckiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 280. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 178/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45444

Dodano: 2018-10-18 09:53:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Hamerli Andrzej Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45444. Hamerli Andrzej Zygmunt. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 289/18, XIV GUp 178/18 [BMSiG-45258/2018] Sygn. akt XIV GU 289/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 lipca 2018 roku ogłosił upadłość Andrzeja Zygmunta Hamerli, numer PESEL 60090805059, zamieszkałego w Łodzi, ul. Jana Brzechwy 7 m. 48, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, Na syndyka masy upadłości wyznaczono Grzegorza Przysieckiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 280. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 178/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45444

Dodano: 2018-10-18 09:53:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Kacmarzyk Barbara Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-09-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45445. Kacmarzyk Barbara Dorota. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 94/18, V GUp 78/18. [BMSiG-45376/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, z dnia 24 września 2018 r., sygn. akt V GU 94/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Barbary Doroty Kacmarzyk, zamieszkałej w miejscowości 59-300 Lubin, ul. Marii Skłodowskiej- -Curie 96/11, PESEL 79010106185, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jej majątku; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, sygn. akt V GUp 78/18; III. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Michała Błaszczyszyna (numer licencji 105); IV. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45445

Dodano: 2018-10-18 09:55:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Kacmarzyk Barbara Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45445. Kacmarzyk Barbara Dorota. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 94/18, V GUp 78/18. [BMSiG-45376/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, z dnia 24 września 2018 r., sygn. akt V GU 94/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Barbary Doroty Kacmarzyk, zamieszkałej w miejscowości 59-300 Lubin, ul. Marii Skłodowskiej- -Curie 96/11, PESEL 79010106185, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jej majątku; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, sygn. akt V GUp 78/18; III. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Michała Błaszczyszyna (numer licencji 105); IV. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45445

Dodano: 2018-10-18 09:55:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kochan Cezary w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45446. Kochan Cezary. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1273/18, X GUp 886/18. [BMSiG-45344/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 października 2018 r., w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt X GU 1273/18: 1) ogłosił upadłość Cezarego Kochana (PESEL: 65040104516), zamieszkałego pod adresem: 04-544 Warszawa, ul. Przyjaźni 76, 2) określił, iż Cezary Kochan jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609), 4) określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 886/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45446

Dodano: 2018-10-18 09:56:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kochan Cezary w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45446. Kochan Cezary. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1273/18, X GUp 886/18. [BMSiG-45344/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 października 2018 r., w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt X GU 1273/18: 1) ogłosił upadłość Cezarego Kochana (PESEL: 65040104516), zamieszkałego pod adresem: 04-544 Warszawa, ul. Przyjaźni 76, 2) określił, iż Cezary Kochan jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609), 4) określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 886/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45446

Dodano: 2018-10-18 09:56:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Junkert Bożena w upadłości likwidacyjnej

2018-10-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45447. Junkert Bożena. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 73/18. [BMSiG-45375/2018] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 5 października 2018 r.- sygn. akt. V GU 73/18 1. ogłosił upadłość Bożeny Junkert (nr PESEL 82042312608) zamieszkałej w Jeleniej Górze, przy ul. Malinnik 2a/19, nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. określił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidację majątku upadłej, 3. wezwał wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego, 6. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Jedlińskiego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45447

Dodano: 2018-10-18 09:57:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Junkert Bożena w upadłości likwidacyjnej

2018-10-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45447. Junkert Bożena. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 73/18. [BMSiG-45375/2018] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 5 października 2018 r.- sygn. akt. V GU 73/18 1. ogłosił upadłość Bożeny Junkert (nr PESEL 82042312608) zamieszkałej w Jeleniej Górze, przy ul. Malinnik 2a/19, nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. określił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidację majątku upadłej, 3. wezwał wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego, 6. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Jedlińskiego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45447

Dodano: 2018-10-18 09:57:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Junkert Bożena w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45447. Junkert Bożena. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 73/18. [BMSiG-45375/2018] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 5 października 2018 r.- sygn. akt. V GU 73/18 1. ogłosił upadłość Bożeny Junkert (nr PESEL 82042312608) zamieszkałej w Jeleniej Górze, przy ul. Malinnik 2a/19, nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. określił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidację majątku upadłej, 3. wezwał wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego, 6. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Jedlińskiego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45447

Dodano: 2018-10-18 09:57:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Koprowska Anita w upadłości likwidacyjnej

2018-10-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45448. Koprowska Anita. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 117/18 of. [BMSiG-45226/2018] Postanowieniem z dnia 5 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Anity Koprowskiej, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Anity Koprowskiej, zamieszkałej w Grójcu przy ul. Sienkiewicza 6, PESEL nr 76051008847, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza SSR Monikę Podgórską; V. wyznaczyć na syndyka Wojciecha Kapustę, nr licencji 290. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45448

Dodano: 2018-10-18 09:59:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Koprowska Anita w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45448. Koprowska Anita. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 117/18 of. [BMSiG-45226/2018] Postanowieniem z dnia 5 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Anity Koprowskiej, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Anity Koprowskiej, zamieszkałej w Grójcu przy ul. Sienkiewicza 6, PESEL nr 76051008847, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza SSR Monikę Podgórską; V. wyznaczyć na syndyka Wojciecha Kapustę, nr licencji 290. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45448

Dodano: 2018-10-18 09:59:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Krajewska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45449. Krajewska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 118/18 of. [BMSiG-45222/2018] Postanowieniem z dnia 5 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Katarzyny Krajewskiej, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Katarzyny Krajewskiej, zamieszkałej w Grójcu przy ul. Aroniowej 27, PESEL nr 82091303060, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako sędziego komisarza SSR Krzysztofa Dobrowolskiego; V. wyznaczyć jako syndyka Krzysztofa Wypycha, nr licencji 282. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45449

Dodano: 2018-10-18 10:00:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Krajewska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45449. Krajewska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 118/18 of. [BMSiG-45222/2018] Postanowieniem z dnia 5 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Katarzyny Krajewskiej, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Katarzyny Krajewskiej, zamieszkałej w Grójcu przy ul. Aroniowej 27, PESEL nr 82091303060, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako sędziego komisarza SSR Krzysztofa Dobrowolskiego; V. wyznaczyć jako syndyka Krzysztofa Wypycha, nr licencji 282. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45449

Dodano: 2018-10-18 10:00:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Krzysztoń Lila w upadłości likwidacyjnej

2018-10-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45450. Krzysztoń Lila. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 141/18„of”, VII GUp 123/18 „of”. [BMSiG-45120/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 4 października 2018 r. (sygn. akt GU 141/18„of”) postanowił: 1. ogłosić upadłość Lilii Krzysztoń, zamieszkałej w Złocieńcu, ul. Piłsudskiego 15/13, 78-520 Zlocieniec, numer PESEL 61022413524; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego komisarza; 6. wyznaczyć Sławomira Czarneckiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 801, na syndyka; 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 123/18 „of”; Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45450

Dodano: 2018-10-18 10:01:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Krzysztoń Lila w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45450. Krzysztoń Lila. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 141/18„of”, VII GUp 123/18 „of”. [BMSiG-45120/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 4 października 2018 r. (sygn. akt GU 141/18„of”) postanowił: 1. ogłosić upadłość Lilii Krzysztoń, zamieszkałej w Złocieńcu, ul. Piłsudskiego 15/13, 78-520 Zlocieniec, numer PESEL 61022413524; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego komisarza; 6. wyznaczyć Sławomira Czarneckiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 801, na syndyka; 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 123/18 „of”; Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45450

Dodano: 2018-10-18 10:01:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Krzyżaniak Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45451. Krzyżaniak Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 46/18, XIV GUp 179/18. [BMSiG-45245/2018] Sygn. akt XIV GU 46/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 września 2018 roku ogłosił upadłość Małgorzaty Krzyżaniak, numer PESEL 76073006661, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzatę Dominiak, na syndyka masy upadłości wyznaczono Grzegorza Przysieckiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 280. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45451

Dodano: 2018-10-18 10:07:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Krzyżaniak Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45451. Krzyżaniak Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 46/18, XIV GUp 179/18. [BMSiG-45245/2018] Sygn. akt XIV GU 46/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 września 2018 roku ogłosił upadłość Małgorzaty Krzyżaniak, numer PESEL 76073006661, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzatę Dominiak, na syndyka masy upadłości wyznaczono Grzegorza Przysieckiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 280. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45451

Dodano: 2018-10-18 10:07:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Malinowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-10-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45452. Malinowska Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1645/18, X GUp 859/18. [BMSiG-45227/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 października 2018 roku wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1645/18 ogłosił upadłość Ewy Malinowskiej, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 04-185) przy ul. Witolińskiej 44 m. 15 (PESEL 59082304849), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 859/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt X GUp 859/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45452

Dodano: 2018-10-18 10:10:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Malinowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45452. Malinowska Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1645/18, X GUp 859/18. [BMSiG-45227/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 października 2018 roku wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1645/18 ogłosił upadłość Ewy Malinowskiej, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 04-185) przy ul. Witolińskiej 44 m. 15 (PESEL 59082304849), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 859/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt X GUp 859/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45452

Dodano: 2018-10-18 10:10:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Mendel Adrian w upadłości likwidacyjnej

2018-09-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45454. Mendel Adrian. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 88/18 of, V GUp 77/18. [BMSiG-45333/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 września 2018 r., w sprawie o sygn. akt V GU 88/18 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Adriana Mendel - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 75100607598, zamieszkałego w Chojnowie (59-225) przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 5. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy w osobie SSR Wioletty Stefanowskiej oraz Syndyka w osobie Adama Bernackiego nr licencji 19. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, sygn akt VGUp 77/18. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45454

Dodano: 2018-10-18 10:11:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Mendel Adrian w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45454. Mendel Adrian. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 88/18 of, V GUp 77/18. [BMSiG-45333/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 września 2018 r., w sprawie o sygn. akt V GU 88/18 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Adriana Mendel - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 75100607598, zamieszkałego w Chojnowie (59-225) przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 5. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy w osobie SSR Wioletty Stefanowskiej oraz Syndyka w osobie Adama Bernackiego nr licencji 19. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, sygn akt VGUp 77/18. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45454

Dodano: 2018-10-18 10:11:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Mendel Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-09-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45455. Mendel Anna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 88/18, V GUp 77/18. [BMSiG-45324/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 września 2018 r., w sprawie o sygn. akt V GU 88/18 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Anny Mendel - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 79013001340, zamieszkałej w Chojnowie (59-225) przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 5. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy w osobie SSR Wioletty Stefanowskiej oraz Syndyka w osobie Adama Bernackiego nr licencji 19. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 77/18. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45455

Dodano: 2018-10-18 10:12:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Mendel Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45455. Mendel Anna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 88/18, V GUp 77/18. [BMSiG-45324/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 września 2018 r., w sprawie o sygn. akt V GU 88/18 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Anny Mendel - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 79013001340, zamieszkałej w Chojnowie (59-225) przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 5. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy w osobie SSR Wioletty Stefanowskiej oraz Syndyka w osobie Adama Bernackiego nr licencji 19. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 77/18. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45455

Dodano: 2018-10-18 10:13:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Miernik Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45456. Miernik Kazimierz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 262/18, V GUp 225/18. [BMSiG-45121/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 26 września 2018 r. - ogłosił upadłość dłużnika Kazimierza Miernika, nr PESEL 50031219393, zamieszkałego w miejscowości Jęgrzna nr 80, gm. Łączna; - określił, że dłużnik Kazimierz Miernik jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; - wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Jana Młynarczyka, nr licencji 243; - wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 225/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45456

Dodano: 2018-10-18 10:14:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Miernik Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45456. Miernik Kazimierz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 262/18, V GUp 225/18. [BMSiG-45121/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 26 września 2018 r. - ogłosił upadłość dłużnika Kazimierza Miernika, nr PESEL 50031219393, zamieszkałego w miejscowości Jęgrzna nr 80, gm. Łączna; - określił, że dłużnik Kazimierz Miernik jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; - wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Jana Młynarczyka, nr licencji 243; - wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 225/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45456

Dodano: 2018-10-18 10:14:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Nowacki Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45457. Nowacki Dariusz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 151/18 „of”, VII GUp 125/18 „of”. [BMSiG-45341/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 października 2018 r. w sprawie sygn. akt VII GU 151/18 „of” postanawia: 1. ogłosić upadłość Dariusza Nowackiego, zamieszkałego w Wierzchowie, ul. Parkowa 24/6, 78-530 Wiechowo; numer PESEL 69110901579; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego, do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 5. Wyznaczyć Władysława Sowirkę, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 296, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 125/18 „of”. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45457

Dodano: 2018-10-18 10:17:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Nowacki Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45457. Nowacki Dariusz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 151/18 „of”, VII GUp 125/18 „of”. [BMSiG-45341/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 października 2018 r. w sprawie sygn. akt VII GU 151/18 „of” postanawia: 1. ogłosić upadłość Dariusza Nowackiego, zamieszkałego w Wierzchowie, ul. Parkowa 24/6, 78-530 Wiechowo; numer PESEL 69110901579; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego, do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 5. Wyznaczyć Władysława Sowirkę, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 296, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 125/18 „of”. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45457

Dodano: 2018-10-18 10:17:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pawłowska Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-10-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45459. Pawłowska Zofia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1109/18 [BMSiG-45279/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 października 2018 r., sygn. akt X GU 1109/18 postanowił: 1. ogłosić upadłość Zofii Pawłowskiej zamieszkałej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 2 m. 1 (kod pocztowy: 05-825), PESEL 52031212246; 2. określić, że Zofia Pawłowska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego, do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Anity Steller- -Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266); 6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45459

Dodano: 2018-10-18 10:18:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pawłowska Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45459. Pawłowska Zofia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1109/18 [BMSiG-45279/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 października 2018 r., sygn. akt X GU 1109/18 postanowił: 1. ogłosić upadłość Zofii Pawłowskiej zamieszkałej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 2 m. 1 (kod pocztowy: 05-825), PESEL 52031212246; 2. określić, że Zofia Pawłowska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego, do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Anity Steller- -Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266); 6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45459

Dodano: 2018-10-18 10:18:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Pierlak Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-09-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45460. Pierlak Alicja. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 175/18 of, VI GUp 124/18 of. [BMSiG-45366/2018] Postanowieniem z dnia 3 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 175/18 of, postanowił: 1. ogłosić upadłość osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej: Alicji Pierlak, nr PESEL: 68040509084, zamieszkałej: ulica Rolnicza 4, 34-340 Jeleśnia, obejmującą likwidację majątku upadłego; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. na Sędziego komisarza wyznaczyć SSR Piotra Knapika; 4. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Lucynę Tokarz, nr licencji 1230, 5. stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 124/18 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45460

Dodano: 2018-10-18 10:20:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Pierlak Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45460. Pierlak Alicja. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 175/18 of, VI GUp 124/18 of. [BMSiG-45366/2018] Postanowieniem z dnia 3 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 175/18 of, postanowił: 1. ogłosić upadłość osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej: Alicji Pierlak, nr PESEL: 68040509084, zamieszkałej: ulica Rolnicza 4, 34-340 Jeleśnia, obejmującą likwidację majątku upadłego; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. na Sędziego komisarza wyznaczyć SSR Piotra Knapika; 4. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Lucynę Tokarz, nr licencji 1230, 5. stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 124/18 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45460

Dodano: 2018-10-18 10:20:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pietrzyk Inga w upadłości likwidacyjnej

2018-10-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45461. Pietrzyk Inga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1445/18, X GUp 852/18. [BMSiG-45340/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 3 października 2018 r., w sprawie X GU 1445/18: - Ogłosił upadłość dłużnika Ingi Pietrzyk, zamieszkałej w Pruszkowie przy ul. Promyka 46 m. 3, 05-800 Pruszków, PESEL 84041702448 - Określił, że Inga Pietrzyk jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; - Wyznaczył Sedziego Komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Grażyny Rzucidło (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1188); - Wezwał wierzycieli upadłej, do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w termnie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - Stwierdził, iż wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a juryzdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia; - Określił, że upadła Inga Pietrzyk ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dnia od niniejsego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt X GUp 852/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45461

Dodano: 2018-10-18 10:21:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pietrzyk Inga w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45461. Pietrzyk Inga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1445/18, X GUp 852/18. [BMSiG-45340/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 3 października 2018 r., w sprawie X GU 1445/18: - Ogłosił upadłość dłużnika Ingi Pietrzyk, zamieszkałej w Pruszkowie przy ul. Promyka 46 m. 3, 05-800 Pruszków, PESEL 84041702448 - Określił, że Inga Pietrzyk jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; - Wyznaczył Sedziego Komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Grażyny Rzucidło (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1188); - Wezwał wierzycieli upadłej, do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w termnie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - Stwierdził, iż wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a juryzdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia; - Określił, że upadła Inga Pietrzyk ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dnia od niniejsego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt X GUp 852/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45461

Dodano: 2018-10-18 10:21:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Pękala Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-09-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45462. Pękala Agnieszka. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 171/18 „of”, VI GUp 138/18 „of”. [BMSiG-45328/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 3 września 2018 r., sygn. akt VI GU 171/18 „of”, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Agnieszki Pękala - numer PESEL 83032318969, w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 138/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45462

Dodano: 2018-10-18 10:22:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Pękala Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45462. Pękala Agnieszka. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 171/18 „of”, VI GUp 138/18 „of”. [BMSiG-45328/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 3 września 2018 r., sygn. akt VI GU 171/18 „of”, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Agnieszki Pękala - numer PESEL 83032318969, w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 138/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45462

Dodano: 2018-10-18 10:22:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Piosik Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-09-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45463. Piosik Jacek. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy, sygn. akt XI GU 312/18, XI GUp 225/18. [BMSiG-45292/2018] Postanowieniem z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sygn. akt XI GU 312/18 ogłosił upadłość Jacka Piosik (numer PESEL: 53081704433)), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Natalii Leitgeber, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obecna sygn. akt XI GUp 225/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45463

Dodano: 2018-10-18 10:24:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Piosik Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45463. Piosik Jacek. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy, sygn. akt XI GU 312/18, XI GUp 225/18. [BMSiG-45292/2018] Postanowieniem z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sygn. akt XI GU 312/18 ogłosił upadłość Jacka Piosik (numer PESEL: 53081704433)), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Natalii Leitgeber, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obecna sygn. akt XI GUp 225/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45463

Dodano: 2018-10-18 10:25:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Próchniewicz Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-09-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45464. Próchniewicz Ewa. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 165/18 of, VI GUp 129/18 of. [BMSiG-45377/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 września 2018 r., sygn. akt VI GU 165/18 of (VI GUp 129/18 of), ogłosił upadłość osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej Ewy Próchniewicz, zamieszkałej: 43-400 Cieszyn, ul. Nowe Miasto nr 15A/3, PESEL 71122303229, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego nr licencji 159. Wzywa się wierzycieli upadłej oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że jurysdykcja krajowa Sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 129/18 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45464

Dodano: 2018-10-18 10:26:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Próchniewicz Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45464. Próchniewicz Ewa. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 165/18 of, VI GUp 129/18 of. [BMSiG-45377/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 września 2018 r., sygn. akt VI GU 165/18 of (VI GUp 129/18 of), ogłosił upadłość osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej Ewy Próchniewicz, zamieszkałej: 43-400 Cieszyn, ul. Nowe Miasto nr 15A/3, PESEL 71122303229, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego nr licencji 159. Wzywa się wierzycieli upadłej oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że jurysdykcja krajowa Sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 129/18 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45464

Dodano: 2018-10-18 10:26:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Ptasińska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45465. Ptasińska Krystyna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 126/18 of. [BMSiG-45231/2018] Postanowieniem z dnia 5 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Krystyny Ptasińskiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Krystyny Ptasińskiej, zamieszkałej w Mogielnicy przy ul. ks. Zagańczyka 1, PESEL nr 53050109045, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza SSR Monikę Podgórską; V. wyznaczyć na syndyka Wojciecha Kapustę, nr licencji 290. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45465

Dodano: 2018-10-18 10:27:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Ptasińska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45465. Ptasińska Krystyna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 126/18 of. [BMSiG-45231/2018] Postanowieniem z dnia 5 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Krystyny Ptasińskiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Krystyny Ptasińskiej, zamieszkałej w Mogielnicy przy ul. ks. Zagańczyka 1, PESEL nr 53050109045, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza SSR Monikę Podgórską; V. wyznaczyć na syndyka Wojciecha Kapustę, nr licencji 290. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45465

Dodano: 2018-10-18 10:27:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rybińska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45466. Rybińska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1086/18, X GUp 866/18. [BMSiG-45228/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 października 2018 roku wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1086/18, ogłosił upadłość Anny Rybińskiej zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 02-791) przy ul. Na Uboczu 4 m. 54 (PESEL 77092700589), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 866/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt X GUp 866/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45466

Dodano: 2018-10-18 10:28:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rybińska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45466. Rybińska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1086/18, X GUp 866/18. [BMSiG-45228/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 października 2018 roku wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1086/18, ogłosił upadłość Anny Rybińskiej zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 02-791) przy ul. Na Uboczu 4 m. 54 (PESEL 77092700589), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 866/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt X GUp 866/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45466

Dodano: 2018-10-18 10:28:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Sosnowski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-09-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45468. Sosnowski Stanisław. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 154/18 of, VI GUp 139/18 of. [BMSiG-45347/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 września 2018 r., sygn. akt VI GU 154/18 of, (VI GUp 139/18 of), ogłosił upadłość osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej Stanisława Sosnowskiego, zamieszkałego: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka nr 336/64, PESEL 51111415391, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego - nr licencji 159. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że jurysdykcja krajowa Sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa Upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 139/18 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45468

Dodano: 2018-10-18 10:30:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Sosnowski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45468. Sosnowski Stanisław. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 154/18 of, VI GUp 139/18 of. [BMSiG-45347/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 września 2018 r., sygn. akt VI GU 154/18 of, (VI GUp 139/18 of), ogłosił upadłość osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej Stanisława Sosnowskiego, zamieszkałego: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka nr 336/64, PESEL 51111415391, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego - nr licencji 159. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że jurysdykcja krajowa Sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa Upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 139/18 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45468

Dodano: 2018-10-18 10:30:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Wąsik Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-09-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45469. Wąsik Barbara. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 156/18 of, VI GUp 125/18 of. [BMSiG-45330/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 września 2018 r., w sprawie o sygnaturze akt VI GU 156/18 of, (VI GUp 125/18 of), ogłosił upadłość Barbary Wąsik, PESEL 52053014084, zamieszkałej: ul. Janowicka nr 121, 43-300 Bielsko-Biała, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Knapika oraz syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy, nr licencji 548. Postanowieniem z dnia 27 września 2018 r. o sygn. akt VI GUp 125/18 of, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, zmienił ww. postanowienie, w ten sposób, że w miejsce syndyka Krzysztofa Kubicy wyznaczył syndyka w osobie Renaty Pilch, nr licencji 155. Wzywa się wierzycieli upadłej oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że jurysdykcja krajowa Sądów polskich wynika z art.3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa Upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 125/18 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45469

Dodano: 2018-10-18 10:31:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Wąsik Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45469. Wąsik Barbara. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 156/18 of, VI GUp 125/18 of. [BMSiG-45330/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 września 2018 r., w sprawie o sygnaturze akt VI GU 156/18 of, (VI GUp 125/18 of), ogłosił upadłość Barbary Wąsik, PESEL 52053014084, zamieszkałej: ul. Janowicka nr 121, 43-300 Bielsko-Biała, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Knapika oraz syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy, nr licencji 548. Postanowieniem z dnia 27 września 2018 r. o sygn. akt VI GUp 125/18 of, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, zmienił ww. postanowienie, w ten sposób, że w miejsce syndyka Krzysztofa Kubicy wyznaczył syndyka w osobie Renaty Pilch, nr licencji 155. Wzywa się wierzycieli upadłej oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że jurysdykcja krajowa Sądów polskich wynika z art.3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa Upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 125/18 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45469

Dodano: 2018-10-18 10:31:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Wessbecher Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45470. Wessbecher Małgorzata. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 50/18, V GUp 72/18. [BMSiG-45254/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 września 2018 r., sygn. akt V GU 50/18 (V GUp 72/18), została ogłoszona upadłość Małgorzaty Wessbecher zamieszkałej w miejscowości Spalona, ul. Kresowiaków 55, 59-216 Kunice, PESEL 66052600124, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej oraz syndyka w osobie Włodzimierza Amborskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45470

Dodano: 2018-10-18 10:32:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Wessbecher Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45470. Wessbecher Małgorzata. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 50/18, V GUp 72/18. [BMSiG-45254/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 września 2018 r., sygn. akt V GU 50/18 (V GUp 72/18), została ogłoszona upadłość Małgorzaty Wessbecher zamieszkałej w miejscowości Spalona, ul. Kresowiaków 55, 59-216 Kunice, PESEL 66052600124, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej oraz syndyka w osobie Włodzimierza Amborskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45470

Dodano: 2018-10-18 10:32:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Szczypka Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-09-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45471. Szczypka Dorota. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 178/18 „of”, VI GUp 132/18 „of”. [BMSiG-45305/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 września 2018 r., w sprawie o sygnaturze akt VI GU 178/18 ”of”, ogłosił upadłość Doroty Szczypka, zamieszkałej w Zaborzu, PESEL: 66010901780, jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Gacha - nr licencji 234. Wzywa się wierzycieli upadłego, do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Ustawy Prawo Upadłościowe, powołując się na sygn. akt VI GU 178/18 „of”, VI GUp 132/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45471

Dodano: 2018-10-18 10:34:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Szczypka Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45471. Szczypka Dorota. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 178/18 „of”, VI GUp 132/18 „of”. [BMSiG-45305/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 września 2018 r., w sprawie o sygnaturze akt VI GU 178/18 ”of”, ogłosił upadłość Doroty Szczypka, zamieszkałej w Zaborzu, PESEL: 66010901780, jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Gacha - nr licencji 234. Wzywa się wierzycieli upadłego, do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Ustawy Prawo Upadłościowe, powołując się na sygn. akt VI GU 178/18 „of”, VI GUp 132/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45471

Dodano: 2018-10-18 10:34:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Zabroń Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45472. Zabroń Mariusz. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 158/18 of. [BMSiG-45235/2018] Postanowieniem z dnia 3 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Mariusza Zabronia (Mariusz Zabroń) o ogłoszenie upadłości postanawia: I. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Mariusza Zabronia, zamieszkałego w miejscowości Janików przy ulicy Głównej 30 (numer PESEL 82070404999) ze wskazaniem, iż upadłość obejmuje likwidację majątku II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Dobrowolskiego, III. wyznaczyć syndyka w osobie Marka Czubaka, wpisanego na listę syndyków licencjonowanych pod pozycją 407, IV. wezwać wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45472

Dodano: 2018-10-18 10:35:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Zabroń Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45472. Zabroń Mariusz. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 158/18 of. [BMSiG-45235/2018] Postanowieniem z dnia 3 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Mariusza Zabronia (Mariusz Zabroń) o ogłoszenie upadłości postanawia: I. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Mariusza Zabronia, zamieszkałego w miejscowości Janików przy ulicy Głównej 30 (numer PESEL 82070404999) ze wskazaniem, iż upadłość obejmuje likwidację majątku II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Dobrowolskiego, III. wyznaczyć syndyka w osobie Marka Czubaka, wpisanego na listę syndyków licencjonowanych pod pozycją 407, IV. wezwać wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45472

Dodano: 2018-10-18 10:35:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Dubaniewicz Rafał w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45473. Dubaniewicz Rafał. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/17. [BMSiG-45299/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Rafała Dubaniewicz nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego ul. Kiepury 53/54, 58-506 Jelenia Góra, PESEL 81092102456 (Sygn. akt: V GUp 4/17) syndyk sporządził uzupełniającą listę wierzytelności upadłego, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18 (pokój 205), i w ciągu 2 tygodni od daty obwieszczenia wnieść sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45473

Dodano: 2018-10-18 10:35:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGA-BUD Hałabuda Ireneusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45474. Hałabuda Ireneusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGA- -BUD Ireneusz Hałabuda w Białej Podlaskiej. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział IX Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 13/15. [BMSiG-45363/2018] Syndyk masy upadłości wyznaczony w postępowaniu wobec PW „AGA-BUD” Ireneusz Hałabuda w upadłości likwidacyjnej, zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, sygn. IX GUp 13/15, sporządzono i przekazano Sędziemu Komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności. Listę może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z s. w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45474

Dodano: 2018-10-18 10:36:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Małgorzata Łusiak Specjalistyczna Hurtownia Nabiałowa w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45475. Łusiak Małgorzata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Specjalistyczna Hurtownia Nabiałowa Małgorzata Łusiak w upadłości likwidacyjnej w Nakle nad Notecią. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 6/13. [BMSiG-45332/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Łusiak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Specjalistyczna Hurtownia Nabiałowa Małgorzata Łusiak z siedzibą w Nakle nad Notecią w upadłości likwidacyjnej ogłasza, że w sprawie XV GUp 6/13 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu Komisarzowi w dniu 7.08.2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45475

Dodano: 2018-10-18 10:36:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

BP Budownictwo Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45476. BP BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Białej Podlaskiej. KRS 0000400106. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 października 2011 r., sygn. akt IX GUp 37/15. [BMSiG-45378/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego BP Budownictwo Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej (sygn. akt IX GUp 37/15) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 30 sierpnia 2018 roku uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45476

Dodano: 2018-10-18 10:37:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brudnicki Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45477. Brudnicki Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 497/17. [BMSiG-45223/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 14 czerwca 2018 roku pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności Piotra Brudnickiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 497/17). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania - wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45477

Dodano: 2018-10-18 10:37:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Derewnicka Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45478. Derewnicka Ewa. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 197/16. [BMSiG-45343/2018] Derewnicka Ewa. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 197/16. Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana w dniu 12 marca 2018 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Ewy Derewnickiej, PESEL 54013005785, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Gospodarczym i Sądowym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw ze wskazaniem sygnatury akt VI GUp 197/16, należy wnieść do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, w godzinach urzędowania Sądu każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45478

Dodano: 2018-10-18 10:38:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Budzińska Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45479. Budzińska Dorota. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/18. [BMSiG-45294/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Doroty Budzińskiej (nr PESEL 82111413560) zamieszkałej: Nowa Wieś - Kolonia Bieniec nr1, 59-730 Nowogrodziec, nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu sygn. akt V GUp 2/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18 (pokój 205). W terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłej. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45479

Dodano: 2018-10-18 10:38:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

ARGoL Anna Golanowska w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45480. Golanowska Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ARGOL Anna Golanowska w Złotoryi. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 56/18. [BMSiG-45342/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 221 ust. 1, art. 256 Prawa upadłościowego została sporządzona przez syndyka i złożona w dniu 27 września 2018 roku Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności Anny Golanowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą ARGOL Anna Golanowska z siedzibą w Brenniku. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Złotoryjskiej 19, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45480

Dodano: 2018-10-18 10:39:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Tufeksis Dagmara w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45481. Tufeksis Dagmara. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 91/18 „of”. [BMSiG-45236/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Dagmary Tufeksis, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 91/18 „of”, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności. Listę te może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45481

Dodano: 2018-10-18 10:39:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Dyrda Adrian w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45482. Dyrda Adrian. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 19/17. [BMSiG-45284/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Adriana Dyrdy, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 19/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 6.06.2018 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45482

Dodano: 2018-10-18 10:40:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Dziedzic Robert w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45483. Dziedzic Robert. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 32/18. [BMSiG-45168/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Roberta Dziedzica (nr PESEL: 74122214050), zam. w Nowej Rudzie, ul. Bohaterów Getta 9/1, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności i uzupełniającą listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt VI GUp 32/18 oraz wierzytelności, które podlegają umieszczeniu na liście wierzytelności z urzędu. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45483

Dodano: 2018-10-18 10:40:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Frąk Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45484. Frąk Dariusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 276/17. [BMSiG-45230/2018] XIV GUp 276/17 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 12 września 2018 roku lista wierzytelności Dariusza Frąka, nr PESEL 64010800399, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 276/17 na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45484

Dodano: 2018-10-18 10:40:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Gaik Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45485. Gaik Sławomir. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 148/18. [BMSiG-45326/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 148/18, dotyczącej upadłości Sławomir Gaik, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45485

Dodano: 2018-10-18 10:41:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Gudalewicz Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45486. Gudalewicz Renata. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 55/16. [BMSiG-45262/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Renaty Gudalewicz, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie V GUp 55/16, sporządzona została przez syndyka lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 18; 58-500 Jelenia Góra, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw (art. 255 w zw. z art. 221 ust. 1 pun i art. 256 pun). Sprzeciw powinien być złożony w dwóch egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45486

Dodano: 2018-10-18 10:41:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Kowalska Janina Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45487. Kowalska Janina Maria. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 25/18. [BMSiG-45287/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika Janiny Marii Kowalskiej, PESEL 44032505043, zamieszkałej w Kowarach (58-530), ul. Kowalska 8/3, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt V GUp 25/18, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (58-500), Wydział V Gospodarczy, ul. Bankowa 18 i, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45487

Dodano: 2018-10-18 10:42:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

KRYS-AND Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45488. KRYS - AND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Bydgoszczy. KRS 0000365054. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 września 2010 r., sygn. akt XV GUp 131/17. [BMSiG-45256/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym KRYS - AND Sp. z o.o. w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 131/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 5.10.2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45488

Dodano: 2018-10-18 10:42:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Ławrynowicz Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45489. Ławrynowicz Ewa. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 108/17. [BMSiG-45257/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Ławrynowicz nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 108/17, sporządzone zostały przez syndyka i przekazane sędziemu komisarzowi: dnia 17 maja 2018 r. lista wierzytelności, dnia 2 lipca 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności, dnia 22 sierpnia 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listy w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45489

Dodano: 2018-10-18 10:43:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Kołczykiewicz Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45490. Kołczykiewicz Stanisław. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp „of” 31/18. [BMSiG-45281/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Stanisława Kołczykiewicza (sygn. akt V GUp „of” 31/18) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności upadłego, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Gospodarczego w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 18, pokój 205. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu Komisarzowi sprzeciw co do uznania bądź odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45490

Dodano: 2018-10-18 10:43:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Makuch Kamil w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45491. Makuch Kamil. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 118/17. [BMSiG-45174/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 19 lipca 2018 r. złożone przez syndyka masy upadłości upadłego Kamila Makucha, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 85092906737) pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności (sygn. akt V GUp 118/17 Sądu Rejonowego w Kielcach). Uzupełnienie listy wierzytelności zostało wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do uzupełnienia listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45491

Dodano: 2018-10-18 10:44:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Miłkowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45492. Miłkowski Marcin. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 149/17 „of”. [BMSiG-45354/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Marcina Miłkowskiego osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej pod sygn. akt VI GUp 149/17 „of”, zawiadamia, iż została sporządzona czwarta uzupełniająca lista wierzytelności. Listę te może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45492

Dodano: 2018-10-18 10:44:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nowakowska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45493. Nowakowska Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 581/17. [BMSiG-45225/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Danuty Nowakowskiej (PESEL 50042409028), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt: X GUp 581/17, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 września 2018 roku na podstawie art. 261 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe, dokonał z urzędu zmiany na liście wierzytelności złożonej przez syndyka w dniu 5 stycznia 2018 roku. Na postanowienie Sędziego komisarza o zmianie listy wierzytelności przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45493

Dodano: 2018-10-18 10:45:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Firma Handlowo-Usługowa MAZUR Stanisław Mazur w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45494. Mazur Stanisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa MAZUR w Jaworze. Sąd Rejonowy w Lengicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 22/18. [BMSiG-45358/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 221 ust. 1, art. 256 Prawa upadłościowego została sporządzona przez syndyka i złożona w dniu 2 sierpnia 2018 roku Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności Stanisława Mazura prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa MAZUR w Jaworze. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Złotoryjskiej 19, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45494

Dodano: 2018-10-18 10:45:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Meller Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45495. Meller Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 145/18. [BMSiG-45206/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 145/18 dotyczącej upadłości Krzysztofa Mellera, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w dniu 20 sierpnia 2018 roku, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45495

Dodano: 2018-10-18 10:45:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Ramut Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45496. Ramut Ryszard. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 101/18. [BMSiG-45196/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Ryszarda Ramuta (numer PESEL: 51081905793), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Wandy 15/1 (sygn. akt VIII GUp 101/18), ogłasza, że w dniu 31 lipca 2018 r. została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu, a w dniu 24 września 2018 uzupełniająca lista wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45496

Dodano: 2018-10-18 10:46:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Skiba Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45497. Skiba Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 116/18. [BMSiG-45221/2018] XIV GUp 116/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 13 sierpnia 2018 roku lista wierzytelności Arkadiusza Skiby, nr PESEL 79122007396, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 116/18, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45497

Dodano: 2018-10-18 10:46:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Szołtysik Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45498. Szołtysik Tomasz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 281/17. [BMSiG-45198/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 281/17. Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 281/17 dotyczącej upadłości Tomasza Szołtysika, PESEL: 84121817512, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45498

Dodano: 2018-10-18 10:46:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Stachurski Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45499. Stachurski Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 151/17. [BMSiG-45310/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Stachurskiego, numer PESEL 61032416610, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 151/17) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 25 maja 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16, we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45499

Dodano: 2018-10-18 10:47:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Truchanowicz Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45500. Truchanowicz Małgorzata. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 23/17/M. [BMSiG-45315/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego MAŁGORZATY TRUCHANOWICZ, nr ewidencyjny PESEL 50081803186, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VI GUp 23/17/M, ogłasza, że 1 października 2018 r. syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności. Zgodnie z treścią art. 256 ustawy Prawo Upadłościowe każdy zainteresowany może w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może wnieść do Sędziego komisarza sprzeciw. Listę wierzytelności, zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 ustawy Prawo Upadłościowe, przeglądać można w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45500

Dodano: 2018-10-18 10:47:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szyłkiewicz Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45501. Szyłkiewicz Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 108/18. [BMSiG-45220/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 21 września 2018 roku druga uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Macieja Szyłkiewicza osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 108/18). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania - wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45501

Dodano: 2018-10-18 10:47:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Warzybok Elżbieta i Warzybok Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45502. Warzybok Elżbieta i Warzybok Henryk. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 113/18. [BMSiG-45313/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Henryka Warzybok i Elżbiety Warzybok nieprowadzących działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 113/18, sporządzone zostały przez syndyka i przekazane sędziemu komisarzowi w dniu 3.09.2018 r. lista wierzytelności dotycząca Henryka Warzybok oraz w dniu 1.10.2018 r. lista wierzytelności dotycząca Henryka Warzybok i Elżbiety Warzybok. Każdy zainteresowany może przeglądać listy w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45502

Dodano: 2018-10-18 10:48:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Witosławski Jakub w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45503. Witosławski Jakub. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 143/16. [BMSiG-45348/2018] OBWIESZCZENIE o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności nr 1, Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, Sygn.akt VI GUp 143/16. Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Jakuba Witosławskiego (PESEL 83071503212), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn.akt VI GUp 143/16, ogłasza, że w dniu 20.09.2018 r. została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu Komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności nr 1. Zgodnie z art. 255 ust. 2 prawo upadłościowe uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 256 Prawo upadłościowe istnieje możliwość złożenia przez każdego wierzyciela umieszczonego na uzupełniającej liście wierzytelności nr 1 sprzeciwu co do uznania wierzytelności, bądź w przypadku odmowy uznania wierzytelności, oraz o możliwości złożenia sprzeciwu przez każdego, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz o możliwości złożenia sprzeciwu przez upadłego, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45503

Dodano: 2018-10-18 10:48:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wojciechowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45504. Wojciechowski Andrzej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 111/18. [BMSiG-45210/2018] Sygn. akt XIV GUp 111/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności i I uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Wojciechowskiego, PESEL 63011107955, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45504

Dodano: 2018-10-18 10:49:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Zakulska Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45505. Zakulska Marta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy, sygn. akt XI GUp 6/18. [BMSiG-45296/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Marty Zakulskiej, nr PESEL 59012302703, zamieszkałej w Wizanach, sygnatura akt XI GUp 6/18, zawiadamia, że syndyk w dniu 1.08.2018 r. złożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45505

Dodano: 2018-10-18 10:49:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Krioton Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 45506. ”KRIOTON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krzywopłotach. KRS 0000272260. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 stycznia 2007 r., sygn. akt V GUp 8/11. [BMSiG-45242/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym KRIOTON Sp. z o.o. z s.: Krzywopłoty, KRS: 0000272260, prowadzący działalność gospodarczą o sygn. akt V GUp 8/11, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu Komisarzowi w dniu 11 września 2018 roku ostateczny plan podziału. Każdy zainteresowany może plan podziału przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSIG można złożyć zarzuty do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45506

Dodano: 2018-10-18 10:50:12 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-10-18 10:51:41

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Aleksander-Gajek Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 45507. Aleksander-Gajek Teresa. Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, sygn.akt V GUp 13/16. [BMSiG-45327/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Teresy Aleksander-Gajek, sygn. akt VGUp 13/16, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka masy upadłości w dniu 25 sierpnia 2018 r. planu podziału funduszów masy upadłości upadłego. W terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można składać ewentualne zarzuty do tego planu i plan ten przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45507

Dodano: 2018-10-18 10:50:34 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-10-18 10:51:19

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Brierlivia Developments Limited Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 45508. BRIERLIVIA DEVELOPMENTS LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Leśnej. KRS 0000314639. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2008 r., sygn. akt VI GUp 7/11 lik. [BMSiG-45209/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku BRIERLIVIA DEVELOPMENTS LIMITED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce (KRS 0000314639) - sygn. akt VI GUp 7/11 lik, zawiadamia, iż w dniu 13 sierpnia 2018 r. syndyk przedłożył do Sądu ostateczny plan podziału obejmujący wierzycieli zaliczanych do II kategorii zaspokojenia. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na planie podziału może złożyć do sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45508

Dodano: 2018-10-18 10:51:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Budget Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 45509. BUDGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000221681. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 listopada 2004 r., sygn. akt X GUp 59/13. [BMSiG-45276/2018] Syndyk masy upadłości BUDGET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 59/13, informuje, iż ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości BUDGET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, a w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można wnieść przeciwko planowi zarzuty do Sędziego komisarza na adres jak wyżej. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45509

Dodano: 2018-10-18 10:52:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Czapla Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 45510. Czapla Jacek. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 36/17. [BMSiG-45194/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Jacka Czapli (nr PESEL 74020606834), sygn. akt VIII GUp 36/17, zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, można przeglądać ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45510

Dodano: 2018-10-18 10:52:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Czapla Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 45511. Czapla Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 36/17. [BMSiG-45193/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Katarzyny Czapli (nr PESEL 76123006348), sygn. akt VIII GUp 36/17, zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, można przeglądać ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45511

Dodano: 2018-10-18 10:52:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Tyc Lidia "TML" Meble w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 45512. Tyc Lidia prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą TML MEBLE w Baranowie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 10/14. [BMSiG-45234/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Lidii Tyc, NIP: 619-001-20-43, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „TML” MEBLE o sygn. akt V GUp 10/14, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu Komisarzowi w dniu 26 września 2018 roku ostateczny plan podziału środków uzyskanych z likwidacji majątku upadłej, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSIG można złożyć zarzuty do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45512

Dodano: 2018-10-18 10:53:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Stec-Madej Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 45513. Stec-Madej Patrycja. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 98/17of. [BMSiG-45244/2018] Zarządzeniem z dnia 4 października 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Patrycji Stec-Madej (numer PESEL 89080701027) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału, który można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45513

Dodano: 2018-10-18 10:53:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Kes" Sławomir Kurzeja w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 45514. Kurzeja Sławomir prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KES” Sławomir Kurzeja w Lubawce. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 29/11. [BMSiG-45249/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika Sławomira Kurzei (Kurzeja) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PP-H „KES” Sławomir Kurzeja w Lubawce, (sygn. akt V GUp 29/11) zawiadamia, o wyłożeniu Ostatecznego Planu Podziału Funduszy Masy Upadłości, przekazany przez syndyka w dniu 11 czerwca 2018 r. Sędziemu Komisarzowi, który każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego Wydział V Gospodarczy w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić zarzuty do planu podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45514

Dodano: 2018-10-18 10:54:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Skulska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 45515. Skulska Jadwiga. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 15/17. [BMSiG-45265/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 15/17, obejmującym likwidację majątku dłużnika Jadwigi Skulskiej, w trybie art. 349 p.u. zawiadamia, iż syndyk masy upadłości złożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, oraz że plan podziału można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 19, w pokoju 206 „a”, i w ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45515

Dodano: 2018-10-18 10:54:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Sabina Nawrocka "TML" Meble w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 45516. Nawrocka Sabina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „TML” MEBLE w Baranowie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 9/14. [BMSiG-45239/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Sabiny Nawrockiej, NIP: 619-196-84-01, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „TML” MEBLE o sygn. akt V GUp 9/14, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu Komisarzowi w dniu 26 września 2018 roku ostateczny plan podziału środków uzyskanych z likwidacji majątku upadłej, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSIG można złożyć zarzuty do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45516

Dodano: 2018-10-18 10:55:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Gulf Intermodal Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 45273. GULF INTERMODAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie. KRS 0000148630. SĄD REJONOWY SZCZECIN- -CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 stycznia 2003 r., sygn. akt XII GUp 49/09. [BMSiG-45112/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 4 października 2018 roku stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego „Gulf Intermodal” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XII GUp 49/09. Jednocześnie Sąd poucza o prawie do wniesienia zażalenia na ww. postanowienie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45273

Dodano: 2018-10-18 12:16:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Drukarnia Opakowań OPUS S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 45274. DRUKARNIA OPAKOWAŃ „OPUS” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Balicach. KRS 0000148663. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 stycznia 2003 r., sygn. akt VIII GUp 47/10. [BMSiG-44985/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2018 r., sygn. akt VIII GUp 47/10, Sąd postanowił stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego Drukarni Opakowań OPUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Balicach (NIP: 6771018076, REGON: 350852597, KRS: 0000148663). Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45274

Dodano: 2018-10-18 12:44:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Drimex-Bud S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-17 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 45277. DRIMEX-BUD SPÓŁKA AKCYJNA „W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ” w Warszawie. KRS 0000072302. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 stycznia 2002 r., sygn. akt X GUp 43/10. [BMSiG-45163/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 września 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GUp 43/10, odwołał zarządcę tymczasowego Drimex Bud S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą Warszawie (02-797) przy al. Komisji Narodowej 36 lok. 207 (KRS 0000072302) w osobie Gawła Jarosińskiego, jednocześnie wyznaczając na syndyka Gawła Jarosińskiego, posiadającego licencję doradcę restrukturyzacyjnego o numerze 443. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45277

Dodano: 2018-10-18 12:46:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Gąsior Malwina w upadłości likwidacyjnej

2018-10-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 45279. Gąsior Malwina. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 29/18 „of”. [BMSiG-45151/2018] Sędzia komisarz postepowania upadłościowego Malwiny Gąsior, sygn. akt VII GUp 29/18 „of”, zawiadamia, że syndyk przedłożył opis i oszacowanie udziału w wysokości 1/16 części lokalu mieszkalnego numer 2, w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w miejscowości Bukówko nr 32, gmina Tychowo, opisanego w Księdze Wieczystej KO1B/00033389/5, ujawnionego w spisie inwentarza pod poz. 3.1 Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45279

Dodano: 2018-10-18 12:47:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Geciów Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-10-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 45280. Geciów Dorota. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 35/18. [BMSiG-45140/2018] Syndyk masy upadłości Doroty Geciów ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości gruntowej. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Rzepienniku Marciszewskim (gmina Gromnik, powiat tarnowski), stanowiąca działkę nr 337 (AM - 6, obręb nr 0006 - Rzepiennik Marciszewski, nr jedn. rej.: G134), o powierzchni 1,67 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym drewnianym i budynkiem gospodarczym, porośnięta w części drzewostanem leśnym, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie, prowadzi Księgę Wieczystą nr TR2T/00047080/8. Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 120.256,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych). Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i jego wycena zawarte są w Operacie szacunkowym, który znajduje się w aktach postępowania sądowego (sygn. akt VIII GUp 35/18) oraz w kancelarii syndyka przy ul. Stalowej 92a lok. 3 we Wrocławiu. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA - NIE OTWIERAĆ PRZED 08.11.2018 r., godz. 1400”, w terminie do dnia 8 listopada 2018 r., do godz. 1400, bezpośrednio w kancelarii syndyka pod adresem: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Katarzyna Piórkowska-Frątczak, ul. Stalowa 92a lok. 3, 53-440 Wrocław, lub pocztą, przesyłając listem poleconym na podany wyżej adres kancelarii syndyka. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do kancelarii syndyka. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości nr 42 1050 1575 1000 0092 3620 4062 prowadzony w ING Banku Śląskim SA. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2018 r., o godz. 1130, w kancelarii syndyka pod ww. adresem. Szczegółowe warunki przetargu, w tym „Regulamin sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Doroty Geciów” można uzyskać w kancelarii syndyka we Wrocławiu przy ul. Stalowej 92a lok. 3, tel. 71 307 13 05, adres e-mail: biuro@krpfides.pl. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45280

Dodano: 2018-10-18 12:49:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Geciów Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-10-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 45281. Geciów Dorota. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 35/18. [BMSiG-45143/2018] Syndyk masy upadłości Doroty Geciów ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 88, składający się z pokoju, pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju, łazienki i garderoby, o powierzchni użytkowej 42,64 m2 , umiejscowiony na siódmym piętrze budynku mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Kaszubskiej 15, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 93/10.000 udziałem w nieruchomości wspólnej - prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej (WR1K/00092458/6) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00319068/3. Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 346.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych). Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i jego wycena zawarte są w Operacie szacunkowym, który znajduje się w aktach postępowania sądowego (sygn. akt VIII GUp 35/18) oraz w kancelarii syndyka przy ul. Stalowej 92a lok. 3, we Wrocławiu. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA - NIE OTWIERAĆ PRZED 08.11.2018 r., godz. 1400”, w terminie do dnia 8 listopada 2018 r., do godz. 1400, bezpośrednio w kancelarii syndyka pod adresem: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Katarzyna Piórkowska-Frątczak, ul. Stalowa 92a lok. 3, 53-440 Wrocław, lub pocztą, przesyłając listem poleconym na podany wyżej adres kancelarii syndyka. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do kancelarii syndyka. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości nr 42 1050 1575 1000 0092 3620 4062 prowadzony w ING Banku Śląskim S.A. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2018 r., o godz. 1030, w kancelarii syndyka pod ww. adresem. Szczegółowe warunki przetargu, w tym „Regulamin sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Doroty Geciów” można uzyskać w kancelarii syndyka we Wrocławiu przy ul. Stalowej 92a lok. 3, tel. 71 307 13 05, adres e-mail: biuro@krpfides.pl. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45281

Dodano: 2018-10-18 12:50:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kalina Vel Kalinowska Agnieszka i Kalina Vel Kalinowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 45284. Kalina vel Kalinowska Agnieszka i Kalina Vel Kalinowski Tomasz. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 31/17. [BMSiG-44959/2018] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Kaliny vel Kalinowskiej i Tomasza Kaliny vel Kalinowskiego, nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk- -Północ w Gdańsku pod sygn. akt VI GUp 31/17 ukończono opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości w postaci nieruchomości lokalowej - lokalu nr 48 zlokalizowanej w Pruszczu Gdańskim, objętej numerem KWGD1G/00147802/7. Poucza się, iż zgodnie z treścią art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia publikacji obwieszczenia do Sędziego komisarza na adres: Sędzia komisarz, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, wraz z podaniem sygn. akt VI GUp 31/17 i wskazaniem osoby upadłego. Złożony do akt postępowania operat szacunkowy można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10 w Gdańsku,w godzinach urzędowania Sądu. Syndyk masy upadłości Agnieszki Kaliny vel Kalinowskiej i Tomasza Kaliny vel Kalinowskiego, nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, pod sygn. akt VI GUp 31/17, w trybie art. 320 pu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokalu nr 48 wraz z udziałem 218/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal zlokalizowany jest w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Tysiąclecia 12, objęty numerem KW GD1G/00147802/7, o powierzchni użytkowej 52,97 m2, za cenę wywoławczą dla wymuszonej sprzedaży nie niższą niż 178 900 zł wskazaną przez rzeczoznawcę Małgorzatę Szymaniak w wycenie z 28 września 2018 r. jako cenę rynkową nieruchomości. Szczegółowe informacje na temat regulaminu przetargu oraz ogólne informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać drogą poczty elektronicznej: koordynator.frio@bohdziewicz. pl lub pod nr. telefonu 604 574 944. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 8.11.2018 roku, o godz. 1000, w sali B65, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 w Gdańsku. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45284

Dodano: 2018-10-18 12:58:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kraska Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-10-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 45285. Kraska Irena. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 290/16. [BMSiG-45111/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ireny Kraskiej, PESEL 48022410980 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 290/16, ogłasza, o sporządzeniu przez biegłego w dniu 3 września 2017 r. opisu i oszacowania nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład masy upadłości Ireny Kraska, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym przy ul. Tytusa Chałubińskiego 71 w Krakowie, a objętego Księgą Wieczystą o nr KR1P/00019043/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Poucza się o możliwości wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie w terminie tygodniowym od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45285

Dodano: 2018-10-18 12:59:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kuciński Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-10-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 45286. Kuciński Zbigniew. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 68/18 „of”. [BMSiG-45085/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Zbigniewa Kucińskiego, sygn. akt VII GUp 68/18 „of”, zawiadamia, że syndyk przedłożył opis i oszacowanie działki nr 69/12, o pow. 0,4440 ha, położonej w miejscowości Dobre, gmina Będzino, opisanej w Księdze Wieczystej KO1K/ 000853161/1, ujawnionej w spisie inwentarza pod poz. 3.1. Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45286

Dodano: 2018-10-18 13:00:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Nowak Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 45289. Nowak Tomasz. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 19/15. [BMSiG-45098/2018] Syndyk masy upadłości Tomasza Nowak, PESEL 80020602374, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sprawa o sygn. akt Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, V GUp 19/15), sprzeda z wolnej ręki nieruchomość lokalową - odrębną własność lokalu mieszkalnego położonego w Pieńsku, powiat Zgorzelec, ul. Mickiewicza 4/4, wraz z wyposażeniem w postaci pralki, lodówki, mebli kuchennych. Powierzchnia lokalu wynosi 84 m2 - 3 pokoje, kuchnia i łazienka, I piętro. Minimalna cena wynosi 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1Z/00014633/8. Pisemne oferty należy składać na adres: Kancelaria Syndyka, Plac Słowiański 1/315, 59- 220 Legnica. O wyborze oferty decyduje najwyższa zaoferowana cena. Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela Syndyk pod numerem 76 721 80 60. Kontakt drogą elektroniczną pod adresem: kancelaria@kpsd.pl. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45289

Dodano: 2018-10-18 13:00:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Osiński Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2018-10-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 45290. Osiński Zdzisław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 165/16. [BMSiG-45071/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 165/16 dotyczącej upadłości Zdzisława Osińskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał opis i oszacowanie udziału w nieruchomości gruntowej upadłego położonej w Ornontowicach. Informuje się, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia można wnieść zarzuty na opis i oszacowanie (art. 319 ust. 5 pr. upadł., w zw. z art. 320 ust. 3 art. i art. 491 2 ust. 1 pr. upadł.) do Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45290

Dodano: 2018-10-18 13:01:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DETAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 45292. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „DETAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Grudziądzu. KRS 0000112373. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2002 r., sygn. akt V GUp 115/17. [BMSiG-45103/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego DETAL sp. z o.o. w likwidacji w Grudziądzu - sygn. akt V GUp 115/17 - informuje, że do akt postępowania w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, został złożony opis i oszacowanie nieruchomości zabudowanej, położonej w Włocławku, ul. Szpitalna nr 17, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi KW nr WL1W/00035913/2. W terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia można składać do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45292

Dodano: 2018-10-18 13:02:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rutkowska Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-10-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 45293. Rutkowska Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 741/16. [BMSiG-45035/2018] Syndyk masy upadłości Moniki Rutkowskiej ogłasza pisemny konkursy ofert w trybie sprzedaży z wolnej ręki na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Lipowo. Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości 1/4 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 149/7 o łącznej powierzchni 536 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1O/00066680/6, za cenę nie niższą niż 7.500,00 zł brutto. Regulamin konkursu ofert, który odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 r., o godz. 1200, oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu w Kancelarii Postępowań Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod adresem: ul. Przasnyska 7/143, 01-756 Warszawa, tel. 22-12-11-148. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45293

Dodano: 2018-10-18 13:02:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rutkowska Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-10-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 45294. Rutkowska Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 741/16. [BMSiG-45038/2018] Syndyk masy upadłości Moniki Rutkowskiej ogłasza pisemny konkurs ofert w trybie sprzedaży z wolnej ręki na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w Dziechcińcu. Przedmiotem konkursu ofert jest udział wynoszący 1/2 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 20/7 o powierzchni 1.707 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1O/00065639/7, za cenę nie niższą niż 35.000,00 zł brutto. Regulamin konkursu ofert, który odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 r., o godz. 0900, oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu w Kancelarii Postępowań Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod adresem: ul. Przasnyska 7/143, 01-756 Warszawa, tel. 22-12-11-148. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45294

Dodano: 2018-10-18 13:03:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rutkowska Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-10-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 45295. Rutkowska Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 741/16. [BMSiG-45041/2018] Syndyk masy upadłości Moniki Rutkowskiej ogłasza pisemny konkurs ofert w trybie sprzedaży z wolnej ręki na sprzedaż nieruchomości położonej w Kącku. Przedmiotem konkursu ofert są: a) udział w wysokości 1/2 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnym: 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9 i 192/10, o łącznej powierzchni 3.532 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr WA1O/00067107/3; b) udział w wysokości 1/2 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnym: 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8 i 193/9, o łącznej powierzchni 4.467 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr WA1O/00067638/4; c) udział w wysokości 1/2 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnym: 194/3, 194/4, 194/5, 194/6, 194/7, 194/8 i 194/9, o łącznej powierzchni 2.479 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr WA1O/00067836/2; za łączną cenę nie niższą niż 259.00,00 zł brutto. Regulamin konkursu ofert, który odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 r., o godz. 1100, oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu w Kancelarii Postępowań Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod adresem: ul. Przasnyska 7/143, 01-756 Warszawa, tel. 22-12-11-148. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45295

Dodano: 2018-10-18 13:03:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rutkowski Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-10-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 45296. Rutkowski Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 470/16. [BMSiG-45020/2018] Syndyk masy upadłości Macieja Rutkowskiego ogłasza pisemny konkurs ofert w trybie sprzedaży z wolnej ręki na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Lipowo. Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości 1/4 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 149/7 o łącznej powierzchni 536 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr WA1O/00066680/6; za cenę nie niższą niż 7.500,00 zł brutto. Regulamin konkursu ofert, który odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 r., o godz. 1200, oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu w Kancelarii Postępowań Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod adresem: ul. Przasnyska 7/143, 01-756 Warszawa, tel. 22-12-11-148. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45296

Dodano: 2018-10-18 13:04:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rutkowski Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-10-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 45297. Rutkowski Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 470/16. [BMSiG-45023/2018] Syndyk masy upadłości Macieja Rutkowskiego ogłasza pisemny konkurs ofert w trybie sprzedaży z wolnej ręki na sprzedaż nieruchomości położonej w Kącku. Przedmiotem konkursu ofert są: a) udział w wysokości 1/2 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnym: 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9 i 192/10, o łącznej powierzchni 3.532 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr WA1O/00067107/3; b) udział w wysokości 1/2 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnym: 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8 i 193/9, o łącznej powierzchni 4.467 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr WA1O/00067638/4; c) udział w wysokości 1/2 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnym: 194/3, 194/4, 194/5, 194/6, 194/7, 194/8 i 194/9, o łącznej powierzchni 2.479 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr WA1O/00067836/2; za łączną cenę nie niższą niż 259.00,00 zł brutto. Regulamin konkursu ofert, który odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 r., o godz. 1100, oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu w Kancelarii Postępowań Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod adresem: ul. Przasnyska 7/143, 01-756 Warszawa, tel. 22-12-11-148. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45297

Dodano: 2018-10-18 13:04:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rutkowski Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-10-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 45298. Rutkowski Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 470/16. [BMSiG-45027/2018] Syndyk masy upadłości Macieja Rutkowskiego ogłasza pisemny konkurs ofert w trybie sprzedaży z wolnej ręki na sprzedaż nieruchomości położonej w Kopkach Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 9/14 o powierzchni 2.020 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1O/00064597/3 za cenę nie niższą niż 126.000,00 zł brutto. Regulamin konkursu ofert, który odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 r., o godz. 930, oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu w Kancelarii Postępowań Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod adresem: ul. Przasnyska 7/143, 01-756 Warszawa, tel. 22-12-11-148. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45298

Dodano: 2018-10-18 13:04:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rutkowski Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-10-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 45299. Rutkowski Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 470/16. [BMSiG-45029/2018] Syndyk masy upadłości Macieja Rutkowskiego ogłasza pisemny konkurs ofert w trybie sprzedaży z wolnej ręki na sprzedaż nieruchomości położonej w Kopkach. Przedmiotem konkursu ofert są: a) prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 9/15 o powierzchni 2.020 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1O/00064597/3; b) udział wynoszący 1/5 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 9/12 o powierzchni 978 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1O/00052326/6, za łączną cenę nie niższą niż 139.500,00 zł brutto. Regulamin konkursu ofert, który odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 r., o godz. 1000, oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu w Kancelarii Postępowań Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod adresem: ul. Przasnyska 7/143, 01-756 Warszawa, tel. 22-12-11-148. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45299

Dodano: 2018-10-18 13:04:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rutkowski Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-10-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 45300. Rutkowski Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 470/16. [BMSiG-45032/2018] Syndyk masy upadłości Macieja Rutkowskiego ogłasza pisemny konkurs ofert w trybie sprzedaży z wolnej ręki na sprzedaż nieruchomości położonych w Dziechcińcu. Przedmiotem konkursu ofert są: a) prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 468/2, 468/3, 468/4, 468/5, 468/6, 468/8, 468/9, 468/10, 468/11, 468/12, 468/15 o łącznej powierzchni 0,7348 ha, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1O/00067320/2; b) prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 498/4, 498/5, 498/6, 498/7, 498/8 o łącznej powierzchni 0,4309 ha, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1O/00067321/9; c) prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 467/11, 467/12, 467/13, 467/14, 467/15, 467/16, 467/19 o łącznej powierzchni 0,3864 ha, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1O/00067837/9; d) prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 495/10, 495/11, 495/12, 495/13, 495/14, 495/15, 495/18 o łącznej powierzchni 0,3594 ha, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1O/00067132/7; e) udział wynoszący 6/7 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerami ewidencyjnymi 467/10, 468/7, 495/9 o powierzchni 0,4034 ha, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1O/00068682/4, za łączną cenę nie niższą niż 699.00,00 zł brutto. Regulamin konkursu ofert, który odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 r., o godz. 1030, oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu w Kancelarii Postępowań Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod adresem: ul. Przasnyska 7/143, 01-756 Warszawa, tel. 22-12-11-148. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45300

Dodano: 2018-10-18 13:05:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

WELET EUROPA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 45301. WELET EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Koszalinie. KRS 0000374745. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 grudnia 2010 r., sygn. akt VII GUp 82/18. [BMSiG-45135/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Welet Europa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, sygn. akt VII GUp 82/18, zawiadamia, że syndyk przekazał Sędziemu Komisarzowi opis i oszacowanie przedsiębiorstwa. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45301

Dodano: 2018-10-18 13:05:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wiśniewski Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-10-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 45302. Wiśniewski Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 439/18. [BMSiG-45090/2018] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Michała Wiśniewskiego, sygn. akt X GUp 439/18, informuje, że posiada do sprzedaży w trybie przetargu udział w wysokości 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Łosia Wólka przy ul. Księżycowej, gmina Czosnów, powiat nowodworski, dla którego Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer WA1N/00071313/0, za cenę nie niższą niż 74.600,00 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych) brutto. Regulamin przetargu oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. 61 2241155 lub e-mail: syndyk@k-d-g.pl. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7.460,00 zł (siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych). Oferty dotyczące wskazanego przetargu oferenci winni składać w terminie do dnia 30 listopada 2018 r., osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A, w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, bądź przesłać na adres tego Sądu listem poleconym - decyduje data wpływu na biuro podawcze Sądu, a nie data nadania przesyłki. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2018 r. w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 14, o godzinie 1130. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45302

Dodano: 2018-10-18 13:06:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Gospodarstwo Rolne Kujawski Jarosław

2018-10-17 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 45394. Kujawski Jarosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne” w Żukowie- -Strusiach. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 4/18. [BMSiG-45002/2018] Sędzia komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe Jarosława Kujawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo rolne” w Żukowo- -Strusiach (PESEL 70080313510) prowadzone w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy (sygn. akt V GRp 4/18) zawiadamia, że postanowieniem z dnia 26 września 2018 roku został zatwierdzony spis wierzytelności złożony przez nadzorcę sądowego w dniu 12 lipca 2018 roku skorygowany w dniu 26 września 2018 roku. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45394

Dodano: 2018-10-18 13:07:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

"Karpowicz-Jankowska Renata"

2018-10-17 Inne

Poz. 45395. Karpowicz-Jankowska Renata. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRp 7/17. [BMSiG-45087/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postępowanie układowe w niniejszej sprawie zostało zakończone w dniu 12 września 2018 roku i z tym dniem nadzorca sądowy Anna Małek objęła funkcję nadzorcy wykonania układu w przyspieszonym postępowaniu układowym częściowym dłużnika Renaty Karpowicz-Jankowskiej, sygn. akt XII GRp 7/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45395

Dodano: 2018-10-18 13:08:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Grzegorz Kwećke AGRO OK

2018-09-21 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 45396. Kwećke Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Kwećke AGRO OK w Strzegowiu. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GR 17/18. [BMSiG-45011/2018] Sąd Rejonowy w Opolu, V Gospodarczy Wydział, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w sprawie o sygnaturze akt V GR 17/18 z wniosku Grzegorza Kwećke prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Kwećke „AGRO OK” o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego postanowieniem z dnia 21 września 2018 r., otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Grzegorza Kwećke prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Kwećke „AGRO OK” - NIP 7471820462. Jednocześnie Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej oraz nadzorcę sądowego w osobie Mariusza Jedynak (nr licencji 565). Stosownie do treści art. 237 ustawy z dnia 1 września 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45396

Dodano: 2018-10-18 13:22:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Grzegorz Kwećke AGRO OK

2018-10-17 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 45396. Kwećke Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Kwećke AGRO OK w Strzegowiu. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GR 17/18. [BMSiG-45011/2018] Sąd Rejonowy w Opolu, V Gospodarczy Wydział, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w sprawie o sygnaturze akt V GR 17/18 z wniosku Grzegorza Kwećke prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Kwećke „AGRO OK” o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego postanowieniem z dnia 21 września 2018 r., otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Grzegorza Kwećke prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Kwećke „AGRO OK” - NIP 7471820462. Jednocześnie Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej oraz nadzorcę sądowego w osobie Mariusza Jedynak (nr licencji 565). Stosownie do treści art. 237 ustawy z dnia 1 września 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45396

Dodano: 2018-10-18 13:22:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

"Masiulaniec krystyna Julia"

2018-10-17 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 45397. Masiulaniec Krystyna Julia. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GRu 4/17. [BMSiG-45094/2018] Postanowieniem z dnia 2 października 2018 r., sygn. akt VII GRu 4/17, Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, umorzył postępowanie układowe Krystyny Julii Masiulaniec, numer PESEL 60122504686. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Szczecinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Koszalinie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na umorzenie postępowania. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45397

Dodano: 2018-10-18 13:23:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Firma Handlowo Usługowa Brenda Paulina Perzanowska

2018-10-17 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 45398. Perzanowska Paulina Justyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa BRENDA Paulina Perzanowska w Kielcach. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 3/18. [BMSiG-45081/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Restrukturyzacyjny, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publikacji wiadomości, że postanowienie z dnia 12 września 2018 r., sygn. akt. V GRp 3/18, wydanym w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Pauliny Perzanowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą firma Handlowo Usługowa BRENDA Paulina Perzanowska w restrukturyzacji, nr PESEL 90032304960, adres: ul. Jagiellońska 65, 25-734 Kielce, wydanym na podstawie art. 325 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1508) umorzył przyspieszone postępowanie układowe tego dłużnika. Na postanowienie to przysługuje zażalenie, które zgodnie z art. 327 ust. 1 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne wnosi się w terminie dwóch tygodni w trybie określonym w art. 201 ust. 4 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45398

Dodano: 2018-10-18 13:23:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Zakład Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A.

2018-10-17 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 45400. ZAKŁAD BUDOWY MASZYN „ZREMB - CHOJNICE” SPÓŁKA AKCYJNA w Chojnicach. KRS 0000078076. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 stycznia 2002 r., sygn. akt VI GRp 12/17. [BMSiG-44944/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku przyspieszonego postępowania układowego dłużnika Zakład Budowy Maszyn „Zremb - Chojnice” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chojnicach, sygn. akt VI GRp 12/17, zostało zwołane zgromadzenie wierzycieli, które odbędzie się 15 listopada 2018 r., godzina 9.30, w sali C -106, sala konferencyjna w budynku „C” Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10. Przedmiotem zgromadzenia wierzycieli będzie podjęcie uchwały w przedmiocie zawarcia układu lub przeciwko zawarciu układu w toku przyspieszonego postępowania układowego Zakładu Budowy Maszyn „Zremb - Chojnice” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chojnicach. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli odbywa się ustnie lub na piśmie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 202/2018 (5590) z dnia 17 października 2018 r. → Pozycja 45400

Dodano: 2018-10-18 13:25:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Aleksander Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-09-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45663. Aleksander Paweł. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 273/18. [BMSiG-45589/2018] Postanowieniem z dnia 12 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 273/18, oraz postanowieniem o sprostowaniu oczywistej pomyłki z dnia 17 września 2018 r. postanawia: I. ogłosić upadłość w stosunku do Upadłego Pawła Aleksandra, zam. Ladzin, ul. Rzeszowska 29, numer PESEL 83060620335 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady, III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Doroty Dietl, numer licencji 788, IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45663

Dodano: 2018-10-19 10:01:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Aleksander Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45663. Aleksander Paweł. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 273/18. [BMSiG-45589/2018] Postanowieniem z dnia 12 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 273/18, oraz postanowieniem o sprostowaniu oczywistej pomyłki z dnia 17 września 2018 r. postanawia: I. ogłosić upadłość w stosunku do Upadłego Pawła Aleksandra, zam. Ladzin, ul. Rzeszowska 29, numer PESEL 83060620335 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady, III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Doroty Dietl, numer licencji 788, IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45663

Dodano: 2018-10-19 10:01:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Arkit Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-10-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45664. Arkit Krzysztof. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 41/18, VIII GUp 48/18. [BMSiG-45467/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie. VIII Wydział Gospodarczy. zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9 października 2018 roku, sygn. akt VIII GU 41/18, ogłosił upadłość Krzysztofa Arkit - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 75070716898, zamieszkałego: ul. Zana 3 m 7, 42-202 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka w osobie Krystyny Swadowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 53. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 48/18. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45664

Dodano: 2018-10-19 10:02:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Arkit Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45664. Arkit Krzysztof. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 41/18, VIII GUp 48/18. [BMSiG-45467/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie. VIII Wydział Gospodarczy. zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9 października 2018 roku, sygn. akt VIII GU 41/18, ogłosił upadłość Krzysztofa Arkit - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 75070716898, zamieszkałego: ul. Zana 3 m 7, 42-202 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka w osobie Krystyny Swadowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 53. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 48/18. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45664

Dodano: 2018-10-19 10:02:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Benda Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45665. Benda Mariusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 104/18. [BMSiG-45411/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 października 2018 r., sygn. akt V GU 104/18, ogłosił upadłość Mariusza Bendy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 82060404110, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Piasta Kołodzieja 2 m. 89. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 104/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45665

Dodano: 2018-10-19 10:03:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Benda Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45665. Benda Mariusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 104/18. [BMSiG-45411/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 października 2018 r., sygn. akt V GU 104/18, ogłosił upadłość Mariusza Bendy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 82060404110, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Piasta Kołodzieja 2 m. 89. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 104/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45665

Dodano: 2018-10-19 10:03:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Dobrzańska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-10-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45666. Dobrzańska Teresa. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 106/18 „of”, V GUp 110/18. [BMSiG-45515/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5.10.2018 r., w sprawie o sygnaturze akt V GU 106/18 „of”, ogłosił upadłość Teresy Dobrzańskiej, PESEL 57112808949, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na Sędziego Komisarza SSR Jana Mateckiego oraz na syndyka Grażynę Mitutę (numer licencji 259). Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19. t. 1., s. 191. z późn. zm.). Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 110/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45666

Dodano: 2018-10-19 10:04:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Dobrzańska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45666. Dobrzańska Teresa. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 106/18 „of”, V GUp 110/18. [BMSiG-45515/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5.10.2018 r., w sprawie o sygnaturze akt V GU 106/18 „of”, ogłosił upadłość Teresy Dobrzańskiej, PESEL 57112808949, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na Sędziego Komisarza SSR Jana Mateckiego oraz na syndyka Grażynę Mitutę (numer licencji 259). Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19. t. 1., s. 191. z późn. zm.). Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 110/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45666

Dodano: 2018-10-19 10:04:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Chmielarz Damian w upadłości likwidacyjnej

2018-10-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45667. Chmielarz Damian. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 100/18, VIII GUp 51/18. [BMSiG-45493/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9 października 2018 roku, sygn. akt VIII GU 100/18, ogłosił upadłość Damiana Chmielarza (Chmielarz) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 78010908117, zamieszkałego: 42-270 Rzerzęczyce ul. Skrzydlowska 32. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali i syndyka w osobie Ireneusza Borzęckiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1125. Wzywa się wierzycieli Damiana Chmielarza do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 51/18. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45667

Dodano: 2018-10-19 10:05:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Chmielarz Damian w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45667. Chmielarz Damian. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 100/18, VIII GUp 51/18. [BMSiG-45493/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9 października 2018 roku, sygn. akt VIII GU 100/18, ogłosił upadłość Damiana Chmielarza (Chmielarz) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 78010908117, zamieszkałego: 42-270 Rzerzęczyce ul. Skrzydlowska 32. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali i syndyka w osobie Ireneusza Borzęckiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1125. Wzywa się wierzycieli Damiana Chmielarza do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 51/18. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45667

Dodano: 2018-10-19 10:06:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Fedak Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45668. Fedak Elżbieta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 281/18. [BMSiG-45581/2018] Postanowieniem z dnia 19 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt. V GUp 281/18, postanawia: I. ogłosić upadłość Elżbiety Fedak, zam. Sanok, numer PESEL 62032314908, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady, III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Doroty Dietl, numer licencji 788, IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45668

Dodano: 2018-10-19 10:06:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Fedak Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45668. Fedak Elżbieta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 281/18. [BMSiG-45581/2018] Postanowieniem z dnia 19 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt. V GUp 281/18, postanawia: I. ogłosić upadłość Elżbiety Fedak, zam. Sanok, numer PESEL 62032314908, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady, III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Doroty Dietl, numer licencji 788, IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45668

Dodano: 2018-10-19 10:07:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Czajkowska Justyna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45669. Czajkowska Justyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 557/18, XI GUp 249/18. [BMSiG-45454/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 października 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 557/18 ogłosił upadłość dłużnika Justyny Czajkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej ul. Katowicka UD/148, 61-131 Poznań, PESEL: 78072103202. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 249/18. Wzywa się wierzycieli upadłej Justyny Czajkowskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Justyny Czajkowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono syndyka w osobie Mateusza Łuczaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1028). Wskazano, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciąża się dłużniczkę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45669

Dodano: 2018-10-19 10:08:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Czajkowska Justyna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45669. Czajkowska Justyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 557/18, XI GUp 249/18. [BMSiG-45454/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 października 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 557/18 ogłosił upadłość dłużnika Justyny Czajkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej ul. Katowicka UD/148, 61-131 Poznań, PESEL: 78072103202. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 249/18. Wzywa się wierzycieli upadłej Justyny Czajkowskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Justyny Czajkowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono syndyka w osobie Mateusza Łuczaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1028). Wskazano, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciąża się dłużniczkę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45669

Dodano: 2018-10-19 10:08:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Kardach Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45670. Kardach Alicja. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 70/18, V GUp 51/18. [BMSiG-45503/2018] Sąd Rejonowy w Zielonej Górz, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 września 2018 r. w sprawie V GU 70/18 ogłosił upadłość Alicji Kardach - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Braci Gierymskich 34, 65-001 Zielona Góra, numer PESEL 51102406564. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasza Leszczyńskiego. Na syndyka wyznaczono Barbarę Rosińską - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 303. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 51/18, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 51/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45670

Dodano: 2018-10-19 10:09:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Kardach Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45670. Kardach Alicja. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 70/18, V GUp 51/18. [BMSiG-45503/2018] Sąd Rejonowy w Zielonej Górz, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 września 2018 r. w sprawie V GU 70/18 ogłosił upadłość Alicji Kardach - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Braci Gierymskich 34, 65-001 Zielona Góra, numer PESEL 51102406564. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasza Leszczyńskiego. Na syndyka wyznaczono Barbarę Rosińską - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 303. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 51/18, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 51/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45670

Dodano: 2018-10-19 10:09:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Komorowska-Chochołowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45671. Komorowska-Chochołowska Anna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 148/18 „of”, VII GUp 124/18 „of”. [BMSiG-45474/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 4 października 2018 r. - sygn. akt VII GU 148/18 „of”: 1. ogłosił upadłość Anny Komorowskiej-Chochołowskiej, zamieszkałej w Koszalinie, ul. Wydmowa 19, 75-229 Koszalin; numer PESEL 61102608644; 2. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczył SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 5. wyznaczył Przemysława Jedlińskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 433, na syndyka; 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzi postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 124/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45671

Dodano: 2018-10-19 10:10:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Komorowska-Chochołowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45671. Komorowska-Chochołowska Anna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 148/18 „of”, VII GUp 124/18 „of”. [BMSiG-45474/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 4 października 2018 r. - sygn. akt VII GU 148/18 „of”: 1. ogłosił upadłość Anny Komorowskiej-Chochołowskiej, zamieszkałej w Koszalinie, ul. Wydmowa 19, 75-229 Koszalin; numer PESEL 61102608644; 2. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczył SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 5. wyznaczył Przemysława Jedlińskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 433, na syndyka; 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzi postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 124/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45671

Dodano: 2018-10-19 10:10:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kotermańska Elżbieta Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-10-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45672. Kotermańska Elżbieta Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 842/18, X GUp 879/18. [BMSiG-45391/2018] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 11 października 2018 r.: 1. ogłoszono upadłość Elżbiety Ewy Kotermańskiej, zamieszkałej w Grodzisku Mazowieckim (nr PESEL 61032010883) - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GU 842/18), 2. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (sygn. akt X GUp 879/18), 3. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt X GUp 879/18), 4. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas- -Gołębiowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69), 5. określono, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45672

Dodano: 2018-10-19 10:11:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kotermańska Elżbieta Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45672. Kotermańska Elżbieta Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 842/18, X GUp 879/18. [BMSiG-45391/2018] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 11 października 2018 r.: 1. ogłoszono upadłość Elżbiety Ewy Kotermańskiej, zamieszkałej w Grodzisku Mazowieckim (nr PESEL 61032010883) - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GU 842/18), 2. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (sygn. akt X GUp 879/18), 3. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt X GUp 879/18), 4. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas- -Gołębiowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69), 5. określono, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45672

Dodano: 2018-10-19 10:11:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kotermański Andrzej Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-10-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45673. Kotermański Andrzej Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 842/18, X GUp 880/18. [BMSiG-45394/2018] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 11 października 2018 r.: 1. ogłoszono upadłość Andrzeja Adama Kotermańskiego - zamieszkałego w Grodzisku Mazowieckim (nr PESEL 55081812671) - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GU 842/18), 2. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu: ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (sygn. akt X GUp 880/18), 3. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt X GUp 880/18), 4. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas- -Gołębiowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69), 5. określono, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45673

Dodano: 2018-10-19 10:13:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kotermański Andrzej Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45673. Kotermański Andrzej Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 842/18, X GUp 880/18. [BMSiG-45394/2018] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 11 października 2018 r.: 1. ogłoszono upadłość Andrzeja Adama Kotermańskiego - zamieszkałego w Grodzisku Mazowieckim (nr PESEL 55081812671) - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GU 842/18), 2. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu: ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (sygn. akt X GUp 880/18), 3. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt X GUp 880/18), 4. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas- -Gołębiowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69), 5. określono, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45673

Dodano: 2018-10-19 10:13:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Kowalczyk Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-10-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45674. Kowalczyk Małgorzata. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 92/18. [BMSiG-45578/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 października 2018 roku została ogłoszona upadłość Małgorzaty Kowalczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. Osiedle Okrzei 27/14, 97-400 Bełchatów, PESEL 79071717841, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Agnieszkę Baranowską-Gos, a na syndyka Danutę Gadomską. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 92/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45674

Dodano: 2018-10-19 10:14:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Kowalczyk Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45674. Kowalczyk Małgorzata. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 92/18. [BMSiG-45578/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 października 2018 roku została ogłoszona upadłość Małgorzaty Kowalczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. Osiedle Okrzei 27/14, 97-400 Bełchatów, PESEL 79071717841, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Agnieszkę Baranowską-Gos, a na syndyka Danutę Gadomską. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 92/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45674

Dodano: 2018-10-19 10:14:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kowalska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45675. Kowalska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1206/18, X GUp 884/18. [BMSiG-45403/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 12 października 2018 r., sygn. akt X GU 1206/18 postanowił: 1. ogłosić upadłość Anny Kowalskiej, zamieszkałej 05-500 Piaseczno, ul. Gen. Grochowskiego 11 m. 5, PESEL 59082101767; 2. określić, że Anna Kowalska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 884/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45675

Dodano: 2018-10-19 10:15:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kowalska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45675. Kowalska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1206/18, X GUp 884/18. [BMSiG-45403/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 12 października 2018 r., sygn. akt X GU 1206/18 postanowił: 1. ogłosić upadłość Anny Kowalskiej, zamieszkałej 05-500 Piaseczno, ul. Gen. Grochowskiego 11 m. 5, PESEL 59082101767; 2. określić, że Anna Kowalska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 884/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45675

Dodano: 2018-10-19 10:15:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kozłowska Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2018-09-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45676. Kozłowska Wioletta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 240/18, V GUp 227/18. [BMSiG-45438/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 26 września 2018 r roku: - ogłosił upadłość dłużnika Wioletty Kozłowskiej, nr PESEL 78010808424, zamieszkałej: ul. Mała 6, 26-026 Chałupki, określił, że upadła Wioletta Kozłowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Anny Poborskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; - wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Trzebińskiej posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1015; - wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłej oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 227/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45676

Dodano: 2018-10-19 10:16:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kozłowska Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45676. Kozłowska Wioletta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 240/18, V GUp 227/18. [BMSiG-45438/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 26 września 2018 r roku: - ogłosił upadłość dłużnika Wioletty Kozłowskiej, nr PESEL 78010808424, zamieszkałej: ul. Mała 6, 26-026 Chałupki, określił, że upadła Wioletta Kozłowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Anny Poborskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; - wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Trzebińskiej posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1015; - wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłej oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 227/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45676

Dodano: 2018-10-19 10:16:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kozłowski Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2018-09-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45677. Kozłowski Sławomir. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 241/18, V GUp 226/18. [BMSiG-45434/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 26 września 2018 r roku: - ogłosił upadłość dłużnika Sławomira Kozłowskiego, nr PESEL 74021109435, zamieszkałego: ul. Mała 6, 26-026 Chałupki, określił, że upadły Sławomir Kozłowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Anny Poborskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; - wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Trzebińskiej posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1015; - wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 226/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45677

Dodano: 2018-10-19 10:17:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kozłowski Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45677. Kozłowski Sławomir. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 241/18, V GUp 226/18. [BMSiG-45434/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 26 września 2018 r roku: - ogłosił upadłość dłużnika Sławomira Kozłowskiego, nr PESEL 74021109435, zamieszkałego: ul. Mała 6, 26-026 Chałupki, określił, że upadły Sławomir Kozłowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Anny Poborskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; - wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Trzebińskiej posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1015; - wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 226/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45677

Dodano: 2018-10-19 10:17:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kwitniewski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45678. Kwitniewski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1016/18, X GUp 882/18. [BMSiG-45593/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, dnia 12 października 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1016/18, ogłoszono upadłość Grzegorza Kwitniewskiego (PESEL: 75072604139) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jej majątku. Ustanowiono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kozioła i zarejestrowano sprawę pod sygn. akt X GUp 882/18. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i gospodarczym pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza pod adresem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt X GUp 882/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45678

Dodano: 2018-10-19 10:19:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kwitniewski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45678. Kwitniewski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1016/18, X GUp 882/18. [BMSiG-45593/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, dnia 12 października 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1016/18, ogłoszono upadłość Grzegorza Kwitniewskiego (PESEL: 75072604139) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jej majątku. Ustanowiono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kozioła i zarejestrowano sprawę pod sygn. akt X GUp 882/18. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i gospodarczym pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza pod adresem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt X GUp 882/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45678

Dodano: 2018-10-19 10:19:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Kwiatkowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45679. Kwiatkowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 55/18, V GUp 54/18. [BMSiG-45558/2018] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 września 2018 r. w sprawie V GU 55/18, ogłosił upadłość Tomasza Kwiatkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Zaborze, przy ul. Chłapowskiego 14. 66-003 Zabór, numer PESEL 72011202379. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Ewę Maślanka. Na syndyka wyznaczono Małgorzatę Wierzchołowską - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1195. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 54/18, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 54/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45679

Dodano: 2018-10-19 10:20:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Kwiatkowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45679. Kwiatkowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 55/18, V GUp 54/18. [BMSiG-45558/2018] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 września 2018 r. w sprawie V GU 55/18, ogłosił upadłość Tomasza Kwiatkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Zaborze, przy ul. Chłapowskiego 14. 66-003 Zabór, numer PESEL 72011202379. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Ewę Maślanka. Na syndyka wyznaczono Małgorzatę Wierzchołowską - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1195. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 54/18, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 54/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45679

Dodano: 2018-10-19 10:20:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Leboda Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-06-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45680. Leboda Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 824/17, VI GUp 105/18. [BMSiG-45560/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika PIOTRA LEBODY, sygn. akt VI GU 824/17, postanowieniem z dnia 7 czerwca 2018 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika PIOTRA LEBODY, zam.: ul. Unruga 74C/2, 81-166 Gdynia, PESEL 66060401292, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć SSR Ewę Kubiak; 5. na syndyka masy upadłości Wiesława Milinkiewicza (nr licencji 745). Zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 105/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45680

Dodano: 2018-10-19 10:21:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Leboda Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45680. Leboda Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 824/17, VI GUp 105/18. [BMSiG-45560/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika PIOTRA LEBODY, sygn. akt VI GU 824/17, postanowieniem z dnia 7 czerwca 2018 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika PIOTRA LEBODY, zam.: ul. Unruga 74C/2, 81-166 Gdynia, PESEL 66060401292, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć SSR Ewę Kubiak; 5. na syndyka masy upadłości Wiesława Milinkiewicza (nr licencji 745). Zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 105/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45680

Dodano: 2018-10-19 10:21:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Leszczyńska Mariola i Leszczyński Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2018-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45681. Leszczyńska Mariola i Leszczyński Sebastian. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 117/18, V GUp „of” 123/18. [BMSiG-45443/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10 października 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 117/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marioli Leszczyńskiej, PESEL: 80041418103, zamieszkałej w Ornecie, ul. Młynarska 6/4, 11-130 Orneta, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Sebastiana Leszczyńskiego, PESEL: 82061516098, zamieszkałego w Ornecie, ul. Młynarska 6/4, 11-130 Orneta, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 3. wezwał wierzycieli upadłych do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. na sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Rynko, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 123/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45681

Dodano: 2018-10-19 10:23:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Leszczyńska Mariola i Leszczyński Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45681. Leszczyńska Mariola i Leszczyński Sebastian. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 117/18, V GUp „of” 123/18. [BMSiG-45443/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10 października 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 117/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marioli Leszczyńskiej, PESEL: 80041418103, zamieszkałej w Ornecie, ul. Młynarska 6/4, 11-130 Orneta, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Sebastiana Leszczyńskiego, PESEL: 82061516098, zamieszkałego w Ornecie, ul. Młynarska 6/4, 11-130 Orneta, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 3. wezwał wierzycieli upadłych do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. na sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Rynko, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 123/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45681

Dodano: 2018-10-19 10:23:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lewandowska Izabela w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45682. Lewandowska Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1355/18, X GUp 890/18. [BMSiG-45590/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, dnia 15 października 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1355/18 ogłoszono upadłość Izabeli Lewandowskiej (PESEL: 88040506027) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku. Ustanowiono Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir, syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kozioła i zarejestrowano sprawę pod sygn. akt X GUp 890/18. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i gospodarczym, pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza pod adresem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt X GUp 890/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45682

Dodano: 2018-10-19 10:24:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lewandowska Izabela w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45682. Lewandowska Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1355/18, X GUp 890/18. [BMSiG-45590/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, dnia 15 października 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1355/18 ogłoszono upadłość Izabeli Lewandowskiej (PESEL: 88040506027) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku. Ustanowiono Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir, syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kozioła i zarejestrowano sprawę pod sygn. akt X GUp 890/18. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i gospodarczym, pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza pod adresem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt X GUp 890/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45682

Dodano: 2018-10-19 10:24:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Macikowski Stanisław Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45683. Macikowski Stanisław Mirosław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 176/18. [BMSiG-45414/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 października 2018 r., sygn. akt V GU 176/18, ogłosił upadłość Stanisława Mirosława Macikowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 57050212237, zamieszkałego w miejscowości Polesie 13A, 09-130 Baboszewo. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 176/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45683

Dodano: 2018-10-19 10:25:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Macikowski Stanisław Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45683. Macikowski Stanisław Mirosław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 176/18. [BMSiG-45414/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 października 2018 r., sygn. akt V GU 176/18, ogłosił upadłość Stanisława Mirosława Macikowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 57050212237, zamieszkałego w miejscowości Polesie 13A, 09-130 Baboszewo. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 176/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45683

Dodano: 2018-10-19 10:25:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Małecka Izabela w upadłości likwidacyjnej

2018-10-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45684. Małecka Izabela. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 284/18. [BMSiG-45608/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3.10.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 284/18 ogłosił upadłość Izabeli Małeckiej, zamieszkałej w Inowrocławiu (numer PESEL: 71051807885), nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego; wyznaczył na syndyka Agnieszkę Rajewską (nr licencji 1001); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45684

Dodano: 2018-10-19 10:26:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Małecka Izabela w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45684. Małecka Izabela. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 284/18. [BMSiG-45608/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3.10.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 284/18 ogłosił upadłość Izabeli Małeckiej, zamieszkałej w Inowrocławiu (numer PESEL: 71051807885), nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego; wyznaczył na syndyka Agnieszkę Rajewską (nr licencji 1001); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45684

Dodano: 2018-10-19 10:26:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Marciniak Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-10-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45685. Marciniak Marta. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 147/18 „of”, V GUp 109/18. [BMSiG-45509/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5.10.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 147/18 „of” ogłosił upadłość Marty Marciniak nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Joanny Byczyk (numer licencji 895). Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19); Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 109/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45685

Dodano: 2018-10-19 10:27:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Marciniak Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45685. Marciniak Marta. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 147/18 „of”, V GUp 109/18. [BMSiG-45509/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5.10.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 147/18 „of” ogłosił upadłość Marty Marciniak nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Joanny Byczyk (numer licencji 895). Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19); Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 109/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45685

Dodano: 2018-10-19 10:27:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Mazurowski Maciej Rafał w upadłości likwidacyjnej

2018-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45687. Mazurowski Maciej Rafał. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 189/18. [BMSiG-45406/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 października 2018 r., sygn. akt V GU 189/18, ogłosił upadłość Macieja Rafała Mazurowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 85091409651, zamieszkałego w Sierpcu przy ulicy 11 Listopada 3. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 189/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45687

Dodano: 2018-10-19 10:29:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Mazurowski Maciej Rafał w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45687. Mazurowski Maciej Rafał. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 189/18. [BMSiG-45406/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 października 2018 r., sygn. akt V GU 189/18, ogłosił upadłość Macieja Rafała Mazurowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 85091409651, zamieszkałego w Sierpcu przy ulicy 11 Listopada 3. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 189/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45687

Dodano: 2018-10-19 10:29:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Mieszkowicz Małgorzata Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45688. Mieszkowicz Małgorzata Elżbieta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 153/18. [BMSiG-45416/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 października 2018 r., sygn. akt V GU 153/18, ogłosił upadłość Małgorzaty Elżbiety Mieszkowicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 74012806361, zamieszkałej w Płocku, przy ulicy Saperskiej 12. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 153/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45688

Dodano: 2018-10-19 10:34:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Mieszkowicz Małgorzata Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45688. Mieszkowicz Małgorzata Elżbieta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 153/18. [BMSiG-45416/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 października 2018 r., sygn. akt V GU 153/18, ogłosił upadłość Małgorzaty Elżbiety Mieszkowicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 74012806361, zamieszkałej w Płocku, przy ulicy Saperskiej 12. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 153/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45688

Dodano: 2018-10-19 10:34:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Miklas Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-10-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45689. Miklas Danuta. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 146/18 „of”, V GUp 108/18. [BMSiG-45507/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5.10.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 146/18 „of” ogłosił upadłość dłużniczki Danuty Miklas, PESEL 58101515709, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Joanna Byczyk, nr licencji 895. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 108/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45689

Dodano: 2018-10-19 10:35:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Miklas Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45689. Miklas Danuta. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 146/18 „of”, V GUp 108/18. [BMSiG-45507/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5.10.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 146/18 „of” ogłosił upadłość dłużniczki Danuty Miklas, PESEL 58101515709, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Joanna Byczyk, nr licencji 895. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 108/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45689

Dodano: 2018-10-19 10:35:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Nowak Emilia w upadłości likwidacyjnej

2018-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45690. Nowak Emilia. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 199/18, XII GUp 102/18. [BMSiG-45627/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia z postanowieniem z dnia 10 października 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Emilii Nowak, zamieszkałej: Tetyń 79, 74-205 Tetyń, PESEL 85122507583, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 102/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Piotra Długopolskiego, nr licencji 387. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecince, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 18, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45690

Dodano: 2018-10-19 10:37:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Nowak Emilia w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45690. Nowak Emilia. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 199/18, XII GUp 102/18. [BMSiG-45627/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia z postanowieniem z dnia 10 października 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Emilii Nowak, zamieszkałej: Tetyń 79, 74-205 Tetyń, PESEL 85122507583, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 102/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Piotra Długopolskiego, nr licencji 387. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecince, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 18, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45690

Dodano: 2018-10-19 10:37:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Ostrowski Mieczysław w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45691. Ostrowski Mieczysław. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 95/18, V GUp 50/18. [BMSiG-45497/2018] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 września 2018 r. w sprawie V GU 95/18 ogłosił upadłość Mieczysława Ostrowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Sulechowie, przy os. Promień la/5, 66-100 Sulechów, numer PESEL 48072906013. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Ewę Maślanka. Na syndyka wyznaczono Zbigniewa Machowskiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1087. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym podając sygnaturę akt V GUp 50/18, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sekretariat, ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 50/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45691

Dodano: 2018-10-19 10:38:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Ostrowski Mieczysław w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45691. Ostrowski Mieczysław. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 95/18, V GUp 50/18. [BMSiG-45497/2018] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 września 2018 r. w sprawie V GU 95/18 ogłosił upadłość Mieczysława Ostrowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Sulechowie, przy os. Promień la/5, 66-100 Sulechów, numer PESEL 48072906013. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Ewę Maślanka. Na syndyka wyznaczono Zbigniewa Machowskiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1087. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym podając sygnaturę akt V GUp 50/18, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sekretariat, ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 50/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45691

Dodano: 2018-10-19 10:38:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Pirko Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45692. Pirko Elżbieta. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 12/18, V GUp 49/18. [BMSiG-45620/2018] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 września 2018 r. w sprawie V GU 12/18 ogłosił upadłość Elżbiety Pirko - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gubinie przy ul. Kosynierów 23/2, 66-620 Gubin, numer PESEL 60051406606. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasza Leszczyńskiego. Na syndyka wyznaczono Dagmarę Brodacką - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 181. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 49/18 na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 49/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45692

Dodano: 2018-10-19 10:41:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Pirko Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45692. Pirko Elżbieta. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 12/18, V GUp 49/18. [BMSiG-45620/2018] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 września 2018 r. w sprawie V GU 12/18 ogłosił upadłość Elżbiety Pirko - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gubinie przy ul. Kosynierów 23/2, 66-620 Gubin, numer PESEL 60051406606. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasza Leszczyńskiego. Na syndyka wyznaczono Dagmarę Brodacką - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 181. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 49/18 na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 49/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45692

Dodano: 2018-10-19 10:41:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Reimann Liliana w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45694. Reimann Liliana. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 75/18, V GUp 44/18. [BMSiG-45477/2018] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 września 2018 r. w sprawie V GU 75/18, ogłosił upadłość Liliany Reimann - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze, przy ul. Jeżykowej 4/3, 65-304 Zielona Góra, numer PESEL 63040804887. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasza Leszczyńskiego. Na syndyka wyznaczono Zbigniewa Machowskiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1087. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 44/18, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 44/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45694

Dodano: 2018-10-19 10:43:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Reimann Liliana w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45694. Reimann Liliana. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 75/18, V GUp 44/18. [BMSiG-45477/2018] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 września 2018 r. w sprawie V GU 75/18, ogłosił upadłość Liliany Reimann - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze, przy ul. Jeżykowej 4/3, 65-304 Zielona Góra, numer PESEL 63040804887. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasza Leszczyńskiego. Na syndyka wyznaczono Zbigniewa Machowskiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1087. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 44/18, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 44/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45694

Dodano: 2018-10-19 10:43:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Rudkiewicz Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45695. Rudkiewicz Ewa. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 20/18, V GUp 53/18. [BMSiG-45489/2018] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 września 2018 r. w sprawie V GU 20/18, ogłosił upadłość Ewy Rudkiewicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej u Katarzyny Podhoreckiej w Nowej Soli przy ul. Zjednoczenia 7/14, 67-200 Nowa Sol, numer PESEL 59032820681. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Annę, Lichac-Bujko. Na syndyka wyznaczono Dorotę Strzesak - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1020. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 53/18, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 53/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45695

Dodano: 2018-10-19 10:45:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Rudkiewicz Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-10-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45695. Rudkiewicz Ewa. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 20/18, V GUp 53/18. [BMSiG-45489/2018] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 września 2018 r. w sprawie V GU 20/18, ogłosił upadłość Ewy Rudkiewicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej u Katarzyny Podhoreckiej w Nowej Soli przy ul. Zjednoczenia 7/14, 67-200 Nowa Sol, numer PESEL 59032820681. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Annę, Lichac-Bujko. Na syndyka wyznaczono Dorotę Strzesak - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1020. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 53/18, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 53/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45695

Dodano: 2018-10-19 10:45:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rumiancew Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2018-10-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45696. Rumiancew Jadwiga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1224/18, X GUp 881/18. [BMSiG-45405/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 11 października 2018 r., sygn. akt X GU 1224/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość Jadwigi Rumiancew, zamieszkałego: 05-126 Stanisławów Pierwszy, ul. Izabelińska 34, PESEL 57021204485; 2. określić, że Jadwiga Rumiancew jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego, numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 881/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45696

Dodano: 2018-10-19 10:48:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rumiancew Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45696. Rumiancew Jadwiga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1224/18, X GUp 881/18. [BMSiG-45405/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 11 października 2018 r., sygn. akt X GU 1224/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość Jadwigi Rumiancew, zamieszkałego: 05-126 Stanisławów Pierwszy, ul. Izabelińska 34, PESEL 57021204485; 2. określić, że Jadwiga Rumiancew jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego, numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 881/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45696

Dodano: 2018-10-19 10:48:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Sekieta Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-09-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45697. Sekieta Jarosław. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 47/18, V GUp 55/18. [BMSiG-45514/2018] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 września 2018 r. w sprawie V GU 47/18 ogłosił upadłość Jarosława Sekiety - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Przyborowie przy ul. Strażackiej 4, 67-100 Przyborów, numer PESEL 76042500859. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Wojciecha Górniaka. Na syndyka wyznaczono Dagmarę Brodacką - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 181. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 55/18, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 55/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45697

Dodano: 2018-10-19 10:53:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Sekieta Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45697. Sekieta Jarosław. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 47/18, V GUp 55/18. [BMSiG-45514/2018] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 września 2018 r. w sprawie V GU 47/18 ogłosił upadłość Jarosława Sekiety - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Przyborowie przy ul. Strażackiej 4, 67-100 Przyborów, numer PESEL 76042500859. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Wojciecha Górniaka. Na syndyka wyznaczono Dagmarę Brodacką - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 181. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 55/18, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 55/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45697

Dodano: 2018-10-19 10:53:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Szczęsny Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-10-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45699. Szczęsny Krzysztof. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 90/18 of. [BMSiG-45587/2018] Postanowieniem z dnia 1 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Krzysztofa Szczęsnego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Krzysztofa Szczęsnego, zamieszkałego w Radomiu przy ul. Okulickiego 8/17, posługującego się numerem PESEL 60062007678, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza SSR Krzysztofa Dobrowolskiego; V. wyznaczyć na syndyka Marka Czubaka - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 407; VI. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45699

Dodano: 2018-10-19 10:56:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Szczęsny Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45699. Szczęsny Krzysztof. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 90/18 of. [BMSiG-45587/2018] Postanowieniem z dnia 1 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Krzysztofa Szczęsnego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Krzysztofa Szczęsnego, zamieszkałego w Radomiu przy ul. Okulickiego 8/17, posługującego się numerem PESEL 60062007678, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza SSR Krzysztofa Dobrowolskiego; V. wyznaczyć na syndyka Marka Czubaka - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 407; VI. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45699

Dodano: 2018-10-19 10:56:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Świtoniak Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45700. Świtoniak Jan. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 636/18, VIII GUp 454/18. [BMSiG-45547/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 15.10.2018 r., sygn. akt VIII GU 636/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Jana Świtoniaka (Świtoniak) (PESEL 50031909153), zamieszkałego pod adresem: os. Wysokie 15/8, 31-820 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Janusza Płocha; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie radcy prawnego Ryszarda Kotyli (Kotyla) - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1022; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu - adwokata Pawła Grzelaka kwotę 2 214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych) brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz kwotę 37,10 zł (trzydzieści siedem 10/100 złotych) tytułem zwrotu poniesionych kosztów i oddalić wniosek pełnomocnika w pozostałem zakresie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 454/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45700

Dodano: 2018-10-19 10:59:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Świtoniak Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45700. Świtoniak Jan. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 636/18, VIII GUp 454/18. [BMSiG-45547/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 15.10.2018 r., sygn. akt VIII GU 636/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Jana Świtoniaka (Świtoniak) (PESEL 50031909153), zamieszkałego pod adresem: os. Wysokie 15/8, 31-820 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Janusza Płocha; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie radcy prawnego Ryszarda Kotyli (Kotyla) - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1022; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu - adwokata Pawła Grzelaka kwotę 2 214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych) brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz kwotę 37,10 zł (trzydzieści siedem 10/100 złotych) tytułem zwrotu poniesionych kosztów i oddalić wniosek pełnomocnika w pozostałem zakresie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 454/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45700

Dodano: 2018-10-19 10:59:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Tutak Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-10-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45702. Tutak Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 544/18. [BMSiG-45595/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3.10.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 544/18 ogłosił upadłość Małgorzaty Tutak (numer PESEL: 65071402845) nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Rajewskiej; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45702

Dodano: 2018-10-19 11:03:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Tutak Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45702. Tutak Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 544/18. [BMSiG-45595/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3.10.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 544/18 ogłosił upadłość Małgorzaty Tutak (numer PESEL: 65071402845) nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Rajewskiej; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45702

Dodano: 2018-10-19 11:03:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Wietrzykowska Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-10-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45704. Wietrzykowska Janina. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 206/18, XII GUp 101/18. [BMSiG-45401/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 października 2018 roku, ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Janiny Wietrzykowskiej, zamieszkałej: ul. Ściegiennego 60/28A, 70-353 Szczecin, PESEL 49060801804, i zarejestrowano pod sygn. akt: XII GUp 101/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Jana Kipera, nr licencji 255. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45704

Dodano: 2018-10-19 11:05:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Wietrzykowska Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45704. Wietrzykowska Janina. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 206/18, XII GUp 101/18. [BMSiG-45401/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 października 2018 roku, ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Janiny Wietrzykowskiej, zamieszkałej: ul. Ściegiennego 60/28A, 70-353 Szczecin, PESEL 49060801804, i zarejestrowano pod sygn. akt: XII GUp 101/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Jana Kipera, nr licencji 255. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45704

Dodano: 2018-10-19 11:05:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Wojciechowska Marzenna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45705. Wojciechowska Marzenna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 144/18, V GUp „of” 122/18. [BMSiG-45444/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 października 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 144/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Marzenny Wojciechowskiej, zamieszkałej: Judyty, PESEL 64090512087, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył SSR Iwonę Nowak, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Jerzego Chodora. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 122/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45705

Dodano: 2018-10-19 11:10:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Wojciechowska Marzenna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45705. Wojciechowska Marzenna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 144/18, V GUp „of” 122/18. [BMSiG-45444/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 października 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 144/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Marzenny Wojciechowskiej, zamieszkałej: Judyty, PESEL 64090512087, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył SSR Iwonę Nowak, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Jerzego Chodora. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 122/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45705

Dodano: 2018-10-19 11:10:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Zaleski Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45706. Zaleski Dariusz. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 32/18, V GUp 45/18. [BMSiG-45361/2018] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 września 2018 r. w sprawie V GU 32/18 ogłosił upadłość Dariusza Zaleskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Sulechowie, przy ul. Armii Krajowej 76a/3, 66-100 Sulechów, numer PESEL 70080504154. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Annę Lichacz-Bujko. Na syndyka wyznaczono Krzysztofa Piotrowskiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 943. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 45/18, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 45/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45706

Dodano: 2018-10-19 11:14:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Zaleski Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45706. Zaleski Dariusz. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 32/18, V GUp 45/18. [BMSiG-45361/2018] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 września 2018 r. w sprawie V GU 32/18 ogłosił upadłość Dariusza Zaleskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Sulechowie, przy ul. Armii Krajowej 76a/3, 66-100 Sulechów, numer PESEL 70080504154. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Annę Lichacz-Bujko. Na syndyka wyznaczono Krzysztofa Piotrowskiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 943. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 45/18, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 45/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45706

Dodano: 2018-10-19 11:14:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

ARIADNE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45707. ARIADNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Szczecinie. KRS 0000266079. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 października 2006 r., sygn. akt XII GUp 36/17. [BMSiG-45382/2018] W związku z przekazaniem przez syndyka w dniu 9 kwietnia 2018 r. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym ARIADNE spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XII GUp 36/17 - Sędzia komisarz ogłasza, iż można ja przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu, co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45707

Dodano: 2018-10-19 11:14:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Chantkowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45708. Chantkowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 121/18. [BMSiG-45598/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Chantkowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 121/18, sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 3.09.2018 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10 i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45708

Dodano: 2018-10-19 11:15:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

ATS S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45709. ATS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Wierzbicach. KRS 0000357716. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 maja 2010 r., sygn. akt VIII GUp 12/18. [BMSiG-45402/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ATS S.A. w Wierzbicach (numer KRS: 0000357716; sygn. akt postępowania upadłościowego: VIII GUp 12/18) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-35, Zw 1-32 i trzy uznania z urzędu), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 12 i 14 września 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45709

Dodano: 2018-10-19 11:15:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Augustyniak Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45710. Augustyniak Tomasz. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 69/16/ Ap-2. [BMSiG-45455/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 7-13) w postępowaniu upadłościowym Tomasza Augustyniaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: BEŁCHATÓW, PESEL 75082303879 - sygn. akt V GUp 69/16/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45710

Dodano: 2018-10-19 11:15:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Barańczuk Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45711. Barańczuk Agnieszka. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 133/18. [BMSiG-45439/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, iż w dniu 10 października 2018 r. syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Barańczuk, PESEL 88100209080, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 133/18. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45711

Dodano: 2018-10-19 11:16:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bartkowska Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45712. Bartkowska Janina. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 83/18. [BMSiG-45557/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Janiny Bartkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Nowym Sączu, (PESEL: 55112102308), (sygn. akt VIII GUp 83/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz, że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45712

Dodano: 2018-10-19 11:16:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Biuro Projektów Rewitalizacji S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45713. BIURO PROJEKTÓW REWITALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000396289. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 września 2011 r., sygn. akt X GUp 40/18/3. [BMSiG-45644/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, iż w sprawie o sygn. akt X GUp 40/18/3, dot. dłużnika Biura Projektów Rewitalizacji S.A. w Katowicach syndyk masy upadłości złożył do akt sprawy listę główną wierzytelności oraz I uzupełniającą listę wierzytelności. Listy wierzytelności można przeglądać w sekretariacie tut. Sądu, ul. Lompy 14, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić sprzeciwy co do list wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45713

Dodano: 2018-10-19 11:16:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Chludzińska Ola w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45714. Chludzińska Ola. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 106/18. [BMSiG-45664/2018] Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt GUp 106/18, Oli Chludzińskiej, zam. 07-410 Ostrołęka, ul. Krasickiego 3, PESEL 91050801406, w upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 27 września 2018 r. złożył do Sędziego Komisarza uzupełniającą listę wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć sprzeciw co do uznania bądź odmowy uznania wierzytelności do Sędziego Komisarza na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45714

Dodano: 2018-10-19 11:17:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Czarnecka Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45715. Czarnecka Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 89/18. [BMSiG-45614/2018] XIV GUp 89/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r, poz. 2344) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 12 września 2018 roku lista wierzytelności Agnieszki Czarneckiej, nr PESEL 77120712605 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygn. akt XIV GUp 89/18, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45715

Dodano: 2018-10-19 11:17:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Czesław Maryniak ACM MARI-CAR ACM AHD w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45716. Maryniak Czesław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Czesław Maryniak „ACM MARI CAR”, „ACM”, „AHD” w Poznaniu. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 76/17. [BMSiG-45449/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego zmarłego Czesława Maryniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Czesław Maryniak „ACM MARI CAR”, „ACM”, „AHD” z s. w Poznaniu, sygn. akt XI GUp 76/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 21 grudnia 2017 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania zgłoszonej wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45716

Dodano: 2018-10-19 11:17:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Drewniak Justyna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45717. Drewniak Justyna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 77/18. [BMSiG-45442/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Justyny Drewniak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 77/18 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniająca listę wierzytelności nr 1. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45717

Dodano: 2018-10-19 11:18:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

FULCO Technologie Budowlane Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45718. FULCO TECHNOLOGIE BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gliwicach. KRS 0000520445. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru 20 sierpnia 2014 r. , sygn. akt XII GUp 221/18. [BMSiG-45575/2018] Podaje się do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu upadłościowym dłużnika - Fulco Technologie Budowlane sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000520445, REGON: 243641140, NIP: 9691610584) Syndyk ww. dłużnika sporządził i w dniu 26 września 2018 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w tym postępowaniu. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel upadłego może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile treść listy wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw taki składa się na adres: Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Fulco Technologie Budowlane sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000520445, REGON: 243641140, NIP: 9691610584) - SSR Joanna Mleczko, Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, z powołaniem na sygn. akt XII GUp 221/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45718

Dodano: 2018-10-19 11:18:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gierlak Marian w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45719. Gierlak Marian. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 66/18. [BMSiG-45561/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Mariana Gierlaka, PESEL 49073102231 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt: (VIII GUp 66/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności (zw 1, zw 2) oraz, że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45719

Dodano: 2018-10-19 11:18:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Grodzki Lucjan w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45720. Grodzki Lucjan. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 97/18. [BMSiG-45433/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk, w dniu 31.08.2018 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Lucjana Grodzkiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam. w Stare Wykno 20, 18-208 Kulesze Kościelne, PESEL: 48032502550, sygn. akt VIII GUp 97/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności – wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45720

Dodano: 2018-10-19 11:19:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Grupa Kapitałowa WONAM S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45721. GRUPA KAPITAŁOWA „WONAM” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Pszczynie. KRS 0000272777. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 stycznia 2007 r., sygn. akt X GUp 48/15/1. [BMSiG-45479/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że syndyk masy upadłości dłużnika Grupy Kapitałowej WONAM Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej w Pszczynie, w toku prowadzonego pod sygn. akt X GUp 48/15/1 postępowania upadłościowego, sporządził i złożył Sędziemu Komisarzowi IV uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45721

Dodano: 2018-10-19 11:19:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

INSTAL-RZESZÓW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45722. INSTAL-RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Rzeszowie. KRS 0000121708. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lipca 2002 r., sygn. akt V GUp 93/16. [BMSiG-45461/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja d s. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku INSTAL- -RZESZÓW Sp. z o.o. w Rzeszowie, sprawa o sygnaturze akt V GUp 93/16, informuje, że Syndyk Masy Upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) przy ul. Kustronia 4. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy Wierzyciel oraz Upadły na warunkach określonych w art. 256- 258 pr. up. może złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45722

Dodano: 2018-10-19 11:19:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

JAGODEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45723. JAGODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Jastrzębiu- -Zdroju. KRS 0000205135. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 kwietnia 2004 r., sygn. akt XII GUp 96/15. [BMSiG-45524/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 96/15 dotyczącej upadłości Jagodex Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju, syndyk masy upadłości przekazał w dniu 25.07.2018 r. Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45723

Dodano: 2018-10-19 11:20:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Adamczyk Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45724. Adamczyk Jan. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 57/18 „of”. [BMSiG-45384/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jan Adamczyk (PESEL 58071700112) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt VI GUp 57/18 „of”, zawiadamia, iż w dniu 3.09.2018 r. syndyk przedłożył listę wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45724

Dodano: 2018-10-19 11:20:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Karolewska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45725. Karolewska Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 146/18. [BMSiG-45538/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Karolewskiej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 146/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 3.10.2018 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45725

Dodano: 2018-10-19 11:21:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kijański Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45726. Kijański Jerzy. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 221/17. [BMSiG-45586/2018] XIV GUp 221/17 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi I uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jerzego Kijańskiego, PESEL 55012405316 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214 i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt: XIV GUp 221/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45726

Dodano: 2018-10-19 11:21:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kołodziejczak-Siekiera Kazimiera w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45727. Kołodziejczak-Siekiera Kazimiera. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 85/18. [BMSiG-45530/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Kazimiery Kołodziejczak-Siekiery, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 85/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 19.09.2018 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45727

Dodano: 2018-10-19 11:22:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kondrat Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45728. Kondrat Janusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku. VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 113/18. [BMSiG-45513/2018] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Janusza Kondrata obwieszcza, że w dniu 8 października 2018 r., przedłożył Sędziemu komisarzowi ustanowionemu w postępowaniu upadłościowym Janusza Kondrata - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: VIII GUp 113/18) główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku. Jednocześnie syndyk zawiadamia, że każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą, na warunkach określonych w art. 256 - 258 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45728

Dodano: 2018-10-19 11:23:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kozłowski Piotr Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45729. Kozłowski Piotr Paweł. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 83/18 „of”. [BMSiG-45579/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Piotra Pawła Kozłowskiego, sygn. akt VII GUp 83/18 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 5 października 2018 r. złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45729

Dodano: 2018-10-19 11:23:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Konieczny Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45730. Konieczny Adam. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 76/18 „of”. [BMSiG-45498/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Adama Koniecznego, PESEL 49122405913, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 76/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 10 października 2018 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45730

Dodano: 2018-10-19 11:23:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kopalnie Kruszyw KRUSZBET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45731. KOPALNIE KRUSZYW KRUSZBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000113298. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 maja 2002 r., sygn. akt X GUp 167/17/3. [BMSiG-45642/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika Kopalni Kruszyw Kruszbet sp. z o.o. w Katowicach, sygn. akt X GUp 167/17/3, syndyk masy upadłości złożył do akt sprawy listę wierzytelności wraz z jej późniejszym uzupełnieniem. Listę wierzytelności można przeglądać w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45731

Dodano: 2018-10-19 11:23:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Króczyński Stefan w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45732. Króczyński Stefan. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 77/18 „of”. [BMSiG-45505/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Stefana Króczyńskiego, PESEL 45121206050, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 77/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 8 października 2018 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45732

Dodano: 2018-10-19 11:24:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Król Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45733. Król Mateusz. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 14/17/ Ap-2. [BMSiG-45458/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności (poz. 1) w postępowaniu upadłościowym Mateusza Króla, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Twarda, PESEL 88121315131 - sygn. akt V GUp 14/17/ Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179. 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45733

Dodano: 2018-10-19 11:24:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Krzeptoń Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45734. Krzeptoń Grzegorz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 77/17. [BMSiG-45617/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Krzeptoń (nr PESEL: 73042415231), zam. w Ziębicach (57- 220) ul. Łąkowa 2, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu sygn. akt VI GUp 77/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45734

Dodano: 2018-10-19 11:25:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Krzeptoń Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45734. Krzeptoń Grzegorz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 77/17. [BMSiG-45617/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Krzeptoń (nr PESEL: 73042415231), zam. w Ziębicach (57- 220) ul. Łąkowa 2, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu sygn. akt VI GUp 77/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45734

Dodano: 2018-10-19 11:25:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Krzyżanowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45735. Krzyżanowska Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 35/18. [BMSiG-45400/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy ogłasza, że syndyk 17.09.2018 r. przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Krzyżanowskiej, PESEL 79091116109, sygn. akt VIII GUp 35/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45735

Dodano: 2018-10-19 11:25:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kurkowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45736. Kurkowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 170/17. [BMSiG-45573/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Kurkowskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 170/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 31 sierpnia 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45736

Dodano: 2018-10-19 11:25:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Lichacz Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45737. Lichacz Paweł. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 24/18. [BMSiG-45601/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Lichacza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 89052304536, zamieszkałego w Zielonej Górze przy os. Pomorskie 6B/12, 65-001 Zielona Góra (sygnatura akt V GUp 24/18), zawiadamia, że w dniu 3.09.2018 r. syndyk złożył listę wierzytelności którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45737

Dodano: 2018-10-19 11:26:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Majchrzak-Słupecka Beata Filomena w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45738. Majchrzak-Słupecka Beata. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 40/16/Ap-2. [BMSiG-45447/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 7) w postępowaniu upadłościowym Beaty Majchrzak-Słupeckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: BEŁCHATÓW, PESEL 63081112561, sygn. akt V GUp 40/16/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45738

Dodano: 2018-10-19 11:26:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Małolepsza Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45739. Małolepsza Beata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 74/17. [BMSiG-45410/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Beaty Małolepszej (numer PESEL; 60112205463), zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Górniczej 40/8 (sygn. akt VIII GUp 74/17), ogłasza, że w dniu 14 marca 2018 r. została mu przekazana uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45739

Dodano: 2018-10-19 11:26:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Mańkowska Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45740. Mańkowska Renata. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 115/18. [BMSiG-45436/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Renaty Mańkowskiej w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt VIII GUp 115/18, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 5 października 2018 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku (czytelnia akt), przy ul. Mickiewicza 103 w Białymstoku. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45740

Dodano: 2018-10-19 11:27:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Mańkowski Tadeusz Antoni w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45741. Mańkowski Tadeusz Antoni. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 114/18. [BMSiG-45437/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Tadeusza Antoniego Mańkowskiego w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt VIII GUp 114/18, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 5 października 2018 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku (czytelnia akt) przy ul. Mickiewicza 103, w Białymstoku. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45741

Dodano: 2018-10-19 11:27:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Marszałkowscy Beata i Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45742. Marszałkowska Beata i Marszałkowski Michał. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 102/17. [BMSiG-45591/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Beaty Marszałkowskiej i Michała Marszałkowskiego, nieprowadzących działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 102/17 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane Sędziemu komisarzowi w dniu 31 sierpnia 2018 r. listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listy w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45742

Dodano: 2018-10-19 11:28:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

METRUM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45743. METRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Żorach. KRS 0000390474. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 czerwca 2011 r., sygn. akt XII GUp 34/18. [BMSiG-45588/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 34/18 dotyczącej upadłości Metrum Sp. z o.o. w Żorach syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 10.09.2018 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45743

Dodano: 2018-10-19 11:28:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Marczak Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45744. Marczak Beata. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 64/17. [BMSiG-45459/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności (poz. 1-3) w postępowaniu upadłościowym Beaty Marczak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: BEŁCHATÓW, PESEL 61122011923 - sygn. akt V GUp 64/17. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179. 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45744

Dodano: 2018-10-19 11:28:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45745. PBO „ANIOŁA” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kostrzynie Wielkopolskim. KRS 0000316682. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 grudnia 2008 r., sygn. akt XI GUp 38/14. [BMSiG-45425/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego PBO Anioła Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie, KRS: 0000316682, sygnatura akt XI GUp 38/14, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi III uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45745

Dodano: 2018-10-19 11:29:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Podyma Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45746. Podyma Urszula. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 430/17. [BMSiG-45545/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Urszuli Podymy (PESEL 51092015700), zam. w Słaboszowie - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt: (VIII GUp 430/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (zw 5, zw 6) oraz, że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45746

Dodano: 2018-10-19 11:29:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Porębski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45747. Porębski Mariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 502/17. [BMSiG-45551/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Mariusza Porębskiego, PESEL 75091910170, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 502/17, ogłasza, iż syndyk złożył listę wierzytelności, którą to listę może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może zgłosić do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45747

Dodano: 2018-10-19 11:29:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Ptasznik Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45748. Ptasznik Kazimierz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 173/17. [BMSiG-45570/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Kazimierza Ptasznika, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 173/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 31.08.2018 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45748

Dodano: 2018-10-19 11:30:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Ratka Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45749. Ratka Anna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 2/18/1. [BMSiG-45668/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że Syndyk Masy Upadłości Anny Ratki (Anna Ratka) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Wyrach, PESEL 53070707665, w toku prowadzonego pod sygn. X GUp 2/18/1 postępowania upadłościowego, sporządził i w dniu 9.10.2018 r. złożył Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14 i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45749

Dodano: 2018-10-19 11:30:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Biłka Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45750. Biłka Stanisław. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 5/17 lik „of”. [BMSiG-45399/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Stanisław Biłka (PESEL 48102815632) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt VI GUp 5/17 lik „of” zawiadamia, iż w dniu 25.09.2018 r. syndyk przedłożył II uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45750

Dodano: 2018-10-19 11:31:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Steć Dagmara w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45751. Steć Dagmara. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 98/17. [BMSiG-45580/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Dagmary Steć (numer PESEL: 85122508386), zamieszkałej w Trzebnicy przy ul. H. Pobożnego 7/3 (sygn. akt VIII GUp 98/17), ogłasza, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu, a w dniu 28.03.2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45751

Dodano: 2018-10-19 11:31:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Sterlażnikow Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45752. Sterlażnikow Dorota. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 140/17. [BMSiG-45577/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Doroty Sterlażnikow nieprowadzącęj działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 140/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 24.08.2018 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10 i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45752

Dodano: 2018-10-19 11:32:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szawdyn Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45753. Szawdyn Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 445/18. [BMSiG-45430/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że syndyk, w dniu 25.09.2018 roku przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Szawdyn, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Warszawie przy ul. Strzeleckiej 42/19, PESEL: 75082804240, sygn. akt X GUp 445/18. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45753

Dodano: 2018-10-19 11:32:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Szczepański Marian w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45754. Szczepański Marian. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 44/18of. [BMSiG-45592/2018] Zarządzeniem z dnia 9 października 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Mariana Szczepańskiego, PESEL 57071008572, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu uzupełniającej listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45754

Dodano: 2018-10-19 11:32:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Szmyt Aldona w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45755. Szmyt Aldona. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 45/18 „of”. [BMSiG-45520/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Aldony Szmyt, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL: 75072308682, sygn. akt V GUp 45/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 1.08.2018 roku oraz 31.08.2018 roku i 17.09.2018 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45755

Dodano: 2018-10-19 11:32:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Świątkowska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45756. Świątkowska Jolanta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 118/18. [BMSiG-45610/2018] XIV GUp 118/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r, poz. 2344) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 28 września 2018 roku lista wierzytelności Jolanty Świątkowskiej, nr PESEL 67100201988 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 118/18, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45756

Dodano: 2018-10-19 11:33:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Świerek Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45757. Świerk Mariusz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 100/16 „of”. [BMSiG-45511/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Mariusz Świerk, PESEL: 74040413337, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 100/16 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 3 września 2018 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45757

Dodano: 2018-10-19 11:34:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Trzęsicka Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45758. Trzęsicka Maria. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 75/16. [BMSiG-45576/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Marii Trzęsickiej (numer PESEL:44090803743), zamieszkałej we Wrocławiu (sygnatura akt VIII GUp 75/16) ogłasza, że została mu przekazana druga uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16, we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45758

Dodano: 2018-10-19 11:34:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Trzęsicki Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45759. Trzęsicki Kazimierz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 75/16. [BMSiG-45568/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Kazimierza Trzęsickiego (numer PESEL: 43022105672), zamieszkałego we Wrocławiu (sygnatura akt VIII GUp 75/16, poprzednio pod sygnaturą VIII GUp 76/16), ogłasza, że została mu przekazana druga uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45759

Dodano: 2018-10-19 11:34:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

VICOR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45760. VICOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Pińczowie. KRS 0000376141. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 stycznia 2011 r., sygn. akt V GUp 44/17. [BMSiG-45423/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 26 lipca 2018 r. złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym upadłego Vicor Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Pińczowie, nr KRS 0000376141 (sygn. akt V GUp 44/17 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45760

Dodano: 2018-10-19 11:34:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

WACH Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45761. WACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Frampolu. KRS 0000191507. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 stycznia 2004 r., sygn. akt IX GUp 65/17. [BMSiG-45396/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego WACH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Frampolu, ul. Biłgorajska 1, 23-440 Biłgoraj (sygn. akt IX GUp 65/17) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi 20 sierpnia 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności nr 1. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45761

Dodano: 2018-10-19 11:35:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Wawrzeńczyk Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45762. Wawrzeńczyk Ryszard. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 40/17/Ap-1. [BMSiG-45452/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności (poz. 1-9) w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Wawrzeńczyka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Tomaszów Mazowiecki, PESEL 57080301592 - sygn. akt V GUp 40/17/Ap-1. Można ją przeglądać w sekretariacie Sądu - czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45762

Dodano: 2018-10-19 11:35:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Węgrzynowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45763. Węgrzynowski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 73/18 „of”. [BMSiG-45480/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Grzegorza Węgrzynowskiego, sygn. akt VII GUp 73/18 „of”, ogłasza, że w dniu 8 października 2018 r. syndyk złożył drugie uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45763

Dodano: 2018-10-19 11:35:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Wojtyła Dawid w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45764. Wojtyła Dawid. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 18/18 „of”. [BMSiG-45518/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Dawida Wojtyły, PESEL 98022808612, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 18/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 29 sierpnia 2018 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45764

Dodano: 2018-10-19 11:36:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wolski Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45765. Wolski Janusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 95/18. [BMSiG-45554/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Janusza Wolskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, ze w sprawie o sygn. akt XV GUp 95/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 3.09.2018 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45765

Dodano: 2018-10-19 11:36:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Zając Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45766. Zając Tadeusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 226/17. [BMSiG-45548/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Zająca, zam. w Żeglcach, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. V GUp 226/17 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), natomiast każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygn. V GUp 226/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45766

Dodano: 2018-10-19 11:37:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Zborowski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45767. Zborowski Piotr. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 54/18 „of”. [BMSiG-45523/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Piotra Zborowskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej, PESEL 70043002075, sygn. akt V GUp 54/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 17 września 2018 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45767

Dodano: 2018-10-19 11:37:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Paszkowska Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45768. Paszkowska Zofia. Sąd Rejonowy w Kielach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 132/18. [BMSiG-45422/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 21 września 2018 r. lista wierzytelności Zofii Paszkowskiej, PESEL 50051912625, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 132/18. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ulicy Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45768

Dodano: 2018-10-19 11:38:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Electrum Creation Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 45769. „ELECTRUM CREATION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Lublinie. KRS 0000409628. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 stycznia 2012 r., sygn. akt IX GUp 33/12. [BMSiG-45624/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Electrum Creation Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (sygn. akt IX GUp 33/12) został sporządzony i złożony w dniu 26 marca 2018 roku ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego - Sądu Gospodarczego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45769

Dodano: 2018-10-19 11:38:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Chatała Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 45770. Chatała Wiesława. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp „of” 41/17. [BMSiG-45385/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym upadłej Wiesławy Chatała jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt V GUp,,of” 41/17, został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydziału Gospodarczego przy ul. Złotoryjskiej 19 i w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia w,,Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45770

Dodano: 2018-10-19 11:38:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Mostostal Będzin Zakład Produkcyjno-Montażowy nr 1 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 45771. „MOSTOSTAL” BĘDZIN ZAKŁAD PRODUKCYJNO-MONTAŻOWY NR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Dąbrowie Górniczej. KRS 0000111291. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 maja 2002 r., sygn. akt X GUp 31/14/4. [BMSiG-45671/2018] Sędzia komisarz informuje, że w postępowaniu upadłościowym „Mostostal” Będzin Zakład Produkcyjno-Montażowy Nr 1 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w upadłości likwidacyjnej, w Dąbrowie Górniczej, sygn. akt X GUp 31/14/4, syndyk sporządził i złożył sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dotyczący wierzytelności uznanych w kategorii V. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, I piętro, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia publikacji obwieszczenia o planie podziału można wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45771

Dodano: 2018-10-19 11:39:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Solar-Bin Ductum Sp. z o.o. Dystrybucja Sp. Komandytowo-Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 45772. „SOLAR-BIN DUCTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DYSTRYBUCJA” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Rzeszowie. KRS 0000320730. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 grudnia 2008 r., sygn. akt V GUp 9/13. [BMSiG-45453/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Solar-Bin Ductum sp. z o.o. Dystrybucja S.K.A. w Rzeszowie, sprawa o sygnaturze akt V GUp 9/13, informuje, że II częściowy plan podziału funduszów masy upadłości obejmujący wierzytelności IV kategorii można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) przy ul. Kustronia 4 - w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45772

Dodano: 2018-10-19 11:39:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

WIERNICKI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 45773. „WIERNICKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Łowiczu. KRS 0000073296. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI- -ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2001 r., sygn. akt XIV GUp 16/15. [BMSiG-45533/2018] Sygn. akt XIV GUp 16/15 OBWIESZCZENIE Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym „WIERNICKI” Spółki z o.o. w Łowiczu w upadłości likwidacyjnej, syndyk w dniu 5 września 2018 r., złożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Pomorskiej 37, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia, można wnieść przeciwko planowi zarzuty, podając sygn. akt XIV GUp 16/15. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45773

Dodano: 2018-10-19 11:39:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

BLACK SPOT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 45774. BLACK SPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000364659. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 września 2010 r., sygn. akt VIII GUp 201/17. [BMSiG-45607/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Black Spot Sp. z o.o. w upadłości we Wrocławiu (nr KRS: 0000364659, poprzednio działającej pod nazwą Studio Architektoniczne Ozone Sp. z o.o.), sygn. akt VIII GUp 201/17, zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, można przeglądać ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45774

Dodano: 2018-10-19 11:40:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Dziubałka Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 45775. Dziubałka Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 57/15. [BMSiG-45613/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Krzysztofa Dziubałki (numer PESEL: 62071700713), zamieszkałego w Brzegu Dolnym, sygn. akt VIII GUp 57/15, zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, można przeglądać ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45775

Dodano: 2018-10-19 11:40:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Karwecka w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 45777. Karwecka Magdalena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny Karweckiej w Częstochowie. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 17/15/ Ap-2P. [BMSiG-45446/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Karweckiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny Karweckiej w Częstochowie, ul. Szpakowa 16, 42-202 Częstochowa, sygn. akt VIII GUp 17/15 Ap-2P, zawiadamia, iż został sporządzony i złożony przez syndyka w dniu 11 czerwca 2018 r. odrębny plan podziału funduszów masy upadłości uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości położonej Częstochowie, ul. Osowskiego 32/21, nr KW CZ1C/00112062/2. Plan podziału można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury nr 9/11, pok. 105, zaś w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45777

Dodano: 2018-10-19 11:41:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Mazurkiewicz Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 45778. Mazurkiewicz Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 70/17. [BMSiG-45407/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 70/17 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Grzegorza Mazurkiewicza, PESEL 68031214737, syndyk masy upadłości złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23, i w ciągu dwóch tygodni od daty publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45778

Dodano: 2018-10-19 11:42:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Mirowski Michał Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 45779. Mirowski Michał. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 28/16. [BMSiG-45462/2018] Sędzia komisarz masy upadłości Michała Mirowskiego, PESEL 78121201138, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 28/16, zawiadamia o sporządzeniu i złożeniu przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 10 września 2018 roku oddzielnego planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, obciążonej hipotecznie objętej Księgami Wieczystymi nr CZ1C/00148713/2 i CZ1C/00149195/1. Plan podziału można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 9/11 (sekretariat VIII Wydziału Gospodarczego), zaś w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45779

Dodano: 2018-10-19 11:42:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Nowak Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 45780. Nowak Zbigniew. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 79/16. [BMSiG-45502/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Nowaka, nieprowadzącego działalność gospodarczą, PESEL: 67121800577, o sygn. akt V GUp 79/16, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 10.10.2018 roku ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSIG można złożyć zarzuty do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45780

Dodano: 2018-10-19 11:42:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 45781. PBO „ANIOŁA” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kostrzynie Wielkopolskim. KRS 0000316682. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 grudnia 2008 r., sygn. akt XI GUp 38/14. [BMSiG-45424/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego PBO Anioła Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie, KRS: 0000316682, sygnatura akt XI GUp 38/14, zawiadamia że syndyk sporządził częściowy plan podziału funduszów masy upadłości, obejmujący wierzytelności kategorii I i II, który można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się upadłego i wierzycieli, iż służy im prawo wniesienia zarzutów do planu podziału w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45781

Dodano: 2018-10-19 11:43:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rytel Justyna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 45782. Rytel Justyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 140/17. [BMSiG-45597/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Justyny Rytel, zamieszkałej w Warszawie, prowadzonym pod sygn. akt X GUp 140/17, został złożony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Justyny Rytel, który może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45782

Dodano: 2018-10-19 11:43:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Szczepaniak Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 45783. Szczepaniak Piotr. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 11/18. [BMSiG-45501/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Piotra Szczepaniaka, PESEL 77080712233, nieprowadzącego działalności gospodarczej, o sygn. akt V GUp 11/18, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu Komisarzowi w dniu 10 października 2018 roku rzeczowy plan podziału, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, pokój 1, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG można złożyć zarzuty do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45783

Dodano: 2018-10-19 11:43:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Wąsiewska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 45784. Wąsiewska Ewa. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 113/16. [BMSiG-45445/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Wąsiewskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 113/16) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dotyczący kategorii 2. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109 (tel. 089 676 03 03) i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w MSiG wnieść przeciwko planowi zarzuty zgodnie z art. 350 p.u.i.n. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45784

Dodano: 2018-10-19 11:44:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

MANUFAKTURA DESIGN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-07-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45453. MANUFAKTURA DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0000312682. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 września 2008 r., sygn. akt XI GU 899/17, XI GUp 191/18. [BMSiG-45268/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 lipca 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 899/17 ogłosił upadłość dłużnika Manufaktura Design Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000312682. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 191/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono Syndyka w osobie Natalii Leitgeber nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1154. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45453

Dodano: 2018-10-20 17:04:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

MANUFAKTURA DESIGN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45453. MANUFAKTURA DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0000312682. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 września 2008 r., sygn. akt XI GU 899/17, XI GUp 191/18. [BMSiG-45268/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 lipca 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 899/17 ogłosił upadłość dłużnika Manufaktura Design Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000312682. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 191/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono Syndyka w osobie Natalii Leitgeber nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1154. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45453

Dodano: 2018-10-20 17:04:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

S&S DVELOPMENT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-08-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45467. S&S DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kielcach. KRS 0000282396. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 czerwca 2007 r., sygn. akt V GU 71/18. [BMSiG-45213/2018] Postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, z wniosku S&S DEVELOPMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach o ogłoszenie upadłości postanawia: I. ogłosić upadłość S&S DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach (nr KRS 0000282396), obejmującą likwidację majątku, II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Lechowicza oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Wojciecha Lisowskiego, III. wyznaczyć syndyka w osobie Waldemara Kowalskiego, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod pozycją 405, IV. wezwać wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, VI. stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w niniejszym postępowaniu wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.WEL160 z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.), VII. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Waldemarowi Kowalskiemu wynagrodzenie za dokonane czynności w kwocie 3.000 zł (trzy tysiące złotych) płatne z uiszczonej zaliczki oraz funduszów masy upadłości. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia przysługuje zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45467

Dodano: 2018-10-20 17:09:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

S&S DVELOPMENT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45467. S&S DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kielcach. KRS 0000282396. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 czerwca 2007 r., sygn. akt V GU 71/18. [BMSiG-45213/2018] Postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, z wniosku S&S DEVELOPMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach o ogłoszenie upadłości postanawia: I. ogłosić upadłość S&S DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach (nr KRS 0000282396), obejmującą likwidację majątku, II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Lechowicza oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Wojciecha Lisowskiego, III. wyznaczyć syndyka w osobie Waldemara Kowalskiego, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod pozycją 405, IV. wezwać wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, VI. stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w niniejszym postępowaniu wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.WEL160 z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.), VII. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Waldemarowi Kowalskiemu wynagrodzenie za dokonane czynności w kwocie 3.000 zł (trzy tysiące złotych) płatne z uiszczonej zaliczki oraz funduszów masy upadłości. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia przysługuje zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45467

Dodano: 2018-10-20 17:09:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sapieja Zdzisława w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 45517. Sapieja Zdzisława. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 92/17. [BMSiG-45179/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 3 października 2018 roku, umorzył postępowanie upadłościowe dłużnika Zdzisławy Sapiei - PESEL 62052110124, zamieszkałej: 26-200 Końskie, ul. Warszawska 30A; sygn. akt V GUp 92/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45517

Dodano: 2018-10-20 17:17:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Czesław Mlekodaj LAFTIK w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 45518. Mlekodaj Czesław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LAFTIK w upadłości likwidacyjnej w Rabce-Zdroju. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 1/09. [BMSiG-45263/2018] Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18 września 2018 roku w sprawie o sygn. V GUp 1/09 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Czesława Mlekodaja w upadłości likwidacyjnej w Rabce-Zdroju. Od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego, XII Wydział Gospodarczy - Odwoławczy w Krakowie, które należy wnieść w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w dzienniku o zasięgu lokalnym - „Gazeta Wyborcza”, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, V Wydziału Gospodarczego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45518

Dodano: 2018-10-20 17:18:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Grodzki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 45520. Grodzki Tomasz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 39/18. [BMSiG-45192/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Tomasza Grodzkiego, nr PESEL 78071005758 (sygn. akt VIII GUp 39/18) ogłasza, że syndyk przekazał mu opis i oszacowanie wchodzących w skład masy upadłości: 1) nieruchomość stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny nr 2c położony w budynku przy ul. Obornickiej 107 we Wrocławiu, o powierzchni użytkowej 67,13 m2 , wraz z udziałem w częściach wspólnych w budynku oraz prawie użytkowania wieczystego działki gruntu (Księga Wieczysta nr WR1K/00240795/3), 2) udział w 72/10000 w prawie własności lokalu w postaci garażu wielostanowiskowego odpowiadający miejscu postojowemu nr 71 (Księga Wieczysta nr WR1K/00237586). Złożony do akt postępowania opis i oszacowanie można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia– Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45520

Dodano: 2018-10-20 17:20:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Chantkowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 45522. Chantkowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 121/18. [BMSiG-45297/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Chantkowskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 121/18, informuje, że sporządzone zostało oszacowanie wraz z opisem przysługującego upadłej prawa własności stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Bydgoszczy przy ul. Swobodnej 14, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi Księgę Wieczystą KW nr BY 1B/00141609/6 wraz z udziałem związanym 5135/632008 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, księga gruntowa KW nr BY1B/00085159/5. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45522

Dodano: 2018-10-20 17:21:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Wąsik Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 45532. Wąsik Barbara. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 125/18 „of”. [BMSiG-45336/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Barbary Wąsik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 125/18 „of” zawiadamia, iż w dniu 27 września 2018 r. zostało wydane postanowienie w przedmiocie zmiany syndyka masy upadłości odwołujące syndyka Krzysztofa Kubicę - nr licencji 548 i na jego miejsce powołujące Renatę Pilch - nr licencji 155. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45532

Dodano: 2018-10-20 17:26:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Piasecki Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 45533. Piasecki Zbigniew. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 186/17. [BMSiG-45188/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Piaseckiego, nr PESEL 88010302675 - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że postanowieniem z dnia 26 września 2018 roku (sygn. akt V GUp 186/17) postanowił: 1. ustalić następujący plan spłat wierzycieli nieprowadzącego działalności gospodarczej upadłego Zbigniewa Piaseckiego, nr PESEL 88010302675: I. Zbigniew Piasecki spłaci następujących wierzycieli: - Skarb Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej jednorazowo kwotą 96 (dziewięćdziesiąt sześć) złotych, - Skarb Państwa - Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu jednorazowo kwotą 21 (dwadzieścia jeden) złotych oraz - Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jednorazowo kwotą 91 (dziewięćdziesiąt jeden) złotych w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie; II. Zbigniew Piasecki będzie spłacać niżej wymienionych wierzycieli w miesięcznych niżej podanych ratach uiszczając przez okres 30 miesięcy na rzecz: - Credit Agricole Bank Polska SA kwotę 45 (czterdzieści pięć) złotych, - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach Inspektorat w Skarżysku-Kamiennej kwotę 35 (trzydzieści pięć) złotych, - Getin Noble Bank S.A. kwotę 70 (siedemdziesiąt) złotych, przy czym każda rata planu spłaty określona w pkt 1 pkt II nin. postanowienia płatna będzie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie; 2. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w kwocie 6.526 (sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) złotych obciążyć upadłego Zbigniewa Piaseckiego, przy czym ich spłatę rozłożyć na 31 rat, w tym 30 rat po 210 (dwieście dziesięć) złotych każda płatnych w terminach do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie oraz trzydziesta pierwsza rata w wysokości 226 (dwieście dwadzieścia sześć) złotych płatna w terminie do ostatniego dnia trzydziestego pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie 3. orzec, że po wykonaniu przez Zbigniewa Piaseckiego planu spłat określonego w pkt 1 postanowienia uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w niespłaconej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Zbigniewa Piaseckiego, tj. przed dniem 9 listopada 2017 r., zostaną umorzone w 100%, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zmianami nadanymi przez ustawę z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45533

Dodano: 2018-10-20 17:27:47 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK