Informacje

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Duszyński Piotr w upadłości likwidacyjnej

2016-06-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16866. Duszyński Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 832/16. [BMSiG-17104/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie o sygn. akt X GU 832/16 ogłosił upadłość Piotra Duszyńskiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałego w Warszawie przy ul. Dudziarskiej 40B/55 (kod pocztowy: 04-317), (numer PESEL: 51020201511), wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Piotra Wydrzyńskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16866

Dodano: 2016-10-20 12:58:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Duszyński Piotr w upadłości likwidacyjnej

2016-07-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16866. Duszyński Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 832/16. [BMSiG-17104/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie o sygn. akt X GU 832/16 ogłosił upadłość Piotra Duszyńskiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałego w Warszawie przy ul. Dudziarskiej 40B/55 (kod pocztowy: 04-317), (numer PESEL: 51020201511), wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Piotra Wydrzyńskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16866

Dodano: 2016-10-20 12:58:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Góralczyk Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2016-05-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16867. Góralczyk Jadwiga. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 65/16 of. [BMSiG-17099/2016] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 maja 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 65/16 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej - Jadwigi Góralczyk, zamieszkałej w Bielsku- -Białej (nr PESEL 58112814686). Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Bernadety Różańskiej, a syndyka masy upadłości w osobie Roberta Sczendzina. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16867

Dodano: 2016-10-20 13:05:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Góralczyk Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2016-07-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16867. Góralczyk Jadwiga. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 65/16 of. [BMSiG-17099/2016] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 maja 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 65/16 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej - Jadwigi Góralczyk, zamieszkałej w Bielsku- -Białej (nr PESEL 58112814686). Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Bernadety Różańskiej, a syndyka masy upadłości w osobie Roberta Sczendzina. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16867

Dodano: 2016-10-20 13:07:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kulejewska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2016-06-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16868. Kulejewska Małgorzata. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 154/16/3, X GUp 53/16/3. [BMSiG-17107/2016] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 29.06.2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 154/16/3, ogłosił upadłość Małgorzaty Kulejewskiej - zamieszkałej w Katowicach, PESEL 43061203382, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Joanny Knast, a syndyka w osobie Roberta Sczendziny. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w stosunku do upadłego, w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy wskazać sygnaturę akt X GUp 53/16/3. Adres tut. Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16868

Dodano: 2016-10-20 13:48:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kulejewska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2016-07-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16868. Kulejewska Małgorzata. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 154/16/3, X GUp 53/16/3. [BMSiG-17107/2016] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 29.06.2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 154/16/3, ogłosił upadłość Małgorzaty Kulejewskiej - zamieszkałej w Katowicach, PESEL 43061203382, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Joanny Knast, a syndyka w osobie Roberta Sczendziny. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w stosunku do upadłego, w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy wskazać sygnaturę akt X GUp 53/16/3. Adres tut. Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16868

Dodano: 2016-10-20 13:48:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kulejewski Józef w upadłości likwidacyjnej

2016-06-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16869. Kulejewski Józef. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 155/16/3, X GUp 54/16/3. [BMSiG-17108/2016] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 29.06.2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 155/16/3, ogłosił upadłość Józefa Kulejewskiego - zamieszkałego w Katowicach, PESEL 40091903772, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Joanny Knast, a syndyka w osobie Roberta Sczendziny. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w stosunku do upadłego, w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy wskazać sygnaturę akt X GUp 54/16/3. Adres tut. Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16869

Dodano: 2016-10-20 13:55:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kulejewski Józef w upadłości likwidacyjnej

2016-07-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16869. Kulejewski Józef. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 155/16/3, X GUp 54/16/3. [BMSiG-17108/2016] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 29.06.2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 155/16/3, ogłosił upadłość Józefa Kulejewskiego - zamieszkałego w Katowicach, PESEL 40091903772, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Joanny Knast, a syndyka w osobie Roberta Sczendziny. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w stosunku do upadłego, w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy wskazać sygnaturę akt X GUp 54/16/3. Adres tut. Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16869

Dodano: 2016-10-20 13:55:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Anus Janusz w upadłości likwidacyjnej

2016-06-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16870. Anus Janusz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 74/16 „of”. [BMSiG-17047/2016] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział IX Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 czerwca 2016 r., wydanym w sprawie IX GU 74/16 „of” ogłosił upadłość Janusza Anusa, osoby fizycznej, zamieszkałej przy ul. Montażowej 14/skr pocztowa 50, 20-216 Lublin, PESEL 56021900315. Na Sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzynę Sacharuk, zaś na syndyka masy upadłości Pawła Choinę, numer licencji 335. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie (1) jednego miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt IX GUp 51/16 „of”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie (1) jednego miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16870

Dodano: 2016-10-20 14:02:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Anus Janusz w upadłości likwidacyjnej

2016-07-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16870. Anus Janusz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 74/16 „of”. [BMSiG-17047/2016] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział IX Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 czerwca 2016 r., wydanym w sprawie IX GU 74/16 „of” ogłosił upadłość Janusza Anusa, osoby fizycznej, zamieszkałej przy ul. Montażowej 14/skr pocztowa 50, 20-216 Lublin, PESEL 56021900315. Na Sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzynę Sacharuk, zaś na syndyka masy upadłości Pawła Choinę, numer licencji 335. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie (1) jednego miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt IX GUp 51/16 „of”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie (1) jednego miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16870

Dodano: 2016-10-20 14:03:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Darłak Barbara w upadłości likwidacyjnej

2016-06-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16871. Darłak Barbara. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 118/16. [BMSiG-17023/2016] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 14 czerwca 2016 r., sygn. akt V GU 118/16, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku upadłej Barbary Darłak, zam. Gnojnica 59, PESEL 65060414208, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędzią komisarzem Sąd ustanowił SSR Pawła Jandę, a syndykiem masy upadłości Ludwika Noworolskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stosownie do art. 491 6 ust. 1 i 3 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze obwieszczenie w MSiG nie podlega opłacie. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16871

Dodano: 2016-10-20 14:08:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Darłak Barbara w upadłości likwidacyjnej

2016-07-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16871. Darłak Barbara. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 118/16. [BMSiG-17023/2016] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 14 czerwca 2016 r., sygn. akt V GU 118/16, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku upadłej Barbary Darłak, zam. Gnojnica 59, PESEL 65060414208, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędzią komisarzem Sąd ustanowił SSR Pawła Jandę, a syndykiem masy upadłości Ludwika Noworolskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stosownie do art. 491 6 ust. 1 i 3 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze obwieszczenie w MSiG nie podlega opłacie. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16871

Dodano: 2016-10-20 14:08:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Daszykowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2016-06-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16872. Daszykowski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 152/16. [BMSiG-17033/2016] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, z dnia 28.06.2016 r., sygnatura akt V GU 152/16 ogłoszono upadłość w stosunku do upadłego Grzegorza Daszykowskiego, zam. Lubenia, nr PESEL 87073113817 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Witolda Olecha, wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Adama Pileckiego, nr licencji - 177, postanowiono wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, postanowiono wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16872

Dodano: 2016-10-20 14:14:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Daszykowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2016-07-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16872. Daszykowski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 152/16. [BMSiG-17033/2016] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, z dnia 28.06.2016 r., sygnatura akt V GU 152/16 ogłoszono upadłość w stosunku do upadłego Grzegorza Daszykowskiego, zam. Lubenia, nr PESEL 87073113817 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Witolda Olecha, wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Adama Pileckiego, nr licencji - 177, postanowiono wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, postanowiono wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16872

Dodano: 2016-10-20 14:14:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Zawada Dorota w upadłości likwidacyjnej

2016-06-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16873. Zawada Dorota. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 82/16 of, VI GUp 99/16 lik. of. [BMSiG-17043/2016] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 8 czerwca 2016 r. - sygn. akt VI GU 82/16 „of”, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Doroty Zawada - numer PESEL 68073002082, zamieszkałej w Bielsku-Białej, obejmującą likwidację majątku upadłego. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Lenera, nr licencji 61. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Określa się, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa Upadłościowego i Naprawczego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 99/16 lik. „of”. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16873

Dodano: 2016-10-20 14:20:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Zawada Dorota w upadłości likwidacyjnej

2016-07-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16873. Zawada Dorota. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 82/16 of, VI GUp 99/16 lik. of. [BMSiG-17043/2016] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 8 czerwca 2016 r. - sygn. akt VI GU 82/16 „of”, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Doroty Zawada - numer PESEL 68073002082, zamieszkałej w Bielsku-Białej, obejmującą likwidację majątku upadłego. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Lenera, nr licencji 61. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Określa się, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa Upadłościowego i Naprawczego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 99/16 lik. „of”. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16873

Dodano: 2016-10-20 14:20:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gessner Rafał w upadłości likwidacyjnej

2016-06-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16874. Gessner Rafał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 774/16. [BMSiG-17036/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 czerwca 2016 roku, sygn. akt X GU 774/16: 1. ogłosił upadłość Rafała Gessnera zamieszkałego w Warszawie przy ul. Gołuchowskiej 7/15 (kod pocztowy: 01-485), PESEL 76011406955, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji 735); 5. określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16874

Dodano: 2016-10-20 14:27:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gessner Rafał w upadłości likwidacyjnej

2016-07-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16874. Gessner Rafał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 774/16. [BMSiG-17036/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 czerwca 2016 roku, sygn. akt X GU 774/16: 1. ogłosił upadłość Rafała Gessnera zamieszkałego w Warszawie przy ul. Gołuchowskiej 7/15 (kod pocztowy: 01-485), PESEL 76011406955, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji 735); 5. określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16874

Dodano: 2016-10-20 14:28:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Karbowska Maria, Karbowski Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2016-06-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16875. Karbowska Maria i Karbowski Ryszard. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 148/16, VI GUp 88/16. [BMSiG-16986/2016] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 148/16 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużników Marii Karbowskiej (numer PESEL: 55120811746) i Ryszarda Karbowskiego (numer PESEL: 53120603013), nieprowadzących działalności gospodarczej, zamieszkałych pod adresem: 84-300 Lębork, ul. Marusarzówny 8D/31, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie S.S.R. Aleksandry Stefanowskiej oraz syndyka w osobie Agnieszki Holender (adres do korespondencji: ul. Struga 16 lok. 116, 80-116 Gdańsk). Wzywa się wierzycieli upadłych, aby w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłych. Zgłoszenia wierzytelności w 2 egzemplarzach, opatrzone sygn. akt VI GUp 88/16, należy przesłać Sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 88/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16875

Dodano: 2016-10-20 14:35:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Karbowska Maria, Karbowski Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2016-07-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16875. Karbowska Maria i Karbowski Ryszard. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 148/16, VI GUp 88/16. [BMSiG-16986/2016] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 148/16 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużników Marii Karbowskiej (numer PESEL: 55120811746) i Ryszarda Karbowskiego (numer PESEL: 53120603013), nieprowadzących działalności gospodarczej, zamieszkałych pod adresem: 84-300 Lębork, ul. Marusarzówny 8D/31, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie S.S.R. Aleksandry Stefanowskiej oraz syndyka w osobie Agnieszki Holender (adres do korespondencji: ul. Struga 16 lok. 116, 80-116 Gdańsk). Wzywa się wierzycieli upadłych, aby w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłych. Zgłoszenia wierzytelności w 2 egzemplarzach, opatrzone sygn. akt VI GUp 88/16, należy przesłać Sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 88/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16875

Dodano: 2016-10-20 14:36:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Kołodziej Jan w upadłości likwidacyjnej

2016-06-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16876. Kołodziej Jan. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 48/16 of, V GUp 41/16 of. [BMSiG-17086/2016] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt V GU 48/16 of ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jana Kołodzieja, zamieszkałego: Kamienica 7/7, 48-370 Kamienica, PESEL 63060104897, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Symula. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - o sygn. akt V GUp 41/16 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16876

Dodano: 2016-10-20 14:41:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Kołodziej Jan w upadłości likwidacyjnej

2016-07-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16876. Kołodziej Jan. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 48/16 of, V GUp 41/16 of. [BMSiG-17086/2016] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt V GU 48/16 of ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jana Kołodzieja, zamieszkałego: Kamienica 7/7, 48-370 Kamienica, PESEL 63060104897, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Symula. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - o sygn. akt V GUp 41/16 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16876

Dodano: 2016-10-20 14:42:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kras Janusz w upadłości likwidacyjnej

2016-06-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16877. Kras Janusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 185/16. [BMSiG-17058/2016] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 15.06.2016 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 185/16 ogłosił upadłość Janusza Kras (numer PESEL: 68120408872) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Eugeniusza Sprengel, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Grudziądzka 45. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16877

Dodano: 2016-10-20 17:50:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kras Janusz w upadłości likwidacyjnej

2016-07-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16877. Kras Janusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 185/16. [BMSiG-17058/2016] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 15.06.2016 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 185/16 ogłosił upadłość Janusza Kras (numer PESEL: 68120408872) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Eugeniusza Sprengel, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Grudziądzka 45. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16877

Dodano: 2016-10-20 17:51:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lipiec Edyta, Lipiec Robert w upadłości likwidacyjnej

2016-06-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16879. Lipiec Edyta i Lipiec Robert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 374/16. [BMSiG-17001/2016] Sygn. akt X GUp 374/16 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 czerwca 2016 roku ogłosił upadłość Edyty Lipiec (PESEL 78053107586), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oraz Roberta Lipiec (PESEL 77041706512), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałych w Markach, ul. Małachowskiego 1 lok. 147, 05-270 Marki. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Jolanty Ogorzałek-Krzemińskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 673). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 374/16. Informuje się, że Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16879

Dodano: 2016-10-20 18:08:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lipiec Edyta, Lipiec Robert w upadłości likwidacyjnej

2016-07-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16879. Lipiec Edyta i Lipiec Robert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 374/16. [BMSiG-17001/2016] Sygn. akt X GUp 374/16 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 czerwca 2016 roku ogłosił upadłość Edyty Lipiec (PESEL 78053107586), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oraz Roberta Lipiec (PESEL 77041706512), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałych w Markach, ul. Małachowskiego 1 lok. 147, 05-270 Marki. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Jolanty Ogorzałek-Krzemińskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 673). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 374/16. Informuje się, że Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16879

Dodano: 2016-10-20 18:09:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Pękalski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2016-06-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16880. Pękalski Łukasz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 63/16 of, VIII GUp 66/16 of. [BMSiG-16989/2016] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 23 czerwca 2016 r., sygn. akt VIII GU 63/16 of, ogłosił upadłość - obejmującą likwidację majątku dłużnika jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Łukasza Pękalskiego, numer PESEL 80010502437, zamieszkałego we Wrocławiu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka masy upadłości w osobie Pawła Miłka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 126). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.00.160.1, ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 66/16 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16880

Dodano: 2016-10-20 18:15:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Pękalski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2016-07-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16880. Pękalski Łukasz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 63/16 of, VIII GUp 66/16 of. [BMSiG-16989/2016] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 23 czerwca 2016 r., sygn. akt VIII GU 63/16 of, ogłosił upadłość - obejmującą likwidację majątku dłużnika jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Łukasza Pękalskiego, numer PESEL 80010502437, zamieszkałego we Wrocławiu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka masy upadłości w osobie Pawła Miłka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 126). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.00.160.1, ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 66/16 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16880

Dodano: 2016-10-20 18:15:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-07-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26982. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Proszowicach. KRS 0000486140. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 listopada 2013 r., sygn. akt VIII GU 272/16, VIII GUp 206/16. [BMSiG-27579/2016] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20 lipca 2016 r., sygn. akt VIII GU 272/16, ogłoszono upadłość dłużnika Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Proszowicach, ul. Leśna 12, 32-100 Proszowice (KRS 0000486140). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Berenikę Rusek. Na zastępcę Sędziego komisarza wyznaczono Ewę Ostrowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Radomira Szarańca - numer licencji 708. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 233 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r., poz. 978 z późn. zm.). Sąd poucza, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 206/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 26982

Dodano: 2016-10-21 18:39:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26982. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Proszowicach. KRS 0000486140. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 listopada 2013 r., sygn. akt VIII GU 272/16, VIII GUp 206/16. [BMSiG-27579/2016] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20 lipca 2016 r., sygn. akt VIII GU 272/16, ogłoszono upadłość dłużnika Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Proszowicach, ul. Leśna 12, 32-100 Proszowice (KRS 0000486140). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Berenikę Rusek. Na zastępcę Sędziego komisarza wyznaczono Ewę Ostrowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Radomira Szarańca - numer licencji 708. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 233 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r., poz. 978 z późn. zm.). Sąd poucza, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 206/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 26982

Dodano: 2016-10-21 18:39:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

BALZA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-10-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26983. BALZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Pruszkowie. KRS 0000491340. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2013 r., sygn. akt X GUp 672/16. [BMSiG-27555/2016] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 października 2016 r. ogłosił upadłość Balza Sp. z o.o. w Pruszkowie (KRS: 0000491340). Sędziego komisarza wyznaczono w osobie Sędziego SR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir, zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego SR Cezarego, na syndyka masy upadłości - Katarzynę Uszak, nr licencji 156. Jednocześnie Sąd informuje, że zatwierdził warunki sprzedaży przedsiębiorstwa Balza Sp. z o.o. w Pruszkowie na rzecz Sandra Sweet Home Sp. z o.o. w Ptaszkowej za cenę 350.000,00 zł zgodnie z projektem umowy sprzedaży załączonej do wniosku o ogłoszenie upadłości. Na postanowienie oddalające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zażalenie przysługuje wnioskodawcy, a na postanowienie uwzględniające wniosek - każdemu z wierzycieli. Zażalenie można wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, podając sygn. akt X GUp 672/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 26983

Dodano: 2016-10-21 18:44:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

BALZA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26983. BALZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Pruszkowie. KRS 0000491340. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2013 r., sygn. akt X GUp 672/16. [BMSiG-27555/2016] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 października 2016 r. ogłosił upadłość Balza Sp. z o.o. w Pruszkowie (KRS: 0000491340). Sędziego komisarza wyznaczono w osobie Sędziego SR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir, zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego SR Cezarego, na syndyka masy upadłości - Katarzynę Uszak, nr licencji 156. Jednocześnie Sąd informuje, że zatwierdził warunki sprzedaży przedsiębiorstwa Balza Sp. z o.o. w Pruszkowie na rzecz Sandra Sweet Home Sp. z o.o. w Ptaszkowej za cenę 350.000,00 zł zgodnie z projektem umowy sprzedaży załączonej do wniosku o ogłoszenie upadłości. Na postanowienie oddalające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zażalenie przysługuje wnioskodawcy, a na postanowienie uwzględniające wniosek - każdemu z wierzycieli. Zażalenie można wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, podając sygn. akt X GUp 672/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 26983

Dodano: 2016-10-21 18:44:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

EMARKET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26987. EMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000427400. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 lipca 2012 r., sygn. akt VIII GU 322/16, VIII GUp 240/16. [BMSiG-27608/2016] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30.08.2016 r., sygn. akt VIII GU 322/16, ogłoszono upadłość dłużnika: EMarket Sp. z o.o. w Krakowie, obejmującą likwidację majątku: I. ogłosić upadłość dłużnika EMarket spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, ul. Balicka 117, 30-149 Kraków, (KRS 0000427400); II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Janusza Płocha; V. wyznaczyć zastępcę sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Elżbiety Brzozowskiej; VI. wyznaczyć syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Pawła Dłużniewskiego - nr licencji 207; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978); VIII. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia inszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 240/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 26987

Dodano: 2016-10-21 18:49:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

EMARKET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26987. EMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000427400. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 lipca 2012 r., sygn. akt VIII GU 322/16, VIII GUp 240/16. [BMSiG-27608/2016] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30.08.2016 r., sygn. akt VIII GU 322/16, ogłoszono upadłość dłużnika: EMarket Sp. z o.o. w Krakowie, obejmującą likwidację majątku: I. ogłosić upadłość dłużnika EMarket spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, ul. Balicka 117, 30-149 Kraków, (KRS 0000427400); II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Janusza Płocha; V. wyznaczyć zastępcę sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Elżbiety Brzozowskiej; VI. wyznaczyć syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Pawła Dłużniewskiego - nr licencji 207; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978); VIII. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia inszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 240/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 26987

Dodano: 2016-10-21 18:49:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

MATKOWSKI Komponenty Meblowe Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26996. MATKOWSKI KOMPONENTY MEBLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krzyżu Wielkopolskim. KRS 0000508853. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 maja 2014 r., sygn. akt XI GU 345/16, XI GUp 261/16. [BMSiG-27544/2016] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 września 2016 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 345/16, ogłosił upadłość dłużnika „Matkowski Komponenty Meblowe” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krzyżu Wlkp., KRS 0000508853. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 261/16. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.), a postępowanie ma charakter główny. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Szymańskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 688. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 26996

Dodano: 2016-10-21 18:53:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

MATKOWSKI Komponenty Meblowe Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26996. MATKOWSKI KOMPONENTY MEBLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krzyżu Wielkopolskim. KRS 0000508853. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 maja 2014 r., sygn. akt XI GU 345/16, XI GUp 261/16. [BMSiG-27544/2016] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 września 2016 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 345/16, ogłosił upadłość dłużnika „Matkowski Komponenty Meblowe” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krzyżu Wlkp., KRS 0000508853. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 261/16. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.), a postępowanie ma charakter główny. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Szymańskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 688. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 26996

Dodano: 2016-10-21 18:53:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

PATROL GROUP II Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-07-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26997. PATROL GROUP II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000262056. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 sierpnia 2006 r., sygn. akt VIII GU 108/16. [BMSiG-27591/2016] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 1 lipca 2016 r., sygn. akt VIII GU 108/16, postanowiono: I. ogłosić upadłość dłużnika Patrol Group II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Krakowie, ul. Torowa 5, 30-435 Kraków (KRS 0000262056); II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Barbary Fela; V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Aleksandry Machowskiej; VI. wyznaczyć syndyka w osobie Witolda Kadłuczki; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978). Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z art. 237 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w MSiG postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 26997

Dodano: 2016-10-21 18:57:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

PATROL GROUP II Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26997. PATROL GROUP II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000262056. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 sierpnia 2006 r., sygn. akt VIII GU 108/16. [BMSiG-27591/2016] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 1 lipca 2016 r., sygn. akt VIII GU 108/16, postanowiono: I. ogłosić upadłość dłużnika Patrol Group II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Krakowie, ul. Torowa 5, 30-435 Kraków (KRS 0000262056); II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Barbary Fela; V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Aleksandry Machowskiej; VI. wyznaczyć syndyka w osobie Witolda Kadłuczki; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978). Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z art. 237 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w MSiG postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 26997

Dodano: 2016-10-21 18:57:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

DREW-MET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27004. „DREW-MET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kruszewie. KRS 0000146886. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 stycznia 2003 r., sygn. akt XI GUp 48/15. [BMSiG-27556/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że w sprawie o sygnaturze akt XI GUp 48/15 dotyczącej upadłości „DREW-MET” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kruszewie syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 12 (parter). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27004

Dodano: 2016-10-21 19:20:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Bajer Maria w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27005. Bajer Maria. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 71/15. [BMSiG-27538/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że w sprawie o sygnaturze akt XI GUp 71/15 dotyczącej upadłości likwidacyjnej Marii Bajer, nr PESEL: 51112809221, zamieszkałej w Swarzędzu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 12 (parter). W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27005

Dodano: 2016-10-21 19:21:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Baran Józef w upadłości likwidacyjnej

2016-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27006. Baran Józef. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 445/16, VIII GUp 298/16. [BMSiG-27617/2016] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.10.2016 r., sygn. akt (VIII GU 445/16), ogłoszono upadłość dłużnika: Józefa Barana (PESEL 54101304291), zamieszkałego pod adresem: ul. Jana Janowskiego 35, 30-440 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Elżbietę Brzozowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Dariusza Sitek. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 298/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27006

Dodano: 2016-10-21 19:28:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Baran Józef w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27006. Baran Józef. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 445/16, VIII GUp 298/16. [BMSiG-27617/2016] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.10.2016 r., sygn. akt (VIII GU 445/16), ogłoszono upadłość dłużnika: Józefa Barana (PESEL 54101304291), zamieszkałego pod adresem: ul. Jana Janowskiego 35, 30-440 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Elżbietę Brzozowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Dariusza Sitek. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 298/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27006

Dodano: 2016-10-21 19:28:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pyć Beata w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27007. Pyć Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 235/16. [BMSiG-27514/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka pierwszej i drugiej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Beaty Pyć, zamieszkałej w Warszawie (sygnatura akt X GUp 235/16). Uzupełniające listy wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27007

Dodano: 2016-10-21 19:28:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Carmen Group Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27008. CARMEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie. KRS 0000090854. SĄD REJONOWY SZCZECIN- -CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 lutego 2002 r., sygn. akt XII GUp 13/12. [BMSiG-27577/2016] W związku z przekazaniem przez syndyka w dniu 8 września 2016 roku uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym „CARMEN GROUP” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XII GUp 13/12, Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Gospodarczego Wydziału, ul. Narutowicza 19 pokój 110, oraz poucza o prawie jej przeglądania w sekretariacie sądu przez każdego zainteresowanego i prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w dzienniku Gazeta Wyborcza (wydanie lokalne) i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27008

Dodano: 2016-10-21 19:29:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

FINANSE KP Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27009. FINANSE KP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000503488. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 marca 2014 r., sygn. akt X GUp 250/16. [BMSiG-27557/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Finanse KP Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 250/16, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 5 października 2016 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27009

Dodano: 2016-10-21 19:29:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Alicja Genowska Zakład Poligrafii w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27010. Genowska Alicja prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Poligrafii Alicja Genowska w Łuczycach. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 63/13/S. [BMSiG-27593/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: GENOWSKA Alicja - Zakład Poligrafii Alicja Genowska w Łuczycach (sygn. akt VIII GUp 63/13/S) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 54) oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27010

Dodano: 2016-10-21 19:30:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

FHUT GOPOL Jacek Głogowski w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27011. Głogowski Jacek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowo-Transportowa GOPOL Jacek Głogowski w Andrychowie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 83/15. [BMSiG-27614/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Głogowski Jacek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowo-Transportowa GOPOL Jacek Głogowski w Andrychowie, sygn. akt: (VIII GUp 83/15), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27011

Dodano: 2016-10-21 19:30:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Grot Konrad w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27012. Grot Konrad. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 131/15. [BMSiG-27540/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że w sprawie o sygnaturze akt XI GUp 131/15 dotyczącej upadłości likwidacyjnej Konrada Grota, nr PESEL: 51120112757, zamieszkałego w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej, V Wydziału Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 12 (parter). W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27012

Dodano: 2016-10-21 19:31:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Huta Szkła Tur Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27013. HUTA SZKŁA TUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Poznaniu. KRS 0000223114. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grudnia 2004 r., sygn. akt XI GUp 51/14. [BMSiG-27622/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego HUTA SZKŁA TUR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, z siedzibą w Poznaniu, sygnatura akt XI GUp 51/14, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Wydziału V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 13 (parter). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27013

Dodano: 2016-10-21 19:32:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Juszczak Barbara w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27014. Juszczak Barbara. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI Gup 139/15. [BMSiG-27552/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego dłużnika Barbary Juszczak, zam. w Swarzędzu, PESEL 74120403007, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt XI Gup 139/15, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Wydziału V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 13 (parter). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27014

Dodano: 2016-10-21 19:32:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Kiełbasa Jan Firma Budowlano-Transportowo-Usługowa JONY-BUD w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27015. Kiełbasa Jan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlano-Transportowo-Usługowa JONY-BUD w upadłości likwidacyjnej w Mystkowie. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 16/14, V GUp 16/14/Ap-2. [BMSiG-27633/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jana Kieł- basy w upadłości likwidacyjnej w Mystkowie, sygn. akt V GUp 16/14, zawiadamia, że syndyk sporządził i przedłożył I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Wydziału V Sądu Gospodarczego, w Nowym Sączu, ul. Strzelecka 1A, pokój 1-11, tel. 18 53 17 329. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - wydanie lokalne, i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27015

Dodano: 2016-10-21 19:33:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kwiatkowska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2016-06-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 18114. Kwiatkowska Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 831/16, X GUp 383/16. [BMSiG-18417/2016] OBWIESZCZENIE O UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - TERESY KWIATKOWSKIEJ Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie o sygn. akt X GU 831/16 ogłosił upadłość Teresy Kwiatkowskiej, zamieszkałej przy ul. Bora Komorowskiego 21/193, 03-982 Warszawa, PESEL 51092804924, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 383/16, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 136/2016 (5021) z dnia 15 lipca 2016 r. → Pozycja 18114

Dodano: 2016-10-21 19:37:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kwiatkowska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2016-07-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 18114. Kwiatkowska Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 831/16, X GUp 383/16. [BMSiG-18417/2016] OBWIESZCZENIE O UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - TERESY KWIATKOWSKIEJ Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie o sygn. akt X GU 831/16 ogłosił upadłość Teresy Kwiatkowskiej, zamieszkałej przy ul. Bora Komorowskiego 21/193, 03-982 Warszawa, PESEL 51092804924, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 383/16, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 136/2016 (5021) z dnia 15 lipca 2016 r. → Pozycja 18114

Dodano: 2016-10-21 19:37:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kwiatkowska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27016. Kwiatkowska Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 383/16. [BMSiG-27637/2016] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Kwiatkowskiej Teresy w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 383/16) syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27016

Dodano: 2016-10-21 19:38:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Narożna Iwona w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27017. Narożna Iwona. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 38/15. [BMSiG-27547/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 38/15/R dot. upadłości nieprowadzącej działalności gospodarczej Iwony Narożnej (PESEL: 72050104607), zam. w Poznaniu, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi trzecią uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na trzeciej uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27017

Dodano: 2016-10-21 19:39:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Osica Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27018. Osica Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 601/15. [BMSiG-27527/2016] W ramach toczącego się postępowania upadłościowego Arkadiusza Osicy - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 601/15) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi czwarta uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, w godzinach urzędowania Sądu. Ponadto, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, zaś upadły, o ile projekt listy jest niezgodny z jego oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27018

Dodano: 2016-10-21 19:39:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pączkowski Adam w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27019. Pączkowski Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 346/16. [BMSiG-27524/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana mu lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Adama Pączkowskiego, sygn. akt X GUp 346/16. Zainteresowani mogą przeglądać listę w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27019

Dodano: 2016-10-21 19:40:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pasik Urszula w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27020. Pasik Urszula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 622/15. [BMSiG-27528/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym URSZULI PASIK, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, zamieszkałej w Warszawie (PESEL 77102111387), sygn. akt X GUp 622/15, obwieszcza, że syndyk masy upadłości sporządził listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listę w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A pok. 252. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27020

Dodano: 2016-10-21 19:40:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Śliwa Beata w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27021. Śliwa Beata. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 49/16. [BMSiG-27532/2016] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu w dniu 27 września 2016 r. Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Beaty Śliwy, zamieszkałej w Lęborku (nr ewidencyjny PESEL 77112910246). Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27021

Dodano: 2016-10-21 19:41:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Rogulski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27022. Rogulski Piotr. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 23/16 „of”. [BMSiG-27610/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Rogulskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 83051501379, zamieszkałego w Leśniowie Wielkim (sygn. akt V GUp 23/16) - zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27022

Dodano: 2016-10-21 19:42:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27023. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Miechowie. KRS 0000199855. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 marca 2004 r., sygn. akt VIII GUp 31/15. [BMSiG-27606/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych sp. z o.o. w Miechowie w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 31/15) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27023

Dodano: 2016-10-21 19:42:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Scot Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27024. SCOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000064227. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 listopada 2001 r., sygn. akt VIII GUp 50/14/S. [BMSiG-27604/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: SCOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie (sygn. akt VIII GUp 50/14/S) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności obejmującą wierzytelność zgłoszoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie (Zw115), którą to listę może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w prasie i ogłoszenia w MSiG każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, co do odmowy zaś uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27024

Dodano: 2016-10-21 19:43:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sielska Anna w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27025. Sielska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 364/16. [BMSiG-27625/2016] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Sielskiej w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 364/16) syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27025

Dodano: 2016-10-21 19:44:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Steglińska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27026. Steglińska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 286/16/Ap1. [BMSiG-27541/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Steglińskiej, zamieszkałej w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - numer PESEL 55071210003 (sygn. akt X GUp 286/16/Ap1), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności i pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłej. Listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw w trybie art. 491/2/ ust. 1 w zw. z art. 256 i 257 ust. 1 pr.u.n. co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27026

Dodano: 2016-10-21 19:45:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Szymańska Mariola w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27026. Steglińska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 286/16/Ap1. [BMSiG-27541/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Steglińskiej, zamieszkałej w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - numer PESEL 55071210003 (sygn. akt X GUp 286/16/Ap1), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności i pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłej. Listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw w trybie art. 491/2/ ust. 1 w zw. z art. 256 i 257 ust. 1 pr.u.n. co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27026

Dodano: 2016-10-21 19:45:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Szymańska Maria w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27027. Szymańska Maria. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 144/15. [BMSiG-27546/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego dłużnika Marii Szymańskiej, zam. w Kłecku, PESEL 79011609748, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt XI GUp 144/15, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Wydziału V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 13 (parter). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27027

Dodano: 2016-10-21 19:46:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Szymański Marek w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27028. Szymański Marek. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 143/15. [BMSiG-27558/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego dłużnika Marka Szymańskiego, zam. w Kłecku, PESEL 73012206393, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt XI GUp 143/15, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Wydziału V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 13 (parter). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27028

Dodano: 2016-10-21 19:47:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Tomczyk Alojzy w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27029. Tomczyk Alojzy. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 27/15. [BMSiG-27543/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że w sprawie o sygnaturze akt XI GUp 27/15 dotyczącej upadłości likwidacyjnej Alojzego Tomczyka, nr PESEL: 53060513218, zamieszkałego w Witkowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 12 (parter). W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27029

Dodano: 2016-10-21 19:47:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Uzarska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27030. Uzarska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 366/16. [BMSiG-27522/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana mu lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Katarzyny Uzarskiej, sygn. akt X GUp 366/16. Zainteresowani mogą przeglądać listę w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, pokój 252. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27030

Dodano: 2016-10-21 19:48:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Walo Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27031. Walo Grzegorz. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 21/16 „of”. [BMSiG-27613/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Walo - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - PESEL 60050704194, zamieszkałego w Gubinie przy ul. Wyspiańskiego 5/1, 66-620 Gubin (sygn. akt V GUp 21/16 „of”), zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27031

Dodano: 2016-10-21 19:49:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wencek Roman w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27032. Wencek Roman. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 127/15. [BMSiG-27550/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego dłużnika Romana Wencek zam. w Poznaniu, PESEL 51091810153, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt XI GUp 127/15, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Wydziału V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 13 (parter). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27032

Dodano: 2016-10-21 19:50:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Witkowski Marian w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27033. Witkowski Marian i Witkowska Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 127/16/Ap1. [BMSiG-27551/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Mariana Witkowskiego (PESEL 50041400037) i Danuty Witkowskiej (PESEL 56032004323), zamieszkałych w Warszawie, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 127/16/Ap1), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności Upadłych. Uzupełniająca listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw w trybie art. 491/2/ ust. 1 w zw. z art. 256 i 257 ust. 1 pr.u.n, co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27033

Dodano: 2016-10-21 19:50:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Witkowska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27033. Witkowski Marian i Witkowska Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 127/16/Ap1. [BMSiG-27551/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Mariana Witkowskiego (PESEL 50041400037) i Danuty Witkowskiej (PESEL 56032004323), zamieszkałych w Warszawie, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 127/16/Ap1), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności Upadłych. Uzupełniająca listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw w trybie art. 491/2/ ust. 1 w zw. z art. 256 i 257 ust. 1 pr.u.n, co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27033

Dodano: 2016-10-21 19:51:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Włodarczyk Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 27034. Włodarczyk Tadeusz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 19/15. [BMSiG-27567/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Włodarczyka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 19/15) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości obejmujący kategorię IV. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3 „C” pokój 114, (tel. 89 676-03-03, 89 676-03-06), i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko planowi zarzuty zgodnie z art. 350 p.u. i n. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27034

Dodano: 2016-10-21 19:52:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Gębka Aleksandra Karolina w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 27035. Gębka Aleksandra Karolina. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 106/15 of. [BMSiG-27537/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Aleksandry Karoliny Gębki, numer PESEL 85101104949, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 106/15 of), ogłasza, że 12 sierpnia 2016 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27035

Dodano: 2016-10-21 19:52:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 27036. KIELECKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000171630. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 września 2003 r., sygn. akt V GUp 7/12. [BMSiG-27559/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, iż zostały sporządzone i złożone w dniu 10 października 2016 r. plany podziału kat. II i III funduszy masy upadłości Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 7/12. Plany podziału można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - Punkt Obsługi Interesanta (parter), oraz w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27036

Dodano: 2016-10-21 19:53:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Włodarczyk Anna w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 27037. Włodarczyk Anna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 18/15. [BMSiG-27573/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Włodarczyk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 18/15) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości obejmujący kategorię IV. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3 „C” pokój 114 (tel. 89 676-03-03, 89 676-03-06), i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko planowi zarzuty zgodnie z art. 350 p.u. i n. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27037

Dodano: 2016-10-21 19:54:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kwiatkowska Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 27038. Kwiatkowska Mirosława. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 105/15. [BMSiG-27560/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Mirosławy Kwiatkowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 105/15), ogłasza, że 23 września 2016 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27038

Dodano: 2016-10-21 19:54:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuczyńska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2016-08-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22071. Kuczyńska Jadwiga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 764/16, X GUp 514/16. [BMSiG-22669/2016] OBWIESZCZENIE O UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - JADWIGI KUCZYŃSKIEJ Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie o sygn. akt X GU 764/16 ogłosił upadłość Jadwigi Kuczyńskiej, zamieszkałej przy ul. Parkowej 15, 05-110 Jabłonna, PESEL 56011011100, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 514/16, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 169/2016 (5054) z dnia 1 września 2016 r. → Pozycja 22071

Dodano: 2016-10-21 19:58:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuczyńska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2016-09-01 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22071. Kuczyńska Jadwiga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 764/16, X GUp 514/16. [BMSiG-22669/2016] OBWIESZCZENIE O UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - JADWIGI KUCZYŃSKIEJ Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie o sygn. akt X GU 764/16 ogłosił upadłość Jadwigi Kuczyńskiej, zamieszkałej przy ul. Parkowej 15, 05-110 Jabłonna, PESEL 56011011100, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 514/16, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 169/2016 (5054) z dnia 1 września 2016 r. → Pozycja 22071

Dodano: 2016-10-21 19:58:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuczyńska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 27040. Kuczyńska Jadwiga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 514/16. [BMSiG-27635/2016] OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU OPISU I OSZACOWANIA PRAWA DO LOKALU - JADWIGI KUCZYŃSKIEJ Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Kuczyńskiej, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 514/16), został zakończony opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości Jadwigi Kuczyńskiej prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącego działkę ewidencyjną nr 781/21 o powierzchni 0,0531 ha, z obrębu: 1 Jabłonna, powiat legionowski, położonego w Jabłonnie przy ul. Parkowej 15A, zabudowanego budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, podpiwniczonym w zabudowie wolnostojącej, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr WA1L/00065649/7. Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27040

Dodano: 2016-10-21 19:58:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

MARBELLA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 27041. MARBELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000378885. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lutego 2011 r., sygn. akt X GUp 443/16. [BMSiG-27595/2016] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Marbella sp. z o.o. w upadłości w Warszawie informuje na zasadzie art. 319 ust. 1 pr. up., iż został ukończony opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego Marbella sp. z o.o. w upadłości w Warszawie (operat szacunkowy z sierpnia 2016 r.). Zarzuty na powyżej wymieniony opis i oszacowanie można wnosić w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, z oznaczeniem sygn. akt X GUp 443/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27041

Dodano: 2016-10-21 19:59:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sielska Anna w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 27043. Sielska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 364/16. [BMSiG-27603/2016] OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU OPISU I OSZACOWANIA PRAWA DO LOKALU - ANNY SIELSKIEJ Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Anny Sielskiej w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 364/16) został zakończony opis i oszacowanie wchodzącej w skład masy upadłości Anny Sielskiej nieruchomości położonej w Karczewie przy ul. Świderskiej 26A, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1O/00052864/9. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27043

Dodano: 2016-10-21 20:00:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Strzebicka Joanna w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 27046. Strzębicka Joanna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 4/16 of. [BMSiG-27533/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Strzębickiej, nr PESEL 78010810580, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 4/16 of), ogłasza w trybie art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego w zw. z art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego i naprawczego, że ukończono opis i oszacowanie wchodzących w skład masy upadłości Joanny Strzębickiej: - nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni 48,10 m2 , położony we Wrocławiu przy ulicy Zagony 3A, lokal nr 5, obręb Muchobór Wielki, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00144858/0 wraz z udziałem 256/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu. Złożony do akt postępowania upadłościowego spis inwentarza z opisem i oszacowaniem można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27046

Dodano: 2016-10-21 20:02:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Strzębicki Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 27048. Strzębicki Waldemar. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 94/15 of. [BMSiG-27531/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Waldemara Strzębickiego, nr PESEL 77033105059, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 94/15 of), ogłasza w trybie art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego w zw. z art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego i naprawczego, że ukończono opis i oszacowanie wchodzących w skład masy upadłości Waldemara Strzębickiego: - nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni 47,01 m2 , położony we Wrocławiu przy ulicy Pawiej 40a, lokal nr 7, obręb Wojszyce, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00164514/3, wraz z udziałem 864/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu; - nieruchomości gruntowej o powierzchni 247 m2 , położonej w Karwianach, ul. Morelowa 56, obręb Karwiany - Komorowice, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00268548/9. Złożony do akt postępowania upadłościowego spis inwentarza z opisem i oszacowaniem można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27048

Dodano: 2016-10-21 20:03:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

ATOS BH Sp. z o.o.

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 27077. ATOS BH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie. KRS 0000262917. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2006 r., sygn. akt VIII GRu 4/16. [BMSiG-27574/2016] Sędzia komisarz postępowania układowego prowadzonego wobec: ATOS BH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie (sygn. akt VIII GRu 4/16) ogłasza, że nadzorca sądowy sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi spis wierzytelności, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 91 pr. restr., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27077

Dodano: 2016-10-21 20:04:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

KJB Krzysztof Bałamącek

2016-09-15 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 27078. Bałamącek Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KJB Krzysztof Bałamącek w restrukturyzacji w Szczecinie. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GR 6/16, XII GRu 2/16. [BMSiG-27539/2016] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 15 września 2016 roku otwarto postępowanie układowe dłużnika Krzysztofa Bałamącka, PESEL 79063008656, zamieszkałego przy ul. Polanka 18, 70-731 Szczecin, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GRu 2/16. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Moniki Rzepiejewskiej oraz nadzorcę sądowego w osobie Marcina Filipowicza, nr licencji 302. Wskazano, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 342 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 roku (Dz. U. 2015, poz. 978). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27078

Dodano: 2016-10-21 20:10:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

KJB Krzysztof Bałamącek

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 27078. Bałamącek Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KJB Krzysztof Bałamącek w restrukturyzacji w Szczecinie. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GR 6/16, XII GRu 2/16. [BMSiG-27539/2016] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 15 września 2016 roku otwarto postępowanie układowe dłużnika Krzysztofa Bałamącka, PESEL 79063008656, zamieszkałego przy ul. Polanka 18, 70-731 Szczecin, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GRu 2/16. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Moniki Rzepiejewskiej oraz nadzorcę sądowego w osobie Marcina Filipowicza, nr licencji 302. Wskazano, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 342 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 roku (Dz. U. 2015, poz. 978). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27078

Dodano: 2016-10-21 20:11:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Międzynarodowy Transport Drogowy RYTTER Marcin Rytter

2016-06-30 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 27079. Rytter Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Międzynarodowy Transport Drogowy RYTTER Marcin Rytter w Łobzowie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GR 23/16, VIII GRp 1/16. [BMSiG-27585/2016] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30.06.2016 r., sygn. akt VIII GR 23/16, postanowiono: I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika: Marcina Rytter prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Międzynarodowy Transport Drogowy RYTTER Marcin Rytter w Łobzowie, adres: 32-340 Wolbrom, Łobzów 75, numer PESEL 80120816873; II. wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Piotra Kaleciaka (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 479); III. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Ewy Ostrowskiej; IV. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978). Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z art. 237 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w MSiG postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Przyspieszone postępowanie układowe prowadzone będzie pod sygn. VIII GRp 1/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27079

Dodano: 2016-10-21 20:17:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Międzynarodowy Transport Drogowy RYTTER Marcin Rytter

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 27079. Rytter Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Międzynarodowy Transport Drogowy RYTTER Marcin Rytter w Łobzowie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GR 23/16, VIII GRp 1/16. [BMSiG-27585/2016] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30.06.2016 r., sygn. akt VIII GR 23/16, postanowiono: I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika: Marcina Rytter prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Międzynarodowy Transport Drogowy RYTTER Marcin Rytter w Łobzowie, adres: 32-340 Wolbrom, Łobzów 75, numer PESEL 80120816873; II. wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Piotra Kaleciaka (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 479); III. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Ewy Ostrowskiej; IV. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978). Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z art. 237 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w MSiG postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Przyspieszone postępowanie układowe prowadzone będzie pod sygn. VIII GRp 1/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27079

Dodano: 2016-10-21 20:17:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

SMA Sp. z o.o.

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restruturyzacyjnego

Poz. 27081. SMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000020152. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 czerwca 2001 r., sygn. akt X GRp 3/16. [BMSiG-27548/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.09.2016 roku sąd restrukturyzacyjny umorzył przyspieszone postępowanie układowe prowadzone pod sygnaturą X GRp 3/16 wobec dłużnika: SMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji w Warszawie. Poucza się przy tym, że na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie, które można wnieść do tutejszego sądu w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia oraz że zgodnie z art. 334 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w tym terminie osoby uprawnione mają prawo wystąpić z uproszczonym wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnika. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27081

Dodano: 2016-10-21 20:18:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe FABET Sp. z o.o.

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 27082. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „FABET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Żorach. KRS 0000106151. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 kwietnia 2002 r., sygn. akt XII GRp 5/16. [BMSiG-27182/2016] Sędzia komisarz SSR Beata Janas zawiadamia, że w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec PPHU FABET Spółka z o.o. z siedzibą w Żorach, sygn. akt XII GRp 5/16, sporządzony i złożony został spis wierzytelności, który w dniu 6 października 2016 roku wyłożony został do wglądu dla uczestników postępowania w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27082

Dodano: 2016-10-21 20:19:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Monika Ziarko-Trybuś PPUH MONA

2016-10-20 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restruturyzacyjnego

Poz. 27083. Ziarko-Trybuś Monika prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Monika Ziarko-Trybuś PPUH MONA w Krakowie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GRp 6/16. [BMSiG-27570/2016] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 1 września 2016 r. (sygn. akt VIII GRp 6/16) umorzono przyspieszone postępowanie układowe wobec Moniki Ziarko-Trybuś prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Monika Ziarko-Trybuś PPUH „MONA” w Krakowie. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z art. 327 Prawa restrukturyzacyjnego na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 204/2016 (5089) z dnia 20 października 2016 r. → Pozycja 27083

Dodano: 2016-10-21 20:20:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

C. M. Motomarket Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27192. „C. M. MOTOMARKET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Poznaniu. KRS 0000208802. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2004 r., sygn. akt XI GUp 8/15. [BMSiG-27828/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego „C. M. Motomarket” spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Poznaniu, sygnatura akt XI GUp 8/15, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Wydziału V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 13 (parter). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27192

Dodano: 2016-10-22 15:55:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

D.B. United II Lilianna Biernacki w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27193. Biernacki Lilianna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą D.B. UNITED II Lilianna i Dariusz Biernacki w upadłości likwidacyjnej w Szczecinie. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 22/14. [BMSiG-27731/2016] W związku ze sporządzeniem i przekazaniem sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 30 czerwca 2016 roku uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Lilianny Biernacki, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 22/14 - sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19 pokój 110, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27193

Dodano: 2016-10-22 15:56:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Biniak Marian w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27194. Biniak Marian. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 149/15/L. [BMSiG-27859/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 149/15/L dot. upadłości konsumenckiej Mariana Biniaka (PESEL: 48122103371) zam. w Radolinku, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter) ul. Młyńska 1a; 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27194

Dodano: 2016-10-22 15:56:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Dowbor Barbara w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27195. Dowbor Barbara. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 48/16. [BMSiG-27788/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary Dowbor - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 48/16) - zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16 p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27195

Dodano: 2016-10-22 15:57:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bulińska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27196. Bulińska Teresa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 132/15. [BMSiG-27880/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Teresy Bulińskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku, zamieszkałej w Krakowie, (PESEL: 49120204644) (sygn. akt VIII GUp 132/15) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27196

Dodano: 2016-10-22 15:58:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Chorzelewska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27197. Chorzelewska Barbara. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 27/16. [BMSiG-27804/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ogłasza. że dnia 3 października 2016 r. została sporządzona przez syndyka lista wierzytelności Barbary Chorzelewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i przekazana Sędziemu komisarzowi (sygn. akt VI GUp 27/16). Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu i każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27197

Dodano: 2016-10-22 15:58:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Chwaja Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27198. Chwaja Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 27/16. [BMSiG-27863/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Katarzyny Chwai - osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, zamieszkałej w Krakowie (PESEL: 83042013148) (sygn. akt VIII GUp 27/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27198

Dodano: 2016-10-22 15:59:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Ciesielska Anita w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27199. Ciesielska Anita. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 118/16. [BMSiG-27836/2016] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anity Ciesielskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej, ogłasza, że w sprawie XV GUp 118/16 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 22 września 2016 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 45, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27199

Dodano: 2016-10-22 15:59:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Domaniewicz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27200. Domaniewicz Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 197/15. [BMSiG-27824/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Katarzyny Domaniewicz, sygn. akt X GUp 197/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Syndyk masy upadłości Wioletta Wydrzyńska MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27200

Dodano: 2016-10-22 16:01:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Haniaczyk Dorota w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27201. Haniaczyk Dorota. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 116/15. [BMSiG-27877/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Doroty Haniaczyk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, zamieszkałej w Krakowie (sygn. akt VIII GUp 116/15) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27201

Dodano: 2016-10-22 16:02:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

E.PROINVEST Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27202. E.PROINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie. KRS 0000356989. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 maja 2010 r., sygn. akt XII GUp 55/15. [BMSiG-27735/2016] W związku ze sporządzeniem i przekazaniem sędziemu komisarzowi przez syndyka listy wierzytelności z dnia 5 sierpnia 2016 roku w postępowaniu upadłościowym E. PROINVEST spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 55/15 - sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyło- żona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19 pokój 110, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27202

Dodano: 2016-10-22 16:03:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gajewy Teresa w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27204. Gajewy Teresa. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 24/16/L. [BMSiG-27797/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 24/16/L dot. Upadłości konsumenckiej Teresy Gajewy (PESEL: 63090302786), zam. w Poznaniu, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, pokój 13 (parter) ul. Młyńska 1a. 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27204

Dodano: 2016-10-22 16:05:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gabryjołek Urszula w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27205. Gabryjołek Urszula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 184/16. [BMSiG-27733/2016] Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym Urszuli Gabryjołek, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 83110502486, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zostało sporządzone pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać sporządzoną listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt X GUp 184/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27205

Dodano: 2016-10-22 16:05:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Cyganek Anna w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27206. Cyganek Anna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Pół- noc w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 56/16. [BMSiG-27820/2016] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym dłużnika Anny Cyganek, zamieszkałej w Gdańsku, przy ul. Wejhera 5A/4, nr ewidencyjny PESEL 75031211183, nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 56/16, zawiadamia, że w dniu 30 września 2016 roku została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy przy ul. Piekarniczej 10, w dniach i godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o sporządzeniu listy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27206

Dodano: 2016-10-22 16:06:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Eko-Bud Grzelczyk, Woreta Sp. Jawna w upadłości układowej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27207. EKO-BUD GRZELCZYK WORETA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Zapolicach. KRS 0000150671. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE- ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lutego 2003 r., sygn. akt XIV GUp 15/13. [BMSiG-27870/2016] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 233) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 14 września 2016 roku dziewiąta uzupełniająca lista wierzytelności EKO-BUD Grzelczyk, Woreta Spółki jawnej w Łodzi w upadłości likwidacyjnej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności, ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 15/13 na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27207

Dodano: 2016-10-22 16:06:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Michalski Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27208. Michalski Zbigniew. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 26/15. [BMSiG-27739/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Zbigniewa Michalskiego, sygn. akt V GUp 26/15, zawiadamia, że została sporządzona i wyłożona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 blok 15. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27208

Dodano: 2016-10-22 16:07:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kozak Witold w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27209. Kozak Witold. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 206/16. [BMSiG-27741/2016] Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym Witolda Kozaka zamieszkałego: 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 19 m. 12, PESEL 57071513698, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, została sporządzona lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sygn. akt X GUp 206/16 MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27209

Dodano: 2016-10-22 16:08:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lubicz-Grużewska Beata w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27210. Lubicz-Grużewska Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 314/16. [BMSiG-27738/2016] Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym Beaty Lubicz-Grużewskiej zamieszkałej: Warszawa, ul. Wybrańska 15/17 m. 37, PESEL 75020804703, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, została sporządzona lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt X GUp 314/16 MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27210

Dodano: 2016-10-22 16:10:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Onaszkiewicz Dorota w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27211. Onaszkiewicz Dorota. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 89/16. [BMSiG-27913/2016] Sygn. akt X GUp 89/16 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Doroty Onaszkiewicz (sygn. akt GUp 89/16) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Syndyk Katarzyna Kanecka-Małecka MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27211

Dodano: 2016-10-22 16:12:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Kokocińska Justyna w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27212. Kokocińska Justyna. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 24/16 „of”. [BMSiG-27748/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Justyny Kokocińskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 82071602242, zamieszkałej w Zielonej Górze, ul. Porzeczkowa 32/5 (sygn. akt V GUp 24/16 „of”) - zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27212

Dodano: 2016-10-22 16:13:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Health Solutions Trading Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27213. HEALTH SOLUTIONS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Chrzanowie. KRS 0000314900. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 października 2008 r., sygn. akt VIII GUp 74/14/S. [BMSiG-27831/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: HEALTH SOLUTIONS TRADING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chrzanowie (sygn. akt VIII GUp 74/14/S) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 51) oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27213

Dodano: 2016-10-22 16:14:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kępa Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27214. Kępa Mateusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 174/15/L. [BMSiG-27795/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 174/15/L dot. upadłości konsumenckiej Mateusza Kępy (PESEL: 86101713919), zam. w Poznaniu, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter) ul. Młyńska 1a; 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27214

Dodano: 2016-10-22 16:16:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kołodziejek Maria w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27215. Kołodziejek Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 454/15. [BMSiG-27823/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marii Kołodziejek, sygn. akt X GUp 454/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał trzecią uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Syndyk masy upadłości Wioletta Wydrzyńska MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27215

Dodano: 2016-10-22 16:17:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krynicki-Szymański Artur Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27216. Krynicki-Szymański Artur Bogusław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 262/15. [BMSiG-27811/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Artura Bogusława Krynickiego-Szymańskiego, sygn. akt X GUp 262/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Syndyk masy upadłości Wioletta Wydrzyńska MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27216

Dodano: 2016-10-22 16:17:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Stanisław Jękot Usługi Transportowe i Sprzętowe w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27217. Jękot Stanisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Stanisław Jękot Usługi Transportowe i Sprzętowe w upadłości likwidacyjnej w Ryglicach. Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/15. [BMSiG-27864/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości Stanisława Jękota prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Stanisław Jękot Usługi Transportowe i Sprzętowe w upadłości likwidacyjnej przekazał 2 listy wierzytelności. Listy można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Tarnowie, ul. Dąbrowskiego 27 p. 234. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw spóźniony albo nieodpowiadający wymaganiom wskazanym w art. 257 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27217

Dodano: 2016-10-22 16:18:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krasnodembski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27218. Krasnodembski Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 39/16. [BMSiG-27858/2016] W ramach toczącego się postępowania upadłościowego Andrzeja Krasnodembskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 39/16) została sporządzona przez syndyka i zło- żona do Sądu w dniu 15 września 2016 r. lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, w godzinach urzędowania Sądu. Ponadto w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27218

Dodano: 2016-10-22 16:20:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Krzeszewska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27219. Krzeszewska Joanna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 40/16. [BMSiG-27841/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Krzeszewskiej nieprowadzącęj działalności gospodarczej, w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 40/16 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 5.09.2016 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 45, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27219

Dodano: 2016-10-22 16:20:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kubera Kamińska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27220. Kubera-Kamińska Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 569/15. [BMSiG-27813/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ewy Kubery- -Kamińskiej, sygn. akt X GUp 569/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany możne przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Syndyk masy upadłości Wioletta Wydrzyńska MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27220

Dodano: 2016-10-22 16:21:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Minecka Maja Maria w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27221. Minecka Maja Maria. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 145/15. [BMSiG-27871/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Mai Marii Mineckiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Lelewela 11/1, 30-108 Kraków (PESEL: 83012611701) (sygn. akt VIII GUp 145/15), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27221

Dodano: 2016-10-22 16:36:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Pasicka Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27222. Pasicka Aleksandra. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 66/15. [BMSiG-27802/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Aleksandry Pasickiej, zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 66/15, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27222

Dodano: 2016-10-22 17:00:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Pisarek Anna w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27223. Pisarek Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 137/15. [BMSiG-27850/2016] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Pisarek nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 137/15 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 7.10.2016 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 45, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego w brzmieniu przed 1.01.2016 r. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27223

Dodano: 2016-10-22 17:00:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Romanowski Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27224. Romanowski Sławomir. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 30/16. [BMSiG-27751/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sławomira Romanowskiego (sygn. akt V GUp 30/16) zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27224

Dodano: 2016-10-22 17:01:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Rosińska Bożena w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27225. Rosińska Bożena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 154/15/L. [BMSiG-27777/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 154/15/L dot. upadłości konsumenckiej Bożeny Rosińskiej (PESEL: 60082500821), zam. w Poznaniu informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, pokój 13 (parter) ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27225

Dodano: 2016-10-22 17:02:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pisarek Jacek w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27226. Pisarek Jacek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 569/15. [BMSiG-27807/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jacka Pisarka, sygn. akt X GUp 569/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Syndyk masy upadłości Wioletta Wydrzyńska MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27226

Dodano: 2016-10-22 17:02:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szudrowicz Jakub w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27227. Szudrowicz Jakub. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 167/16. [BMSiG-27885/2016] Sędzia komisarz obwieszcza, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Jakuba Szudrowicza, PESEL 72041302638, sygn. akt X GUp 167/16, syndyk sporządził i przedłożył dnia 26 września 2016 roku listę wierzytelności upadłego. W terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu uznania odmówiono. Sprzeciw winien być złożony na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, Warszawa. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27227

Dodano: 2016-10-22 17:03:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Rosiński Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27228. Rosiński Tadeusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 171/15/L. [BMSiG-27770/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 171/15/L dot. upadłości konsumenckiej Tadeusza Rosińskiego (PESEL: 57042812953), zam. w Poznaniu, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27228

Dodano: 2016-10-22 17:03:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

1. Rudnicki Leszek 2. Rudnicka Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27229. Rudnicki Leszek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 360/15. [BMSiG-27806/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Leszka Rudnickiego, sygn. akt X GUp 360/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Syndyk masy upadłości Wioletta Wydrzyńska MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27229

Dodano: 2016-10-22 17:04:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szopa Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27230. Szopa Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 28/15. [BMSiG-27818/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Dariusza Szopy, sygn. akt X GUp 28/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał trzecią uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Syndyk masy upadłości Wioletta Wydrzyńska MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27230

Dodano: 2016-10-22 17:04:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Rydwelski Robert w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27231. Rydwelski Robert. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 36/16. [BMSiG-27845/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Roberta Rydwelskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 36/16 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 26.08.2016 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 45, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27231

Dodano: 2016-10-22 17:05:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wasilewski Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27232. Wasilewski Wojciech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 203/15. [BMSiG-27842/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Wojciecha Wasilewskiego, sygn. akt X GUp 203/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy zainteresowany na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Syndyk masy upadłości Piotr Wydrzyński MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27232

Dodano: 2016-10-22 17:06:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Wielgus Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2016-08-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20899. Wielgus Waldemar. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 138/16 „of”, VII GUp 90/16 „of”. [BMSiG-21433/2016] Postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 138/16 „of”, postanowił: 1. ogłosić upadłość Waldemara Wielgus, zamieszkałego przy ul. Żeromskiego 58/6, 75-703 Koszalin, numer PESEL 61052709552; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Magdalenę Gromaszek, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 706, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160, s. 1; polskie wydanie specjalne rozdz. 19 tom 1, s. 191; z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 90/16 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 159/2016 (5044) z dnia 18 sierpnia 2016 r. → Pozycja 20899

Dodano: 2016-10-22 17:20:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Wielgus Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2016-08-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20899. Wielgus Waldemar. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 138/16 „of”, VII GUp 90/16 „of”. [BMSiG-21433/2016] Postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 138/16 „of”, postanowił: 1. ogłosić upadłość Waldemara Wielgus, zamieszkałego przy ul. Żeromskiego 58/6, 75-703 Koszalin, numer PESEL 61052709552; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Magdalenę Gromaszek, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 706, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160, s. 1; polskie wydanie specjalne rozdz. 19 tom 1, s. 191; z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 90/16 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 159/2016 (5044) z dnia 18 sierpnia 2016 r. → Pozycja 20899

Dodano: 2016-10-22 17:20:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Wielgus Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27233. Wielgus Waldemar. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 90/16 „of”. [BMSiG-27771/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Waldemara Wielgusa, sygn. akt VII GUp 90/16 „of”, ogłasza, że w dniu 10 października 2016 r. syndyk złożył listę wierzytelności upadłego. Listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27233

Dodano: 2016-10-22 17:20:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Snakowski Józef w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27234. Snakowski Józef. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 17/16. [BMSiG-27872/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Józefa Snakowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL: 59032208131) (sygn. akt VIII GUp 17/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27234

Dodano: 2016-10-22 17:22:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Świderska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27235. Świderska Elżbieta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 164/15/L. [BMSiG-27784/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 164/15/L dot. upadłości konsumenckiej Elżbiety Świderskiej (PESEL: 53051007748), zam. w Poznaniu, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27235

Dodano: 2016-10-22 17:23:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wierzbicka Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27236. Wierzbicka Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 654/15. [BMSiG-27838/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Katarzyny Wierzbickiej, sygn. akt X GUp 654/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Syndyk masy upadłości Piotr Wydrzyński MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27236

Dodano: 2016-10-22 17:23:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

CD Locum Sp. z o.o. III Sp. Jawna w upadłości układowej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27237. „CD LOCUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - III” SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Warszawie. KRS 0000506694. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 kwietnia 2014 r., sygn. akt V GUp 4/15, V GUp 4/15/Ap-1. [BMSiG-27676/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego „CD Locum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - III” spółki jawnej w upadłości układowej w Warszawie, sygn. akt V GUp 4/15, zawiadamia, że nadzorca sądowy sporządził i przedłożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego V Wydziału Sądu Gospodarczego w Nowym Sączu, ul. Strzelecka 1A pokój 1-11, tel. 18 53 17 329. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - wydanie lokalne, i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27237

Dodano: 2016-10-22 17:24:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

"Bogdański Budowy Remonty Wystroje" Bogdański Leszek w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27238. Bogdański Leszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bogdański Budowy Remonty Wystroje Bogdański Leszek w upadłości likwidacyjnej w Nawojowej. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 8/14, V GUp 8/14/Ap-7. [BMSiG-27642/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Leszka Bogdańskiego, w upadłości likwidacyjnej, w Nawojowej, sygn. akt V GUp 8/14, zawiadamia, że syndyk sporządził i przedłożył I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Wydziału V Sądu Gospodarczego w Nowym Sączu, ul. Strzelecka 1A pokój 1-11, tel. 18 53 17 329. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - wydanie lokalne, i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27238

Dodano: 2016-10-22 17:25:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Czarnecka Marzena w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27239. Czarnecka Marzena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 326/16. [BMSiG-27668/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk sporządził i złożył w dniu 12 października 2016 r. sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marzeny Czarneckiej, zam. w Warszawie (sygn. akt X GUp 326/16), oraz poucza o prawie wniesienia do sędziego komisarza przez każdego wierzyciela umieszczonego na liście sprzeciwu co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - temu, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27239

Dodano: 2016-10-22 17:26:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Agencja Reklamowo-Marketingowa "GAJA" Ewa Sowińska w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27240. Sowińska Ewa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Reklamowo-Marketingowa GAJA Ewa Sowińska w upadłości likwidacyjnej w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 10/14. [BMSiG-27704/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ewy Sowińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Agencja Reklamowo-Marketingowa Gaja Ewa Sowińska w upadłości likwidacyjnej”, sygn. akt V GUp 10/14, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., mającego siedzibę przy ul. Chopina 52 bl. 15 w Gorzowie Wlkp. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27240

Dodano: 2016-10-22 17:27:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zamościu

Glazura Królewska Antoni Grabowski w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27241. Grabowski Antoni prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Glazura Królewska Antoni Grabowski w Hrubieszowie. Sąd Rejonowy w Zamościu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/14. [BMSiG-27683/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Antoniego Grabowskiego w upadłości likwidacyjnej w Zamościu zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 19 lipca 2016 r., którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zamościu przy ul. Partyzantów 10, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść sprzeciw do tutejszego Sądu w trybie art. 256 i art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27241

Dodano: 2016-10-22 17:28:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Holding Budowlany MGB S.A. w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27242. HOLDING BUDOWLANY MGB SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000386338. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 maja 2011 r., sygn. akt X GUp 111/14. [BMSiG-27672/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Holdingu Budowlanego MGB SA z siedzibą w Warszawie, prowadzonego pod sygn. akt X GUp 111/14, zawiadamia, iż syndyk zło- żył uzupełniającą listę wierzytelności nr 2, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A. W terminie 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w MSiG można składać na ręce Sędziego komisarza sprzeciw do uzupełniającej listy wierzytelności nr 2. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27242

Dodano: 2016-10-22 17:28:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kościańska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27243. Kościańska Joanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 343/16. [BMSiG-27640/2016] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Joanny Kościańskiej, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 343/16), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27243

Dodano: 2016-10-22 17:29:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kamińska Kornelia w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27244. Kamińska Kornelia. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 78/15. [BMSiG-27730/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Korneli Kamińskiej, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 78/15), ogłasza, że w dniu 6.06.2016 r. sporządzona została lista wierzytelności i przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 puin. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw zgodnie z art. 256 puin. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27244

Dodano: 2016-10-22 17:29:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Komala Barbara w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27245. Komala Barbara. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 89/16. [BMSiG-27699/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Barbary Komali, zamieszkałej w Chrzanowie, sygn. akt (VIII GUp 89/16), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27245

Dodano: 2016-10-22 17:30:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kowalczyk Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2016-07-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20010. Kowalczyk Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 876/16, X GUp 457/16. [BMSiG-20429/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt X GU 876/16 postanowieniem z dnia 21 lipca 2016 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość Agnieszki Kowalczyk, PESEL 75110211567, zamieszkałej w Warszawie (03-756) przy ul. Siedleckiej 1/15/182, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi, w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Alfredy Falak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 415); 5. uznać postępowanie upadłościowe Agnieszki Kowalczyk za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r.; 6. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt X GUp 457/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 150/2016 (5035) z dnia 4 sierpnia 2016 r. → Pozycja 20010

Dodano: 2016-10-22 17:35:53 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2016-10-22 17:36:55

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kowalczyk Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2016-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20010. Kowalczyk Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 876/16, X GUp 457/16. [BMSiG-20429/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt X GU 876/16 postanowieniem z dnia 21 lipca 2016 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość Agnieszki Kowalczyk, PESEL 75110211567, zamieszkałej w Warszawie (03-756) przy ul. Siedleckiej 1/15/182, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi, w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Alfredy Falak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 415); 5. uznać postępowanie upadłościowe Agnieszki Kowalczyk za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r.; 6. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt X GUp 457/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 150/2016 (5035) z dnia 4 sierpnia 2016 r. → Pozycja 20010

Dodano: 2016-10-22 17:36:06 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2016-10-22 17:37:03

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kowalczyk Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27246. Kowalczyk Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt X GUp 457/16 Ap 1. [BMSiG-27713/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Kowalczyk, PESEL 75110211567, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt X GUp 457/16 Ap 1) syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę wierzytelności, może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27246

Dodano: 2016-10-22 17:37:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Lewandowska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27247. Lewandowska Iwona. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 117/15. [BMSiG-27685/2016] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Iwony Lewandowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 117/15 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 23.08.2016 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 45, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27247

Dodano: 2016-10-22 17:38:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Lewandowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27248. Lewandowska Maria. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 64/16. [BMSiG-27662/2016] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marii Lewandowskiej w upadłości likwidacyjnej ogłasza, że w sprawie XV GUp 64/16 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 45, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27248

Dodano: 2016-10-22 17:38:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Linowska Marlena i Linowski Antoni (Linowscy) w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27249. Linowska Marlena i Linowski Antoni. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 46/16. [BMSiG-27650/2016] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marleny Linowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz Antoniego Linowskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 46/16 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane w dniu 29 września 2016 r. sędziemu komisarzowi listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listy w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 45, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27249

Dodano: 2016-10-22 17:40:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Malińska Halina w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27250. Malińska Halina. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 76/15. [BMSiG-27711/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Haliny Malińskiej, zamieszkałej w Mysłowicach, sygn. akt (VIII GUp 76/15), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27250

Dodano: 2016-10-22 17:41:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Smalec Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27251. Smalec Dariusz. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 10/15, V GUp 10/15/Ap-1. [BMSiG-27663/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Dariusza Smalca, zamieszkałego w Nowym Targu, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 10/15, zawiadamia, że syndyk sporządził listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Wydziału V Sądu Gospodarczego w Nowym Sączu, ul. Strzelecka 1A, pokój 1-11. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - wydanie lokalne, i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27251

Dodano: 2016-10-22 17:42:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Wabik Wioleta w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27252. Wabik Wioleta. Sąd Rejonowy Gdańsk-Pół- noc w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 62/16. [BMSiG-27700/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ogłasza, że dnia 7 października 2016 r. została sporządzona przez syndyka lista wierzytelności Wiolety Wabik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i przekazana Sędziemu komisarzowi (sygn. akt VI GUp 62/16). Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, i każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27252

Dodano: 2016-10-22 17:42:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Woronin Gabriela w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27253. Woronin Gabriela. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 37/15. [BMSiG-27727/2016] Niniejszym zawiadamia się, że Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Gabrieli Woronin, numer PESEL (61071605783), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt postępowania: V GUp 37/15), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 14 września 2016 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie WIkp., Wydział V Gospodarczy, ul. Chopina 52 w Gorzowie WIkp. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania wierzytelności lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27253

Dodano: 2016-10-22 17:43:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Wytwórnia Urządzeń Grzewczych KORTEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27254. WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH „KORTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gorlicach. KRS 0000244359. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 listopada 2005 r., sygn. akt V GUp 5/15, V GUp 5/15/Ap-1. [BMSiG-27654/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Wytwórni Urządzeń Grzewczych „Kortex” spółki z o.o. w Gorlicach upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 5/15, zawiadamia, że syndyk sporządził listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydziału Sądu Gospodarczego, w Nowym Sączu, ul. Strzelecka 1A pokój 1-11. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - wydanie lokalne, i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27254

Dodano: 2016-10-22 17:44:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zając Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27255. Zając Dariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 41/16. [BMSiG-27626/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Dariusza Zająca, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Oświęcimiu, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 41/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27255

Dodano: 2016-10-22 17:45:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Jasina Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2016-09-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27256. Jasina Zdzisław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 106/16. [BMSiG-27664/2016] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 28 września 2016 r. ogłosił upadłość dłużnika Zdzisława Jasiny, nr PESEL 58011708770, zamieszkałego: 27-600 Sandomierz, ul. Poniatowskiego 4 m. 7; określił, że upadły Zdzisław Jasina jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka w osobie Emilii Polańskiej, nr licencji 610; wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, określił, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (sygn. akt V GUp 106/16). MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27256

Dodano: 2016-10-22 17:49:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Jasina Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27256. Jasina Zdzisław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 106/16. [BMSiG-27664/2016] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 28 września 2016 r. ogłosił upadłość dłużnika Zdzisława Jasiny, nr PESEL 58011708770, zamieszkałego: 27-600 Sandomierz, ul. Poniatowskiego 4 m. 7; określił, że upadły Zdzisław Jasina jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka w osobie Emilii Polańskiej, nr licencji 610; wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, określił, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (sygn. akt V GUp 106/16). MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27256

Dodano: 2016-10-22 17:49:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Agencja Reklamowo-Marketingowa "GAJA" Ewa Sowińska w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 27257. Sowińska Ewa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Reklamowo-Marketingowa GAJA Ewa Sowińska w upadłości likwidacyjnej w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 10/14. [BMSiG-27717/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ewy Sowińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Agencja Reklamowo-Marketingowa Gaja Ewa Sowińska w upadłości likwidacyjnej”, sygn. akt V GUp 10/14, ogłasza, że syndyk sporządził oddzielny i częściowy plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości położonej w Hajnówce przy ul. Piłsudskiego 82, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1778, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Podlaskim, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. BI2P/00023613/6, i że plan ten można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., a Upadły i osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji mogą w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27257

Dodano: 2016-10-22 17:50:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Woźniak Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 27258. Woźniak Tomasz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 21/15 „of”. [BMSiG-27827/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Tomasza Woźniaka, zam.: ul. Narutowicza 81/10, (20-019) Lublin (sygn. akt IX GUp 21/15 „of”), został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan ten można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27258

Dodano: 2016-10-22 17:50:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Stanisław Jękot Usługi Transportowe i Sprzętowe w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 27259. Jękot Stanisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe i Sprzętowe w upadłości likwidacyjnej w Ryglicach. Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/15. [BMSiG-27873/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości Stanisława Jękota - Usługi Transportowe i Sprzętowe w Ryglicach w upadłości likwidacyjnej sporządził trzy oddzielne plany podziału funduszów masy w postaci środków uzyskanych ze sprzedaży ruchomości w postaci samochodu ciężarowego marki Daimler - Benz numer rejestracyjny KTA 8700A rok produkcji 1997, numer nadwozia WDB 952182K288331 (z daty 25.01.2016 r.), koparki kołowej CAT 315M numer fabryczny 7ML00596 rok produkcji 1997 i koparkoładowarki marki CASE 580 SLE numer fabryczny CGG0216924 rok produkcji 2001 (z da ty 20.02.2016 r.) oraz sporządził trzy oddzielne sprostowane plany podziału sum uzyskanych ze sprzedaży ruchomości w postaci samochodu ciężarowego marki Daimler - Benz numer rejestracyjny KTA 8700A rok produkcji 1997, numer nadwozia WDB 952182K288331 (z daty 23.05.2016 r.), koparki kołowej CAT 315M numer fabryczny 7ML00596 rok produkcji 1997 (z daty 24.05.2016 r.) i koparkoładowarki marki CA SE 580 SLE numer fabryczny CGG0216924 rok produkcji 2001 (z daty 23.05.2016 r.). W terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można składać ewentualne zarzuty do tych planów podziału sędziemu komisarzowi i plany te przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27259

Dodano: 2016-10-22 17:51:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Śmigasiewicz Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 27260. Śmigasiewicz Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 311/15. [BMSiG-27919/2016] Obwieszczenie Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Śmigasiewicza (PESEL 87102303556) osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt X GUp 311/15 - syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału stosownie do art. 349 Prawa upadłościowego i naprawczego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27260

Dodano: 2016-10-22 17:52:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

SUENO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 27261. SUENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Białej Niżnej. KRS 0000291629. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 października 2007 r., sygn. akt V GUp 1/15, V GUp 1/15/Ap-2. [BMSiG-27648/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Sueno spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Białej Niżnej, sygn. akt V GUp 1/15, zawiadamia o sporządzeniu i przedłożeniu przez syndyka ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydziału Sądu Gospodarczego, w Nowym Sączu, ul. Strzelecka 1A pokój 1-11, tel. 18 53 17 329, w godz. 800 - 1500, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - wydanie lokalne, i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może złożyć do Sędziego komisarza zarzuty do planu podziału. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27261

Dodano: 2016-10-22 17:53:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wieczorek Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 27262. Wieczorek Małgorzata. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 60/15. [BMSiG-27756/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego dłużnika Małgorzaty Wieczorek, zam. w Margońskiej Wsi, PESEL 71091305127, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt XI GUp 60/15, zawiadamia, że syndyk złożył do akt ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości obejmujący wierzytelności w kategorii IV, który można przeglądać w Sali Przeglądowej, Wydziału V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 13 (parter). Poucza się wierzycieli, iż służy im prawo wniesienia zarzutów przeciwko ostatecznemu planowi podziału funduszów masy upadłości w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27262

Dodano: 2016-10-22 17:53:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Ibis Ltd - International Bakery Industries - Spomasz Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 27263. IBIS LTD. - INTERNATIONAL BAKERY INDUSTRIES - SPOMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szubinie. KRS 0000087827. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lutego 2002 r., sygn. akt XV GUp 14/13. [BMSiG-27687/2016] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym IBIS LTD. - International Bakery Industries - „SPOMASZ” sp. z o.o. w Szubinie, w upadłości likwidacyjnej, w sprawie sygn. akt XV GUp 14/13, informuje, że został sporządzony plan podziału funduszów masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 45, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27263

Dodano: 2016-10-22 17:54:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

LIQUID FUELS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 27264. „LIQUID FUELS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kielcach. KRS 0000120558. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lipca 2002 r., sygn. akt V GUp 12/12. [BMSiG-27911/2016] Niniejszym zawiadamia się, że syndyk masy upadłości LIQUID FUELS sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (sygnatura akt V GUp 12/12) sporządził i złożył do akt w dniu 28 września 2016 r. ostateczny plan podziału w zakresie wierzytelności zaliczanych do kategorii II. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kielcach, a w ciągu dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia zainteresowanym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze - w brzmieniu obowiązującym w dacie 4 sierpnia 2008 r. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27264

Dodano: 2016-10-22 17:55:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Siedlcach

ZPP Auto Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 27265. ZPP AUTO - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Siedlcach. KRS 0000071229. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 grudnia 2001 r., sygn. akt V GUp 3/11. [BMSiG-27878/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku ZPP Auto sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Siedlcach został sporządzony ostateczny odrębny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Wyłożony plan podziału można przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Świrskiego 26, pokój nr 6, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27265

Dodano: 2016-10-22 17:55:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Maflow Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 27266. „MAFLOW POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Tychach. KRS 0000010306. SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 kwietnia 2001 r., sygn. akt X GUp 17/09/1. [BMSiG-27743/2016] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, Sędzia komisarz informuje, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika MAFLOW POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Tychach - sygn. akt X GUp 17/09/1 - syndyk sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału z dnia 14 października 2016 r. dotyczący wierzycieli uznanych w kategorii I i IV. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ulicy Lompy 14, I piętro, pokój 101, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o planie podziału w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27266

Dodano: 2016-10-22 17:56:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kobielus Jan w upadłości likwidacyjnej

2016-08-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21563. Kobielus Jan. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 286/16, VIII GUp 214/16. [BMSiG-22188/2016] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2.08.2016 r., sygn. akt: (VIII GU 286/16), ogłoszono upadłość dłużnika: Jana Kobielusa jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Jawiszowicach, 32-626, ul. Obrońców Westerplatte 9 (PESEL: 60091006312), obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono: SSR Barbarę Fela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Mirosława Filipaka - licencja syndyka nr 516. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 214/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21563

Dodano: 2016-10-22 18:06:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kobielus Jan w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21563. Kobielus Jan. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 286/16, VIII GUp 214/16. [BMSiG-22188/2016] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2.08.2016 r., sygn. akt: (VIII GU 286/16), ogłoszono upadłość dłużnika: Jana Kobielusa jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Jawiszowicach, 32-626, ul. Obrońców Westerplatte 9 (PESEL: 60091006312), obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono: SSR Barbarę Fela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Mirosława Filipaka - licencja syndyka nr 516. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 214/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21563

Dodano: 2016-10-22 18:06:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kobielus Jan w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 27267. Kobielus Jan. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 214/16. [BMSiG-27783/2016] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30 września 2016 r., sygn. akt (VIII GUp 214/16), umorzono postępowanie upadłościowe prowadzone wobec upadłego Jana Kobielusa, zamieszkałego w Jawiszowicach, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie, do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27267

Dodano: 2016-10-22 18:06:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Plus System Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 27268. „PLUS SYSTEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Poznaniu. KRS 0000089749. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 lutego 2002 r., sygn. akt XI GUp 54/11. [BMSiG-27417/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 czerwca 2016 r., sygn. akt XI GUp 54/11, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Plus System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu obejmującego likwidację majątku. Poucza się o możliwości złożenia zażalenia, które należy wnieść do tutejszego Sądu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27268

Dodano: 2016-10-22 18:07:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Alchemik Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 27270. „ALCHEMIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Witoszowie Dolnym. KRS 0000114560. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 czerwca 2002 r., sygn. akt VI GUp 16/14. [BMSiG-27832/2016] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 października 2016 r. w sprawie o sygn. akt VI GUp 16/14 stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego Alchemik Spółka z o.o. w Witoszowie Dolnym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27270

Dodano: 2016-10-22 18:09:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kołobrzeskie Przedsiębiorstwo Instalacyjne Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 27271. „KOŁOBRZESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kołobrzegu. KRS 0000172107. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 września 2003 r., sygn. akt VII GUp 35/11. [BMSiG-27742/2016] Sąd Rejonowy Koszalinie, Wydział VII Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VII GUp 35/11, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości postanowieniem z dnia 4 października 2016 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego - obejmującego likwidację majątku upadłego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27271

Dodano: 2016-10-22 18:10:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gardenau Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 27272. GARDENAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000268205. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 listopada 2006 r., sygn. akt VIII GUp 47/11/S. [BMSiG-27833/2016] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2016 r. (sygn. akt GUp 47/11/S) stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego wobec upadłego: GARDENAU spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Warszawie. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27272

Dodano: 2016-10-22 18:11:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Chmielowiec Anna w upadłości likwidacyjnej

2016-06-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17269. Chmielowiec Anna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 13/16 „of”, IX GUp 58/16 „of”. [BMSiG-17445/2016] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział IX Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 czerwca 2016 r., wydanym w sprawie IX GU 13/16 „of”, ogłosił upadłość Anny Chmielowiec, osoby fizycznej, zamieszkałej: ul. Jaworowa 21, 20-140 Lublin, PESEL 71010301409. Na Sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Joannę Koryl-Oleszko, zaś na syndyka masy upadłości Jakuba Ostrowskiego, numer licencji 898. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie (1) jednego miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt IX GUp 58/16 „of”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie (1) jednego miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 131/2016 (5016) z dnia 8 lipca 2016 r. → Pozycja 17269

Dodano: 2016-10-22 18:15:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Chmielowiec Anna w upadłości likwidacyjnej

2016-07-08 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17269. Chmielowiec Anna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 13/16 „of”, IX GUp 58/16 „of”. [BMSiG-17445/2016] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział IX Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 czerwca 2016 r., wydanym w sprawie IX GU 13/16 „of”, ogłosił upadłość Anny Chmielowiec, osoby fizycznej, zamieszkałej: ul. Jaworowa 21, 20-140 Lublin, PESEL 71010301409. Na Sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Joannę Koryl-Oleszko, zaś na syndyka masy upadłości Jakuba Ostrowskiego, numer licencji 898. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie (1) jednego miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt IX GUp 58/16 „of”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie (1) jednego miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 131/2016 (5016) z dnia 8 lipca 2016 r. → Pozycja 17269

Dodano: 2016-10-22 18:15:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Chmielowiec Anna w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 27274. Chmielowiec Anna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 58/16 „of”. [BMSiG-27816/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Anny Chmielowiec, zam.: ul. Jaworowa 21, 20-140 Lublin (sygn. akt IX GUp 58/16 „of”), został ukończony i złożony do akt w dniu 9 września 2016 roku operat szacunkowy wyceny majątku rzeczowego obejmującego udział w wysokości 1/6 w nieruchomości lokalowej objętej Księgą Wieczystą numer LU1I/251131/9, położoną w Lublinie przy ul. Żarnowieckiej. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27274

Dodano: 2016-10-22 18:16:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kruk Beata w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego sprzed daty ogłoszenia upadłości

Poz. 27277. Kruk Beata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 9/16. [BMSiG-27921/2016] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 października 2016 r. umorzył powstałe przed dniem 22 stycznia 2016 r. zobowiązania upadłej Beaty Kruk (PESEL 64120100424) bez ustalania planu spłaty wierzycieli. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27277

Dodano: 2016-10-22 18:17:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Biniak Marian w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 27278. Biniak Marian. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 149/15. [BMSiG-27790/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 149/15 dot. postępowania upadłościowego Mariana Biniaka, PESEL 48122103371, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2016 r. postanowił na podstawie art. 170 ust. 2 Prawa upadłościowego i naprawczego odwołać syndyka w osobie Grzegorza Piechowiaka i ustanowić do czasu uprawomocnienia się niniejszego postanowienia zarządcę tymczasowego w osobie Krzysztofa Gnatowskiego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27278

Dodano: 2016-10-22 18:18:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pietrzyk Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego sprzed daty ogłoszenia upadłości

Poz. 27280. Pietrzyk Krzysztof. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 58/15. [BMSiG-27929/2016] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 października 2016 r. umorzył powstałe przed dniem 22 września 2015 r. zobowiązania upadłego Krzysztofa Pietrzyka, PESEL 63041304454, bez ustalania planu spłaty wierzycieli - sygn. akt V GUp 58/15. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27280

Dodano: 2016-10-22 18:19:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Perlicka Natalia w upadłości likwidacyjnej

2016-05-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 18588. Perlicka Natalia. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 222/16, XI GUp 148/16. [BMSiG-18841/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 maja 2016 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 222/16, ogłosił upadłość dłużnika Natalii Perlickiej (PESEL 87071902422), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 148/16. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Sabiny Korpalskiej. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 140/2016 (5025) z dnia 21 lipca 2016 r. → Pozycja 18588

Dodano: 2016-10-22 18:22:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Perlicka Natalia w upadłości likwidacyjnej

2016-07-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 18588. Perlicka Natalia. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 222/16, XI GUp 148/16. [BMSiG-18841/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 maja 2016 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 222/16, ogłosił upadłość dłużnika Natalii Perlickiej (PESEL 87071902422), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 148/16. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Sabiny Korpalskiej. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 140/2016 (5025) z dnia 21 lipca 2016 r. → Pozycja 18588

Dodano: 2016-10-22 18:22:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Perlicka Natalia w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 27282. Perlicka Natalia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 222/16. [BMSiG-27874/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 222/16 dotyczącej upadłości Natalii Perlickiej, numer PESEL 87071902422, zamieszkałej w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowieniem z dnia 26 lipca 2016 r. zmienił postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w ten sposób że w miejsce dotychczasowego syndyka Sabiny Korpalskiej wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka BLPA Restrukturyzacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000555198. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27282

Dodano: 2016-10-22 18:23:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Przyjemska-Grzesik Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2016-07-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 19181. Przyjemska-Grzesik Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 385/16, VIII GUp 198/16. [BMSiG-19641/2016] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19 lipca 2016 r., sygn. akt VIII GU 385/16, ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Katarzyny Przyjemskiej-Grzesik (PESEL: 73092702088), zamieszkałej w Bolechowicach przy ul. Zielonej 57. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Elżbietę Brzozowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Mirosława Filipaka. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 198/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 145/2016 (5030) z dnia 28 lipca 2016 r. → Pozycja 19181

Dodano: 2016-10-22 18:31:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Przyjemska-Grzesik Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2016-07-28 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 19181. Przyjemska-Grzesik Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 385/16, VIII GUp 198/16. [BMSiG-19641/2016] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19 lipca 2016 r., sygn. akt VIII GU 385/16, ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Katarzyny Przyjemskiej-Grzesik (PESEL: 73092702088), zamieszkałej w Bolechowicach przy ul. Zielonej 57. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Elżbietę Brzozowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Mirosława Filipaka. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 198/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 145/2016 (5030) z dnia 28 lipca 2016 r. → Pozycja 19181

Dodano: 2016-10-22 18:31:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Przyjemska-Grzesik Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 27284. Przyjemska-Grzesik Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 198/16. [BMSiG-27868/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Katarzyny Przyjemskiej-Grzesik, zamieszkałej w Bolechowicach (nr PESEL 73092702088), w sprawie o sygn. akt (VIII GUp 198/16) podaje do publicznej wiadomości, że biegły sądowy dokonał opisu i oszacowania nieruchomości objętych Księgami Wieczystymi nr KRIC/00075112/6, KR2K/00054352/2 z 4.08.2016 r. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie tygodniowym od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27284

Dodano: 2016-10-22 18:32:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście" w upadłości układowej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o zmianie postępowania z opcji likwidacyjnej na opcję układową

Poz. 27286. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŚRÓDMIEŚCIE” W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Łodzi. KRS 0000176235. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 października 2003 r., sygn. akt XIV GUp 14/14. [BMSiG-27882/2016] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygnaturze akt XIV GUp 14/14, postanowieniem z dnia 4 października 2016 roku zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi w upadłości likwidacyjnej, z postępowania obejmującego likwidację majątku upadłego na postępowanie układowe, oddalając równocześnie wniosek o zawieszenie postępowania w przedmiocie zmiany sposobu prowadzonej upadłości. Z tym samym dniem odwołano z funkcji syndyka masy upadłości Dariusza Jędrzejewskiego, powołując na funkcję nadzorcy sądowego Dariusza Jędrzejewskiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27286

Dodano: 2016-10-22 18:33:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Talowski Robert w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 27288. Talowski Robert. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 111/16. [BMSiG-27865/2016] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt VIII GUp 111/16, dotycząca Roberta Talowskiego, zamieszkałego w Chrzanowie (nr PESEL 80122709973), podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony opis i oszacowanie nieruchomości objętej księgami wieczystymi nr KR1C/00075112/6 i KR1C/00082413/8 z 8.07.2016 r. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie tygodniowym od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27288

Dodano: 2016-10-22 18:35:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wiktorek Edward w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 27289. Wiktorek Edward. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 7/16. [BMSiG-25704/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec dłużnika: Edwarda Wiktorka podaje do publicznej wiadomości, że biegły w dniu 30 czerwca 2016 r. sporządził opis i oszacowanie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, wchodzącego w skład masy upadłości Edwarda Wiktorka nieprowadzącego działalności gospodarczej, stanowiącego lokal mieszkalny położony w Oświęcimiu przy ul. Nideckiego 13i m. 10, objętego KW nr KRIE/00041628/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu. Poucza się o możliwości wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie w terminie tygodniowym od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27289

Dodano: 2016-10-22 18:36:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

WGE DEVELOPMENT Sp. z o.o.

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 27365. WGE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000437177. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 października 2012 r., sygn. akt X GRp 5/16. [BMSiG-27666/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki WGE Development sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (sygn. akt X GRp 5/16) w celu glosowania nad układem. Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się 18 listopada 2016 roku o godz. 1000, sala 14, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100a. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli zostanie przeprowadzone pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27365

Dodano: 2016-10-22 18:37:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Turzyńska Izabela w upadłości likwidacyjnej

2016-06-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16976. Turzyńska Izabela. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 73/16, VIII GUp 64/16. [BMSiG-17115/2016] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 czerwca 2016 r., sygn. akt VIII GU 73/16, ogłosił upadłość Izabeli Turzyńskiej (PESEL: 73092406043), zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 175/31, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka w osobie Piotra Koszczuka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 373). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, str. 1). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 64/16. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich Jednocze- śnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 129/2016 (5014) z dnia 6 lipca 2016 r. → Pozycja 16976

Dodano: 2016-10-22 22:59:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Turzyńska Izabela w upadłości likwidacyjnej

2016-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16976. Turzyńska Izabela. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 73/16, VIII GUp 64/16. [BMSiG-17115/2016] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 czerwca 2016 r., sygn. akt VIII GU 73/16, ogłosił upadłość Izabeli Turzyńskiej (PESEL: 73092406043), zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 175/31, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka w osobie Piotra Koszczuka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 373). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, str. 1). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 64/16. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich Jednocze- śnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 129/2016 (5014) z dnia 6 lipca 2016 r. → Pozycja 16976

Dodano: 2016-10-22 22:59:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Mirowski Michał Adam w upadłości likwidacyjnej

2016-06-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16978. Mirowski Michał Adam. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 18/16, VIII GUp 28/16. [BMSiG-17136/2016] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 28 czerwca 2016 roku, sygn. akt VIII GU 18/16, ogłosił upadłość dłużnika Michała Adama Mirowskiego, zamieszkałego: 42-200 Częstochowa, ul. Gwiezdna 7, PESEL: 78121201138, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Urszuli Kubik oraz syndyka w osobie Tomasza Bubel. Wzywa się wierzycieli upadłego Michała Adama Mirowskiego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do upadłego w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42- 200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 28/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 129/2016 (5014) z dnia 6 lipca 2016 r. → Pozycja 16978

Dodano: 2016-10-22 23:07:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Mirowski Michał Adam w upadłości likwidacyjnej

2016-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16978. Mirowski Michał Adam. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 18/16, VIII GUp 28/16. [BMSiG-17136/2016] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 28 czerwca 2016 roku, sygn. akt VIII GU 18/16, ogłosił upadłość dłużnika Michała Adama Mirowskiego, zamieszkałego: 42-200 Częstochowa, ul. Gwiezdna 7, PESEL: 78121201138, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Urszuli Kubik oraz syndyka w osobie Tomasza Bubel. Wzywa się wierzycieli upadłego Michała Adama Mirowskiego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do upadłego w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42- 200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 28/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 129/2016 (5014) z dnia 6 lipca 2016 r. → Pozycja 16978

Dodano: 2016-10-22 23:07:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Aleksander-Grajek Teresa w upadłości likwidacyjnej

2016-06-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16979. Aleksander-Gajek Teresa. Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 12/15. [BMSiG-17206/2016] Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, na rozprawie w dniu 29.06.2016 r., sygn. akt 12/15, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Teresy Aleksander-Gajek (PESEL numer 47092100306), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w mieście Tarnowie 33-100, przy ul. Bitwy o Wał Pomorski 5/8, obejmującą likwidację majątku; II. wezwać wierzycieli, aby w terminie 1 miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Michała Bienia; V. wyznaczyć syndyka w osobie Adama Zawrzykraja, Wojciechów 65, 28-500 Kazimierza Wielka; VI. obciążyć dłużnika Teresę Aleksander-Gajek kosztami postępowania w kwocie 30,00 (słownie: trzydzieści) zł; VII. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Tarnowie na rzecz radcy prawnego Agaty Baran kwotę 2.214,00 (słownie: dwa tysiące dwieście czternaście) zł tytułem wynagrodzenia za udzielenie dłużnikowi pomocy prawnej z urzędu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 129/2016 (5014) z dnia 6 lipca 2016 r. → Pozycja 16979

Dodano: 2016-10-22 23:11:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Aleksander-Grajek Teresa w upadłości likwidacyjnej

2016-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16979. Aleksander-Gajek Teresa. Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 12/15. [BMSiG-17206/2016] Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, na rozprawie w dniu 29.06.2016 r., sygn. akt 12/15, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Teresy Aleksander-Gajek (PESEL numer 47092100306), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w mieście Tarnowie 33-100, przy ul. Bitwy o Wał Pomorski 5/8, obejmującą likwidację majątku; II. wezwać wierzycieli, aby w terminie 1 miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Michała Bienia; V. wyznaczyć syndyka w osobie Adama Zawrzykraja, Wojciechów 65, 28-500 Kazimierza Wielka; VI. obciążyć dłużnika Teresę Aleksander-Gajek kosztami postępowania w kwocie 30,00 (słownie: trzydzieści) zł; VII. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Tarnowie na rzecz radcy prawnego Agaty Baran kwotę 2.214,00 (słownie: dwa tysiące dwieście czternaście) zł tytułem wynagrodzenia za udzielenie dłużnikowi pomocy prawnej z urzędu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 129/2016 (5014) z dnia 6 lipca 2016 r. → Pozycja 16979

Dodano: 2016-10-22 23:11:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Prengowska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2016-06-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16980. Prengowska Urszula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 646/16, X GUp 381/16. [BMSiG-17185/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie o sygn. akt X GU 646/16 postanowił: 1. ogłosić upadłość Urszuli Prengowskiej zamieszkałej w Łomiankach przy ul. Rolniczej 514b, kod pocztowy 05-092, PESEL 66041716205, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Łukasza Ragusa (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 437); 5. uznać postępowanie Urszuli Prengowskiej zamieszkałej w Łomiankach za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. X GUp 381/16. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, Sędzia komisarz SSR Piotr Pełczyński, sygn. akt X GUp 381/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 129/2016 (5014) z dnia 6 lipca 2016 r. → Pozycja 16980

Dodano: 2016-10-22 23:15:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Prengowska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2016-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16980. Prengowska Urszula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 646/16, X GUp 381/16. [BMSiG-17185/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie o sygn. akt X GU 646/16 postanowił: 1. ogłosić upadłość Urszuli Prengowskiej zamieszkałej w Łomiankach przy ul. Rolniczej 514b, kod pocztowy 05-092, PESEL 66041716205, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Łukasza Ragusa (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 437); 5. uznać postępowanie Urszuli Prengowskiej zamieszkałej w Łomiankach za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. X GUp 381/16. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, Sędzia komisarz SSR Piotr Pełczyński, sygn. akt X GUp 381/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 129/2016 (5014) z dnia 6 lipca 2016 r. → Pozycja 16980

Dodano: 2016-10-22 23:15:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Gąsior Teresa w upadłości likwidacyjnej

2016-06-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16981. Gąsior Teresa. Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 35/15. [BMSiG-17198/2016] Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, na rozprawie w dniu 29.06.2016 r., sygn. akt 35/15, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Teresy Gąsior (PESEL numer 58101010280) jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w miejscowości Rzepiennik Biskupi 166, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, obejmującą likwidację majątku; II. wezwać wierzycieli, aby w terminie 1 miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Michała Bienia; V. wyznaczyć syndyka w osobie Adama Zawrzykraja, Wojciechów 65, 28-500 Kazimierza Wielka; VI. obciążyć dłużnika Iwonę Teresę Gąsior kosztami postępowania w kwocie 30,00 (słownie: trzydzieści) zł. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 129/2016 (5014) z dnia 6 lipca 2016 r. → Pozycja 16981

Dodano: 2016-10-22 23:18:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Gąsior Teresa w upadłości likwidacyjnej

2016-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16981. Gąsior Teresa. Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 35/15. [BMSiG-17198/2016] Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, na rozprawie w dniu 29.06.2016 r., sygn. akt 35/15, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Teresy Gąsior (PESEL numer 58101010280) jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w miejscowości Rzepiennik Biskupi 166, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, obejmującą likwidację majątku; II. wezwać wierzycieli, aby w terminie 1 miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Michała Bienia; V. wyznaczyć syndyka w osobie Adama Zawrzykraja, Wojciechów 65, 28-500 Kazimierza Wielka; VI. obciążyć dłużnika Iwonę Teresę Gąsior kosztami postępowania w kwocie 30,00 (słownie: trzydzieści) zł. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 129/2016 (5014) z dnia 6 lipca 2016 r. → Pozycja 16981

Dodano: 2016-10-22 23:19:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Majewska Sylwia Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2016-06-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16982. Majewska Sylwia Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 78/16, XIV GUp 76/16. [BMSiG-17194/2016] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 czerwca 2016 roku ogłosił upadłość Sylwii Agnieszki Majewskiej, numer PESEL 77090607208, zamieszkałej w Zgierzu przy ulicy Kilińskiego 7 m. 22, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Choinę, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 935. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 76/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 129/2016 (5014) z dnia 6 lipca 2016 r. → Pozycja 16982

Dodano: 2016-10-22 23:21:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Majewska Sylwia Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2016-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16982. Majewska Sylwia Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 78/16, XIV GUp 76/16. [BMSiG-17194/2016] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 czerwca 2016 roku ogłosił upadłość Sylwii Agnieszki Majewskiej, numer PESEL 77090607208, zamieszkałej w Zgierzu przy ulicy Kilińskiego 7 m. 22, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Choinę, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 935. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 76/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 129/2016 (5014) z dnia 6 lipca 2016 r. → Pozycja 16982

Dodano: 2016-10-22 23:21:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Wesołowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2016-06-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16984. Wesołowska Maria. Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 42/15. [BMSiG-17191/2016] Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, na rozprawie w dniu 29.06.2016 r., sygn. akt 42/15, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Marii Wesołowskiej (PESEL numer 39071606288) jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w miejscowości Ispina 17, 32-709 Drwinia, obejmującą likwidację majątku; II. wezwać wierzycieli, aby w terminie 1 miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Michała Bienia; V. wyznaczyć syndyka w osobie Adama Zawrzykraja, Wojciechów 65, 28-500 Kazimierza Wielka; VI. obciążyć dłużnika Marię Wesołowską kosztami postępowania w kwocie 30,00 (słownie: trzydzieści) zł. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 129/2016 (5014) z dnia 6 lipca 2016 r. → Pozycja 16984

Dodano: 2016-10-22 23:24:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Wesołowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2016-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16984. Wesołowska Maria. Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 42/15. [BMSiG-17191/2016] Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, na rozprawie w dniu 29.06.2016 r., sygn. akt 42/15, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Marii Wesołowskiej (PESEL numer 39071606288) jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w miejscowości Ispina 17, 32-709 Drwinia, obejmującą likwidację majątku; II. wezwać wierzycieli, aby w terminie 1 miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Michała Bienia; V. wyznaczyć syndyka w osobie Adama Zawrzykraja, Wojciechów 65, 28-500 Kazimierza Wielka; VI. obciążyć dłużnika Marię Wesołowską kosztami postępowania w kwocie 30,00 (słownie: trzydzieści) zł. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 129/2016 (5014) z dnia 6 lipca 2016 r. → Pozycja 16984

Dodano: 2016-10-22 23:24:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Zielińska Iwona Maria w upadłości likwidacyjnej

2016-06-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16985. Zielińska Iwona Maria. Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 55/15 of. [BMSiG-17177/2016] Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, na rozprawie w dniu 29.06.2016 r., sygn. akt V GU 55/15, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Iwony Marii Zielińskiej (PESEL numer 73031000266) jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w mieście Tarnowie, 33-100, na osiedlu XXV-lecia PRL 2/79, obejmującą likwidację majątku; II. wezwać wierzycieli, aby w terminie 1 miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Michała Bienia; V. wyznaczyć syndyka w osobie Adama Zawrzykraja, Wojciechów 65, 28-500 Kazimierza Wielka; VI. obciążyć dłużnika Iwonę Marię Zielińską kosztami postępowania w kwocie 30,00 (słownie: trzydzieści) zł. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 129/2016 (5014) z dnia 6 lipca 2016 r. → Pozycja 16985

Dodano: 2016-10-22 23:27:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Zielińska Iwona Maria w upadłości likwidacyjnej

2016-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16985. Zielińska Iwona Maria. Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 55/15 of. [BMSiG-17177/2016] Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, na rozprawie w dniu 29.06.2016 r., sygn. akt V GU 55/15, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Iwony Marii Zielińskiej (PESEL numer 73031000266) jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w mieście Tarnowie, 33-100, na osiedlu XXV-lecia PRL 2/79, obejmującą likwidację majątku; II. wezwać wierzycieli, aby w terminie 1 miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Michała Bienia; V. wyznaczyć syndyka w osobie Adama Zawrzykraja, Wojciechów 65, 28-500 Kazimierza Wielka; VI. obciążyć dłużnika Iwonę Marię Zielińską kosztami postępowania w kwocie 30,00 (słownie: trzydzieści) zł. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 129/2016 (5014) z dnia 6 lipca 2016 r. → Pozycja 16985

Dodano: 2016-10-22 23:27:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Woźniak Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2016-06-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16986. Woźniak Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt X GU 668/16, X GUp 365/16. [BMSiG-17205/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17.06.2016 roku, sygn. akt X GU 668/16 (GUp 365/16), ogłosił upadłość likwidacyjną Mariusza Woźniaka zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Palisadowej 5D/13 (kod pocztowy 01-940), PESEL 79040600217 - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w celu likwidacji majątku upadłego. Na Sędziego komisarza wyznaczono Aleksandrę Ziółkowską-Majkowską, zaś na syndyka masy upadłości Wiesława Ostrowskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa się, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 129/2016 (5014) z dnia 6 lipca 2016 r. → Pozycja 16986

Dodano: 2016-10-22 23:32:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Woźniak Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2016-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16986. Woźniak Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt X GU 668/16, X GUp 365/16. [BMSiG-17205/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17.06.2016 roku, sygn. akt X GU 668/16 (GUp 365/16), ogłosił upadłość likwidacyjną Mariusza Woźniaka zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Palisadowej 5D/13 (kod pocztowy 01-940), PESEL 79040600217 - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w celu likwidacji majątku upadłego. Na Sędziego komisarza wyznaczono Aleksandrę Ziółkowską-Majkowską, zaś na syndyka masy upadłości Wiesława Ostrowskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa się, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 129/2016 (5014) z dnia 6 lipca 2016 r. → Pozycja 16986

Dodano: 2016-10-22 23:32:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Woźniak Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2016-06-30 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16518. Woźniak Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt X GU 668/16, X GUp 365/16. [BMSiG-16688/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17.06.2016 r., sygn. akt X GU 668/16 (GUp 365/16), ogłosił upadłość likwidacyjną Mariusza Woźniaka - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałego w Warszawie, w celu likwidacji majątku upadłego. Na Sędziego komisarza wyznaczono Aleksandrę Ziółkowską-Majkowską, zaś na syndyka masy upadłości Wiesława Ostrowskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa się, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 125/2016 (5010) z dnia 30 czerwca 2016 r. → Pozycja 16518

Dodano: 2016-10-22 23:32:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Jakimiec Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2016-06-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17086. Jakimiec Agnieszka. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 30/16. [BMSiG-17295/2016] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 15 czerwca 2016 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygnatura akt V GU 30/16, ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Agnieszki Jakimiec (PESEL 73051000886), zamieszkałej przy ul. Towarowej 11/3 w Gorzowie Wlkp., sygnatura akt V GU 30/16. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Sebastiana Góreckiego oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 130/2016 (5015) z dnia 7 lipca 2016 r. → Pozycja 17086

Dodano: 2016-10-22 23:35:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Jakimiec Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2016-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17086. Jakimiec Agnieszka. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 30/16. [BMSiG-17295/2016] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 15 czerwca 2016 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygnatura akt V GU 30/16, ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Agnieszki Jakimiec (PESEL 73051000886), zamieszkałej przy ul. Towarowej 11/3 w Gorzowie Wlkp., sygnatura akt V GU 30/16. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Sebastiana Góreckiego oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 130/2016 (5015) z dnia 7 lipca 2016 r. → Pozycja 17086

Dodano: 2016-10-22 23:35:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Jaros Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2016-03-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17088. Jaros Jerzy. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 162/15, VIII GUp 17/16. [BMSiG-17315/2016] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 31 marca 2016 roku, sygn. akt VIII GU 162/15, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Jerzego Jarosa - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - numer PESEL 60042612157, zamieszkałego w Częstochowie (42-200), przy ul. Bohaterów Monte Casino 10 m. 101. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Olgi Piskorskiej-Zybury oraz syndyka w osobie Anny Majcherkiewicz. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 17/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 130/2016 (5015) z dnia 7 lipca 2016 r. → Pozycja 17088

Dodano: 2016-10-22 23:38:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Jaros Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2016-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17088. Jaros Jerzy. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 162/15, VIII GUp 17/16. [BMSiG-17315/2016] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 31 marca 2016 roku, sygn. akt VIII GU 162/15, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Jerzego Jarosa - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - numer PESEL 60042612157, zamieszkałego w Częstochowie (42-200), przy ul. Bohaterów Monte Casino 10 m. 101. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Olgi Piskorskiej-Zybury oraz syndyka w osobie Anny Majcherkiewicz. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 17/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 130/2016 (5015) z dnia 7 lipca 2016 r. → Pozycja 17088

Dodano: 2016-10-22 23:38:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kanik Ilona w upadłości likwidacyjnej

2016-06-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17089. Kanik Ilona. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 92/16 „of”, VI GUp 104/16 lik. „of”. [BMSiG-17216/2016] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. akt VI GU 92/16 „of”, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej - Ilony Kanik, numer PESEL 69070700607, zamieszkałej w Bielsku-Białej, ul. św. Franciszka 17, obejmującą likwidację majątku upadłego. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Lenera, nr licencji 61. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa się, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego i naprawczego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 104/16 lik „of”. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 130/2016 (5015) z dnia 7 lipca 2016 r. → Pozycja 17089

Dodano: 2016-10-22 23:41:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kanik Ilona w upadłości likwidacyjnej

2016-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17089. Kanik Ilona. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 92/16 „of”, VI GUp 104/16 lik. „of”. [BMSiG-17216/2016] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. akt VI GU 92/16 „of”, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej - Ilony Kanik, numer PESEL 69070700607, zamieszkałej w Bielsku-Białej, ul. św. Franciszka 17, obejmującą likwidację majątku upadłego. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Lenera, nr licencji 61. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa się, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego i naprawczego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 104/16 lik „of”. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 130/2016 (5015) z dnia 7 lipca 2016 r. → Pozycja 17089

Dodano: 2016-10-22 23:41:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Strzelczyk Leszek w upadłości likwidacyjnej

2016-06-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16882. Strzelczyk Leszek. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 145/15, V GUp 20/16. [BMSiG-17089/2016] Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, V Wydział - Sąd Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 2 czerwca 2016 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Leszka Strzelczyka, zamieszkałego: Mszana Górna 472, 34-733 Mszana Górna, PESEL: 77090105553, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bartosza Łopalewskiego. Na syndyka wyznaczono Andrzeja Gąsienicę-Laskowego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, Wydział V - Sąd Gospodarczy, ul. Strzelecka 1A, 33-300 Nowy Sącz, z powołaniem się na sygn. akt V GUp 20/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16882

Dodano: 2016-10-22 23:44:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Strzelczyk Leszek w upadłości likwidacyjnej

2016-07-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16882. Strzelczyk Leszek. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 145/15, V GUp 20/16. [BMSiG-17089/2016] Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, V Wydział - Sąd Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 2 czerwca 2016 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Leszka Strzelczyka, zamieszkałego: Mszana Górna 472, 34-733 Mszana Górna, PESEL: 77090105553, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bartosza Łopalewskiego. Na syndyka wyznaczono Andrzeja Gąsienicę-Laskowego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, Wydział V - Sąd Gospodarczy, ul. Strzelecka 1A, 33-300 Nowy Sącz, z powołaniem się na sygn. akt V GUp 20/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16882

Dodano: 2016-10-22 23:44:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Strzemiecki Jacek w upadłości likwidacyjnej

2016-06-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17090. Strzemiecki Jacek. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 17/16. [BMSiG-17291/2016] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 17/16 postanowił: 1. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Jacka Strzemieckiego, zamieszkałego przy ul. Piastowskiej 6b/9, 66-300 Międzyrzecz, PESEL 75032908017, 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Stępień, 3. wyznaczyć syndyka w osobie Damiana Czwojdzińskiego, 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce sędziego komisarza, 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 130/2016 (5015) z dnia 7 lipca 2016 r. → Pozycja 17090

Dodano: 2016-10-22 23:45:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Strzemiecki Jacek w upadłości likwidacyjnej

2016-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17090. Strzemiecki Jacek. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 17/16. [BMSiG-17291/2016] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 17/16 postanowił: 1. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Jacka Strzemieckiego, zamieszkałego przy ul. Piastowskiej 6b/9, 66-300 Międzyrzecz, PESEL 75032908017, 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Stępień, 3. wyznaczyć syndyka w osobie Damiana Czwojdzińskiego, 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce sędziego komisarza, 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 130/2016 (5015) z dnia 7 lipca 2016 r. → Pozycja 17090

Dodano: 2016-10-22 23:45:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kanik Jan w upadłości likwidacyjnej

2016-06-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17091. Kanik Jan. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 93/16 „of”, VI GUp 103/16 lik. „of”. [BMSiG-17218/2016] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. akt VI GU 93/16 „of”, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej - Jana Kanik - numer PESEL 61061704337, zamieszkałego w Bielsku-Białej, ul. św. Franciszka 17, obejmującą likwidację majątku upadłego. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Lenera, nr licencji 61. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa się, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego i naprawczego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 103/16 lik „of”. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 130/2016 (5015) z dnia 7 lipca 2016 r. → Pozycja 17091

Dodano: 2016-10-22 23:47:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kanik Jan w upadłości likwidacyjnej

2016-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17091. Kanik Jan. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 93/16 „of”, VI GUp 103/16 lik. „of”. [BMSiG-17218/2016] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. akt VI GU 93/16 „of”, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej - Jana Kanik - numer PESEL 61061704337, zamieszkałego w Bielsku-Białej, ul. św. Franciszka 17, obejmującą likwidację majątku upadłego. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Lenera, nr licencji 61. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa się, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego i naprawczego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 103/16 lik „of”. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 130/2016 (5015) z dnia 7 lipca 2016 r. → Pozycja 17091

Dodano: 2016-10-22 23:47:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Pieszyk Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2016-06-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17092. Pieszyk Jarosław. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 14/16, V GUp 27/16. [BMSiG-17296/2016] Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy w Gorzowie Wlkp., postanowieniem z dnia 10 czerwca 2016 r. (sygn. akt V GU 14/16), po rozpoznaniu sprawy z wniosku Jarosława Pieszyka o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanowił ogłosić upadłość dłużnika Jarosława Pieszyka, PESEL 67032614171, zamieszkałego przy ul. Widok 7/2 w Gorzowie Wlkp., obejmującej likwidację majątku dłużnika. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Stępień oraz syndyka w osobie Rafała Ziółkowskiego. Jednocześnie Sąd postanowił wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza, oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt V GUp 27/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 130/2016 (5015) z dnia 7 lipca 2016 r. → Pozycja 17092

Dodano: 2016-10-22 23:50:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Pieszyk Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2016-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17092. Pieszyk Jarosław. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 14/16, V GUp 27/16. [BMSiG-17296/2016] Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy w Gorzowie Wlkp., postanowieniem z dnia 10 czerwca 2016 r. (sygn. akt V GU 14/16), po rozpoznaniu sprawy z wniosku Jarosława Pieszyka o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanowił ogłosić upadłość dłużnika Jarosława Pieszyka, PESEL 67032614171, zamieszkałego przy ul. Widok 7/2 w Gorzowie Wlkp., obejmującej likwidację majątku dłużnika. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Stępień oraz syndyka w osobie Rafała Ziółkowskiego. Jednocześnie Sąd postanowił wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza, oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt V GUp 27/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 130/2016 (5015) z dnia 7 lipca 2016 r. → Pozycja 17092

Dodano: 2016-10-22 23:50:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Żoch-Bałacka Monika w upadłości likwidacyjnej

2016-06-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17093. Żoch-Bałacka Monika. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 20/16, V GUp 28/16. [BMSiG-17293/2016] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z 10 czerwca 2016 r., sygnatura akt V GUp 28/16 (poprzednio V GU 20/16), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużniczki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Moniki Żoch-Bałackiej, zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Krzywoustego 5/1, PESEL 76030303408. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Stępień oraz syndyka w osobie Jakuba Liszki (adres do doręczeń: ul. Krzywoustego 4/2, 66-400 Gorzów WIkp.). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 130/2016 (5015) z dnia 7 lipca 2016 r. → Pozycja 17093

Dodano: 2016-10-22 23:53:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Żoch-Bałacka Monika w upadłości likwidacyjnej

2016-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17093. Żoch-Bałacka Monika. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 20/16, V GUp 28/16. [BMSiG-17293/2016] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z 10 czerwca 2016 r., sygnatura akt V GUp 28/16 (poprzednio V GU 20/16), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużniczki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Moniki Żoch-Bałackiej, zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Krzywoustego 5/1, PESEL 76030303408. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Stępień oraz syndyka w osobie Jakuba Liszki (adres do doręczeń: ul. Krzywoustego 4/2, 66-400 Gorzów WIkp.). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 130/2016 (5015) z dnia 7 lipca 2016 r. → Pozycja 17093

Dodano: 2016-10-22 23:54:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wenecka Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2016-06-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16883. Wencka Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 371/16. [BMSiG-17014/2016] Postanowieniem z dnia 21 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Katarzyny Wenckiej, PESEL: 81072510804, zamieszkałej przy ul. Pełczyńskiego 28a m. 32, 01-471 Warszawa. Sąd określił, że Katarzyna Wencka jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Królikowskiej-Saks oraz syndyka masy upadłości w osobie Piotra Głodka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 102). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt X GUp 371/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16883

Dodano: 2016-10-22 23:54:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wenecka Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2016-07-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16883. Wencka Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 371/16. [BMSiG-17014/2016] Postanowieniem z dnia 21 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Katarzyny Wenckiej, PESEL: 81072510804, zamieszkałej przy ul. Pełczyńskiego 28a m. 32, 01-471 Warszawa. Sąd określił, że Katarzyna Wencka jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Królikowskiej-Saks oraz syndyka masy upadłości w osobie Piotra Głodka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 102). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt X GUp 371/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 128/2016 (5013) z dnia 5 lipca 2016 r. → Pozycja 16883

Dodano: 2016-10-22 23:54:44 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK