Informacje

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Dural Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21216. Dural Jerzy. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 12/16. [BMSiG-21839/2016] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Jerzego Dural nieprowadzącego działalności gospodarczej toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. V GUp 12/16 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie sala nr 3 (parter), natomiast każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza na adres Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-300 Rzeszów, z podaniem sygn. V GUp 12/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21216

Dodano: 2016-08-25 09:45:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Galus Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21217. Galus Jolanta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 64/15. [BMSiG-21823/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i zło- żona w dniu 15 lipca 2016 r. uzupełniająca lista wierzytelności Jolanty Galus, PESEL 48032113082, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 64/15. Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ulicy Warszawskiej 44. Wierzycielom służy w terminie 14 dni od obwieszczenia i ogłoszenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21217

Dodano: 2016-08-25 09:45:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Detka Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21218. Detka Mirosława. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 19/16. [BMSiG-21821/2016] Sędzia komisarz zawiadamia się, iż została sporządzona i złożona w dniu 8 lipca 2016 r. lista wierzytelności Mirosławy Detki, PESEL 61042402829, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 19/16. Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ulicy Warszawskiej 44. Wierzycielom służy w terminie 14 dni od obwieszczenia i ogłoszenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21218

Dodano: 2016-08-25 09:46:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Materiałowej przemysłu Węglowego Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21219. PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Lędzinach. KRS 0000345707. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2009 r., sygn. akt X GUp 15/13/1. [BMSiG-21820/2016] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Przedsiębiorstwo Gospodarki Materiałowej Przemysłu Węglowego Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Lędzinach - sygn. akt X GUp 15/13/1 - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 czerwca 2016 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu komisarzowi III uzupełniającą listę wierzytelności w tym postępowaniu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21219

Dodano: 2016-08-25 09:47:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

CZYŚCIOCH Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21220. „CZYŚCIOCH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Białymstoku. KRS 0000118750. SĄD REJONOWY W BIA- ŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 czerwca 2002 r., sygn. akt VIII GUp 24/15. [BMSiG-21742/2016] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że syndyk przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 3 (Zw 70) i uzupełnienie listy nr 2 (Zw 68) w postępowaniu upadłościowym Czyścioch sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Białymstoku, sygn. akt VIII GUp 24/15. Listy wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu list wierzytelności sędziemu komisarzowi wierzyciele mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21220

Dodano: 2016-08-25 09:47:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Bartołowicz Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21221. Bartołowicz Agnieszka. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 1/16. [BMSiG-21787/2016] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Bartołowicz (PESEL 78071714148) w upadło- ści likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 1/16, syndyk sporządził listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Kilińskiego 10B. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21221

Dodano: 2016-08-25 09:48:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Biegaj Iwona w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21222. Biegaj Iwona. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 29/16. [BMSiG-21773/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Iwony Biegaj (PESEL 74052611604) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 29/16, syndyk w dniu 5.08.2016 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Kilińskiego 10B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21222

Dodano: 2016-08-25 09:49:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cielemęcki Łukasz Robert w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21223. Cielemęcki Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 220/15. [BMSiG-21747/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Łukasza Cielemęckiego, sygn. akt X GUp 220/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21223

Dodano: 2016-08-25 17:38:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Jurach Józefa w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21224. Jurach Józefa. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 46/16 „of”. [BMSiG-21769/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Józefy Jurach z Podwilcza, sygn. akt VII GUp 46/16 „of”, ogłasza, że syndyk dnia 5 sierpnia 2016 r. złożył listę wierzytelności upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21224

Dodano: 2016-08-25 17:39:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Słupsku

Hinz Stanisław Feliks w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21225. Hinz Stanisław Feliks. Sąd Rejonowy w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 1/16/of. [BMSiG-21777/2016] Sąd Rejonowy w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie upadłości Stanisława Hinz, zam. 84-300 Lębork, ul. Mieszka I 23A/3, sygn. akt VI GUp 1/16 of, ogłasza o sporządzeniu listy wierzytelności złożonej przez syndyka w dniu 30 czerwca 2016 r. Sąd informuje, że listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13 oraz poucza o możliwości złożenia w terminie dwóch tygodni sprzeciwu przez każdego zainteresowanego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21225

Dodano: 2016-08-25 17:39:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

France Automobiles I Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21226. FRANCE AUTOMOBILES I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000383547. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 kwietnia 2011 r., sygn. akt X GUp 358/15. [BMSiG-21781/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego „FRANCE AUTOMOBILES I” Sp. z o.o w Warszawie - sygn. akt X GUp 358/15 - zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21226

Dodano: 2016-08-25 17:40:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Mackiewicz Danuta i Mackiewicz Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21227. Mackiewicz Danuta i Mackiewicz Sławomir. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 10/16. [BMSiG-21736/2016] Sędzia komisarz Masy Upadłości Danuty Mackiewicz i Sławomira Mackiewicz - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 10/16, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności obu upadłych, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 8-12 (pokój 309) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21227

Dodano: 2016-08-25 17:41:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Konera Marcin w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21228. Konera Marcin. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 8/16. [BMSiG-21785/2016] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Konery nieprowadzącego działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 8/16 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 27.07.2016 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 45 i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego w brzmieniu przed 1.01.2016 r. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21228

Dodano: 2016-08-25 17:41:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Pyrski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21229. Pyrski Jacek. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 26/16. [BMSiG-21755/2016] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk 4 sierpnia 2016 r. przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jacka Pyrskiego, PESEL 67070312853, sygn. akt VIII GUp 26/16. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21229

Dodano: 2016-08-25 17:42:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Cieślak Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21230. Cieślak Jerzy. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 30/16. [BMSiG-21814/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 25 lipca 2016 r. lista wierzytelności Jerzego Cieślaka, PESEL 58031501375, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt V GUp 30/16. Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. Wierzycielom służy w terminie 14 dni od obwieszczenia i ogłoszenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21230

Dodano: 2016-08-25 17:42:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

PETRO MECHANIKA S.A. w upadłości układowej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21231. PETRO MECHANIKA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Płocku. KRS 0000323897. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2009 r., sygn. akt V GUp 24/15. [BMSiG-21797/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Petro Mechanika spółki akcyjnej w upadłości układowej o sygn. akt V GUp 24/15 nadzorca sądowy sporządził listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Kilińskiego 10B. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21231

Dodano: 2016-08-25 17:43:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Krasowska Zofia w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21232. Krasowska Zofia. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 21/16. [BMSiG-21783/2016] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Zofii Krasowskiej, sygn. akt VI GUp 21/16. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 10, pokój 10, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21232

Dodano: 2016-08-25 17:44:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mareczka Kamil w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21233. Mareczka Kamil. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 216/16. [BMSiG-21743/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Kamila Mareczki, sygn. akt X GUp 216/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości złożył w dniu 20 lipca 2016 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listy w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można zgłaszać do listy sprzeciw. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21233

Dodano: 2016-08-25 17:44:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Michalski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21234. Michalski Rafał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 132/16. [BMSiG-21750/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Rafała Michalskiego, sygn. akt X GUp 132/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listę w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może wnieść do sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21234

Dodano: 2016-08-25 17:45:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szaudel Cezary w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21235. Szaudel Cezary. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 152/16. [BMSiG-21738/2016] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Cezarego Szaudel w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt X GUp 152/16 ogłasza, że w dniu 3 sierpnia 2016 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi można zgłaszać do listy sprzeciwy. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21235

Dodano: 2016-08-25 17:46:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Słupsku

Urbowski Andrzej Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21236. Urbowski Andrzej Grzegorz. Sąd Rejonowy w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 19/15 of. [BMSiG-21774/2016] Sąd Rejonowy w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie upadłości Andrzeja Urbowskiego, zamieszkałego w Lęborku, sygn. akt VI GUp of 19/15, ogłasza o sporządzeniu poprawionej listy wierzytelności złożonej przez syndyka w dniu 30.05.2016 r. Sąd poucza o możliwości przeglądania listy wierzytelności w czytelni Sądu Rejonowego w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 13, przez każdego zainteresowanego i złożenia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21236

Dodano: 2016-08-25 17:47:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Materiałowej przemysłu Węglowego Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21237. PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Lędzinach. KRS 0000345707. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2009 r., sygn. akt X GUp 15/13/1. [BMSiG-21816/2016] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Przedsiębiorstwo Gospodarki Materiałowej Przemysłu Węglowego Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Lędzinach - sygn. akt X GUp 15/13/1 - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 stycznia 2016 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu Komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności w tym postępowaniu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21237

Dodano: 2016-08-25 17:48:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Pyrska Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2016-08-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21238. Pyrska Stanisława. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 25/16. [BMSiG-21751/2016] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk 4 sierpnia 2016 r. przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Stanisławy Pyrskiej, PESEL 44100903782, sygn. akt VIII GUp 25/16. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21238

Dodano: 2016-08-25 17:51:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Tułnowski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21239. Tułnowski Stanisław. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 10/16 „of”. [BMSiG-21775/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Stanisława Tułnowskiego, sygn. akt VII GUp 10/16 „of”, ogłasza, że syndyk dnia 5 sierpnia 2016 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21239

Dodano: 2016-08-25 17:52:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Słupsku

Wencel Krystian w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21240. Wencel Krystian prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DRELUX Krystian Wencel w Kępicach. Sąd Rejonowy w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 21/15. [BMSiG-21786/2016] Sąd Rejonowy w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie upadłości Krystiana Wencel, zam. 77-230 Kępice, ul. Niepodległości 8/3, sygn. akt VI GUp 21/15, ogłasza o sporządzeniu listy wierzytelności złożonej przez syndyka w dniu 10 czerwca 2016 r. Sąd informuje, że listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 13, oraz poucza o możliwości złożenia w terminie dwóch tygodni sprzeciwu przez każdego zainteresowanego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21240

Dodano: 2016-08-25 17:53:22 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2016-08-25 17:53:48

Sąd Rejonowy w Kielcach

Cieślak Zofia w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21241. Cieślak Zofia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GUp 29/16. [BMSiG-21818/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 25 lipca 2016 r. lista wierzytelności Zofii Cieślak, PESEL: 60031401463, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt V GUp 29/16. Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. Wierzycielom służy w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21241

Dodano: 2016-08-25 17:54:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Centrum Usługowo-Handlowe "To Tu"-Rzyn Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21242. CENTRUM USŁUGOWO-HANDLOWE „TO TU” - RZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie. KRS 0000112885. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 maja 2002 r., sygn. akt XII GUp 3/13. [BMSiG-21732/2016] W związku ze sporządzeniem przez syndyka częściowego planu podziału funduszów masy upadłości z dnia 6 czerwca 2016 roku w postępowaniu upadłościowym Centrum Usługowo-Handlowego „TO-TU” - RZYN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 3/13 - sędzia komisarz ogłasza, iż częściowy plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19, pokój 110 oraz poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza zarzutów, co do częściowego planu podziału w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w dzienniku Gazeta Wyborcza - wydaniu lokalnym i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21242

Dodano: 2016-08-25 19:25:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21243. PYRZYCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MIESZKANIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Pyrzycach. KRS 0000195525. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lutego 2004 r., sygn. akt XII GUp 9/12. [BMSiG-21566/2016] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 23 czerwca 2016 roku ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pyrzycach, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 9/12 - Sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19, pokój 110, i poucza o prawie złożenia zarzutów co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz obwieszczenia w Gazecie Wyborczej (wydaniu lokalnym). MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21243

Dodano: 2016-08-25 19:26:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Hawryluk Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21244. Hawryluk Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 522/15. [BMSiG-21754/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Katarzyny Hawryluk, sygn. akt X GUp 522/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. plan podziału w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy zainteresowany może plan podziału masy upadłości przeglądać w sekretariacie i może wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału Sędziemu komisarzowi. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21244

Dodano: 2016-08-25 19:27:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Iwańczuk Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21245. Iwańczuk Wiesława. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturacyjnych, sygn. akt V GUp 12/15. [BMSiG-21841/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wiesławy Iwańczuk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 46071303626, zamieszkałej w Żarach, sygn. akt V GUp 12/15, toczącym się w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12 pok. 115, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, pl. Słowiański 12. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21245

Dodano: 2016-08-25 19:27:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mistic Poland Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21246. „MISTIC POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Łazach. KRS 0000377088. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 stycznia 2011 r., sygn. akt X GUp 290/15. [BMSiG-21740/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Mistic Poland Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, toczącym się pod sygnaturą X GUp 290/15, został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Osoby zainteresowane mogą przeglądać plan podziału w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A w godzinach urzędowania Sądu. W ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia można wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21246

Dodano: 2016-08-25 19:28:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bądziul Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21247. Bądziul Wojciech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 238/15. [BMSiG-21749/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Wojciecha Bądziula, sygn. akt X GUp 238/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. plan podziału w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy zainteresowany może plan podziału masy upadłości przeglądać w sekretariacie i może wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału sędziemu komisarzowi. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21247

Dodano: 2016-08-25 19:28:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Spółdzielnia Mieszkaniowa DOM 2000 Brzeziny w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21248. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOM 2000 BRZEZINY W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000129466. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 września 2002 r., sygn. akt X GUp 37/09. [BMSiG-21735/2016] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Spółdzielni Mieszkaniowej Dom 2000 Brzeziny w Warszawie, sygn. akt X GUp 37/09, zawiadamia, że syndyk złożył uzupełniający ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości obejmujący wierzytelności z kategorii trzeciej. Upadły i wierzyciele mogą przeglądać plan podziału w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, pok. 252 i w ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21248

Dodano: 2016-08-25 19:29:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

TBT Budownictwo Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21249. TBT BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000391065. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 lipca 2011 r., sygn. akt X GUp 43/14. [BMSiG-21833/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym TBT Budownictwo Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości (sygn. akt X GUp 43/14). Ostateczny plan podziału funduszów masy można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21249

Dodano: 2016-08-25 19:30:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Betoniarnia" Leon Jaros i Andrzej Jakóbczyk Sp. Jawna w upadłości układowej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 21250. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „BETONIARNIA” LEON JAROS I ANDRZEJ JAKÓBCZYK SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Sosnowcu. KRS 0000074570. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2002 r., sygn. akt X GUu 4/15/1. [BMSiG-21836/2016] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 maja 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. X GUu 4/15/1 uchylił układ zawarty przez Dłużnika Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BETONIARNIA Leon Jaros i Andrzej Jakóbczyk Spółka jawna w Sosnowcu z wierzycielami podczas Zgromadzenia Wierzycieli w dniu 4 lipca 2013 r. i umorzył postępowanie upadłościowe. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21250

Dodano: 2016-08-25 19:30:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

New Digital Media Poland Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 21251. „NEW DIGITAL MEDIA POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Katowicach. KRS 0000128678. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 października 2002 r., sygn. akt X GUp 15/14/1. [BMSiG-21824/2016] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 25 lipca 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. X GUp - 15/14/1, umorzył postępowanie upadłościowe dłużnika NEW DIGITAL MEDIA POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Katowicach. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21251

Dodano: 2016-08-25 19:31:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

PW 51 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 21252. „PW 51” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000337779. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 września 2009 r., sygn. akt X GUp 109/15. [BMSiG-21834/2016] W ramach toczącego się postępowania upadłościowego PW 51 sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (sygn. akt X GUp 109/15) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie w dniu 3 sierpnia 2016 r. wydał postanowienie stwierdzające zakończenie postępowania upadłościowego PW 51 sp. z o.o. Wierzycielom służy zażalenie w terminie tygodniowym od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - do Sądu Okręgowego w Warszawie. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21252

Dodano: 2016-08-25 19:32:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Nonna & Sons Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 21253. NONNA & SONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Tychach. KRS 0000331166. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 czerwca 2009 r., sygn. akt X GUp 26/11. [BMSiG-21828/2016] Podaję do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 lipca 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GUp 26/11 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego dłużnika NONNA & SONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółka Spółka komandytowa w upadłości likwidacyjnej w Tychach. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21253

Dodano: 2016-08-25 19:33:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Nonna & Sons Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 21253. NONNA & SONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Tychach. KRS 0000331166. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 czerwca 2009 r., sygn. akt X GUp 26/11. [BMSiG-21828/2016] Podaję do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 lipca 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GUp 26/11 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego dłużnika NONNA & SONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółka Spółka komandytowa w upadłości likwidacyjnej w Tychach. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21253

Dodano: 2016-08-25 19:33:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Bytomiu w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 21254. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W BYTOMIU SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Bytomiu. KRS 0000055832. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 grudnia 2001 r., sygn. akt X GUp 126/07. [BMSiG-21832/2016] Podaję do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 lipca 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GUp 126/07 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego dłużnika Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Bytomiu Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej w Bytomiu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21254

Dodano: 2016-08-25 19:34:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Solar-Bin Ductum Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 21256. „SOLAR-BIN DUCTUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Rzeszowie. KRS 0000316086. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 października 2008 r., sygn. akt V GUp 14/12. [BMSiG-21745/2016] Sędzia Komisarz po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2016 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację SOLAR-BIN DUCTUM Sp. z o.o. w Rzeszowie (sygn. akt V GUp 14/12) z urzędu, na podstawie art. 170 ust. 4 pr. up. i n. w przedmiocie wyznaczenia innej osoby do pełnienia funkcji Syndyka, postanowieniem z dnia 19 lipca 2016 r. wyznaczył Ludwika Noworolskiego do pełnienia funkcji Syndyka w miejsce zmarłego w dniu 30 czerwca 2016 r. Michała Smolenia. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21256

Dodano: 2016-08-25 19:36:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Bandurska Ewa Monika w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku

Poz. 21258. Bandurska Ewa Monika. Sąd Rejonowy w Płoń- sku, IV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GUp 13/16. [BMSiG-21737/2016] Sędzia komisarz podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Ewy Moniki Bandurskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 13/16) syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Ewy Moniki Bandurskiej w postaci udziału w wysokości 1/8 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Płońsku, przy ul. Żeromskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze PL1L/00006026/1. Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, al. Kilińskiego 10b, 09-404 Płock. W terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21258

Dodano: 2016-08-25 19:37:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Beskid Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 21259. BESKID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Rudnej Małej. KRS 0000080613. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 stycznia 2002 r., sygn. akt V GUp 13/14. [BMSiG-21761/2016] Sędzia Komisarz po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2016 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację BESKID Sp. z o.o. w Rudnej Małej (sygn. akt V GUp 13/14) z urzędu na podstawie art. 170 ust. 4 pr. up. i n. w przedmiocie wyznaczenia innej osoby do pełnienia funkcji syndyka, postanowieniem z dnia 19 lipca 2016 r. wyznaczył Ludwika Noworolskiego do pełnienia funkcji syndyka w miejsce zmarłego w dniu 30 czerwca 2016 r. Michała Smolenia. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21259

Dodano: 2016-08-25 19:38:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krzyżek Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku

Poz. 21265. Krzyżek Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 232/16. [BMSiG-21789/2016] Syndyk masy upadłości Katarzyny Krzyżek, zamieszkałej w Legionowie (05-120) przy ul. Warszawskiej 40/7, PESEL 78060312308, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, iż zakończono opis i oszacowanie nieruchomości lokalowej wchodzącej w skład masy upadło- ści Katarzyny Krzyżek (operat szacunkowy z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie o sygn. akt X GUp 232/16. W terminie tygodnia od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia zainteresowanym przysługuje prawo wniesienia zarzutów zgodnie z art. 319 ust. 5 PUiN. Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach jego urzędowania. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21265

Dodano: 2016-08-25 19:40:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Remi-Bud Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 21268. REMI-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Rzeszowie. KRS 0000332167. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 czerwca 2009 r., sygn. akt V GUp 14/12. [BMSiG-21753/2016] Sędzia Komisarz po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2016 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację REMI-BUD Sp. z o.o. Sp. k. w Rzeszowie (sygn. akt V GUp 14/12) z urzędu na podstawie art. 170 ust. 4 pr. up. i n. w przedmiocie wyznaczenia innej osoby do pełnienia funkcji syndyka, postanowieniem z dnia 19 lipca 2016 r. wyznaczył Ludwika Noworolskiego do pełnienia funkcji syndyka w miejsce zmarłego w dniu 30 czerwca 2016 r. Michała Smolenia. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21268

Dodano: 2016-08-25 19:41:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Różycka Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku

Poz. 21270. Różycka Magdalena. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 20/16. [BMSiG-21756/2016] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Różyckiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 20/16, informuje, że sporządzone zostało oszacowanie wraz z opisem przysługującego upadłej 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Cielu przy ul. Skromnej 10, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr BY1B/00093495/1. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy, ul. Grudziądzka 45 i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21270

Dodano: 2016-08-25 19:43:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Dyrynda Agnieszka Zuzanna w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 21272. Dyrynda Agnieszka Zuzanna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 30/16 „of”. [BMSiG-21878/2016] Postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2016 r. w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Agnieszki Zuzanny Dyryndy, sygn. akt VII GUp 30/16 „of”, Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w miejsce dotychczasowego – powołał syndyka w osobie Sławomira Czarneckiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 801. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21272

Dodano: 2016-08-25 19:44:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

METALCO Sp. z o.o.

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 21292. METALCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000116940. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 czerwca 2002 r., sygn. akt X GRs 2/16/3. [BMSiG-21810/2016] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X - Gospodarczy, informuje, iż w postępowaniu dłużnika Metalco Sp. z o.o. w Katowicach, sygn. akt X GRs 2/16/3, zarządca w dniu 29.07.2016 złożył do akt sprawy spis wierzytelności, który można przeglądać w sekretariacie tut. Sądu i w terminie 2 tygodni od ukazania się obwieszczenia wnosić sprzeciwy co do spisu wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21292

Dodano: 2016-08-25 19:45:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Januszewska Anna w upadłości likwidacyjnej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21338. Januszewska Anna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 31/16. [BMSiG-21849/2016] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 4 lipca 2016 r. złożona przez syndyka nieprowadzącego działalności gospodarczej Anny Januszewskiej (PESEL 79043008746) lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 31/16). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od obwieszczenia i ogłoszenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zmianami nadanymi przez ustawę z dnia 15 maja 2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne). MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21338

Dodano: 2016-08-26 20:01:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Borkowska Adrianna w upadłości likwidacyjnej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21339. Borkowska Adriana. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 66/15. [BMSiG-21861/2016] W związku z przekazaniem przez syndyka w dniu 21 lipca 2016 r. uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym Adriany Borkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 66/15 - Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19 pokój 110, oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu do Sędziego komisarza, co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21339

Dodano: 2016-08-26 20:02:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grochala Dorota Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21340. Grochala Dorota Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 44/16. [BMSiG-21857/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, ze zgodnie z treścią art. 255.1 Prawa upadłościowego została sporządzona lista wierzytelności Doroty Elżbiety Grochala, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 44/16). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania - wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21340

Dodano: 2016-08-26 20:02:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Holz Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21341. Holz Agnieszka. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 57/16 „of”. [BMSiG-21876/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Agnieszki Holz z Kołobrzegu, sygn. akt VII GUp 57/16 „of”, ogłasza, że w dniu 8 sierpnia 2016 r. (data stempla pocztowego) syndyk złożył uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można zło- żyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21341

Dodano: 2016-08-26 20:03:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kulik Janina w upadłości likwidacyjnej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21342. Kulik Janina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 169/16. [BMSiG-21856/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, ze zgodnie z treścią art. 255.1 Prawa upadłościowego została sporządzona lista wierzytelności Janiny Kulik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 169/16). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21342

Dodano: 2016-08-26 20:04:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bogusz Witold w upadłości likwidacyjnej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21343. Bogusz Witold. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 192/16. [BMSiG-21880/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, ze zgodnie z treścią art. 255.1 Prawa upadłościowego została sporządzona lista wierzytelności Witolda Bogusz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 192/16). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21343

Dodano: 2016-08-26 20:05:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Budzyn Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21344. Budzyn Elżbieta. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 16/16 „of”. [BMSiG-21885/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Budzyń - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 57053001564, zamieszkałej w Zbąszynku, (sygn. akt V GUp 16/16 „of”), zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21344

Dodano: 2016-08-26 20:06:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Kwiatkowski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21345. Kwiatkowski Piotr. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V Gu 23/15of. [BMSiG-21879/2016] Zarządzeniem z dnia 4 sierpnia 2016 roku, Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Piotra Kwiatkowskiego (PESEL nr 86050800913) ogłasza, że syndyk sporządził i przed- łożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 upadłego, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Radomiu, Wydział V Gospodarczy, ul. Żeromskiego 53 pok. 108. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21345

Dodano: 2016-08-26 20:07:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

MUTAG POLSKA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21346. MUTAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Rybniku. KRS 0000205909. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 maja 2004 r., sygn. akt XII GUp 92/15. [BMSiG-21923/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 92/15 dotyczącej upadłości Mutag Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Rybniku, syndyk masy upadłości dnia 4.07.2016 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego znajdującego zastosowanie do niniejszego postępowania w brzmieniu sprzed dnia 1.01.2016 r., pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21346

Dodano: 2016-08-26 20:07:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Majerowski Robert w upadłości likwidacyjnej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21347. Majerowski Robert. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 27/15. [BMSiG-21883/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Roberta Majerowskiego, PESEL 79032316052 (sygn. akt V GUp 27/15). zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21347

Dodano: 2016-08-26 20:08:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sucheta Paweł Marek w upadłości likwidacyjnej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21348. Sucheta Paweł Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 494/15. [BMSiG-21887/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego w stosunku do Pawła Marka Suchety, PESEL 64081308770, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 494/15, została sporządzona pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie, każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21348

Dodano: 2016-08-26 20:09:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Świryd-Miłek Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21349. Świryd-Miłek Sylwia. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 34/16 of. [BMSiG-21937/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sylwii Świryd-Miłek, numer PESEL 78102311241, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 34/16 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 4 lipca 2016 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21349

Dodano: 2016-08-26 20:10:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21350. DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000326977. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 kwietnia 2009 r., sygn. akt X GUp 103/15. [BMSiG-21954/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dolno- śląskich Surowców Skalnych S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 103/15, na podstawie art. 255 ust. 1 Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. ogłasza, że syndyk sporządził i złożył na ręce Sędziego komisarza pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Dolnośląskich Surowców Skalnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i 257 Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązują- cym przed dniem 1 stycznia 2016 r. co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21350

Dodano: 2016-08-26 20:10:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Matys Marian w upadłości likwidacyjnej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21351. Matys Marian. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 15/16. [BMSiG-21852/2016] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 30 czerwca 2016 r. złożona przez syndyka nieprowadzącego działalności gospodarczej Mariana Matysa (PESEL 54082611937) uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 15/16). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od obwieszczenia i ogłoszenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zmianami nadanymi przez ustawę z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne). MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21351

Dodano: 2016-08-26 20:11:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Winiarski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21352. Winiarski Krzysztof. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 56/15. [BMSiG-21862/2016] W związku z przekazaniem przez syndyka masy upadłości Sędziemu komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności w dniu 13 maja 2016 roku, w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Winiarskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 56/15 - Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19 pokój 110, oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu do Sędziego komisarza, co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21352

Dodano: 2016-08-26 20:12:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nejman Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21353. Nejman Mirosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 568/15. [BMSiG-21858/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, ze zgodnie z treścią art. 255.1 Prawa upadłościowego została sporządzona lista wierzytelności Mirosława Nejmana, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 568/15). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21353

Dodano: 2016-08-26 20:12:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Siedlcach

SET TRADE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21354. SET TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000325726. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2009 r., sygn. akt V GUp 4/15. [BMSiG-21892/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu SET TRADE Sp. z o.o. w Warszawie - sygn. akt V GUp 4/15 - ogłasza, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności nr 2, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 27 czerwca 2016 r., z którą każdy zainteresowany może zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Siedlcach, Wydział V Gospodarczy, przy ul. B. Świrskiego 26 pokój nr 6, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niej sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21354

Dodano: 2016-08-26 20:13:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Mix Electronics S.A. w upadłości układowej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21355. MIX ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000045934. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2001 r., sygn. akt V GUp 12/13. [BMSiG-21865/2016] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym Mix Electronics Spółki Akcyjnej w Gorzowie Wlkp. w upadłości z możliwością zawarcia układu przy udziale wierzyciela PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH Oddział w Polsce (zw. 79) w przedmiocie zmiany na liście wierzytelności, postanawia dokonać zmiany listy wierzytelności Mix Electronics Spółki Akcyjnej w Gorzowie Wlkp. w upadłości z możliwością zawarcia układu w ten sposób, że uznać wierzycielowi PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH Oddział w Polsce (zw. 79) wierzytelność w kwocie 34.825,13 zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć trzynaście groszy) tytułem należności głównej w IV kategorii zaspokojenia, zgodnie z ograniczeniem złożonym przez wierzyciela w piśmie z dnia 1 sierpnia 2016 r. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21355

Dodano: 2016-08-26 20:14:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Mix Electronics S.A. w upadłości układowej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21356. MIX ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000045934. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2001 r., sygn. akt V GUp 12/13. [BMSiG-21866/2016] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym Mix Electronics Spółki Akcyjnej w Gorzowie Wlkp. w upadło- ści z możliwością zawarcia układu przy udziale wierzyciela Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S A. w Warszawie (zw. 97) w przedmiocie zmiany na liście wierzytelności, postanawia dokonać zmiany listy wierzytelności Mix Electronics Spółki Akcyjnej w Gorzowie Wlkp. w upadłości z możliwością zawarcia układu w ten sposób, że uznać wierzycielowi Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. w Warszawie (zw. 97) wierzytelność w kwocie 54.218.096,70 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy) tytułem należności głównej w IV kategorii zaspokojenia, zgodnie z ograniczeniami złożonymi przez wierzyciela w pismach z dnia 9 paź- dziernika 2015 r. i 13 marca 2016 r. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21356

Dodano: 2016-08-26 20:14:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Autocomp Electronic Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21357. „AUTOCOMP ELECTRONIC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie. KRS 0000202992. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2004 r., sygn. akt XII GUp 9/11. [BMSiG-21863/2016] W związku ze sporządzeniem przez syndyka II częściowego planu podziału funduszów masy upadłości z dnia 20 czerwca 2016 r. w postępowaniu upadłościowym „AUTOCOMP ELECTRONIC” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 9/11 - Sędzia komisarz ogłasza, iż II częściowy plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19, pokój 110, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza zarzutów, co do II częściowego planu podziału w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w dzienniku Gazeta Wyborcza - wydaniu lokalnym i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21357

Dodano: 2016-08-26 20:15:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Machowska Lidia w upadłości likwidacyjnej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21358. Machowska Lidia. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V 1 GUp 26/15. [BMSiG-21872/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Lidii Machowskiej, zam. w Mielcu, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, przy ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg (sygn. akt V 1 GUp 26/15). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21358

Dodano: 2016-08-26 20:15:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Staszewska-Kaczor Wanda w upadłości likwidacyjnej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21359. Staszewska-Kaczor Wanda. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 77/15. [BMSiG-21860/2016] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 14 lipca 2016 r. ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Wandy Staszewskiej-Kaczor, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 77/15 - Sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19, pokój 110, i poucza o prawie złożenia zarzutów co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21359

Dodano: 2016-08-26 20:16:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Torak Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 21360. TORAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu. KRS 0000421915. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 maja 2012 r., sygn. akt VIII GUp 35/14. [BMSiG-21936/2016] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 27 lipca 2016 r., sygn. akt VIII GUp 35/14, umorzył postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku Torak Sp. z o.o. we Wrocławiu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21360

Dodano: 2016-08-26 20:17:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

1. Paweł Tyczyński, 2. Milena Tyczyńska, 3. P.T. Transport P. Tyczyński, M. Tyczyńska Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 21361. „P.T. TRANSPORT” P. TYCZYŃSKI, M. TYCZYŃ- SKA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Radomiu. KRS 0000235516. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 czerwca 2005 r., sygn. akt V GUp 12/12. [BMSiG-21871/2016] Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie V GUp 12/12 w sprawie „P.T. Transport” P. Tyczyński, M. Tyczyńska Spółka jawna w Radomiu, Mileny Tyczyńskiej, Pawła Tyczyńskiego w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego „P.T. Transport” P. Tyczyński, M. Tyczyńska spółka jawna w Radomiu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21361

Dodano: 2016-08-26 20:17:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kubina Gabriela w upadłości likwidacyjnej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 21362. Kubina Gabriela. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 28/15. [BMSiG-21917/2016] Syndyk Masy Upadłości ogłasza PRZETARG NA SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO upadłej Gabrieli Kubina, zamieszkałej w Smolnicy, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 3.06.2015 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku - sygn. akt XII GUp 28/15. Nieruchomość o powierzchni użytkowej 37,99 m2 (III piętro) położona jest w Bytomiu przy ul. Adolfa Piątka 17A/15 za cenę 41.500,00 zł. Lokal nie jest zamieszkały. Lokal składa się z dwóch pokoi, ślepej kuchni, łazienki i przedpokoju. Szczegółowy opis lokalu mieszkalnego - operat szacunkowy i regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie Syndyka pod adresem: 44-190 Knurów, ul. Floriana 4/32, nr tel. 32 236 64 77, w godzinach od 900 do 1300. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 29.09.2016 r., godz. 1450, sala nr 112, w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23. - Oferty składane będą w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres biura Syndyka: Kancelaria Prawnicza KARDOM, 44-190 Knurów, ul. Floriana 4/32 z oznaczeniem „Przetarg”. - Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia poprzedzającego dzień upływu terminu składania ofert na rachunek bankowy upadłej tj: ING Bank Śląski 17 1050 1230 1000 0090 9125 3873. Oferty mają być składane w zaklejonych kopertach, które na wszystkich łączeniach powinny być parafowane przez osoby składające ofertę, z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem na kopercie oferenta, a także z dopiskiem „Przetarg”, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o przetargu. - Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu na adres siedziby Syndyka. Pisemna oferta powinna zawierać: - oferowaną cenę w złotych za przedmiot przetargu, - oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu, w tym regulaminem przetargu i nie wnosi żadnych zastrzeżeń w tym przedmiocie, - oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym oraz fizycznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, a także że zrzeka się roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu przetargu, - oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do zapłaty ceny za przedmiot przetargu najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, - oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem przedmiotu przetargu, - oświadczenie stwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym albo rodzeństwem, przedstawicielem upadłego, a także nie jest jego małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu Syndyka i Sędziego komisarza, - podpis oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta, z dołączeniem oryginału upoważnienia na piśmie lub notarialnie uwierzytelnionej jego kserokopii, - kopię wpłaty wadium o wartości 10% ceny wywoławczej netto, - oświadczenie, że oferent zapoznał się z „opisem i oszacowaniem” przedmiotu oferty, W przypadku oferty złożonej przez firmę, oferta powinna zawierać dodatkowo: - pełną nazwę, siedzibę i status prawny oferenta, - oryginał lub notarialnie uwierzytelnioną kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców, - dane dotyczące oferenta (NIP, PESEL, REGON, odpis z KRS-u lub wypis z CEIDG), - nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego oferenta, - w przypadku spółek handlowych - uchwałę odpowiednich organów, że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę i uczestnicząca w przetargu jest uprawniona do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości za oferowaną cenę (z uwagi na fakt, iż przetarg dotyczy nieruchomości zastosowanie mają przepisy art. 228 pkt 4 k.s.h. oraz art. 393 pkt 4 k.s.h.) Kwoty pieniężne dotyczące ceny nabycia i wadium mogą być wyrażone wyłącznie w złotych PL. Oferty zawierające jedynie kwotę postąpienia od najwyższej oferowanej przez innych oferentów kwoty - nie będą brane pod uwagę. Kryterium wyboru oferty spełniającej wszystkie wymogi określone w warunkach przetargu zawartych w regulaminie przetargu, jest najwyższa zaoferowana cena. Przetarg nie dochodzi do skutku, jeżeli żaden z oferentów nie złoży oferty spełniającej wszystkie wymogi formalne, a także jeżeli Sędzia komisarz nie zatwierdzi oferty wybranej przez syndyka. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Sędziego komisarza, a także w przypadku przedstawienia w ofercie ceny niższej od ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte zostanie zwrócone w terminie siedmiu dni po rozstrzygnięciu przetargu, a oferentowi, którego oferta zostanie wybrana, wadium będzie zarachowane na poczet ceny nabycia. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po uiszczeniu całej ceny potwierdzonej na koncie bankowym masy upadłości, nie później niż w terminie do trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego komisarza. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21362

Dodano: 2016-08-26 20:18:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Woźniak Mariola w upadłości likwidacyjnej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 21364. Woźniak Mariola. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy. [BMSiG-21919/2016] PRZETARG NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO Syndyk masy upadłości Marioli Woźniak osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie art. 320 ustawy prawo upadłościowe wg stanu prawnego sprzed zmiany, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 75,50 m2 położonego w Gdańsku przy ul. Stolema 64/6, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę Wieczystą nr GD1 G/00147315/6 wraz z wyposażeniem mieszkania. Cena wywoławcza wynosi 256.667,00 zł. Regulamin przetargu dostępny jest w biurze syndyka w Gdańsku przy ul. Jaśminowy Stok 6A. Szczegółowe informacje nt. regulaminu przetargu oraz ogólne informacje nt. przedmiotu przetargu można uzyskać drogą poczty elektronicznej biuro@syndvkgdansk.pl lub pod nr telefonu 608-779-183. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 20 września 2016 roku, o godz. 1145, w sali B65 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk. Każdy oferent ma obowiązek zapoznania się z regulaminem przetargu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21364

Dodano: 2016-08-26 20:19:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Tyczyńska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku

Poz. 21366. Tyczyńska Joanna. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 14/16. [BMSiG-21893/2016] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Tyczyńskiej, zam. w Szprotawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 81112809723 (sygn. akt V GUp 14/16), zawiadamia, że ukończono opis i oszacowanie udziału upadłej w nieruchomości, a w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia można wnosić do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21366

Dodano: 2016-08-26 20:20:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Opalińska Barbata w upadłości likwidacyjnej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku

Poz. 21367. Opalińska Barbara. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 16/16 „of”. [BMSiG-21944/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Barbary Opalińskiej (sygn. akt IX GUp 16/16 „of”) został sporządzony i złożony do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, opis i oszacowanie majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21367

Dodano: 2016-08-26 20:21:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

"PIL-CAR" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21441. „PIL-CAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Pile. KRS 0000085052. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 stycznia 2002 r., sygn. akt XI GUp 75/14. [BMSiG-21961/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych w sprawie o sygn. akt XI GUp 75/14 dot. upadłości PIL-CAR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Pile informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter) ul. Młyńska 1a; 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na uzupełniającej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 164/2016 (5049) z dnia 25 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21441

Dodano: 2016-08-26 20:55:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Adamczewski Jakub Michał w upadłości likwidacyjnej

2016-08-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21442. Adamczewski Jakub Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 172/16. [BMSiG-21929/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jakuba Michała Adamczewskiego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt: X GUp 172/16, ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 164/2016 (5049) z dnia 25 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21442

Dodano: 2016-08-26 20:56:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

DAISY PL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21443. DAISY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Wólce Kosowskiej. KRS 0000487528. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 listopada 2013 r., sygn. akt X GUp 98/16. [BMSiG-21908/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym DAISY PL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wólce Kosowskiej, sygn. akt X GUp 98/16, zawiadamia, że syndyk zgodnie z treścią art. 255 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. - Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2016 r. sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 164/2016 (5049) z dnia 25 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21443

Dodano: 2016-08-26 20:56:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Euro Cargo Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21444. EURO CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Strzyżowie. KRS 0000379490. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lutego 2011 r., sygn. akt V GUp 10/13. [BMSiG-21999/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku EURO CARGO Sp. z o.o. w Strzyżowie, sygn. akt V GUp 10/13, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi III i IV UZUPEŁNIAJĄCĄ listę wierzytelności, którą może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up. i. n.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu III i IV UZUPEŁNIAJĄCEJ listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 164/2016 (5049) z dnia 25 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21444

Dodano: 2016-08-26 20:57:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Krzemiński Jan w upadłości likwidacyjnej

2016-08-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21445. Krzemiński Jan. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 128/15. [BMSiG-22016/2016] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. - Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 roku została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jana Krzemińskiego. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 402, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć do sędziego komisarza sprzeciw zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r., na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt: XIV GUp 128/15. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 164/2016 (5049) z dnia 25 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21445

Dodano: 2016-08-26 20:58:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kołtun Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2016-08-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21446. Kułtun Łukasz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 43/16. [BMSiG-21994/2016] Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy w Kaliszu, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Łukasza Kułtun, PESEL 90082206816, nieprowadzącego działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 43/16 „of” - syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi dnia 3.08.2016 r. listę wierzytelności, którą każdy może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 100, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 164/2016 (5049) z dnia 25 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21446

Dodano: 2016-08-26 20:58:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

DEVELOPMENT PARTNERS Paweł Lis w upadłości likwidacyjnej

2016-08-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21447. Lis Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Development Partners Paweł Lis w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 582/15. [BMSiG-21974/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Lisa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Development Partners Paweł Lis z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 582/15 ogłasza, że syndyk sporządził i złożył na ręce Sędziego komisarza listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Pawła Lisa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Development Partners Paweł Lis z siedzibą w Warszawie. Listę może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i 257 Prawo Upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r., co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 164/2016 (5049) z dnia 25 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21447

Dodano: 2016-08-26 21:00:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Olejniczak Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2016-08-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21448. Olejniczak Sławomir. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt VIII GUp 14/16. [BMSiG-21931/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sławomira Olejniczaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 14/16, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu w dniu 29 lipca 2016 roku sędziemu komisarzowi listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 164/2016 (5049) z dnia 25 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21448

Dodano: 2016-08-26 21:00:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Sławomir Bryła GLOBTRANS w upadłości likwidacyjnej

2016-08-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21449. Bryła Sławomir prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GLOBTRANS Sławomir Bryła w Kamieniu. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/15. [BMSiG-21981/2016] Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, iż syndyk masy upadłości dłużnika: Sławomira Bryły prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GLOBTRANS Sławomir Bryła z siedzibą w Kamieniu, NIP 968-066- 1081, w toku postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika, prowadzonego pod sygn. akt V GUp 2/15, przekazał w dniu 13.07.2016 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, ul. A. Asnyka 56a pok. 100, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 164/2016 (5049) z dnia 25 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21449

Dodano: 2016-08-26 21:01:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Wielgus Dagmara w upadłości likwidacyjnej

2016-08-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21450. Wielgus Dagmara. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 8/15. [BMSiG-21907/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Dagmary Wielgus (PESEL 76112502943) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 8/15, syndyk sporządził pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Kilińskiego 10B. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 164/2016 (5049) z dnia 25 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21450

Dodano: 2016-08-26 21:02:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Sadowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2016-08-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21451. Sadowska Anna. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 3/16 „of”. [BMSiG-22022/2016] Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy w Kaliszu, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Anny Sadowskiej, PESEL 80052704763, nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 3/16 „of” - syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi dnia 18.08.2016 r. listę wierzytelności, którą każdy może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 100, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 164/2016 (5049) z dnia 25 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21451

Dodano: 2016-08-26 21:02:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Zakłady Meblarskie Spółdzielnia Pracy "Dąb" w upadłości likwidacyjnej

2016-08-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21452. ZAKŁADY MEBLARSKIE SPÓŁDZIELNIA PRACY „DĄB” W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000046116. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 września 2001 r., sygn. akt V GUp 2/13. [BMSiG-21975/2016] Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, iż syndyk masy upadłości dłużnika: Zakłady Meblarskie Spółdzielnia Pracy „Dąb” z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, KRS: 0000046116, w toku postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika, prowadzonego pod sygn. akt V GUp 2/13, przekazał w dniu 18.07.2016 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, ul. A. Asnyka 56a pok. 100, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 164/2016 (5049) z dnia 25 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21452

Dodano: 2016-08-26 21:03:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Zakład Produkcji Masarskiej Jerzy Sperczyński i Zdzisław Furmanek Sp.j. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21453. Zakład Produkcji Masarskiej Jerzy Sperczyński i Zdzisław Furmanek Spółka jawna w upadłości likwidacyjnej w Rykoszynie. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/14. [BMSiG-21932/2016] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 12 lipca 2016 r. złożona przez syndyka masy upadłego Zakładu Produkcji Masarskiej Jerzy Sperczyński i Zdzisław Furmanek spółka jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Rykoszynie lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 4/14). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 233 zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r. przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 164/2016 (5049) z dnia 25 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21453

Dodano: 2016-08-26 21:04:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Vectra S.A. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-25 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21454. „VECTRA” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Płocku. KRS 0000285780. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 sierpnia 2007 r., sygn. akt V GUp 2/11. [BMSiG-21909/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym „VECTRA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 2/11, został sporządzony drugi częściowy plan podziału funduszów masy upadłości obejmujący należności kategorii trzeciej zaspokojenia. Wyłożony częściowy plan podziału można przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Kilińskiego 10B i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko częściowemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 164/2016 (5049) z dnia 25 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21454

Dodano: 2016-08-26 21:04:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

EPBC Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-25 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21455. EPBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000163350. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 czerwca 2003 r., sygn. akt X GUp 96/15. [BMSiG-21957/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości EPBC Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 96/15) sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania Sądu i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 164/2016 (5049) z dnia 25 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21455

Dodano: 2016-08-26 21:05:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kłos Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2016-08-25 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21456. Kłos Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 32/15. [BMSiG-22018/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Kłos - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 71020207102, syndyk w dniu 18 lipca 2016 roku złożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Pomorskiej 37, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść przeciwko planowi zarzuty, podając sygn. akt XIV GUp 32/15. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 164/2016 (5049) z dnia 25 sierpnia 2016 r. → Pozycja 214564

Dodano: 2016-08-26 21:05:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Pehar Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2016-08-25 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21457. Pehar Jadwiga. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 26/15 „of”. [BMSiG-22003/2016] Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy w Kaliszu, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Pehar, osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczej, PESEL 49090204747, sygn. akt V GUp 26/15 „of”, syndyk masy upadłości w dniu 20.07.2016 r. złożył sędziemu komisarzowi częściowy plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłego oraz że plan podziału można przeglądać w przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 100, i w ciągu 2 tygodni od otrzymania zawiadomienia wnieś zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 164/2016 (5049) z dnia 25 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21457

Dodano: 2016-08-26 21:06:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Gastromax E, Antoniuk, M. Antoniuk, St. Oziemczuk Sp. j. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-25 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 21458. Antoniuk Ewa - wspólnik Gastromax E. Antoniuk, M. Antoniuk, St. Oziemczuk Spółki jawnej w Lublinie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 77/15. [BMSiG-21963/2016] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, żę postanowieniem z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie o sygn. akt IX GUp 77/15 postanowił umorzyć postępowanie upadłościowe Ewy Antoniuk wspólnika GASTROMAX E. Antoniuk, M. Antoniuk, St. Oziemczuk Spółki jawnej z siedzibą w Lublinie. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 164/2016 (5049) z dnia 25 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21458

Dodano: 2016-08-26 21:07:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

SILESIAN PAPER FACTORY Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-25 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 21459. SILESIAN PAPER FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Katowicach. KRS 0000240407. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 sierpnia 2005 r., sygn. akt X GUp 44/15/1. [BMSiG-22028/2016] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 18 maja 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. X GUp 44/15/1 umorzył postępowanie upadłościowe dłużnika Silesian Paper Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Katowicach. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 164/2016 (5049) z dnia 25 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21459

Dodano: 2016-08-26 21:08:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Przedsiębiorstwo Produkcji Rynkowej DAKO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-25 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 21460. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI RYNKOWEJ „DAKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gliwicach. KRS 0000048157. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 października 2001 r., sygn. akt XII GUp 2/15. [BMSiG-21905/2016] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3.08.2016 r., o sygn. akt XII GUp 2/15, stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika Przedsiębiorstwa Produkcji Rynkowej „DAKO” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (nr KRS 0000048157). Poucza się uczestników postępowania, że na powyższe postanowienie służy zażalenie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty publikacji niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 164/2016 (5049) z dnia 25 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21460

Dodano: 2016-08-26 21:09:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kosik Marcin w upadłości likwidacyjnej

2016-08-25 Obwieszczenie w MSiG o wyłączeniu składników masy upadłości

Poz. 21461. Kosik Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 470/15. [BMSiG-21965/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marcina Kosika, sygn. akt X GUp 470/15, w dniu 3 sierpnia 2016 roku postanawia wyłączyć z masy upadłości Marcina Kosika wierzytelność przysługującą wobec Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Jacka Bogiela w kwocie 290,17 złotych. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 164/2016 (5049) z dnia 25 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21461

Dodano: 2016-08-26 21:10:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Maślanka Irena w upadłości likwidacyjnej

2016-08-25 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu warunków sprzedaży majątku Upadłego

Poz. 21466. Maślanka Irena. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 38/16 „of”. [BMSiG-22015/2016] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 38/16 „of”, w dniu 29 lipca postanowił: 1. na podstawie art. 320 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) zatwierdzić warunki przetargu na sprzedaż ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Koszalinie przy ul. Zgody 1/6, opisanego w księdze wieczystej KO1K/00028948/3, cena oszacowania 108.450,00 zł; 2. na podstawie art. 320 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. z poz. 233 ze zm.) ustalić, że przetarg odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 22 września 2016 r., o godz. 930, sala rozpraw 17. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 164/2016 (5049) z dnia 25 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21466

Dodano: 2016-08-26 21:12:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

TEKMAR Wioletta Piasecka w upadłości likwidacyjnej

2016-08-25 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu warunków sprzedaży majątku Upadłego

Poz. 21468. Piasecka Wioletta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą TEKMAR w Jankowie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 51/15. [BMSiG-22027/2016] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 3 sierpnia 2016 r. postanowił: 1. na podstawie art. 320 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) zatwierdzić warunki przetargu nr 1 na sprzedaż: Przedmiotem przetargu są (łącznie) działki gruntu, zlokalizowane w gminie Mosina, obręb Drużyna, dla których Sąd Rejonowy w Śremie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę o numerze PO1M/00021488/8: a. działka gruntu o numerze 159, o powierzchni 4,0700 ha, stanowiącą wydzielenie leśne wraz z drzewostanem; b. działka gruntu o numerze 127/1, o powierzchni 0,2900 ha, stanowiąca drogę dojazdową; 2. na podstawie art. 320 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) ustalić, że przetarg odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 22.09.2016 r., o godzinie 1000, sala rozpraw nr 17, 3. na podstawie art. 320 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) zatwierdzić warunki przetargu nr 2 na sprzedaż prawo własności nieruchomości - działki gruntu nr 464, o powierzchni 2,4298 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 94,06 mkw, oraz budynkami gospodarczo-inwentarskimi oraz garażowymi, zlokalizowaną w gminie Mosina, obręb Drużyna, dla której Sąd Rejonowy w Śremie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę o numerze: PO1M/00021488/8, 4. na podstawie art. 320 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) ustalić, że przetarg odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 22.09.2016 r., o godzinie 1000, sala rozpraw nr 17; 5. na podstawie art. 320 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) zatwierdzić warunki przetargu nr 3 na sprzedaż prawa własności nieruchomości - działek gruntów o numerach: 62/2, 62/1 zlokalizowanych w gminie Mosina, obręb Drużyna, dla której Sąd Rejonowy w Śremie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę o numerze: PO1M/00020553/8 oraz działek o numerach: 63/5, 63/1, 63/2, 63/3, 63/6; zlokalizowanych w gminie Mosina, obręb Drużyna, dla której Sąd Rejonowy w Śremie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę o numerze: PO1M/00021488/8 stanowiących łącznie przedmiot przetargu, 6. na podstawie art. 320 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) ustalić, że przetarg odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 22.09.2016 r., o godzinie 1000, sala rozpraw nr 17, 7. na podstawie art. 320 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) zatwierdzić warunki przetargu nr 4 na sprzedaż prawa własności nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 337/5 z obrębu Nowinki, o powierzchni 1.0000 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1M/00020553/8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako łąki trwałe klasy V, 8. na podstawie art. 320 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) ustalić, że przetarg odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 22.09.2016 r., o godzinie 1000, sala rozpraw nr 17, 9. na podstawie art. 320 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) zatwierdzić warunki przetargu nr 5 na sprzedaż prawo własności nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 2654 z obrębu Mosina - miasto o powierzchni 7825 mkw., zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1M/00021488/8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako łąka klasy VI oraz nieużytki, 10. na podstawie art. 320 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) ustalić, że przetarg odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 22.09.2016 r., o godzinie 1000, sala rozpraw nr 17. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 164/2016 (5049) z dnia 25 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21468

Dodano: 2016-08-26 21:13:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sińczak Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21574. Sińczak Grzegorz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 79/15. [BMSiG-22105/2016] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 28 czerwca 2016 r. złożona przez syndyka nieprowadzącego działalności gospodarczej Grzegorza Sińczaka (PESEL: 85112006937) lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 79/15). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym służy w terminie 14 dni od obwieszczenia i ogłoszenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21574

Dodano: 2016-08-27 07:26:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Kaźmierczak Piotr w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21575. Kaźmierczak Piotr. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 15/16. [BMSiG-22098/2016] W związku z przekazaniem przez syndyka masy upadłości Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności w dniu 13 lipca 2016 roku w postępowaniu upadłościowym Piotra Kaźmierczaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości - sygn. akt XII GUp 15/16 - Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydziału XII Gospodarczego, ul. Narutowicza 19 pokój 110, oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu do Sędziego komisarza co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21575

Dodano: 2016-08-27 07:27:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Bęben Leszek Teodor w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21576. Bęben Leszek Teodor. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 22/16. [BMSiG-22097/2016] W związku z przekazaniem przez syndyka masy upadłości Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności w dniu 24 czerwca 2016 roku w postępowaniu upadłościowym Leszka Teodora Bębna, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości - sygn. akt XII GUp 22/16 - Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydziału XII Gospodarczego, ul. Narutowicza 19 pokój 110, oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu do Sędziego komisarza co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21576

Dodano: 2016-08-27 07:28:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Rojax CNC Machining Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21577. ROJAX CNC MACHINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie. KRS 0000400317. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 października 2011 r., sygn. akt XII GUp 7/15. [BMSiG-22099/2016] W związku ze sporządzeniem przez syndyka listy wierzytelności z dnia 12 czerwca 2016 r. w postępowaniu upadłościowym ROJAX CNC MACHINING spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XII GUp 7/15, Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydziału XII Gospodarczego, ul. Narutowicza 19 pokój 110, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Gazecie Wyborczej (wydanie lokalne) i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21577

Dodano: 2016-08-27 07:28:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Bereza Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21578. Bereza Elżbieta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 23/16. [BMSiG-22108/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Berezy zamieszkałej w Rymanowie-Zdroju (PESEL 58111405083), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygnaturze akt: V GUp 23/16, została sporządzona przez syndyka lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych przy ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może wnieść sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składa oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21578

Dodano: 2016-08-27 07:29:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Karasińska Iwona wspólnik Ceramika Łężany Karasińscy Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21579. Karasińska Iwona - wspólnik Spółki Ceramika Łężany Karasińscy Spółka jawna w upadłości likwidacyjnej w Warszawie. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 12/15. [BMSiG-22100/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Iwony Karasińskiej - wspólnika spółki jawnej Ceramika Łężany Karasińscy sp.j. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie (sygn. akt V GUp 12/15) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3c pok. 114, tel. 89 676 03 03. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21579

Dodano: 2016-08-27 07:30:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Sobczak Małgorzata Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21580. Sobczak Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 115/15. [BMSiG-22103/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Sobczak. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Sródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 402, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 115/15. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21580

Dodano: 2016-08-27 07:30:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kułakowska Marlena w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21581. Kułakowska Marlena. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 45/16 „of”. [BMSiG-22117/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marleny Kułakowskiej, sygn. akt VII GUp 45/16 „of”, ogłasza, że w dniu 5 lipca 2016 r. syndyk złożył listę wierzytelności upadłego. Listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można zło- żyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21581

Dodano: 2016-08-27 07:41:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Grzędowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21582. Grzędowski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 58/16. [BMSiG-22129/2016] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Grzędowskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 58/16 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 27.07.2016 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 45, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21582

Dodano: 2016-08-27 07:41:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gendreau Magda w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21583. Gendreau Magda. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 107/15. [BMSiG-22209/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Magdy Gendreau, zamieszkałej w Krakowie (sygn. akt VIII GUp 107/15), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, iż syndyk sporządził listę wierzytelności, którą to listę może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel umieszczony na liście może zgłosić do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, natomiast co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21583

Dodano: 2016-08-27 07:42:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Krokowicz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21584. Krokowicz Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 17/16 of. [BMSiG-22065/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Krokowicz, numer PESEL 84100412860, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (z wniosku złożonego 8 stycznia 2016 r.; sygn. akt postępowania: VIII GUp 17/16 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 9 sierpnia 2016 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21584

Dodano: 2016-08-27 07:43:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Jakubowska Bożena w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21585. Jakubowska Bożena. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 11/16. [BMSiG-22217/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bożeny Jakubowskiej (sygn. akt V GUp 11/16) zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21585

Dodano: 2016-08-27 07:44:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kostrzewa Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21586. Kostrzewa Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 157/16. [BMSiG-22218/2016] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Krzysztofa Kostrzewy (sygn. akt GUp 157/16) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A pokój 252. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21586

Dodano: 2016-08-27 07:45:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

EKO-VIMAR ORLAŃSKI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21587. EKO-VIMAR ORLAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Otmuchowie. KRS 0000299933. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lutego 2008 r., sygn. akt V GUp 24/15. [BMSiG-22060/2016] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec EKO-VIMAR Orlański spółka sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie, pod sygn. akt V GUp 24/15, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Sekcja Upadłościowa w Opolu, 45-368, ul. Ozimska 60a, tel. 77-5415477, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć sprzeciw do Sądu, zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21587

Dodano: 2016-08-27 07:46:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

1. Kasprzak Janusz, 2. Kasprzak Joanna wspólnicy Firma Produkcyjno-Handlowa s.c. Joanna i Janusz Kasprzak w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21588. Kasprzak Janusz i Kasprzak Joanna prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA s.c. Joanna i Janusz Kasprzak w upadłości likwidacyjnej w Toruniu. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 13/14. [BMSiG-22176/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Janusza Kasprzaka i Joanny Kasprzak (sygn. akt V GUp 13/14) zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadło- ści lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21588

Dodano: 2016-08-27 07:46:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Prządo Aneta w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21589. Prządo Aneta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 25/16 of. [BMSiG-22063/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anety Prządo, numer PESEL 76111905549, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (z wniosku złożonego 26 stycznia 2016 r.; sygn. akt postępowania: VIII GUp 25/16 of), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 5 sierpnia 2016 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21589

Dodano: 2016-08-27 07:47:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wiśniewski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21590. Wiśniewski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 7/16/Ap 1. [BMSiG-22214/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Wiśniewskiego (PESEL: 86103002099), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, iż syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności upadłego (sygn. akt X GUp 7/16 Ap 1). Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowska 100A, każdy zainteresowany i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21590

Dodano: 2016-08-27 07:49:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Tyczyńska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21591. Tyczyńska Joanna. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 14/16. [BMSiG-21899/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Tyczyńskiej, zam. w Szprotawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 81112809723 (sygn. akt V GUp 14/16), zawiadamia, że sporządzona została lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może składać sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21591

Dodano: 2016-08-27 07:50:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Filipek Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21592. Filipek Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 99/15. [BMSiG-22208/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Grzegorza Filipka zamieszkałego w Krakowie (sygn. akt VIII GUp 99/15), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, iż syndyk sporządził listę wierzytelności, którą to listę może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel umieszczony na liście może zgłosić do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, natomiast co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21592

Dodano: 2016-08-27 07:50:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Przemyślu

Drabik Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21593. Drabik Mariusz. Sąd Rejonowy w Przemyślu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 8/16 „of”. [BMSiG-22090/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Mariusza Drabika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującej likwidację majątku, zam. Urzejowice 214, sygn. akt V GUp 8/16 „of”, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności upadłego, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Przemyślu, V Wydział Gospodarczy, ul. Dworskiego 6. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się nin. obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21593

Dodano: 2016-08-27 07:51:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kucharska Ewelina Maria w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21594. Kucharska Ewelina. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt VIII GUp 2/16. [BMSiG-22134/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Eweliny Kucharskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp - 2/16, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu w dniu 19 lipca 2016 roku sędziemu komisarzowi listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21594

Dodano: 2016-08-27 07:52:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koninie

"Anbud" Firma Remontowo-budowlana Andrzej Łykowski w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21595. Łykowski Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ANBUD Firma Remontowo-Budowlana Andrzej Łykowski w upadłości likwidacyjnej w Witkowie. Sąd Rejonowy w Koninie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/14. [BMSiG-22222/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Łykowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ANBUD Firma Remontowo-Budowlana Andrzej Łykowski w Witkowie - w upadłości likwidacyjnej, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 2/14, zostały sporządzone przez syndyka uzupełniające listy wierzytelności i złożone w dniu 13.05.2016 r. i 25.05.2016 r. Listy może przeglądać każdy zainteresowany w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Koninie, przy ul. Chopina 28. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Głosie Wielkopolskim lub ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (decyduje data późniejsza) o przekazaniu uzupełniających list Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na tych listach wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21595

Dodano: 2016-08-27 07:52:53 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2016-08-27 07:53:08

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Z.U.H TELTECH Firyn Maciej w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21596. Firyn Maciej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Z.U.H. TELTECH Firyn Maciej w upadło- ści likwidacyjnej w Osielsku. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 71/15. [BMSiG-22138/2016] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Macieja Firyna prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Z.U.H. TELTECH Firyn Maciej w Osielsku w upadłości likwidacyjnej ogłasza, że w sprawie XV GUp 71/15 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 20.06.2016 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 45, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21596

Dodano: 2016-08-27 07:53:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Maciej Wojtaszek Zarządzanie i Marketing w upadłości układowej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21597. Wojtaszek Maciej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Maciej Wojtaszek. Zarządzanie i Marketing w Krakowie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 140/15. [BMSiG-22137/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Wojtaszek Maciej prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Wojtaszek. Zarządzanie i Marketing w Krakowie (sygn. akt VIII GUp 140/15) w upadłości układowej ogłasza, że nadzorca sądowy sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21597

Dodano: 2016-08-27 07:54:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Pisarek Anna w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21598. Pisarek Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 137/15. [BMSiG-22125/2016] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Pisarek nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 137/15 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 1.07.2016 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 45, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21598

Dodano: 2016-08-27 07:55:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Czerwińska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21599. Czerwińska Joanna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 28/16 „of”. [BMSiG-22080/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Joanny Czerwińskiej (sygn. akt VII GUp 28/16 „of”) ogłasza, że syndyk sporządził uzupełniającą listę wierzytelności upadłego nr 1. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, Koszalin, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21599

Dodano: 2016-08-27 07:56:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Villa Nova Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21600. VILLA NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Raciborsku. KRS 0000148428. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 stycznia 2003 r., sygn. akt VIII GUp 56/13/S. [BMSiG-22146/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: VILLA NOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborsku w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 56/13/S) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw33) oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21600

Dodano: 2016-08-27 07:56:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Ostrowska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21601. Ostrowska Grażyna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 32/15. [BMSiG-22170/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Grażyny Ostrowskiej, PESEL 61120212203 (sygn. akt V GUp 32/15), zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21601

Dodano: 2016-08-27 07:57:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bochnia Park 3 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21602. „BOCHNIA PARK 3” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000287596. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 września 2007 r., sygn. akt VIII GUp 76/14/S. [BMSiG-22164/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: BOCHNIA PARK 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Krakowie (sygn. akt VIII GUp 76/14/S) informuje, że postanowieniem z dnia 1 czerwca 2016 roku została dokonana zmiana na liście wierzytelności, o której obwieszczono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dnia 28 lipca 2015 roku, przez umieszczenie na liście z urzędu wierzytelności przysługującej AXIS Park Bochnia Sp. z o.o. w Krakowie. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie, które można wnieść w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21602

Dodano: 2016-08-27 07:58:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Grand Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21603. „GRAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Niepruszewie. KRS 0000113994. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 maja 2002 r., sygn. akt VIII GUp 5/14/S. [BMSiG-22162/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: GRAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Niepruszewie (sygn. akt VIII GUp 5/14/S) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21603

Dodano: 2016-08-27 08:02:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bojanowski Janusz w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21604. Bojanowski Janusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 564/15. [BMSiG-22165/2016] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Janusza Bojanowskiego (PESEL: 50080202313), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygnaturze akt X GUp 564/15, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może wnieść sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składa oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21604

Dodano: 2016-08-27 08:02:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGA-BUD Hałabuda Ireneusz w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21605. Hałabuda Ireneusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGA-BUD Hałabuda Ireneusz w Białej Podlaskiej. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 13/15. [BMSiG-22167/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Ireneusza Hałabudy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Aga- Bud” Ireneusz Hałabuda w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt IX GUp 13/15) została złożona I uzupełniająca lista wierzytelności Ireneusza Hałabudy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Aga - Bud” Ireneusz Hałabuda w upadłości likwidacyjnej. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia wnieść przeciwko niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21605

Dodano: 2016-08-27 08:03:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Nowak Anna w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21606. Nowak Anna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp „of” 8/16. [BMSiG-22084/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym likwidacyjnym upadłej Anny Nowak (PESEL: 74013103962) nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp „of” 8/16, ogłasza, że została sporządzona przez syndyka oraz złożona Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19. Jednocześnie poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21606

Dodano: 2016-08-27 08:04:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZŁOM-MET" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21607. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ZŁOM-MET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chełmku. KRS 0000163322. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 czerwca 2003 r., sygn. akt VIII GUp 73/14/S. [BMSiG-22153/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: ZŁOM-MET Przedsiębiorstwo Wielobranżowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chełmku (sygn. akt VIII GUp 73/14/S) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności Zw 73 oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21607

Dodano: 2016-08-27 08:05:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Krzysztof Cichy Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych "Cewokan" w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21608. Cichy Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych CEWOKAN w upadłości likwidacyjnej w Łowiczu. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 14/13. [BMSiG-22072/2016] Sygn. akt XIV GUp 14/13 Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi trzecia uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Cichego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „Cewokan” w Łowiczu w upadłości likwidacyjnej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 402, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 14/13. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21608

Dodano: 2016-08-27 08:06:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Sieradzu

Browar Staropolski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21609. „BROWAR STAROPOLSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Zduńskiej Woli. KRS 0000328577. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 kwietnia 2009 r., sygn. akt V GUp 1/13. [BMSiG-22174/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „Browar Staropolski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Zduńskiej Woli ogłasza, iż w sekretariacie Sądu Rejonowego w Sieradzu - Sądu Gospodarczego został wyłożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości „Browar Staropolski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Zduńskiej Woli - sygn. akt V GUp 1/13, który zainteresowani mogą przeglądać i w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o wyłożeniu planu podziału wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21609

Dodano: 2016-08-27 08:06:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Witek Jan w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21610. Witek Jan. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 1/15. [BMSiG-22064/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Jana Witka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmujący III i IV kategorię wierzytelności. Plan ten syndyk, upadły i wierzyciele mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 402, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. Sygn. akt XIV GUp 1/15. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21610

Dodano: 2016-08-27 08:07:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Furtak Piotr w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21611. Furtak Piotr. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V 1 GUp 24/15. [BMSiG-22106/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Furtaka nieprowadzącego działalności gospodarczej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, sygn. akt V 1 GUp 24/15, zawiadamia o złożeniu ostatecznego planu podziału funduszu masy upadłości. Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu - możliwość zapoznania się z jego treścią za pośrednictwem czytelni akt - i w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 2161

Dodano: 2016-08-27 08:08:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Patowski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21612. Patowski Jarosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 518/15. [BMSiG-22113/2016] OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI PRZEGLĄDANIA PLANU PODZIAŁU Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Jarosława Patowskiego w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 518/15) syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny odrębny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania Sądu, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia można wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21612

Dodano: 2016-08-27 08:09:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Firma Produkcyjno-Handlowa Romstan Pulchny, Sikora Sp.j. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21613. FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA ROMSTAN PULCHNY, SIKORA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000115535. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 maja 2002 r., sygn. akt VIII GUp 11/14/S. [BMSiG-22171/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Firma Produkcyjno-Handlowa „ROMSTAN” Pulchny, Sikora sp. jawna w Krakowie (sygn. akt: VIII GUp 11/14/S) ogłasza, że sporządzony przez syndyka częściowy plan podziału funduszy masy upadłości można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. 218, pawilon „K” oraz że w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21613

Dodano: 2016-08-27 08:10:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jakubik Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21614. Jakubik Łukasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 45/15. [BMSiG-22205/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Łukasza Jakubika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: VIII GUp 45/15), ogłasza, że sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. 218, pawilon „K”, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21614

Dodano: 2016-08-27 08:10:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kogut Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21615. Kogut Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 81/15. [BMSiG-22206/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Agnieszki Kogut, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: VIII GUp 81/15), ogłasza, że sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. 218, pawilon „K”, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21615

Dodano: 2016-08-27 08:19:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jacek Kasperek JK w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21616. Kasperek Jacek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JK Jacek Kasperek w Osieku. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 36/13/S. [BMSiG-22161/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: KASPEREK Jacek - JK Jacek Kasperek w Osieku (sygn. akt: VIII GUp 36/13/S) ogłasza, że sporządzony przez syndyka masy upadłości ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”, oraz iż w terminie dwutygodniowym od doręczenia postanowienia można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21616

Dodano: 2016-08-27 08:20:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

GIGA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21617. GIGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Płazie. KRS 0000248263. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 grudnia 2005 r., sygn. akt VIII GUp 50/09/S. [BMSiG-22168/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chrzanowie (sygn. akt: VIII GUp 50/09/S) ogłasza, że sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości obejmujący wierzycieli kategorii II (drugiej) można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. 218, pawilon „K”, oraz że w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21617

Dodano: 2016-08-27 08:20:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

KNG Awans Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21618. „KNG AWANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Czarnkowie. KRS 0000263028. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2006 r., sygn. akt XI GUp 38/11/J. [BMSiG-22203/2016] Sygn. akt XI GUp 38/11/J OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla KNG AWANS Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Czarnkowie, sygnatura akt XI GUp 38/11/J, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można złożyć do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21618

Dodano: 2016-08-27 08:21:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Private Member Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21619. PRIVATE MEMBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000144976. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 grudnia 2002 r., sygn. akt VIII GUp 41/10/S. [BMSiG-22166/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec „PRIVATE MEMBER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt: VIII GUp 41/10/S) ogłasza, że sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. 218, pawilon „K”, oraz że w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21619

Dodano: 2016-08-27 08:21:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Stefan Menc Malko Instrumenty Muzyczne w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21620. Menc Stefan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Stefan Menc Malko Instrumenty Muzyczne w Częstochowie. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt VIII GUp 12/12. [BMSiG-22152/2016] Sędzia komisarz masy upadłości Stefana Menca prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Stefan Menc Malko Instrumenty Muzyczne z siedzibą w Częstochowie, sygn. akt VIII GUp 12/12, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 2 października 2015 roku plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży ruchomości oraz o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 9/11 pokój 105. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu planu podziału każdy zainteresowany może wnieść do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21620

Dodano: 2016-08-27 08:22:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

1. Kotarba Stanisław, 2. Synowiec Andrzej wspólnicy AKSA s.c. w upadłości układowej

2016-08-27 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 21621. Kotarba Stanisław, Synowiec Andrzej - wspólnicy Spółki Kotarba Stanisław, Synowiec Andrzej AKSA Spółka cywilna w Sieprawiu. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 22/15. [BMSiG-22141/2016] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5 lipca 2016 r., sygn. akt: (VIII GUp 22/15), umorzono postępowanie upadłościowe prowadzone wobec upadłego: KOTARBA Stanisław, SYNOWIEC Andrzej - wspólnik s.c. KOTARBA Stanisław, SYNOWIEC Andrzej AKSA s.c. w Sieprawiu. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21621

Dodano: 2016-08-27 08:23:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

MP Team Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 21622. MP TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000323149. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 lutego 2009 r., sygn. akt VIII GUp 30/13/S. [BMSiG-22145/2016] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12 lipca 2016 r. (sygn. akt: GUp 30/13/S) stwierdzono umorzenie postępowania upadłościowego wobec upadłego: „MP Team” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21622

Dodano: 2016-08-27 08:24:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Zakład Usług Wysokościowych ALPA-MARK Marek Gatkowski w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 21623. Gatkowski Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wysokościowych ALPA-MARK Marek Gatkowski w upadłości w Lublinie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 66/15. [BMSiG-22175/2016] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział IX Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 31 marca 2016 r. umorzył postępowanie upadłościowe Marka Gatkowskiego prowadzą- cego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wysokościowych Alpa-Mark Marek Gatkowski - sygn. akt IX GUp 66/15. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21623

Dodano: 2016-08-27 08:25:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

"Kaufman" Leszek Kaufman, Mariusz Kaufman Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 21624. Kaufman Mariusz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 28/13. [BMSiG-22091/2016] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 28/13, postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2016 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Mariusza Kaufmana. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21624

Dodano: 2016-08-27 08:26:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

ONYKS POZNAŃ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 21625. „ONYKS POZNAŃ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Poznaniu. KRS 0000078625. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 stycznia 2002 r., sygn. akt XI GUp 52/08/J. [BMSiG-22199/2016] Sygn. akt XI GUp 52/08/J OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 11 lipca 2016 roku, sygnatura akt XI GUp 52/08/J, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku prowadzonego wobec Onyks Poznań Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu. Poucza się o możliwości złożenia zażalenia, które należy wnieść do tutejszego Sądu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21625

Dodano: 2016-08-27 08:27:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Solplast-izoterm Ziółkowski Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 21626. SOLPLAST-IZOTERM ZIÓŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Solcu Kujawskim. KRS 0000091925. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 lutego 2002 r., sygn. akt XV GUp 26/14. [BMSiG-22133/2016] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 17.08.2016 r. w sprawie o sygn. akt XV GUp 26/14 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego SOLPLAST-IZOTERM Ziółkowski spółka jawna z siedzibą w Solcu Kujawskim w upadłości likwidacyjnej (KRS 0000091925). MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21626

Dodano: 2016-08-27 08:27:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

VIP Excellence - Quickly Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 21627. V.I.P. EXCELLENCE - QUICKLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Białymstoku. KRS 0000390689. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lipca 2011 r., sygn. akt VIII GUp 10/13. [BMSiG-22189/2016] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym V.I.P. Excellence - Quickly sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Białymstoku, sygn. akt VIII GUp 10/13, postanowieniem z dnia 29 lipca 2016 roku stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego V.I.P. Excellence - Quickly sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Białymstoku. Na postanowienie o stwierdzeniu zakończenia postępowania przysługuje wierzycielom zażalenie w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21627

Dodano: 2016-08-27 08:28:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bochnia Park 2 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o zmianie na liście wierzytelności

Poz. 21631. BOCHNIA PARK 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000300727. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 marca 2008 r., sygn. akt VIII GUp 75/14/S. [BMSiG-22163/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: BOCHNIA PARK 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Krakowie (sygn. akt VIII GUp 75/14/S) informuje, że postanowieniem z dnia 1 czerwca 2016 roku została dokonana zmiana na liście wierzytelności, o której obwieszczono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dnia 28 lipca 2015 roku, przez umieszczenie na liście z urzędu wierzytelności przysługującej AXIS Park Bochnia Sp. z o.o. w Krakowie. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie, które można wnieść w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21631

Dodano: 2016-08-27 08:32:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Szafran Rafał w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 21633. Szafran Rafał. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 7/15. [BMSiG-22029/2016] Postanowieniem z dnia 8.08.2016 r. Sędzia komisarz SSR Lesław Zawada w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Rafała Szafran, zam. Trzciana - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 7/15, na podstawie art. 170 ust. 4 pr. up. i n. wyznaczył Kancelarię Syndyków sp. z o.o. w Rzeszowie do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości w miejsce zmarłego Tomasza Fijałkowskiego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21633

Dodano: 2016-08-27 08:33:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Hadik Marcin w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku

Poz. 21635. Hadik Marcin. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 54/15. [BMSiG-22148/2016] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marcina Hadika zamieszkałego w Knurowie, będą- cego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, PESEL 75060808015, obejmującym likwidację majątku upadłego, w sprawie o sygnaturze akt XII GUp 54/15, został złożony opis i oszacowanie nieruchomości upadłego z dnia 1 lipca 2016 r., sporządzony i ukończony przez rzeczoznawcę majątkowego. Sędzia komisarz informuje, iż stosownie do art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe można w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ukończeniu czynności dotyczących opisu i oszacowania wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie, podając sygn. akt XII GUp 54/15. Zarzuty należy przesłać lub dostarczyć na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21635

Dodano: 2016-08-27 08:34:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

CM NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego komisarza

Poz. 21637. „CM NIERUCHOMOŚCI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000282545. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 czerwca 2007 r., sygn. akt VIII GUp 44/16. [BMSiG-22184/2016] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GUp 44/16 postanowieniem z dnia 18 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: zmienić punkt 5) postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 1.04.2016 roku w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika CM Nieruchomości spółki z o.o. w Warszawie w upadłości likwidacyjnej w ten sposób, że na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Aleksandrę Jamróz. Jednocześnie Sąd zawiadamia, iż 27 lipca 2016 roku przekazano Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie nieruchomości. Zarzuty na odpis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ich ukończeniu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21637

Dodano: 2016-08-27 08:36:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Przybyła Artur w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku

Poz. 21638. Przybyła Artur. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 36/16. [BMSiG-22057/2016] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, tj. Artura Przybyła (sygn. akt V GUp 36/16), ogłasza w trybie art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ustawy prawa upadłościowego, że syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie składnika masy upadłości w postaci nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr. RZ1 A/00055605/5. Złożony do akt postępowania operat szacunkowy można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Kustronia 4 w Rzeszowie. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21638

Dodano: 2016-08-27 08:37:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wieczorek-Duchewicz Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku

Poz. 21639. Wieczorek-Duchewicz Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 237/16. [BMSiG-22220/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Wieczorek-Duchewicz, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (PESEL 80091900041), obwieszcza, że zostały ukończone i złożone do akt opis i oszacowanie wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości położonej w miejscowości Bądkowo Rochny, gmina Brudzeń Duży, powiat płocki, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr PL1P/00102992/0. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie - na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt X GUp 237/16. Operat szacunkowy dostępny jest w sekretariacie ww. wydziału sądu (pokój nr 252). MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21639

Dodano: 2016-08-27 08:37:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

DREWSTOL Sp. J. Andrzej i Józef Wilkos

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 21674. DREWSTOL SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ I JÓZEF WILKOS w Brzyskiej Woli. KRS 0000253593. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 marca 2006 r., sygn. akt GRp 1/16. [BMSiG-22044/2016] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, V Wydziale Gospodarczym, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika Drewstol sp.j. Andrzej i Józef Wilkos pod sygnaturą akt V GRp 1/16 obwieszcza, że pismem z dnia 15 lipca 2016 r. nadzorca sądowy przekazał sędziemu komisarzowi spis wierzytelności, zaś pismem z dnia 26 lipca 2016 r. uzupełnienie spisu wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21674

Dodano: 2016-08-27 08:39:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Jerominek Marcin

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 21675. Jerominek Marcin. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 4/16. [BMSiG-22158/2016] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia o zwołaniu Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym postępowaniu układowym Marcina Jerominka, sygn. akt VIII GRp 4/16. Termin i miejsce zgromadzenia wyznaczono na dzień 28 września 2016 roku, godz. 1330, w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie, ul. Żwirki i Wigury 9/11, sala 106. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzone zostanie pisemnie oraz ustnie. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21675

Dodano: 2016-08-27 08:39:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

AVART Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-07-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21214. AVART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Suwałkach. KRS 0000382843. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 kwietnia 2011 r., sygn. akt VIII GU 130/16, VIII GUp 52/16. [BMSiG-21757/2016] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu w sprawie VIII GU 130/16, AVART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dnia 26 lipca 2016 roku postanowiono: I. ogłosić upadłość dłużnika AVART spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Suwałkach, KRS 0000382843, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego postanowienia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Anny Komarewskiej, a zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Jamróz, V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008), VI. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt: VIII GUp 52/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21214

Dodano: 2016-08-27 09:03:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

AVART Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21214. AVART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Suwałkach. KRS 0000382843. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 kwietnia 2011 r., sygn. akt VIII GU 130/16, VIII GUp 52/16. [BMSiG-21757/2016] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu w sprawie VIII GU 130/16, AVART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dnia 26 lipca 2016 roku postanowiono: I. ogłosić upadłość dłużnika AVART spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Suwałkach, KRS 0000382843, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego postanowienia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Anny Komarewskiej, a zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Jamróz, V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008), VI. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt: VIII GUp 52/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21214

Dodano: 2016-08-27 09:03:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

AUTO - HIT S.A.

2016-07-29 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 21293. AUTO - HIT SPÓŁKA AKCYJNA w Tychach. KRS 0000446254. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 stycznia 2013 r., sygn. akt VIII GR 9/16, VIII GRp 3/16. [BMSiG-21758/2016] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu w sprawie VIII GR 9/16, AUTO - HIT spółka akcyjna w Tychach, dnia 29 lipca 2016 roku postanowiono: I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika AUTO - HIT spółki akcyjnej w Tychach (nr KRS 0000446254), adres rejestrowy: 43-100 Tychy, ulica Oświęcimska 323, adres głównego ośrodka podstawowej działalności: 06-200 Maków Mazowiecki, ulica Przasnyska 77; II. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Wojciecha Orzela, a na zastępcę sędziego komisarza sędziego Ewę Kurowską; III. na nadzorcę sądowego wyznaczyć MGW Doradca Restrukturyzacyjny spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Macieja Janisława Wieniakowskiego (licencja nr 1037); IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978). Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone jest pod sygn. akt VIII GRp 3/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21293

Dodano: 2016-08-27 09:15:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

AUTO - HIT S.A.

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 21293. AUTO - HIT SPÓŁKA AKCYJNA w Tychach. KRS 0000446254. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 stycznia 2013 r., sygn. akt VIII GR 9/16, VIII GRp 3/16. [BMSiG-21758/2016] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu w sprawie VIII GR 9/16, AUTO - HIT spółka akcyjna w Tychach, dnia 29 lipca 2016 roku postanowiono: I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika AUTO - HIT spółki akcyjnej w Tychach (nr KRS 0000446254), adres rejestrowy: 43-100 Tychy, ulica Oświęcimska 323, adres głównego ośrodka podstawowej działalności: 06-200 Maków Mazowiecki, ulica Przasnyska 77; II. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Wojciecha Orzela, a na zastępcę sędziego komisarza sędziego Ewę Kurowską; III. na nadzorcę sądowego wyznaczyć MGW Doradca Restrukturyzacyjny spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Macieja Janisława Wieniakowskiego (licencja nr 1037); IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978). Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone jest pod sygn. akt VIII GRp 3/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21293

Dodano: 2016-08-27 09:15:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lubelskie Biogazownie Sp. z o.o.

2016-06-13 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 21294. LUBELSKIE BIOGAZOWNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000285248. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lipca 2007 r., sygn. akt X GR 20/16, X GRs 5/16. [BMSiG-21779/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z 13 czerwca 2016 r. (sygn. akt X GR 20/16): I. otwarto postępowanie sanacyjne wobec Lubelskie Biogazownie Sp. z o.o. w Warszawie (KRS nr 0000285248), które będzie toczyć się pod sygn. X GRs 5/16; II. odebrano dłużnikowi zarząd własny i wyznaczono zarządcę w osobie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. w Warszawie (KRS nr 0000591282); III. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Królikowskiej-Saks; IV. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015. poz. 978), a postępowanie ma charakter postępowania głównego. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia tego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21294

Dodano: 2016-08-27 09:30:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lubelskie Biogazownie Sp. z o.o.

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 21294. LUBELSKIE BIOGAZOWNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000285248. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lipca 2007 r., sygn. akt X GR 20/16, X GRs 5/16. [BMSiG-21779/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z 13 czerwca 2016 r. (sygn. akt X GR 20/16): I. otwarto postępowanie sanacyjne wobec Lubelskie Biogazownie Sp. z o.o. w Warszawie (KRS nr 0000285248), które będzie toczyć się pod sygn. X GRs 5/16; II. odebrano dłużnikowi zarząd własny i wyznaczono zarządcę w osobie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. w Warszawie (KRS nr 0000591282); III. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Królikowskiej-Saks; IV. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015. poz. 978), a postępowanie ma charakter postępowania głównego. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia tego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21294

Dodano: 2016-08-27 09:30:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Termisil Huta Szkła Wołomin S.A.

2016-07-26 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 21296. TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SPÓŁKA AKCYJNA w Wołominie. KRS 0000287570. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 września 2007 r., sygn. akt X GRs 6/16, X GRs 6/16. [BMSiG-21770/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z 26 lipca 2016 r. (sygn. akt X GR 36/16): I. otwarto postępowanie sanacyjne wobec TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN S.A. w Wołominie (KRS nr 0000287570), które będzie toczyć się pod sygn. akt X GRs 6/16; II. odebrano dłużnikowi zarząd własny i wyznaczono zarządcę w osobie Spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. w Warszawie (KRS nr 0000591282); III. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir; IV. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015. poz. 978), a postępowanie ma charakter postępowania głównego. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia tego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21296

Dodano: 2016-08-27 10:08:58 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2016-08-27 10:09:31

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Termisil Huta Szkła Wołomin S.A.

2016-08-23 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 21296. TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SPÓŁKA AKCYJNA w Wołominie. KRS 0000287570. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 września 2007 r., sygn. akt X GRs 6/16, X GRs 6/16. [BMSiG-21770/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z 26 lipca 2016 r. (sygn. akt X GR 36/16): I. otwarto postępowanie sanacyjne wobec TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN S.A. w Wołominie (KRS nr 0000287570), które będzie toczyć się pod sygn. akt X GRs 6/16; II. odebrano dłużnikowi zarząd własny i wyznaczono zarządcę w osobie Spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. w Warszawie (KRS nr 0000591282); III. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir; IV. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015. poz. 978), a postępowanie ma charakter postępowania głównego. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia tego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 162/2016 (5047) z dnia 23 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21296

Dodano: 2016-08-27 10:09:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Zakład Dziewiarski EMITEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-06-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21335. ZAKŁAD DZIEWIARSKI „EMITEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Choszcznie. KRS 0000158301. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 kwietnia 2003 r., sygn. akt XII GU 110/16, XII GUp 50/16. [BMSiG-21864/2016] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3 czerwca 2016 roku ogłoszono upadłość dłużnika Zakładu Dziewiarskiego „Emitex” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Choszcznie, ul. Jagiełły 11 - nr KRS 0000158301, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 50/16. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń, wyznaczono zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Artura Łopuszko, nr licencji 989. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2013 roku (tekst jedn. Dz. U.2015, poz. 233). MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21335

Dodano: 2016-08-27 10:13:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Zakład Dziewiarski EMITEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21335. ZAKŁAD DZIEWIARSKI „EMITEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Choszcznie. KRS 0000158301. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 kwietnia 2003 r., sygn. akt XII GU 110/16, XII GUp 50/16. [BMSiG-21864/2016] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3 czerwca 2016 roku ogłoszono upadłość dłużnika Zakładu Dziewiarskiego „Emitex” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Choszcznie, ul. Jagiełły 11 - nr KRS 0000158301, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 50/16. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń, wyznaczono zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Artura Łopuszko, nr licencji 989. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2013 roku (tekst jedn. Dz. U.2015, poz. 233). MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21335

Dodano: 2016-08-27 10:13:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Spółdzielnia Sadownicza POLFRUT w upadłości likwidacyjnej

2016-07-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21336. SPÓŁDZIELNIA SADOWNICZA „POLFRUT” w Łęczeszycach. KRS 0000172624. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 września 2003 r., sygn. akt V GU 176/16. [BMSiG-21868/2016] Postanowieniem z dnia 25 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku: Spółdzielni Sadowniczej „Polfrut” w Łęczeszycach o ogłoszenie upadłości postanawia: oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, ogłosić upadłość Spółdzielni Sadowniczej „Polfrut” w Łęczeszycach, obejmującą likwidację majątku. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Lechowicza. Wyznaczono syndyka w osobie Wojciecha Kapusty, wpisanego na listę licencjonowanych syndyków pod pozycją 290. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie do 25 października 2016 roku. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie do 25 października 2016 roku, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21336

Dodano: 2016-08-27 10:17:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Spółdzielnia Sadownicza POLFRUT w upadłości likwidacyjnej

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21336. SPÓŁDZIELNIA SADOWNICZA „POLFRUT” w Łęczeszycach. KRS 0000172624. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 września 2003 r., sygn. akt V GU 176/16. [BMSiG-21868/2016] Postanowieniem z dnia 25 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku: Spółdzielni Sadowniczej „Polfrut” w Łęczeszycach o ogłoszenie upadłości postanawia: oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, ogłosić upadłość Spółdzielni Sadowniczej „Polfrut” w Łęczeszycach, obejmującą likwidację majątku. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Lechowicza. Wyznaczono syndyka w osobie Wojciecha Kapusty, wpisanego na listę licencjonowanych syndyków pod pozycją 290. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie do 25 października 2016 roku. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie do 25 października 2016 roku, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21336

Dodano: 2016-08-27 10:17:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Andrzej Gragowski ANPLAST

2016-08-09 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 21385. Grabowski Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ANPLAST Andrzej Grabowski w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GR 26/16, X GRp 7/16. [BMSiG-21889/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2016 r. wydanym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt X GR 26/16: 1) otworzył przyspieszone postępowania układowe Andrzeja Grabowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Anplast Andrzej Grabowski [numer PESEL 52061405410, numer NIP 5210402339], 2) wyznaczył Sędziego komisarza w osobie: SSR Piotra Pełczyńskiego, 3) wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie: Mariana Korusa (nr licencji 199), 4) wskazał, że otwarte postępowanie należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów, podając jako podstawę art. 342 ust.1 Prawa restrukturyzacyjnego a otwarte postępowanie ma charakter postepowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie toczy się pod sygnaturą akt X GRp 7/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21385

Dodano: 2016-08-27 10:22:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Andrzej Gragowski ANPLAST

2016-08-24 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 21385. Grabowski Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ANPLAST Andrzej Grabowski w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GR 26/16, X GRp 7/16. [BMSiG-21889/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2016 r. wydanym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt X GR 26/16: 1) otworzył przyspieszone postępowania układowe Andrzeja Grabowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Anplast Andrzej Grabowski [numer PESEL 52061405410, numer NIP 5210402339], 2) wyznaczył Sędziego komisarza w osobie: SSR Piotra Pełczyńskiego, 3) wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie: Mariana Korusa (nr licencji 199), 4) wskazał, że otwarte postępowanie należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów, podając jako podstawę art. 342 ust.1 Prawa restrukturyzacyjnego a otwarte postępowanie ma charakter postepowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie toczy się pod sygnaturą akt X GRp 7/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 163/2016 (5048) z dnia 24 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21385

Dodano: 2016-08-27 10:22:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Chmura Edward - EURO MAX I.T. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21427. Chmura Edward prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EURO MAX I.T. w upadłośći w Jarosławiu. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłośćiowych, sygn. akt V GU 149/16. [BMSiG-21977/2016] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w dniu 8 sierpnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt V GU 149/16 postanowił: I. ogłosić upadłość Dłużnika: Edward Chmura prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EURO-MAX I.T. w Jarosławiu, NIP 7921419803, REGON 650212368, II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzy Młynarski; III. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Paweł Janda; IV. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Piotr Sitko, nr licencji 816; V. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191 z późn. zm., dalej jako rozporządzenie nr 1346/2000), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia nr 1346/2000, VIII. kosztami postępowania obciążyć dłużnika. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt V GUp 106/16). MSiG → Rocznik 2016 → Numer 164/2016 (5049) z dnia 25 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21427

Dodano: 2016-08-27 10:27:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Chmura Edward - EURO MAX I.T. w upadłości likwidacyjnej

2016-08-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21427. Chmura Edward prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EURO MAX I.T. w upadłośći w Jarosławiu. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłośćiowych, sygn. akt V GU 149/16. [BMSiG-21977/2016] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w dniu 8 sierpnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt V GU 149/16 postanowił: I. ogłosić upadłość Dłużnika: Edward Chmura prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EURO-MAX I.T. w Jarosławiu, NIP 7921419803, REGON 650212368, II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzy Młynarski; III. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Paweł Janda; IV. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Piotr Sitko, nr licencji 816; V. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191 z późn. zm., dalej jako rozporządzenie nr 1346/2000), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia nr 1346/2000, VIII. kosztami postępowania obciążyć dłużnika. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt V GUp 106/16). MSiG → Rocznik 2016 → Numer 164/2016 (5049) z dnia 25 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21427

Dodano: 2016-08-27 10:27:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Podłogi Łańcuckie Marek Grabiec w upadłości likwidacyjnej

2016-08-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21437. Grabiec Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Podłogi Łańcuckie Marek Grabiec w upadłości w Łańcucie. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 137/16, V GUp 103/16. [BMSiG-22013/2016] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w dniu 9 sierpnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt V GU 137/16 postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika: Marek Grabiec prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Podłogi Łańcuckie Marek Grabiec w Łańcucie, NIP 7931210335, REGON 180092235, II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzy Młynarski; III. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Lesław Zawada; IV. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Piotr Sitko, nr licencji 816; V. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1 s. 191 z późn. zm. dalej jako rozporządzenie nr 1346/2000), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia nr 1346/2000; VIII. kosztami postępowania obciążyć dłużnika. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt V GUp 103/16). MSiG → Rocznik 2016 → Numer 164/2016 (5049) z dnia 25 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21437

Dodano: 2016-08-27 10:33:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Podłogi Łańcuckie Marek Grabiec w upadłości likwidacyjnej

2016-08-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21437. Grabiec Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Podłogi Łańcuckie Marek Grabiec w upadłości w Łańcucie. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 137/16, V GUp 103/16. [BMSiG-22013/2016] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w dniu 9 sierpnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt V GU 137/16 postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika: Marek Grabiec prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Podłogi Łańcuckie Marek Grabiec w Łańcucie, NIP 7931210335, REGON 180092235, II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzy Młynarski; III. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Lesław Zawada; IV. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Piotr Sitko, nr licencji 816; V. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1 s. 191 z późn. zm. dalej jako rozporządzenie nr 1346/2000), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia nr 1346/2000; VIII. kosztami postępowania obciążyć dłużnika. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt V GUp 103/16). MSiG → Rocznik 2016 → Numer 164/2016 (5049) z dnia 25 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21437

Dodano: 2016-08-27 10:33:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

CRANN Sp. z o.o.

2016-05-25 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 21673. CRANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie. KRS 0000196125. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lutego 2004 r., sygn. akt VIII GR 16/16, VIII GRp 4/16. [BMSiG-22159/2016] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 25.05.2016 r., sygn. akt: VIII GR 16/16: I. otworzono przyspieszone postępowanie układowe dłużnika CRANN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Budryka 4, 30-072 Kraków, numer KRS 0000196125; II. wyznaczono sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Bartosza Suchmiela; III. jako nadzorcę sądowego wyznaczono Karola Tatarę (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 682); IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978 z późn. zm.). Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z art. 237 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w MSiG postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Przyspieszone postępowanie układowe prowadzone będzie pod sygn. VIII GRp 4/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21673

Dodano: 2016-08-27 10:47:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

CRANN Sp. z o.o.

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 21673. CRANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie. KRS 0000196125. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lutego 2004 r., sygn. akt VIII GR 16/16, VIII GRp 4/16. [BMSiG-22159/2016] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 25.05.2016 r., sygn. akt: VIII GR 16/16: I. otworzono przyspieszone postępowanie układowe dłużnika CRANN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Budryka 4, 30-072 Kraków, numer KRS 0000196125; II. wyznaczono sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Bartosza Suchmiela; III. jako nadzorcę sądowego wyznaczono Karola Tatarę (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 682); IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978 z późn. zm.). Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z art. 237 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w MSiG postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Przyspieszone postępowanie układowe prowadzone będzie pod sygn. VIII GRp 4/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21673

Dodano: 2016-08-27 10:48:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Marvink Stefankowski, Podgórski Sp. Jawna w upadłości układowej

2016-08-09 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania o zmianę układu

Poz. 21677. MARVINK STEFANKOWSKI, PODGÓRSKI SPÓŁKA JAWNA w Kobyłce. KRS 0000037505. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 sierpnia 2001 r., sygn. akt X GUu 5/16, X GUp 490/16. [BMSiG-22081/2016] Postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2016 r., sygn. akt X GUu 5/16, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy: 1. Otworzył postępowanie o zmianę układu wobec Marvink Stefankowski, Podgórski spółki jawnej z siedzibą w Kobyłce (KRS 0000037505), 2. Wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej, 3. Wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Ireneusza Kaczorek. Otwarte postępowanie toczy się pod sygn. akt X GUp 490/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21677

Dodano: 2016-08-27 10:51:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

FITEN S.A.

2016-08-26 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 21678. FITEN SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000274060. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 lutego 2007 r., sygn. akt X GR 19/16/12. [BMSiG-21913/2016] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, postanowieniem z 10 sierpnia 2016 r., sygn. akt X GR 19/16/12: 1. otworzył postępowanie sanacyjne FITEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Renaty Michalak, 3. wyznaczył zarządcę w osobie PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000546300), 4. zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu oraz wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawa restrukturyzacyjnego (Dz. U. 2015, poz. 978 z późn. zm.), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi dłużnika w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21678

Dodano: 2016-08-27 10:56:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

FITEN S.A.

2016-08-26 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 21678. FITEN SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000274060. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 lutego 2007 r., sygn. akt X GR 19/16/12. [BMSiG-21913/2016] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, postanowieniem z 10 sierpnia 2016 r., sygn. akt X GR 19/16/12: 1. otworzył postępowanie sanacyjne FITEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Renaty Michalak, 3. wyznaczył zarządcę w osobie PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000546300), 4. zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu oraz wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawa restrukturyzacyjnego (Dz. U. 2015, poz. 978 z późn. zm.), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi dłużnika w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 165/2016 (5050) z dnia 26 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21678

Dodano: 2016-08-27 10:56:27 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK