Informacje

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kręgowska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2016-05-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15931. Kręgowska Danuta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 140/16, XI GUp 127/16. [BMSiG-16075/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 maja 2016 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 140/16, ogłosił upadłość Danuty Kręgowskiej, PESEL 52111702386, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 127/16. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Doroty Strzesak. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 121/2016 (5006) z dnia 24 czerwca 2016 r. → Pozycja 15931

Dodano: 2016-09-26 07:51:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kręgowska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2016-06-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15931. Kręgowska Danuta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 140/16, XI GUp 127/16. [BMSiG-16075/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 maja 2016 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 140/16, ogłosił upadłość Danuty Kręgowskiej, PESEL 52111702386, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 127/16. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Doroty Strzesak. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 121/2016 (5006) z dnia 24 czerwca 2016 r. → Pozycja 15931

Dodano: 2016-09-26 07:51:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Piechnicki Michał w upadłości likwidacyjnej

2016-05-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15932. Piechnicki Michał. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 105/16, XI GUp 130/16. [BMSiG-16081/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 maja 2016 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 105/16, ogłosił upadłość dłużnika Michała Piechnickiego (PESEL: 54092603531), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 130/16. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Agaty Perlińskiej. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 121/2016 (5006) z dnia 24 czerwca 2016 r. → Pozycja 15932

Dodano: 2016-09-26 07:53:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Piechnicki Michał w upadłości likwidacyjnej

2016-06-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15932. Piechnicki Michał. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 105/16, XI GUp 130/16. [BMSiG-16081/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 maja 2016 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 105/16, ogłosił upadłość dłużnika Michała Piechnickiego (PESEL: 54092603531), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 130/16. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Agaty Perlińskiej. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 121/2016 (5006) z dnia 24 czerwca 2016 r. → Pozycja 15932

Dodano: 2016-09-26 07:53:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łacic Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2016-06-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15933. Łacic Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 688/16. [BMSiG-16117/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie o sygn. akt X GU 688/16 ogłosił upadłość Małgorzaty Łacic - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałej w Jabłonnie przy ul. Przylesie 7B m. 26, numer PESEL 76111600840, obejmująca likwidację majątku dłużnika, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz doradcy restrukturyzacyjnego - syndyka w osobie Wioletty Wydrzyńskiej (nr licencji 162). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 121/2016 (5006) z dnia 24 czerwca 2016 r. → Pozycja 15933

Dodano: 2016-09-26 08:00:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łacic Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2016-06-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15933. Łacic Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 688/16. [BMSiG-16117/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie o sygn. akt X GU 688/16 ogłosił upadłość Małgorzaty Łacic - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałej w Jabłonnie przy ul. Przylesie 7B m. 26, numer PESEL 76111600840, obejmująca likwidację majątku dłużnika, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz doradcy restrukturyzacyjnego - syndyka w osobie Wioletty Wydrzyńskiej (nr licencji 162). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 121/2016 (5006) z dnia 24 czerwca 2016 r. → Pozycja 15933

Dodano: 2016-09-26 08:00:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Nowak Marek w upadłości likwidacyjnej

2016-04-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15934. Nowak Marek. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 240/16, XI GUp 123/16. [BMSiG-16065/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2016 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 240/16 ogłosił upadłość dłużnika Marka Nowaka, nr PESEL 61081302278; zamieszkałego w miejscowości Rożnowice, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 123/16. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należą- cych do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono syndyka w osobie Arkadiusza Nawrockiego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 121/2016 (5006) z dnia 24 czerwca 2016 r. → Pozycja 15934

Dodano: 2016-09-26 08:24:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Nowak Marek w upadłości likwidacyjnej

2016-06-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15934. Nowak Marek. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 240/16, XI GUp 123/16. [BMSiG-16065/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2016 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 240/16 ogłosił upadłość dłużnika Marka Nowaka, nr PESEL 61081302278; zamieszkałego w miejscowości Rożnowice, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 123/16. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należą- cych do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono syndyka w osobie Arkadiusza Nawrockiego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 121/2016 (5006) z dnia 24 czerwca 2016 r. → Pozycja 15934

Dodano: 2016-09-26 08:24:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Walczak Zdzisław Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2016-04-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15935. Walczak Zdzisław Kazimierz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 68/16, XI GUp 124/16. [BMSiG-16069/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2016 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 68/16, ogłosił upadłość dłużnika Zdzisława Kazimierza Walczaka, nr PESEL 42110502537, zamieszkałego w Poznaniu, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 124/16. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 121/2016 (5006) z dnia 24 czerwca 2016 r. → Pozycja 15935

Dodano: 2016-09-26 08:26:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Walczak Zdzisław Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2016-06-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15935. Walczak Zdzisław Kazimierz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 68/16, XI GUp 124/16. [BMSiG-16069/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2016 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 68/16, ogłosił upadłość dłużnika Zdzisława Kazimierza Walczaka, nr PESEL 42110502537, zamieszkałego w Poznaniu, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 124/16. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 121/2016 (5006) z dnia 24 czerwca 2016 r. → Pozycja 15935

Dodano: 2016-09-26 08:26:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wegner Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2016-06-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15936. Wegner Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 186/16. [BMSiG-16089/2016] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 13.06.2016 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 186/16 ogłosił upadłość Małgorzaty Wegner (numer PESEL 76030401687), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Tadeusza Rozy, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Grudziądzka 45. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 121/2016 (5006) z dnia 24 czerwca 2016 r. → Pozycja 15936

Dodano: 2016-09-26 08:28:18 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2016-09-26 08:28:57

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wegner Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2016-06-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15936. Wegner Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 186/16. [BMSiG-16089/2016] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 13.06.2016 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 186/16 ogłosił upadłość Małgorzaty Wegner (numer PESEL 76030401687), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Tadeusza Rozy, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Grudziądzka 45. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 121/2016 (5006) z dnia 24 czerwca 2016 r. → Pozycja 15936

Dodano: 2016-09-26 08:28:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brzozowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2016-06-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15937. Brzozowski Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 422/16. [BMSiG-16119/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie o sygn. akt X GU 422/16 ogłosił upadłość Tomasza Brzozowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałego w Izabelinie przy ul. Końcowej 32, numer PESEL 67091911831, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Wioletty Wydrzyńskiej (nr licencji 162). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 121/2016 (5006) z dnia 24 czerwca 2016 r. → Pozycja 15937

Dodano: 2016-09-26 08:32:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brzozowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2016-06-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15937. Brzozowski Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 422/16. [BMSiG-16119/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie o sygn. akt X GU 422/16 ogłosił upadłość Tomasza Brzozowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałego w Izabelinie przy ul. Końcowej 32, numer PESEL 67091911831, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Wioletty Wydrzyńskiej (nr licencji 162). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 121/2016 (5006) z dnia 24 czerwca 2016 r. → Pozycja 15937

Dodano: 2016-09-26 08:32:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Judka Rafał w upadłości likwidacyjnej

2016-06-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16066. Judka Rafał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 372/16. [BMSiG-16273/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 czerwca 2016 r. ogłosił upadłość Rafała Judka (PESEL 88041803352), zamieszkałego w Ząbkach jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Jarosława Liśkiewicza. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Czerniakowskiej 100A, podając sygn. akt X GUp 372/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16066

Dodano: 2016-09-26 09:04:58 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2016-09-26 09:05:06

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Judka Rafał w upadłości likwidacyjnej

2016-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16066. Judka Rafał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 372/16. [BMSiG-16273/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 czerwca 2016 r. ogłosił upadłość Rafała Judka (PESEL 88041803352), zamieszkałego w Ząbkach jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Jarosława Liśkiewicza. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Czerniakowskiej 100A, podając sygn. akt X GUp 372/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16066

Dodano: 2016-09-26 09:05:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Batog Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2016-06-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16067. Batog Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 123/16, XIV GUp 71/16. [BMSiG-16255/2016] XIV GU 123/16 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 czerwca 2016 roku ogłosił upadłość Krzysztofa Batoga, numer PESEL 74071915374, zamieszkałego w Łodzi przy ulicy Boya Żeleńskiego 8a m. 12, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Małgorzatę Strzelecką, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 999. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 71/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16067

Dodano: 2016-09-26 09:08:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Batog Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2016-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16067. Batog Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 123/16, XIV GUp 71/16. [BMSiG-16255/2016] XIV GU 123/16 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 czerwca 2016 roku ogłosił upadłość Krzysztofa Batoga, numer PESEL 74071915374, zamieszkałego w Łodzi przy ulicy Boya Żeleńskiego 8a m. 12, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Małgorzatę Strzelecką, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 999. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 71/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16067

Dodano: 2016-09-26 09:08:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Ludwiszewski Robert w upadłości likwidacyjnej

2016-06-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16068. Ludwiszewski Robert. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 52/16. [BMSiG-16288/2016] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie V GUp 52/16 ogłoszona została upadłość Roberta Ludwiszewskiego, zamieszkałego przy ul. Kościuszki 9/5, 87-100 Toruń, numer PESEL 75071704519, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Stelli Czołgowskiej, urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Nowakowskiego, adres: 87-100 Toruń, ul. Korfantego 16. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16068

Dodano: 2016-09-26 09:11:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Ludwiszewski Robert w upadłości likwidacyjnej

2016-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16068. Ludwiszewski Robert. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 52/16. [BMSiG-16288/2016] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie V GUp 52/16 ogłoszona została upadłość Roberta Ludwiszewskiego, zamieszkałego przy ul. Kościuszki 9/5, 87-100 Toruń, numer PESEL 75071704519, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Stelli Czołgowskiej, urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Nowakowskiego, adres: 87-100 Toruń, ul. Korfantego 16. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16068

Dodano: 2016-09-26 09:12:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

COMPARPOL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24137. COMPARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Policach. KRS 0000195268. SĄD REJONOWY SZCZECIN- -CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2004 r., sygn. akt XII GUp 35/15. [BMSiG-24673/2016] W związku ze sporządzeniem i przekazaniem przez syndyka listy wierzytelności z dnia 14 lipca 2016 roku sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym „COMPARPOL” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Policach, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 35/15 - Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydziału XII Gospodarczego, ul. Narutowicza 19, pokój 110, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Gazecie Wyborczej (wydaniu lokalnym) i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 186/2016 (5071) z dnia 26 września 2016 r. → Pozycja 24137

Dodano: 2016-09-26 19:15:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Dyrbusz Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2016-09-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24138. Dyrbusz Ryszard. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 13/16. [BMSiG-24671/2016] W związku ze sporządzeniem i przekazaniem Sędziemu komisarzowi przez syndyka listy wierzytelności z dnia 2 sierpnia 2016 roku w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ryszarda Dyrbusza - sygn. akt XII GUp 13/16 - sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19, pokój 110, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 186/2016 (5071) z dnia 26 września 2016 r. → Pozycja 24138

Dodano: 2016-09-26 19:15:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Firefly Creation Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24139. FIREFLY CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000395038. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2011 r., sygn. akt X GUp 41/14. [BMSiG-24729/2016] Syndyk masy upadłości Firefly Creation sp. z o.o. w upadło- ści likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000395038, niniejszym informuje, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Lista wierzytelności znajduje się w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, gdzie może być przeglądana przez każdego zainteresowanego. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 186/2016 (5071) z dnia 26 września 2016 r. → Pozycja 24139

Dodano: 2016-09-26 19:16:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Okoń Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2016-09-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24140. Okoń Grzegorz. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 14/16. [BMSiG-24670/2016] W związku z przekazaniem przez syndyka w dniu 7 wrze- śnia 2016 r. uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Okonia w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XII GUp 14/16, Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19 pokój 110, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 186/2016 (5071) z dnia 26 września 2016 r. → Pozycja 24140

Dodano: 2016-09-26 19:16:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Gruszczyńska Renata w upadłości likwidacyjnej

2016-09-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24141. Gruszczyńska Beata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 117/15. [BMSiG-24754/2016] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. - Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 roku (art. 449 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Renaty Gruszczyńskiej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 402, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć do sędziego komisarza sprzeciw zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 117/15. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 186/2016 (5071) z dnia 26 września 2016 r. → Pozycja 24141

Dodano: 2016-09-26 19:18:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

JAGODEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24142. JAGODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Jastrzębiu-Zdroju. KRS 0000205135. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 kwietnia 2004 r., sygn. akt XII GUp 96/15. [BMSiG-24746/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 96/15 dotyczącej upadłości Jagodex Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któ- remu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 186/2016 (5071) z dnia 26 września 2016 r. → Pozycja 24142

Dodano: 2016-09-26 19:18:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24143. MOSTOSTAL CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Rudzie Śląskiej. KRS 0000072775. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 grudnia 2001 r., sygn. akt XII GUp 20/11. [BMSiG-24755/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 20/11 dotyczącej upadłości Mostostal Chojnice S.A., syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi IV uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 186/2016 (5071) z dnia 26 września 2016 r. → Pozycja 24143

Dodano: 2016-09-26 19:19:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Perliński Józef w upadłości likwidacyjnej

2016-09-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24144. Perliński Józef. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 9/16. [BMSiG-24756/2016] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. - Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 roku (art. 449 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Józefa Perlińskiego. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 402, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć do sędziego komisarza sprzeciw zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt: XIV GUp 9/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 186/2016 (5071) z dnia 26 września 2016 r. → Pozycja 24144

Dodano: 2016-09-26 19:19:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "BRAWO" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24145. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „BRAWO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Radzionkowie. KRS 0000080648. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 stycznia 2002 r., sygn. akt XII GUp 18/14. [BMSiG-24734/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 18/14 dotyczącej upadłości Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BRAWO” Sp. z o.o. w Radzionkowie, syndyk masy upadłości dnia 29 sierpnia 2016 r. przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 186/2016 (5071) z dnia 26 września 2016 r. → Pozycja 24145

Dodano: 2016-09-26 19:20:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

ROCZNIAK RECYKLING SYSTEM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24146. ROCZNIAK RECYKLING SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wilkanowie. KRS 0000152721. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2003 r., sygn. akt V GUp 15/16. [BMSiG-24731/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „ROCZNIAK RECYKLING SYSTEM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wilkanowie, sygn. akt V GUp 15/16, informuje, że została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście może składać sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 186/2016 (5071) z dnia 26 września 2016 r. → Pozycja 24146

Dodano: 2016-09-26 19:21:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Zakład Wielobranżowy "MADPO" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24147. ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY „MADPO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Choszcznie. KRS 0000116052. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 czerwca 2002 r, sygn. akt XII GUp 85/09. [BMSiG-24672/2016] W związku z przekazaniem przez syndyka w dniu 12 sierpnia 2016 r. uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym: Zakładu Wielobranżowego „MADPO” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Choszcznie, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 85/09 - Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19, pokój 110, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - wydaniu lokalnym i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 186/2016 (5071) z dnia 26 września 2016 r. → Pozycja 24147

Dodano: 2016-09-26 19:21:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Tchórzewska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2016-09-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24148. Tchórzewska Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 137/16. [BMSiG-24654/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.1 Prawa upadłościowego została sporządzona lista wierzytelności Ewy Tchórzewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 137/16). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, pokój 252, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania - wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 186/2016 (5071) z dnia 26 września 2016 r. → Pozycja 24148

Dodano: 2016-09-26 19:22:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Euro-Zoo Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-26 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24149. EURO-ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Markach. KRS 0000057955. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 października 2001 r., sygn. akt X GUp 54/15. [BMSiG-24650/2016] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył oddzielny plan podziału środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości EURO-ZOO Sp. z o.o. z siedzibą w Markach (sygn. akt X GUp 54/15) obejmującej zabudowane działki położone w Markach przy ulicy Szpitalnej 1C, opisane w Księgach Wieczystych nr WA1W/0039014/5 i WA1W/00023496/2. Oddzielny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty stosownie do przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 186/2016 (5071) z dnia 26 września 2016 r. → Pozycja 24149

Dodano: 2016-09-26 19:23:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

LUDUS PARTNER Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-26 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24150. „LUDUS PARTNER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie. KRS 0000195308. SĄD REJONOWY SZCZECIN- -CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 marca 2004 r., sygn. akt XII GUp 2/15. [BMSiG-24674/2016] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 13 lipca 2016 r. częściowego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym LUDUS PARTNER spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 2/15 - sędzia komisarz ogłasza, iż częściowy plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19, pokój 110, i poucza o prawie złożenia zarzutów co do planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 186/2016 (5071) z dnia 26 września 2016 r. → Pozycja 24150

Dodano: 2016-09-26 19:23:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Euro-Zoo Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-26 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24151. EURO-ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Markach. KRS 0000057955. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 października 2001 r., sygn. akt X GUp 54/15. [BMSiG-24651/2016] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył częściowy plan podziału funduszy masy obejmujący wierzytelności kategorii I w postępowaniu upadłościowym EURO-ZOO Sp. z o.o. z siedzibą w Markach (sygn. akt X GUp 54/15). Częściowy plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty stosownie do art. 349 Prawa upadłościowego i naprawczego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 186/2016 (5071) z dnia 26 września 2016 r. → Pozycja 24151

Dodano: 2016-09-26 19:24:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Prodrew Elewacja Drewniane Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-26 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 24152. PRODREW ELEWACJE DREWNIANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Nieznaniu. KRS 0000338492. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 października 2009 r., sygn. akt XII GUp 30/13. [BMSiG-24675/2016] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2016 roku umorzono postępowanie upadłościowe Prodrew Elewacje Drewniane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nieznaniu w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XII GUp 30/13. Jednocześnie Sąd poucza o prawie do wniesienia zażalenia na ww. postanowienie, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w dzienniku „Kurier Szczeciński” oraz w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 186/2016 (5071) z dnia 26 września 2016 r. → Pozycja 24152

Dodano: 2016-09-26 19:26:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Alucon Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-26 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 24153. „ALUCON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu. KRS 0000493785. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 stycznia 2014 r., sygn. akt VIII GUp 49/14. [BMSiG-24740/2016] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 49/14, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, postanowieniem z 22 sierpnia 2016 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego - obejmującego likwidację majątku upadłego - „ALUCON” Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 186/2016 (5071) z dnia 26 września 2016 r. → Pozycja 24153

Dodano: 2016-09-26 19:27:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

ENERGOPROJEKT GLIWICE S.A. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 24154. „ENERGOPROJEKT GLIWICE SPÓŁKA AKCYJNA” W UPADŁOŚCI w Gliwicach. KRS 0000069811. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 grudnia 2001 r., sygn. akt XII GUp 75/16. [BMSiG-24724/2016] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygnatura akt: XII GUp 75/16, informuje, iż: syndyk masy upadłości ENERGOPROJEKT GLIWICE SA W UPADŁOŚCI z siedzibą: ul. Zygmunta Starego 11, Gliwice, KRS 0000069811, ogłasza w trybie art. 316 i nast. Prawa upadłościowego pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego w związku z art. 55² Kodeksu cywilnego. Cena wywoławcza netto wynosi 8 834 000,00 zł (słownie: osiem milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100). 1. W skład przedsiębiorstwa wchodzi: a. prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Gliwicach, przy ulicy Zygmunta Starego 11, objętego księgą wieczystą nr GL1G/00011106/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, stanowiącego działkę nr 1043 o pow. 0,5763 ha wraz z prawem własności budynków oraz urządzeniami budowlanymi stanowiącymi odrębną nieruchomość szczegółowo określonymi w operacie szacunkowym; b. pozostałe środki trwałe; c. wyposażenie; d. wartości niematerialne i prawne (składniki niematerialne); e. należności i wierzytelności powstałe do dnia ogłoszenia upadłości, wymienione w operacie szacunkowym. W skład przedsiębiorstwa oferowanego do sprzedaży wchodzą wyłącznie składniki materialne i niematerialne wymienione i oszacowane w operacie szacunkowym. Wyłącza się ze sprzedaży przedsiębiorstwa w szczególności: a. środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie przedsiębiorstwa, b. prawa z umów, c. całość dokumentacji w tym: dokumentacja księgowa, pracownicza, finansowa, handlowa, projektowa i archiwalna, d. licencje, patenty i inne prawa własności przemysłowej, e. majątkowe prawa pokrewne. Syndyk zastrzega sobie prawo użytkowania pomieszczeń biurowych w budynku oficyny o powierzchni użytkowej 192,19 m2 za cenę 1 zł m² oraz pomieszczeń magazynowych w piwnicach o pow. 400 m2 za cenę 0,50 zł m² do czasu zakończenia postępowania upadłościowego z możliwością wcześniejszego zdawania zbędnych pomieszczeń. 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zakupu w języku polskim, podpisanej przez oferenta lub pełnomocnika, zawierającej: a) szczegółowe określenie oferenta - imię i nazwisko; dokładny adres, numer PESEL; a w przypadku przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjnej w rozumieniu art. 331 k.c. - firmę oraz siedzibę; NIP i REGON oferenta; numer telefonu kontaktowego lub inne dane umożliwiające identyfikację oferenta i nawiązanie z nim kontaktu; b) informację, czy oferent jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeżeli w Krajowym Rejestrze Sądowym, oferta powinna zawierać numer KRS oraz stosowny odpis z rejestru; c) w przypadku udzielenia pełnomocnictwa - przedłożenie pełnomocnictwa w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopi do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta i złożenia oferty; d) oferowaną cenę nabycia netto w złotych, która nie może być niższa od ceny wywoławczej; e) oświadczenia oferenta złożone na formularzu pobranym w biurze syndyka, a określone w Regulaminie przetargu § 8 ust 3; f) dowód wpłaty wadium; g) numer rachunku bankowego, na który ewentualnie zostanie zwrócone wadium; h) w przypadku cudzoziemców pozwolenie lub promesę właściwych ministrów na zakup nieruchomości, gdy ich uzyskanie jest wymagane przez właściwe przepisy. Szczegółowe warunki przetargu, w tym w szczególności wymogi formalne oferty określa „Regulamin przetargu i aukcji na sprzedaż przedsiębiorstwa Energoprojekt Gliwice S.A. w upadłości w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 11, KRS 0000069811”, znajdujący się do wglądu w biurze syndyka. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwotę 883.400,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych 00/100), w terminie do dnia 26 października 2016 r. (decyduje data wpływu środków pieniężnych w złotych na rachunek upadłego przedsiębiorstwa), na rachunek bankowy Energoprojekt Gliwice S.A. w upadłości prowadzony przez: mBank 59 1140 1078 0000 4080 8800 1001 Pisemne oferty na zakup przedsiębiorstwa należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych dopiskiem: „Przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa Energoprojekt Gliwice SA w upadłości” w biurze syndyka masy upadłości Energoprojekt Gliwice S.A. w upadłości, 44-101 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 11, nie później niż do godz. 1300 dnia 26 października 2016 r. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia. Otwarcie oraz wybór oferty nastąpi w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23 w dniu 27 października 2016 r., o godz. 1000, w sali nr 112. Syndyk zastrzega sobie prawo wycofania przedmiotu z przetargu oraz prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz warunkach przetargu uzyskać można w biurze syndyka - ul. Zygmunta Starego 11, 44-101 Gliwice, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1300, gdzie również znajduje się do wglądu regulamin przetargu, wzór oświadczenia, które należy załączyć do oferty, operat szacunkowy dotyczący przedmiotu przetargu - kontakt tel.: 509 399 029, 535 077 127. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 186/2016 (5071) z dnia 26 września 2016 r. → Pozycja 24154

Dodano: 2016-09-26 19:32:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

PT JUNIOR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-26 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku

Poz. 24159. PT JUNIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Lublinie. KRS 0000110220. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 maja 2002 r., sygn. akt IX GUp 50/16. [BMSiG-24738/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego PT Junior Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (sygn. akt IX GUp 50/16) został sporządzony i złożony przez syndyka w dniu 2 września 2016 roku operat szacunkowy wyceny majątku rzeczowego przedsiębiorstwa upadłego PT Junior Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, obejmujący ruchomości oraz akcje. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o jego ukończeniu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 186/2016 (5071) z dnia 26 września 2016 r. → Pozycja 24159

Dodano: 2016-09-26 19:34:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szlażas Beata w upadłości likwidacyjnej

2016-09-26 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku

Poz. 24163. Szlażas Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 130/16. [BMSiG-24781/2016] Sędzia komisarz informuje, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Beaty Szlażas, sygn akt X GUp 130/16, syndyk ukończył i złożył do akt opis i oszacowanie wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Kazimierza Odnowiciela 10A. Z wyżej wymienionym opisem można zapoznać się w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. W terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 186/2016 (5071) z dnia 26 września 2016 r. → Pozycja 24163

Dodano: 2016-09-26 19:34:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

AVAMA INDUSTRIAL SOLUTIONS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-07-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24123. AVAMA INDUSTRIAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Katowicach. KRS 0000289414. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 października 2007 r., sygn. akt X GU 606/15/12, X GUp 61/16/12. [BMSiG-24693/2016] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 11 lipca 2016 roku, sygn. akt X GU 606/15/12, ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika AVAMA INDUSTRIAL SOLUTIONS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Katowicach, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000289414. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem: Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-40 Katowice, sygn. akt X GUp 61/16/12. W tym samym terminie wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania Sędziemu komisarzowi. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Renaty Michalak, a syndyka masy upadłości w osobie Franciszka Caga. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą X GUp 61/16/12. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 186/2016 (5071) z dnia 26 września 2016 r. → Pozycja 24123

Dodano: 2016-09-26 19:42:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

AVAMA INDUSTRIAL SOLUTIONS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24123. AVAMA INDUSTRIAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Katowicach. KRS 0000289414. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 października 2007 r., sygn. akt X GU 606/15/12, X GUp 61/16/12. [BMSiG-24693/2016] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 11 lipca 2016 roku, sygn. akt X GU 606/15/12, ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika AVAMA INDUSTRIAL SOLUTIONS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Katowicach, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000289414. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem: Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-40 Katowice, sygn. akt X GUp 61/16/12. W tym samym terminie wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania Sędziemu komisarzowi. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Renaty Michalak, a syndyka masy upadłości w osobie Franciszka Caga. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą X GUp 61/16/12. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 186/2016 (5071) z dnia 26 września 2016 r. → Pozycja 24123

Dodano: 2016-09-26 19:42:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

MATERZYŃSCY Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24132. MATERZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA w Warszawie. KRS 0000265093. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 października 2006 r., sygn. akt X GUp 544/16, X GU 986/16. [BMSiG-24678/2016] Sygn. akt X GUp 544/16 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie, postanowieniem z dnia 1 września 2016 roku, sygn. akt X GU 986/16, ogłosił upadłość „Materzyńscy” spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Syta 66A (KRS: 0000265093). Sąd uznał postępowanie upadłościowe „Materzyńscy” spółka jawna za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Jolanty Ogorzałek-Krzemińskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 673). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt X GUp 544/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 186/2016 (5071) z dnia 26 września 2016 r. → Pozycja 24132

Dodano: 2016-09-26 19:46:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

MATERZYŃSCY Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24132. MATERZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA w Warszawie. KRS 0000265093. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 października 2006 r., sygn. akt X GUp 544/16, X GU 986/16. [BMSiG-24678/2016] Sygn. akt X GUp 544/16 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie, postanowieniem z dnia 1 września 2016 roku, sygn. akt X GU 986/16, ogłosił upadłość „Materzyńscy” spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Syta 66A (KRS: 0000265093). Sąd uznał postępowanie upadłościowe „Materzyńscy” spółka jawna za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Jolanty Ogorzałek-Krzemińskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 673). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt X GUp 544/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 186/2016 (5071) z dnia 26 września 2016 r. → Pozycja 24132

Dodano: 2016-09-26 19:46:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Nawrocka Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2016-06-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16069. Nawrocka Jolanta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 72/16. [BMSiG-16259/2016] Sygn. akt XIV GU 72/16 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 czerwca 2016 roku ogłosił upadłość Jolanty Nawrockiej, numer PESEL 51010602687, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Huberta Sidowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 107. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 68/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16069

Dodano: 2016-09-26 21:13:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Nawrocka Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2016-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16069. Nawrocka Jolanta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 72/16. [BMSiG-16259/2016] Sygn. akt XIV GU 72/16 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 czerwca 2016 roku ogłosił upadłość Jolanty Nawrockiej, numer PESEL 51010602687, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Huberta Sidowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 107. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 68/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16069

Dodano: 2016-09-26 21:13:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Skuzińska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2016-06-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16070. Skuzińska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 358/16. [BMSiG-16265/2016] Postanowieniem z dnia 15 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Agnieszki Skuzińskiej, PESEL: 87052704120, zamieszkałej przy ul. Kamińskiego 20 m. 60, 03-130 Warszawa. Sąd określił, że Agnieszka Skuzińska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka masy upadłości w osobie Piotra Głodka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 102). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postę- powaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt X GUp 358/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16070

Dodano: 2016-09-26 21:15:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Skuzińska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2016-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16070. Skuzińska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 358/16. [BMSiG-16265/2016] Postanowieniem z dnia 15 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Agnieszki Skuzińskiej, PESEL: 87052704120, zamieszkałej przy ul. Kamińskiego 20 m. 60, 03-130 Warszawa. Sąd określił, że Agnieszka Skuzińska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka masy upadłości w osobie Piotra Głodka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 102). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postę- powaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt X GUp 358/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16070

Dodano: 2016-09-26 21:15:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Dowbor Barbara w upadłości likwidacyjnej

2016-06-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16071. Dowbor Barbara. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 48/16. [BMSiG-16172/2016] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie V GUp 48/16 ogłoszona została upadłość Barbary Dowbor, zamieszkałej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 45/5, 87-100 Toruń, numer PESEL 52032701024, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; obejmująca likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Stelli Czołgowskiej urzędującą w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień; adres: 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 6. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16071

Dodano: 2016-09-26 21:18:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Dowbor Barbara w upadłości likwidacyjnej

2016-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16071. Dowbor Barbara. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 48/16. [BMSiG-16172/2016] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie V GUp 48/16 ogłoszona została upadłość Barbary Dowbor, zamieszkałej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 45/5, 87-100 Toruń, numer PESEL 52032701024, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; obejmująca likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Stelli Czołgowskiej urzędującą w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień; adres: 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 6. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16071

Dodano: 2016-09-26 21:19:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Czarnecka Marzena w upadłości likwidacyjnej

2016-06-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16072. Czarnecka Marzena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 337/16, X GUp 326/16. [BMSiG-16184/2016] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 1 czerwca 2016 r., w sprawie o sygn. akt X GU 337/16, ogłosił upadłość Marzeny Czarneckiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 55110701400, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ziółkowskiej-Majkowskiej oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji 156. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt X GUp 326/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16072

Dodano: 2016-09-26 21:20:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Czarnecka Marzena w upadłości likwidacyjnej

2016-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16072. Czarnecka Marzena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 337/16, X GUp 326/16. [BMSiG-16184/2016] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 1 czerwca 2016 r., w sprawie o sygn. akt X GU 337/16, ogłosił upadłość Marzeny Czarneckiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 55110701400, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ziółkowskiej-Majkowskiej oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji 156. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt X GUp 326/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16072

Dodano: 2016-09-26 21:20:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Bugajski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2016-06-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16073. Bugajski Rafał. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 108/16. [BMSiG-16105/2016] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 14.06.2016 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 108/16 ogłosił upadłość Rafała Bugajskiego (numer PESEL 76042501812) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Tadeusza Rozy, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Grudziądzka 45. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16073

Dodano: 2016-09-26 21:22:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Bugajski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2016-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16073. Bugajski Rafał. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 108/16. [BMSiG-16105/2016] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 14.06.2016 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 108/16 ogłosił upadłość Rafała Bugajskiego (numer PESEL 76042501812) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Tadeusza Rozy, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Grudziądzka 45. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16073

Dodano: 2016-09-26 21:22:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Bodzek Joanna w upadłości likwidacyjnej

2016-05-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16074. Bodzek Joanna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 75/16 of. [BMSiG-16152/2016] Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 75/16 of ogłosił upadłość Joanny Bodzek, zamieszkałej w Bielsku-Białej, ul. Królewska 27, PESEL 70080513064, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Renaty Pilch, nr licencji 155. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego i naprawczego, powołując się na sygn. akt VI GU 75/16 of. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16074

Dodano: 2016-09-26 21:24:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Bodzek Joanna w upadłości likwidacyjnej

2016-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16074. Bodzek Joanna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 75/16 of. [BMSiG-16152/2016] Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 75/16 of ogłosił upadłość Joanny Bodzek, zamieszkałej w Bielsku-Białej, ul. Królewska 27, PESEL 70080513064, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Renaty Pilch, nr licencji 155. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego i naprawczego, powołując się na sygn. akt VI GU 75/16 of. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16074

Dodano: 2016-09-26 21:25:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kurowska Alicja w upadłości likwidacyjnej

2016-06-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16075. Kurowska Alicja. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 19/16, VIII GUp 60/16. [BMSiG-16157/2016] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 czerwca 2016 r., sygn. akt VIII GU 19/16, ogłosił upadłość Alicji Kurowskiej (PESEL: 58070706065), zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Słowiańskiej 4/4 (50-235 Wrocław), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, str. 1). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 60/16. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Poz. 16076. Kowal Zbigniew. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 247/16/3, X GUp 52/16/3. [BMSiG-16186/2016] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 21.06.2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 247/16/3, ogłosił upadłość Zbigniewa Kowala - zamieszkałego w Dąbrowie Górniczej, PESEL 57012604139, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Joanny Knast, a syndyka w osobie Mirosława Mozdżenia. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w stosunku do upadłego, w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy wskazać sygnaturę akt X GUp 52/16/3. Adres tut. Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16076

Dodano: 2016-09-26 21:27:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kurowska Alicja w upadłości likwidacyjnej

2016-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16075. Kurowska Alicja. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 19/16, VIII GUp 60/16. [BMSiG-16157/2016] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 czerwca 2016 r., sygn. akt VIII GU 19/16, ogłosił upadłość Alicji Kurowskiej (PESEL: 58070706065), zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Słowiańskiej 4/4 (50-235 Wrocław), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, str. 1). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 60/16. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Poz. 16076. Kowal Zbigniew. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 247/16/3, X GUp 52/16/3. [BMSiG-16186/2016] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 21.06.2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 247/16/3, ogłosił upadłość Zbigniewa Kowala - zamieszkałego w Dąbrowie Górniczej, PESEL 57012604139, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Joanny Knast, a syndyka w osobie Mirosława Mozdżenia. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w stosunku do upadłego, w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy wskazać sygnaturę akt X GUp 52/16/3. Adres tut. Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16076

Dodano: 2016-09-26 21:27:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Liberacki Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2016-06-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16077. Liberacki Jerzy. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 109/16, XIV GUp 69/16. [BMSiG-16277/2016] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 czerwca 2016 roku ogłosił upadłość Jerzego Liberackiego, numer PESEL 43030205870, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Kuśmierka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 498. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 69/16 MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16077

Dodano: 2016-09-26 21:29:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Liberacki Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2016-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16077. Liberacki Jerzy. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 109/16, XIV GUp 69/16. [BMSiG-16277/2016] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 czerwca 2016 roku ogłosił upadłość Jerzego Liberackiego, numer PESEL 43030205870, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Kuśmierka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 498. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 69/16 MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16077

Dodano: 2016-09-26 21:29:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Kiełbowicz Natalia w upadłości likwidacyjnej

2016-06-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16078. Kiełbowicz Natalia. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 53/16. [BMSiG-16287/2016] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie V GUp 53/16 ogłoszona została upadłość Natalii Kiełbowicz, zamieszkałej przy ul. Jana III Sobieskiego 4/3, 86-300 Grudziądz, numer PESEL 89112511860, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Leszka Jackiewicza urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Sylwestra Zięciaka; adres: 87-100 Toruń, ul. Warszawska 6/5. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16078

Dodano: 2016-09-26 21:44:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Kiełbowicz Natalia w upadłości likwidacyjnej

2016-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16078. Kiełbowicz Natalia. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 53/16. [BMSiG-16287/2016] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie V GUp 53/16 ogłoszona została upadłość Natalii Kiełbowicz, zamieszkałej przy ul. Jana III Sobieskiego 4/3, 86-300 Grudziądz, numer PESEL 89112511860, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Leszka Jackiewicza urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Sylwestra Zięciaka; adres: 87-100 Toruń, ul. Warszawska 6/5. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16078

Dodano: 2016-09-26 21:44:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Masalska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2016-06-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16079. Masalska Joanna. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GU 33/16 „of”, V GUp 34/16 „of”. [BMSiG-16212/2016] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt V GU 33/16 „of” ogłosił upadłość Joanny Masalskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 72121104705, zamieszkałej w Zielonej Górze, ul. Lipowa 10/5. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Annę Lichacz-Bujko, na syndyka Krzysztofa Piotrowskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłosili w dwóch egzemplarzach swoje wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 34/16, na adres: Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, pl. Słowiański 12, 65-950 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księ- dze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzić, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16079

Dodano: 2016-09-26 21:46:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Masalska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2016-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16079. Masalska Joanna. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GU 33/16 „of”, V GUp 34/16 „of”. [BMSiG-16212/2016] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt V GU 33/16 „of” ogłosił upadłość Joanny Masalskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 72121104705, zamieszkałej w Zielonej Górze, ul. Lipowa 10/5. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Annę Lichacz-Bujko, na syndyka Krzysztofa Piotrowskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłosili w dwóch egzemplarzach swoje wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 34/16, na adres: Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, pl. Słowiański 12, 65-950 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księ- dze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzić, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16079

Dodano: 2016-09-26 21:46:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rogozińska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2016-06-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16080. Rogozińska Sylwia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 360/16. [BMSiG-16175/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 16 czerwca 2016 r. postanowił: I. Ogłosić upadłość Sylwii Rogozińskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. W. Żywnego 23/87, 02-701 Warszawa, PESEL 81021906023. II. Określić, iż Sylwia Rogozińska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. III. Wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. IV. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt X GUp 360/16. V. Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). VI. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16080

Dodano: 2016-09-26 21:50:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rogozińska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2016-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16080. Rogozińska Sylwia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 360/16. [BMSiG-16175/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 16 czerwca 2016 r. postanowił: I. Ogłosić upadłość Sylwii Rogozińskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. W. Żywnego 23/87, 02-701 Warszawa, PESEL 81021906023. II. Określić, iż Sylwia Rogozińska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. III. Wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. IV. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt X GUp 360/16. V. Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). VI. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16080

Dodano: 2016-09-26 21:51:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sekuła Adam w upadłości likwidacyjnej

2016-06-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16081. Sekuła Adam. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 52/16. [BMSiG-16180/2016] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 1 czerwca 2016 r. ogłosił upadłość dłużnika Adama Sekuły - PESEL 75110311618, zamieszkałego w miejscowości 28-160 Wiślica, Kobylniki 25, określił, że upadły Adam Sekuła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka w osobie Piotra Skrzypka, nr licencji 254; wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, określił, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sygn. akt GUp 52/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16081

Dodano: 2016-09-26 22:59:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sekuła Adam w upadłości likwidacyjnej

2016-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16081. Sekuła Adam. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 52/16. [BMSiG-16180/2016] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 1 czerwca 2016 r. ogłosił upadłość dłużnika Adama Sekuły - PESEL 75110311618, zamieszkałego w miejscowości 28-160 Wiślica, Kobylniki 25, określił, że upadły Adam Sekuła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka w osobie Piotra Skrzypka, nr licencji 254; wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, określił, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sygn. akt GUp 52/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16081

Dodano: 2016-09-26 22:59:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Rydlewska Halina w upadłości likwidacyjnej

2016-06-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16083. Rydlewska Halina. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 51/16. [BMSiG-16281/2016] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie V GUp 51/16 ogłoszona została upadłość Haliny Rydlewskiej, zamieszkałej przy ul. Uśmiechu 3/3, 87-100 Toruń; numer PESEL 52030509426, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Stelli Czołgowskiej urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Sylwestra Zięciaka; adres: 87-100 Toruń, ul. Warszawska 6/5. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16083

Dodano: 2016-09-26 23:03:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Rydlewska Halina w upadłości likwidacyjnej

2016-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16083. Rydlewska Halina. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 51/16. [BMSiG-16281/2016] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie V GUp 51/16 ogłoszona została upadłość Haliny Rydlewskiej, zamieszkałej przy ul. Uśmiechu 3/3, 87-100 Toruń; numer PESEL 52030509426, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Stelli Czołgowskiej urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Sylwestra Zięciaka; adres: 87-100 Toruń, ul. Warszawska 6/5. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16083

Dodano: 2016-09-26 23:03:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Uzarska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2016-06-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16085. Uzarska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 366/16. [BMSiG-16167/2016] Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 1. ogłosił upadłość Katarzyny Uzarskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Magiera 22/22 (kod pocztowy: 01-856), numer PESEL 77013000581; 2. określił, iż Katarzyna Uzarska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Michała Górnickiego (nr licencji 886); 6. określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego Sygnatura akt X GUp 366/16 MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16085

Dodano: 2016-09-26 23:06:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Uzarska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2016-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16085. Uzarska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 366/16. [BMSiG-16167/2016] Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 1. ogłosił upadłość Katarzyny Uzarskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Magiera 22/22 (kod pocztowy: 01-856), numer PESEL 77013000581; 2. określił, iż Katarzyna Uzarska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Michała Górnickiego (nr licencji 886); 6. określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego Sygnatura akt X GUp 366/16 MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16085

Dodano: 2016-09-26 23:06:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Szymańska Paulina w upadłości likwidacyjnej

2016-06-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16087. Szymańska Paulina. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 169/16/3, X GUp 50/16/3. [BMSiG-16192/2016] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 21.06.2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 169/16/3, ogłosił upadłość Pauliny Szymańskiej - zamieszkałej w Bytomiu, PESEL 84092600122, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Joanny Knast, a syndyka w osobie Mirosława Mozdżenia. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w stosunku do upadłego, w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy wskazać sygnaturę akt X GUp 50/16/3. Adres tut. Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16087

Dodano: 2016-09-26 23:08:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Szymańska Paulina w upadłości likwidacyjnej

2016-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16087. Szymańska Paulina. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 169/16/3, X GUp 50/16/3. [BMSiG-16192/2016] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 21.06.2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 169/16/3, ogłosił upadłość Pauliny Szymańskiej - zamieszkałej w Bytomiu, PESEL 84092600122, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Joanny Knast, a syndyka w osobie Mirosława Mozdżenia. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w stosunku do upadłego, w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy wskazać sygnaturę akt X GUp 50/16/3. Adres tut. Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 122/2016 (5007) z dnia 27 czerwca 2016 r. → Pozycja 16087

Dodano: 2016-09-26 23:09:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

EQUUS S.A. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24274. EQUUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Katowicach. KRS 0000272098. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lutego 2007 r., sygn. akt X GUp 41/10/1. [BMSiG-24929/2016] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika „EQUUS” Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej w Katowicach, sygn. akt X GUp 41/10/1, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 lipca 2016 roku syndyk dłużnika przekazał Sędziemu komisarzowi III (trzecią) uzupełniającą listę wierzytelności w tym postępowaniu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24274

Dodano: 2016-09-27 20:32:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cichowlas Marek w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24275. Cichowlas Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 301/16. [BMSiG-24800/2016] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marka Cichowlas, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 301/16), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24275

Dodano: 2016-09-27 20:33:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

WIERNICKI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24276. „WIERNICKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Łowiczu. KRS 0000073296. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI- -ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2001 r., sygn. akt XIV GUp 16/15. [BMSiG-24901/2016] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 233) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 26 sierpnia 2016 roku uzupełniająca lista wierzytelności WIERNICKI Spółki z o.o. w Łowiczu w upadłości likwidacyjnej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 16/15 na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24276

Dodano: 2016-09-27 20:33:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Adamiak Marek w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24277. Adamiak Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 259/15. [BMSiG-24814/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marka Adamiaka, sygn. akt X GUp 259/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał trzecią uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24277

Dodano: 2016-09-27 21:21:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Wiewióra Anna w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24278. Wiewióra Anna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 32/16 lik „of”. [BMSiG-24944/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Wiewióra (NR PESEL 62111401970) w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt VI GUp 32/16 lik „of” - zawiadamia, iż w dniu 31 sierpnia 2016 roku syndyk przedłożył listę wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24278

Dodano: 2016-09-27 21:22:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Czerwińska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24279. Czerwińska Joanna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 28/16 „of”. [BMSiG-24925/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Joanny Czerwińskiej, sygn. akt VII GUp 28/16 „of”, ogłasza, że syndyk dnia 15 września 2016 r. złożył trzecie uzupełnienie listy wierzytelności. Uzupełnienie listy może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24279

Dodano: 2016-09-27 21:22:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

GALILEUS POLAND Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24280. GALILAEUS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000351515. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 marca 2010 r., sygn. akt X GUp 599/15. [BMSiG-24949/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Galilaeus Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 599/15, na podstawie art. 255 ust. 1 Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 2 września 2016 r. złożył na ręce Sędziego komisarza listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Galilaeus Poland Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i 257 Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24280

Dodano: 2016-09-27 21:23:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

BOSPHERA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24281. „BOSPHERA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Pogorzeli. KRS 0000284318 SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 lipca 2007 r., sygn. akt XI GUp 3/15. [BMSiG-24824/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 3/15 dot. upadłości BOSPHERA Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pogorzeli, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a; 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na uzupełniającej liści wierzytelności może złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24281

Dodano: 2016-09-27 21:24:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Głowacka Aneta w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24283. Głowacka Aneta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 207/16. [BMSiG-24917/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Anety Głowackiej (PESEL 77070800401), zamieszkałej w Warszawie, prowadzonego pod sygn. akt X GUp 207/16, zawiadamia, iż syndyk sporządził listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie 2 tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w MSiG można składać na ręce Sędziego komisarza sprzeciw do listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24283

Dodano: 2016-09-27 21:25:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Duraszyńska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24284. Duraszyńska Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt X GUp 12/16. [BMSiG-24803/2016] Sygn. akt X GUp 12/16 Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ewy Duraszyńskiej w upadłości likwidacyjnej, zamieszkałej w Warszawie, sygn. akt X GUp 12/16, ogłasza, że w dniu 8 września 2016 roku syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24284

Dodano: 2016-09-27 21:25:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Durakiewicz Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24285. Durakiewicz Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 414/15. [BMSiG-24808/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Agnieszki Durakiewicz, sygn. akt X GUp 414/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listę w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może wnieść do sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24285

Dodano: 2016-09-27 21:26:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Leśko Roman w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24286. Leśko Roman. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 15/15. [BMSiG-24904/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Romana Leśko (sygn. akt V GUp 15/15) zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. nr 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24286

Dodano: 2016-09-27 21:26:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

FARMOS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24287. FARMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000398287. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 października 2011 r., sygn. akt X GUp 499/15 Ap 1. [BMSiG-24783/2016] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym FARMOS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt X GUp 499/15 Ap 1, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył sędziemu komisarzowi w dniu 9 września 2016 r. listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na listach może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24287

Dodano: 2016-09-27 21:27:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kurp Stefan w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24288. Kurp Stefan. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 62/16 „of”. [BMSiG-24939/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Stefana Kurp z Koszalina, VII GUp 62/16 „of”, ogłasza, że syndyk dnia 11 sierpnia 2016 r. złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24288

Dodano: 2016-09-27 21:28:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Łojko Iwona i Łojko Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24289. Łojko Iwona. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 45/15. [BMSiG-24768/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Iwony Łojko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 45/15) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 114, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24289

Dodano: 2016-09-27 21:29:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Serafiński Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24290. Serafiński Jerzy. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 625/15. [BMSiG-24811/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jerzego Serafińskiego, sygn. akt X GUp 625/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listę w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może wnieść do sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24290

Dodano: 2016-09-27 21:29:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kaczyński Zenon w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24291. Kaczyński Zenon. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 97/16. [BMSiG-24805/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Zenona Kaczyńskiego, sygn. akt X GUp 97/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listę w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może wnieść do sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24291

Dodano: 2016-09-27 21:30:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Karolak Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24292. Karolak Aleksandra. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 333/15. [BMSiG-24813/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Aleksandry Karolak, sygn. akt X GUp 333/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości złożył w dniu 31 sierpnia 2016 roku drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listę w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może wnieść do sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24292

Dodano: 2016-09-27 21:31:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kepińska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24293. Kępińska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 265/16. [BMSiG-24798/2016] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Katarzyny Kępińskiej w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 265/16) Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24293

Dodano: 2016-09-27 21:31:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Pinar Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24294. Pinar Andrzej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 60/15, XIV GU 200/15. [BMSiG-24937/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Pinara. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 402, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza zgodnie z art. 526 Prawa upadłościowego i naprawczego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 60/15. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24294

Dodano: 2016-09-27 21:32:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kiędra Henryka w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24295. Kiędra Henryka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 83/16/Ap-1 [BMSiG-24875/2016] Obwieszczenie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Henryki Kiędry, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z dnia 16 sierpnia 2016 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o liście wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciwy do listy wierzytelności, adresowane do sędziego komisarza, można składać do wyżej wymienionego sądu, z podaniem sygn. akt X GUp 83/16 Ap-1. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24295

Dodano: 2016-09-27 21:32:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Misiński Janusz w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24296. Misiński Janusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 277/16. [BMSiG-24796/2016] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Janusza Misińskiego, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 277/16), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24296

Dodano: 2016-09-27 21:33:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mydłowska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24297. Mydłowska Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 93/16. [BMSiG-24963/2016] Obwieszczenie Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Magdaleny Mydłowskiej w upadłości likwidacyjnej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Otwocku (sygn. akt GUp 93/16) - informuje, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24297

Dodano: 2016-09-27 21:34:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Nowak-Troszczyńska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24298. Nowak-Troszczyńska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 40/16 „of”. [BMSiG-24919/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Agnieszki Nowak-Troszczyńskiej (sygn. akt VII GUp 40/16 „of”) ogłasza, że syndyk sporządził listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, Koszalin, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24298

Dodano: 2016-09-27 21:35:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pilarska Dominika w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24299. Pilarska Dominika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 272/15. [BMSiG-24810/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Dominiki Pilarskiej, sygn. akt X GUp 272/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości złożył w dniu 9.09.2016 roku czwartą uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listę w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może wnieść do sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24299

Dodano: 2016-09-27 21:36:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Stokowski Roman Franciszek w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24300. Stokowski Roman. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 90/15. [BMSiG-24908/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Romana Stokowskiego. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 402, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 233) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 90/15. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24300

Dodano: 2016-09-27 21:40:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Regulski Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24301. Regulski Zygmunt. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 45/16. [BMSiG-24804/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zygmunta Regulskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 45/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listę w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A pokój 252, i w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może zgłaszać do listy sprzeciwy. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24301

Dodano: 2016-09-27 21:43:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

PPH Transsystem S.A. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24302. PPH TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Woli Dalszej. KRS 0000054578. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 października 2001 r., sygn. akt V GUp 11/12. [BMSiG-24759/2016] Sędzia komisarz ogłasza, że sporządzona została i przekazana Sędziemu komisarzowi II uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 11/12, obejmującym likwidację majątku PPH TRANSSYSTEM S.A. w Woli Dalszej. Każdy zainteresowany, w trybie art. 255 ust 2 pr. up. i n., może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. i n., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu II uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24302

Dodano: 2016-09-27 21:44:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Łojko Iwona i Łojko Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24303. Łojko Ryszard. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 45/15. [BMSiG-24772/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Łojko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 45/15), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 114, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24303

Dodano: 2016-09-27 21:45:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Sasinowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24304. Sasinowska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt XIV GUp 37/16. [BMSiG-24918/2016] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 491 (2) ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 233) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 1 września 2016 roku lista wierzytelności Małgorzaty Sasinowskiej, nr PESEL 71051608547 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności, ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 37/16 na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24304

Dodano: 2016-09-27 21:46:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szlażas Beata w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24305. Szlażas Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 130/16. [BMSiG-24779/2016] Sędzia komisarz informuje, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Beaty Szlażas, sygn. akt X GUp 130/16, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A pokój 252. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia można zgłaszać do listy sprzeciwy. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24305

Dodano: 2016-09-27 22:07:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Piotrowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24306. Piotrowska Maria. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 120/15. [BMSiG-24856/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 120/15 dotyczącej upadłości Marii Piotrowskiej syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskiem lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24306

Dodano: 2016-09-27 22:08:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

RIBEIRA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24307. „RIBEIRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Braniewie. KRS 0000183289. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 grudnia 2003 r., sygn. akt V GUp 21/15. [BMSiG-24850/2016] Sędzia komisarz masy upadłości RIBEIRA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Braniewie w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 21/15, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 8-12 (pokój 309) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24307

Dodano: 2016-09-27 22:08:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

T-MAM Sp. z o.o. Sp. K.A. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24308. T-MAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000264524. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 września 2006 r., sygn. akt X GUp 572/15. [BMSiG-24955/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego T-MAM sp. z o.o. S.K.A. w upadłości likwidacyjnej, prowadzonego pod sygn. akt X GUp 572/15, zawiadamia, że syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, którą można przeglą- dać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24308

Dodano: 2016-09-27 22:09:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

QATRO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24309. „QATRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Elblągu. KRS 0000129914. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 września 2002 r., sygn. akt V GUp 19/15. [BMSiG-24821/2016] Sędzia komisarz masy upadłości QATRO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 19/15, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 8-12 (pokój 309) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24309

Dodano: 2016-09-27 22:10:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

SKI-BESKIDY Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24311. SKI-BESKIDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Zwardoniu. KRS 0000357360. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIA- ŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2010 r., sygn. akt VI GUp 1/15 lik. [BMSiG-24852/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku SKI-Beskidy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zwardoniu, sygn. akt VI GUp 1/15 lik, zawiadamia, iż została sporządzona I uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku- -Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24311

Dodano: 2016-09-27 22:15:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Stasiak Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24312. Stasiak Jerzy. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 50/16 „of”. [BMSiG-24838/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Jerzego Stasiaka, PESEL 66122802731, nieprowadzącego działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 50/16 „of” - syndyk masy upadłości przekazał dnia 21.09.2016 r. listę wierzytelności, którą każdy może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 100, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia, o którym mowa w art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw: - co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszonego na liście wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, - co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności, - w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego nie zależnych. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24312

Dodano: 2016-09-27 22:17:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

ECO-CAPITAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24313. ECO - CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000335541. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 sierpnia 2009 r., sygn. akt V GUp 4/15. [BMSiG-24847/2016] Sędzia komisarz masy upadłości ECO - CAPITAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 4/15, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 8-12 (pokój 309) i w terminie 2 tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24313

Dodano: 2016-09-27 22:18:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

1. Kokoszka Aleksander, 2. Kokoszka Selwina w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24314. Kokoszka Aleksander. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 11/15. [BMSiG-24894/2016] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Aleksandra Kokoszki i Selwiny Kokoszki, sygn. akt VI GUp 11/15. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 10, pokój 10, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24314

Dodano: 2016-09-27 22:19:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Mad-Dom Gursz Marczak Szurpit Sp. j. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24315. MAD-DOM GURSZ MARCZAK SZURPIT SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Budzyniu. KRS 0000145558. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2003 r., sygn. akt XI GUp 19/14. [BMSiG-24890/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla MAD-DOM Gursz Marczak Szurpit Sp.j. z siedzibą w Budzyniu, sygnatura akt XI GUp 19/14, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24315

Dodano: 2016-09-27 22:21:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

POLALMAKO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24316. POLALMAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Rzeszowie. KRS 0000324655. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 lutego 2009 r., sygn. akt V GUp 40/15. [BMSiG-24778/2016] Sędzia komisarz ogłasza, że sporządzona została i przekazana Sędziemu komisarzowi główna lista wierzytelności w postę- powaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 40/15, obejmują- cym likwidację majątku POLALMAKO Sp. z o.o. w Rzeszowie. Każdy zainteresowany, w trybie art. 255 ust. 2 pr. up. i n. może przeglądać główną listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24316

Dodano: 2016-09-27 22:22:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rutkowski MIchał w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24317. Rutkowski Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 32/16. [BMSiG-24807/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Michała Rutkowskiego, sygn. akt X GUp 32/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listę w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może wnieść do sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24317

Dodano: 2016-09-27 22:22:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Summit Invest Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24318. SUMMIT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000167205. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lipca 2003 r., sygn. akt XI GUp 17/15. [BMSiG-24815/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego SUMMIT INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, sygnatura akt XI GUp 17/15, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24318

Dodano: 2016-09-27 22:23:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe PROINSTAL Sp. z o.o. w upadłości układowej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24319. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WDROŻENIOWE „PROINSTAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Zabrzu. KRS 0000099772. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru 14 marca 2002 r., sygn. akt XII GUp 100/15. [BMSiG-24457/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 100/15 dotyczącej upadłości Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe „PROINSTAL” Spółka z o.o. w Zabrzu, nadzorca sądowy przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24319

Dodano: 2016-09-27 22:23:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Traczyk Justyna w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24320. Traczyk Justyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 91/15. [BMSiG-24868/2016] Sędzia komisarz nadzorujący (konsumenckie) postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 91/15, obejmujące likwidację majątku zamieszkałej we Wrocławiu Justyny Traczyk (PESEL 84031710509) jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 13.09.2016 r. została mu przekazana przez syndyka ostatecznie poprawiona lista wierzytelności w tym postępowaniu, składająca się z 7 pozycji (na skutek zgłoszeń Zw 1-7), którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16 i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko nim sprzeciwy, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24320

Dodano: 2016-09-27 22:24:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wdowiak Aneta w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24321. Wdowiak Aneta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 125/16 Ap-1. [BMSiG-24878/2016] Obwieszczenie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anety Wdowiak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z dnia 7 września 2016 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o liście wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciwy do listy wierzytelności, adresowane do sędziego komisarza, można składać do wyżej wymienionego Sądu z podaniem sygn. akt X GUp 125/16 Ap-1. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24321

Dodano: 2016-09-27 22:25:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Wróbel Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24322. Wróbel Ryszard. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 42/16/3. [BMSiG-24775/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Wróbel, PESEL: 70022710159, które toczy się przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, pod sygn. akt X GUp 42/16/3, podaje do wiadomości, że syndyk sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie wyżej wskazanego Sądu, w Katowicach przy ul. Lompy 14. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24322

Dodano: 2016-09-27 22:26:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Milewska Monika w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24323. Milewska Monika. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 23/15. [BMSiG-24774/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Moniki Milewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 23/15 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 114 (tel. 89 676-03-03, 89 676-03-06). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24323

Dodano: 2016-09-27 22:28:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Wróbel Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24324. Wróbel Grażyna. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 39/16/3. [BMSiG-24773/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Grażyny Wróbel, PESEL: 71080301826, które toczy się przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, pod sygn. akt X GUp 39/16/3, podaje do wiadomości, że syndyk sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie wyżej wskazanego Sądu, w Katowicach przy ul. Lompy 14. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24324

Dodano: 2016-09-27 22:29:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

1. Kokoszka Aleksander, 2. Kokoszka Selwina w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24325. Kokoszka Selwina. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 11/15. [BMSiG-24897/2016] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Aleksandra Kokoszki i Selwiny Kokoszki, sygn. akt VI GUp 11/15. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu, ul. Słowackiego 10 pokój 10, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24325

Dodano: 2016-09-27 22:30:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Weinrauder-Kopycka Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24326. Weinrauder-Kopycka Katarzyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 77/16. [BMSiG-25024/2016] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Weinrauder-Kopyckiej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 77/16 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 19.09.2016 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 45, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24326

Dodano: 2016-09-27 22:32:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Jakona Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24327. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE JAKONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Ustroniu. KRS 0000129987. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 września 2002 r., sygn. akt VI GUp 5/11 lik. [BMSiG-24845/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane JAKONA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu (nr KRS 0000129987), sygn. akt VI GUp 5/11 lik., zawiadamia, iż w dniu 19 sierpnia 2016 roku syndyk przedłożył ostateczny Plan Podziału. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na planie podziału może złożyć do sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24327

Dodano: 2016-09-27 22:33:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Romines Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24328. „ROMINES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000185265. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 stycznia 2004 r., sygn. akt X GUp 49/15. [BMSiG-24787/2016] Obwieszczenie Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt X GUp 49/15 został sporządzony i złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości ROMINES Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, i w ciągu dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24328

Dodano: 2016-09-27 22:34:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Huta Buczek Sp. z o.o. KRS 0000224044 w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24329. HUTA BUCZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Sosnowcu. KRS 0000224044. SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 grudnia 2004 r., sygn. akt X GUp 10/09/11. [BMSiG-24836/2016] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym „Huta Buczek” Spółki z o.o. w Sosnowcu, sygn. akt X GUp 10/09/11, sporządził i złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego wyżej wymienionego Sądu przy ul. Lompy 14. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko temu planowi. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24329

Dodano: 2016-09-27 22:35:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Magadzio Barbara w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24330. Magadzio Barbara. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 10/15 „of”. [BMSiG-24843/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Barbary Magadzio, PESEL: 46102902806 - sygn. akt V GUp 10/15 „of”, syndyk masy upadłości przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 20.09.2016 r. plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłego, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Sądu Gospodarczego, w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 100, i w ciągu 2 tygodni od otrzymania zawiadomienia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24330

Dodano: 2016-09-27 22:36:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Oinpharma Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24331. OINPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000137264. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 października 2002 r., sygn. akt X GUp 77/14 Ap. [BMSiG-24851/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym OINPHARMA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (sygn. akt X GUp 77/14 Ap) został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” można wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24331

Dodano: 2016-09-27 22:36:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

1. Żukowska Małgorzata, 2. Żukowski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24332. Żukowska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 234/15. [BMSiG-24833/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Małgorzaty Żukowskiej, sygn. akt X GUp 234/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. plan podziału w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy zainteresowany może plan podziału masy upadłości przeglądać w sekretariacie i może wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału sędziemu komisarzowi. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24332

Dodano: 2016-09-27 22:37:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

1. Żukowska Małgorzata, 2. Żukowski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24333. Żukowski Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 234/15. [BMSiG-24835/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Pawła Żukowskiego, sygn. akt X GUp 234/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. plan podziału w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy zainteresowany może plan podziału masy upadłości przeglądać w sekretariacie i może wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału sędziemu komisarzowi. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24333

Dodano: 2016-09-27 22:38:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Top Mark Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24334. „TOP MARK” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Łodzi. KRS 0000007806. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE- ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 kwietnia 2001 r., sygn. akt XIV GUp 17/12. [BMSiG-24930/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 1.09.2016 r. został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości „TOP MARK” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi przewidujący zaspokojenie wierzycieli z IV kategorii. Plan ten upadły i wierzyciele mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 402, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. Sygn. akt XIV GUp 17/12. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24334

Dodano: 2016-09-27 22:40:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Bausysteme Silesia Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24335. BAUSYSTEME SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Siemianowicach Śląskich. KRS 0000063817. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 listopada 2001 r., sygn. akt X GUp 10/11/11. [BMSiG-24958/2016] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że syndyk w postępowaniu upadłościowym BAUSYSTEME SILESIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Siemianowicach Śląskich - sygn. akt X GUp 10/11/11 - sporządził i złożył ostateczny plan podziału funduszu masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu w Katowicach, przy ul. Lompy 14, i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24335

Dodano: 2016-09-27 22:40:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Bujnowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24336. Bujnowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 40/15 „of”. [BMSiG-24923/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Małgorzaty Bujnowskiej, sygn. akt VII GUp 40/15 „of”, zawiadamia, że ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości upadłego można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24336

Dodano: 2016-09-27 22:41:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Sekuła Martyna w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24337. Sekuła Martyna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 62/15of. [BMSiG-24682/2016] Zarządzeniem z dnia 19 września 2016 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Martyny Sekuły (numer PESEL 84012301445), sygn. akt V GUp 62/15of, ogłasza, że został sporządzony ostateczny plan podziału. Plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, ul. Żeromskiego 53 pok. 108, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24337

Dodano: 2016-09-27 22:42:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Ignatowska Diana w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24338. Ignatowska Diana. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 49/15. [BMSiG-24911/2016] Obwieszczenie Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Diany Ignatowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 49/15) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon K. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 350 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi zarzuty dotyczące treści planu podziału funduszów masy upadłości. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24338

Dodano: 2016-09-27 22:42:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ostaszewska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24339. Ostaszewska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 193/15. [BMSiG-24802/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Katarzyny Ostaszewskiej, w upadłości likwidacyjnej (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt X GUp 193/15, ogłasza, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Katarzyny Ostaszewskiej, w upadłości likwidacyjnej, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 w Warszawie, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy zainteresowany może wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24339

Dodano: 2016-09-27 22:43:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Palmowska Paulina w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24340. Palmowska Paulina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 538/15. [BMSiG-24812/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Pauliny Palmowskiej, sygn. akt X GUp 538/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. plan podziału w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy zainteresowany może plan podziału masy upadłości przeglądać w sekretariacie i może wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału Sędziemu komisarzowi. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24340

Dodano: 2016-09-27 22:44:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Spółdzielnia Inwalidów im. Jana Kilińskiego w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24341. SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW IM. JANA KILIŃSKIEGO W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Toruniu. KRS 0000035745. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 sierpnia 2001 r., sygn. akt V GUp 12/13. [BMSiG-24907/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału w postępowaniu upadłościowym Spółdzielni Inwalidów im. Jana Kilińskiego w likwidacji w Toruniu (sygn. akt V GUp 12/13), który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16 pokój nr 205, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24341

Dodano: 2016-09-27 22:44:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Szubert Czesław w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24342. Szubert Czesław. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 19/15 „of”. [BMSiG-24906/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Czesława Szuberta, PESEL: 52022414875 - sygn. akt V GUp 19/15 „of”, syndyk masy upadłości przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 20.09.2016 r. plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłego, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Sądu Gospodarczego, w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 100, i w ciągu 2 tygodni od otrzymania zawiadomienia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24342

Dodano: 2016-09-27 22:45:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

I.T.L. Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 24344. I.T.L. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gdyni. KRS 0000240171. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 sierpnia 2005 r., sygn. akt VI GUp 19/12. [BMSiG-24827/2016] Postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w sprawie prowadzonej pod sygn. akt VI GUp 19/12 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego I.T.L. Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni. Zażalenie na postanowienie można wnosić w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o zakończeniu postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24344

Dodano: 2016-09-27 22:47:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Stacja Paliw Stanisław Mikołajków w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 24345. Mikołajków Stanisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Stacja Paliw Stanisław Mikołajków w upadłości likwidacyjnej w Prabutach. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 1/14. [BMSiG-24846/2016] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 15 września 2016 r., stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Stanisława Mikołajków prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Stacja Paliw Stanisław Mikołajków w upadłości likwidacyjnej w Prabutach, sygn. akt VI GUp 1/14. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24345

Dodano: 2016-09-27 22:48:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Guz Anna MATTRANS w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 24346. Guz Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MATTRANS Anna Guz w upadłości likwidacyjnej w Otwocku. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 171/15. [BMSiG-24867/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 września 2016 r. w sprawie o sygn. akt X GUp 171/15 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Anny Guz prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Mattrans Anna Guz z siedzibą w Otwocku. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24346

Dodano: 2016-09-27 22:48:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Wąs Renata w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego powstałych przed ogłoszeniem upadłości

Poz. 24347. Wąs Renata. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 33/15. [BMSiG-24793/2016] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ogłasza, że w dniu 15 września 2016 r. w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Renaty Wąs w upadłości likwidacyjnej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 68032201082, sygn. akt V GUp 33/15, podjęte zostało postanowienie w przedmiocie umorzenia zobowiązań dłużniczki bez ustalania planu spłat. Postanowieniem tym umorzono w całości zobowiązania wobec: - Nordea Bank Polska S.A.; - Bank Zachodni WBK S.A.; - Kons-Krak Andrzej Jaworski, Marek Widur Sp.J.; - Presco Investments S.A.R.L.; - Polkomtel S.A. w Warszawie; - Intrum Iustitia Sp. z o.o.; - Skarbu Państwa - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu; - Skarbu Państwa - Drugi Urząd Skarbowy w Opolu; Sąd Rejonowy w Opolu, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A, Biuro Obsługi Interesanta, tel: 77 5415401. Biuro syndyka: 45-431 Opole, ul. Grudzicka 51B lok. 12, tel: 601 461 377. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24347

Dodano: 2016-09-27 22:51:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Sinkiewicz Lucyna Lidia w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku

Poz. 24348. Sinkiewicz Lucyna Lidia. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 51/16. [BMSiG-24889/2016] Sędzia komisarz w Wydziale V Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Lucyny Lidii Sinkiewicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 51/16) syndyk ukończył i złożył do akt sprawy aktualny opis i oszacowanie masy upadłości, tj. nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego) o powierzchni użytkowej 36,70 m2, ujawnionej w KW OL1O/00109111/8, położonej w Olsztynie przy ulicy Jasnej 3/9. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24348

Dodano: 2016-09-27 22:52:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Dąbkowska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku

Poz. 24353. Dąbkowska Danuta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 52/16. [BMSiG-24819/2016] Sędzia komisarz w Wydziale V Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Danuty Dąbkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 52/16) syndyk ukończył i złożył do akt sprawy aktualny opis i oszacowanie masy upadłości, tj. nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 65,34 m², położony na poddaszu budynku przy ul. Daszyńskiego 2 w Piszu, wraz z udziałem 6534/175720 w prawie użytkowania wieczystego działki i częściach wspólnych budynku ujętych w Księdze Wieczystej nr OL1P/00011972/8. Właściciel nieruchomości lokalowej: Piotr Dąbkowski i Danuta Dąbkowska - wspólność ustawowa małżeńska. Nieruchomość lokalowa ma urządzoną Księgę Wieczystą nr OL1P/00024151/1. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24353

Dodano: 2016-09-27 22:53:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Dąbkowski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku

Poz. 24354. Dąbkowski Piotr. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 53/16. [BMSiG-24817/2016] Sędzia komisarz w Wydziale V Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Piotra Dąbkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 53/16) syndyk ukończył i złożył do akt sprawy aktualny opis i oszacowanie masy upadłości, tj. nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 65,34 m2 , położony na poddaszu budynku przy ul. Daszyńskiego 2 w Piszu, wraz z udziałem 6534/175720 w prawie użytkowania wieczystego działki i częściach wspólnych budynku ujętych w Księdze Wieczystej nr OL1P/00011972/8. Właściciel nieruchomości lokalowej: Piotr Dąbkowski i Danuta Dąbkowska - wspólność ustawowa małżeńska. Nieruchomość lokalowa ma urządzoną Księgę Wieczystą nr OL1P/00024151/1. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24354

Dodano: 2016-09-27 22:54:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MATPRO Sp. z o.o.

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 24419. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „MATPRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Zbiersku. KRS 0000198385. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 marca 2004 r., sygn. akt V GRp 1/16. [BMSiG-24820/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku przyspieszonego postępowania układowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „MATPRO” Sp. z o.o. z siedzibą w Zbiersku, KRS: 0000198385, sygn. akt V GRp 1/16, wyznaczono termin Zgromadzenia Wierzycieli na 28.10.2016 r., g. 1100, sala 11, w Sądzie Rejonowym, V Wdział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a w Kaliszu, w celu pisemnego głosowania nad układem. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24419

Dodano: 2016-09-27 22:56:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Krzysztofa Kumor PUH ALFA

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 24423. Kumor Krzysztofa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PHU ALFA Krzysztofa Kumor w Jaworze. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 1/16. [BMSiG-24797/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika Krzysztofy Kumor, nr PESEL 81020408205, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.U.H. „Alfa” Krzysztofa Kumor z siedzibą w miejscowości Jawór 1A, 28-305 Jawór, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie, zwołuje Zgromadzenie Wierzycieli dłużnika na dzień 24 października 2016 r., na godz. 1000, w siedzibie Sądu Rejonowego w Kielcach, ul. Warszawska 44, sala XXV. Przedmiotem obrad Zgromadzenia wierzycieli będzie głosowanie wierzycieli nad układem z dłużnikiem Krzysztofą Kumor. Zgromadzeniu wierzycieli przewodniczyć będzie Sędzia komisarz SSR Bogdan Staniek. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24423

Dodano: 2016-09-27 22:57:21 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK