Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęPierzynowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej (Międzyborów)

Dane Upadłego

 • Upadły: Pierzynowska Elżbieta
 • Adres: Kopernika 21, 96-316 Międzyborów
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 73021809420,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Płocku
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: al. Kilińskiego 10b, 09-402 Płock
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 26/16
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 5/16
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2016-04-20
 • Sędzia Komisarz: SSR Małgorzata Kowalska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Anna Kubera
 • Numer licencji: 482
 • Adres: Lipowa 14, 09-408 Płock
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 504 051 332

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35469. Pierzynowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 26/16. [BMSiG-35832/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Pierzynowskiej (PESEL 73021809420) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 26/16, syndyk w dniu 12.09.2017 r. złożył trzecią uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35469

Dodano: 2017-09-21 21:26:11 przez Administrator

2017-09-08 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 34004. Pierzynowska Elzbieta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 26/16. [BMSiG-34253/2017]

Syndyk masy upadłości Elżbiety Pierzynowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 26/16, ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Międzyborowie przy ulicy Kopernika 21, gmina Jaktorów. Nieruchomość stanowią działki o pow. 1009 m2 - nr ew. 550/2, o pow. 293 m2 - nr ew. 550/4 oraz o pow. 1181 m2 - nr ew. 550/5. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żyrardowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1Z/00005667/0. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o pow. użytkowej 302,40 m2 . Minimalna cena sprzedaży 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości określona została na kwotę 205.000,00 zł (dwieście pięć tysięcy złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w kwocie 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2017 r., osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4 w dniu 18 października 2017 r., o godz. 930, sala nr 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanego lokalu dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4, oraz w Biurze Syndyka, w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu: 602-415-326.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 174/2017 (5311) z dnia 08 września 2017 r. → Pozycja 34004

Dodano: 2017-09-10 16:32:02 przez Administrator

2017-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 19392. Pierzynowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 26/16. [BMSiG-19004/2017]

Syndyk masy upadłości Elżbiety Pierzynowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VGUp 26/16 ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Międzyborowie przy ulicy Kopernika 21 gmina Jaktorów. Nieruchomość stanowią działki o pow. 1009 m2 - nr ew. 550/2, o pow. 293 m2 - nr ew. 550/4 oraz o pow. 1181 m2 - nr ew. 550/5. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żyrardowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PL1Z/00005667/0. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o pow. użytkowej 302,40 m2 . Minimalna cena sprzedaży 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości określona została na kwotę 246.000,00 zł (dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w kwocie 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2017 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6 lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4 w dniu 14 czerwca 2017 r., o godz. 930, sala nr 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanego lokalu dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4, oraz w Biurze syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 602-415-326.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 98/2017 (5235) z dnia 23 maja 2017 r. → Pozycja 19392

Dodano: 2017-05-24 22:36:02 przez Administrator

2017-02-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 5411. Pierzynowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 26/16. [BMSiG-4787/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Pierzynowskiej (PESEL 73021809420) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 26/16 syndyk w dniu 3.02.2017 r. złożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 31/2017 (5168) z dnia 14 lutego 2017 r. → Pozycja 5411

Dodano: 2017-02-14 19:17:47 przez Administrator

2017-01-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 2348. Pierzynowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 26/16. [BMSiG-1833/2017]

Syndyk masy upadłości Elżbiety Pierzynowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 26/16, ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Międzyborowie przy ulicy Kopernika 21, gmina Jaktorów. Nieruchomość stanowią działki o pow. 1009 m2 - nr ew. 550/2, o pow. 293 m2 - nr ew. 550/4 oraz o pow. 1181 m2 - nr ew. 550/5. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żyrardowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PL1Z/00005667/0. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o pow. użytkowej 302,40 m2 . Minimalna cena sprzedaży 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości wynosi 307.500,00 zł (trzysta siedem tysięcy pięćset złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium na rachunek sprzedającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2017 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4 w dniu 1.03.2017 r., o godz. 1200, sala nr 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanego lokalu dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4, oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 602-415-326.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 15/2017 (5152) z dnia 21 stycznia 2017 r. → Pozycja 2348

Dodano: 2017-01-23 16:07:13 przez Administrator

2016-11-08 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 29262. Pierzynowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 26/16. [BMSiG-29732/2016]

OBWIESZCZENIE
Postanowieniem z dnia 19.10.2016 r. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Pierzynowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej w sprawie V GUp 26/16 ustalił następujące warunki przetargu na sprzedaż ułamkowej części (1/2 udziału) prawa własności zabudowanej nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości:
I. Przedmiotem sprzedaży jest ułamkowa część (1/2 udziału) prawa własności zabudowanej nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Elżbiety Pierzynowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 73021809420), położonej w Międzyborowie przy ulicy Kopernika 21, gmina Jaktorów. Nieruchomość stanowią działki o pow. 1009 m² - nr ew. 550/2, o pow. 293 m² - nr ew. 550/4 oraz o pow. 1181 m² - nr ew. 550/5, w obrębie 0013 Międzyborów. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1Z/00005667/0. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 302,40 m². Minimalna cena sprzedaży udziału w wysokości 1/2 części prawa własności nieruchomości określona została przez rzeczoznawcę majątkowego Monikę Bryłkę na kwotę 410.000,00 zł (czterysta dziesięć tysięcy złotych) netto.
II. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia wszelkich opłat związanych z nabyciem udziału w nieruchomości.
III. Sprzedaż ma charakter przetargu pisemnego.
IV. Zainteresowani winni składać oferty najpóźniej do dnia 28 listopada 2016 r. w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4, 09-404 Płock (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta złożona po terminie nie podlega rozpoznaniu.
V. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do wyżej wymienionego Sądu, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt „V GUp 26/16” umieścić dopisek „OFERTA NA PRZETARG” oraz dopisek „NIE OTWIERAĆ”.
VI. W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia upływu terminu składania ofert wpłacą wadium w kwocie 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 prowadzony przez Bank Credit Agricole Bank Polska S.A. Za datę wniesienia wadium będzie uważany dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy.
VII.Oferta winna być sporządzona w języku polskim i powinna zawierać:
1. dokładne dane oferenta (imię i nazwisko, firma, siedziba i adres, telefon, forma organizacyjno-prawna) wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli oferent ma obowiązek wpisu do takiego rejestru lub ewidencji (wydanym nie później niż 1 miesiąc przed datą otwarcia ofert), w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej podpisy obojga małżonków, bądź zgoda jednego z nich;
2. oryginał pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika;
3. określenie przedmiotu zakupu;
4. dokumenty w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie wskazujące, że osoba, która podpisała ofertę lub pełnomocnictwo, jest uprawniona do reprezentacji oferenta;
5. zezwolenia i zgody, uchwały zgromadzenia wspólników - jeżeli z uwagi na osobę oferenta są one prawem wymagane - w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie; w przypadku ofert cudzoziemców - zezwolenie zgodnie z ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie;
6. oferowaną cenę nabycia netto w złotych polskich - nie niższą niż cena wywoławcza, określoną zarówno cyfrą, jak i słownie oraz proponowany sposób i termin zapłaty ceny;
7. pisemne oświadczenia, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży i akceptuje je bez zastrzeżeń oraz oświadczenie oferenta w przedmiocie wyrażenia zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne;
8. zobowiązanie oferenta do wpłacenia ceny nabycia najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, pokrycia wszystkich kosztów zawarcia umowy oraz należnych opłat;
9. dowód wpłaty wadium wraz ze wskazaniem banku i numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium w przypadku nie przyjęcia oferty.
VIII. Oferta zostanie odrzucona, nie podlegając merytorycznemu rozpoznaniu, jeżeli nie będzie spełniała wymogów określonych w pkt VII, zostanie złożona po zakreślonym terminie lub oferent nie wpłaci wadium, względnie uchybi terminowi jego wpłacenia.
IX. Wadium oferenta, którego wybór zostanie zatwierdzony przez Sędziego komisarza, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie gdy oferent, którego wybór zostanie zatwierdzony przez Sędziego komisarza, nie przystąpi do zawarcia umowy we wskazanym terminie, zawarcie umowy sprzedaży stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej, wpłacone wadium przepada na rzecz masy upadłości, a oferent traci prawo do uczestniczenia w kolejnych procedurach przetargowych dotyczących przedmiotu przetargu objętego obwieszczeniem.
X. Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w budynku Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumskiej 4, w dniu 30.11.2016 r. o godz. 1000. Wyboru ofert dokonuje syndyk w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów.
XI. Syndyk dokona oceny zgłoszonych ofert w pierwszej kolejności pod kątem ich prawidłowości i odrzuci te oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych określonych w pkt VII. Spośród ofert podlegających merytorycznemu rozpoznaniu syndyk dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, względnie złoży oświadczenie, że nie przyjmuje żadnej ze zgłoszonych ofert. Wybór jest skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego komisarza.
XII. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego komisarza zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a rachunek upadłego winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem aktu notarialnego sprzedaży, przy czym nie spełnia tego warunku przedstawienie polecenia zapłaty, lecz wyłącznie wpływ środków na rachunek bankowy podany w pkt VI.
XIII. Wszyscy oferenci biorący udział w przetargu zostaną poinformowani pisemnie przez syndyka o jego wynikach, a wadia wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, zostaną zwrócone na podane konta bankowe w terminie 5 dni od daty zatwierdzenia wyboru oferenta - bez oprocentowania.
XIV. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia w części lub w całości przetargu w każdym czasie, również z innych przyczyn niż wymienione w treści obwieszczenia.
XV. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz kodeksu cywilnego. XVI. Operat szacunkowy oraz dalsze informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w biurze syndyka: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, tel. 602-415-326.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 21562016 (5101) z dnia 8 listopada 2016 r. → Pozycja 29262

Dodano: 2016-11-10 22:25:00 przez Administrator

2016-09-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23245. Pierzynowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 26/16. [BMSiG-23830/2016]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Pierzynowskiej (PESEL 73021809420), w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 26/16, syndyk w dniu 29.08.2016 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Kilińskiego 10B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 179/2016 (5064) z dnia 15 września 2016 r. → Pozycja 23245

Dodano: 2016-09-16 21:47:57 przez Administrator

2016-08-30 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku

Poz. 21879. Pierzynowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 26/16. [BMSiG-22447/2016]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Elżbiety Pierzynowskiej (PESEL 77021809420), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, iż syndyk złożył do akt sprawy prowadzonej pod sygnaturą V GUp 26/16 opis i oszacowanie nieruchomości upadłej wchodzącej w skład masy upadłości, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PL1Z/00005667/0. Osoby zainteresowane mogą przeglądać opis i oszacowanie w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Kilińskiego 10B i w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia mogą złożyć zarzuty do Sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 167/2016 (5052) z dnia 30 sierpnia 2016 r. → Pozycja 21879

Dodano: 2016-09-01 20:57:37 przez Administrator

2016-08-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 20645. Pierzynowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 26/16. [BMSiG-21161/2016]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Pierzynowskiej (PESEL 77021809420) w upadłości, sygn. akt V GUp 26/16, syndyk sporządził listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Kilińskiego 10B. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 156/2016 (5041) z dnia 12 sierpnia 2016 r. → Pozycja 20645

Dodano: 2016-08-14 10:39:22 przez Administrator

2016-04-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9648. Pierzynowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 5/16. [BMSiG-9531/2016]

Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 5/16 postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2016 roku ogłosił upadłość Elżbiety Pierzynowskiej (PESEL 73021809420), zamieszkałej: ul. Kopernika 21, 96-316 Międzyborów, obejmującą likwidację jej majątku jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Anny Kubery - nr licencji 482. Wyznaczono jako zastępcę sędziego komisarza SSR Małgorzatę Lewandowską-Myczkę.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 80/2016 (4965) z dnia 26 kwietnia 2016 r. → Pozycja 9648

Dodano: 2016-04-27 11:37:33 przez Administrator

2016-04-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9648. Pierzynowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 5/16. [BMSiG-9531/2016]

Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 5/16 postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2016 roku ogłosił upadłość Elżbiety Pierzynowskiej (PESEL 73021809420), zamieszkałej: ul. Kopernika 21, 96-316 Międzyborów, obejmującą likwidację jej majątku jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Anny Kubery - nr licencji 482. Wyznaczono jako zastępcę sędziego komisarza SSR Małgorzatę Lewandowską-Myczkę.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 80/2016 (4965) z dnia 26 kwietnia 2016 r. → Pozycja 9648

Dodano: 2016-04-27 11:37:24 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK