Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęPorębska-Pietrucha Katarzyna w upadłości likwidacyjnej (Świlcza)

Dane Upadłego

 • Upadły: Porębska-Pietrucha Katarzyna
 • Adres: , Świlcza
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 75121508647 ,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 198/16
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 313/16
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2016-12-06
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Janda

Dane Syndyka

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42812. Porębska-Pietrucha Katarzyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 203/16. [BMSiG-42869/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Porębskiej-Pietrucha - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 203/16, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 pr. up. i n.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256- -258 pr. up. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42812

Dodano: 2017-11-16 18:05:42 przez Administrator

2017-09-08 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 34005. Porębska-Pietrucha Katarzyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 203/16. [BMSiG-34207/2017]

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, tj. Katarzyny Porębskiej-Pietruchy, zam. Świlcza (sygn. akt V GUp 203/16) ogłasza w trybie art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ustawy Prawa upadłościowego o przekazaniu Sędziemu komisarzowi opisu i oszacowanie składników masy upadłości w postaci nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste o nr RZ1Z/00151729/5 oraz RZ1Z/00116670/9. Złożone do akt postępowania operaty szacunkowy można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, przy ul. Kustronia 4 w Rzeszowie. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 174/2017 (5311) z dnia 08 września 2017 r. → Pozycja 34005

Dodano: 2017-09-10 16:32:44 przez Administrator

2016-12-29 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35223. Porębska-Pietrucha Katarzyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 313/16, V GUp 198/16. [BMSiG-35649/2016]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 6.12.2016 r., sygn. akt V GU 313/16, ogłosił upadłość w stosunku do upadłej Katarzyny Porębskiej-Pietrucha, zam. Świlcza, PESEL: 75121508647 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandę oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Kancelarii Syndyków sp. o.o. w Rzeszowie. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 198/16. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 251/2016 (5136) z dnia 29 grudnia 2016 r. → Pozycja 35223

Dodano: 2017-02-05 19:55:12 przez Administrator

2016-12-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35223. Porębska-Pietrucha Katarzyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 313/16, V GUp 198/16. [BMSiG-35649/2016]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 6.12.2016 r., sygn. akt V GU 313/16, ogłosił upadłość w stosunku do upadłej Katarzyny Porębskiej-Pietrucha, zam. Świlcza, PESEL: 75121508647 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandę oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Kancelarii Syndyków sp. o.o. w Rzeszowie. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 198/16. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 251/2016 (5136) z dnia 29 grudnia 2016 r. → Pozycja 35223

Dodano: 2017-02-05 19:55:06 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK