Szanowni Państwo!

Ideą stworzenia niniejszego portalu internetowego było zwiększenie transparentności prowadzonych postępowań upadłościowych przez Sądy i Syndyków. Dzięki specjalnej konstrukcji portal ten daje Syndykom możliwość publikowania wszystkich informacji dotyczących prowadzonych postępowań upadłościowych na każdym etapie prowadzonego postępowania. Dotyczy to zwłaszcza wszystkich informacji dotyczących sprzedaży majątku Upadłego.

Z drugiej strony informacje zawarte i publikowane przez Syndyków z całą pewnością znajdą zainteresowanie wśród wszystkich uczestników postępowań upadłościowych – począwszy od pracowników upadłej firmy, przedstawicieli organów samorządowych (ZUS, US, UM), wierzycieli, potencjalnych nabywców składników majątku upadłego, Sądy w których prowadzone są postępowania z udziałem Syndyków, aż po samego Upadłego oraz przedstawicieli mediów, czyli prasy i telewizji.

Zapraszam do współpracy wszystkie Sądy w których toczą się postępowania upadłościowe oraz wszystkich Syndyków prowadzących postępowania upadłościowe.

W serwisie krpu.pl masz dostęp do pełnej bazy aktualnych oraz archiwalnych postępowań upadłościowych. Oferujemy płatny dostęp do danego wybranego postępowania upadłościowego lub atrakcyjną ofertę subskrypcji abonamentowych.

Zarejestruj się
46

Sądów w Polsce

1450

Doradców restrukturyzacyjnych

59564

Postępowań upadłościowych

17

Ofert sprzedaży, najmu, dzierżawy

Chcesz być na bieżąco informowany o przebiegu postępowania?

01.

Wybierz interesujące Cię postępowanie

02.

Kliknij wykup subskrypcję

03.

Dokonaj opłaty on-line

04.

Bądź na bieżąco informowany !

Za każdym razem jak pojawi się nowa informacja w interesującym Cię postępowaniu, zostaniesz automatycznie poinformowany na maila o nowym wpisie w wybranym postępowaniu.

Ostatnio dodane Postępowania upadłościowe

Matynia Mirosław

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2018-05-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 28200. Matynia Mirosław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV Gup 101/18. [BMSiG-27620/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 23 maja 2018 roku ogłosił upadłość dłużnika Mirosława Matynia, numer PESEL 54030610230, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Dariusza Jędrzejewskiego, nr licencji 1. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV Gup 101/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 124/2018 (5512) z dnia 28 czerwca 2018 r. → Pozycja 281200
 • Dodano: 2021-07-25 12:50:37
 • Administrator

Matynia Mirosław

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2018-06-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 28200. Matynia Mirosław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV Gup 101/18. [BMSiG-27620/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 23 maja 2018 roku ogłosił upadłość dłużnika Mirosława Matynia, numer PESEL 54030610230, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Dariusza Jędrzejewskiego, nr licencji 1. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV Gup 101/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 124/2018 (5512) z dnia 28 czerwca 2018 r. → Pozycja 281200
 • Dodano: 2021-07-25 12:50:49
 • Administrator

Matynia Mirosław

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2018-07-31. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 33601. Matynia Mirosław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 101/18. [BMSiG-33279/2018] XIV GUp 101/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Mirosława Matyni, PESEL nr 54030610230, w dniu 2 lipca 2018 roku złożony został opis i oszacowanie należących do upadłego nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 7 (KW nr LD1G/00000069/9), ul. Konstantynowskiej 60 (KW nr LD1G/00063636/4) i ul. Mielczarskiego 5/7 (KW nr LD1G/00055448/0). Sędzia komisarz informuje, że na podstawie art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) można w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia o ukończeniu czynności dotyczących opisu i oszacowania wnieść do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie, podając sygn. akt XIV GUp 101/18. Zarzuty należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 101/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 147/2018 (5535) z dnia 31 lipca 2018 r. → Pozycja 33601
 • Dodano: 2021-07-25 12:51:21
 • Administrator

Matynia Mirosław

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2019-07-09. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 35675. Matynia Mirosław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 101/18. [BMSiG-35561/2019] Sygn. akt XIV GUp 101/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 czerwca 2019 roku umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Mirosława Matyni, numer PESEL 54030610230, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIV GUp 101/18. Na postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 131/2019 (5770) z dnia 09 lipca 2019 r. → Pozycja 35675
 • Dodano: 2021-07-25 12:51:50
 • Administrator

Jezierski Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2016-11-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 31791. Jezierski Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 274/16, VIII GUp 154/16 of. [BMSiG-32366/2016] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 22 listopada 2016 r., sygn. akt VIII GU 274/16, ogłosił upadłość - obejmującą likwidację majątku dłużnika jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Tadeusza Jezierskiego, numer PESEL 54040804892, zamieszkałego w Januszkowicach. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka masy upadłości w osobie Macieja Złotogórskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 283). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 154/16 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 231/2016 (5116) z dnia 30 listopada 2016 r. → Pozycja 31791
 • Dodano: 2021-07-25 12:53:02
 • Administrator

Jezierski Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2017-03-16. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 9590. Jezierski Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 154/16 of. [BMSiG-8909/2017] Sędzia komisarz nadzorujący (konsumenckie) postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 154/16 of upadłego Tadeusza Jezierskiego (PESEL 54040804892), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 9.02.2017 r. została mu przekazana przez syndyka lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko nim sprzeciwy, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 53/2017 (5190) z dnia 16 marca 2017 r. → Pozycja 9590
 • Dodano: 2021-07-25 12:53:30
 • Administrator

Jezierski Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2017-04-24. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 15248. Jezierski Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt VIII GUp 154/16. [BMSiG-14565/2017] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z 7 kwietnia 2017 r., sygn. akt VIII GUp 154/16, umorzył postępowanie upadłościowe dłużnika Tadeusza Jezierskiego (PESEL 54040804892), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na jego wniosek w oparciu o art. 49110 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 79/2017 (5216) z dnia 24 kwietnia 2017 r. → Pozycja 15248
 • Dodano: 2021-07-25 12:53:56
 • Administrator

Brzostek Barbara w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-06-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 30207. Brzostek Barbara. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 160/20 „of”. [BMSiG-30224/2020] POSTANOWIENIE O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI BARBARA BRZOSTEK Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygnatura akt IX GU 160/20 „of”. OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie o sygn. akt IX GU 160/20 „of”, ogłosił upadłość Barbary Brzostek (PESEL 54061312523), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w mieście Halinów, przy ul. Hipolitowska 60a, kod pocztowy: 05-074, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Koryl-Oleszko oraz syndyka w osobie Agnieszki Białej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu Barbary Brzostek w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, i uznał postępowanie upadłościowe Barbary Brzostek za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Syndyk Agnieszka Biała MSiG → Rocznik 2020 → Numer 123/2020 (6013) z dnia 26 czerwca 2020 r. → Pozycja 30207
 • Dodano: 2021-07-25 12:55:11
 • Administrator

Polak Halina

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2020-09-04. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 44732. Polak Halina. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 286/20 „of”, V GUp 241/20. [BMSiG-45021/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27.08.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 286/20 „of” ogłosił upadłość dłużnika Haliny Polak, PESEL 54061610065, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Na skraju 14, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres: 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Na Skraju 14, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Mirosławy Szóstak-Pestka, nr licencji 316. Okreslono, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia Nr 2015/848. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 241/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 173/2020 (6063) z dnia 04 września 2020 r. → Pozycja 44732
 • Dodano: 2021-07-25 12:56:32
 • Administrator

Jaromin Wanda w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2020-08-25. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 42402. Jaromin Wanda. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 19/20. [BMSiG-42741/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 lutego 2020 r., sygnatura akt V GUp 19/20, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Wandy Jaromin, zam.: ul. Konradowska 3, 67-400 Wschowa, PESEL 54062310902. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Tomasza Leszczyńskiego oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Plac Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 165/2020 (6055) z dnia 25 sierpnia 2020 r. → Pozycja 42402
 • Dodano: 2021-07-25 12:58:10
 • Administrator

Tomaszewski Jacek

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4411. Tomaszewski Jacek. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1556/20, XI GUp 999/20. [BMSiG-3305/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 grudnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1556/20 ogłosił upadłość dłużnika Jacka Tomaszewskiego (PESEL 54070112576, NIP 9720174810), zam. w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956 r. 251/37, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 999/20. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłaszali syndykowi (na adres: ul. Rakowicka 10b/7, 31-511 Kraków) swoje wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres wskazany w obwieszczeniu w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa się, iż postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Adama Kaczora, licencja nr 833. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 13/2021 (6158) z dnia 21 stycznia 2021 r. → Pozycja 4411
 • Dodano: 2021-07-25 13:00:18
 • Administrator

Szmidt Piotr w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2018-06-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 26618. Szmidt Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 662/18, X GUp 568/18. [BMSiG-26270/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt. X GU 662/18, w dniu 14 czerwca 2018 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Piotra Szmidta zamieszkałego przy ul. Ignacego Kraszewskiego 9 m. 36, 05-800 Pruszków, nr PESEL 54111004055, 2) określić, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dniaobwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5) wyznaczyć SSR Pawła Stosio na sędziego komisarza, 6) wyznaczyć na syndyka Dorotę Trendak-Tarazewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038, 7) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego, 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt. X GUp 568/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 118/2018 (5506) z dnia 20 czerwca 2018 r. → Pozycja 26618
 • Dodano: 2021-07-25 13:01:55
 • Administrator

Szmidt Piotr w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2018-06-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 26618. Szmidt Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 662/18, X GUp 568/18. [BMSiG-26270/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt. X GU 662/18, w dniu 14 czerwca 2018 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Piotra Szmidta zamieszkałego przy ul. Ignacego Kraszewskiego 9 m. 36, 05-800 Pruszków, nr PESEL 54111004055, 2) określić, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dniaobwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5) wyznaczyć SSR Pawła Stosio na sędziego komisarza, 6) wyznaczyć na syndyka Dorotę Trendak-Tarazewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038, 7) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego, 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt. X GUp 568/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 118/2018 (5506) z dnia 20 czerwca 2018 r. → Pozycja 26618
 • Dodano: 2021-07-25 13:02:11
 • Administrator

Szmidt Piotr w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2018-08-21. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 36311. Szmidt Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 568/18. [BMSiG-36112/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20 lipca 2018 r., sygn. akt X GUp 568/18, Sąd postanowił umorzyć postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Piotra Szmidt (PESEL 54111004055) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 161/2018 (5549) z dnia 21 sierpnia 2018 r. → Pozycja 36311
 • Dodano: 2021-07-25 13:02:39
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja: 2021-07-25 13:03:31

Wnuk Bogusław Stanisław

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-03-05. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 15548. Wnuk Bogusław Stanisław. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 21/21, VIII GUp 37/21. [BMSiG-14378/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Bogusława Stanisława Wnuka, sygn. akt VIII GU 21/21, postanowieniem z dnia 29 stycznia 2021 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Bogusława Stanisława Wnuka, zam.: ul. Mazowiecka 45/6, 07-411 Rzekuń, PESEL 54121710818, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Januszowi Mierzejewskiemu, na adres: ul. gen. A. Fieldorfa „Nila” 9 lok. 50, 07-410 Ostrołęka, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 4. na syndyka wyznaczyć Janusza Mierzejewskiego (nr licencji 236), 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 7. zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 37/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15548
 • Dodano: 2021-07-25 13:17:21
 • Administrator

Giemza Krystyna

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2015-11-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 4.11.2015 r., sygn. akt VI GU 135/15 „of”, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej - Krystyny Giemzy, numer PESEL 55031308568, w celu likwidacji majątku. Wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marię Kamińską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Ramczewskiego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 98/15 lik „of”. MSiG → Rocznik 2015 → Numer 229/2015 (4860) z dnia 25 listopada 2015 r. → Pozycja 18445
 • Dodano: 2021-07-25 13:20:02
 • Administrator

Giemza Krystyna

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2015-11-25. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 4.11.2015 r., sygn. akt VI GU 135/15 „of”, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej - Krystyny Giemzy, numer PESEL 55031308568, w celu likwidacji majątku. Wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marię Kamińską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Ramczewskiego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 98/15 lik „of”. MSiG → Rocznik 2015 → Numer 229/2015 (4860) z dnia 25 listopada 2015 r. → Pozycja 18445
 • Dodano: 2021-07-25 13:20:18
 • Administrator

Giemza Krystyna

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2016-04-05. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 7657. Giemza Krystyna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 98/15 of. [BMSiG-7520/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłej Krystyny Giemza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (zam. ul. Głowackiego 8/14, 43-300 Bielsko-Biała, PESEL: 55031308568), sygn. akt VI GUp 98/15 of, zawiadamia, iż została sporządzona przez syndyka lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, a w terminie 2 tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 65/2016 (4950) z dnia 5 kwietnia 2016 r. → Pozycja 7657
 • Dodano: 2021-07-25 13:20:46
 • Administrator

Jaromin Józef w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2020-08-25. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 42401. Jaromin Józef. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 18/20. [BMSiG-42746/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 lutego 2020 r., sygnatura akt V GUp 18/20, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Józefa Jaromin, zam.: ul. Konradowska 3, 67-400 Wschowa, PESEL 55032113172. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Tomasza Leszczyńskiego oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności, na ręce Sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Plac Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 165/2020 (6055) z dnia 25 sierpnia 2020 r. → Pozycja 42401
 • Dodano: 2021-07-25 13:21:52
 • Administrator

Chrobot Ireneusz

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-02-24. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 13195. Chrobot Ireneusz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 9/21 „of”, V GUp 10/21. [BMSiG-12002/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 stycznia 2021 r., sygn. akt V GU 9/21 „of”, ogłosił upadłość Ireneusza Chrobota (PESEL 55041811799, NIP 6221049427) zamieszkałego: ul. Nullo 26A, 63-400 Ostrów Wlkp., jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Mirosławy Szóstak-Pestka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 316). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Mirosława Szóstak-Pestka syndyk masy upadłości Ireneusza Chrobot w upadłości, ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wlkp., sygn. akt V GUp 10/21, w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres: 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Wiejska 18, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 37/2021 (6182) z dnia 24 lutego 2021 r. → Pozycja 13195
 • Dodano: 2021-07-25 13:22:48
 • Administrator

Dyląg-Mikołajczak Grażyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2016-06-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14841. Dyląg-Mikołajczak Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 267/16, X GUp 340/16. [BMSiG-14842/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt X GU 267/16 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Grażyny Dyląg-Mikołajczak, zamieszkałej w Warszawie (PESEL 55051600648) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy, a syndyka masy upadłości w osobie Mariana Korusa (nr licencji 199). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt X GUp 340/16 MSiG → Rocznik 2016 → Numer 114/2016 (4999) z dnia 15 czerwca 2016 r. → Pozycja 14841
 • Dodano: 2021-07-25 13:24:07
 • Administrator

Dyląg-Mikołajczak Grażyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2016-06-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14841. Dyląg-Mikołajczak Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 267/16, X GUp 340/16. [BMSiG-14842/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt X GU 267/16 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Grażyny Dyląg-Mikołajczak, zamieszkałej w Warszawie (PESEL 55051600648) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy, a syndyka masy upadłości w osobie Mariana Korusa (nr licencji 199). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt X GUp 340/16 MSiG → Rocznik 2016 → Numer 114/2016 (4999) z dnia 15 czerwca 2016 r. → Pozycja 14841
 • Dodano: 2021-07-25 13:24:26
 • Administrator

Dyląg-Mikołajczak Grażyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2016-10-19. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 26889. Dyląg-Mikołajczak Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 340/16. [BMSiG-27451/2016] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Grażyny Dyląg-Mikołajczak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 340/16), 10 października 2016 r. syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, pokój 243B. Sprzeciwy do listy wierzytelności można składać w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 203/2016 (5088) z dnia 19 października 2016 r. → Pozycja 26889
 • Dodano: 2021-07-25 13:25:06
 • Administrator

Dyląg-Mikołajczak Grażyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2017-01-31. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 3444. Dyląg-Mikołajczak Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 340/16. [BMSiG-2844/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie o sygnaturze akt X GUp 340/16 umorzył postępowanie upadłościowe Grażyny Dyląg-Mikołajczak zamieszkałej w Warszawie (PESEL 55051600648), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 21/2017 (5158) z dnia 31 stycznia 2017 r. → Pozycja 3444
 • Dodano: 2021-07-25 13:25:37
 • Administrator

Konopko Jan w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-09-22. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48513. Konopka Jan. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 387/19, VIII GUp 8/20. [BMSiG-49185/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2020 r., sprostowanego postanowieniem z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 387/19, postanowił: 1. Ogłosić upadłość dłużnika Jana Konopka, zam.: ul. Mariampolska 6/43, 19-300 Ełk, PESEL 55052705397, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Katarzynę Dąbrowską-Doroszczyk, a na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłacznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 8/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 185/2020 (6075) z dnia 22 września 2020 r. → Pozycja 48513
 • Dodano: 2021-07-25 13:27:02
 • Administrator

Drela Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2019-08-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 39780. Drela Elżbieta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 323/19, XI GUp 225/19. [BMSiG-39698/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 lipca 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 323/19, ogłosił upadłość dłużnika Elżbiety Dreli (PESEL: 55061200924), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 225/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Rafała Fabisiaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1113. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 148/2019 (5787) z dnia 01 sierpnia 2019 r. → Pozycja 39780
 • Dodano: 2021-07-25 13:29:10
 • Administrator

Woźniak Zenobia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Płocku 2018-05-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 21188. Woźniak Zenobia. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 72/18. [BMSiG-20522/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt V GU 72/18, ogłosił upadłość Zenobii Woźniak, zamieszkałej w Płocku przy ulicy Zagroda 4, PESEL 55091717748, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 72/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 97/2018 (5485) z dnia 21 maja 2018 r. → Pozycja 21188
 • Dodano: 2021-07-25 13:30:23
 • Administrator

Woźniak Zenobia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Płocku 2018-08-31. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 37844. Woźniak Zenobia. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 27/18. [BMSiG-37687/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Zenobii Woźniak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 55091717748), sygn. akt V GUp 27/18, syndyk w dniu 18.07.2018 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydział Gospodarczy, Sądu Rejonowego w Płocku, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 169/2018 (5557) z dnia 31 sierpnia 2018 r. → Pozycja 37844
 • Dodano: 2021-07-25 13:30:52
 • Administrator

Słabiak Elżbieta

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-03-22. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 19463. Słabak Elżbieta. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 888/20, VI GUp 60/21. [BMSiG-18283/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 lutego 2021 r.: I. ogłosił upadłość dłużnika: Elżbieta Słabak, PESEL 55100405105, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 76-200 Słupsk, ul. Raszyńska 12/2; II. wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. M. Reja 13/15 lok. 1002, 81-874 Sopot; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczył jako syndyka Grant Finance spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (licencja doradcy restrukturyzacyjnego Bartłomieja Domagalskiego - nr 944, licencja doradcy restrukturyzacyjnego Michała Figury - nr 815, adres: 81-874 Sopot, ul. M. Reja 13/15 lok. 1002); V. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; VI. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie referendarza sądowego; VII. wyznaczył zastępcę Sędziego komisarza w osobie referendarza sądowego; VIII. przyznał syndykowi masy upadłości Grant Finance sp. z o.o. zaliczkę w kwocie 1.500,00 zł (tysiąc pięćset złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku; IX. wskazał, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U., poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. 2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Stosownie do art. 54a Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VI GUp 60/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 55/2021 (6200) z dnia 22 marca 2021 r. → Pozycja 19463
 • Dodano: 2021-07-25 13:31:59
 • Administrator

Olejnik Maria w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-12-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 72443. Olejnik Maria. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 729/20/8, X GUp 161/20/8. [BMSiG-72923/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 25 czerwca 2020 r. pod sygn. akt X GU 729/20/8, ogłoszona została upadłość Marii Olejnik jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 55101412647 oraz numer NIP 6291334297, zamieszkałej w Dąbrowie Górniczej, adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Oddziału AK Ordona 339A/30. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 161/20/8. Na syndyka wyznaczono Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Biuro Syndyka Damian Zgolik, 40-027 Katowice, ul. Francuska 35, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 246/2020 (6136) z dnia 17 grudnia 2020 r. → Pozycja 72443
 • Dodano: 2021-07-25 13:33:04
 • Administrator

Harlender Irena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2019-03-13. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 13315. Harlander Irena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 44/19, V GUp 106/19. [BMSiG-12746/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, postanowieniem z dnia 27 lutego 2019 r., sygn. akt V GU 44/19, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Dłużniczki Ireny Harlander, zam.: Przemyśl, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o ogłoszenie upadłości postanowił: I. ogłosić upadłość Dłużniczki Ireny Harlander zam.: Przemyśl, numer PESEL: 56010414126, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Artura Bobrowicza, numer lic. 211; IV. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni, licząc od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 106/19. Zgłoszenia wierzytelności w dwóch egzemplarzach, opatrzone sygn. akt V GUp 106/19, należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 51/2019 (5690) z dnia 13 marca 2019 r. → Pozycja 13315
 • Dodano: 2021-07-25 13:37:49
 • Administrator

Wnuk Irena

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-03-05. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 15549. Wnuk Irena. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 22/21, VIII GUp 36/21. [BMSiG-14369/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Ireny Wnuk, sygn. akt VIII GU 22/21, postanowieniem z dnia 29 stycznia 2021 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Ireny Wnuk, zam.: ul. Mazowiecka 45/6, 07-411 Rzekuń, PESEL 56021313562, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Januszowi Mierzejewskiemu na adres:. ul. gen. A. Fieldorfa „Nila” 9 lok. 50, 07-410 Ostrołęka, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 4. na syndyka wyznaczyć Janusza Mierzejewskiego (nr licencji 236), 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 7. zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 36/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15549
 • Dodano: 2021-07-25 14:27:35
 • Administrator

Srebrzyński Grzegorz

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2019-11-19. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 62531. Srebrzyński Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Ubezpieczenia Grzegorz Srebrzyński” w Rawie Mazowieckiej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GR 25/19. [BMSiG-62198/2019] Sygn. akt XIV GR 25/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 listopada 2019 roku otworzył przyśpieszone postępowanie układowe wobec Grzegorza Srebrzyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Ubezpieczenia Grzegorz Srebrzyński” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, numer PESEL 56032316435, uznając, że postępowanie ma charakter główny. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Monikę Smusz-Kuleszę, a nadzorcę sądowego Dorotę Borkowską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 775. Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na powyższe postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GR 25/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62531
 • Dodano: 2021-07-25 14:28:54
 • Administrator

Srebrzyński Grzegorz

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2019-12-03. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 62531. Srebrzyński Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Ubezpieczenia Grzegorz Srebrzyński” w Rawie Mazowieckiej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GR 25/19. [BMSiG-62198/2019] Sygn. akt XIV GR 25/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 listopada 2019 roku otworzył przyśpieszone postępowanie układowe wobec Grzegorza Srebrzyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Ubezpieczenia Grzegorz Srebrzyński” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, numer PESEL 56032316435, uznając, że postępowanie ma charakter główny. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Monikę Smusz-Kuleszę, a nadzorcę sądowego Dorotę Borkowską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 775. Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na powyższe postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GR 25/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62531
 • Dodano: 2021-07-25 14:29:09
 • Administrator

Srebrzyński Grzegorz

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2020-05-27. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 23691. Srebrzyński Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Ubezpieczenia Grzegorz Srebrzyński” w Rawie Mazowieckiej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GRp 17/19. [BMSiG-23245/2020] Sygn. akt XIV GRp 17/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie o sygn. akt XIV GRp 17/19 zostało umorzone przyspieszone postępowanie układowe prowadzone wobec Grzegorza Srebrzyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Ubezpieczenia Grzegorz Srebrzyński” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, PESEL 56032316435, na podstawie 231 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.). Na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie, które należy wnieść do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z podaniem sygnatury akt XIV GRp 17/19. Osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 102/2020 (5992) z dnia 27 maja 2020 r. → Pozycja 23691
 • Dodano: 2021-07-25 14:29:39
 • Administrator

Michalska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2017-06-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 30607. Michalska Krystyna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolski, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 78/16, V GUp 30/17. [BMSiG-30849/2017] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 14.06.2017 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt: V GU 78/16, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Krystyny Michalskiej (PESEL 56042614664), zamieszkałej w Górkach 32, 66-431 Santok. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Marty Majki-Saks oraz syndyka w osobie Adama Pawlucia, nr licencji 553. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 153/2017 (5290) z dnia 09 sierpnia 2017 r. → Pozycja 30607
 • Dodano: 2021-07-25 14:31:08
 • Administrator

Michalska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2017-08-09. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 30607. Michalska Krystyna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolski, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 78/16, V GUp 30/17. [BMSiG-30849/2017] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 14.06.2017 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt: V GU 78/16, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Krystyny Michalskiej (PESEL 56042614664), zamieszkałej w Górkach 32, 66-431 Santok. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Marty Majki-Saks oraz syndyka w osobie Adama Pawlucia, nr licencji 553. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 153/2017 (5290) z dnia 09 sierpnia 2017 r. → Pozycja 30607
 • Dodano: 2021-07-25 14:31:23
 • Administrator

Michalska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2018-02-26. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 8472. Michalska Krystyna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 30/17. [BMSiG-7654/2018] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 12.09.2017 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GUp 30/17, zostało umorzone postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Krystyny Michalskiej (PESEL 56042614664), zamieszkałej w Górkach 32, 66-431 Santok. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 40/2018 (5428) z dnia 26 lutego 2018 r. → Pozycja 8472
 • Dodano: 2021-07-25 14:31:52
 • Administrator

Nowak Tytus w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2017-08-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 32588. Nowak Tytus. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 61/17, VIII GUp 150/17 of. [BMSiG-33044/2017] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2017 r., sygn. akt VIII GU 61/17, ogłosił upadłość Tytusa Nowaka (numer PESEL 56051303470), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Świętochowskiego 9/1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 936). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 150/17 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 165/2017 (5302) z dnia 28 sierpnia 2017 r. → Pozycja 32588
 • Dodano: 2021-07-25 14:33:23
 • Administrator

Nowak Tytus w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2017-08-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 32588. Nowak Tytus. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 61/17, VIII GUp 150/17 of. [BMSiG-33044/2017] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2017 r., sygn. akt VIII GU 61/17, ogłosił upadłość Tytusa Nowaka (numer PESEL 56051303470), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Świętochowskiego 9/1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 936). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 150/17 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 165/2017 (5302) z dnia 28 sierpnia 2017 r. → Pozycja 32588
 • Dodano: 2021-07-25 14:33:37
 • Administrator

Nowak Tytus w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2018-01-12. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 1658. Nowak Tytus. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowch i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 150/17. [BMSiG-1023/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Tytusa Nowaka (nr PESEL 56051303470), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Świętochowskiego 9/1 (sygn. akt VIII GUp 150/17), ogłasza, że w dniu 11 grudnia 2017 r. została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 9/2018 (5396) z dnia 12 stycznia 2018 r. → Pozycja 1658
 • Dodano: 2021-07-25 14:34:16
 • Administrator

Nowak Tytus w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2018-09-27. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 42026. Nowak Tytus. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 150/17. [BMSiG-41983/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Tytusa Nowaka (nr PESEL 56051303470), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Świętochowskiego 9/1, (sygn. akt VIII GUp 150/17) ogłasza, że w dniu 14 września 2018 r. została mu przekazana pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 188/2018 (5576) z dnia 27 września 2018 r. → Pozycja 42026
 • Dodano: 2021-07-25 14:34:50
 • Administrator

Nowak Tytus w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2018-11-26. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 52173. Nowak Tytus. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 150/17 of. [BMSiG-51614/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych informuje, że w dniu 29.10.2018 r. tutejszy Sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego Tytusa Nowaka (numer PESEL 56051303470) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 491(10) ust. 2 i 3 Prawa upadłościowego, sygn. akt VIII GUp 150/17 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 228/2018 (5616) z dnia 26 listopada 2018 r. → Pozycja 52173
 • Dodano: 2021-07-25 14:35:23
 • Administrator

Federowicz Ewa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Płocku 2017-09-04. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 33354. Fedorowicz Ewa. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 113/17. [BMSiG-33680/2017] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2017 r., sygn. akt V GU 113/17, ogłosił upadłość Ewy Fedorowicz, zamieszkałej w Żochowie 36, PESEL 56082201589, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczka i syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 113/17. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporzą- dzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 170/2017 (5307) z dnia 04 września 2017 r. → Pozycja 33354
 • Dodano: 2021-07-25 14:42:20
 • Administrator

Federowicz Ewa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Płocku 2018-03-14. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 11081. Federowicz Ewa. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 71/17. [BMSiG-10184/2018] W postępowaniu upadłościowym Ewy Federowicz, zam.: ul. Żochowo 36, 09-200 Sierpc (PESEL 56082201589), ukończony został opis i oszacowanie nieruchomości upadłej zlokalizowanej w Żochowie, gmina Sierpc, stanowiącej działkę o nr. ewidencyjnym 61/1, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest Księga Wieczysta nr PL1E/00010112/5. Zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości wnosi się do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 52/2018 (5440) z dnia 14 marca 2018 r. → Pozycja 11081
 • Dodano: 2021-07-25 14:42:43
 • Administrator

Zydorczyk Maria

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2020-10-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 54515. Zydorczyk Maria. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 279/20. [BMSiG-55666/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27.08.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 279/20, ogłosił upadłość dłużnika Marii Zydorczyk, PESEL 56091112229, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Syndyka w osobie Grażyny Mituty, nr licencji 259. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz.U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 201/2020 (6091) z dnia 14 października 2020 r. → Pozycja 54515
 • Dodano: 2021-07-25 14:44:20
 • Administrator

Kozar Zbigniew

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2020-05-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 25602. Kozar Zbigniew Edward. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 60/20 „of”, VII GUp 57/20 „of”. [BMSiG-25357/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 60/20 „of”, w dniu 18 maja 2020 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość Zbigniewa Edwarda Kozara, zamieszkałego przy ulicy Radogoszczanskiej 3/3, 75-106 Koszalin, numer PESEL 56110804216; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 4. wyznaczyć SSR Katarzynę Pietrulewicz na Sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Andrzeja Wojtalika, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 208, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny;. 7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 57/20 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 109/2020 (5999) z dnia 05 czerwca 2020 r. → Pozycja 25602
 • Dodano: 2021-07-25 14:49:09
 • Administrator

Kozar Zbigniew

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2020-06-05. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 25602. Kozar Zbigniew Edward. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 60/20 „of”, VII GUp 57/20 „of”. [BMSiG-25357/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 60/20 „of”, w dniu 18 maja 2020 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość Zbigniewa Edwarda Kozara, zamieszkałego przy ulicy Radogoszczanskiej 3/3, 75-106 Koszalin, numer PESEL 56110804216; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 4. wyznaczyć SSR Katarzynę Pietrulewicz na Sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Andrzeja Wojtalika, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 208, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny;. 7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 57/20 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 109/2020 (5999) z dnia 05 czerwca 2020 r. → Pozycja 25602
 • Dodano: 2021-07-25 14:49:24
 • Administrator

Kozar Zbigniew

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2020-06-26. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 30363. Kozar Zbigniew Edward. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 57/20 „of”. [BMSiG-30229/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2020 r., w Koszalinie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VII GUp 57/20 „of”, postanawia umorzyć postępowanie upadłościowe Zbigniewa Edwarda Kozar, numer PESEL 56110804216. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 123/2020 (6013) z dnia 26 czerwca 2020 r. → Pozycja 30363
 • Dodano: 2021-07-25 14:50:10
 • Administrator

Kozar Zbigniew

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-04-12. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 23467. Kozar Zbigniew Edward. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 74/21 „of”. [BMSiG-22343/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2021 r. w Koszalinie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VII GUp 74/21 „of”, postanawia umorzyć postępowanie upadłościowe Zbigniewa Edwarda Kozara (numer PESEL 56110804216). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 69/2021 (6214) z dnia 12 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23467
 • Dodano: 2021-07-25 14:50:45
 • Administrator

Chorąży Zenon

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2020-10-08. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 52940. Chorąży Zenon. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 97/20, V GUp 68/20. [BMSiG-53963/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 r., w sprawie V GU 97/20, ogłosił upadłość Zenona Chorąży, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Żarach, przy ul. Witosa 48/4, 68-200 Żary, numer PESEL 56110906451, NIP 928-174-38-25. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasza Leszczyńskiego. Na syndyka wyznaczono Adama Bernackiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: ul. Westerplatte 9/203, 65-001 Zielona Góra, w dwóch egzemplarzach, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 68/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 68/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 197/2020 (6087) z dnia 08 października 2020 r. → Pozycja 52940
 • Dodano: 2021-07-25 14:59:21
 • Administrator

Wisławska Celina w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-01-29. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 6775. Wisłowska Celina. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 205/20, VI GUp 133/20. [BMSiG-5456/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie VI GU 205/20 postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużniczki Celiny Wisłowskiej, zamieszkałej w Bielawie (58-260), ul. Strażacka 8B/6, PESEL 56111217288, II. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Włodzimierza Bernackiego, III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Bernacki Włodzimierz - Kancelaria Syndyka, ul. Wrocławska 113/8, 58-306 Wałbrzych - w terminie trzydziestu dni daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u., VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u.; art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt VI GUp 133/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 19/2021 (6164) z dnia 29 stycznia 2021 r. → Pozycja 6775
 • Dodano: 2021-07-25 15:00:39
 • Administrator

Konefał Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2017-07-24. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 28412. Konefał Zdzisława. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 107/17. [BMSiG-28534/2017] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie V GU 107/17 ogłoszono upadłość dłużnika - Zdzisławy Konefał, zamieszkałej przy ul. Cmentarnej 1/3, 87-300 Brodnica, numer PESEL 57022801360, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Czerwińskiej, urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej, adres: ul. Pod Arkadami 6, 87-400 Golub- -Dobrzyń. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na udziale w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej rolnej należącej do upadłego, położonej miejscowości Kamień, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy prowadzi księgę wieczystą KW TO1B/00020640/7, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. UE polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.). Kosztami postępowania obciążono dłużnika. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 141/2017 (5278) z dnia 24 lipca 2017 r. → Pozycja 28412
 • Dodano: 2021-07-25 15:01:55
 • Administrator

Konefał Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2018-01-04. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 468. Konefał Zdzisława. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 64/17. [BMSiG-49386/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zdzisławy Konefał - sygn. akt V GUp 64/17 - zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, która została zmieniona postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 4 grudnia 2017 roku, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 3/2018 (5391) z dnia 04 stycznia 2018 r. → Pozycja 468
 • Dodano: 2021-07-25 15:02:25
 • Administrator

Przedsiebiorstwo Handlowe GRADA Adam Szydło

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2017-02-08. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 7761. Szydło Adam. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 2/17, VIII GRu 1/17. [BMSiG-6999/2017] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8 lutego 2017 roku, sygn. akt VIII GR 2/17, otworzył postępowanie restrukturyzacyjne - postępowanie układowe dłużnika Adama Szydło PESEL: 57061202777, zamieszkałego w Częstochowie, 42-200, ul. Podkolejowa 25 lok. 31. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz nadzorcę sądowego w osobie Krystyny Swadowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 53. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2000,160.1), otwarte postępowanie układowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu tego przepisu. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GRu 1/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 43/2017 (5180) z dnia 02 marca 2017 r. → Pozycja 7761
 • Dodano: 2021-07-25 15:03:40
 • Administrator

Przedsiebiorstwo Handlowe GRADA Adam Szydło

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2017-03-02. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 7761. Szydło Adam. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 2/17, VIII GRu 1/17. [BMSiG-6999/2017] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8 lutego 2017 roku, sygn. akt VIII GR 2/17, otworzył postępowanie restrukturyzacyjne - postępowanie układowe dłużnika Adama Szydło PESEL: 57061202777, zamieszkałego w Częstochowie, 42-200, ul. Podkolejowa 25 lok. 31. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz nadzorcę sądowego w osobie Krystyny Swadowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 53. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2000,160.1), otwarte postępowanie układowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu tego przepisu. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GRu 1/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 43/2017 (5180) z dnia 02 marca 2017 r. → Pozycja 7761
 • Dodano: 2021-07-25 15:03:53
 • Administrator

Przedsiebiorstwo Handlowe GRADA Adam Szydło

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2017-06-22. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności
Poz. 24322. Szydło Adam. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRu 1/17. [BMSiG-23974/2017] Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, zawiadamia, że w dniu 8 marca 2017 r. nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych w postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu układowym z wniosku Adama Szydło, PESEL nr 57061202777, sygn. akt VIII GRu 1/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24322
 • Dodano: 2021-07-25 15:04:27
 • Administrator

Grzechowiak Henryk w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2018-06-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 26350. Grzechowiak Henryk. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 131/18, XI GU 595/17. [BMSiG-25949/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 maja 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 595/17 ogłosił upadłość dłużnika Henryka Grzechowiaka (PESEL 57071514217), zam. w Gnieźnie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 131/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Edyty Senger-Kałat. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 117/2018 (5505) z dnia 19 czerwca 2018 r. → Pozycja 26350
 • Dodano: 2021-07-25 15:06:14
 • Administrator

Śledziński Jan w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2019-04-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 43854. Śledziński Jan. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 151/19, VIII GUp 226/19. [BMSiG-43965/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2019 r., sygn. akt VIII GU 151/19, ogłosił upadłość Jana Śledzińskiego (PESEL 57080505057), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Szolc- -Rogozińskiego 18/1, 53-209 Wrocław, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej i syndyka w osobie Magdaleny Czyszczoń (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 869). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 226/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 164/2019 (5803) z dnia 26 sierpnia 2019 r. → Pozycja 43854
 • Dodano: 2021-07-25 15:08:09
 • Administrator

Śledziński Jan w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2019-08-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 43854. Śledziński Jan. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 151/19, VIII GUp 226/19. [BMSiG-43965/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2019 r., sygn. akt VIII GU 151/19, ogłosił upadłość Jana Śledzińskiego (PESEL 57080505057), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Szolc- -Rogozińskiego 18/1, 53-209 Wrocław, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej i syndyka w osobie Magdaleny Czyszczoń (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 869). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 226/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 164/2019 (5803) z dnia 26 sierpnia 2019 r. → Pozycja 43854
 • Dodano: 2021-07-25 15:08:23
 • Administrator

Wandowski Wiesław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-10-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 54920. Wandowski Wiesław. Sąd Rejonowy Poznań Stare-Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 746/19, XI GUp 408/20. [BMSiG-56205/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie o sygn. akt XI GU 746/19, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Wiesława Wandowskiego (nr PESEL 57081203039), zamieszkałego przy ul. T. Kutrzeby 1/40, 62-010 Pobiedziska. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka KPPW Restruct Sp. z o.o., KRS nr 0000482837. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 408/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 202/2020 (6092) z dnia 15 października 2020 r. → Pozycja 54920
 • Dodano: 2021-07-25 15:10:14
 • Administrator

Nominaniuk Bogdan

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2017-04-11. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 15924. Nominaniuk Bogdan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BODAN Bogdan Nominaniuk w Katowicach. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GR 4/17/4. [BMSiG-15192/2017] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 11.04.2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GR-4/17/4, otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika - Bogdana Nominaniuka prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BODAN Bogdan Nominaniuk, zamieszkałego w Katowicach, ul. gen. Zygmunta Jankego 104, numer PESEL 57082102238. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a nadzorcę sądowego w osobie Macieja Strosznajdera posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego 629. Sąd stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 342 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Sąd stwierdził także, iż postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Stosownie do treści art. 237 ustawy Prawa restrukturyzacyjne wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 81/2017 (5218) z dnia 26 kwietnia 2017 r. → Pozycja 15924
 • Dodano: 2021-07-25 15:11:38
 • Administrator

Nominaniuk Bogdan

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2017-04-26. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 15924. Nominaniuk Bogdan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BODAN Bogdan Nominaniuk w Katowicach. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GR 4/17/4. [BMSiG-15192/2017] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 11.04.2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GR-4/17/4, otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika - Bogdana Nominaniuka prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BODAN Bogdan Nominaniuk, zamieszkałego w Katowicach, ul. gen. Zygmunta Jankego 104, numer PESEL 57082102238. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a nadzorcę sądowego w osobie Macieja Strosznajdera posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego 629. Sąd stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 342 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Sąd stwierdził także, iż postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Stosownie do treści art. 237 ustawy Prawa restrukturyzacyjne wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 81/2017 (5218) z dnia 26 kwietnia 2017 r. → Pozycja 15924
 • Dodano: 2021-07-25 15:11:52
 • Administrator

Nominaniuk Bogdan

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2017-06-02. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 21418. Nominaniuk Bogdan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe BODAN Bogdan Nominaniuk w Katowicach. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GRp 5/17/4. [BMSiG-20964/2017] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 11.05.2017 roku wydanym w sprawie o sygn. akt X GRp 5/17/4, umorzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika - Bogdana Nominaniuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe BODAN Bogdan Nominaniuk w Katowicach. Na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia. Dla dłużnika termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia odpisu postanowienia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 106/2017 (5243) z dnia 02 czerwca 2017 r. → Pozycja 21418
 • Dodano: 2021-07-25 15:12:23
 • Administrator

Soroka Zbigniew wspólnik Spółki Jawnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-11-30. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 69436. Soroka Zbigniew prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik osobowych spółek handlowych Soroka Spółka jawna w Brzegu oraz Soroka BIS Spółka jawna w Brzegu. [BMSiG-69923/2020] Zbigniew Soroka prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik osobowych spółek handlowych Soroka Spółka jawna z s. w Brzegu i Soroka BIS Spółka jawna z s. w Brzegu, zamieszkały w Brzegu (49-300), ul. B. Chrobrego 6b/13, NIP 7470502323, PESEL 57092210213. Zbigniew Soroka prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik osobowych spółek handlowych Soroka Spółka jawna z s. w Brzegu i Soroka BIS Spółka jawna z s. w Brzegu, zamieszkały w Brzegu (49-300), ul. B. Chrobrego 6b/13, NIP 7470502323, w trybie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadcza o otwarciu postepowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), wobec dłużnika Zbigniew Soroka zamieszkały w Brzegu (49-300), ul. B. Chrobrego 6b/13, NIP 7470502323. Nadzorca układu PMR Restrukturyzacje S.A z siedzibą w Warszawie (00-105), ul. Twarda 18, KRS 0000546300, reprezentowana przez prezesa zarządu w osobie Małgorzaty Anisimowicz, nr licencji 74. Dzień układowy: 30 listopada 2020 r. Zbigniew Soroka MSiG → Rocznik 2020 → Numer 238/2020 (6128) z dnia 07 grudnia 2020 r. → Pozycja 69436
 • Dodano: 2021-07-25 15:14:25
 • Administrator

Soroka Zbigniew wspólnik Spółki Jawnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-12-07. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 69436. Soroka Zbigniew prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik osobowych spółek handlowych Soroka Spółka jawna w Brzegu oraz Soroka BIS Spółka jawna w Brzegu. [BMSiG-69923/2020] Zbigniew Soroka prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik osobowych spółek handlowych Soroka Spółka jawna z s. w Brzegu i Soroka BIS Spółka jawna z s. w Brzegu, zamieszkały w Brzegu (49-300), ul. B. Chrobrego 6b/13, NIP 7470502323, PESEL 57092210213. Zbigniew Soroka prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik osobowych spółek handlowych Soroka Spółka jawna z s. w Brzegu i Soroka BIS Spółka jawna z s. w Brzegu, zamieszkały w Brzegu (49-300), ul. B. Chrobrego 6b/13, NIP 7470502323, w trybie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadcza o otwarciu postepowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), wobec dłużnika Zbigniew Soroka zamieszkały w Brzegu (49-300), ul. B. Chrobrego 6b/13, NIP 7470502323. Nadzorca układu PMR Restrukturyzacje S.A z siedzibą w Warszawie (00-105), ul. Twarda 18, KRS 0000546300, reprezentowana przez prezesa zarządu w osobie Małgorzaty Anisimowicz, nr licencji 74. Dzień układowy: 30 listopada 2020 r. Zbigniew Soroka MSiG → Rocznik 2020 → Numer 238/2020 (6128) z dnia 07 grudnia 2020 r. → Pozycja 69436
 • Dodano: 2021-07-25 15:14:41
 • Administrator

Zawadzka Barbara

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2016-07-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 19742. Zawadzka Barbara. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 111/16, VIII GUp 53/16. [BMSiG-20251/2016] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 111/16 postanowieniem z dnia 26 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Barbary Zawadzkiej, zam.: Skrzypki Małe 2, 17-100 Bielsk Podlaski, PESEL 58010229285, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Aleksandrę Jamróz, a na syndyka masy upadłości Przemysława Wierzbickiego (nr licencji 861). Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 53/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 148/2016 (5033) z dnia 2 sierpnia 2016 r. → Pozycja 19742
 • Dodano: 2021-07-25 15:17:10
 • Administrator

Zawadzka Barbara

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2016-08-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 19742. Zawadzka Barbara. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 111/16, VIII GUp 53/16. [BMSiG-20251/2016] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 111/16 postanowieniem z dnia 26 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Barbary Zawadzkiej, zam.: Skrzypki Małe 2, 17-100 Bielsk Podlaski, PESEL 58010229285, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Aleksandrę Jamróz, a na syndyka masy upadłości Przemysława Wierzbickiego (nr licencji 861). Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 53/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 148/2016 (5033) z dnia 2 sierpnia 2016 r. → Pozycja 19742
 • Dodano: 2021-07-25 15:17:48
 • Administrator

Marczyk Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2017-04-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 18479. Marczyk Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 243/17. [BMSiG-17781/2018] Sygn. akt X GUp 243/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy w dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2017 r. ogłosił upadłość Anny Marczyk, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Białostockiej 24 m. 70 (PESEL: 58013106941), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej oraz syndyka w osobie Marcina Krzemińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 146). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 243/17. Informuje się, że Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Marcin Krzemiński syndyk MSiG → Rocznik 2018 → Numer 85/2018 (5473) z dnia 02 maja 2018 r. → Pozycja 18479
 • Dodano: 2021-07-25 15:19:08
 • Administrator

Marczyk Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2018-05-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 18479. Marczyk Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 243/17. [BMSiG-17781/2018] Sygn. akt X GUp 243/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy w dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2017 r. ogłosił upadłość Anny Marczyk, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Białostockiej 24 m. 70 (PESEL: 58013106941), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej oraz syndyka w osobie Marcina Krzemińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 146). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 243/17. Informuje się, że Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Marcin Krzemiński syndyk MSiG → Rocznik 2018 → Numer 85/2018 (5473) z dnia 02 maja 2018 r. → Pozycja 18479
 • Dodano: 2021-07-25 15:19:22
 • Administrator

Marczyk Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2018-06-20. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 26654. Marczyk Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 243/17. [BMSiG-26038/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Anny Marczyk w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt X GUp 243/17, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. Syndyk Marcin Krzemiński MSiG → Rocznik 2018 → Numer 118/2018 (5506) z dnia 20 czerwca 2018 r. → Pozycja 26654
 • Dodano: 2021-07-25 15:20:00
 • Administrator

Fąfara Józef

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2018-08-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 42709. Fąfara Józef. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 65/18, V GUp 262/18. [BMSiG-42363/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2018 r., sygn. akt V GU 65/18, została ogłoszona upadłość dłużnika: Józef Fąfara, PESEL 58031402355, zamieszkałego: Pstrągowa, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie: SSR Paweł Janda, zastępcę Sędziego Komisarza w osobie: SSR Lesław Zawada i Syndyka Masy Upadłości w osobie: A 2 Z Consulting - AA Ziobro Sp. z o.o. (KRS: 0000535273), reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Artura Ziobro (nr licencji 1035). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu Komisarzowi SSR Pawłowi Jandzie, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 262/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdza, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.; dalej jako: rozporządzenie nr 1346/2000), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia nr 1346/2000. Kosztami postępowania obciążono dłużnika. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 191/2018 (5579) z dnia 02 października 2018 r. → Pozycja 42709
 • Dodano: 2021-07-25 15:21:46
 • Administrator

Fąfara Józef

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2018-10-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 42709. Fąfara Józef. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 65/18, V GUp 262/18. [BMSiG-42363/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2018 r., sygn. akt V GU 65/18, została ogłoszona upadłość dłużnika: Józef Fąfara, PESEL 58031402355, zamieszkałego: Pstrągowa, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie: SSR Paweł Janda, zastępcę Sędziego Komisarza w osobie: SSR Lesław Zawada i Syndyka Masy Upadłości w osobie: A 2 Z Consulting - AA Ziobro Sp. z o.o. (KRS: 0000535273), reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Artura Ziobro (nr licencji 1035). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu Komisarzowi SSR Pawłowi Jandzie, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 262/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdza, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.; dalej jako: rozporządzenie nr 1346/2000), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia nr 1346/2000. Kosztami postępowania obciążono dłużnika. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 191/2018 (5579) z dnia 02 października 2018 r. → Pozycja 42709
 • Dodano: 2021-07-25 15:22:34
 • Administrator

Fąfara Józef

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2020-06-08. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 25980. Fąfara Józef. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 262/18. [BMSiG-25622/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym wobec upadłego Józefa Fąfary (Fąfara), PESEL 58031402355 (sygn. akt V GUp 262/18) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przedłożył w dniu 4 kwietnia 2020 roku główną listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, złożyć do Sędziego Komisarza pod adresem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygn. akt V GUp 262/18, sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 110/2020 (6000) z dnia 08 czerwca 2020 r. → Pozycja 25980
 • Dodano: 2021-07-25 15:23:02
 • Administrator

Gryta Helena

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-12-04. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68680. Gryta Helena. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 219/20 „of”. [BMSiG-69430/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 października 2020 r. ogłosił upadłość Heleny Gryty, zamieszkałej w miejscowości: Szastarka Wieś 73, 23-225 Szastarka, PESEL 58031513868, NIP 8621146709, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Przemysława Skipora, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 734. Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Pogodna 36/11, 20-337 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznał syndykowi masy upadłości Heleny Gryty jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Przemysławowi Skiporowi kwotę 2.000,00 (dwa tysiące) złotych tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą nakazał wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku), zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Heleny Gryty jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Heleny Gryty jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 219/20 „of”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68680
 • Dodano: 2021-07-25 15:25:57
 • Administrator

Fiuk Dariusz Czesław

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2015-03-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie o sygn. akt X GU 235/15 ogłosił upadłość Dariusza Czesława Fiuka, PESEL 58032003050, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Kancelaria Mediacyjno-Negocjacyjna Dariusz Czesław Fiuk” obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Piotra Wydrzyńskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2015 → Numer 57/2015 (4688) z 24 marca 2015 r. → Pozycja 3583
 • Dodano: 2021-07-25 15:27:41
 • Administrator

Fiuk Dariusz Czesław

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2015-03-24. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie o sygn. akt X GU 235/15 ogłosił upadłość Dariusza Czesława Fiuka, PESEL 58032003050, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Kancelaria Mediacyjno-Negocjacyjna Dariusz Czesław Fiuk” obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Piotra Wydrzyńskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2015 → Numer 57/2015 (4688) z 24 marca 2015 r. → Pozycja 3583
 • Dodano: 2021-07-25 15:28:14
 • Administrator

Fiuk Dariusz Czesław

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2015-09-17. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Dariusza Czesława Fiuka, sygn. akt X GUp 126/15, prowadzącego dzia- łalność gospodarczą pod nazwą „Kancelaria Mediacyjno- -Negocjacyjna Dariusz Czesław Fiuk” ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listę w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Czerniakowska 100A i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może wnieść do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2015 → Numer 181/2015 (4812) z dnia 17 września 2015 r. → Pozycja 13889
 • Dodano: 2021-07-25 15:28:56
 • Administrator

Fiuk Dariusz Czesław

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2016-07-04. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 16786. Fiuk Dariusz Czesław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Mediacyjno-Negocjacyjna Dariusz Czesław Fiuk w Wołominie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 126/15. [BMSiG-16961/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dariusza Czesława Fiuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Kancelaria Mediacyjna - Negocjacyjna Dariusz Czesław Fiuk”, sygn. akt X GUp 126/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listę w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, pokój 252, i w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może zgłaszać do listy sprzeciw MSiG → Rocznik 2016 → Numer 127/2016 (5012) z dnia 4 lipca 2016 r. → Pozycja 16786
 • Dodano: 2021-07-25 15:29:34
 • Administrator

Fiuk Dariusz Czesław

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2019-04-08. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 18465. Fiuk Dariusz Czesław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Kancelaria Mediacyjno-Negocjacyjna Dariusz Czesław Fiuk” w Wołominie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 126/15. [BMSiG-17934/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2019 roku stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Dariusza Czesława Fiuk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Kancelaria Mediacyjno-Negocjacyjna Dariusz Czesław Fiuk”, sygn. akt X GUp 126/15. Na powyższe postanowienie w terminie tygodniowym od daty obwieszczenia można wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego dla m.st. Warszawy w Warszawie za pośrednictwem ww. Sądu Rejonowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 69/2019 (5708) z dnia 08 kwietnia 2019 r. → Pozycja 18465
 • Dodano: 2021-07-25 15:29:56
 • Administrator

Wychowaniec Andrzej

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2018-06-06. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 29167. Wychowaniec Andrzej prowadzący działalnośc gospodarczą pod nazwą PHP WYCHAMET Andrzej Wychowaniec we Wrzosowej. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 6/18, VIII GRp 3/18. [BMSiG-28456/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 6 czerwca 2018 roku, sygn. akt VIII GR 6/18 otworzył postępowanie restrukturyzacyjne - przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Andrzeja Wychowańca (Wychowaniec), prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHP „WYCHAMET” Andrzej Wychowaniec, ul. Hutnicza 1, 42-263 Wrzosowa, gm. Poczesna, PESEL nr 58042206416. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz nadzorcę sądowego w osobie Witolda Gewalda - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 470. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona), otwarte przyspieszone postępowanie układowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu tego przepisu. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GRp 3/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 127/2018 (5515) z dnia 03 lipca 2018 r. → Pozycja 29167
 • Dodano: 2021-07-25 15:31:05
 • Administrator

Wychowaniec Andrzej

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2018-07-03. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 29167. Wychowaniec Andrzej prowadzący działalnośc gospodarczą pod nazwą PHP WYCHAMET Andrzej Wychowaniec we Wrzosowej. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 6/18, VIII GRp 3/18. [BMSiG-28456/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 6 czerwca 2018 roku, sygn. akt VIII GR 6/18 otworzył postępowanie restrukturyzacyjne - przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Andrzeja Wychowańca (Wychowaniec), prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHP „WYCHAMET” Andrzej Wychowaniec, ul. Hutnicza 1, 42-263 Wrzosowa, gm. Poczesna, PESEL nr 58042206416. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz nadzorcę sądowego w osobie Witolda Gewalda - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 470. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona), otwarte przyspieszone postępowanie układowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu tego przepisu. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GRp 3/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 127/2018 (5515) z dnia 03 lipca 2018 r. → Pozycja 29167
 • Dodano: 2021-07-25 15:31:23
 • Administrator

Wychowaniec Andrzej

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2019-02-04. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 6173. Wychowaniec Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nzawą PHP „Wychamet” Andrzej Wychowaniec. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 3/18. [BMSiG-5468/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie sygn. akt VIII GRp 3/18, sąd restrukturyzacyjny umorzył przyspieszone postępowanie układowe otwarte w stosunku do Andrzeja Wychowańca, PESEL 58042206416, prowadzącego działalność gospodarczą PHP „WYCHAMET” Andrzej Wychowaniec, ul. Hutnicza 1, 42-263 Wrzosowa. Postanowienie uprawomocniło się w dniu 29 października 2018 roku. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 24/2018 (5663) z dnia 04 lutego 2019 r. → Pozycja 6173
 • Dodano: 2021-07-25 15:32:02
 • Administrator

Kondratowicz Franciszek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2017-12-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47147. Kondratowicz Franciszek. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy sygn. akt VI GU 152/17, VI GUp 50/17. [BMSiG-12247/2017] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 22.03.2017 r., sygn. akt VI GU 152/17, została ogłoszona upadłość Franciszka Kondratowicza, zam. w Wicku, PESEL 58042216372, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Stankiewicz oraz syndyka w osobie Przemysława Mogiełka (siedziba biura: Wejherowo, ul. Dworcowa 8/2, tel. (58) 671 20 06). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, sygn. akt VI GU 152/17 (sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 50/17). Jednocześnie wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, o ile nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 243/2017 (5380) z dnia 15 grudnia 2017 r. → Pozycja 47147
 • Dodano: 2021-07-25 15:42:33
 • Administrator

Lazzarini-Smilgin Violetta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2020-05-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23220. Lazzarini-Smilgin Violetta. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 478/19, VI GUp 49/20 of/KK. [BMSiG-22898/2020] Postanowieniem z dnia 11.02.2020 r. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie VI GU 478/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Violetty Lazzarini-Smilgin, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gdańsku przy ul. Zielonej 3/2, PESEL 58050309280; 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ; 3. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Karoliny Kondrackiej; 4. wyznaczyć na syndyka Agnieszkę Wilk (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 241); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt 1 orzeczenia ma charakter główny. Zgłoszenie wierzytelności w dwóch egzemplarzach, opatrzone sygn. akt VI GUp 49/20 of/KK, należy przesłać na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Zgłoszenie wierzytelności powinno odpowiadać wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe. Zgodnie z art. 247 ust. 2 Prawa upadłościowego „odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się na liście wierzytelności w kwocie naliczonej do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia upadłości włącznie”, w związku z tym należy je naliczyć do dnia 10.02.2020 roku włącznie. Zgodnie z art. 54a ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Ust. 2 o wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 101/2020 (5991) z dnia 26 maja 2020 r. → Pozycja 23220
 • Dodano: 2021-07-25 15:43:52
 • Administrator

Lazzarini-Smilgin Violetta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-03-18. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 18715. Lazzarini-Smilgin Violetta. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Giospodarczy, sygn. akt VI GUp 49/20. [BMSiG-17751/2021] W postępowaniu upadłościowym Violetty Lazzarini-Smilgin (PESEL 58050309280), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VI GUp 49/20, została sporządzona przez syndyka masy upadłości i przekazana Sędziemu Komisarzowi lista wierzytelności upadłego. Zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, każdy zainteresowany. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 53/2021 (6198) z dnia 18 marca 2021 r. → Pozycja 18715
 • Dodano: 2021-07-25 15:44:24
 • Administrator

Gac Grażyna

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2020-10-22. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 56864. Gac Grażyna. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 342/20. [BMSiG-58282/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8.10.2020 r., w sprawie o sygnaturze akt V GU 342/20, ogłosił upadłość dłużnika Grażyny Gac, PESEL 58071016747, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Syndyka w osobie Grażyny Mituty, nr licencji 259. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz.U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 207/2020 (6097) z dnia 22 października 2020 r. → Pozycja 56864
 • Dodano: 2021-07-25 15:46:03
 • Administrator

Srebrzyńska Joanna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2019-12-02. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 63578. Srebrzyńska Joanna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Ubezpieczenia Joanna Srebrzyńska” w Rawie Mazowieckiej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GR 24/19. [BMSiG-63251/2019] Sygn. akt XIV GR 24/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 grudnia 2019 roku otworzył przyśpieszone postępowanie układowe wobec Joanny Srebrzyńskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Ubezpieczenia Joanna Srebrzyńska” w Rawie Mazowieckiej, aleja Konstytucji 3 Maja nr 46, numer PESEL 58072009067, uznając, że postępowanie ma charakter główny. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, na nadzorcę sądowego wyznaczono Henryka Milasa, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 44. Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na powyższe postanowienie, w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GR 24/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 237/2019 (5876) z dnia 09 grudnia 2019 r. → Pozycja 63578
 • Dodano: 2021-07-25 15:47:23
 • Administrator

Srebrzyńska Joanna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2019-12-09. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 63578. Srebrzyńska Joanna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Ubezpieczenia Joanna Srebrzyńska” w Rawie Mazowieckiej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GR 24/19. [BMSiG-63251/2019] Sygn. akt XIV GR 24/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 grudnia 2019 roku otworzył przyśpieszone postępowanie układowe wobec Joanny Srebrzyńskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Ubezpieczenia Joanna Srebrzyńska” w Rawie Mazowieckiej, aleja Konstytucji 3 Maja nr 46, numer PESEL 58072009067, uznając, że postępowanie ma charakter główny. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, na nadzorcę sądowego wyznaczono Henryka Milasa, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 44. Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na powyższe postanowienie, w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GR 24/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 237/2019 (5876) z dnia 09 grudnia 2019 r. → Pozycja 63578
 • Dodano: 2021-07-25 15:47:37
 • Administrator

Srebrzyńska Joanna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2020-02-26. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 10559. Srebrzyńska Joanna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Ubezpieczenia Joanna Srebrzyńska” w Rawie Mazowieckiej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GRp 18/19. [BMSiG-9844/2020] Sygn. akt XIV GRp 18/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie o sygn. akt XIV GRp 18/19, zostało umorzone przyspieszone postępowanie układowe wobec Joanny Srebrzyńskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Ubezpieczenia Joanna Srebrzyńska” w Rawie Mazowieckiej PESEL 58072009067, na podstawie art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2017 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10559
 • Dodano: 2021-07-25 15:48:10
 • Administrator

Wieczorek Ryszard

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2019-03-06. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 11901. Wieczorek Ryszard. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 1/19 „of”, VII GUp 24/19 „of”. [BMSiG-11278/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 1/19 „of”, w dniu 25 lutego 2019 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Ryszarda Wieczorka, zamieszkałego w Boleszewie 12/1, 76-100 Boleszewo, nr PESEL 58072613318; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wezwać wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5) wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na Sędziego komisarza; 6) wyznaczyć Pawła Pawlaka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 950, na syndyka; 7) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą VII GUp 24/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 46/2018 (5685) z dnia 06 marca 2019 r. → Pozycja 11901
 • Dodano: 2021-07-25 15:51:18
 • Administrator

Wieczorek Ryszard

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2019-03-06. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 11901. Wieczorek Ryszard. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 1/19 „of”, VII GUp 24/19 „of”. [BMSiG-11278/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 1/19 „of”, w dniu 25 lutego 2019 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Ryszarda Wieczorka, zamieszkałego w Boleszewie 12/1, 76-100 Boleszewo, nr PESEL 58072613318; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wezwać wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5) wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na Sędziego komisarza; 6) wyznaczyć Pawła Pawlaka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 950, na syndyka; 7) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą VII GUp 24/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 46/2018 (5685) z dnia 06 marca 2019 r. → Pozycja 11901
 • Dodano: 2021-07-25 15:51:33
 • Administrator

Wieczorek Ryszard

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2019-05-06. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 22968. Wieczorek Ryszard. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 24/19 „of”. [BMSiG-22376/2019] Postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2019 r. Sad Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VII GUp 24/19 „of” umorzył postępowanie upadłościowe Ryszarda Wieczorka. Zażalenie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 86/2019 (5725) z dnia 06 maja 2019 r. → Pozycja 22968
 • Dodano: 2021-07-25 15:52:00
 • Administrator

Remdziak Franciszek

Sąd Rejonowy w Kielcach 2019-09-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 53655. Remdziak Franciszek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 343/19, V GUp 301/19. [BMSiG-53568/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem dnia 2 września 2019 r. ogłosił upadłość dłużnika Franciszka Remdziaka, nr PESEL 58092216117, zamieszkałego w miejscowości Stodoły-Kolonie nr 51, 27-532 Wojciechowice, określił, że upadły Franciszek Remdziak jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Joanny Pelak posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 116; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 301/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53655
 • Dodano: 2021-07-25 15:59:41
 • Administrator

Remdziak Franciszek

Sąd Rejonowy w Kielcach 2019-10-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 53655. Remdziak Franciszek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 343/19, V GUp 301/19. [BMSiG-53568/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem dnia 2 września 2019 r. ogłosił upadłość dłużnika Franciszka Remdziaka, nr PESEL 58092216117, zamieszkałego w miejscowości Stodoły-Kolonie nr 51, 27-532 Wojciechowice, określił, że upadły Franciszek Remdziak jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Joanny Pelak posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 116; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 301/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53655
 • Dodano: 2021-07-25 16:00:14
 • Administrator

Remdziak Franciszek

Sąd Rejonowy w Kielcach 2020-06-24. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 29638. Remdziak Franciszek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 301/19. [BMSiG-29565/2020] Niniejszym zawiadamia się, że postanowieniem wydanym dnia 9 czerwca 2020 r., sygn. akt V GUp 301/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowił: - umorzyć postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Franciszka Remdziaka, nr PESEL 58092216117; - obciążyć Franciszka Remdziaka, nr PESEL 58092216117, kosztami postępowania upadłościowego w kwocie 3 077 (trzy tysiące siedemdziesiąt siedem) złotych, pokrytymi tymczasowo przez Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 121/2020 (6011) z dnia 24 czerwca 2020 r. → Pozycja 29638
 • Dodano: 2021-07-25 16:00:46
 • Administrator

Polczyk Teresa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2017-01-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3398. Polczyk Teresa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 32/17, VIII GUp 42/17. [BMSiG-2890/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 25.01.2017 r., sygn. akt: (VIII GU 32/17), ogłoszono upadłość dłużnika Teresy Polczyk, zamieszkałej: Krzęcin 288/2, 32-051 Wielkie Drogi (nr PESEL 58100312840), nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Elżbietę Brzozowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Joannę Jutrzenkę-Trzebiatowską. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 42/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 21/2017 (5158) z dnia 31 stycznia 2017 r. → Pozycja 3398
 • Dodano: 2021-07-25 16:02:16
 • Administrator

Polczyk Teresa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2017-01-31. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3398. Polczyk Teresa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 32/17, VIII GUp 42/17. [BMSiG-2890/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 25.01.2017 r., sygn. akt: (VIII GU 32/17), ogłoszono upadłość dłużnika Teresy Polczyk, zamieszkałej: Krzęcin 288/2, 32-051 Wielkie Drogi (nr PESEL 58100312840), nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Elżbietę Brzozowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Joannę Jutrzenkę-Trzebiatowską. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 42/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 21/2017 (5158) z dnia 31 stycznia 2017 r. → Pozycja 3398
 • Dodano: 2021-07-25 16:02:34
 • Administrator

Polczyk Teresa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2017-08-08. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 30432. Polczyk Teresa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 42/17. [BMSiG-30703/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Teresy Polczyk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 42/17, PESEL 58100312840), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 152/2017 (5289) z dnia 08 sierpnia 2017 r. → Pozycja 30432
 • Dodano: 2021-07-25 16:03:03
 • Administrator

Polczyk Teresa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2017-11-03. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 41165. Polczyk Teresa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 42/17. [BMSiG-41232/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej: Teresy Polczyk nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 42/17, PESEL 58100312840), podaje do publicznej wiadomości o sporządzeniu opisu i oszacowania 1/2 udziału w nieruchomości objętej Księgą Wieczystą o numerze NS1T/00094990/5 z dnia 22 września 2017 r., pouczając o możliwości wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie w terminie tygodniowym od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 213/2017 (5350) z dnia 03 listopada 2017 r. → Pozycja 41165
 • Dodano: 2021-07-25 16:03:27
 • Administrator

Polczyk Teresa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2018-03-13. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 10895. Polczyk Teresa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 42/17. [BMSiG-10089/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5 marca 2018 r., sygn. akt VIII GUp 42/17, umorzono postępowanie upadłościowe Teresy Polczyk (PESEL 58100312840) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 51/2018 (5439) z dnia 13 marca 2018 r. → Pozycja 10895
 • Dodano: 2021-07-25 16:04:01
 • Administrator

Kubis Józefa

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-02-12. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 10469. Kubis Józefa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1460/20/S, VIII GUp 998/20/S. [BMSiG-9207/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18.12.2020 r., sygn. akt VIII GU 1460/20/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Józefy Kubis (PESEL 58102611145, NIP 6281109328), zamieszkałej przy ulicy Śniadeckiego 14/2, 32-600 Oświęcim, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Anny Dudy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 742; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi, na adres jego biura: ul. gen. W. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądów Polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka; zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 998/20/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego, stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia) zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 29/2021 (6174) z dnia 12 lutego 2021 r. → Pozycja 10469
 • Dodano: 2021-07-25 16:10:14
 • Administrator

Ignasiak-Chrobot Marlena

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-02-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 7878. Ignasiak-Chrobot Marlena. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 8/21 „of”. [BMSiG-6712/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25.01.2021 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 8/21 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Marleny Ignasiak- -Chrobot, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 58122005122). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Na Skraju 14, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Mirosławy Szóstak-Pestka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 316). Określa się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. U E L 141/19, a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia Nr 2015/848). Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Kaliszu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 22/2021 (6167) z dnia 03 lutego 2021 r. → Pozycja 7878
 • Dodano: 2021-07-25 16:21:04
 • Administrator

Mandziej Halina

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-10-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 59167. Madziej Halina. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 646/20, XII GUp 366/20. [BMSiG-60707/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 22 października 2020 r. (sygn. akt XII GU 646/20) ogłosił upadłość Haliny Madziej, PESEL 59010519167, zamieszkałej w Przyszowicach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Macieja Tuszakowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1356. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt XII GUp 366/20. Wzywa się wierzycieli upadłej od zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres: ul. Dolnych Wałów 1/35, 44-100 Gliwice - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydziału XII Gospodarczego: 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, podając sygnaturę akt XII GUp 366/20, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczętego głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia, składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do tutejszego sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych albo na rachunek: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Wierzycielom na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, Wydziału X Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydziału XII Gospodarczego. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 213/2020 (6103) z dnia 30 października 2020 r. → Pozycja 59167
 • Dodano: 2021-07-25 16:23:25
 • Administrator

Kozak Wanda w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2016-01-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2721. Kozak Wanda. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 63/16 [BMSiG-2526/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 stycznia 2016 r. ogłosił upadłość Wandy Kozak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (nr PESEL 59011506108), w celu likwidacji majątku upadłego. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Pawła Stosio oraz syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Hauza. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Wandy Kozak, aby zgłaszali swe wierzytelności w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, podając sygn. akt X GUp 63/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 26/2016 (4911) z dnia 9 lutego 2016 r. → Pozycja 2721
 • Dodano: 2021-07-25 16:24:51
 • Administrator

Kozak Wanda w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2016-02-09. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2721. Kozak Wanda. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 63/16 [BMSiG-2526/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 stycznia 2016 r. ogłosił upadłość Wandy Kozak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (nr PESEL 59011506108), w celu likwidacji majątku upadłego. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Pawła Stosio oraz syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Hauza. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Wandy Kozak, aby zgłaszali swe wierzytelności w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, podając sygn. akt X GUp 63/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 26/2016 (4911) z dnia 9 lutego 2016 r. → Pozycja 2721
 • Dodano: 2021-07-25 16:25:05
 • Administrator

Kozak Wanda w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2016-05-18. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 12050. Kozak Wanda. Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 63/16. [BMSiG-11904/2016] Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2016 r. umorzył postępowanie upadłościowe Wandy Kozak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 63/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 95/2016 (4980) z dnia 18 maja 2016 r. → Pozycja 12050
 • Dodano: 2021-07-25 16:25:35
 • Administrator

Kozak Wanda w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2017-04-13. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 13814. Kozak Wanda. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 702/16. [BMSiG-13147/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wandy Kozak - sygn. akt X GUp 702/16 - podaje do publicznej wiadomości, że syndyk w dniu 9 marca 2017 r. sporządził i przekazał listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100a, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 73/2017 (5210) z dnia 13 kwietnia 2017 r. → Pozycja 13814
 • Dodano: 2021-07-25 16:26:06
 • Administrator

Brodko Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2020-07-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 31433. Brodko Elżbieta. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 27/20, V GUp 42/20. [BMSiG-31370/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie V GU 27/20 ogłosił upadłość Elżbiety Brodko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze, Plac Matejki 13/4, 65-001 Zielona Góra, numer PESEL 59030706945. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Annę Lichacz- -Bujko. Na syndyka wyznaczono Pawła Wróblewskiego - licencja syndyka nr 1246. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 42/20, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 42/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 126/2020 (6016) z dnia 01 lipca 2020 r. → Pozycja 31433
 • Dodano: 2021-07-25 16:27:33
 • Administrator

Głąbek Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-09-24. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 49094. Głąbek Krzysztof. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 271/20 of, VI GUp 180/20 of. [BMSiG-49990/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 16 czerwca 2020 r., sygn. akt VI GU 271/20 of, na skutek wniosku złożonego 3 czerwca 2020 r. ogłosił upadłość Krzysztofa Głąbka (Głąbek), numer PESEL 59052803055, NIP 5470085120, zamieszkałego w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Jesionowej 14/210, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Bogumiła Bertoldiego, nr licencji 691 doradcy restrukturyzacyjnego; adres: ul. Dworkowa 8/2, 43-300 Bielsko-Biała, adres mail: kancelaria.bertoldi@wp.pl; telefon 33 8 110 777 lub 600 777 706. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza . Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 180/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 187/2020 (6077) z dnia 24 września 2020 r. → Pozycja 49094
 • Dodano: 2021-07-25 16:29:02
 • Administrator

Chochorowska Renata

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-12-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 538. Chochorowska Renata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1451/20, VIII GUp 999/20. [BMSiG-76513/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18.12.2020 r., sygn. akt VIII GU 1451/20, postanawia: I. ogłosić upadłość Renaty Chochorowskiej (PESEL 59110505927, NIP 5491233086) zamieszkałej: 32-065 Dębnik 18, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Wójcikiewicza - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 717; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Prądnicka 65/31, 31-202 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 999/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 2/2021 (6147) z dnia 5 stycznia 2021 r. → Pozycja 538
 • Dodano: 2021-07-25 16:30:52
 • Administrator

Chochorowska Renata

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-05. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 538. Chochorowska Renata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1451/20, VIII GUp 999/20. [BMSiG-76513/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18.12.2020 r., sygn. akt VIII GU 1451/20, postanawia: I. ogłosić upadłość Renaty Chochorowskiej (PESEL 59110505927, NIP 5491233086) zamieszkałej: 32-065 Dębnik 18, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Wójcikiewicza - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 717; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Prądnicka 65/31, 31-202 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 999/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 2/2021 (6147) z dnia 5 stycznia 2021 r. → Pozycja 538
 • Dodano: 2021-07-25 16:31:04
 • Administrator

Matynia Anna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2018-05-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 27949. Matynia Anna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 102/18 [BMSiG-27626/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 23 maja 2018 roku ogłosił upadłość dłużnika Anny Matynia, numer PESEL 59110507622, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarz wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Dariusza Jędrzejewskiego, nr licencji 1. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wezwa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV Gup 102/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 123/2018 (5511) z dnia 27 czerwca 2018 r. → Pozycja 27949
 • Dodano: 2021-07-25 16:32:14
 • Administrator

Matynia Anna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2018-06-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 27949. Matynia Anna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 102/18 [BMSiG-27626/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 23 maja 2018 roku ogłosił upadłość dłużnika Anny Matynia, numer PESEL 59110507622, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarz wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Dariusza Jędrzejewskiego, nr licencji 1. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wezwa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV Gup 102/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 123/2018 (5511) z dnia 27 czerwca 2018 r. → Pozycja 27949
 • Dodano: 2021-07-25 16:32:32
 • Administrator

Matynia Anna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2019-01-16. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2627. Matynia Anna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 102/18. [BMSiG-1911/2019] Sygn. akt XIV GUp 102/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie o sygn. akt XIV GUp 102/18 umorzył postępowanie upadłościowe Anny Matynia - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 59110507622). Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodniowym od dnia ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 11/2018 (5650) z dnia 16 stycznia 2019 r. → Pozycja 2627
 • Dodano: 2021-07-25 16:33:06
 • Administrator

Targoński Stanisław

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2019-03-06. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 30922. Targoński Stanisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PEX PRZESYŁKI EKSPRESOWE Stanisław Targoński w Białymstoku. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 1/19, VIII GRp 6/19. [BMSiG-30497/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu o sygn. akt VIII GR 1/19 z wniosku dłużnika Stanisława Targońskiego,prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „PEX PRZESYŁKI EKSPRESOWE” Stanisław Targoński w Białymstoku, PESEL 60032403617, o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego, 6 marca 2019 roku postanowiono: I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Stanisława Targońskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „PEX PRZESYŁKI EKSPRESOWE” Stanisław Targoński w Białymstoku, adres ul. Szarych Szeregów 10/26, 15-666 Białystok, legitymującego się numerem PESEL 60032403617, II. wyznaczyć Sędziego Pawła Hempel na Sędziego komisarza, III. wyznaczyć Marka Pendras (nr licencji 469) na nadzorcę sądowego, IV. ustalić, że przyspieszone postępowanie układowe zostało otwarte o godzinie 920, V. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz.Urz.UE.L z dnia 20 maja 2015 r., Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postepowanie ma charakter głównego postępowania w rozumieniu powyższego rozporządzenia. Przyspieszone postępowanie układowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GRp 6/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego, VII Wydziału Gospodarczego w Białymstoku za pośrednictwem Sądu, który wydał niniejsze postanowienie. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30922
 • Dodano: 2021-07-25 17:33:01
 • Administrator

Targoński Stanisław

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2019-06-11. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 30922. Targoński Stanisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PEX PRZESYŁKI EKSPRESOWE Stanisław Targoński w Białymstoku. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 1/19, VIII GRp 6/19. [BMSiG-30497/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu o sygn. akt VIII GR 1/19 z wniosku dłużnika Stanisława Targońskiego,prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „PEX PRZESYŁKI EKSPRESOWE” Stanisław Targoński w Białymstoku, PESEL 60032403617, o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego, 6 marca 2019 roku postanowiono: I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Stanisława Targońskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „PEX PRZESYŁKI EKSPRESOWE” Stanisław Targoński w Białymstoku, adres ul. Szarych Szeregów 10/26, 15-666 Białystok, legitymującego się numerem PESEL 60032403617, II. wyznaczyć Sędziego Pawła Hempel na Sędziego komisarza, III. wyznaczyć Marka Pendras (nr licencji 469) na nadzorcę sądowego, IV. ustalić, że przyspieszone postępowanie układowe zostało otwarte o godzinie 920, V. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz.Urz.UE.L z dnia 20 maja 2015 r., Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postepowanie ma charakter głównego postępowania w rozumieniu powyższego rozporządzenia. Przyspieszone postępowanie układowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GRp 6/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego, VII Wydziału Gospodarczego w Białymstoku za pośrednictwem Sądu, który wydał niniejsze postanowienie. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30922
 • Dodano: 2021-07-25 17:33:16
 • Administrator

Targoński Stanisław

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2019-09-25. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 49531. Targoński Stanisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PEX PRZESYŁKI EXPRESOWE Stanisław Targoński w Białymstoku. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 6/19. [BMSiG-49345/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie VIII GRp 6/19, dotyczącej Stanisława Targońskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „PEX PRZESYŁKI EKSPRESOWE” Stanisław Targoński w Białymstoku, ul. Szarych Szeregów 10/26, 15-666 Białystok, PESEL 90042313352, postanawia: na podstawie art. 231 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego, umorzyć postępowanie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 186/2019 (5825) z dnia 25 września 2019 r. → Pozycja 49531
 • Dodano: 2021-07-25 17:34:20
 • Administrator

Czech Michał w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2019-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23908. Czech Michał. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 53/19, V GUp „of” 45/19. [BMSiG-23401/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 53/19): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Michała Czech, zamieszkałego: ul. Wojska Polskiego 76/1, 10-290 Olsztyn, PESEL 60061601316, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Wiolettę Obrębską, 5. na syndyka masy upadłości wyznaczył Pana Jerzego Chodor (nr licencji 654). Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 45/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 90/2019 (5729) z dnia 10 maja 2019 r. → Pozycja 23908
 • Dodano: 2021-07-25 17:35:50
 • Administrator

Czech Michał w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2019-11-06. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 57190. Czech Michał. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 45/19. [BMSiG-57111/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Michała Czech - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 45/19 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listy każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 215/2019 (5854) z dnia 06 listopada 2019 r. → Pozycja 57190
 • Dodano: 2021-07-25 17:36:13
 • Administrator

Szczakiel Edyta Alicja

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-03-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14189. Szczakiel Alicja. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 1028/20, XII GUp 208/21. [BMSiG-12873/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 lutego 2021 r., o sygn. akt XII GU 1028/20: 1. ogłosił upadłość Alicji Szczakiel, zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, numer PESEL 60090401347, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Biela, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 358; 4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie co do pkt 6 postanowienia o ogłoszeniu upadłości (jurysdykcji sądów polskich). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonegopostanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 208/21. Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać na adres: Biuro Syndyka Tomasz Biel, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, z podaniem sygnatury akt XII GUp 208/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 40/2021 (6185) z dnia 01 marca 2021 r. → Pozycja 14189
 • Dodano: 2021-07-25 18:06:19
 • Administrator

Wiater Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2019-12-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 66000. Wiater Krzysztof. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 419/19 of, VI GUp 206/19of/AS. [BMSiG-65763/2019] Postanowieniem z dnia 19 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 419/19 of, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Wiatera, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdańsku (80-135), przy ul. Brukowej 24, PESEL 60091708597; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć na sędziego komisarza Sędzię Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Annę Stankiewicz; 5. wyznaczyć na syndyka Marię Wiktorowicz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1360); 6. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt 1 orzeczenia ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 245/2019 (5884) z dnia 19 grudnia 2019 r. → Pozycja 66000
 • Dodano: 2021-07-25 18:07:38
 • Administrator

Staniszewska Mirosława w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2018-07-05. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29491. Staniszewska Mirosława. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 352/18, VIII GUp 352/18. [BMSiG-28979/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 21 czerwca 2018 roku (sygn. akt VIII GU 352/18): I. ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Mirosławy Staniszewskiej, zamieszkałej w Krakowie, os. Bohaterów Września 61/ 22, (PESEL: 60100408263); II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Agnieszki Rudol; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej - numer doradcy restrukturyzacyjnego 993; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 352/18. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 129/2018 (5517) z dnia 05 lipca 2018 r. → Pozycja 29491
 • Dodano: 2021-07-25 18:08:54
 • Administrator

Zaraś Renata

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2019-10-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 51001. Zaroś Renata. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 87/19, V GUp 84/19. [BMSiG-50820/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2019 roku, sygn. akt V GU 87/19, ogłoszono upadłość dłużniczki Renaty Zaroś, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gorzowie Wlkp., PESEL 60100707881. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Krzysztofa Wojtkuna. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca, od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w toku dalszego postępowania. Postępowanie toczy się pod sygn. akt V GUp 84/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 192/2019 (5831) z dnia 03 października 2019 r. → Pozycja 51001
 • Dodano: 2021-07-25 18:10:21
 • Administrator

Zamiara Mieczysław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2018-08-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 36018. Zamiara Mieczysław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 283/18, XI GUp 154/18. [BMSiG-35841/2018] Niniejszym zawiadamiam, że postanowieniem z dnia 20.06.2018 r. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Poznaniu, ogłosił upadłość dłużnika Mieczysława Zamiary zamieszkałego we Wrześni, ul. Kościuszki 61/6, PESEL 60110311379 (sygn. akt XI GUp 154/18), a na syndyka masy upadłości wyznaczono Jana Kuźniackiego, zam. ul. Marii Konopnickej 4, 62-500 Konin. W związku z powyższym wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 160/2018 (5548) z dnia 20 sierpnia 2018 r. → Pozycja 36018
 • Dodano: 2021-07-25 18:12:41
 • Administrator

Biskup Paweł w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2019-03-25. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 15591. Biskup Paweł. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 368/18, V GUp 86/19. [BMSiG-15180/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 4 marca 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Pawła Biskupa, nr PESEL 61030214135, zamieszkałego: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, os. Słoneczne 4/4, określił, że upadły Paweł Biskup jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marty Tutaj, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1304; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 86/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 59/2019 (5698) z dnia 25 marca 2019 r. → Pozycja 15591
 • Dodano: 2021-07-25 18:19:02
 • Administrator

Piasta-Borsa Janina

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-03-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 18328. Piasta-Borsa Janina. Sąd Rejonowy Poznań Stare- -Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 31/21, XI GUp 99/21/RR. [BMSiG-17290/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 stycznia 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze XI GU 31/21 ogłosił upadłość dłużnika Janiny Piasty-Borsy (PESEL 61030304764), zam.: Poznań, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 99/21/RR. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Wojciech Czajkowski, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Mickiewicza 19, 60-833 Poznań, w terminie 20 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie przewidzianym w art. 4911 ust. 1 p.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 52/2021 (6197) z dnia 17 marca 2021 r. → Pozycja 18328
 • Dodano: 2021-07-25 18:20:00
 • Administrator

Orzechowska Zofia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2016-10-03. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 29492. Orzechowska Zofia prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. ORZECHOWSCY Zofia Orzechowska w Nowym Sączu. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GR 31/16. [BMSiG-30042/2016] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3 października 2016 r. w sprawie dłużnika: Orzechowska Zofia - F.H.U. ORZECHOWSCY Zofia Orzechowska, sygn. akt VIII GR 31/16, postanowiono: I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe wobec dłużnika Zofii Orzechowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. Orzechowscy Zofia Orzechowska w Nowym Sączu, nr PESEL: 61042517428; II. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Berenikę Rusek; III. wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Andrzej Gąsienica-Laskowy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 546); IV. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978 z późn. zm.); V. zwolnić dłużnika od ponoszenia kosztów sądowych w całości. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 217/2016 (5102) z dnia 9 listopada 2016 r. → Pozycja 29492
 • Dodano: 2021-07-25 18:21:45
 • Administrator

Orzechowska Zofia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2016-11-09. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 29492. Orzechowska Zofia prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. ORZECHOWSCY Zofia Orzechowska w Nowym Sączu. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GR 31/16. [BMSiG-30042/2016] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3 października 2016 r. w sprawie dłużnika: Orzechowska Zofia - F.H.U. ORZECHOWSCY Zofia Orzechowska, sygn. akt VIII GR 31/16, postanowiono: I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe wobec dłużnika Zofii Orzechowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. Orzechowscy Zofia Orzechowska w Nowym Sączu, nr PESEL: 61042517428; II. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Berenikę Rusek; III. wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Andrzej Gąsienica-Laskowy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 546); IV. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978 z późn. zm.); V. zwolnić dłużnika od ponoszenia kosztów sądowych w całości. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 217/2016 (5102) z dnia 9 listopada 2016 r. → Pozycja 29492
 • Dodano: 2021-07-25 18:22:02
 • Administrator

Orzechowska Zofia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2017-08-04. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 30124. Orzechowska Zofia prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. ORZECHOWSCY Zofia Orzechowska w Nowym Sączu. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,, sygn. akt VIII GRp 8/16. [BMSiG-30276/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.04.2017 r. sygn. akt: VIII GRp 8/16 umorzono przyspieszone postępowanie układowe prowadzone wobec Orzechowska Zofia - F.H.U. ORZECHOWSCY Zofia Orzechowska. Sąd poucza jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 327 Prawa restrukturyzacyjnego na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni oraz że stosownie do treści art. 334 ust. 1 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego osoby uprawnione do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości mogą złożyć w tym terminie uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 150/2017 (5287) z dnia 04 sierpnia 2017 r. → Pozycja 30124
 • Dodano: 2021-07-25 18:22:30
 • Administrator

Ostrowska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2019-08-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 53407. Ostrowska Grażyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 261/19, VIII GUp 266/19. [BMSiG-53330/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27.08.2019 r., sygn. akt VIII GU 261/19, ogłosił upadłość Grażyny Ostrowskiej (numer PESEL 61061007300), zamieszkałej we Wrocławiu przy pl. Powstańców Śląskich 15/25, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Michała Mojki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 526). Jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich wskazano art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 266/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53407
 • Dodano: 2021-07-25 18:27:36
 • Administrator

Ostrowska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2019-10-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 53407. Ostrowska Grażyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 261/19, VIII GUp 266/19. [BMSiG-53330/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27.08.2019 r., sygn. akt VIII GU 261/19, ogłosił upadłość Grażyny Ostrowskiej (numer PESEL 61061007300), zamieszkałej we Wrocławiu przy pl. Powstańców Śląskich 15/25, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Michała Mojki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 526). Jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich wskazano art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 266/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53407
 • Dodano: 2021-07-25 18:28:09
 • Administrator

Ostrowska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-05-14. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 21543. Ostrowska Grażyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 266/19 of. [BMSiG-21052/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Grażyny Ostrowskiej, nr PESEL 61061007300, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt postępowania upadłościowego VIII GUp 266/19 of), ogłasza w trybie art. 320 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego, stosowanymi w niniejszym postępowaniu na mocy art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego, że ukończono opis i oszacowanie objętego masą upadłości udziału w wysokości 5/6 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Polnej 7A, w granicach działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 205/15, AM-1, Obręb Gałów, gmina Miękina, powiat średzki, woj. dolnośląskie, opisanej w Księdze Wieczystej nr WR1S/00036860/4, oraz udziału w wysokości 1/32 w prawie własności nieruchomości, stanowiącej działkę nr 205/10, położonej w miejscowości Gałów, w gminie Miękina, powiat średzki, województwo dolnośląskie, objętej Księgą Wieczystą nr WR1S/00034672/4, stanowiącej drogę dojazdową do opisanej na wstępie zabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Polnej 7A. Operat szacunkowy przekazany 8 listopada 2019 roku Sędziemu komisarzowi przez syndyka oraz uzupełnienie spisu inwentarza złożone w dniu 9 stycznia 2020 roku, można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla WrocławiaFabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu (czytelnia akt - parter, pok. 2, aktualne godziny otwarcia czytelni i instrukcja w zakresie zamawiania akt dostępna jest na stronie internetowej Sądu). W terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 093/2020 (5983) z dnia 14 maja 2020 r. → Pozycja 21543
 • Dodano: 2021-07-25 18:28:37
 • Administrator

Poznerowicz Marek

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2016-01-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2384. Poznerowicz Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1439/15. [BMSiG-2135/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1439/15 ogłosił upadłość Marka Poznerowicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałego w Warszawie przy ul. ks. J. Popiełuszki 17 B lok. 22, numer PESEL: 61061701433, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Piotra Wydrzyńskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 23/2016 (4908) z dnia 4 lutego 2016 r. → Pozycja 2384
 • Dodano: 2021-07-25 18:30:51
 • Administrator

Poznerowicz Marek

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2016-02-04. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2384. Poznerowicz Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1439/15. [BMSiG-2135/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1439/15 ogłosił upadłość Marka Poznerowicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałego w Warszawie przy ul. ks. J. Popiełuszki 17 B lok. 22, numer PESEL: 61061701433, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Piotra Wydrzyńskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 23/2016 (4908) z dnia 4 lutego 2016 r. → Pozycja 2384
 • Dodano: 2021-07-25 18:31:05
 • Administrator

+H2O Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47794. „+H2O” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Chociszewie. KRS 0000359071. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 czerwca 2010 r., sygn. akt XIV GUp 20/19. [BMSiG-47077/2021] Sygn. akt XIV GUp 20/19 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 30 grudnia 2020 r. trzecia uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym +H2O Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Chociszewie. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw w tym samym terminie przysługuje upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykażę, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw należy złożyć na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 20/19. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47794
 • Dodano: 2021-07-26 10:16:11
 • Administrator

Baranowska Danuta i Baranowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47795. Baranowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 371/19. [BMSiG-46984/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Baranowskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 371/19, sporządzona została przez syndyka i przekazana, w dniu 16 czerwca 2021 r., Sędziemu komisarzowi kolejna uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w czytelni akt spraw cywilnych w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64a, po uprzednim zamówieniu akt i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47795
 • Dodano: 2021-07-26 10:16:24
 • Administrator

Beta Ewa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47796. Beta Ewa. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 145/20. [BMSiG-47194/2021] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228), została sporządzona przez syndyka i przekazana mu, w dniu 10 kwietnia 2021 roku, lista wierzytelności Ewy Bety (Beta), PESEL 58082817386, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 145/20, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47796
 • Dodano: 2021-07-26 10:16:37
 • Administrator

Bogacki Bogusław

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47797. Bogacki Bogusław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 519/20. [BMSiG-46998/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 519/20, dotyczącej upadłości Bogusława Bogackiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście zgodnie z art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu sprzed zmiany ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. 2019 r., poz. 1802) może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47797
 • Dodano: 2021-07-26 10:16:50
 • Administrator

Burzykowska Edyta

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47798. Burzykowska Edyta. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 80/21. [BMSiG-47096/2021] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 22 maja 2021 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Edyty Burzykowskiej, PESEL 84101600028, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 80/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47798
 • Dodano: 2021-07-26 10:17:01
 • Administrator

Brzezina Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47799. Brzezina Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 802/20. [BMSiG-46976/2021] Sędzia komisarz obwieszcza, że w postępowaniu upadłościowym upadłego Tomasza Brzeziny (PESEL 90100602237), prowadzonym w Sądzie Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XIX GUp 802/20, syndyk sporządził, i w dniu 13 maja 2021 r., przekazał Sędziemu komisarzowi IV uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek, co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sprzeciw podlega opłacie w wysokości piątej części opłaty stosunkowej. Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw nieodpowiadający tym wymaganiom albo spóźniony. Syndyk Jolanta Ogorzałek-Krzemińska MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47799
 • Dodano: 2021-07-26 10:17:14
 • Administrator

Burczyk Oliwia

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47800. Burczyk Oliwia. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 282/20 of. [BMSiG-47213/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Oliwii Burczyk (poprzednio Ewy Burczyk), PESEL 91030303289, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 282/20 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-7 Zw 1-7), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 12.07.2021 roku, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu (w czytelni akt - parter pokój 2 albo na portalu informacyjnym https://portal.wroclaw. sa.gov.pl). Informacji o złożonej liście wierzytelności udziela także syndyk masy upadłości Maciej Złotogórski. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza, co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47800
 • Dodano: 2021-07-26 10:17:27
 • Administrator

Danuch Barbara w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47801. Danuch Barbara. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 29/20. [BMSiG-47203/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 29/20, dotyczącej upadłości Barbary Danuch, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi III uzupełniającą listę wie rzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgoda z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pod groźbą jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47801
 • Dodano: 2021-07-26 10:17:40
 • Administrator

Frontczak Agnieszka

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47802. Frontczak Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 327/20. [BMSiG-47191/2021] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 16 czerwca 2021 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Frontczak, PESEL 83042906264, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 327/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47802
 • Dodano: 2021-07-26 10:17:51
 • Administrator

Gańczyk Iwona w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47803. Gańczyk Iwona. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 79/18. [BMSiG-47211/2021] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Iwony Gańczyk, PESEL 69090206082, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 - czytelnia Sądu, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 79/18. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47803
 • Dodano: 2021-07-26 10:18:04
 • Administrator

Gańczyk Iwona w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47804. Gańczyk Iwona. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 79/18. [BMSiG-47217/2021] Sygn. akt XIV GUp 79/18 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 10 czerwca 2021 r. pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Iwony Gańczyk, PESEL 69090206082, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 79/18. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47804
 • Dodano: 2021-07-26 10:18:52
 • Administrator

Gołaszewska Barbara w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47805. Gołaszewska Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1081/20. [BMSiG-46957/2021] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Barbary Gołaszewskiej, zamieszkałej przy ul. Pożaryskiego 13 m. 21, 04-703 Warszawa, prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1081/20, syndyk sporządził, i w dniu 8 czerwca 2021 r., przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt (parter) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47805
 • Dodano: 2021-07-26 10:19:05
 • Administrator

Gruszczyńska Dorota w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47806. Gruszczyńska Dorota. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 140/19. [BMSiG-46985/2021] OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 9 września 2020 r. pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Doroty Gruszczyńskiej, PESEL 54062403404, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza, zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 140/19. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47806
 • Dodano: 2021-07-26 10:19:18
 • Administrator

Gruszczyński Dariusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47807. Gruszczyński Dariusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 141/19. [BMSiG-47057/2021] OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 9 września 2020 r. pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Dariusza Gruszczyńskiego, PESEL 55020703691, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza, zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 141/19. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47807
 • Dodano: 2021-07-26 10:19:31
 • Administrator

Kamerdyn Marlena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47808. Kamerdyn Marlena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 137/20. [BMSiG-47188/2021] XIV GUp 137/20 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228), została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 10 kwietnia 2021 roku lista wierzytelności Marleny Kamerdyn, nr PESEL 84062107503, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższe listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury sygn. akt XIV GUp 137/20, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47808
 • Dodano: 2021-07-26 10:19:43
 • Administrator

Gzyl Rafał w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47809. Gzyl Rafał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 852/20. [BMSiG-47002/2021] Obwieszcza się, że w dniu 11 maja 2021 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi drugie uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Rafała Gzyla, zamieszkałego: Zegrze Południowe 05-130, ul. Osiedle Wojskowe 8 m. 17, PESEL 78012405117, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt XIX GUp 852/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47809
 • Dodano: 2021-07-26 10:19:55
 • Administrator

Jordańska Joanna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47810. Jordańska Joanna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 560/20. [BMSiG-47154/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 30.04.2021 r., syndyk masy upadłości Joanny Jordańskiej, PESEL 76052107422, złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciele oraz upadły mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 560/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47810
 • Dodano: 2021-07-26 10:20:08
 • Administrator

Kindeusz Artur w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47811. Kindeusz Artur. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 395/20. [BMSiG-46963/2021] W postępowaniu upadłościowym Artura Kindeusza zamieszkałego w Wołominie, o sygn. akt XIX GUp 395/20, syndyk w dniu 4.01.2021 roku złożył listę wierzytelności, zaś w dniu 8.02.2021 roku, pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, które można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47811
 • Dodano: 2021-07-26 10:20:19
 • Administrator

Klimek Piotr w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47812. Klimek Piotr. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 164/20. [BMSiG-47088/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi, w dniu 2 lipca 2021 r., lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Piotra Klimka, PESEL 66030602911, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 164/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47812
 • Dodano: 2021-07-26 10:20:31
 • Administrator

Koszczan Jerzy

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47813. Koszczan Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 20/21/S. [BMSiG-47075/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Krzysztofa Koszczana, PESEL 64011002998, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 20/21/S, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47813
 • Dodano: 2021-07-26 10:21:00
 • Administrator

Kuznowicz Sławomir w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47814. Kuznowicz Sławomir. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 210/20. [BMSiG-47085/2021] XIV GUp 210/20 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228), została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 10 maja 2021 roku lista wierzytelności Sławomira Kuznowicza, nr PESEL 55042803278, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury sygn. akt XIV GUp 210/20, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47814
 • Dodano: 2021-07-26 10:21:12
 • Administrator

Maj Weronika

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47815. Maj Weronika. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 604/20. [BMSiG-46994/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 604/20, dotyczącej upadłości Weroniki Maj, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście zgodnie z art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu sprzed zmiany ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. 2019 r., poz. 1802) może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa padłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47815
 • Dodano: 2021-07-26 10:21:24
 • Administrator

Mańkowski Antoni w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47816. Mańkowski Antoni. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 139/16. [BMSiG-47079/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 139/16 dotyczącej upadłości Antoniego Mańkowskiego, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi trzecią uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47816
 • Dodano: 2021-07-26 10:21:36
 • Administrator

MASTER DEVELOPMENT RETAIL Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47817. MASTER DEVELOPMENT RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000367938. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 października 2010 r., sygn. akt XVIII GUp 217/20. [BMSiG-47066/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Master Development Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000367938), sygn. akt XVIII GUp 217/20, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 9 kwietnia 2021 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47817
 • Dodano: 2021-07-26 10:22:14
 • Administrator

Opończewska Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47818. Opończewska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 749/20. [BMSiG-47107/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec upadłej Anny Opończewskiej, zamieszkałej w Warszawie, sygnatura akt XIX GUp 749/20, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi, w dniu 13 stycznia 2021 r., pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności oraz w dniu 22 lutego 2021 r. drugą uzupełniającą listę wierzytelności, które można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47818
 • Dodano: 2021-07-26 10:22:30
 • Administrator

Orłowska Karolina w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47819. Orłowska Karolina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1069/20. [BMSiG-47014/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył, w dniu 22 czerwca 2021 r., Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Karoliny Orłowskiej, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt XIX GUp 1069/20), oraz poucza o prawie wniesienia do Sędziego komisarza sprzeciwu, co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listę wierzytelności można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47819
 • Dodano: 2021-07-26 10:22:46
 • Administrator

Perzyński Piotr

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47820. Perzyński Piotr. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 297/20 of. [BMSiG-47176/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Perzyńskiego (PESEL 72020804214), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 297/20 of), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 3-4, ZW 3(2)-4(1)), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 27 kwietnia 2021 roku, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu (w czytelni akt - parter pokój 2 albo na portalu informacyjnym https://portal.wroclaw.sa.gov.pl). Informacji o złożonej liście wierzytelności udziela także syndyk masy upadłości Magdalena Czyszczoń. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47820
 • Dodano: 2021-07-26 10:23:00
 • Administrator

Pierzynka Cezary

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47821. Pierzynka Cezary. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 794/20. [BMSiG-47056/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Cezarego Pierzynki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Olkuszu, PESEL 78122118130, sygn. akt VIII GUp 794/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. B-6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47821
 • Dodano: 2021-07-26 10:23:13
 • Administrator

Pietrzykowska Monika w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47822. Pietrzykowska Monika. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 100/20. [BMSiG-47053/2021] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 17 czerwca 2021 roku lista wierzytelności Moniki Pietrzykowskiej, nr PESEL 74060206748, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 100/20, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47822
 • Dodano: 2021-07-26 10:23:26
 • Administrator

Piotrowski Sławomir w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47823. Piotrowski Sławomir. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 81/20. [BMSiG-47151/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi, w dniu 17 maja 2021 r., III uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sławomira Piotrowskiego, PESEL 81101006694, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112 i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 81/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47823
 • Dodano: 2021-07-26 10:23:45
 • Administrator

Poradowska Mariola w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47824. Poradowska Mariola. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 129/18. [BMSiG-47180/2021] Sygn. akt XIV GUp 129/18 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 25 czerwca 2021 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marioli Poradowskiej, PESEL 62072709346, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza, zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 129/18. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47824
 • Dodano: 2021-07-26 10:23:59
 • Administrator

Rączkowiak Donata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47825. Rączkowiak Donata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 1/20. [BMSiG-46958/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Donaty Rączkowiak, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 1/20, sporządzone zostało przez syndyka i przekazane Sędziemu komisarzowi, w dniu 8 lipca 2021 r., uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy wierzytelności w czytelni akt cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, po uprzednim zamówieniu akt i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47825
 • Dodano: 2021-07-26 10:24:10
 • Administrator

Rydz Helena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47826. Rydz Helena. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 468/20/S. [BMSiG-47149/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Heleny Rydz, PESEL 50052211662, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 468/20/S, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełnienie listy wierzytelności, w dniu 24 maja 2021 roku, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełnienia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47826
 • Dodano: 2021-07-26 10:24:21
 • Administrator

Saran Małgorzata

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47827. Saran Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 746/20. [BMSiG-47076/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Małgorzaty Saran, PESEL 60110902089, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 746/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, w dniu 14 maja 2021 roku, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47827
 • Dodano: 2021-07-26 10:24:34
 • Administrator

Świder Ireneusz

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47828. Świder Ireneusz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 340/20 „of”. [BMSiG-47027/2021] Syndyk postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Ireneusza Świdra (nr PESEL 74061317014), w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt VI GUp 340/20 „of”, zawiadamia, iż w dniu 20.07.2021 r. przedłożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku- -Białej, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47828
 • Dodano: 2021-07-26 10:24:45
 • Administrator

Szabłowska Cyryla w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47829. Szabłowska Cyryla. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 119/20. [BMSiG-47013/2021] OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 2 listopada 2020 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Cyryli Szabłowskiej, PESEL 50121208506, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 214 i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 119/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47829
 • Dodano: 2021-07-26 10:24:56
 • Administrator

Szczęch Szymon w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47830. Szczęch Szymon. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 200/19. [BMSiG-47063/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Szymona Szczęcha, PESEL 93042507914, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 200/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dot. Zw 14, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47830
 • Dodano: 2021-07-26 10:25:10
 • Administrator

Twardowski Cezary

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47831. Twardowski Cezary. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 543/20. [BMSiG-47074/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi, w dniu 25 czerwca 2021 r., lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Cezarego Twardowskiego, PESEL 79031812252, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 543/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47831
 • Dodano: 2021-07-26 10:25:22
 • Administrator

Wiłkowska Monika

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47832. Wiłkowska Monika. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 206/21 of. [BMSiG-47124/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Moniki Wiłkowskiej, PESEL 83050504366, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 206/21 of), ogłasza w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego w zw. z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego w zw. z art. 455 ust. 1 zd. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-7, Zw 1-7), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi, 16 lipca 2021 r., którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (stosowanego w redakcji obowiązującej w postępowaniach upadłościowych wszczętych na skutek wniosków składanych po 23 marca 2020 r.) w zw. z art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza, co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47832
 • Dodano: 2021-07-26 10:25:35
 • Administrator

Jallow (Rozlachowska) Magdalena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47833. Jallow Magdalena. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, akt VIII GUp 399/18. [BMSiG-47148/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Magdaleny Jallow, PESEL 76032718563, zamieszkałej pod adresem: ul. Montwiłła-Mireckiego 27/1, 30-426 Kraków, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 399/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości Sędziemu komisarzowi, można zgłaszać Sędziemu komisarzowi zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału funduszów masy upadłości. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47833
 • Dodano: 2021-07-26 10:26:01
 • Administrator

Juszczyk Iwona w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47834. Juszczyk Iwona. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 116/19. [BMSiG-46949/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 116/19, dotyczącej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Iwony Juszczyk, zamieszkałej w Czerwionce-Leszczynach, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można składać zarzuty do planu podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47834
 • Dodano: 2021-07-26 10:26:31
 • Administrator

Kałamaniak Ewa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47835. Kałamaniak Ewa. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 26/19. [BMSiG-47184/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ewy Kałamaniak, PESEL 76122304362, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 26/19, syndyk masy upadłości złożył ostateczny plan podziału. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydziału Gospodarczego, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść zarzuty stosownie do treści art. 349 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47835
 • Dodano: 2021-07-26 10:26:43
 • Administrator

Karolonek Joanna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47836. Karolonek Joanna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 100/19. [BMSiG-47178/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydziała Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Joanny Karolonek, PESEL 81052217129, nieprowadzącej dzia łalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 100/19, syndyk masy upadłości złożył ostateczny plan podziału. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydziału Gospodarczego, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść zarzuty stosownie do treści art. 349 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47836
 • Dodano: 2021-07-26 10:26:57
 • Administrator

Karasiewicz Sylwia

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47837. Karasiewicz Sylwia. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 260/20. [BMSiG-46906/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 czerwca 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GUp 260/20, dot. Sylwii Karasiewicz, postanawia ustalić następujący plan spłaty wierzycieli: 1. dokonać podziału funduszy masy upadłości w kwocie 3.367,64 zł (trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt cztery grosze), w następujący sposób: 1. Adegus B.V. z siedzibą w Hadze - 41,66 zł (czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy); 2. BNP Paribas Bank Polska S.A. - 216,68 zł (dwieście szesnaście złotych sześćdziesiąt osiem groszy); 3. Nobilon sp. z o.o. - 10,35 zł (dziesięć złotych trzydzieści pięć groszy); 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brodnicy - 4,61 zł (cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy); 5. Provema sp. z o.o. - 28,72 zł (dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze); 6. Yes Finance S.A. w restrukturyzacji - 81,95 zł (osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy); 7. Invesystem sp. z o.o. - 70,30 zł (siedemdziesiąt złotych trzydzieści groszy); 8. Profi Credit Polska S.A. - 947,62 zł (dziewięćset czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze); 9. Everest Finance S.A. - 154,31 zł (sto pięćdziesiąt cztery złote trzydzieści jeden groszy); 10. Universe 3 NSFIZ - 61,35 zł (sześćdziesiąt jeden złotych trzydzieści pięć groszy); 11. Dou Finance sp. z o.o. w restrukturyzacji - 62,13 zł (sześćdziesiąt dwa złote trzynaście groszy); 12. Finansec sp. z o.o. - 31,71 zł (trzydzieści jeden złotych siedemdziesiąt jeden groszy); 13. Ferratum Bank p.l.c. - 52,21 zł (pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia jeden groszy); 14. SKOK im. F. Stefczyka - 210,55 zł (dwieście dziesięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 15. Santander Consumer Bank S.A. - 879,14 zł (osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych czternaście groszy); 16. Santander Bank Polska S.A. - 514,35 zł (pięćset czternaście złotych trzydzieści pięć groszy). 2. upadła Sylwia Karasiewicz będzie przeznaczała miesięcznie 1.000 zł (tysiąc złotych) na spłatę swoich zobowiązań w następujący sposób: 1. Adegus B.V. z siedzibą w Hadze - 12,37 zł (dwanaście złotych trzydzieści siedem groszy); 2. BNP Paribas Bank Polska S.A. - 64,34 zł (sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści cztery grosze); 3. Nobilon sp. z o.o. - 3,07 zł (trzy złote siedem groszy); 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brodnicy - 1,37 zł (jeden złoty trzydzieści siedem groszy); 5. Provema sp. z o.o. - 8,53 zł (osiem złotych pięćdziesiąt trzy grosze); 6. Yes Finance S.A. w restrukturyzacji - 24,34 zł (dwadzieścia cztery złote trzydzieści cztery grosze); 7. Invesystem sp. z o.o. - 20,87 zł (dwadzieścia złotych osiemdziesiąt siedem groszy); 8. Profi Credit Polska S.A. - 281,38 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści osiem groszy); 9. Everest Finance S.A. - 45,82 zł (czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze); 10. Universe 3 NSFIZ - 18,22 zł (osiemnaście złotych dwadzieścia dwa grosze); 11. Dou Finance sp. z o.o. w restrukturyzacji - 18,45 zł (osiemnaście złotych czterdzieści pięć groszy); 12. Finansec sp. z o.o. - 9,42 zł (dziewięć złotych czterdzieści dwa grosze); 13. Ferratum Bank p.l.c. - 15,50 zł (piętnaście złotych pięćdziesiąt groszy); 14. SKOK im. F. Stefczyka - 62,52 zł (sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze); 15. Santander Consumer Bank S.A. - 261,06 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden złotych sześć groszy); 16. Santander Bank Polska S.A. - 152,74 zł (sto pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze). 3. okres, w którym upadła będzie obowiązana spłacać zobowiązania, określić na 24 (dwadzieścia cztery) miesiące począwszy od miesiąca następnego po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli. 4. w ramach planu sałaty wierzyciele zostaną zaspokojeni w 14,5%, natomiast pozostała część zobowiązań uznanych na liście wierzytelności i niespłaconych na zasadach wskazanych w punktach 1-3 oraz wszystkie pozostałe zobowiązania upadłej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli poza zobowiązaniami wymienionymi w art. 49121 ust. 2 pr. up. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47837
 • Dodano: 2021-07-26 10:27:11
 • Administrator

Kolorz Grzegorz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47838. Kolorz Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 424/20. [BMSiG-47007/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Kolorza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt XII GUp 424/20, toczącym się w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, zawiadamia, że został sporządzony i złożony oddzielny plan podziału funduszy masy upadłości jako należność z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr 1811/130, położonej w Rybniku Chwałowicach o pow. 0,1091 ha, objętej Księgą Wieczystą o nr GL1Y/00080639/4. Plan podziału można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23 (pok. 115), i w ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG, uprawnionym służy prawo do zło żenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47838
 • Dodano: 2021-07-26 10:27:23
 • Administrator

Kubasiewicz Ewa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47839. Kubasiewicz Ewa. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 270/19. [BMSiG-47166/2021] OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Ewy Kubasiewicz (PESEL 50011203521), obejmujący II i III kategorię wierzytelności. Plan ten upadły i wierzyciele mogą przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37 pokój 214 i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. Sygn. akt XIV GUp 270/19. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47839
 • Dodano: 2021-07-26 10:27:35
 • Administrator

Zakłady Mięsne "Matczak" Józef Matczak w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47840. Matczak Józef Jan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakłady Mięsne Matczak w upadłości likwidacyjnej w Dąbrównie. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 10/12. [BMSiG-46975/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2021 roku został złożony ostateczny plan podziału w sprawie upadłościowej Józefa Jana Matczaka przedsiębiorcy działającego pod firmą Zakłady Mięsne Matczak w Dąbrównie w „upadłości likwidacyjnej”. Ostateczny plan podziału można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 - Czytelnia Akt, pokój nr 15 - po uprzednim uzgodnieniu terminu w sposób telefoniczny i mailowy. POUCZENIE W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść przeciwko temu planowi podziału zarzuty do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47840
 • Dodano: 2021-07-26 10:27:54
 • Administrator

MELPOL Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47841. MELPOL PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu. KRS 0000281332. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 maja 2007 r., sygn. akt VIII GUp 39/11. [BMSiG-46967/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Melpol Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu (sygn. akt VIII GUp 39/11) ogłasza, że w dniu 9 lipca 2021 r. został złożony przez syndyka trzeci częściowy plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47841
 • Dodano: 2021-07-26 10:28:07
 • Administrator

Wołowiec Janusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47842. Wołowiec Janusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 76/19. [BMSiG-47144/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego Janusza Wołowca, numer PESEL 47010254474, zam. Rzeszów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 76/19), zawiadamia, że ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala numer 3, a ponadto, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47842
 • Dodano: 2021-07-26 10:28:40
 • Administrator

PETRO-OIL ZACHÓD II Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47843. PETRO-OIL ZACHÓD II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Szczecinie. KRS 0000616221. SĄD REJONOWY SZCZECIN- -CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 maja 2016 r., sygn. akt XII GUp 18/20. [BMSiG-47122/2021] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 23 czerwca 2021 roku ostatecznego częściowego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Petro-Oil Zachód II Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w Szczecinie, sygn. akt XII GUp 18/20, sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny częściowy plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42 i poucza o prawie złożenia zarzutów co do ostatecznego częściowego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47843
 • Dodano: 2021-07-26 10:28:53
 • Administrator

PPHU "Joanna Słomczewska" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47844. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „JOANNA SŁOMCZEWSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Zgierzu. KRS 0000180926. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 grudnia 2003 r., sygn. akt XIV GUp 6/13. [BMSiG-47206/2021] OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „Joanna Słomczewska” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgierzu. Plan ten syndyk, upadły i wierzyciele mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37 pokój 214 i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału – wnieść przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. Sygn. akt XIV GUp 6/13 MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47844
 • Dodano: 2021-07-26 10:29:06
 • Administrator

Adamus Sylwester

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47716. Adamus Sylwester. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 239/21, V GUp 191/21. [BMSiG-47044/2021] Sygn. akt V GU 239/21 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 28 maja 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Sylwestra Adamusa, PESEL 77122805990, zamieszkałego w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski; określając, że upadły Sylwester Adamus jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; określił, że postępowanie upadłościowe upadłego Sylwestra Adamusa będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Kingi Gryndy-Kijanki, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1299; wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności syndykowi, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: al. IX Wieków Kielc 8/1, 25-516 Kielce, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia, wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 191/21. Adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: al. IX Wieków Kielc 8/1, 25-516 Kielce. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47716
 • Dodano: 2021-07-26 10:35:11
 • Administrator

Adamus Sylwester

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47716. Adamus Sylwester. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 239/21, V GUp 191/21. [BMSiG-47044/2021] Sygn. akt V GU 239/21 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 28 maja 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Sylwestra Adamusa, PESEL 77122805990, zamieszkałego w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski; określając, że upadły Sylwester Adamus jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; określił, że postępowanie upadłościowe upadłego Sylwestra Adamusa będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Kingi Gryndy-Kijanki, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1299; wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności syndykowi, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: al. IX Wieków Kielc 8/1, 25-516 Kielce, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia, wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 191/21. Adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: al. IX Wieków Kielc 8/1, 25-516 Kielce. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47716
 • Dodano: 2021-07-26 10:35:15
 • Administrator

Antkowiak Elżbieta

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47717. Antkowiak Elżbieta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 847/21, XI GUp 774/21. [BMSiG-47028/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 lipca 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 847/21, ogłosił upadłość dłużnika Elżbiety Antkowiak, PESEL 56061500205, zamieszkałej: ul. Zbigniewa Romaszewskiego 41, 62-080 Tarnowo Podgórne, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 774/21. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Ryszarda Manikowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 974, Kancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego Ryszard Manikowski, ul. Grunwaldzka 38 „B” lok. 3, 60-786 Poznań. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr.u. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47717
 • Dodano: 2021-07-26 10:36:36
 • Administrator

Antkowiak Elżbieta

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47717. Antkowiak Elżbieta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 847/21, XI GUp 774/21. [BMSiG-47028/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 lipca 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 847/21, ogłosił upadłość dłużnika Elżbiety Antkowiak, PESEL 56061500205, zamieszkałej: ul. Zbigniewa Romaszewskiego 41, 62-080 Tarnowo Podgórne, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 774/21. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Ryszarda Manikowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 974, Kancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego Ryszard Manikowski, ul. Grunwaldzka 38 „B” lok. 3, 60-786 Poznań. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr.u. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47717
 • Dodano: 2021-07-26 10:36:40
 • Administrator

Biernacka Julita Maria

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47719. Biernacka Julita Maria. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 319/21, XV GUp 374/21. [BMSiG-46952/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5.07.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 319/21, ogłosił upadłość dłużnika Julity Marii Biernackiej (PESEL 66081903863, NIP 8392033150), zamieszkałej w Bydgoszczy, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Agnieszki Bukowskiej (numer licencji 1102); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Szubińska 1, 86-005 Białe Błota, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona. Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Sygn. XV GUp 374/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47719
 • Dodano: 2021-07-26 10:37:48
 • Administrator

Biernacka Julita Maria

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47719. Biernacka Julita Maria. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 319/21, XV GUp 374/21. [BMSiG-46952/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5.07.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 319/21, ogłosił upadłość dłużnika Julity Marii Biernackiej (PESEL 66081903863, NIP 8392033150), zamieszkałej w Bydgoszczy, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Agnieszki Bukowskiej (numer licencji 1102); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Szubińska 1, 86-005 Białe Błota, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona. Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Sygn. XV GUp 374/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47719
 • Dodano: 2021-07-26 10:37:51
 • Administrator

Brulewicz Sławomir

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47720. Brulewicz Sławomir. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 350/21, XIX GUp 844/21. [BMSiG-46982/2021] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 1 lipca 2021 r., sygn. akt XIX GU 350/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość Sławomira Brulewicza, zamieszkałego w Wólce Pęcherskiej, PESEL 76061605236, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), 3. wyznaczyć syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 374), 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi (na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, 04-041 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach nale żących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 350/21 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A) w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 844/21. Wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wierzyciel w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzyciel, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni, może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając wniosek do tutejszego Sądu (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł). Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Warszawie, za pośrednictwem Sądu, który postanowienie wydał. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47720
 • Dodano: 2021-07-26 10:38:55
 • Administrator

Brulewicz Sławomir

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47720. Brulewicz Sławomir. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 350/21, XIX GUp 844/21. [BMSiG-46982/2021] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 1 lipca 2021 r., sygn. akt XIX GU 350/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość Sławomira Brulewicza, zamieszkałego w Wólce Pęcherskiej, PESEL 76061605236, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), 3. wyznaczyć syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 374), 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi (na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, 04-041 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach nale żących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 350/21 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A) w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 844/21. Wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wierzyciel w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzyciel, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni, może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając wniosek do tutejszego Sądu (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł). Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Warszawie, za pośrednictwem Sądu, który postanowienie wydał. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47720
 • Dodano: 2021-07-26 10:38:58
 • Administrator

Bury Andrzej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47721. Bury Andrzej. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 146/21 of, VIII GUp 294/21 of. [BMSiG-46986/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 5 lipca 2021 r., o sygn. akt VIII GU 146/21 of, na skutek wniosku złożonego 11 marca 2021 r., ogłosił upadłość Andrzeja Burego, PESEL 73080104850, NIP 8871073957, zamieszkałego w Kiełczowie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Grażyny Dąbrowskiej-Kauf (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 305, adres: Wrocław 50-153, ul. Kraińskiego 16). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), a funkcje sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będą pełnili wylosowani Sędziowie. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 294/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 294/21 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47721
 • Dodano: 2021-07-26 10:39:44
 • Administrator

Bury Andrzej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47721. Bury Andrzej. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 146/21 of, VIII GUp 294/21 of. [BMSiG-46986/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 5 lipca 2021 r., o sygn. akt VIII GU 146/21 of, na skutek wniosku złożonego 11 marca 2021 r., ogłosił upadłość Andrzeja Burego, PESEL 73080104850, NIP 8871073957, zamieszkałego w Kiełczowie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Grażyny Dąbrowskiej-Kauf (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 305, adres: Wrocław 50-153, ul. Kraińskiego 16). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), a funkcje sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będą pełnili wylosowani Sędziowie. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 294/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 294/21 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47721
 • Dodano: 2021-07-26 10:39:47
 • Administrator

Całka Józef

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47722. Całka Józef. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 715/19, XII GUp 573/21. [BMSiG-47121/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 lipca 2021 r., sygn. akt XII GU 715/19, ogłosił upadłość Józefa Całki (PESEL 54102101033), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gliwicach. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XII GUp 573/21. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Lidii Jelińskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Bobkowskiego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47722
 • Dodano: 2021-07-26 10:40:30
 • Administrator

Całka Józef

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47722. Całka Józef. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 715/19, XII GUp 573/21. [BMSiG-47121/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 lipca 2021 r., sygn. akt XII GU 715/19, ogłosił upadłość Józefa Całki (PESEL 54102101033), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gliwicach. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XII GUp 573/21. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Lidii Jelińskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Bobkowskiego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47722
 • Dodano: 2021-07-26 10:40:33
 • Administrator

Chi Vu Manh

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47723. Chi Vu Manh. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 356/21, XIX GUp 905/21. [BMSiG-46971/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 356/21, XIX GUp 905/21. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika Chi Vu Manh o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”), postanawia: 1. ogłosić upadłość Chi Vu Manh, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Dickensa 31B lok. 29 (kod pocztowy: 02-382), PESEL 64110713315, NIP 8721023679, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 3. na syndyka wyznaczyć Jarosława Błachowicza (numer licencji: 1217), 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Jarosławowi Błachowiczowi, na adres: aleja Władysława Reymonta 12A lok. 15, 01-842 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu wyznaczonemu na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa na powoływanie się na nie w postępowaniu upadłościowym, 6. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego, 7. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 3.000,00 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 905/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47723
 • Dodano: 2021-07-26 10:41:27
 • Administrator

Chi Vu Manh

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47723. Chi Vu Manh. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 356/21, XIX GUp 905/21. [BMSiG-46971/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 356/21, XIX GUp 905/21. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika Chi Vu Manh o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”), postanawia: 1. ogłosić upadłość Chi Vu Manh, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Dickensa 31B lok. 29 (kod pocztowy: 02-382), PESEL 64110713315, NIP 8721023679, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 3. na syndyka wyznaczyć Jarosława Błachowicza (numer licencji: 1217), 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Jarosławowi Błachowiczowi, na adres: aleja Władysława Reymonta 12A lok. 15, 01-842 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu wyznaczonemu na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa na powoływanie się na nie w postępowaniu upadłościowym, 6. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego, 7. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 3.000,00 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 905/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47723
 • Dodano: 2021-07-26 10:41:30
 • Administrator

Chwedczuk Adam

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47724. Chwedczuk Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 866/21, XIX GUp 740/21. [BMSiG-47016/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2021 roku, sygn. akt XIX GU 866/21, ogłosił upadłość Adama Chwedczuka, zamieszkałego w Warszawie, PESEL 79112810694, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 740/21. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postepowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm). Sąd wyznaczył na syndyka Alicję Hnatkowską (numer licencji 779). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do biura Syndyka Alicji Hnatkowskiej, na adres: ul. Żurawia 32/34 lok. 521, 00-515 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 740/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47724
 • Dodano: 2021-07-26 10:42:12
 • Administrator

Chwedczuk Adam

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47724. Chwedczuk Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 866/21, XIX GUp 740/21. [BMSiG-47016/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2021 roku, sygn. akt XIX GU 866/21, ogłosił upadłość Adama Chwedczuka, zamieszkałego w Warszawie, PESEL 79112810694, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 740/21. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postepowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm). Sąd wyznaczył na syndyka Alicję Hnatkowską (numer licencji 779). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do biura Syndyka Alicji Hnatkowskiej, na adres: ul. Żurawia 32/34 lok. 521, 00-515 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 740/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47724
 • Dodano: 2021-07-26 10:42:16
 • Administrator

Cieślak Dariusz

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47725. Cieślak Dariusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 269/21, XIV GUp 509/21. [BMSiG-47198/2021] Sygn. akt XIV GU 269/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 lipca 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Dariusza Cieślaka, PESEL 68010207712, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 509/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Ryszarda Lesiuka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 17. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47725
 • Dodano: 2021-07-26 10:42:56
 • Administrator

Cieślak Dariusz

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47725. Cieślak Dariusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 269/21, XIV GUp 509/21. [BMSiG-47198/2021] Sygn. akt XIV GU 269/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 lipca 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Dariusza Cieślaka, PESEL 68010207712, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 509/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Ryszarda Lesiuka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 17. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47725
 • Dodano: 2021-07-26 10:43:00
 • Administrator

Czerwińska Dagmara

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-06. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47726. Czerwińska Dagmara. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 295/21, XIV GUp 511/21. [BMSiG-47067/2021] Sygn. akt XIV GU 295/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 lipca 2021 roku, ogłosił upadłość dłużniczki Dagmary Czerwińskiej, numer PESEL 78122705549, zamieszkałej w Łodzi, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 511/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Macieja Mikuckiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 166. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Łódź 90-130, ul. G. Narutowicza 45 lok. 4, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47726
 • Dodano: 2021-07-26 10:43:41
 • Administrator

Czerwińska Dagmara

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47726. Czerwińska Dagmara. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 295/21, XIV GUp 511/21. [BMSiG-47067/2021] Sygn. akt XIV GU 295/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 lipca 2021 roku, ogłosił upadłość dłużniczki Dagmary Czerwińskiej, numer PESEL 78122705549, zamieszkałej w Łodzi, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 511/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Macieja Mikuckiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 166. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Łódź 90-130, ul. G. Narutowicza 45 lok. 4, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47726
 • Dodano: 2021-07-26 10:43:44
 • Administrator

Ćwiek-Keita Beata

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-06-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47727. Ćwiek-Keita Beata. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 131/21, V GUp 163/21. [BMSiG-47175/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie o sygn. akt V GU 131/21 ogłosił upadłość Beaty Ćwiek-Keita, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze 65-180 przy ul. Dolnej 20/11, numer PESEL 84072407666. Na syndyka wyznaczono Julitę Kolasa-Kuczek, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 862. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: Mirocin Górny 26, 67-120 Kożuchów w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 163/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 163/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47727
 • Dodano: 2021-07-26 10:44:35
 • Administrator

Ćwiek-Keita Beata

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47727. Ćwiek-Keita Beata. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 131/21, V GUp 163/21. [BMSiG-47175/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie o sygn. akt V GU 131/21 ogłosił upadłość Beaty Ćwiek-Keita, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze 65-180 przy ul. Dolnej 20/11, numer PESEL 84072407666. Na syndyka wyznaczono Julitę Kolasa-Kuczek, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 862. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: Mirocin Górny 26, 67-120 Kożuchów w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 163/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 163/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47727
 • Dodano: 2021-07-26 10:44:41
 • Administrator

Dąbrowska Ewa

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-15. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47728. Dąbrowska Ewa. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1019/21, XI GUp 777/21. [BMSiG-47114/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 lipca 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1019/21, ogłosił upadłość dłużnika Ewy Dąbrowskiej, PESEL 59122500143, NIP 7791934670, zamieszkałej: ul. Czesława Miłosza 12/1, 62-052 Komorniki, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 777/21. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Syndyka w osobie Ryszarda Manikowskiego numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 974, Kancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego Ryszard Manikowski, ul. Grunwaldzka 38B lok. 3, 60-786 Poznań. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr.u. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47728
 • Dodano: 2021-07-26 10:45:25
 • Administrator

Dąbrowska Ewa

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47728. Dąbrowska Ewa. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1019/21, XI GUp 777/21. [BMSiG-47114/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 lipca 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1019/21, ogłosił upadłość dłużnika Ewy Dąbrowskiej, PESEL 59122500143, NIP 7791934670, zamieszkałej: ul. Czesława Miłosza 12/1, 62-052 Komorniki, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 777/21. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Syndyka w osobie Ryszarda Manikowskiego numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 974, Kancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego Ryszard Manikowski, ul. Grunwaldzka 38B lok. 3, 60-786 Poznań. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr.u. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47728
 • Dodano: 2021-07-26 10:45:28
 • Administrator

Dąbrowski Janusz

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47729. Dąbrowski Janusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1020/21, XI GUp 775/21. [BMSiG-47024/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 lipca 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1020/21, ogłosił upadłość dłużnika Janusza Dąbrowskiego (PESEL 55102600591, NIP 7790010478); zamieszkałego: ul. Czesława Miłosza 12/1, 62-052 Komorniki, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 775/21. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Ryszarda Manikowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 974, Kancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego Ryszard Manikowski, ul. Grunwaldzka 38 „B” lok. 3, 60-786 Poznań. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr.u. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47729
 • Dodano: 2021-07-26 10:46:14
 • Administrator

Dąbrowski Janusz

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47729. Dąbrowski Janusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1020/21, XI GUp 775/21. [BMSiG-47024/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 lipca 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1020/21, ogłosił upadłość dłużnika Janusza Dąbrowskiego (PESEL 55102600591, NIP 7790010478); zamieszkałego: ul. Czesława Miłosza 12/1, 62-052 Komorniki, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 775/21. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Ryszarda Manikowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 974, Kancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego Ryszard Manikowski, ul. Grunwaldzka 38 „B” lok. 3, 60-786 Poznań. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr.u. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47729
 • Dodano: 2021-07-26 10:46:17
 • Administrator

Dziuba Danuta

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-06-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47730. Dziuba Danuta. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 224/21 of, V GUp 178/21 of. [BMSiG-47209/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowi niem z dnia 11.06.2021 r., sygn. akt V GU 224/21 of, ogłosił upadłość dłużnika Danuty Dziuby, numer PESEL 49050801384, zamieszkałej w Śmiechowicach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Dariusza Chudego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 14; adres: Kancelaria syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54-215 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczeniapostanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 178/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47730
 • Dodano: 2021-07-26 10:57:16
 • Administrator

Dziuba Danuta

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47730. Dziuba Danuta. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 224/21 of, V GUp 178/21 of. [BMSiG-47209/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowi niem z dnia 11.06.2021 r., sygn. akt V GU 224/21 of, ogłosił upadłość dłużnika Danuty Dziuby, numer PESEL 49050801384, zamieszkałej w Śmiechowicach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Dariusza Chudego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 14; adres: Kancelaria syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54-215 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczeniapostanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 178/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47730
 • Dodano: 2021-07-26 10:57:20
 • Administrator

Erdmann Katarzyna

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47731. Erdmann Katarzyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 342/21, XV GUp 380/21. [BMSiG-46951/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7.07.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 342/21, ogłosił upadłość Katarzyny Erdmann (PESEL 74011103483, NIP 5541188472), zamieszkałej w Bydgoszczy, nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Bakowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1102); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Szubińska 1, 86-005 Białe Błota, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia, należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Sygn. akt XV GUp 380/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47731
 • Dodano: 2021-07-26 10:58:05
 • Administrator

Erdmann Katarzyna

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47731. Erdmann Katarzyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 342/21, XV GUp 380/21. [BMSiG-46951/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7.07.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 342/21, ogłosił upadłość Katarzyny Erdmann (PESEL 74011103483, NIP 5541188472), zamieszkałej w Bydgoszczy, nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Bakowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1102); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Szubińska 1, 86-005 Białe Błota, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia, należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Sygn. akt XV GUp 380/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47731
 • Dodano: 2021-07-26 10:58:09
 • Administrator

Felzenowski Bartłomiej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47732. Felzenowski Bartłomiej. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 438/21 of, VIII GUp 291/21 of. [BMSiG-47098/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 5 lipca 2021 r., sygn. akt VIII GU 438/21 of, na skutek wniosku złożonego 16 czerwca 2021 r. ogłosił upadłość Bartłomieja Felzenowskiego, numer PESEL 71021901012, numer NIP 8950004206, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Doroty Flaczyńskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1184, adres: Recovery Solutions S.A., ul. Ruska 22, 50-079 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), a funkcje sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będą pełnili wylosowani Sędziowie. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228 ze zm.), oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 291/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować z osobna do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 291/21 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47732
 • Dodano: 2021-07-26 10:59:03
 • Administrator

Felzenowski Bartłomiej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47732. Felzenowski Bartłomiej. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 438/21 of, VIII GUp 291/21 of. [BMSiG-47098/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 5 lipca 2021 r., sygn. akt VIII GU 438/21 of, na skutek wniosku złożonego 16 czerwca 2021 r. ogłosił upadłość Bartłomieja Felzenowskiego, numer PESEL 71021901012, numer NIP 8950004206, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Doroty Flaczyńskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1184, adres: Recovery Solutions S.A., ul. Ruska 22, 50-079 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), a funkcje sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będą pełnili wylosowani Sędziowie. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228 ze zm.), oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 291/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować z osobna do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 291/21 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47732
 • Dodano: 2021-07-26 10:59:06
 • Administrator

Fiedorowicz Artur

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-06. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47733. Fiedorowicz Artur. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 270/21, XIX GUp 862/21. [BMSiG-47084/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 lipca 2021 r., ogłosił upadłość Artura Fiedorowicza, zamieszkałego w Legionowie, PESEL 86030107612, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jednocześnie: - Sąd wyznaczył syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 735. - Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: Kancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego Pawła Lewandowskiego, ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. - Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 270/21, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. - Sąd określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. - Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Artura Fiedorowicza, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Artura Fiedorowicza, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. - Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XIX GUp 862/21. - W ciągu 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o ogłoszeniu upadłości, dłużnik lub wierzyciel, jeżeli złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, może złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. - W terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem dłużnik lub wierzyciel, jeżeli złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, może wnieść zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości. - Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zaża lenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. - Zażalenie należy wnieść się do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa) za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47733
 • Dodano: 2021-07-26 10:59:54
 • Administrator

Fiedorowicz Artur

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47733. Fiedorowicz Artur. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 270/21, XIX GUp 862/21. [BMSiG-47084/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 lipca 2021 r., ogłosił upadłość Artura Fiedorowicza, zamieszkałego w Legionowie, PESEL 86030107612, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jednocześnie: - Sąd wyznaczył syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 735. - Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: Kancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego Pawła Lewandowskiego, ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. - Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 270/21, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. - Sąd określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. - Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Artura Fiedorowicza, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Artura Fiedorowicza, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. - Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XIX GUp 862/21. - W ciągu 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o ogłoszeniu upadłości, dłużnik lub wierzyciel, jeżeli złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, może złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. - W terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem dłużnik lub wierzyciel, jeżeli złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, może wnieść zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości. - Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zaża lenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. - Zażalenie należy wnieść się do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa) za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47733
 • Dodano: 2021-07-26 11:00:00
 • Administrator

Fiedorowicz Edyta

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-06. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47734. Fiedorowicz Edyta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 269/21, XIX GUp 863/21. [BMSiG-47086/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 lipca 2021 r. ogłosił upadłość Edyty Fiedorowicz, zamieszkałej w Legionowie, PESEL 84010701926, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jednocześnie: - Sąd wyznaczył syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 735. - Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: Kancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego Pawła Lewandowskiego, ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. - Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 269/21, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. - Sąd określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. - Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Edyty Fiedorowicz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Edyty Fiedorowicz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. - Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XIX GUp 863/21. - W ciągu 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o ogłoszeniu upadłości, dłużnik lub wierzyciel, jeżeli złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, może złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. - W terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem dłużnik lub wierzyciel, jeżeli złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, może wnieść zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości. - Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. - Zażalenie należy wnieść się do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa) za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47734
 • Dodano: 2021-07-26 11:00:49
 • Administrator

Fiedorowicz Edyta

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47734. Fiedorowicz Edyta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 269/21, XIX GUp 863/21. [BMSiG-47086/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 lipca 2021 r. ogłosił upadłość Edyty Fiedorowicz, zamieszkałej w Legionowie, PESEL 84010701926, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jednocześnie: - Sąd wyznaczył syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 735. - Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: Kancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego Pawła Lewandowskiego, ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. - Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 269/21, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. - Sąd określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. - Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Edyty Fiedorowicz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Edyty Fiedorowicz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. - Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XIX GUp 863/21. - W ciągu 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o ogłoszeniu upadłości, dłużnik lub wierzyciel, jeżeli złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, może złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. - W terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem dłużnik lub wierzyciel, jeżeli złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, może wnieść zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości. - Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. - Zażalenie należy wnieść się do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa) za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47734
 • Dodano: 2021-07-26 11:00:52
 • Administrator

Garusińska Anna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47735. Garusińska Anna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 427/21, XIV GUp 526/21. [BMSiG-47204/2021] Sygn. akt XIV GU 427/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 lipca 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Anny Garusińskiej, numer PESEL 80031805609, zamieszkałego w Aleksandrowie Łódzkim, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 526/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Agnieszkę Ptak, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 583. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: 90-223 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 82 lok. A05, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47735
 • Dodano: 2021-07-26 11:01:56
 • Administrator

Garusińska Anna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47735. Garusińska Anna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 427/21, XIV GUp 526/21. [BMSiG-47204/2021] Sygn. akt XIV GU 427/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 lipca 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Anny Garusińskiej, numer PESEL 80031805609, zamieszkałego w Aleksandrowie Łódzkim, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 526/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Agnieszkę Ptak, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 583. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: 90-223 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 82 lok. A05, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47735
 • Dodano: 2021-07-26 11:01:59
 • Administrator

Grejciun Grzegorz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47736. Grejciun Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 152/21, XIX GUp 906/21. [BMSiG-46973/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 152/21, XIX GUp 906/21, po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2021 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika Grzegorza Grejciuna o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”), postanawia: 1. ogłosić upadłość Grzegorza Grejciuna, zamieszkałego w Wołominie przy ulicy Żołkiewskiego 33 (kod pocztowy: 05-200), PESEL 75040305992, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 3. na syndyka wyznaczyć Jarosława Błachowicza (numer licencji 1217); 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Jarosławowi Błachowiczowi na adres: aleja Władysława Reymonta 12A lok. 15, 01-842 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu wyznaczonemu na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa na powoływanie się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 7. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 2.000,00 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa; 8. oddalić wniosek dłużnika o zwrot opłaty sądowej od wniosku. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 906/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47736
 • Dodano: 2021-07-26 11:02:43
 • Administrator

Grejciun Grzegorz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47736. Grejciun Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 152/21, XIX GUp 906/21. [BMSiG-46973/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 152/21, XIX GUp 906/21, po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2021 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika Grzegorza Grejciuna o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”), postanawia: 1. ogłosić upadłość Grzegorza Grejciuna, zamieszkałego w Wołominie przy ulicy Żołkiewskiego 33 (kod pocztowy: 05-200), PESEL 75040305992, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 3. na syndyka wyznaczyć Jarosława Błachowicza (numer licencji 1217); 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Jarosławowi Błachowiczowi na adres: aleja Władysława Reymonta 12A lok. 15, 01-842 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu wyznaczonemu na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa na powoływanie się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 7. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 2.000,00 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa; 8. oddalić wniosek dłużnika o zwrot opłaty sądowej od wniosku. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 906/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47736
 • Dodano: 2021-07-26 11:02:47
 • Administrator

Grzegory Mirosław

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-06-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47737. Grzegory Mirosław. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 203/21, VI GUp 158/21. [BMSiG-47200/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 czerwca 2021 r., sygn. akt VI GU 203/21, ogłosił upadłość Mirosława Grzegory, numer PESEL 56112309191, zamieszkałego w Wałbrzychu przy ul. K. Baczyńskiego 19, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres: Anna Łaskawiec, Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Łaskawiec, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 158/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Określono, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Wszczęte postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 p.u. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednic twem tutejszego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji), i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia dręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47737
 • Dodano: 2021-07-26 11:03:34
 • Administrator

Grzegory Mirosław

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47737. Grzegory Mirosław. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 203/21, VI GUp 158/21. [BMSiG-47200/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 czerwca 2021 r., sygn. akt VI GU 203/21, ogłosił upadłość Mirosława Grzegory, numer PESEL 56112309191, zamieszkałego w Wałbrzychu przy ul. K. Baczyńskiego 19, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres: Anna Łaskawiec, Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Łaskawiec, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 158/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Określono, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Wszczęte postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 p.u. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednic twem tutejszego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji), i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia dręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47737
 • Dodano: 2021-07-26 11:03:38
 • Administrator

Gauza Maciej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-06-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47738. Gauza Maciej. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 164/21, V GUp 167/21. [BMSiG-47050/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie o sygn. akt V GU 164/21, ogłosił upadłość Macieja Gauzy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze 65-11, przy ul. Mechaników 119, numer PESEL 72021503099. Na syndyka wyznaczono Julitę Kolasa-Kuczek, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 862. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: Mirocin Górny 26, 67-120 Kożuchów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 167/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 167/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47738
 • Dodano: 2021-07-26 11:04:32
 • Administrator

Gauza Maciej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47738. Gauza Maciej. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 164/21, V GUp 167/21. [BMSiG-47050/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie o sygn. akt V GU 164/21, ogłosił upadłość Macieja Gauzy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze 65-11, przy ul. Mechaników 119, numer PESEL 72021503099. Na syndyka wyznaczono Julitę Kolasa-Kuczek, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 862. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: Mirocin Górny 26, 67-120 Kożuchów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 167/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 167/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47738
 • Dodano: 2021-07-26 11:04:37
 • Administrator

Idzi Maria

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47739. Idzi Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 338/21, XIX GUp 872/21. [BMSiG-47012/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 lipca 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XIX GU 338/21, ogłosił upadłość Marii Idzi, zamieszkałej w miejscowości Czeczotki (kod pocztowy 05-152), PESEL 81072714161, NIP 8811380466, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd określił, że Pani Maria Idzi jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, oraz że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd wyznaczył syndyka w osobie Katarzyny Uszak (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 156). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Katarzyna Uszak, syndyk Marii Idzi w upadłości, ul. Wspólna 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, sygn. akt XIX GUp 872/21, w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47739
 • Dodano: 2021-07-26 11:05:24
 • Administrator

Idzi Maria

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47739. Idzi Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 338/21, XIX GUp 872/21. [BMSiG-47012/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 lipca 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XIX GU 338/21, ogłosił upadłość Marii Idzi, zamieszkałej w miejscowości Czeczotki (kod pocztowy 05-152), PESEL 81072714161, NIP 8811380466, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd określił, że Pani Maria Idzi jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, oraz że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd wyznaczył syndyka w osobie Katarzyny Uszak (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 156). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Katarzyna Uszak, syndyk Marii Idzi w upadłości, ul. Wspólna 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, sygn. akt XIX GUp 872/21, w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47739
 • Dodano: 2021-07-26 11:05:27
 • Administrator

Jabłońska Anita

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-26. Sprostowanie ogłoszenia
Poz. 47740. Jabłońska Anita. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 323/21/3. [BMSiG-47022/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że postanowieniem z dnia 6.07.2021 r., pod sygn. akt X GU 323/21/3, dot. Anity Jabłońskiej, PESEL 74070908306, sprostowano postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości w ten sposób, że zamiast błędnego nazwiska upadłej Pasiut wpisano prawidłowe nazwisko Jabłońska. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47740
 • Dodano: 2021-07-26 11:05:56
 • Administrator

Kaca Karolina

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-07-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47741. Kaca Karolina. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 379/21, IX GUp 286/21. [BMSiG-46966/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 379/21, IX GUp 286/21. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wydał postanowienie w dniu 12 lipca 2021 r., o następującej treści: I. ogłosić upadłość Karoliny Kacy, zamieszkałej w miejscowości Zawada 406, 22-400 Zamość, PESEL 83032322065, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć syndyka w osobie Jarosława Błachowicza, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1217; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: Al. Władysława Reymonta 12a lok. 15, 01-875 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; V. określić, ze postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznać syndykowi masy upadłości Karoliny Kacy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Jarosławowi Błachowiczowi kwotę 2.000,00 (dwa tysiące) złotych tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku), zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania; VII. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Karoliny Kacy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Karoliny Kacy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 286/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47741
 • Dodano: 2021-07-26 11:06:57
 • Administrator

Kaca Karolina

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47741. Kaca Karolina. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 379/21, IX GUp 286/21. [BMSiG-46966/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 379/21, IX GUp 286/21. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wydał postanowienie w dniu 12 lipca 2021 r., o następującej treści: I. ogłosić upadłość Karoliny Kacy, zamieszkałej w miejscowości Zawada 406, 22-400 Zamość, PESEL 83032322065, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć syndyka w osobie Jarosława Błachowicza, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1217; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: Al. Władysława Reymonta 12a lok. 15, 01-875 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; V. określić, ze postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznać syndykowi masy upadłości Karoliny Kacy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Jarosławowi Błachowiczowi kwotę 2.000,00 (dwa tysiące) złotych tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku), zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania; VII. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Karoliny Kacy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Karoliny Kacy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 286/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47741
 • Dodano: 2021-07-26 11:07:00
 • Administrator

Jaworska Iwona

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-07-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47742. Jaworska Iwona. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 107/21 of. [BMSiG-47105/2021] Postanowieniem z dnia 20 lipca 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Iwony Jaworskiej, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Iwony Jaworskiej, zamieszkałej w Cychrowskiej Woli 16, 26-902 Cychrowska Wola, PESEL 65102911380, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej syndykowi na adres: ul. Miła 17, 26-609 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako syndyka Damiana Sieradza - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1301; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47742
 • Dodano: 2021-07-26 11:07:46
 • Administrator

Jaworska Iwona

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47742. Jaworska Iwona. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 107/21 of. [BMSiG-47105/2021] Postanowieniem z dnia 20 lipca 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Iwony Jaworskiej, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Iwony Jaworskiej, zamieszkałej w Cychrowskiej Woli 16, 26-902 Cychrowska Wola, PESEL 65102911380, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej syndykowi na adres: ul. Miła 17, 26-609 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako syndyka Damiana Sieradza - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1301; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47742
 • Dodano: 2021-07-26 11:07:49
 • Administrator

Kacprzyk Marcin

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-06-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47743. Kacprzyk Marcin. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 185/21, XIV GUp 440/21. [BMSiG-46996/2021] Sygn. akt XIV GU 185/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 czerwca 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Marcina Kacprzyka, numer PESEL 77042402752, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 440/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Bartosza Zacharka, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 583. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Bartosz Zacharek Kancelaria Adwokacka, ul. Piotrkowska 270/412, 90-361 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47743
 • Dodano: 2021-07-26 11:08:32
 • Administrator

Kacprzyk Marcin

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47743. Kacprzyk Marcin. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 185/21, XIV GUp 440/21. [BMSiG-46996/2021] Sygn. akt XIV GU 185/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 czerwca 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Marcina Kacprzyka, numer PESEL 77042402752, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 440/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Bartosza Zacharka, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 583. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Bartosz Zacharek Kancelaria Adwokacka, ul. Piotrkowska 270/412, 90-361 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47743
 • Dodano: 2021-07-26 11:08:35
 • Administrator

Kordos Zdzisław

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-06-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47744. Kordos Zdzisław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 174/21, V GUp 202/21. [BMSiG-47065/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 11 czerwca 2021 r., sygn. akt V GU 174/21, postanowił ogłosić upadłość dłużnika Zdzisława Kordosa, nr PESEL 72091800773, zamieszkałego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Wspólna 2 m. 10, kod pocztowy 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, określił, że Upadły Zdzisław Kordos jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, określił, że postępowanie upadłościowe Upadłego Zdzisława Kordosa będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Kwiatkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 674, wezwał wierzycieli Upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności syndykowi, na adres wskazany przez syndyka w ogłoszeniu o wydaniu niniejszego postanowienia, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygn. akt V GUp 202/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47744
 • Dodano: 2021-07-26 11:09:27
 • Administrator

Kordos Zdzisław

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47744. Kordos Zdzisław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 174/21, V GUp 202/21. [BMSiG-47065/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 11 czerwca 2021 r., sygn. akt V GU 174/21, postanowił ogłosić upadłość dłużnika Zdzisława Kordosa, nr PESEL 72091800773, zamieszkałego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Wspólna 2 m. 10, kod pocztowy 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, określił, że Upadły Zdzisław Kordos jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, określił, że postępowanie upadłościowe Upadłego Zdzisława Kordosa będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Kwiatkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 674, wezwał wierzycieli Upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności syndykowi, na adres wskazany przez syndyka w ogłoszeniu o wydaniu niniejszego postanowienia, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygn. akt V GUp 202/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47744
 • Dodano: 2021-07-26 11:09:31
 • Administrator

Lemanczyk Piotr

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47745. Lemanczyk Piotr. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 332/21. [BMSiG-47011/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7.07.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 332/21, ogłosił upadłość Piotra Lemanczyka (PESEL 78022602799), zamieszkałego w Bydgoszczy, nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Eugeniusza Sprengela (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 275); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. ks. J. Popiełuszki 7/26, 85-863 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47745
 • Dodano: 2021-07-26 11:10:12
 • Administrator

Lemanczyk Piotr

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47745. Lemanczyk Piotr. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 332/21. [BMSiG-47011/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7.07.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 332/21, ogłosił upadłość Piotra Lemanczyka (PESEL 78022602799), zamieszkałego w Bydgoszczy, nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Eugeniusza Sprengela (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 275); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. ks. J. Popiełuszki 7/26, 85-863 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47745
 • Dodano: 2021-07-26 11:10:15
 • Administrator

Krasuski Tadeusz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47746. Krasuski Tadeusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 596/21, XIX GUp 904/21. [BMSiG-46969/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 596/21, XIX GUp 904/21. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2021 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika Tadeusza Krasuskiego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”), postanawia: 1. ogłosić upadłość Tadeusza Krasuskiego, zamieszkałego w Warszawie, PESEL 54072101839, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 3. na syndyka wyznaczyć Jarosława Błachowicza (numer licencji: 1217), 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Jarosławowi Błachowiczowi na adres: Aleja Władysława Reymonta 12A lok. 15, 01-842 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu wyznaczonemu na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa na powoływanie się na nie w postępowaniu upadłościowym, 6. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego, 7. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 3.000,00 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 8. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na rzecz radcy prawnego Macieja Osiewacza tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu dłużnikowi kwotę 2.214,00 zł, w tym kwotę 414,00 zł tytułem podatku od towarów i usług. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 904/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47746
 • Dodano: 2021-07-26 11:11:03
 • Administrator

Krasuski Tadeusz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47746. Krasuski Tadeusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 596/21, XIX GUp 904/21. [BMSiG-46969/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 596/21, XIX GUp 904/21. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2021 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika Tadeusza Krasuskiego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”), postanawia: 1. ogłosić upadłość Tadeusza Krasuskiego, zamieszkałego w Warszawie, PESEL 54072101839, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 3. na syndyka wyznaczyć Jarosława Błachowicza (numer licencji: 1217), 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Jarosławowi Błachowiczowi na adres: Aleja Władysława Reymonta 12A lok. 15, 01-842 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu wyznaczonemu na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa na powoływanie się na nie w postępowaniu upadłościowym, 6. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego, 7. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 3.000,00 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 8. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na rzecz radcy prawnego Macieja Osiewacza tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu dłużnikowi kwotę 2.214,00 zł, w tym kwotę 414,00 zł tytułem podatku od towarów i usług. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 904/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47746
 • Dodano: 2021-07-26 11:11:07
 • Administrator

Kałuża Dariusz

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-06-15. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47747. Kałuża Dariusz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 220/21 of, V GUp 183/21. [BMSiG-47133/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 czerwca 2021 roku, o sygn. akt V GU 220/21 of, postanowił ogłosić upadłość Dariusza Kałuży, numer PESEL 72041217813, zamieszkałego: ul. Wiejska 27, 47-133 Wierchlesie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mirosława Piechowiaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1054, adres: ul. 1-go Maja 30a, 45-355 Opole). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, a funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, a funkcję zastępcy sędziego komisarza sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 183/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się poza granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Opolu; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47747
 • Dodano: 2021-07-26 11:12:02
 • Administrator

Kałuża Dariusz

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47747. Kałuża Dariusz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 220/21 of, V GUp 183/21. [BMSiG-47133/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 czerwca 2021 roku, o sygn. akt V GU 220/21 of, postanowił ogłosić upadłość Dariusza Kałuży, numer PESEL 72041217813, zamieszkałego: ul. Wiejska 27, 47-133 Wierchlesie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mirosława Piechowiaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1054, adres: ul. 1-go Maja 30a, 45-355 Opole). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, a funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, a funkcję zastępcy sędziego komisarza sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 183/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się poza granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Opolu; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47747
 • Dodano: 2021-07-26 11:12:05
 • Administrator

Kubacki Konrad

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-06-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47748. Kubacki Konrad. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 54/21 of, V GUp 88/21 of. [BMSiG-47216/2021] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7.06.2021 r., sygn. akt V GU 54/21 of, na skutek wniosku złożonego dn. 29.03.2021 r. ogłosił upadłość dłużnika Konrada Kubackiego, numer PESEL 75021215551, zamieszkałego w Pieńsku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Dariusza Chudego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 14, adres: Kancelaria syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54-215 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 88/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47748
 • Dodano: 2021-07-26 11:12:54
 • Administrator

Kubacki Konrad

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47748. Kubacki Konrad. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 54/21 of, V GUp 88/21 of. [BMSiG-47216/2021] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7.06.2021 r., sygn. akt V GU 54/21 of, na skutek wniosku złożonego dn. 29.03.2021 r. ogłosił upadłość dłużnika Konrada Kubackiego, numer PESEL 75021215551, zamieszkałego w Pieńsku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Dariusza Chudego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 14, adres: Kancelaria syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54-215 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 88/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47748
 • Dodano: 2021-07-26 11:12:58
 • Administrator

Kwiek Paweł

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-07-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47749. Kwiek Paweł. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 693/21/S, VIII GUp 730/21/S. [BMSiG-47153/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.07.2021 r., o sygn. akt VIII GU 693/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Pawła Kwieka (PESEL 92021705970), zamieszkałego przy ulicy Krupniczej 10, 33-100 Tarnów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Roberta Lasaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna, al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 730/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100,00 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47749
 • Dodano: 2021-07-26 11:13:42
 • Administrator

Kwiek Paweł

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47749. Kwiek Paweł. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 693/21/S, VIII GUp 730/21/S. [BMSiG-47153/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.07.2021 r., o sygn. akt VIII GU 693/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Pawła Kwieka (PESEL 92021705970), zamieszkałego przy ulicy Krupniczej 10, 33-100 Tarnów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Roberta Lasaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna, al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 730/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100,00 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47749
 • Dodano: 2021-07-26 11:13:45
 • Administrator

Lacheta Grzegorz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47750. Lacheta Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 362/21, XII GUp 563/21. [BMSiG-47210/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 362/21, dnia 12 lipca 2021 r. ogłoszono upadłość dłużnika Grzegorza Lachety, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Rudzie Śląskiej, o numerze PESEL 80100415018. Postępowanie obecnie toczy się pod sygnaturą akt XII GUp 563/21. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wskazał, iż postępowania będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Ewy Jurczak - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 340. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres biura syndyka, tj. ul. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego, stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia/zarządzenia, składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia/zarządzenia do tutejszego Sądu wniosek o sporzą dzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie/zarządzenie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia/zarządzenia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47750
 • Dodano: 2021-07-26 11:20:50
 • Administrator

Lacheta Grzegorz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47750. Lacheta Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 362/21, XII GUp 563/21. [BMSiG-47210/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 362/21, dnia 12 lipca 2021 r. ogłoszono upadłość dłużnika Grzegorza Lachety, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Rudzie Śląskiej, o numerze PESEL 80100415018. Postępowanie obecnie toczy się pod sygnaturą akt XII GUp 563/21. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wskazał, iż postępowania będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Ewy Jurczak - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 340. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres biura syndyka, tj. ul. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego, stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia/zarządzenia, składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia/zarządzenia do tutejszego Sądu wniosek o sporzą dzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie/zarządzenie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia/zarządzenia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47750
 • Dodano: 2021-07-26 11:20:54
 • Administrator

Laskowski Artur

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-06-15. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47751. Laskowski Artur. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 137/21 of, V GUp 181/21 of. [BMSiG-47218/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15.06.2021 r., o sygn. akt V GU 137/21 of, ogłosił upadłość dłużnika Artura Laskowskiego, PESEL 76061311036, zamieszkałego w Namysłowie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Dariusza Chudego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 14, adres: Kancelaria syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54-215 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 181/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47751
 • Dodano: 2021-07-26 11:21:41
 • Administrator

Laskowski Artur

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47751. Laskowski Artur. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 137/21 of, V GUp 181/21 of. [BMSiG-47218/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15.06.2021 r., o sygn. akt V GU 137/21 of, ogłosił upadłość dłużnika Artura Laskowskiego, PESEL 76061311036, zamieszkałego w Namysłowie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Dariusza Chudego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 14, adres: Kancelaria syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54-215 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 181/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47751
 • Dodano: 2021-07-26 11:21:44
 • Administrator

Lorek Danuta

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47752. Lorek Danuta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 460/21/3, X GUp 798/21/3. [BMSiG-47055/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 8 lipca 2021 r., pod sygn. akt X GU 460/21/3, ogłoszona została upadłość dłużniczki Danuty Lorek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Wyrach, adres: ul. Profilowa 3, 43-175 Wyry, posiadającej numer PESEL 69092607766. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 798/21/3. Na syndyka wyznaczono Roberta Sczendzinę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47752
 • Dodano: 2021-07-26 11:22:26
 • Administrator

Lorek Danuta

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47752. Lorek Danuta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 460/21/3, X GUp 798/21/3. [BMSiG-47055/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 8 lipca 2021 r., pod sygn. akt X GU 460/21/3, ogłoszona została upadłość dłużniczki Danuty Lorek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Wyrach, adres: ul. Profilowa 3, 43-175 Wyry, posiadającej numer PESEL 69092607766. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 798/21/3. Na syndyka wyznaczono Roberta Sczendzinę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47752
 • Dodano: 2021-07-26 11:22:30
 • Administrator

Maciupa Tomasz

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-06-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47753. Maciupa Tomasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 237/21 of, V GUp 273/21 of. [BMSiG-47160/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 1 czerwca 2021 r., o sygn. akt V GU 237/21 of, na skutek wniosku złożonego dnia 22.04.2021 r., ogłosił upadłość Tomasza Maciupy (Maciupa), PESEL 80061201316, NIP 8671920192, zamieszkałego w Tarnobrzegu jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Doradcy Restrukturyzacyjni Olejarski Czerniak Sp. z o. o., numer KRS 0000893031, ul. Geodetów 1 pok. 228, 35-328 Rzeszów, reprezentowaną przez Marcina Olejarskiego, członka zarządu posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1116 i Wiesławę Czerniak, członka zarządu posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1525. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE L.2015.141,19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 273/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdywały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47753
 • Dodano: 2021-07-26 11:23:27
 • Administrator

Maciupa Tomasz

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47753. Maciupa Tomasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 237/21 of, V GUp 273/21 of. [BMSiG-47160/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 1 czerwca 2021 r., o sygn. akt V GU 237/21 of, na skutek wniosku złożonego dnia 22.04.2021 r., ogłosił upadłość Tomasza Maciupy (Maciupa), PESEL 80061201316, NIP 8671920192, zamieszkałego w Tarnobrzegu jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Doradcy Restrukturyzacyjni Olejarski Czerniak Sp. z o. o., numer KRS 0000893031, ul. Geodetów 1 pok. 228, 35-328 Rzeszów, reprezentowaną przez Marcina Olejarskiego, członka zarządu posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1116 i Wiesławę Czerniak, członka zarządu posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1525. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE L.2015.141,19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 273/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdywały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47753
 • Dodano: 2021-07-26 11:23:31
 • Administrator

Majchrzak Bogdan

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-07-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47754. Majchrzak Bogdan. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 253/21 „of”, V GUp 228/21 of. [BMSiG-46993/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 lipca 2021 r., sygn. akt V GU 253/21 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Bogdana Majchrzaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamiesz kałego Ostrowie Wielkopolskim, ul. Piastowska 14/7, 63-400, PESEL 58021611039. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tadeusza Bobińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 281). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grunwaldzka 64, 62-800 Kalisz, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 228/21 of. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a jurysdykcja sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47754
 • Dodano: 2021-07-26 11:24:17
 • Administrator

Majchrzak Bogdan

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47754. Majchrzak Bogdan. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 253/21 „of”, V GUp 228/21 of. [BMSiG-46993/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 lipca 2021 r., sygn. akt V GU 253/21 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Bogdana Majchrzaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamiesz kałego Ostrowie Wielkopolskim, ul. Piastowska 14/7, 63-400, PESEL 58021611039. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tadeusza Bobińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 281). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grunwaldzka 64, 62-800 Kalisz, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 228/21 of. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a jurysdykcja sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47754
 • Dodano: 2021-07-26 11:24:20
 • Administrator

Majer Janusz

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-05-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47755. Majer Janusz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 237/21 of, VI GUp 242/21 of. [BMSiG-47036/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 24 maja 2021 r., sygn. akt VI GU 237/21 of, na skutek wniosku złożonego 13 maja 2021 r. ogłosił upadłość Janusza Majera, numer PESEL 69061300775, zamieszkałego: 43-450 Ustroń, ul. Długa 52, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Piotra Ligusa, nr 635 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała, adres e-mail: radcapiotrligus@op.pl, tel. 602 439 877. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 242/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47755
 • Dodano: 2021-07-26 11:25:06
 • Administrator

Majer Janusz

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47755. Majer Janusz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 237/21 of, VI GUp 242/21 of. [BMSiG-47036/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 24 maja 2021 r., sygn. akt VI GU 237/21 of, na skutek wniosku złożonego 13 maja 2021 r. ogłosił upadłość Janusza Majera, numer PESEL 69061300775, zamieszkałego: 43-450 Ustroń, ul. Długa 52, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Piotra Ligusa, nr 635 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała, adres e-mail: radcapiotrligus@op.pl, tel. 602 439 877. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 242/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47755
 • Dodano: 2021-07-26 11:25:10
 • Administrator

Majewska-Szmit Elżbieta

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47756. Majewska-Szmit Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 533/21, XIX GUp 757/21. [BMSiG-47103/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2021 r., o sygn. akt XIX GU 533/21: 1. ogłosił upadłość Elżbiety Majewskiej-Szmit, zamieszkałej w Józefosławiu (PESEL 68022013747), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określił, że postepowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczył syndyka w osobie Agaty Biesiady (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1270); 4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Dziedzicka 6/1, 61-344 Poznań, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Moni torze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt XIX GUp 757/21; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt XIX GU 533/21 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawąjurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postepowanie ma charakter głównego postepowania upadłościowego; 7. przyznał syndykowi Agacie Biesiada zaliczkę na pokrycie kosztów postepowania w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na rachunek bankowy wskazany przez syndyka. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a p.u.). Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 757/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47756
 • Dodano: 2021-07-26 11:25:56
 • Administrator

Majewska-Szmit Elżbieta

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47756. Majewska-Szmit Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 533/21, XIX GUp 757/21. [BMSiG-47103/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2021 r., o sygn. akt XIX GU 533/21: 1. ogłosił upadłość Elżbiety Majewskiej-Szmit, zamieszkałej w Józefosławiu (PESEL 68022013747), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określił, że postepowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczył syndyka w osobie Agaty Biesiady (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1270); 4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Dziedzicka 6/1, 61-344 Poznań, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Moni torze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt XIX GUp 757/21; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt XIX GU 533/21 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawąjurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postepowanie ma charakter głównego postepowania upadłościowego; 7. przyznał syndykowi Agacie Biesiada zaliczkę na pokrycie kosztów postepowania w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na rachunek bankowy wskazany przez syndyka. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a p.u.). Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 757/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47756
 • Dodano: 2021-07-26 11:25:59
 • Administrator

Makowski Filip

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47757. Makowski Filip. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 690/21, XIX GUp 788/21. [BMSiG-47099/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2021 r., o sygn. akt XIX GU 690/21: 1. ogłosił upadłość Filipa Makowskiego, zamieszkałego w m. Warszawa (PESEL 97061109056), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określił, że postepowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczył syndyka w osobie Agaty Biesiady (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1270); 4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Dziedzicka 6/1, 61-344 Poznań, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt XIX GUp 788/21; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt XIX GU 690/21 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawąjurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postepowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 7. przyznał syndykowi Agacie Biesiada zaliczkę na pokrycie kosztów postepowania w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na rachunek bankowy wskazany przez syndyka. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a p.u.). Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 788/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47757
 • Dodano: 2021-07-26 11:26:38
 • Administrator

Makowski Filip

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47757. Makowski Filip. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 690/21, XIX GUp 788/21. [BMSiG-47099/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2021 r., o sygn. akt XIX GU 690/21: 1. ogłosił upadłość Filipa Makowskiego, zamieszkałego w m. Warszawa (PESEL 97061109056), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określił, że postepowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczył syndyka w osobie Agaty Biesiady (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1270); 4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Dziedzicka 6/1, 61-344 Poznań, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt XIX GUp 788/21; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt XIX GU 690/21 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawąjurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postepowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 7. przyznał syndykowi Agacie Biesiada zaliczkę na pokrycie kosztów postepowania w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na rachunek bankowy wskazany przez syndyka. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a p.u.). Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 788/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47757
 • Dodano: 2021-07-26 11:26:41
 • Administrator

Malinowski Przemysław

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47758. Malinowski Przemysław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 621/21, XIX GUp 778/21. [BMSiG-47199/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2021 roku, sygn. akt XIX GU 621/21, ogłosił upadłość Przemysława Malinowskiego (PESEL 79112003032), zamieszkałego w Warszawie i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 778/21. Sąd określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Nogi (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 671). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Tomasz Noga, Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza sp. j., Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 778/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a ust. pu). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47758
 • Dodano: 2021-07-26 11:27:28
 • Administrator

Malinowski Przemysław

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47758. Malinowski Przemysław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 621/21, XIX GUp 778/21. [BMSiG-47199/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2021 roku, sygn. akt XIX GU 621/21, ogłosił upadłość Przemysława Malinowskiego (PESEL 79112003032), zamieszkałego w Warszawie i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 778/21. Sąd określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Nogi (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 671). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Tomasz Noga, Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza sp. j., Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 778/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a ust. pu). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47758
 • Dodano: 2021-07-26 11:27:33
 • Administrator

Rupiński Marek

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-07-26. Sprostowanie ogłoszenia
Poz. 47759. Rupiński Marek. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 256/21, V GUp 225/21. [BMSiG-46939/2021] W Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 137 (6269) z 19.07.2021 r., na str. 57, poz. 46264, opublikowane zostało ogłoszenie o upadłości Marka Rupińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Toruniu przy ul. Lubickiej 45B/1, sygn. akt V GU 256/21 (V GUp 225/21). W ogłoszeniu tym błędnie wskazano adres syndyka Andrzeja Maćkowiaka. Prawidłowy adres winien brzmieć: Toruń, ul. Licealna 5. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47759
 • Dodano: 2021-07-26 11:27:51
 • Administrator

Michalewicz Zbysław Jan

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-06-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47760. Michalewicz Zbysław Jan. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 199/21, VI GUp 175/21. [BMSiG-47181/2021] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 25 czerwca 2021 r., sygn. akt VI GU 199/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Zbysława Jana Michalewicza, zamieszkałego w Ludwikowicach Kłodzkich (57-450), ul. Główna 17/4, PESEL 53103016074, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: Kamiński Jakub - Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy Jakub Kamiński, Skrytka pocztowa 7, UP 3, ul. Józefa Bożka 15, 55-231 Jelcz-Laskowice, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Kamińskiego, V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u., VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u.; art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47760
 • Dodano: 2021-07-26 11:29:47
 • Administrator

Michalewicz Zbysław Jan

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47760. Michalewicz Zbysław Jan. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 199/21, VI GUp 175/21. [BMSiG-47181/2021] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 25 czerwca 2021 r., sygn. akt VI GU 199/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Zbysława Jana Michalewicza, zamieszkałego w Ludwikowicach Kłodzkich (57-450), ul. Główna 17/4, PESEL 53103016074, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: Kamiński Jakub - Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy Jakub Kamiński, Skrytka pocztowa 7, UP 3, ul. Józefa Bożka 15, 55-231 Jelcz-Laskowice, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Kamińskiego, V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u., VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u.; art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47760
 • Dodano: 2021-07-26 11:29:52
 • Administrator

Michalska-Senator Krystyna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-06-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47761. Michalska-Senator Krystyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 472/21, XIV GUp 454/21. [BMSiG-46916/2021] Sygn. akt XIV GU 472/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 czerwca 2021 roku ogłosił upadłość dłużniczki Krystyny Michalskiej-Senator, numer PESEL 48081606663, numer NIP 8281000638, zamieszkałej w miejscowości Pęczniew, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 454/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Sobieszuka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 899. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sienkiewicza 59, 90-009 Łódź, w termi nie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47761
 • Dodano: 2021-07-26 11:30:42
 • Administrator

Michalska-Senator Krystyna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47761. Michalska-Senator Krystyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 472/21, XIV GUp 454/21. [BMSiG-46916/2021] Sygn. akt XIV GU 472/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 czerwca 2021 roku ogłosił upadłość dłużniczki Krystyny Michalskiej-Senator, numer PESEL 48081606663, numer NIP 8281000638, zamieszkałej w miejscowości Pęczniew, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 454/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Sobieszuka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 899. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sienkiewicza 59, 90-009 Łódź, w termi nie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47761
 • Dodano: 2021-07-26 11:30:47
 • Administrator

Mizik Maciej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47762. Mizik Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 780/21, XIX GUp 787/21. [BMSiG-47094/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2021 r., o sygn. akt XIX GU 780/21: 1. ogłosił upadłość Macieja Mizika, zamieszkałego w m. Warszawa (PESEL 89022403839), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określił, że postepowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczył syndyka w osobie Agaty Biesiady (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1270); 4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Dziedzicka 6/1, 61-344 Poznań, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt XIX GUp 787/21; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt XIX GU 780/21 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawąjurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postepowanie ma charakter głównego postepowania upadłościowego; 7. przyznał syndykowi Agacie Biesiada zaliczkę na pokrycie kosztów postepowania w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a p.u.). Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 787/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47762
 • Dodano: 2021-07-26 11:31:28
 • Administrator

Mizik Maciej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47762. Mizik Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 780/21, XIX GUp 787/21. [BMSiG-47094/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2021 r., o sygn. akt XIX GU 780/21: 1. ogłosił upadłość Macieja Mizika, zamieszkałego w m. Warszawa (PESEL 89022403839), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określił, że postepowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczył syndyka w osobie Agaty Biesiady (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1270); 4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Dziedzicka 6/1, 61-344 Poznań, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt XIX GUp 787/21; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt XIX GU 780/21 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawąjurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postepowanie ma charakter głównego postepowania upadłościowego; 7. przyznał syndykowi Agacie Biesiada zaliczkę na pokrycie kosztów postepowania w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a p.u.). Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 787/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47762
 • Dodano: 2021-07-26 11:31:31
 • Administrator

Mularczyk Radosław

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-07-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47763. Mularczyk Radosław. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 244/21 „of”, V GUp 224/21 of. [BMSiG-47000/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 lipca 2021 r., sygn. akt V GU 244/21 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Radosława Mularczyka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego Ostrowie Wielkopolskim, ul. Strzelecka 132A/8, 63-400, PESEL 78031201570. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tadeusza Bobińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 281). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grunwaldzka 64, 62-800 Kalisz, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 224/21 of. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a jurysdykcja sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47763
 • Dodano: 2021-07-26 11:32:14
 • Administrator

Mularczyk Radosław

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47763. Mularczyk Radosław. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 244/21 „of”, V GUp 224/21 of. [BMSiG-47000/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 lipca 2021 r., sygn. akt V GU 244/21 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Radosława Mularczyka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego Ostrowie Wielkopolskim, ul. Strzelecka 132A/8, 63-400, PESEL 78031201570. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tadeusza Bobińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 281). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grunwaldzka 64, 62-800 Kalisz, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 224/21 of. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a jurysdykcja sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47763
 • Dodano: 2021-07-26 11:32:18
 • Administrator

Niezgoda Bronisława

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-05-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47764. Niezgoda Bronisława. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 293/21, V GUp 265/21 of. [BMSiG-47214/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 25 maja 2021 r., sygn. akt V GU 293/21, na skutek wniosku złożonego dnia 14 maja 2021 r., ogłosił upadłość Bronisławy NIEZGODY, PESEL 50051002841, zamieszkałej w m. Kupno, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Jakuba Pieczonki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1221; adres: ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 265/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sadu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47764
 • Dodano: 2021-07-26 11:33:03
 • Administrator

Niezgoda Bronisława

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47764. Niezgoda Bronisława. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 293/21, V GUp 265/21 of. [BMSiG-47214/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 25 maja 2021 r., sygn. akt V GU 293/21, na skutek wniosku złożonego dnia 14 maja 2021 r., ogłosił upadłość Bronisławy NIEZGODY, PESEL 50051002841, zamieszkałej w m. Kupno, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Jakuba Pieczonki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1221; adres: ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 265/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sadu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47764
 • Dodano: 2021-07-26 11:33:07
 • Administrator

Orzołek Anna

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47765. Orzołek Anna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 395/21 of, VIII GUp 313/21 of. [BMSiG-47147/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16.07.2021 r., o sygn. akt VIII GU 395/21 of, na skutek wniosku złożonego 28.05.2021 r., ogłosił upadłość dłużnika Anny Orzołek (PESEL 82092510605), zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Michała Mojki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 526, adres: ul. Legnicka 62/213, 54-204 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 313/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospo darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47765
 • Dodano: 2021-07-26 11:33:51
 • Administrator

Orzołek Anna

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47765. Orzołek Anna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 395/21 of, VIII GUp 313/21 of. [BMSiG-47147/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16.07.2021 r., o sygn. akt VIII GU 395/21 of, na skutek wniosku złożonego 28.05.2021 r., ogłosił upadłość dłużnika Anny Orzołek (PESEL 82092510605), zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Michała Mojki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 526, adres: ul. Legnicka 62/213, 54-204 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 313/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospo darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47765
 • Dodano: 2021-07-26 11:33:56
 • Administrator

Pająk Jacek

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-07-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47766. Pająk Jacek. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 114/21 of. [BMSiG-47115/2021] Postanowieniem z dnia 20 lipca 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sprawy z wniosku Jacka Pająka o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Jacka Pająka, zamieszkałego przy ul. Czachowskiego 14 m. 77, 26-600 Radom, PESEL 75032701658, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: ul. Siarczyńskiego 35, 26-612 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako syndyka Jarosława Kołatają - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 487; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47766
 • Dodano: 2021-07-26 11:34:39
 • Administrator

Pająk Jacek

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47766. Pająk Jacek. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 114/21 of. [BMSiG-47115/2021] Postanowieniem z dnia 20 lipca 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sprawy z wniosku Jacka Pająka o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Jacka Pająka, zamieszkałego przy ul. Czachowskiego 14 m. 77, 26-600 Radom, PESEL 75032701658, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: ul. Siarczyńskiego 35, 26-612 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako syndyka Jarosława Kołatają - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 487; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47766
 • Dodano: 2021-07-26 11:34:42
 • Administrator

Płaza Anna

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-06-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47767. Płaza Anna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 105/21, V GUp 108/21. [BMSiG-46972/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 czerwca 2021 r., sygnatura akt V GUp 108/21 (poprzednio V GU 105/21), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Anny Płazy, zamieszkałej w Radachowie 24a, PESEL 78042709702. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Macieja Laluka, nr licencji 1538. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego bezpośrednio syndykowi na adres kancelarii: ul. Nadbrzeżna 17/18, 66-400 Gorzów Wlkp. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowania toczy się w trybie art. 4911 ust. 1 P.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47767
 • Dodano: 2021-07-26 11:35:30
 • Administrator

Płaza Anna

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47767. Płaza Anna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 105/21, V GUp 108/21. [BMSiG-46972/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 czerwca 2021 r., sygnatura akt V GUp 108/21 (poprzednio V GU 105/21), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Anny Płazy, zamieszkałej w Radachowie 24a, PESEL 78042709702. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Macieja Laluka, nr licencji 1538. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego bezpośrednio syndykowi na adres kancelarii: ul. Nadbrzeżna 17/18, 66-400 Gorzów Wlkp. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowania toczy się w trybie art. 4911 ust. 1 P.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47767
 • Dodano: 2021-07-26 11:35:33
 • Administrator

Podlewski Krzysztof

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-06-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47768. Podlewski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodraczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 86/21 of, V GUp 99/20 of. [BMSiG-46988/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 czerwca 2021 r., o sygn. akt V GU 86/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 6 maja 2021 r., ogłosił upadłość Krzysztofa Podlewskiego zamieszkałego w miejscowości: 14-300 Morąg, przy ul. Moniuszki 29, PESEL 74122904650, NIP 7411564328, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości Antoniego Paciorkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 212, adres: ul. Jowisza 27, Nowa Wieś 14-200 Iława. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 99/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Gdańsku, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47768
 • Dodano: 2021-07-26 11:36:30
 • Administrator

Podlewski Krzysztof

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47768. Podlewski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodraczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 86/21 of, V GUp 99/20 of. [BMSiG-46988/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 czerwca 2021 r., o sygn. akt V GU 86/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 6 maja 2021 r., ogłosił upadłość Krzysztofa Podlewskiego zamieszkałego w miejscowości: 14-300 Morąg, przy ul. Moniuszki 29, PESEL 74122904650, NIP 7411564328, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości Antoniego Paciorkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 212, adres: ul. Jowisza 27, Nowa Wieś 14-200 Iława. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 99/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Gdańsku, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47768
 • Dodano: 2021-07-26 11:36:33
 • Administrator

Przekota Krystyna

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47769. Przekota Krystyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 954/21, XI GUp 764/21. [BMSiG-46964/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 lipca 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 954/21, ogłosił upadłość dłużnika Krystyny Przekoty (PESEL 74110507304, NIP 9131396871), zam.: Krerowo 24/4, 63-006 Krerowo, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 764/21. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: ul. Kopernika 4a/15, 61-880 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Marii Głuszczak-Sondej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 131. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47769
 • Dodano: 2021-07-26 11:37:18
 • Administrator

Przekota Krystyna

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47769. Przekota Krystyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 954/21, XI GUp 764/21. [BMSiG-46964/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 lipca 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 954/21, ogłosił upadłość dłużnika Krystyny Przekoty (PESEL 74110507304, NIP 9131396871), zam.: Krerowo 24/4, 63-006 Krerowo, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 764/21. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: ul. Kopernika 4a/15, 61-880 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Marii Głuszczak-Sondej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 131. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47769
 • Dodano: 2021-07-26 11:37:21
 • Administrator

Rogocz Anna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47770. Rogocz Anna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 479/21/3, X GUp 796/21/3. [BMSiG-47046/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 8 lipca 2021 r., pod sygn. akt X GU 479/21/3, ogłoszona została upadłość dłużniczki Anny Rogocz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Chorzowie, adres: ul. Stalmacha 4/11, 41-500 Chorzów, posiadającej PESEL 83071611425. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 796/21/3. Na syndyka wyznaczono Roberta Sczendzinę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47770
 • Dodano: 2021-07-26 11:42:19
 • Administrator

Rogocz Anna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47770. Rogocz Anna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 479/21/3, X GUp 796/21/3. [BMSiG-47046/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 8 lipca 2021 r., pod sygn. akt X GU 479/21/3, ogłoszona została upadłość dłużniczki Anny Rogocz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Chorzowie, adres: ul. Stalmacha 4/11, 41-500 Chorzów, posiadającej PESEL 83071611425. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 796/21/3. Na syndyka wyznaczono Roberta Sczendzinę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47770
 • Dodano: 2021-07-26 11:42:22
 • Administrator

Rosiak Sławomir

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-07-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47771. Rosiak Sławomir. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 150/21, V GUp 132/21. [BMSiG-47193/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 lipca 2021 r., sygn. akt V GU 150/21, ogłosił upadłość Sławomira Rosiaka (Rosiak), numer PESEL 77082101358, zamieszkałego w (59-220) Legnicy przy ul. Galaktycznej 1/15, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres: Anna Łaskawiec, Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Łaskawiec, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 132/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anna Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Wszczęte postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia dręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47771
 • Dodano: 2021-07-26 11:43:09
 • Administrator

Rosiak Sławomir

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47771. Rosiak Sławomir. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 150/21, V GUp 132/21. [BMSiG-47193/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 lipca 2021 r., sygn. akt V GU 150/21, ogłosił upadłość Sławomira Rosiaka (Rosiak), numer PESEL 77082101358, zamieszkałego w (59-220) Legnicy przy ul. Galaktycznej 1/15, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres: Anna Łaskawiec, Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Łaskawiec, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 132/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anna Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Wszczęte postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia dręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47771
 • Dodano: 2021-07-26 11:43:13
 • Administrator

Modras-Szczepańska Rozalia

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-07-15. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47772. Modras-Szczepańska Rozalia. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 185/21 „of”. [BMSiG-46940/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 lipca 2021 r.: 1. ogłosił upadłość Rozalii Modras-Szczepańskiej, zamieszkałej przy ul. Zwycięstwa 97/7, 75-005 Koszalin, numer PESEL 53050609200; 2. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczył syndyka w osobie Bogumiła Gołąbka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 738; 4. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, z późn. zm.); 7. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 185/21 „of”. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Od dnia obwieszczenia postanowienia wie rzyciel może zgłosić wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Na postanowienie służy zażalenie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie strony. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47772
 • Dodano: 2021-07-26 11:43:57
 • Administrator

Modras-Szczepańska Rozalia

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47772. Modras-Szczepańska Rozalia. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 185/21 „of”. [BMSiG-46940/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 lipca 2021 r.: 1. ogłosił upadłość Rozalii Modras-Szczepańskiej, zamieszkałej przy ul. Zwycięstwa 97/7, 75-005 Koszalin, numer PESEL 53050609200; 2. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczył syndyka w osobie Bogumiła Gołąbka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 738; 4. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, z późn. zm.); 7. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 185/21 „of”. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Od dnia obwieszczenia postanowienia wie rzyciel może zgłosić wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Na postanowienie służy zażalenie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie strony. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47772
 • Dodano: 2021-07-26 11:44:01
 • Administrator

Sadłowski Rafał

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47773. Sadłowski Rafał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 988/21, XIX GUp 811/21. [BMSiG-46954/2021] Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2021 r., wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 988/21, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Rafała Sadłowskiego, PESEL 79110101091, zamieszkałego w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mikołaja Lenarta (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1043). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, z podaniem sygnatury akt XIX GUp 811/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XIX GUp 811/21, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedzibą lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47773
 • Dodano: 2021-07-26 11:44:52
 • Administrator

Sadłowski Rafał

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47773. Sadłowski Rafał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 988/21, XIX GUp 811/21. [BMSiG-46954/2021] Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2021 r., wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 988/21, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Rafała Sadłowskiego, PESEL 79110101091, zamieszkałego w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mikołaja Lenarta (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1043). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, z podaniem sygnatury akt XIX GUp 811/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XIX GUp 811/21, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedzibą lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47773
 • Dodano: 2021-07-26 11:44:55
 • Administrator

Słota Kinga

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-07-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47774. Słota Kinga. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 940/21/S, VIII GUp 729/21/S. [BMSiG-47173/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.07.2021 r., sygn. akt VIII GU 940/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Kingi Słoty (PESEL 98032502920), zamieszkałej przy ulicy Liściastej 63, 33-111 Koszyce Wielkie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Roberta Lasaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1135; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna, al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 729/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47774
 • Dodano: 2021-07-26 11:48:16
 • Administrator

Słota Kinga

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47774. Słota Kinga. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 940/21/S, VIII GUp 729/21/S. [BMSiG-47173/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.07.2021 r., sygn. akt VIII GU 940/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Kingi Słoty (PESEL 98032502920), zamieszkałej przy ulicy Liściastej 63, 33-111 Koszyce Wielkie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Roberta Lasaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1135; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna, al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 729/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47774
 • Dodano: 2021-07-26 11:48:20
 • Administrator

Sydor Ewa

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-06-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47775. Sydor Ewa. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 100/21, V GUp 106/21. [BMSiG-46968/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 czerwca 2021 r., sygnatura akt V GUp 106/21 (poprzednio V GU 100/21), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Ewy Sydor, zamieszkałej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Okrężnej 19/2, PESEL 59072512980. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Macieja Laluka - nr licencji 1538. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego bezpośrednio syndykowi na adres kancelarii: ul. Nadbrzeżna 17/18, 66-400 Gorzów Wlkp. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowania toczy się w trybie art. 4911 ust. 1 P.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47775
 • Dodano: 2021-07-26 11:49:06
 • Administrator

Sydor Ewa

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47775. Sydor Ewa. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 100/21, V GUp 106/21. [BMSiG-46968/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 czerwca 2021 r., sygnatura akt V GUp 106/21 (poprzednio V GU 100/21), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Ewy Sydor, zamieszkałej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Okrężnej 19/2, PESEL 59072512980. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Macieja Laluka - nr licencji 1538. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego bezpośrednio syndykowi na adres kancelarii: ul. Nadbrzeżna 17/18, 66-400 Gorzów Wlkp. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowania toczy się w trybie art. 4911 ust. 1 P.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47775
 • Dodano: 2021-07-26 11:49:10
 • Administrator

Stefańczyk Wioletta

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-07-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47776. Stefańczyk Wioletta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 908/21/S, VIII GUp 731/21/S. [BMSiG-47157/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.07.2021 r., sygn. akt VIII GU 908/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Wioletty Stefańczyk (PESEL 75010113064), zamieszkałej w Złotnikach 50, 32-125 Złotniki, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Roberta Lasaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1135; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna, al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 731/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47776
 • Dodano: 2021-07-26 11:49:52
 • Administrator

Stefańczyk Wioletta

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47776. Stefańczyk Wioletta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 908/21/S, VIII GUp 731/21/S. [BMSiG-47157/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.07.2021 r., sygn. akt VIII GU 908/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Wioletty Stefańczyk (PESEL 75010113064), zamieszkałej w Złotnikach 50, 32-125 Złotniki, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Roberta Lasaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1135; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna, al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 731/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47776
 • Dodano: 2021-07-26 11:49:56
 • Administrator

Stempniewski Paweł

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-05-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47777. Stempniewski Paweł. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 145/21, XIV GUp 501/21. [BMSiG-46981/2021] Sygn. akt XIV GU 145/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 maja 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Pawła Stempniewskiego, PESEL 75031209010, NIP 9471463201, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 501/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Ryszarda Lesiuka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 17. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47777
 • Dodano: 2021-07-26 11:50:42
 • Administrator

Stempniewski Paweł

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47777. Stempniewski Paweł. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 145/21, XIV GUp 501/21. [BMSiG-46981/2021] Sygn. akt XIV GU 145/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 maja 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Pawła Stempniewskiego, PESEL 75031209010, NIP 9471463201, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 501/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Ryszarda Lesiuka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 17. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47777
 • Dodano: 2021-07-26 11:50:45
 • Administrator

Szachułowicz Anna Zofia

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-07-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47778. Szachułowicz Anna Zofia. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 215/21 „of”, VII GUp 179/21 „of”. [BMSiG-47101/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 lipca 2021 roku, w sprawie o sygn. akt VII GU 215/21 „of”: 1. ogłosił upadłość Anny Zofii Szachułowicz, zamieszkałej przy ulicy Chopina 29, 78-200 Białogard, numer PESEL 53051714303; 2. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wymienił, że upadła posiadała numer NIP 6711049512; 4. wyznaczył syndyka w osobie Aleksandry Włodarczyk, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 832; 5. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi Aleksandrze Włodarczyk na adres: Zaspy Małe 12, 78-200 Białogard, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 7. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 179/21 „of”. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47778
 • Dodano: 2021-07-26 11:51:28
 • Administrator

Szachułowicz Anna Zofia

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47778. Szachułowicz Anna Zofia. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 215/21 „of”, VII GUp 179/21 „of”. [BMSiG-47101/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 lipca 2021 roku, w sprawie o sygn. akt VII GU 215/21 „of”: 1. ogłosił upadłość Anny Zofii Szachułowicz, zamieszkałej przy ulicy Chopina 29, 78-200 Białogard, numer PESEL 53051714303; 2. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wymienił, że upadła posiadała numer NIP 6711049512; 4. wyznaczył syndyka w osobie Aleksandry Włodarczyk, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 832; 5. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi Aleksandrze Włodarczyk na adres: Zaspy Małe 12, 78-200 Białogard, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 7. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 179/21 „of”. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47778
 • Dodano: 2021-07-26 11:51:31
 • Administrator

Szulc Agnieszka

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47779. Szulc Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 69/21 of, VIII GUp 293/21 of. [BMSiG-47090/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 lipca 2021 r., sygn. akt VIII GU 69/21 of, ogłosił upadłość Agnieszki Szulc, numer PESEL 86041513589, zamieszkałej w Pogalewie Wielkim, ul. Pogalewo Wielkie 1B/7 (kod pocztowy: 56-120 Brzeg Dolny), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Magdalenę Czyszczoń (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 869; adres: al. Armii Krajowej 4B/7, 50-541 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcję sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 293/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 293/21 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47779
 • Dodano: 2021-07-26 11:52:27
 • Administrator

Szulc Agnieszka

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47779. Szulc Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 69/21 of, VIII GUp 293/21 of. [BMSiG-47090/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 lipca 2021 r., sygn. akt VIII GU 69/21 of, ogłosił upadłość Agnieszki Szulc, numer PESEL 86041513589, zamieszkałej w Pogalewie Wielkim, ul. Pogalewo Wielkie 1B/7 (kod pocztowy: 56-120 Brzeg Dolny), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Magdalenę Czyszczoń (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 869; adres: al. Armii Krajowej 4B/7, 50-541 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcję sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 293/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 293/21 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47779
 • Dodano: 2021-07-26 11:52:32
 • Administrator

Ślusarczyk Monika

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-07-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47780. Ślusarczyk Monika. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 215/21, VIII GUp 203/21. [BMSiG-47032/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 16 lipca 2021 roku, sygn. akt VIII GU 215/21, ogłosił upadłość Moniki Ślusarczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 71101701767. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Tomasza Biela - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 358, adres biura: 40-057 Katowice, ul. PCK 10/7. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 203/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądo wym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47780
 • Dodano: 2021-07-26 11:53:16
 • Administrator

Ślusarczyk Monika

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47780. Ślusarczyk Monika. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 215/21, VIII GUp 203/21. [BMSiG-47032/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 16 lipca 2021 roku, sygn. akt VIII GU 215/21, ogłosił upadłość Moniki Ślusarczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 71101701767. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Tomasza Biela - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 358, adres biura: 40-057 Katowice, ul. PCK 10/7. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 203/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądo wym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47780
 • Dodano: 2021-07-26 11:53:19
 • Administrator

Świdzińska Wiesława

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-07-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47781. Świdzińska Wiesława. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 918/21/S, VIII GUp 728/21/S. [BMSiG-47143/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.07.2021 r., sygn. akt VIII GU 918/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Wiesławy Świdzińskiej (PESEL 63052712385), zamieszkałej w Targowisku 285, 30-015 Targowisko, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Roberta Lasaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1135; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna, al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 728/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47781
 • Dodano: 2021-07-26 11:54:06
 • Administrator

Świdzińska Wiesława

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47781. Świdzińska Wiesława. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 918/21/S, VIII GUp 728/21/S. [BMSiG-47143/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.07.2021 r., sygn. akt VIII GU 918/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Wiesławy Świdzińskiej (PESEL 63052712385), zamieszkałej w Targowisku 285, 30-015 Targowisko, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Roberta Lasaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1135; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna, al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 728/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47781
 • Dodano: 2021-07-26 11:54:09
 • Administrator

Tomala Waldemar

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-07-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47782. Tomala Waldemar. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 892/21/S, VIII GUp 732/21/S. [BMSiG-47093/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.07.2021 r., sygn. akt VIII GU 892/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Waldemara Tomali (PESEL 66111608115, NIP 7371130396), zamieszkałego w Mszanie Dolnej, ul. Władysława Orkana 25A, kod pocztowy: 34-730, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wskazać, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bogdana Łoboza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 633; V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Marii Konopnickiej 11, 34-200 Sucha Beskidzka, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 732/21/S. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Krakowie, XII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47782
 • Dodano: 2021-07-26 11:54:53
 • Administrator

Tomala Waldemar

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47782. Tomala Waldemar. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 892/21/S, VIII GUp 732/21/S. [BMSiG-47093/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.07.2021 r., sygn. akt VIII GU 892/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Waldemara Tomali (PESEL 66111608115, NIP 7371130396), zamieszkałego w Mszanie Dolnej, ul. Władysława Orkana 25A, kod pocztowy: 34-730, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wskazać, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bogdana Łoboza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 633; V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Marii Konopnickiej 11, 34-200 Sucha Beskidzka, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 732/21/S. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Krakowie, XII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47782
 • Dodano: 2021-07-26 11:54:56
 • Administrator

Tomaszewski Andrzej Józef

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-07-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47783. Tomaszewski Andrzej Józef. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 23/21, XII GUp 240/21. [BMSiG-47161/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 20 lipca 2021 roku, ogłoszono upadłość Andrzeja Józefa Tomaszewskiego (PESEL 50061502991, NIP 8520602991), zamieszkałego: ul. Wejherowska 37/1, 70-834 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 240/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Bartosza Stawarskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 216. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Piotrkowska 25, 71-037 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 240/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47783
 • Dodano: 2021-07-26 11:55:37
 • Administrator

Tomaszewski Andrzej Józef

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47783. Tomaszewski Andrzej Józef. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 23/21, XII GUp 240/21. [BMSiG-47161/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 20 lipca 2021 roku, ogłoszono upadłość Andrzeja Józefa Tomaszewskiego (PESEL 50061502991, NIP 8520602991), zamieszkałego: ul. Wejherowska 37/1, 70-834 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 240/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Bartosza Stawarskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 216. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Piotrkowska 25, 71-037 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 240/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47783
 • Dodano: 2021-07-26 11:55:40
 • Administrator

Wach Paweł

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-06-21. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47784. Wach Paweł. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 249/21, V GUp 218/21. [BMSiG-47073/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 czerwca 2021 roku w postępowaniu V GU 249/21 ogłosił upadłość dłużnika Pawła Wacha, PESEL nr 81072607850, zamieszkałego w Kielcach; określił, że upadły Paweł Wach jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, oraz że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dębniaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 563; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do syndyka masy upadłości Pawła Dębniaka w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: ul. Bankowa 8/1, 27-200 Starachowice; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 218/21 pod nadzorem SSR Anny Poborskiej. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47784
 • Dodano: 2021-07-26 11:56:24
 • Administrator

Wach Paweł

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47784. Wach Paweł. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 249/21, V GUp 218/21. [BMSiG-47073/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 czerwca 2021 roku w postępowaniu V GU 249/21 ogłosił upadłość dłużnika Pawła Wacha, PESEL nr 81072607850, zamieszkałego w Kielcach; określił, że upadły Paweł Wach jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, oraz że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dębniaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 563; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do syndyka masy upadłości Pawła Dębniaka w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: ul. Bankowa 8/1, 27-200 Starachowice; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 218/21 pod nadzorem SSR Anny Poborskiej. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47784
 • Dodano: 2021-07-26 11:56:28
 • Administrator

Wardęga Angelika

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-06-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47785. Wardęga Angelika. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 226/21, XIV GUp 435/21. [BMSiG-41428/2021] Sygn. akt XIV GU 226/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Angeliki Wardęgi, numer PESEL 98042301520, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 435/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Huberta Sidowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 107. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47785
 • Dodano: 2021-07-26 11:57:07
 • Administrator

Wardęga Angelika

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47785. Wardęga Angelika. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 226/21, XIV GUp 435/21. [BMSiG-41428/2021] Sygn. akt XIV GU 226/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Angeliki Wardęgi, numer PESEL 98042301520, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 435/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Huberta Sidowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 107. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47785
 • Dodano: 2021-07-26 11:57:11
 • Administrator

Walendziak Szymon

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-06-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47786. Walendziak Szymon. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 310/21 of, V GUp 284/21. [BMSiG-47108/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2021 roku, o sygn. akt V GU 310/21 of, na skutek wniosku złożonego dnia 18 maja 2021 roku, ogłosił upadłość Szymona Walendziaka (Walendziak), PESEL 93061207879, zamieszkałego w Nowej Sarzynie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Witolda Szczepaniaka, nr lic. doradcy restrukturyzacyjnego 1160, ul. Podpromie 8A/lok. 9, 35-051 Rzeszów. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 284/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47786
 • Dodano: 2021-07-26 11:58:03
 • Administrator

Walendziak Szymon

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47786. Walendziak Szymon. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 310/21 of, V GUp 284/21. [BMSiG-47108/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2021 roku, o sygn. akt V GU 310/21 of, na skutek wniosku złożonego dnia 18 maja 2021 roku, ogłosił upadłość Szymona Walendziaka (Walendziak), PESEL 93061207879, zamieszkałego w Nowej Sarzynie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Witolda Szczepaniaka, nr lic. doradcy restrukturyzacyjnego 1160, ul. Podpromie 8A/lok. 9, 35-051 Rzeszów. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 284/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47786
 • Dodano: 2021-07-26 11:58:06
 • Administrator

Włodarczyk Małgorzata

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-07-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47787. Włodarczyk Małgorzata. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 222/21, VIII GUp 204/21. [BMSiG-47038/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 16 lipca 2021 roku, sygn. akt VIII GU 222/21, ogłosił upadłość Małgorzaty Włodarczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 79120700321, NIP 5732150635. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Tomasza Biela - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 358, adres biura: 40-057 Katowice, ul. PCK 10/7. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 204/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47787
 • Dodano: 2021-07-26 11:59:33
 • Administrator

Włodarczyk Małgorzata

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47787. Włodarczyk Małgorzata. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 222/21, VIII GUp 204/21. [BMSiG-47038/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 16 lipca 2021 roku, sygn. akt VIII GU 222/21, ogłosił upadłość Małgorzaty Włodarczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 79120700321, NIP 5732150635. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Tomasza Biela - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 358, adres biura: 40-057 Katowice, ul. PCK 10/7. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 204/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47787
 • Dodano: 2021-07-26 11:59:37
 • Administrator

Warabieda Marta

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47788. Warabieda Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 914/21, XIX GUp 812/21. [BMSiG-46956/2021] Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2021 r., wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 914/21, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Marty Warabiedy, PESEL 89022701845, zamieszkałej w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mikołaja Lenarta (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1043). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” na adres: ul. Stanisława Augusta 75, lok. 47, 03-846 Warszawa, z podaniem sygnatury akt XIX GUp 812/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XIX GUp 812/21, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a wierzycielowi, którego siedzibą lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” złożyć w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47788
 • Dodano: 2021-07-26 12:00:20
 • Administrator

Warabieda Marta

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47788. Warabieda Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 914/21, XIX GUp 812/21. [BMSiG-46956/2021] Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2021 r., wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 914/21, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Marty Warabiedy, PESEL 89022701845, zamieszkałej w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mikołaja Lenarta (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1043). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” na adres: ul. Stanisława Augusta 75, lok. 47, 03-846 Warszawa, z podaniem sygnatury akt XIX GUp 812/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XIX GUp 812/21, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a wierzycielowi, którego siedzibą lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” złożyć w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47788
 • Dodano: 2021-07-26 12:00:24
 • Administrator

Wojciechowska Katarzyna

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-06-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47789. Wojciechowska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 263/21 of, V GUp 185/21 of. [BMSiG-47220/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17.06.2021 r., o sygn. akt V GU 263/21 of, ogłosił upadłość dłużniczki Katarzyny Wojciechowskiej, numer PESEL 90100709521, zamieszkałej w Brzegu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Dariusza Chudego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 14, adres: Kancelaria syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54-215 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 185/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47789
 • Dodano: 2021-07-26 12:01:05
 • Administrator

Wojciechowska Katarzyna

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47789. Wojciechowska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 263/21 of, V GUp 185/21 of. [BMSiG-47220/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17.06.2021 r., o sygn. akt V GU 263/21 of, ogłosił upadłość dłużniczki Katarzyny Wojciechowskiej, numer PESEL 90100709521, zamieszkałej w Brzegu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Dariusza Chudego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 14, adres: Kancelaria syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54-215 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 185/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47789
 • Dodano: 2021-07-26 12:01:08
 • Administrator

Wojutyńska Adriana

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47790. Wojutyńska Adriana. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 536/21, XIX GUp 654/21. [BMSiG-47003/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 czerwca 2021 r., w sprawie o sygn. akt XIX GU 536/21, ogłosił upadłość Adriany Wojutyńskiej, PESEL 84011804109, NIP 8551515000, zamieszkałej w Ząbkach, oraz na mocy postanowienia z dnia 8 lipca 2021 r. Sąd zmienił syndyka ustanowionego w postępowaniu upadłościowym i wyznaczył syndyka w osobie Katarzyny Uszak (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 156). Sąd określił, że Pani Adriana Wojutyńska, jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, oraz że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd określił, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres: Katarzyna Uszak, syndyk Adriany Wojutyńskiej w upadłości, ul. Wspólna 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, sygn. akt XIX GUp 654/21, w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi, w sprawie o sygn. akt XIX GUp 654/21 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym Sąd wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47790
 • Dodano: 2021-07-26 12:01:53
 • Administrator

Wojutyńska Adriana

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47790. Wojutyńska Adriana. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 536/21, XIX GUp 654/21. [BMSiG-47003/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 czerwca 2021 r., w sprawie o sygn. akt XIX GU 536/21, ogłosił upadłość Adriany Wojutyńskiej, PESEL 84011804109, NIP 8551515000, zamieszkałej w Ząbkach, oraz na mocy postanowienia z dnia 8 lipca 2021 r. Sąd zmienił syndyka ustanowionego w postępowaniu upadłościowym i wyznaczył syndyka w osobie Katarzyny Uszak (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 156). Sąd określił, że Pani Adriana Wojutyńska, jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, oraz że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd określił, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres: Katarzyna Uszak, syndyk Adriany Wojutyńskiej w upadłości, ul. Wspólna 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, sygn. akt XIX GUp 654/21, w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi, w sprawie o sygn. akt XIX GUp 654/21 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym Sąd wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47790
 • Dodano: 2021-07-26 12:01:57
 • Administrator

Wujkowski Jacek Tomasz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47791. Wujkowski Jacek Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 502/21, XIX GUp 673/21. [BMSiG-47091/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 czerwca 2021 r., o sygn. akt XIX GU 502/21: 1. ogłosił upadłość Jacka Tomasza Wujkowskiego, zamieszkałego w Warszawie (PESEL 64100800018), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określił, że postepowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczył syndyka w osobie Agaty Biesiady (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1270); 4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Dziedzicka 6/1, 61-344 Poznań, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt XIX GUp 673/21; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt XIX GU 502/21 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawąjurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 7. przyznał syndykowi Agacie Biesiada zaliczkę na pokrycie kosztów postepowania w kwocie 3.000 zł (trzy tysiące złotych) oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na rachunek bankowy wskazany przez syndyka. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a p.u.). Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 673/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47791
 • Dodano: 2021-07-26 12:02:38
 • Administrator

Wujkowski Jacek Tomasz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47791. Wujkowski Jacek Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 502/21, XIX GUp 673/21. [BMSiG-47091/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 czerwca 2021 r., o sygn. akt XIX GU 502/21: 1. ogłosił upadłość Jacka Tomasza Wujkowskiego, zamieszkałego w Warszawie (PESEL 64100800018), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określił, że postepowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczył syndyka w osobie Agaty Biesiady (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1270); 4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Dziedzicka 6/1, 61-344 Poznań, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt XIX GUp 673/21; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt XIX GU 502/21 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawąjurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 7. przyznał syndykowi Agacie Biesiada zaliczkę na pokrycie kosztów postepowania w kwocie 3.000 zł (trzy tysiące złotych) oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na rachunek bankowy wskazany przez syndyka. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a p.u.). Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 673/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47791
 • Dodano: 2021-07-26 12:02:42
 • Administrator

Zelek Artur

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-06-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47792. Zelek Artur. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 113/21 of, V GUp 106/21 of. [BMSiG-47006/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 czerwca 2021 r., o sygn. akt V GU 113/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 15 czerwca 2021 r., ogłosił upadłość Artura Zelka (Zelek), zamieszkałego w Elblągu, przy ul. Topolowej 9/5, 82-300 Elbląg, PESEL 75060804554, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Renaty Piętki, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1310, Kancelaria Radcy Prawnego Renaty Piętki, 81-309 Gdynia, ul. Warszawska 78. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 106/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47792
 • Dodano: 2021-07-26 12:03:25
 • Administrator

Zelek Artur

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47792. Zelek Artur. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 113/21 of, V GUp 106/21 of. [BMSiG-47006/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 czerwca 2021 r., o sygn. akt V GU 113/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 15 czerwca 2021 r., ogłosił upadłość Artura Zelka (Zelek), zamieszkałego w Elblągu, przy ul. Topolowej 9/5, 82-300 Elbląg, PESEL 75060804554, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Renaty Piętki, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1310, Kancelaria Radcy Prawnego Renaty Piętki, 81-309 Gdynia, ul. Warszawska 78. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 106/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47792
 • Dodano: 2021-07-26 12:03:28
 • Administrator

Zielińska Teresa

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-05-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47793. Zielińska Teresa. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 240/21, VI GUp 243/21 of. [BMSiG-47040/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 24 maja 2021 r., sygn. akt VI GU 240/21, na skutek wniosku złożonego 18 maja 2021 r. ogłosił upadłość Teresy Zielińskiej, numer PESEL 63011711961, zamieszkałej: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Browarna 19/13, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Piotra Ligusa, nr 635 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała, adres e-mail: radcapiotrligus@op.pl, tel. 602 439 877. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 243/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47793
 • Dodano: 2021-07-26 12:04:11
 • Administrator

Zielińska Teresa

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47793. Zielińska Teresa. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 240/21, VI GUp 243/21 of. [BMSiG-47040/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 24 maja 2021 r., sygn. akt VI GU 240/21, na skutek wniosku złożonego 18 maja 2021 r. ogłosił upadłość Teresy Zielińskiej, numer PESEL 63011711961, zamieszkałej: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Browarna 19/13, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Piotra Ligusa, nr 635 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała, adres e-mail: radcapiotrligus@op.pl, tel. 602 439 877. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 243/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47793
 • Dodano: 2021-07-26 12:04:15
 • Administrator

ATUT Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47718. ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łomiankach. KRS 0000034421. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 sierpnia 2001 r., sygn. akt XVIII GU 136/21, XVIII GUp 79/21. [BMSiG-47039/2021] Obwieszczenie Postanowieniem z dnia 18 maja 2021 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XVIII GU 136/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość Atut Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach, ul. Żwirowa 12, 05-092 Łomianki, KRS 0000034421; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na wskazany przez niego w obwieszczeniu adres w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. określić, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, zaś funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia oraz wyznaczyć syndyka w osobie Łukasza Ragusa (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 437); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 6. określić, iż koszty postępowania ponosi dłużnik, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XVIII GUp 79/21. Zgłoszenia wierzytelności należy składać na do syndyka pod adres: Syndyk Atut sp. z o.o. w upadłości Łukasz Ragus, ul. Zalipie 1A, 04-625 Warszawa, sygn. akt XVIII GUp 79/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel, w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, musi złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem, jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po doręczeniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem na piśmie można w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, przy czym uiszczona już opłata 100,00 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47718
 • Dodano: 2021-07-26 15:22:20
 • Administrator

A.S. MODA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47845. A.S. MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000416574. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 kwietnia 2012 r., sygn. akt XVIII GUp 257/20 (poprzednia sygn. akt XIX GUp 886/19). [BMSiG-46941/2021] Postanowieniem z dnia 8 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 257/20 (poprzednia sygnatura XIX GUp 886/19): 1. umorzył postępowanie upadłościowe A.S. Moda sp. z o.o. w Warszawie; 2. ustalił, że materiał zgromadzony w sprawie nie daje podstaw do rozwiązania podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Od powyższego postanowienia wierzycielom służy zażalenie w terminie tygodniowym od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47845
 • Dodano: 2021-07-26 15:29:20
 • Administrator

Bastek Karol Mirosław

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47846. Bastek Karol Mirosław. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 421/20. [BMSiG-47208/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca 2021 r., w Białymstoku, sprawy Karola Mirosława Bastka, o sygn. akt VIII GUp 421/20, w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego, postanowił: I. ustalić, że w planie spłaty ustalonym wobec upadłego biorą udział następujący wierzyciele, którzy zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości z następującymi kwotami: 1. Skarb Państwa - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku - 22.339,57 zł (kat. II), 10.008 zł (kat. III), 2. Koba sp. z o.o. - 1.172,19 zł (kat. II), 247,86 zł (kat. III), 3. ZUS Oddział w Białymstoku - 15.594,75 zł (kat. II), 7.346 zł (kat. III), 4. Foogle S.A. - 1.206,21 zł (kat. II), 251,57 zł (kat. III), II. ustalić, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności na skutek rażącego niedbalstwa, III. ustalić, że upadły w ramach planu spłaty wierzycieli jest zobowiązany spłacić w 60 ratach wierzytelności na łączną kwotę 815 zł miesięcznie na rzecz: 1. Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Białymstoku kwotę 4.359,19 zł płatną w 6 ratach, raty 1 do 5 po 815 zł, rata 6 w kwocie 284,19 zł, 2. Skarb Państwa - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku: - rata 6 - 294,15 zł, - raty od 7 do 54 po 451,64 zł, - rata 55 - 452,64 zł, - raty od 56 do 60 po 456,80 zł, 3. Koba sp. z o.o.: - rata 6 - 15,43 zł, - raty od 7 do 54 po 23,70 zł; - rata 55 - 21,31 zł, - raty od 56 do 60 po 11,33 zł; 4. ZUS Oddział w Białymstoku: - rata 6 - 205,34 zł, - raty od 7 do 54 po 315,28 zł, - rata 55 - 319,03 zł, - raty od 56 do 60 po 335,37 zł; 5. Foogle S.A.: - rata 6 - 15,88 zł, - raty od 7 do 54 po 24,39 zł; - rata 55 - 22,02 zł, - raty od 56 do 60 po 11,50 zł; płatne do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia, IV. ustalić, że po wykonaniu planu spłaty wierzycieli pozostała część niespłaconych zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości zostanie umorzona, z wyjątkiem zobowiązań wskazanych w art. 49121 ust. 2 Prawa upadłościowego. Na postanowienie przysługuje zażalenie. Zażalenie można wnieść do Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, jednak uprzednio, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47846
 • Dodano: 2021-07-26 15:29:57
 • Administrator

Dziadosz Paweł w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47847. Dziadosz Paweł. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 65/18. [BMSiG-47138/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się z dniem 9.06.2021 r., postanowienia tutejszego Sądu z dnia 21.05.2021 r., o sygn. akt V GUp 65/18, został ustalony plan spłaty w postępowaniu upadłościowym Pawła Dziadosza, zam. Strzyżów, PESEL 71021914797, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a tym samym postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt V GUp 65/18, uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47847
 • Dodano: 2021-07-26 15:30:34
 • Administrator

NESKY KRAKÓW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47848. NESKY KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000113338. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 maja 2002 r., sygn. akt VIII GUp 96/15/S. [BMSiG-47182/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 25.02.2021 r., sygn. akt VIII GUp 96/15/S, stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego wobec upadłego: Nesky Kraków Sp. z o.o. w Krakowie w upadłości likwidacyjnej. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47848
 • Dodano: 2021-07-26 15:31:05
 • Administrator

REDAN Centrum Finansowe sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47849. REDAN CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Łodzi. KRS 0000207999. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI- -ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2004 r., sygn. akt XIV GUp 140/17. [BMSiG-47136/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt XIV GUp 140/17 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Redan Centrum Finansowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Łodzi (KRS 207999). Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie, które może być złożone w terminie tygodniowym od dnia ukazania się obwieszczenia, do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47849
 • Dodano: 2021-07-26 15:31:45
 • Administrator

Sławicz Sylwia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47850. Sławicz Sylwia. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 18/19. [BMSiG-47117/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27.05.2021 roku, sygn. akt V GUp 18/19, postanowił: I. ustalić następujący plan spłaty upadłej Sylwii Sławicz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: a) upadła dokona jednorazowej spłaty wierzycieli ze środków zgromadzonych na rachunku założonym dla celów postępowania upadłościowego w kwocie 35.450 złotych w ramach 1 raty, w następujących kwotach na rzecz wierzycieli: - Profi Credit Polska Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej - 1.840,97 zł, - ING Bank Śląski Spółka Akcyjna w Katowicach - 1.035,05 zł, - PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie - 2.985,28 zł, - Gmina Przemków - 64,14 zł, - Santander Bank Polska Spółka Akcyjna w Warszawie - 874,99 zł, - Alior Bank Spółka Akcyjna w Warszawie - 23.368,73 zł, - Czebotar, Zawisza, Gorzawska P.U.H. sc w Tychach - 346,10 zł, - Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna we Wrocławiu - 4.934,74 zł, przy czym płatność nastąpi w terminie 14 dni po dacie uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłaty; b) upadła będzie przeznaczała miesięcznie kwotę 200 zł (dwieście złotych) na spłatę swoich pozostałych zobowiązań, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po uprawomocnieniu się przedmiotowego postanowienia, w następujący sposób: - Profi Credit Polska Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej - 10,39 zł, - ING Bank Śląski Spółka Akcyjna w Katowicach - 5,84 zł, - PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie - 16,84 zł, - Gmina Przemków - 0,36 zł, - Santander Bank Polska Spółka Akcyjna w Warszawie - 4,94 zł, - Alior Bank Spółka Akcyjna w Warszawie - 131,84 zł, - Czebotar, Zawisza, Gorzawska P.U.H. sc w Tychach - 1,95 zł, - Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna we Wrocławiu - 27,84 zł, c. okres, w którym upadły będzie obowiązany spłacać zobowiązania na zasadach określonych w pkt. b, określić na 35 (trzydzieści pięć) miesięcy; II. określić, że pozostała część zobowiązań uznanych na liście i niespłaconych na zasadach określonych w niniejszym postępowaniu oraz wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, z wyłączeniem zobowiązań określonych w treści art. 49121 ust. 2 pu. Z dniem uprawomocnienia się wymienionego postanowienia w dniu 7.07.2021 roku postępowanie upadłościowe wobec Sylwii Sławicz, PESEL 78013005989, zakończyło się na podstawie art. 49114 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47850
 • Dodano: 2021-07-26 15:32:20
 • Administrator

MARWOOD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 47851. „MARWOOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000279628. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 kwietnia 2007 r., sygn. akt XVIII GUp 715/19. [BMSiG-47140/2021] Syndyk masy upadłości MARWOOD sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w przetargu na nabycie zespołu nieruchomości 1. Przedmiotem sprzedaży jest zespół nieruchomości położonych w miejscowości Kiełcz, na który składa się: a) prawo własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działki o numerach 81/1 i 117/5, położonej w miejscowości Kiełcz (województwo lubuskie, powiat nowosolski, gmina Nowa Sól) przy ul. Nowej, obręb 0006, o powierzchni 6.036 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW ZG1N/00026020/9; b) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działki o numerach 83/3, 109/1, 113, 116/1, 118/1, położonej w miejscowości Kiełcz (województwo lubuskie, powiat nowosolski, gmina Nowa Sól) przy ul. Nowej, obręb 0006, o powierzchni 48.403 m2, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW ZG1N/00019008/7, wraz z prawem własności położonego na nieruchomości budynku o kub. 7.329 m3 , przeznaczonego na cele administracyjno-socjalne; c) prawo własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działki o numerach 78, 79, 81/2, 110/1, 111, 112, 116/2, 117/3, położonej w miejscowości Kiełcz (województwo lubuskie, powiat nowosolski, gmina Nowa Sól) przy ul. Nowej, obręb 0006, o powierzchni 41.368 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW ZG1N/00014253/4. 2. Cena wywoławcza za przedmiot przetargu wynosi 663.920,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych zero groszy) brutto (transakcja zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług). Cena wywoławcza stanowi sumę kwot odpowiadających wartości poszczególnych nieruchomości, wchodzących w skład przedmiotu przetargu, wynoszących brutto (transakcja zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług): a) 296.160,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych zero groszy) - nieruchomość o nr. KW ZG1N/00014253/4; b) 61.520,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia złotych zero groszy) - nieruchomość o nr. KW ZG1N/00026020/9; c) 306.240,00 zł (słownie: trzysta sześć tysięcy dwieście czterdzieści złotych zero groszy) - nieruchomość o nr. KW ZG1N/00019008/7. 3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie wadium w wysokości 67.000,00 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych zero groszy) na rachunek masy upadłości w banku BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. o nr. 35 1600 1462 1864 1143 3000 0001, z zastrzeżeniem że Syndyk uznaje ten warunek za spełniony, jeśli Syndyk potwierdzi wpływ wadium na rachunek bankowy masy upadłości w dniu otwarcia ofert. 4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 18 sierpnia 2021 r., w Kancelarii Notarialnej Paweł Błaszczak, Robert Błaszczak, Rafał Gąsiewski, Michał Błaszczak, Monika Fyk Notariusze spółka cywilna, Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa, lub przesłać je na adres Kancelarii Notarialnej listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej, a nie data nadania oferty). 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2021 r., w Kancelarii Notarialnej Paweł Błaszczak, Robert Błaszczak, Rafał Gąsiewski, Michał Błaszczak, Monika Fyk Notariusze spółka cywilna, Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa, o godz. 1000. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Notariusza i przybyłych oferentów. 6. Oferta winna zawierać m.in. oświadczenie oferenta o zaakceptowaniu i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu ustalonych w regulaminie przetargu sporządzonym w dniu 15 lipca 2021 roku. 7. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w regulaminie przetargu sporządzonym w dniu 15 lipca 2021 roku. 8. Dodatkowe informacje odnośnie do przetargu, w tym regulamin przetargu, uzyskać można w Kancelarii Syndyka przy ul. Wiktorskiej 65, 02-587 Warszawa, tel. (22) 843-44-12, email: sekretariat@kgkancelaria.pl, w godz. 900-1700, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47851
 • Dodano: 2021-07-26 16:07:39
 • Administrator

AGADIR Sp. z o.o. w likwidacji

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Poz. 47852. AGADIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS 0000498167. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2014 r., sygn. akt XVIII GU 1236/19. [BMSiG-47179/2021] Sygn. akt XVIII GU 1236/19 POSTANOWIENIE Dnia 24 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w składzie: Przewodniczący: Sędzia Łukasz Grzechnik, Sędziowie: Sędzia Aneta Kaftańska, Asesor sądowy Agnieszka Kraszewska, po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2020 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika Agadir spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o ogłoszenie upadłości postanawia: I. na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe oddalić wniosek, albowiem majątek dłużnika nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania; II. określić, iż koszty postępowania ponosi Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47852
 • Dodano: 2021-07-26 16:10:14
 • Administrator

Aleksandrowicz Rafał

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47854. Aleksandrowicz Rafał. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 127/20. [BMSiG-47165/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Rafała Aleksandrowicza osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 127/20) podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 19 lipca 2021 r. umorzył zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, pod warunkiem że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na skutek którego Sąd, uznając, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli. Od postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Warunkiem wniesienia zażalenia jest złożenie wniosku o uzasadnienie tego postanowienia. Wniosek o uzasadnienie postanowienia należy złożyć w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia postanowienia na rozprawie, tj. od dnia 19.07.2021 r. Od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 złotych. W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od dnia doręczania postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie należy wnieść w ilości odpowiadającej liczbie wszystkich stron postępowania wraz z kompletami załączników. Nadanie zażalenia na poczcie jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Uzasadnienie postanowienia sporządza się w terminie tygodnia od dnia wpływu do właściwego Sądu wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem, a jeżeli wniosek był dotknięty brakami - od dnia usunięcia tych braków. Strony postępowania i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić Sąd o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47854
 • Dodano: 2021-07-26 16:11:31
 • Administrator

Banaszkiewicz Sylwia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 47855. Banaszkiewicz Sylwia. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 133/20. [BMSiG-47026/2021] XIV GUp 133/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Sylwii Banaszkiewicz, PESEL nr 79011207403, w dniu 14 kwietnia 2021 roku złożony został opis i oszacowanie należącego do upadłej: 1. udziału w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości, położonej w Łodzi przy ul. Burzliwej 14, KW LD1M/0197432/8. Sędzia komisarz informuje, że na podstawie art. 319 ust. 5 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 1228), można w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie, podając sygn. akt XIV GUp 133/20. Zarzuty należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 133/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47855
 • Dodano: 2021-07-26 16:12:12
 • Administrator

Banert Beata i Banert Krzysztof

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 47856. Banert Beata i Banert Krzysztof. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 568/20/1. [BMSiG-47129/2021] Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym dłużników Beaty Banert i Krzysztofa Banerta toczącym się w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, w X Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt X GUp 568/20/1, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużników Beaty Banert i Krzysztofa Banerta został sporządzony opis i oszacowanie nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego nr 29, położonego w Mysłowicach przy ulicy Wojska Polskiego 8A, na V kondygnacji (4 piętrze), o powierzchni użytkowej 33,25 m2 , składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC oraz przynależnego do mieszkania pomieszczenia, tj. piwnicy o powierzchni 2,90 m2 , z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 27/1000, dla której Sąd Rejonowy w Mysłowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer KA1L/00032647/3. Opis i oszacowanie można przeglądać w biurze syndyka w Katowicach przy ulicy Jesionowej 22. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia do sędziego wyznaczonego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziale Gospodarczym, sygn. akt X GUp 568/20/1. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47856
 • Dodano: 2021-07-26 16:12:41
 • Administrator

Cedrowska Dorota w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 47857. Cedrowska Dorota. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 223/20. [BMSiG-46999/2021] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Doroty Cedrowskiej, PESEL 64060612562, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, został złożony opis i oszacowanie należącego do upadłej udziału w wysokości 1/2 w odrębnym prawie własności do lokalu mieszkalnego nr 38 położonego w Łodzi przy ul. Woronicza 4, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi Księgę Wieczystą nr LD1M/00198841/5. W terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia syndyk, upadły i wierzyciele mogą wnieść zarzuty na opis i oszacowanie powyższego prawa do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, Łódź. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 223/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47857
 • Dodano: 2021-07-26 16:13:10
 • Administrator

Cholewińska Wanda w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47858. Cholewińska Wanda. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 75/19 of. [BMSiG-47127/2021] Postanowieniem z dnia 8 marca 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sprawy upadłości Wandy Cholewińskiej, postanawia: 1. ustalić następujący plan spłat wierzycieli Wandy Cholewińskiej: - Wanda Cholewińska przeznaczy na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego kwotę 2.000 zł uiszczając ją na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Radomiu w 4 (czterech) równych ratach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia roboczego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie, - Wanda Cholewińska przeznaczy na zaspokojenie wierzycieli łączną kwotę 600 zł (sześćset złotych) miesięcznie począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym zaspokoi koszty postępowania upadłościowego, uiszczając ją przez okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy w terminach do ostatniego dnia roboczego miesiąca - i uiści: a)na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę 200,28 zł (dwieście złotych dwadzieścia osiem groszy), b) Hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie kwotę 59,04 zł (pięćdziesiąt dziewięć złotych cztery grosze), c) Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Radomiu kwotę 340,68 zł (trzysta czterdzieści złotych sześćdziesiąt osiem groszy), 2. po wykonaniu przez Wandę Cholewińską planu spłat jej zobowiązania powstałe przed dniem 24 czerwca 2018 roku włącznie zostaną w pozostałej części umorzone, z wyłączeniem zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47858
 • Dodano: 2021-07-26 16:14:03
 • Administrator

Dejworek Tadeusz

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 47859. Dejworek Marzena i Dejworek Tadeusz. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 386/20/1. [BMSiG-47123/2021] Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym dłużników Marzeny Dejworek i Tadeusza Dejworek, toczącym się w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, w X Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt X GUp 386/20/1, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużników Marzeny Dejworek i Tadeusza Dejworek został sporządzony opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej - działki gruntu o nr. ewidencyjnym 1557/316, o powierzchni 0,0411 ha, zabudowanej, usytuowanej w Mysłowicach, obrębie 0002 - Brzęczkowice, wchodzącej w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Mysłowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer KA1L/00006761/7. Opis i oszacowanie można przeglądać w biurze syndyka w Katowicach przy ulicy Jesionowej 22. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia do Sędziego wyznaczonego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziale Gospodarczym, sygn. akt X GUp 386/20/1. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47859
 • Dodano: 2021-07-26 16:14:59
 • Administrator

Dejworek Marzena

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 47859. Dejworek Marzena i Dejworek Tadeusz. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 386/20/1. [BMSiG-47123/2021] Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym dłużników Marzeny Dejworek i Tadeusza Dejworek, toczącym się w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, w X Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt X GUp 386/20/1, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużników Marzeny Dejworek i Tadeusza Dejworek został sporządzony opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej - działki gruntu o nr. ewidencyjnym 1557/316, o powierzchni 0,0411 ha, zabudowanej, usytuowanej w Mysłowicach, obrębie 0002 - Brzęczkowice, wchodzącej w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Mysłowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer KA1L/00006761/7. Opis i oszacowanie można przeglądać w biurze syndyka w Katowicach przy ulicy Jesionowej 22. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia do Sędziego wyznaczonego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziale Gospodarczym, sygn. akt X GUp 386/20/1. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47859
 • Dodano: 2021-07-26 16:15:09
 • Administrator

DWÓR OLIWSKI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 47860. DWÓR OLIWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gdańsku. KRS 0000029385. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lipca 2001 r., sygn. akt VI GUp 131/18. [BMSiG-47156/2021] OBWIESZCZENIE Syndyk Masy Upadłości „Dwór Oliwski” sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 320 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. Nr 60, poz. 535, - tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. należącego do upadłego „Dwór Oliwski” sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gdańsku, z wyłączeniem na podstawie art. 552 k.c. środków pieniężnych na rachunkach bankowych spółki i gotówki w kasie spółki, za cenę wywoławczą: 30.000.000,00 (trzydzieści milionów) złotych. W ramach sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego pn. „Dwór Oliwski” sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gdańsku, ul. Bytowska 4, 80-328 Gdańsk, wpisanej do KRS 0000029385, NIP 5842384009, sprzedaży podlegają: A. Nazwa przedsiębiorstwa: „Dwór Oliwski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. B. Nieruchomości opisane Księgą Wieczystą o numerze GD1G/00082107/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku zabudowane hotelem o łącznej powierzchni użytkowej 5.929,74 m2 , na który składa się: dwór o powierzchni użytkowej 853,7 m2 , spichlerz o powierzchni użytkowej 480,6 m2 , stodoła o powierzchni użytkowej 1235,04 m2 , stajnia wraz z łącznikiem o powierzchni użytkowej 1589,2 m2 (w tym łącznik basenowo- -rekreacyjny i centrum SPA o powierzchni 409,30 m2 ), budynek hotelowy o powierzchni użytkowej 1.771,20 m2 , budynek trafostacji o powierzchni zabudowy 15,65 m2 . Obiekt posiada 72 pokoje hotelowe z restauracją i pełnym zapleczem obsługi. C. Środki trwałe - wyposażenie. D. Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oferty należy składać do dnia 10 września 2021 r. w zapieczętowanych kopertach na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, SSR Anna Stankiewicz, sygn. akt VI GUp 131/18, z dopiskiem „Dwór Oliwski” sp. z o.o. w upadłości PRZETARG” (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2021 r., o godz. 1000, sala B-65, Budynek B, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy „Dwór Oliwski” sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gdańsku, ul. Bytowska 4, 80-328 Gdańsk, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim o numerze: 75 8340 0001 2002 0001 1432 0003 pod rygorem nie dopuszczenia do przetargu. Regulamin Przetargu jest do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydziale Gospodarczym, w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, oraz w biurze syndyka w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 7-11, lok. 14. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu w biurze syndyka 585627317, 606963661, 730802931, e-mail: ap.syndyk@gmail.com. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47860
 • Dodano: 2021-07-26 16:18:13
 • Administrator

FORTEM STAWOWA Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 47861. FORTEM STAWOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000855312. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 sierpnia 2020 r., sygn. akt XVIII GU 297/21. [BMSiG-47054/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że w sprawie z wniosku wierzyciela – Konrada Pankiewicza o ogłoszenie upadłości Fortem Stawowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miłej 2, NIP 5213904751, REGON 386810895, KRS 0000855312, rozpoznawanego pod sygn. akt XVIII GU 297/21: 1. postanowieniem z dnia 15 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zabezpieczył majątek dłużnika Fortem Stawowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000855312), poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Pawła Siwika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1148; 2. złożono wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składnika majątkowego stanowiącego znaczną część przedsiębiorstwa Fortem Stawowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej przy ulicach Tadeusza Kościuszki nr 55 i 55A oraz Stawowej nr 10 i 10A w dzielnicy Stare Miasto, miejscowości Wrocław, stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 33/1, 33/2, 33/4 i 33/5, z obrębu ewidencyjnego 0001 Stare Miasto, o łącznym obszarze 0,3134 ha wraz z prawem własności usytuowanych na tejże nieruchomości stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności: budynku biurowego pięciokondygnacyjnego, o powierzchni użytkowej 814,30 m2 , położonego przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 55, budynku sześciokondygnacyjnego bez określonego przeznaczenia, o powierzchni użytkowej 1.622,66 m2 , położonego przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 55, budynku jednokondygnacyjnego o przeznaczeniu określonym jako inny niemieszkalny, o powierzchni użytkowej 8,28 m2 , położonego przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 55, budynku biurowego siedmiokondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 2.168,30 m2 , położonego przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 55A, budynku sześciokondygnacyjnego bez określonego przeznaczenia, o powierzchni użytkowej 242,00 m2 , położonego przy ul. Tadeusza Kościuszki, budynku jednokondygnacyjnego bez określonego przeznaczenia, o powierzchni użytkowej 129,17 m2 , położonego przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 55A, budynku biurowego pięciokondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 2.133,59 m2 , położonego przy ul. Stawowej nr 10 oraz budynku jednokondygnacyjnego o przeznaczeniu określonym jako inny niemieszkalny, o powierzchni użytkowej 46,00 m2 , położonego przy ul. Stawowej, objętych Księgą Wieczystą KW WR1K/00093812/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47861
 • Dodano: 2021-07-26 16:20:46
 • Administrator

Frankowicz Jakub w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47862. Frankowicz Jakub. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 422/19. [BMSiG-47052/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 marca 2021 roku, sygn. akt V GUp 422/19, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Jakuba Frankowicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 89071904077, w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli przez upadłego lub umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, postanowił: I. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w wysokości 6556,62 zł (sześciu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu sześciu złotych i sześćdziesięciu dwóch groszy) obciążyć upadłego Jakuba Frankowicza; II. ustalić, że upadły Jakub Frankowicz spłaci na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach niepokryte z funduszy masy upadłości koszty postępowania upadłościowego w 36 (trzydziestu sześciu) miesięcznych ratach po 182,12 zł (sto osiemdziesiąt dwa złote i dwanaście groszy), począwszy od 2 (drugiego) miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu spłaty, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca; III. ustalić, że wierzycielami upadłego Jakuba Frankowicza są: 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Kielcach co do kwoty 3187,96 zł (trzy tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy); 2. Bacca sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie co do kwoty 2025,18 zł (dwa tysiące dwadzieścia pięć złotych i osiemnaście groszy); 3. Skarb Państwa - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu co do kwoty 1096,40 zł (tysiąc dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy); IV. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego Jakuba Frankowicza w ten sposób, że upadły w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, począwszy od 2 (drugiego) miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, będzie spłacał w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca należności wierzycieli w następujących ratach na rzecz: 1. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Kielcach - kwotę 88,55 zł (osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) miesięcznie; 2. Bacca sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kwotę 56,25 zł (pięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia pięć groszy) miesięcznie; 3. Skarbu Państwa - Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu kwotę 30,45 zł (trzydzieści złotych i czterdzieści pięć groszy) miesięcznie; V. ustalić, że po wykonaniu planu spłaty przez upadłego Jakuba Frankowicza zobowiązań wobec wierzycieli wymienionych w punkcie III i IV postanowienia oraz wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 30 grudnia 2019 r., podlegające ujęciu na liście wierzytelności, zostaną w pozostałej części umorzone (z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym do dnia 23 marca 2020 r.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47862
 • Dodano: 2021-07-26 16:21:18
 • Administrator

Gąsińska-Goc Monika

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 47863. Gąsińska-Goc Monika. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 215/21. [BMSiG-46962/2021] Monika Gąsińska-Goc, Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 215/21. Syndyk masy upadłości Moniki Gąsińskiej-Goc, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 79042807261), zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, Sekcję do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przekazał Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie udziału 1/2 we współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w: Teresin Kaski (gm. Teresin), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 15/2, o pow. 477 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr PL1O/00039153/3. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do Sędziego komisarza (Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok), w terminie tygodniowym od daty obwieszczenia o ich przekazaniu Sędziemu komisarzowi. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47863
 • Dodano: 2021-07-26 16:21:56
 • Administrator

Gotowski Marek

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 47864. Gotowski Marek. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 143/21. [BMSiG-46980/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marka Gotowskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 143/21, informuje, że sporządzone zostało oraz przekazane dnia 6 lipca 2021 r. oszacowanie wraz z opisem składnika masy upadłości w postaci prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jarużyn, gmina Osielsko, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Księga Wieczysta KW nr BY1B/00190816/8. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w czytelni akt cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, po uprzednim zamówieniu akt, i w terminie tygodnia od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do Sędziego komisarza na piśmie w dwóch egzemplarzach zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47864
 • Dodano: 2021-07-26 16:22:29
 • Administrator

Gwóźdź Marcin

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47865. Gwóźdź Marcin. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 140/20 of. [BMSiG-47135/2021] Postanowieniem z dnia 13 lipca 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w toku postępowania upadłościowego Marcina Gwoździa w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli postanawia: I. ustalić, że w planie spłaty uczestniczą następujący wierzyciele: Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Radomiu; Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu; II. ustalić, że upadły Marcin Gwóźdź wskutek rażącego niedbalstwa istotnie zwiększył stopień swojej niewypłacalności, III. ustalić plan spłaty wierzycieli w ten sposób, iż obciążyć Marcina Gwoździa spłatą kwoty 39.500 (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset) złotych, rozłożoną na 79 miesięcznych rat, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od kolejnego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, w następujący sposób: 1) raty od 1 do 5 w kwocie po 500,00 (pięćset) złotych na rzecz: a. Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Radomiu; 2) rata 6 w kwocie 500,00 (pięćset) złotych na rzecz: a. Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Radomiu w kwocie 189,79 (sto osiemdziesiąt dziewięć 79/100) złotych; b. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu w kwocie 310,21 (trzysta dziesięć 21/100) złotych; 3) raty od 7 do 79 w kwocie po 500,00 (pięćset) złotych na rzecz: a. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu; IV. umorzyć pozostałe zobowiązania Marcina Gwoździa, pod warunkiem wykonania przez niego planu spłaty. Od niniejszego postanowienia służy zażalenie, które należy wnieść w terminie 14 dni od daty obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Radomiu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47865
 • Dodano: 2021-07-26 16:23:01
 • Administrator

Herudzińska Danuta

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 47866. Herudzińska Danuta. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 167/20. [BMSiG-46995/2021] Syndyk masy upadłości Danuty Herudzińskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, o sygnaturze akt V GUp 167/20, prawo własności nieruchomości leśnej - działki leśne nr 347 (0,4410 ha) i 376 (0,1340 ha), o łącznej powierzchni 0,5750 ha, położonej w miejscowości Pukawica, obręb 29, gmina Zelów, powiat bełchatowski, województwo łódzkie. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzono Księgę Wieczystą nr PT1B/00070614/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 35.800,00 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset złotych 00/100). Wadium w wysokości 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej 06 8923 0008 0131 4133 3012 0001, z dopiskiem „Wadium - sygn. akt V GUp 167/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone w Regulaminie postępowania dostępnym w kancelarii syndyka przy ul. Ostrobramskiej 101 w Warszawie, lok. 231B (kancelaria.zbigniew.szymczyk@gmail.com tel. 536-171-998, 535-833-748, 605-484-000). Oferty należy składać do dnia 26 sierpnia 2021 r., do godziny 1400, w kancelarii syndyka w Warszawie, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B. Decydująca jest data wpływu oferty, oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Syndyka Zbigniewa Szymczyka wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 167/20, oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA w postępowaniu upadłościowym V GUp 167/20” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 31 sierpnia 2021 r., o godzinie 1330, w Kancelarii Notarialnej Edyta Niemirska Agata Redlicka w Warszawie, przy ul. Wilczej 33 lok. 23. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Beatę Flaherty, z dnia 12 maja 2021 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Zbigniewa Szymczyka - ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, Warszawa, w dni robocze od poniedziałku do czwartku, w godz. 1100-1300, oraz w aktach sprawy sygn. akt V GUp 167/20, w czytelni Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47866
 • Dodano: 2021-07-26 16:25:07
 • Administrator

Jelonek Małgorzata

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47867. Jelonek Małgorzata. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 575/20/3. [BMSiG-47025/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że w sprawie o sygn. akt X GUp 575/20/3 dot. Małgorzaty Jelonek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Tychach - postanowieniem z dnia 26.04.2021 r. umorzono zobowiązania upadłej bez ustalania planu spłaty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47867
 • Dodano: 2021-07-26 16:25:41
 • Administrator

Kawałek Janina w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47868. Kawałek Joanna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 234/20. [BMSiG-46860/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 234/20 dot. upadłości Joanny Kawałek, PESEL 76040906084, zam. Poznań, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej w przedmio cie ustalenia planu spłaty wierzycieli upadłego albo umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty postanawia: 1. przyznać syndykowi Tomaszowi Rabczyńskiemu wynagrodzenie w kwocie 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) netto, powiększone o podatek VAT, tj. 7.380 zł (siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) brutto oraz kwotę 183,70 zł (sto osiemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt groszy) tytułem zwrotu wydatków, które wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu; 2. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłej w ten sposób, że upadła Joanna Kawałek przeznaczy na zaspokojenie wierzycieli kwotę 880 zł (osiemset osiemdziesiąt złotych) miesięcznie, uiszczając raty do 20 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia o ustaleniu planu spłaty, w następujący sposób: a) raty od 1 do 8 w kwocie 880 zł każda na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, b) rata 9: - w kwocie 523,70 zł na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu , - w kwocie 86,62 zł na rzecz PKO Bank Hipoteczny S.A., - w kwocie 269,68 zł na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu, c) raty od 10 do 40: - w kwocie 213,94 zł miesięcznie na rzecz PKO Bank Hipoteczny S.A., - w kwocie 666,06 zł miesięcznie na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu, d) rata 41: - w kwocie 31,01 zł na rzecz PKO Bank Hipoteczny S.A., - w kwocie 96,60 zł na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu; 3. ustalić, że upadła Joanna Kawałek istotnie zwiększyła swoją niewypłacalność na skutek rażącego niedbalstwa; 4. określić, że po wykonaniu przez Joannę Kawałek planu spłaty zobowiązania upadłej wobec wierzycieli, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, w pozostałej części zostaną umorzone, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadła umyślnie nie ujawniła, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu, 5. kosztami postępowania obciążyć upadłą. Sędzia Sądu Rejonowego (Daria Sprawka) Pouczenie 1. Na postanowienie przysługuje zażalenie. 2. Postanowienie Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. 3. Od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 złotych. 4. We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Sąd odrzuca wniosek niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania. 5. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Jeżeli przy wydaniu postanowienia sąd odstąpił od jego uzasadnienia, termin liczy się od dnia ogłoszenia postanowienia, a jeżeli podlegało ono doręczeniu - od dnia jego doręczenia. 6. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. 7. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. 8. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. 9. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200 zł. W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47868
 • Dodano: 2021-07-26 16:26:46
 • Administrator

Burnat Barbara Maria

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47869. Burnat Barbara Maria. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 85/21 of. [BMSiG-47167/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że wydanym po przeprowadzeniu rozprawy postanowieniem z 20 lipca 2021 r. (sygn. VIII GUp 85/21 of): I. w trybie art. 49116 ust. 1 i 1a Prawa upadłościowego ustalił następujących wierzycieli Barbary Marii Burnat uczestniczących w planie spłaty: 1. Santander Consumer Bank S.A. w Warszawie (KRS 40562) z kwotą 4.290,17 zł w kategorii II, 2. Grzegorz Czebotar prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Czebotar F.H.U. Gredan (NIP 646-144- 08-46) z kwotą 661,87 zł w kategorii II i 91,29 zł w kategorii III, łącznie 753,16 zł, 3. Centrum Finansowe S.A. w Warszawie (KRS 366338) z kwotą 1.161,92 zł w kategorii II i 540,87 zł w kategorii III, łącznie 1.702,79 zł, 4. Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza, Anna Gorzawska P.U.H. „Nobiles 2” s.c. w Tychach z kwotą 3.764,60 zł w kategorii II i 826,25 zł w kategorii III, łącznie 4.590,85 zł; II. w trybie art. 49116 ust. 1a Prawa upadłościowego dokonał następującego planu podziału funduszy masy upadłości Barbary Marii Burnat w kwocie 3.500 zł pomiędzy wierzycieli uczestniczących w planie spłaty: 1. 1.520,02 zł na rzecz Santander Consumer Bank S.A. w Warszawie, 2. 234,50 zł na rzecz Grzegorz Czebotar prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Czebotar F.H.U. Gredan, 3. 411,67 zł na rzecz Centrum Finansowe S.A. w Warszawie, 4. 1.333,81 zł na rzecz Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza, Anna Gorzawska P.U.H. „Nobiles 2” s.c. w Tychach; III. w trybie art. 49114 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 49116 ust. 1a Prawa upadłościowego ustalił, że po wykonaniu podziału funduszy masy upadłości Barbary Marii Burnat określonego w pkt II sentencji pozostała część jej niespłaconych zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości (8 lutego 2021 r.) zostanie umorzona, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez Sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za Sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadła umyślnie nie ujawniła, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu; IV. ustalił ostateczną wysokość wynagrodzenia Magdaleny Czyszczoń jako syndyka w tym postępowaniu upadłościowym na kwotę 3.690 zł brutto, obejmującą kwotę należnego od wynagrodzenia podatku od towarów i usług, określoną zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku; V. obciążył masę upadłości Barbary Marii Burnat kosztami postępowania upadłościowego określonymi w punkcie IV. Zażalenie na powyższe postanowienie można wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczego Odwoławczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia wniosku o uzasadnienie (dla stron nie zawiadamianych o terminie rozprawy) wynosi tydzień od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie sądowej 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47869
 • Dodano: 2021-07-26 16:27:28
 • Administrator

Kołacki Marcin

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47870. Kołacki Marcin. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 550/20. [BMSiG-47111/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 550/20, dot. upadłości Marcina Kołackiego, PESEL 78123007879, zam.: Zbrudzewo, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli upadłego albo umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty, postanawia: 1. przyznać syndykowi Karolinie Bańkowskiej wynagrodzenie w kwocie 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) netto, powiększone o podatek VAT, tj. 6 150 zł (sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) brutto, które do kwoty 5 392 zł (pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa zł) wypłacić ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, 2. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego w ten sposób, że upadły Marcin Kołacki przeznaczy na zaspokojenie Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu kwotę 193,70 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy zł 70/100) miesięcznie, uiszczając raty do 15 dnia każdego miesiąca, przez okres 33 (trzydziestu trzech) miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia o ustaleniu planu spłaty, 3. ustalić, że upadły Marcin Kołacki nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani nie zwiększył istotnie swojej niewypłacalności umyślnie bądź na skutek rażącego niedbalstwa, 4. określić, że po wykonaniu przez Marcina Kołackiego planu spłaty zobowiązania upadłego wobec wierzycieli, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, w pozostałej części zostaną umorzone, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu, 5. kosztami postępowania obciążyć upadłego. Sędzia Sądu Rejonowego Daria Sprawka Pouczenie 1. Na postanowienie przysługuje zażalenie. 2. Postanowienie sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. 3. Od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 złotych. 4. We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Sąd odrzuca wniosek niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania. 5. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Jeżeli przy wydaniu postanowienia sąd odstąpił od jego uzasadnienia, termin liczy się od dnia ogłoszenia postanowienia, a jeżeli podlegało ono doręczeniu - od dnia jego doręczenia. 6. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. 7. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. 8. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. 9. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200 zł. W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47870
 • Dodano: 2021-07-26 16:28:05
 • Administrator

Kostrzejowska Alfreda w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47871. Kostrzejowska Alfreda. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 21/17. [BMSiG-46950/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 czerwca 2021 roku, sygn. akt VIII GUp 21/17, bez ustalania planu spłaty, umorzył wszystkie zobowiązania upadłej Alfredy Kostrzejowskiej, PESEL 58111511249, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości (tj. przed 27 lutego 2017 roku), z zaznaczeniem, że umorzeniu nie podlegają wierzytelności wskazane w art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe, tj. zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołane choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonywania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wnikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawni, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. Postanowienie jest prawomocne. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47871
 • Dodano: 2021-07-26 16:28:38
 • Administrator

Kosztowna Ewa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 47872. Kosztowna Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1435/19. [BMSiG-47189/2021] Syndyk masy upadłości Ewy Kosztownej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 1435/19, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej, tj. prawa własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 20 o pow. użytkowej 31,0000 m2 , składającego się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c., usytuowanego na 10 kondygnacji, w budynku wielolokalowym położonym w Warszawie, dzielnicy Mokotów, przy ul. Domaniewskiej 9/11. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą za numerem WA2M/00465128/1, wchodzącej w skład masy upadłości Ewy Kosztownej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Warunki przetargu, opis i oszacowanie przedmiotu przetargu są opublikowane na stronie www.restrukturyzacjeupadlosciasd.com. Są również dostępne w kancelarii syndyka mieszczącej się w budynku przy Al. Jerozolimskich 125/127 lok. 608, tel. 22 333 73 53, e-mail: biuro@syndyk.org. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 285.000 zł. Oferty sporządzone zgodnie z warunkami przetargu należy składać lub wysłać pocztą do kancelarii syndyka: Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 608, 02-017 Warszawa, lub przesłać ofertę (w formie pliku PDF) pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: biuro@syndyk.org, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2021 r. W tym terminie należy także wpłacić wadium w wysokości 30.000 zł (decyduje data wpływu). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2021 r., o godz. 1200, w kancelarii syndyka. Do udziału w przetargu zostaną dopuszczeni oferenci, którzy spełnią wszystkie wymogi określone w warunkach przetargu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47872
 • Dodano: 2021-07-26 16:29:16
 • Administrator

Kowalczyk Emilia

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47873. Kowalczyk Emilia. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 420/20. [BMSiG-47128/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2021 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VIII GUp 420/20 w postępowaniu upadłościowym Emilii Kowalczyk nieprowadzącej działalności gospodarczej, w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli, postanowił: 1. Ustalić, że w planie spłaty ustalonym wobec upadłej Emilii Kowalczyk biorą udział następujący wierzyciele: 1) Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Białymstoku z wierzytelnością łącznie 4.774,30 zł tytułem kosztów postępowania upadłościowego, 2) Everest Finance S.A. w Poznaniu z wierzytelnością łącznie 1.143,95 zł, 3) Capital Service S.A. w Ostrołęce z wierzytelnością łącznie 5.769,87 zł, 4) Santander Consumer Bank S.A we Wrocławiu z wierzytelnością łącznie 41.118,73 zł, 5) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie z wierzytelnością łącznie 18.166,86 zł. 2. Ustalić, że upadła Emilia Kowalczyk nie doprowadziła do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. 3. Określić, że upadła Emilia Kowalczyk jest zobowiązana spłacić swoje zobowiązania uznane wobec wierzycieli w 36 miesięcznych ratach, płatnych do dnia 15 każdego miesiąca, poczynając od września 2021 r., w następujący sposób: 1) pierwsze 12 rat płatne na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Białymstoku, w tym 11 rat po 400 zł oraz ostatnia, dwunasta rata w wysokości 374,30 zł, 2) raty od 13 do 36 płatne na rzecz: - Everest Finance S.A. w Poznaniu w kwocie 7,20 zł, - Capital Service S.A. w Ostrołęce w kwocie 34,50 zł, - Santander Consumer Bank S.A we Wrocławiu w kwocie 245,05 zł, - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie w kwocie 113,25 zł. 4. Ustalić, że pozostałe zobowiązania upadłej Emilii Kowalczyk powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości w zakresie przewyższającym kwotę 9.600 zł zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Na podstawie art. 49114 ust. 7 w zw. z art. 221 Prawa upadłościowego na postanowienie Sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli, lub w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli służy zażalenie. W terminie 7 dni od obwieszczenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia postanowienia, a następnie w terminie 7 dni od otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem zażalenie do Sądu Okręgowego w Białymstoku; wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia podlega opłacie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47873
 • Dodano: 2021-07-26 16:29:54
 • Administrator

Kwiecińska-Borkowska Bożena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 47874. Kwiecińska-Borkowska Bożena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1247/19. [BMSiG-46987/2021] Syndyk masy upadłości Bożeny Kwiecińskiej-Borkowskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GUp 1247/19, udział 1/7 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości rolnej - działki nr 195, 196, 197, 215, 216, 217, 237, 238, 239 i 259, o łącznej powierzchni 26,1217 ha, położonej w miejscowości Tyborów, gmina Magnuszew, powiat kozienicki, województwo mazowieckie. Dla przedmiotowej nieruchomości księgi wieczystej nie urządzono. Opis i oszacowanie został sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 70.480,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 0/100). Wadium w wysokości w wysokości 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej 82 8923 0008 0131 3976 3012 0001, z dopiskiem „Wadium - sygn. akt XIX GUp 1247/19”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone są w Regulaminie postępowania dostępnym w kancelarii syndyka przy ul. Ostrobramskiej 101 w Warszawie, lok. 231B (kancelaria.zbigniew.szymczyk@gmail.com tel. 536-171-998, 535-833-748, 605-484-000). Oferty należy składać do dnia 26 sierpnia 2021 r., do godziny 1400, w kancelarii syndyka w Warszawie, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B. Decydująca jest data wpływu oferty, oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Syndyka Zbigniewa Szymczyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1247/19, oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA w postępowaniu upadłościowym XIX GUp 1247/19” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 31 sierpnia 2021 r., o godzinie 1400, w Kancelarii Notarialnej Edyta Niemirska Agata Redlicka w Warszawie, przy ul. Wilczej 33 lok. 23. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Beatę Flaherty, z dnia 14 lipca 2020 roku, jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Zbigniewa Szymczyka - ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, Warszawa, w dni robocze od poniedziałku do czwartku, w godz. 1100-1300, oraz w aktach sprawy sygn. akt XIX GUp 1247/19, w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47874
 • Dodano: 2021-07-26 16:30:31
 • Administrator

LAND 2B 02 Ps. z o.o. w likwidacji

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 47875. LAND 2B 02 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS 0000523350. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 września 2014 r., sygn. akt XVIII GU 187/21. [BMSiG-47045/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 9 lipca 2021 r., wydanym w postępowaniu o sygn. akt XVIII GU 187/21, zabezpieczył majątek dłużnika Land 2B 02 Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, KRS 0000523350, poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Mikołaja Lenarta, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1043. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47875
 • Dodano: 2021-07-26 17:38:52
 • Administrator

Laskowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47876. Laskowski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1007/20. [BMSiG-47195/2021] Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 16 czerwca 2021 r., w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1007/20, warunkowo umorzono zobowiązania upadłego Krzysztofa Laskowskiego bez ustalania planu spłaty (PESEL 59062803933). Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie należy wnieść w ciągu tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47876
 • Dodano: 2021-07-26 17:39:30
 • Administrator

Łaszewska Justyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47877. Łaszewska Justyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 187/20/2. [BMSiG-47030/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 8 lipca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GUp 187/20/2, umorzył wszystkie zobowiązania upadłej Justyny Łaszewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, powstałe przed ogłoszeniem upadłości bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Na postanowienie przysługuje zażalenie, stosownie do treści art. 49114 ust. 7 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47877
 • Dodano: 2021-07-26 17:40:04
 • Administrator

Lewandowski Marek

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47878. Lewandowski Marek. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 531/20. [BMSiG-47035/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w postępowaniu upadłościowym Marka Lewandowskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, w sprawie o sygnaturze XV GUp 531/20, na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 lipca 2021 r. wydał postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli następującej treści: I. Ustalić plan spłaty następujących wierzycieli upadłego Marka Lewandowskiego: a) Asekuracja sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (nr KRS 0000149560, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot), której wierzytelność w łącznej kwocie 30.739,85 zł (trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych 85/100) zostałaby uznana na liście wierzytelności w kategorii II w kwocie 21.924,59 zł (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 59/100) oraz w kategorii III w kwocie 8.815,26 zł (osiem tysięcy osiemset piętnaście złotych 26/100); b) Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu (nr RFI 211, ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław), którego wierzytelność w łącznej kwocie 42.620,36 zł (czterdzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia złotych 36/100) zostałaby uznana na liście wierzytelności w kategorii II w kwocie 38.127,38 zł (trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych 38/100) oraz w kategorii III w kwocie 4.492,98 zł (cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 98/100); c) Altus Niestnadaryzowany Sekurytyzacyny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności z siedzibą w Warszawie (nr RFI 1036, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa), którego wierzytelność w łącznej kwocie 23.841,43 zł (dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych 43/100) zostałaby uznana na liście wierzytelności w kategorii II w kwocie 12.772,37 zł (dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 37/100) oraz w kategorii III w kwocie 11.069,06 zł (jedenaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych 06/100). II. Ustalić, że upadły Marek Lewandowski doprowadził do swojej niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa. III. Określić, że upadły Marek Lewandowski jest obowiązany w terminie do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca przez okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, spłacać zobowiązania, które zostałyby uznane na liście wierzytelności, przeznaczając na ten cel łącznie kwotę 400 zł (czterysta złotych) miesięcznie, przy czym: a) na rzecz wierzyciela Asekuracja sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie kwotę 120,42 zł (sto dwadzieścia złotych 42/100); b) na rzecz wierzyciela Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego kwotę 209,43 zł (dwieście dziewięć złotych 43/100); c) na rzecz wierzyciela Altus Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności kwotę 70,15 zł (siedemdziesiąt złotych 15/100). IV. Po wykonaniu przez Marka Lewandowskiego planu spłat wierzycieli pozostała część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 2 listopada 2020 r., zostanie umorzona, z wyjątkiem wierzytelności wynikających z zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47878
 • Dodano: 2021-07-26 17:40:57
 • Administrator

Lipiński Marcin

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 47879. Lipiński Marcin. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 886/20 „of”, IX GUp 153/21 „of”. [BMSiG-47141/2021] Syndyk masy upadłości Marcina Lipińskiego w upadłości (PESEL 88030916034, NIP 821-243-68-93), zamieszkałego: Lipiny 44, 08-109 Przesmyki, ustanowiony do pełnienia funkcji na mocy Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 2 kwietnia 2021 roku, wydanego w sprawie o sygn. akt IX GU 886/20 „of”, zawiadamia, że został sporządzony i złożony do akt syndyka opis i oszacowanie (operat szacunkowy) wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości gruntowe