Konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości - garażu podziemnego wielostanowiskowego oraz działek przy ul. Kordiana w Krakowie. Termin składania ofert do dnia 25 marca 2020 r.

Opis oferty


Syndyk masy upadłości ”EUROINVEST-2” Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości w Krakowie zaprasza do składania pisemnych ofert w konkursie na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości udziału w wysokości 386553/1062613 części w nieruchomości zabudowanej, któremu odpowiada garaż podziemny wielostanowiskowy położony w Krakowie przy ul. Kordiana 64, 64A, 64B i 64C wraz z udziałem w wysokości 386553/1062613 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości w postaci działki nr 213/8 o powierzchni 0,4956 ha, położonej
w Krakowie przy ul. Kordiana zabudowanej czterema budynkami mieszkalnymi oznaczonymi numerami 64, 64A, 64B i 64C, objętej księga wieczystą KR1P/00009159/7 oraz udziału w wysokości 402862/1062613 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości
w postaci działki nr 213/9 o powierzchni 0,0023 ha i działki nr 213/10 o powierzchni 0,2968 ha, objętych księgą wieczystą o numerze KR1P/00393152/6, położonych w Krakowie przy ul. Kordiana.

Sprzedaż dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: VIII GUp 209/17 na podstawie zezwolenia Sędziego – komisarza udzielonego postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Podstawą prawną sprzedaży nieruchomości są art. 311 ust. 1 i inne ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz inne właściwe przepisy prawa.

Cena wywoławcza udziałów w obu nieruchomościach wynosi 941.595,75 zł (dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 75/100) brutto, co odpowiada łącznej cenie wywoławczej w wysokości 765.525,00 zł netto. Dostawa opodatkowana jest
w całości podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

Sposób składania ofert


Termin składania pisemnych ofert do kancelarii syndyka oraz wpłacania przez oferentów wadium w kwocie 50.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości, upływa w dniu 25 marca 2020 r.

Szczegółowe warunki konkursu udostępnione są w pliku do pobrania.

Otwarcie ofert, przeprowadzenie konkursu oraz ewentualnej licytacji nastąpi w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 2 na III piętrze w dniu 26 marca 2020 r. o godzinie 14:00

Kontakt


Szczegółowe informacje o nieruchomościach i budynkach, stanie zaawansowania inwestycji oraz szczegółowych warunkach planowanego konkursu ofert i ewentualnej licytacji, w tym wymogach formalnych oferty, sposobie wpłacania wadium czy innych warunkach sprzedaży można je również uzyskać w godzinach 9:00 - 15:00 osobiście w Kancelarii w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 2 na III piętrze, a także pocztą elektroniczną. Zapytania proszę kierować na adres e-mail: lukasz@zagorski-doradztwo.pl.

Oględziny nieruchomości, możliwe są w dni robocze po ustaleniu terminu pod numerem telefonu +48 607 587 767 lub kancelarią syndyka, numer telefonu (12) 623 54 21.

Pliki do pobrania

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK