Konkurs IV na sprzedaż ruchomości (maszyna do produkcji papieru, samochody, inne) Termin rozstrzygnięcia 19 marca 2020 r.

Opis oferty


Syndyk masy upadłości Ludwika Stefaniszyna prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Ludwik Stefaniszyn Zakład Produkcji Papieru Toaletowego „PAPTOL” w upadłości w Krakowie sygnatura akt postępowania VIII GUp 262/19 zaprasza do składania pisemnych ofert zakupu w siedmiu konkursach na sprzedaż ruchomości.

Pisemne oferty do każdego z konkursów, należy składać w języku polskim osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej w zamkniętych kopertach z opisem „VIII GUp 262/19 Konkurs ofert nr (ze wskazaniem numeru konkursu od 1 do 7)” oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ !!!” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2020 r. do godziny 11.15 (decyduje data i godzina wpływu oferty), na adres Łukasz Zagórski - Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, 31-047 Kraków, ul. Józefa Sarego 2 III piętro.

Otwarcie ofert, przeprowadzenie ewentualnych licytacji i rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego
w Krakowie, ul. Józefa Sarego 2 na III piętrze w dniu 19 marca 2020 r., w następujących godzinach:

Konkurs 1 Samochód ciężarowy marki STAR model 1142, rok produkcji 1990, numer rejestracyjny KR 845VK, cena wywoławcza
2.847,20 zł brutto, godzina 11:30

Konkurs 2 Samochód ciężarowy marki STAR model 1142, rok produkcji 1994, numer rejestracyjny KR 5256X, cena wywoławcza
3.973,39 zł brutto, godzina 11:45

Konkurs 3 Maszyna do produkcji papieru, rok produkcji 1994 r., konstrukcja żeliwno – stalowa, cena wywoławcza 150.552,00 zł brutto, godzina 12:00

Konkurs 4 Przewijarka do jumbo roli z piłą taśmową (KRYSTIAN), rok produkcji 2009, cena wywoławcza 16.740,79 zł brutto, godzina 12:15

Konkurs 5 Przewijarka do jumbo roli z piłą taśmową i zgrzewarką, rok produkcji 1994, cena wywoławcza 20.832,26 zł brutto, godzina 12:30

Konkurs 6 Sortownik wibracyjny model NJ-150M, rok produkcji 1989, cena wywoławcza 2.500,59 zł brutto, godzina 12:45

Konkurs 7 Obkurczarka model BS - 4535 LA, rok produkcji 2016, cena wywoławcza 3.934,28 zł brutto, godzina 13:00

Sposób składania ofert


Warunkiem uczestnictwa w każdym konkursie i ewentualnej licytacji jest wpłacenie w terminie do dnia 19 marca 2020 r., najdalej
do godziny 11:15 kaucji w kwocie 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości: Ludwik Stefaniszyn Zakład Produkcji Papieru Toaletowego „PAPTOL” w upadłości, 31-985 Kraków, ul. Deszczowa 10 w BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 79 1600 1462 1822 0668 7000 0001 (decyduje data i godzina zaksięgowania wpłaty na koncie masy) tytułem: „Kaucja Konkurs Ofert
nr (ze wskazaniem numeru konkursu)”.

W przypadku dwóch lub większej ilości ofert w danym konkursie, syndyk przeprowadzi z obecnymi oferentami lub telefonicznie, ustne licytacje w celu wyłonienia najlepszej oferty.

Kaucja wpłacona przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom konkursu zostanie niezwłocznie zwrócona w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, którym zainteresowany był oferent.

Syndyk zachowa wpłaconą kaucję, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, nie dokona wpłaty całej ceny lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia wybranego konkursu.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty, wyboru oferty bez przeprowadzania licytacji, jak również unieważnienia konkursów ofert bez podania przyczyny.

Kontakt


Szczegółowe informacje o przedmiotach sprzedaży oraz szczegółowych warunkach konkursów ofert, w tym wymogach formalnych oferty, sposobie wpłacania kaucji czy innych warunkach sprzedaży można uzyskać w godzinach 9:00 - 15:00 osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 2 na III piętrze, a także pocztą elektroniczną. Zapytania należy kierować na adres e-mail: lukasz@zagorski-doradztwo.pl, ewentualnie telefonicznie pod numerami (12) 623 54 20 lub
+48 608 393 998.

Dokonanie oględzin ruchomości możliwe będzie w dniach 9 marca 2020 r. oraz 16 marca 2020 r., w godzinach 9:00 - 12:00. W celu udostępnienia ruchomości stanowiących przedmioty sprzedaży należy kontaktować się z inż. Markiem Putajem, numer telefonu
+48 607 587 767 lub kancelarią syndyka, numer telefonu (12) 623 54 21.

Pliki do pobrania

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK