Sprzedaż gorzelni Ciszkowo sp. z o. o. sp.j.

Opis ofertySYNDYK MASY UPADŁOŚCI
GORZELNIA CISZKOWO SP. Z O. O. SP. J. Z SIEDZIBĄ W CISZKOWIE
ogłasza
IV przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa w całości w trybie art. 316 prawa upadłościowego, w związku z art. 55 ¹ k.c., za cenę nie niższą niż 60 % ceny oszacowania tj. 1 302 000,- zł - netto ( słownie: jeden milion trzysta dwa tysiące złotych 00/100 ).

Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo jako całość ( gorzelnia), pod nazwą Ciszkowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j. z siedzibą w Ciszkowie przy ul. Krętej 5, zajmujące się produkcją spirytusu. Przedsiębiorstwo obejmuje składniki materialne i niematerialne, bez zobowiązań i należności, oraz środków pieniężnych, w tym:

1. nieruchomości: budynki o łącznej pow. 1355,30 m²; grunt ( działki nr 67/31, 67/32, 67/33) o powierzchni łącznej 43 838 m²; grunt niezabudowany (działka nr 78/4) o powierzchni 17 800 m², objęte księgami wieczystymi PO2T/00021509/5 – za cenę 60 % wartości oszacowania tj. – 528.600,- zł,

2. ruchome środki trwałe obejmujące urządzenia i wyposażenie gorzelni szczegółowo opisane w operacie szacunkowym znajdującym się w sądowych aktach upadłościowych oraz w biurze syndyka za cenę nie niższą niż 60 % wartości oszacowania tj. – 773 400,- zł

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w Biurze Syndyka w Pile ul. Sikorskiego 33 pok. 309 i wplata wadium w wysokości 100.000,- zł
( słownie : sto tysięcy złotych 00/100) na konto masy upadłości:
43 1090 1391 0000 0001 3403 3277 - Santander Bank Polska S.A. – z dopiskiem
,, Wadium – gorzelnia Ciszkowo”, najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2020 roku.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 kwietnia 2020 roku o godz. 15.00 w biurze syndyka w Pile.

Sposób składania ofert


Pisemnie na adres :
Biuro syndyka Piotra Forszpaniaka
ul. Sikorskiego 33 pok.309
64-920 Piła

KontaktDodatkowe informacje nr telefonu 67 3517855 lub 602528424.
Oglądanie przedsiębiorstwa upadłego, zapoznanie się z regulaminem przetargu, wyceną przedsiębiorstwa możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK