Maszyny do obróbki metalu. Termin składania ofert do dnia 23.07.2020 r.

Opis oferty


Syndyk masy upadłości NAMUS sp. z o.o. w upadłości w Krakowie sygnatura akt postępowania VIII GUp 595/19, zaprasza do składania pisemnych ofert zakupu w sześciu konkursach na sprzedaż ruchomości.

Otwarcie ofert, przeprowadzenie ewentualnych licytacji i rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego
w Krakowie, ul. Józefa Sarego 2 na III piętrze w dniu 24 lipca 2020 r., w następujących godzinach:

Konkurs 1 Wytaczarka model CWC80 numer 3426/63, cena wywoławcza 9.600,00 zł brutto, godzina rozstrzygnięcia 11.30

Konkurs 2 Tokarka model MVE 280/2000 numer 8736 - 019, cena wywoławcza 4.000,00 zł brutto, godzina rozstrzygnięcia 11.45

Konkurs 3 Prasa krawędziowa Promecam GR 103 numer 2 100 30 028, cena wywoławcza 38.400,00 zł brutto, godzina rozstrzygnięcia 12.00

Konkurs 4 Maszyna do przeciągania drutu Kratos, 5 bębnowa, cena wywoławcza 40.500,00 zł brutto, godzina rozstrzygnięcia 12.15

Konkurs 5 Tokarka karulezowa W&B Webster and Bennett, cena wywoławcza 20.700,00 zł brutto, godzina rozstrzygnięcia 12.30

Konkurs 6 Nożyce uniwersalne NU13A, cena wywoławcza 2.400,00 zł brutto, godzina rozstrzygnięcia 12.45

Sposób składania ofert


Pisemne oferty do każdego z konkursów, należy składać w języku polskim osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej w zamkniętych kopertach z opisem „VIII GUp 595/19 Konkurs ofert nr (ze wskazaniem numeru konkursu od 1 do 6)” oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ !!!” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2020 r. do godziny 13.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty), na adres Łukasz Zagórski - Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, 31-047 Kraków, ul. Józefa Sarego 2 III piętro.

Warunkiem uczestnictwa w każdym konkursie i ewentualnej licytacji jest wpłacenie w terminie do dnia 23 lipca 2020 r., najdalej do godziny 12.30 kaucji w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości: NAMUS sp. z o.o. w upadłości,
ul. Królewska 65A/1, 30-081 Kraków, Santander Bank Polska S.A. nr 08 1090 0088 0000 0001 4382 5072 (decyduje data i godzina zaksięgowania wpłaty na koncie masy) tytułem: „Kaucja Konkurs Ofert nr (ze wskazaniem numeru konkursu)”.

W przypadku dwóch lub większej ilości ofert w danym konkursie, syndyk przeprowadzi z obecnymi oferentami lub telefonicznie, ustne licytacje w celu wyłonienia najlepszej oferty.

Kaucja wpłacona przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom konkursu zostanie niezwłocznie zwrócona w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, którym zainteresowany był oferent.

Syndyk zachowa wpłaconą kaucję, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, nie dokona wpłaty całej ceny lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia wybranego konkursu.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty, wyboru oferty bez przeprowadzania licytacji, jak również unieważnienia konkursów ofert bez podania przyczyny.

Kontakt


Szczegółowe informacje o przedmiotach sprzedaży oraz szczegółowych warunkach konkursów ofert, w tym wymogach formalnych oferty, sposobie wpłacania kaucji czy innych warunkach sprzedaży można uzyskać w godzinach 9:00 - 15:00 osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 2 na III piętrze, a także pocztą elektroniczną. Zapytania należy kierować na adres e-mail: lukasz@zagorski-doradztwo.pl, ewentualnie telefonicznie pod numerami (12) 623 54 20 lub
+48 608 393 998.

Dokonanie oględzin ruchomości możliwe będzie pod adresem ul. Igołomska 34 A w Krakowie, od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00 - 14:00. W celu udostępnienia ruchomości stanowiących przedmioty sprzedaży należy kontaktować się pod numerem telefonu
(12) 640 81 10.

Pliki do pobrania 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK