Fotowoltaika - sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

Opis oferty


Syndyk masy upadłości spółki pod firmą Spirvent sp. z o.o., ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki przedsiębiorstwo upadłej spółki SPIRVENT sp. z o.o. w upadłości - w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego - z wyłączeniem należności do ściągnięcia oraz środków finansowych w kasie i na rachunkach bankowych, zgodnie z Postanowieniem SR Poznań Stare Miasto z dnia 8.06.2020 r. o zgodzie na sprzedaż przedsiębiorstwa, sygn. akt XI Gup 377/19.
Sprzedaż jest dokonywana w trybie art. 311, 316 i 320, w zw. z art. 206 ustawy prawo upadłościowe, a w skład przedsiębiorstwa wchodzą ruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, wymienione w aktualizacji raportu z wyceny majątku upadłej spółki, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Wojciecha Rutkowskiego w dniu 1 kwietnia 2020 roku.
Cena minimalna wynosi 802.529,00 zł. (osiemset dwa tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) netto.
Warunkiem skutecznego złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 80.000,00 zł. na rachunek masy upadłości numer 57 1020 4027 0000 1802 1599 5088 z dopiskiem „wadium - sprzedaż przedsiębiorstwa – sygn. akt XI Gup 377/19” - najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.
Termin składania ofert upływa w dniu 15 lipca 2020 r. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 21 lipca 2020 roku w kancelarii syndyka.
Oferta powinna spełniać wymagania opisane w Regulaminie sprzedaży.
Wycena przedsiębiorstwa, postanowieni o zgodzie na sprzedaż oraz regulamin sprzedaży dostępne na stronie kancelarii syndyka www.radcapoznan.com w zakładce „Oferty sprzedaży”.
http://www.radcapoznan.com/web.n4?go=88

Sposób składania ofert


Oferty należy składać do dnia 15 lipca 2020 r. w kancelarii syndyka, albo przesyłać na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Kanecka-Kaczmarek ul. Szelągowska 39/1, 61-626 Poznań. Zasady składania ofert zostały opisane w Regulaminie sprzedaży.

Kontakt


Barbara Kanecka-Kaczmarek syndyk masy upadłości b.kanecka.kaczmarek@radcapoznan.com

Pliki do pobrania 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK