Konkurs ofert - sprzedam mieszkanie w Jastrzębiu-Zdroju

Opis oferty


Syndyk masy upadłości Marioli Lech-Wasiak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż:

- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 28 o pow. użytkowej 69,10 m2 położonego na IX piętrze wielorodzinnego budynku przy ul. Marusarzówny 13 w Jastrzębiu-Zdroju, objętego księgą wieczystą GL1J/00032118/3. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju. Budynek wielorodzinny położony jest na działce nr 520/1 zapisanej w księdze wieczystej nr GL1J/00033213/6,

za cenę wywoławczą 136.400,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych).

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 13.640,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Marioli Lech-Wasiak prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr 69 1090 2040 0000 0001 3153 8180 do dnia 12.05.2021r. z dopiskiem „wadium-konkurs ofert VI GUp 532/20 of” (decyduje data uznania rachunku bankowego).

Sprzedaż nieruchomości oraz konkurs ofert przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem, którego treść znajduje się poniżej oraz na stronie internetowej www.restrukturyzacja-upadlosci.pl. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest zapoznanie się z regulaminem sprzedaży i jego bezwarunkowa akceptacja. Oferty niespełniające warunków określonych w regulaminie nie będą brane pod uwagę.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia, unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny oraz niedokonania wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Z przedmiotem konkursu ofert można zapoznać się bezpośrednio w miejscu położenia nieruchomości tylko po wcześniejszym kontakcie z syndykiem.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2021r. o godz. 12.00 w Kancelarii Notarialnej w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 10A przed notariuszem Hubertem Bochenkiem. Obecność oferentów podczas otwarcia ofert nie jest wymagana.

Sposób składania ofert


Pisemne oferty należy składać w języku polskim przesyłką pocztową - listem poleconym lub osobiście, w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 14.05.2021r. na adres: Krzysztof Kubica syndyk masy upadłości Marioli Lech-Wasiak, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, z czytelnym napisem na kopercie: „sygn. akt VI GUp 532/20 of” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

Kontakt


Krzysztof Kubica - syndyk masy upadłości
tel. 663 505 550
e-mail: biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl

Pliki do pobraniaStrona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK