Konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości - garażu podziemnego przy ul. Kordiana w Krakowie. Termin składania ofert do dnia 18 maja 2021 r.

Opis oferty


Syndyk masy upadłości ”EUROINVEST-2” Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości w Krakowie zaprasza do składania pisemnych ofert w konkursie na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości udziału w wysokości 386553/1062613 części
w nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 213/8 o powierzchni 0,4956 ha, położonej w Krakowie przy
ul. Kordiana, zabudowanej czterema budynkami mieszkalnymi oznaczonymi numerami 64, 64A, 64B i 64C, któremu
to udziałowi odpowiada garaż podziemny dwupoziomowy, wielostanowiskowy, o powierzchni około 3.865 mkw, położony
w Krakowie przy ul. Kordiana 64, 64A, 64B i 64C, objętej księgą wieczystą KR1P/00009159/7 oraz udziału w wysokości 402862/1062613 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości w postaci działki nr 213/9 o powierzchni
0,0023 ha i działki nr 213/10 o powierzchni 0,2968 ha, objętej księgą wieczystą KR1P/00393152/6, położonych w Krakowie przy ul. Kordiana.

Sprzedaż dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: VIII GUp 209/17/S na podstawie zezwolenia Sędziego – komisarza udzielonego postanowieniem z dnia 3 lutego 2021 r.

Podstawą prawną sprzedaży nieruchomości są art. 311 ust. 1 i inne ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz inne właściwe przepisy prawa.

Cena wywoławcza obu udziałów wynosi 627.730,50 zł (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści złotych 50/100) brutto, co odpowiada łącznej cenie wywoławczej w wysokości 510.350,00 zł netto. Dostawa opodatkowana jest
w całości podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

Sposób składania ofert


Termin składania pisemnych ofert do kancelarii syndyka oraz wpłacania przez oferentów wadium w kwocie 50.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości, upływa w dniu 18 maja 2021 r. (decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii oraz wpływu wadium na rachunek bankowy masy).

Otwarcie ofert, przeprowadzenie konkursu oraz ewentualnej licytacji nastąpi w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 2 na III piętrze w dniu 19 maja 2021 r. o godzinie 14:00.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia,
a pozostałym uczestnikom konkursu zostanie niezwłocznie zwrócone w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Syndyk zachowa wpłacone wadium, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, nie dokona wpłaty całej ceny lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie do czterech miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu, po uprzednim zatwierdzeniu wyboru oferenta i warunków sprzedaży przez Sędziego-komisarza postępowania prowadzonego pod sygn. akt VIII GUp 209/17/S.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia licytacji jak również unieważnienia konkursu lub licytacji bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu udostępnione są w pliku do pobrania.

Kontakt


Szczegółowe informacje o nieruchomościach i budynkach, stanie zaawansowania inwestycji oraz szczegółowych warunkach planowanego konkursu ofert i ewentualnej licytacji, w tym wymogach formalnych oferty, sposobie wpłacania wadium czy innych warunkach sprzedaży dostępne są poniżej w plikach do pobrania.

Można je również uzyskać w godzinach 9:00 - 15:00 osobiście w Kancelarii w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 2
na III piętrze, a także pocztą elektroniczną. Zapytania proszę kierować na adres e-mail: lukasz@zagorski-doradztwo.pl.

Oględziny nieruchomości, możliwe są w dni robocze po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu
+48 607 587 767 lub kancelarią syndyka, numer telefonu (12) 623 54 21.

Pliki do pobraniaStrona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK