Konkurs 3 na sprzedaż bazy transportowej Nieporaz. Termin składania ofert do 18 maja 2021 r.

Opis oferty


Syndyk masy upadłości PROFIT FRESH sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Nieporazie sygnatura akt postępowania VIII GUp 298/19/S zaprasza do składania pisemnych ofert w konkursie na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nieporaz przy ulicy Europejskiej nr 7, gmina Alwernia
z posadowionymi na nich zabudowaniami, w tym budynkiem warsztatu samochodowego z zapleczem socjalno–biurowym
o powierzchni użytkowej 1.461,61 m2 wraz z ruchomościami, stanowiącymi kompletne wyposażenie okręgowej stacji kontroli pojazdów.

Nieruchomość składa się z działek numer 137 i 139 objętych księgą wieczystą numer KR1C/00078071/7, działki numer 138 objętej księgą wieczystą numer KR1C/00077940/3, działek numer 140, 141 i 144 objętych księgą wieczystą numer KR1C/00077008/8, działki numer 142 objętej księgą wieczystą numer KR1C/00077867/7, działki numer 143 objętej księgą wieczystą numer KR1C/00078309/5, działki numer 146 objętej księgą wieczystą numer KR1C/00077092/3, o łącznej powierzchni 2,4500 ha.

Cena wywoławcza wynosi 6.805.438,43 zł (słownie: sześć milionów osiemset pięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 43/100) brutto, w tym 6.624.963,00 zł brutto to wartość nieruchomości oraz 180.745,43 zł brutto to wartość ruchomości.

Dostawa nieruchomości oraz ruchomości opodatkowana zostanie podatkiem od towarów i usług zgodnie
z obowiązującymi przepisami na dzień sprzedaży.

Sposób składania ofert


Pisemne oferty do konkursu, należy składać w języku polskim osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej w zamkniętych kopertach z opisem „VIII GUp 298/19/S Konkurs ofert Nieporaz” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ !!!” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2021 r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty), na adres Łukasz Zagórski - Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, 31-047 Kraków, ul. Józefa Sarego 2 III piętro.

Otwarcie ofert, przeprowadzenie ewentualnych licytacji i rozstrzygnięcie konkursu na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości wraz z ruchomościami nastąpi w Kancelarii w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 2
na III piętrze w dniu 19 maja 2020 r. o godzinie 13:00.

Warunkiem udziału w konkursie i ewentualnej licytacji jest wpłacenie w terminie do dnia 18 maja 2021 r. wadium
w kwocie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości: Profit Fresh sp. z o.o.
w upadłości, ul. Europejska 7, 32-566 Nieporaz, numer 07 1600 1462 1825 3994 5000 0001 w BNP Paribas Bank Polska S.A. (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie masy) tytułem: „VIII GUp 298/19/S Wadium Konkurs ofert Nieporaz”.

W przypadku dwóch lub większej ilości ofert w konkursie, syndyk przeprowadzi wyłącznie z obecnymi oferentami, ustne licytacje w celu wyłonienia najlepszej oferty. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom konkursu zostanie niezwłocznie zwrócone w terminie
do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Syndyk zachowa wpłacone wadium, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, nie dokona wpłaty całej ceny lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie do czterech miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia licytacji jak również unieważnienia konkursu lub licytacji bez podania przyczyny.

Kontakt


Szczegółowe informacje o sprzedaży oraz szczegółowych warunkach konkursu, w tym wymogach formalnych oferty, sposobie wpłacania wadium czy innych warunkach sprzedaży dostępne są poniżej w plikach do pobrania.
Można uzyskać w godzinach 9:00 - 15:00 osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego
w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 2 na III piętrze, a także pocztą elektroniczną. Zapytania należy kierować na adres
e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl, ewentualnie telefonicznie pod numerami (12) 623 54 20 lub +48 608 393 998.

Oględziny nieruchomości wraz z ruchomościami możliwe są w dni robocze, w godzinach 9:00 - 15:00. W celu udostępnienia rzeczy stanowiących przedmiot sprzedaży należy kontaktować się pod numerem telefonu +48 662 013 700, ewentualnie bezpośrednio z syndykiem.

Pliki do pobraniaStrona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK