Konkurs ofert na sprzedaż wierzytelności przysługujących SOFTHIS sp. z o.o. w upadłości Krakowie. Termin składania ofert do 19 maja 2021 r.

Opis oferty


Syndyk masy upadłości „SOFTHIS” sp. z o.o. w upadłości w Krakowie zaprasza do składania pisemnych ofert w konkursie na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości wierzytelności przysługujących upadłej Spółce od dziesięciu dłużników o wartości nominalnej wynoszącej na dzień 15 kwietnia 2021 r. łącznie 238.005,08 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięć złotych 08/100) wraz z wierzytelnościami ubocznymi, szczegółowo opisanych w zestawieniu stanowiącym załącznik do warunków konkursu ofert.

Sprzedaż dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt:
VIII GUp 365/17/S na podstawie zezwolenia Zastępcy Sędziego-Komisarza udzielonego postanowieniem z dnia 29 marca
2021 r.

Cena wywoławcza pakietu wierzytelności wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Sposób składania ofert


Termin składania pisemnych ofert do kancelarii syndyka upływa w dniu 19 maja 2021 r. (decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii), natomiast otwarcie ofert, przeprowadzenie konkursu oraz ewentualnej licytacji nastąpi w dniu 20 maja 2021 r. o godzinie 13:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy ul. Józefa
Sarego 2 na III piętrze.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia licytacji jak również unieważnienia konkursu lub licytacji bez podania przyczyny.

Kontakt


Szczegółowe informacje o wierzytelnościach oraz szczegółowych warunkach konkursu ofert i ewentualnej licytacji, w tym wymogach formalnych oferty, czy innych warunkach sprzedaży dostępne są poniżej w plikach do pobrania.

Można je również uzyskać w godzinach 9:00 - 15:00 osobiście w Kancelarii w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 2
na III piętrze, a także pocztą elektroniczną. Zapytania proszę kierować na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl.

Pliki do pobraniaStrona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK