Konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości - Bliźniak (dwa domy) w Wieliczce - Termin składania ofert do dnia 25 maja 2021 r.

Opis oferty


Syndyk masy upadłości Łukasza Dołoszyckiego i Agnieszki Dołoszyckiej, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert w konkursie na sprzedaż całego prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonymi w Wieliczce przy ul. Dębowej o numerach 47 E i 47 F, zabudowa bliźniacza o powierzchni użytkowej 126,66 m2 każdy, składającej się z działek nr 282/11, 282/12 oraz 282/13 o łącznej powierzchni 0,0897 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer KR1I/00040021/3, w tym udziału Łukasza Dołoszyckiego wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości oraz udziału Agnieszki Dołoszyckiej wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości.

Sprzedaż udziałów w prawie własności nieruchomości dokonywana jest w postępowaniach upadłościowych prowadzonych w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt VIII GUp 448/20/S oraz sygn. akt VIII GUp 454/20/S na podstawie zezwoleń Sędziego-komisarza przedmiotowych postępowań, udzielonych odpowiednio postanowieniem z dnia
12 stycznia 2021 r. sygn. akt: VIII GUp 448/20/S oraz postanowieniem z dnia 4 marca 2021 r. sygn. akt: VIII GUp 454/20/S. Podstawą prawną sprzedaży nieruchomości są art. 311 ust. 1 i inne ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz inne właściwe przepisy prawa.

Cena wywoławcza całego prawa własności nieruchomości (obu udziałów), wynosi łącznie 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych 00/100).

W nieruchomości, w budynku o numerze 47 F aktualnie zamieszkuje Agnieszka Dołoszycka wraz z mężem Łukaszem Dołoszyckim oraz trójką małoletnich dzieci.

Sposób składania ofert


Termin składania pisemnych ofert na zakup całego prawa własności nieruchomości (obu udziałów) do kancelarii syndyka oraz wpłacania przez oferentów wadium w kwocie 80.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości Łukasza Dołoszyckiego, pod rygorem odrzucenia oferty, upływa w dniu 25 maja 2021 r. (decyduje data wpływu przesyłki
do kancelarii oraz wpływu wadium na rachunek bankowy masy), natomiast otwarcie ofert, przeprowadzenie konkursu oraz ewentualnej licytacji nastąpi w dniu 26 maja 2021 r. o godzinie 1400 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 2 na III piętrze.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia,
a pozostałym uczestnikom konkursu zostanie niezwłocznie zwrócone w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Syndyk zachowa wpłacone wadium, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, nie dokona wpłaty całej ceny lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie do czterech miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty
bez przeprowadzenia licytacji jak również unieważnienia konkursu lub licytacji bez podania przyczyny.

Kontakt


Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz o szczegółowych warunkach konkursu ofert, w tym wymogach formalnych oferty, sposobie wpłacania wadium czy innych warunkach sprzedaży dostępne są poniżej w plikach
do pobrania.


Można je również uzyskać w godzinach 9:00 - 15:00 osobiście w Kancelarii w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 2
na III piętrze, a także pocztą elektroniczną. Zapytania proszę kierować na adres e-mail: lukasz@zagorski-doradztwo.pl.

Oględziny nieruchomości, możliwe są w dni robocze po ustaleniu terminu pod numerem telefonu +48 508 721 775 lub
z kancelarią syndyka pod numerem telefonu (12) 623 54 21, ewentualnie pocztą elektroniczną kierowaną na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl

Pliki do pobraniaStrona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK