Konkurs ofert - sprzedaż wierzytelności

Opis oferty


Syndyk masy upadłości Anny Burcek osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert w konkursie na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości wierzytelności przysługującej upadłej od dłużnika Marka Gorzeli w kwocie należności głównej 236.295,40 zł wraz z należnościami ubocznymi. Wierzytelność szczegółowo opisana w zestawieniu stanowiącym załącznik do niniejszego konkursu ofert.

Cena wywoławcza wierzytelności wynosi 70.900,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

Sposób składania ofert


Oferty spełniające wszystkie wymagania regulaminu konkursu ofert na zakup wierzytelności składać należy w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie na adres: Krzysztof Kubica – syndyk masy upadłości Anny Burcek, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.05.2021 r. z dopiskiem na kopercie „sygn. akt XII GUp 221/21 – zakup wierzytelności”.

Oferta powinna zawierać w szczególności oznaczenie składającego ofertę, przedmiot oferty oraz zaoferowaną cenę w kwocie brutto i termin jej płatności.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu, odwołania konkursu bez podania przyczyny, unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Kontakt


Szczegółowe informacje o wierzytelności oraz o warunkach konkursu ofert i ewentualnej licytacji, w tym wymogach formalnych oferty, czy innych warunkach sprzedaży dostępne są poniżej w plikach do pobrania.

Można je również uzyskać pod numerem telefonu 663 505 550 oraz adresem e-mail: biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl.


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK