sprzedaż wierzytelności na kwotę 159.326,74 zł

Opis oferty


Syndyk Masy Upadłości Barbary Foniok zamieszkałej w Kałach (sygn. akt V GUp 26/17 of) zaprasza do składania ofert na zakup wierzytelności wobec Grażyny Głowackiej i Anny Marcinkiewicz na kwotę 159.326,74 zł wchodzącej w skład masy upadłości. Niniejsza wierzytelność wynika z nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Opolu z dnia 27 marca 2008 r. o sygn. I Nc 664/08.
Do dnia 9 marca 2020 roku prowadzona była na podstawie tego tytułu wykonawczego egzekucja komornicza i wierzytelność nadal nie jest jeszcze przedawniona.
Z nakazu zapłaty wynika, że na niniejszą wierzytelność składa się należność główna w kwocie 73.000 zł, odsetki ustawowe od dnia 26 stycznia 2008 r. do dnia zapłaty i koszty postępowania. Zgodnie ze wzmianką na tytule wykonawczym sporządzoną przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomieja Jabłońskiego z dnia 9 marca 2020 roku sporządzoną w związku z prowadzoną przez niego egzekucją pod sygn. BJ Km 3240/12 roku oraz zgodnie z jego postanowieniem z dnia 9 marca 2020 roku do wyegzekwowania pozostało 159.326,74 zł, w tym na poczet należności głównej 73.000 zł, na poczet kosztów postępowania wskazanych w tytule wykonawczym 374,94 zł, na poczet odsetek na dzień 9 marca 2020 roku kwota 85.910,00 zł i koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 41,80 zł, podczas trwania postępowania egzekucyjnego wyegzekwowano jedynie 538,06 zł. Ponadto z informacji komornika wynika, iż postępowanie egzekucyjne przeciwko Grażynie Głowackiej zostało umorzone z uwagi na jej zgon, a postępowanie egzekucyjne przeciwko Annie Marcinkiewicz zostało umorzone ze względu na stwierdzenie bezskuteczności egzekucji.
Dodatkowych informacji na temat wierzytelności udziela syndyk Dariusz Symula pocztą elektroniczną pod adresem dareksymula@o2.pl lub pod nr tel. + 48 600 95 27 29.

Sposób składania ofert


Zainteresowani winni przesłać ofertę pocztą na adres syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego „ACTUS” ul. Kopernika 9/1, 48-370 Paczków w terminie do dnia 28 maja 2021 r.

Kontakt


radca prawny i
doradca restrukturyzacyjny
Dariusz Symula
Kancelaria Radcy Prawnego „ACTUS”
ul. Kopernika 9/1, 48-370 Paczków
dareksymula@o2.pl
tel. + 48 600 95 27 29.


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK