Działka 16 433 m2 - Jankowice (Tarnowo Podgórne) pod aktywizajcę gospodarczą

Opis oferty


Syndyk Modeo - Trans Sp. z o.o. sprzeda z wolnej ręki, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 3'693'960 zł netto/4'543'570,80 zł brutto, prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej w Jankowicach, gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański. Powierzchnia nieruchomości 16433 m2. Oznaczenie geodezyjne - działka 266, obręb 0006 Jankowice, Tarnowo Podgórne. Księga wieczysta nr PO1P/00119093/9. Oferty pisemne należy przesyłać na adres: Tomasz Mierzwicki - syndyk Modeo - Trans Sp. z o.o., ul. Winogrady 60, 61-659 Poznań, w terminie do 6-10-2022r. Wymagana wpłata wadium w wysokości 20'000,- zł do dnia 5-10-2022r. Bliższe informacje, w tym regulamin sprzedaży, można uzyskać pod numerem telefonu 692-096-586 lub poprzez e-mail: t.mierzwicki@gmail.com. W przypadku niejasności co do treści ofert przed ich wyborem może dojść do ich doprecyzowania. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty. Otwarcie i wybór ofert nastąpi w terminie do 11-10-2022r. Zawarcie umowy do 2 miesięcy od dnia wyboru. Płatność całej ceny sprzedaży musi nastąpić najpóźniej wraz z podpisaniem umowy sprzedaży.

Sposób składania ofert


pisemnie na adres Tomasz Mierzwicki - syndyk Modeo - Trans Sp. z o.o., ul. Winogrady 60, 61-659 Poznań

Kontakt


Tomasz Mierzwicki - syndyk Modeo - Trans Sp. z o.o., ul. Winogrady 60, 61-659 Poznań
e- mail t.mierzwicki@gmail.com, tel. 692-096-586

Pliki do pobrania