Konkurs ofert na sprzedaż ruchomości (Skoda Roomster, motocykl Suzuki LS 650 SAVAGE i inne). Termin składania ofert do dnia 25 października 2022 r.

Opis oferty


Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlano-Instalacyjnego Instem sp. z o.o. w upadłości w Krakowie w ramach postępowania upadłościowego sygn. akt VIII GUp 1192/21/S zaprasza do składania pisemnych ofert zakupu w sześciu konkursach na sprzedaż ruchomości.

Otwarcie ofert, przeprowadzenie ewentualnych licytacji i rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego
w Krakowie, ul. J. Supniewskiego 11 w dniu 25 października 2022 r., w następujących godzinach:

Konkurs 1 Zbiór ruchomości w postaci szeregu narzędzi wykorzystywanych w przedsiębiorstwie upadłego, cena wywoławcza 30.305,00 zł brutto, godzina 15:00

Konkurs 2 Zbiór ruchomości w postaci m.in. dwóch używanych laptopów oraz wyposażenia biurowego, cena wywoławcza 1.780,00 zł brutto, godzina 15:15

Konkurs 3 Motocykl marki Suzuki model LS 650 Savage, rok produkcji 1997, numer rejestracyjny KR255G, cena wywoławcza 3.150,00 zł brutto, godzina 15:30

Konkurs 4 Samochód osobowy marki Skoda model Roomster, rok produkcji 2007, numer rejestracyjny KR156CX, cena wywoławcza 6.750,00 zł brutto, godzina 15:45

Konkurs 5 Przyczepa lekka marki ŚWIDNIK TRADE model 23401ME, rok produkcji 2009, numer rejestracyjny KR 817NP, cena wywoławcza 472,50 zł brutto, godzina 16:00

Konkurs 6 Bagażnik marki Thule model Atlantis 600, cena wywoławcza 420,00 zł brutto, godzina 16:15

Sposób składania ofert


Pisemne oferty, oddzielnie do każdego z konkursów można składać zarówno osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej w zamkniętych kopertach z opisem „VIII GUp 1192/21/S Konkurs ofert nr (ze wskazaniem numeru konkursu od 1 do 6)” oraz dopiskiem
„NIE OTWIERAĆ !!!” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2022 r. do godziny 14:45 (decyduje data i godzina wpływu oferty)
na adres Łukasz Zagórski - Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, 31-527 Kraków, ul. J. Supniewskiego 11.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia każdego z konkursów bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia licytacji jak również unieważnienia każdego z konkursów lub licytacji bez podania przyczyny.

Kontakt


Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz o szczegółowych warunkach konkursu ofert, w tym wymogach formalnych oferty, sposobie wpłacania wadium czy innych warunkach sprzedaży dostępne są poniżej w plikach do pobrania.

Można je również uzyskać w godzinach 9:00 - 15:00 osobiście w Kancelarii w Krakowie przy ul. J. Supniewskiego 11, a także pocztą elektroniczną. Zapytania proszę kierować na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl.

Ruchomości znajdują się w Krakowie w rejonie ul. Myczkowskiego. Oględziny możliwe są w dni robocze po ustaleniu terminu z kancelarią syndyka pod numerem telefonu (12) 623 54 21 ewentualnie pocztą elektroniczną kierowaną na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl

Pliki do pobrania