Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MEXPOL Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-09-18. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 48023. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MEXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Opolu. KRS 0000016581. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 maja 2001 r., sygn. akt V GRp 8/19. [BMSiG-48552/2020] Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Mexpol Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, KRS 0000016581 (sygn. akt V GRp 8/19), zawiadamia, że wykreślenie wierzytelności ze spisu wierzytelności, a także uzupełnienie spisu wierzytelności nastąpi w trybie art. 262 PrRestr na Zgromadzeniu Wierzycieli, które odbędzie się dnia 18 września 2020 roku, poprzez aktualizację spisu wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 48023
 • Dodano: 2020-09-19 09:02:23
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Jarosław Synowiecki

Sąd Rejonowy w Elblągu 2020-09-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 48021. Synowiecki Jarosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Jarosław Synowiecki” w restrukturyzacji w Markusach. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 8/18. [BMSiG-48197/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, informuje o zakończeniu przyspieszonego postępowania układowego Jarosława Synowieckiego - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Jarosław Synowiecki” w Markusach w restrukturyzacji (PESEL 75021606311), prowadzonego pod sygnaturą akt V GRp 8/18, wobec uprawomocnienia się w dniu 6 sierpnia 2020 r. postanowienia z dnia 8 lipca 2020 r. o zatwierdzeniu układu przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 2 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, informuje nadto, że z dniem 6 sierpnia 2020 r. funkcję nadzorcy wykonania układu Jarosława Synowieckiego - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Jarosław Synowiecki” w Markusach w restrukturyzacji (PESEL 75021606311) objęło Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Cezarego Ciąćka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 34. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 48021
 • Dodano: 2020-09-19 09:01:31
 • Administrator

Usługi Rolnicze Jarosław Dutkowski

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-09-18. Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu
Poz. 48019. Dutkowski Jarosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolnicze Jarosław Dutkowski w Srebrowie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 1/20, VIII GRp 18/20. [BMSiG-48346/2020] Niniejszym nadzorca sądowy wyznaczony w przyspieszonym postępowaniu układowym Jarosława Dutkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolnicze Jarosław Dutkowski, sygn. akt VIII GRp 18/20 (poprzednio VIII GRp 6/20), informuje, że postanowieniem z dnia 11 września 2020 r. zatwierdzony został spis wierzytelności z dnia 5 marca 2020 r., zaktualizowany spis wierzytelności z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz ponownie zaktualizowany spis wierzytelności z dnia 10 sierpnia 2020 r. Ponadto nadzorca sądowy informuje, że postanowieniem z dnia 11 września 2020 r., stwierdzono przyjęcie układu o następującej treści: Grupa I: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone i ich suma nie jest wyższa niż 10 000 zł 1. Wprowadzenie 3 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata 100% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez Sąd spisie wierzytelności z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji w 6 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. 3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu otwarcia postępowania. Grupa II: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone i ich suma jest wyższa niż 10 000 zł 1. Wprowadzenie 3 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata 70% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez Sąd spisie wierzytelności z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji w 96 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. 3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu otwarcia postępowania. Grupa III: wierzyciele, których wierzytelności są zabezpieczone 1. Wprowadzenie 3 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata 100% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez Sąd spisie wierzytelności z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji w 96 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. 3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu otwarcia postępowania. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 48019
 • Dodano: 2020-09-19 08:59:13
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Damecki Marcin

Sąd Rejonowy w Radomiu 2020-09-18. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności
Poz. 48018. Damecki Marcin prowadzący działalność rolniczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Marcin Damecki w Chruściechowie. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 8/19. [BMSiG-48511/2020] Zarządzeniem z dnia 7 września 2020 roku Sędzia komisarz postępowania układowego Marcina Dameckiego, sygn. akt V GRp 8/19, ogłasza, że w dniu 9 marca 2020 roku złożony został spis wierzytelności, który można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu spisu wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy zainteresowany może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 48018
 • Dodano: 2020-09-19 08:58:10
 • Administrator

KLUB WAKACYJNY Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2020-09-18. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 48017. „KLUB WAKACYJNY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000084398. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 stycznia 2002 r., sygn. akt VII GRs 1/19. [BMSiG-48356/2020] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego „Klub Wakacyjny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji w Warszawie, sygn. akt VII GRs 1/19, zawiadamia, że zwołał na dzień 5 listopada 2020 r., na godz. 1000, Zgromadzenie Wierzycieli, w celu głosowania nad propozycjami układowymi. Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się w sali nr 17, w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ul. Andersa 34. Z uwagi na obostrzenia sanitarne dopuszcza się jedynie oddanie głosu na piśmie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 48017
 • Dodano: 2020-09-19 08:57:31
 • Administrator

MAREX Wieszczycki i Spółka Sp. J.

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2020-09-18. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 48016. MAREX WIESZCZYCKI I SPÓŁKA-SPÓŁKA JAWNA w Łodzi. KRS 0000143462. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 grudnia 2002 r., sygn. akt XIV GR 17/20. [BMSiG-48408/2020] Sygn. akt XIV GR 17/20 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2020 roku, otworzył przyśpieszone postępowanie układowe wobec Marex Wieszczycki i Spółka-Spółki Jawnej z siedzibą w Łodzi (KRS 0000143462), uznając, że postępowanie ma charakter główny. Nadzorcą sądowym wyznaczony został Michał Raj, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 446. Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na powyższe postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107 /109, z podaniem sygnatury akt XIV GR 17/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 48016
 • Dodano: 2020-09-19 08:55:06
 • Administrator

MAREX Wieszczycki i Spółka Sp. J.

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2020-09-02. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 48016. MAREX WIESZCZYCKI I SPÓŁKA-SPÓŁKA JAWNA w Łodzi. KRS 0000143462. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 grudnia 2002 r., sygn. akt XIV GR 17/20. [BMSiG-48408/2020] Sygn. akt XIV GR 17/20 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2020 roku, otworzył przyśpieszone postępowanie układowe wobec Marex Wieszczycki i Spółka-Spółki Jawnej z siedzibą w Łodzi (KRS 0000143462), uznając, że postępowanie ma charakter główny. Nadzorcą sądowym wyznaczony został Michał Raj, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 446. Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na powyższe postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107 /109, z podaniem sygnatury akt XIV GR 17/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 48016
 • Dodano: 2020-09-19 08:54:49
 • Administrator

Marta Zielińska BUDOMAR w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-18. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 47886. Zielińska Marta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Marta Zielińska BUDOMAR w Krzykawie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 618/19. [BMSiG-48246/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Zielińska Marta - Marta Zielińska BUDOMAR w Krzykawie, PESEL 75071616746, sygn. akt VIII GUp 618/19, ogłasza, że biegły sądowy, w dniu 10.02.2020 r., mg inż. Łukasz Bełtowski sporządził opis i oszacowanie wchodzącej w skład masy upadłości Marty Zielińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Marta Zielińska Budomar w Krzykawie: - nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krzykawa, gmina Bolesław, powiat olkulski, woj. małopolskie, objętej Księgą Wieczystą numer KR1O/00023672/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, oraz sporządził w dniu 8.06.2020 r. i przekazał Sędziemu komisarzowi wchodzące w skład opisanej wyżej masy upadłości - udziału w 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym, położonej przy ul. Starowiejskiej 99, w miejscowości Krzykawka, gminie Bolesław, powiat olkuski, woj. małopolskie, objętej Księgą Wieczystą numer KR1O/00003443/2, prowadzoną przez Sąd wieczystoksięgowy powyżej wskazany, z którymi to operatami każdy zainteresowany może zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6, pawilon „B”, i w terminie 1 tygodnia od daty obwieszczenia o ich przekazaniu Sędziemu komisarzowi, wnieść do Sędziego komisarza zarzuty co do danego opisu i oszacowania. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47886
 • Dodano: 2020-09-19 08:50:41
 • Administrator

Zapart Marian w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2020-09-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47885. Zapart Marian. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 47/19. [BMSiG-48352/2020] Niniejszym zawiadamia się, że w dniu 20 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Kielcach w sprawie o sygn. akt V GUp 47/19, postanowił: 1. umorzyć wszystkie niewykonane w toku postępowania upadłościowego zobowiązania pieniężne upadłego Mariana Zaparta powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 11 lutego 2019 r. (z wyłączeniem niepodlegających umorzeniu zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) - bez ustalenia planu spłaty wierzycieli; 2. obciążyć Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kielcach, tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47885
 • Dodano: 2020-09-19 08:49:10
 • Administrator

Witek Piotr w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-18. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 47884. Witek Piotr. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 185/18. [BMSiG-48231/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Piotra Witka, PESEL 71042203450, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 185/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie nieruchomości upadłego, pouczając o możliwości wniesienia zarzutów na ww. opis i oszacowanie do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47884
 • Dodano: 2020-09-19 08:47:48
 • Administrator

Tatar Bożena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2020-09-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47883. Tatar Bożena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 118/18. [BMSiG-48375/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2020 roku w Kielcach, na posiedzeniu jawnym w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Bożeny Tatar, nr PESEL 63011010428, z udziałem wierzycieli: EURO BANK SA, Profi Credit Polska SA, Grzegorza Czebotara, Adama Zawiszy i Anny Gorzawskiej prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą „NOBILES 2” s.c., Santander Consumer Bank SA, KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Provident Polska SA, Bank Polska Kasa Opieki SA, Bank Spółdzielczy we Włoszczowie, Ultimo Portfolio Investment (Luxemburg) SA, Alior Bank SA, postanawia: 1. ustalić następujący plan spłat wierzycieli nieprowadzącej działalności gospodarczej upadłej Bożeny Tatar, nr PESEL 63011010428; Bożena Tatar, nr PESEL 63011010428, będzie spłacać niżej wymienionych wierzycieli w niżej podany sposób, uiszczając: a) na rzecz wierzyciela EURO BANK SA, którego wierzytelność stanowi 0,001% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłej: jedną ratę w kwocie 20 (dwadzieścia) groszy, b) na rzecz wierzyciela KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego wierzytelność stanowi 0,33% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłej: jedną ratę w kwocie 44 (czterdzieści cztery) złote, c) na rzecz wierzyciela Profi Credit Polska SA, którego wierzytelność stanowi 16,24% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłej: pierwszą ratę w kwocie 676 (sześćset siedemdziesiąt sześć) złotych oraz 17 miesięcznych rat w kwocie po 81 (osiemdziesiąt jeden) złotych każda, d) na rzecz wierzycieli Grzegorza Czebotara, Adama Zawiszy i Anny Gorzawskiej prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą „NOBILES 2” s.c., których solidarna wierzytelność stanowi 2,1% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłej: pierwszą ratę w kwocie 87 (osiemdziesiąt siedem) złotych oraz 17 miesięcznych rat w kwocie po 10 (dziesięć) złotych każda, e) na rzecz wierzyciela Santander Consumer Bank SA, którego wierzytelność stanowi 1,71% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłej: pierwszą ratę w kwocie 71 (siedemdziesiąt jeden) złotych oraz 17 miesięcznych rat w kwocie po 9 (dziesięć) złotych każda , f) na rzecz wierzyciela Provident Polska SA, którego wierzytelność stanowi 6,47% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłej: pierwszą ratę w kwocie 269 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć) złotych oraz 17 miesięcznych rat w kwocie po 32 (trzydzieści dwa) złote każda, g) na rzecz wierzyciela Bank Polska Kasa Opieki SA, którego wierzytelność stanowi 37,50% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłej: pierwszą ratę w kwocie 1.562 (tysiąc pięćset sześćdziesiąt dwa) złotych oraz 17 miesięcznych rat w kwocie po 187 (sto osiemdziesiąt siedem) złotych każda, h) na rzecz wierzyciela Bank Spółdzielczy we Włoszczowie, którego wierzytelność stanowi 1,26% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłej: pierwszą ratę w kwocie 52 (pięćdziesiąt dwa) złote oraz 17 miesięcznych rat w kwocie po 6 (sześć) złotych każda, i) na rzecz wierzyciela Ultimo Portfolio Investment (Luxemburg) SA, którego wierzytelność stanowi 7,09% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłej: pierwszą ratę w kwocie 295 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć) złotych oraz 17 miesięcznych rat w kwocie po 35 (trzydzieści pięć) złotych każda, j) na rzecz wierzyciela Alior Bank SA, którego wierzytelność stanowi 27,30% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłej: pierwszą ratę w kwocie 1.137 (tysiąc sto trzydzieści siedem) złotych oraz 17 miesięcznych rat w kwocie po 136 (sto trzydzieści sześć) złotych każda, przy czym wyżej określone raty planu spłaty płatne będą w terminie do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie zaś raty określone w punkcie 1a) i 1 b), będą płatne w pierwszym miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu kalendarzowym, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie; 2. orzec, że po wykonaniu przez Bożenę Tatar planu spłat określonego w pkt 1 postanowienia uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w niespłaconej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Bożeny Tatar, tj. przed dniem 28 maja 2018 r., zostaną umorzone w 100% z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 491²¹ ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47883
 • Dodano: 2020-09-19 08:47:00
 • Administrator

Szklarz Zofia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2020-09-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47882. Szklarz Zofia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 297/19. [BMSiG-48358/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamiania, że postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2020 r. o sygn. akt V GUp 297/19, w postępowaniu upadłościowym, nieprowadzącej działalności gospodarczej Zofii Szklarz, nr PESEL 53102018381, postanawia: 1. bez ustalenia planu spłaty wierzycieli umorzyć powstałe przed dniem 23 sierpnia 2019 r. zobowiązania upadłej Zofii Szklarz, nr PESEL 53102018381, z wyjątkiem zobowiązań, o których, mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 2. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w kwocie 3.532,18 (trzy tysiące pięćset trzydzieści dwa i 18/100) złotych obciążonych Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47882
 • Dodano: 2020-09-19 08:46:10
 • Administrator

Kuchowicz Radosław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 47881. Kuchowicz Radosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 536/19. [BMSiG-48304/2020] Syndyk masy upadłości Radosława Kuchowicza, PESEL 60042111755, ogłasza przetarg na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości Upadłego udziału 3/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Swędów przy ul. Strykowska nr 6A, gmina Stryków, powiat zgierski, województwo łódzkie, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym nr 435/2, o powierzchni 1455 m2 (0,1455 ha), zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr KW LD1G/00050492/8. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 283 000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100), netto powiększona o obowiązujący w momencie przeniesienia tytułu własności podatek VAT, jeżeli będzie on należny. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 5 października 2020 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta zakupu powinna zawierać dowód wpłaty wadium w wysokości 28 300,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta złotych 00/100) na rachunek masy upadłości Radosław Kuchowicz, nr: 38 1090 1014 0000 0001 3753 3318, prowadzony w Santander Bank Polska S.A. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, dnia 8 października 2020 r., o godz. 1430, w sali A14. Oszacowanie wartości nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu pozostają do wglądu w Kancelarii Syndyka przy w Warszawie przy ul. Grochowska 152 lok. 1, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania z syndykiem (tel. 22 769 46 95) oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w aktach postępowania upadłościowego Radosława Kuchowicza, prowadzonego pod o sygn. akt XIX GUp 536/19. Syndyk Danuta Brzezińska-Armando MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47881
 • Dodano: 2020-09-19 08:44:14
 • Administrator

Piotrowska Barbara w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2020-09-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47880. Piotrowska Barbara. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 163/19. [BMSiG-48362/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 163/19, w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Barbary Piotrowskiej, PESEL nr 71120407505, postanowił: 1. bez ustalenia planu spłaty wierzycieli umorzyć powstałe przed dniem 6 maja 2019 r. zobowiązania upadłej Barbary Piotrowskiej, PESEL nr 71120407505, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 2. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w kwocie 5.017,70 (pięć tysięcy siedemnaście i 70/100) złotych obciążyć Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47880
 • Dodano: 2020-09-19 08:43:35
 • Administrator

Picher Mieczysław i Picher Zofia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2020-09-18. Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza
Poz. 47879. Picher Mieczysław i Picher Zofia. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 55/18, V GU 85/18. [BMSiG-48209/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ogłasza, że postanowieniem wydanym w dniu 19 sierpnia 2020 roku w sprawie o sygn. akt V GUp 55/18, w postępowaniu upadłościowym Zofii Picher i Mieczysława Pichera, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, z urzędu postanowił zmienić pkt 6 postanowienia z dnia 2 października 2018 r. wydanego w sprawie V GU 85/18, o ogłoszeniu upadłości Zofii Picher i Mieczysława Pichera, w ten sposób, że w punkcie tym wyznacza sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Skowron. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47879
 • Dodano: 2020-09-19 08:42:39
 • Administrator

Łaska Iwona w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2020-09-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47877. Łaska Iwona. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 423/18. [BMSiG-48299/2020] S ąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, obwieszcza, że w dniu 23 lipca 2020 roku, w sprawie o sygn. akt V GUp 423/18, w postępowaniu upadłościowym Iwony Łaski, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił umorzyć wszystkie zobowiązania upadłej - Iwony Łaski, zam.: 38-200 Jasło, numer PESEL 87092912549, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości bez ustalania planu spłaty wierzycieli - w całości. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47877
 • Dodano: 2020-09-19 08:41:56
 • Administrator

Glita Bożena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2020-09-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47876. Glita Bożena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 330/19. [BMSiG-48370/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej, Bożeny Glity, PESEL 56060211247, z udziałem wierzycieli: Santander Consumer Bank SA, Mash Poland Sp. z o.o., Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (uprzednio Bonus Wierzytelności DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), Profi Credit Polska SA, Grzegorza Czebotara, Adama Zawiszy i Anny Gorzawskiej wspólników spółki cywilnej „Nobiles 2” s.c., Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, postanowił: 1. ustalić następujący plan spłat wierzycieli nieprowadzącej działalności gospodarczej upadłego Bożeny Glity, nr PESEL 56060211247: Bożena Glita, nr PESEL 56060211247, będzie spłacać niżej wymienionych wierzycieli, w niżej podany sposób, uiszczając: a) na rzecz wierzyciela Santander Consumer Bank SA, którego wierzytelność stanowi 15% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłej: 30 miesięcznych rat po 120 (sto dwadzieścia) złotych każda, b) na rzecz wierzyciela Mash Poland Sp. z o.o., którego wierzytelność stanowi 5% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłej: 30 miesięcznych rat po 40 (czterdzieści) złotych każda, c) na rzecz wierzyciela Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (uprzednio Bonus Wierzytelności DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), którego wierzytelność stanowi 64,3% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłej: 30 miesięcznych rat po 514 (pięćset czternaście) złotych każda, d) na rzecz wierzyciela Profi Credit Polska SA, którego wierzytelność stanowi 8,9% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłej: 30 miesięcznych rat po 71 (siedemdziesiąt jeden) złotych każda, e) na rzecz wierzycieli: Grzegorza Czebotara, Adama Zawiszy i Anny Gorzawskiej wspólników spółki cywilnej „Nobiles 2” s.c., których wierzytelność stanowi 2,1% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłej: 30 miesięcznych rat po 17 (siedemnaście) złotych każda, f) na rzecz wierzyciela Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, którego wierzytelność stanowi 4,8% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłej: 30 miesięcznych rat po 38 (trzydzieści osiem) złotych każda, przy czym raty planu spłaty płatne będą przez trzydzieści kolejnych miesięcy w terminie do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie; 2. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w kwocie 4.731,80 (cztery tysiące siedemset trzydzieści jeden i 80/100) złotych obciążyć upadłą, przy czym ich spłatę rozłożyć na 6 rat miesięcznych, w tym 5 rat po 800 (osiemset) złotych płatne począwszy od trzydziestego pierwszego miesiąca, licząc od miesiąca kalendarzowego następującego miesiącu kalendarzowym, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie i jedna rata w kwocie 731,80 (siedemset trzydzieści jeden i 80/100) złotych płatna w trzydziestym szóstym miesiącu licząc od miesiąca kalendarzowego następującego miesiącu kalendarzowym, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie; 3. orzec, że po wykonaniu przez Bożenę Glitę planu spłat określonego w pkt 1 postanowienia uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w niespłaconej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Bożeny Glity, tj. przed dniem 16 października 2019 r., zostaną umorzone w 100% z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.498) w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47876
 • Dodano: 2020-09-19 08:41:13
 • Administrator

Capai Jolanta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2020-09-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47875. Capaja Jolanta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 165/19. [BMSiG-48381/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że postanowieniem z dnia 7 września 2020 r. (sygn. akt V GUp 165/19) umorzył wszystkie zobowiązania upadłej - Jolanty Capai, nr PESEL 69111100984, powstałe przed ogłoszeniem upadłości, tj. przed dniem 7 maja 2019 r., z wyjątkiem niepodlegających umorzeniu zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) - bez ustalenia planu spłaty Wierzycieli. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47875
 • Dodano: 2020-09-19 08:40:19
 • Administrator

Nowacki Dariusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2020-09-18. Inne
Poz. 47873. Nowacki Dariusz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 125/18 „of”. [BMSiG-48436/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Dariusza Nowackiego, postanowieniem z dnia 2 września 2020 r. w sprawie VII GUp 125/18 „of”, na podstawie art. 315 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802 z późn. zm.) wyłączył z masy upadłości Dariusza Nowacki prawo własności udziału do 1/4 części niewydzielonej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Osieku Drawskim 40/3, gm. Wierzchowo, lokal mieszkalny nr 3, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta KO1D/00018083/1, oraz przysługujący do lokalu udział 568/1000 w działce nr 98/30, o powierzchni 1409 m2 , dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KO1D/00014054/1. Na postanowienie przysługuje zażalenie, które można wnieść w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47873
 • Dodano: 2020-09-19 08:39:08
 • Administrator

Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych BUDROPOL Sp. J. A. Będkowski, R. Liczberski i inni w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-09-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 47871. KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAWY MASZYN BUDOWLANYCH „BUDROPOL” SPÓŁKA JAWNA A.BĘDKOWSKI, R.LICZBERSKI I INNI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Czeladzi. KRS 0000070891. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 stycznia 2002 r., sygn. akt X GUp 139/19/6. [BMSiG-48415/2020] Syndyk masy upadłości spółki Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych „Budropol” Spółka Jawna A. Będkowski R. Liczberski i inni w upadłości z siedzibą w Czeladzi („Upadły”) ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż: przedsiębiorstwa Upadłego, w skład którego wchodzą nieruchomości gruntowe, prawo własności ruchomych składników majątku rzeczowego (meble, wyposażenie biurowe; maszyny, urządzenia i narzędzia; elementy zagospodarowania gruntu i ruchomości składowane na placu; pojazdy takie jak: ładowarki kołowe, spycharki gąsienicowe, żurawie kołowe, żurawie wieżowe samochody ciężarowe; zapasy magazynowe), szczegółowo opisane w: - „Operacie szacunkowym określającym wartość rynkową prawa własności do nieruchomości gruntowych zabudowanych” z dnia 17 grudnia 2019 r.; - „Opinii określającej wartość rynkową składników majątku rzeczowego należącego do spółki Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych „Budropol” Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni w upadłości” z dnia 17 grudnia 2019 r.; - „Opinii określającej wartość rynkową składników majątku rzeczowego należącego do spółki Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych „Budropol” Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni w upadłości” z dnia 17 stycznia 2020 r.; - „Raporcie z wyceny dotyczącym godziwej wartości rynkowej spółki Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych „Budropol” Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni w upadłości” z dnia 20 marca 2020 r., za cenę nie niższą niż 100% wartości oszacowania, tj. 4.328.000,00 zł netto. Wszelkich informacji w ww. przedmiocie uzyskać można pod numerem telefonu: 032 506 58 74 lub 75 albo pod adresem: kancelaria@zymek.pl. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47871
 • Dodano: 2020-09-19 08:38:23
 • Administrator

Jabłoński Daniel w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-18. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 47870. Jabłoński Daniel. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1302/19. [BMSiG-48290/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Daniela Jabłońskiego (PESEL 78051800719), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy, XVIII Wydziałem Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GUp 1302/19, ogłasza, że syndyk ukończył i złożył do akt postępowania w dniu 12 sierpnia 2020 roku opis i oszacowanie wchodzących w skład masy upadłości udziału wynoszącego 1/2 w własności nieruchomości o powierzchni 302,00 m2, położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 2b, na której usytuowany jest budynek mieszkalny o powierzchni 150 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA1G/00037115/5, udziału wynoszącego 214/3090 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej o powierzchni 1036 m2 (nieruchomość stanowi drogę dojazdową), dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA1G/00057671/6 oraz udziału wynoszącego 214/1545 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej o powierzchni 373 m2 (nieruchomość stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane), dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA1 G/0007713 7/7. Każdy zainteresowany może opis i oszacowanie oglądać w czytelni (parter) Sądu i w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty na opis i oszacowanie do Sędziego komisarza, które wnosi się na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47870
 • Dodano: 2020-09-19 08:29:35
 • Administrator

HAKAMORE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-18. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 47868. HAKAMORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000643506. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 października 2016 r., sygn. akt XVIII GUp 168/20. [BMSiG-48267/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Hakamore Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 168/20, ogłasza, że rzeczoznawca majątkowy ukończył opis i oszacowanie w formie operatu szacunkowego z dnia 31 sierpnia 2020 roku nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych będących przedmiotem prawa użytkowania wieczystego i prawa własności położonych w Łodzi przy ul. Henryka Wieniawskiego 3A, 3B, ul. Różanej 6, 8 i 28, ul. Walerego Wróblewskiego 26, ul. Piasta. Działki ewidencyjne nr: 18/70, 22/14, 18/50, 213, 62/6, 62/18, 74/194, 74/196, 74/195, 18/77, 18/81, 74/234, 74/236, położone są w obrębie ewidencyjnym nr 0001, G-1 (Łódź). Działki opisane w Księgach Wieczystych numerami LD1M/00147666/2, LD1M/00156876/3, LD1M/00090286/9, LD1M/00093788/9, LD1M/00180332/5, LD1M/00007096/2, LD1M/00104088/3, prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych. Opis i oszacowanie można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, i w terminie tygodniowym od ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości należącej do Upadłego, zgodnie z art. 319 ust. 5 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47868
 • Dodano: 2020-09-19 08:28:15
 • Administrator

HW PIETRZAK HOLDING S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-09-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47865. HW PIETRZAK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gostyninie. KRS 0000521752. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 września 2014 r., sygn. akt X GUp 46/16/2. [BMSiG-48391/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, iż postanowieniem z dnia 4 września 2020 r., sygn. akt X GUp 46/16/2, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego HW PIETRZAK HOLDING Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Gostyninie (KRS nr 0000521752). Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47865
 • Dodano: 2020-09-19 08:27:06
 • Administrator

Enterprise of Building and Engineering Work "Engineering" S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2020-09-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47864. ENTERPRISE OF BUILDING AND ENGINEERING WORK „ENGINEERING” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000020836. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 czerwca 2001 r., sygn. akt V GUp 1/14. [BMSiG-48500/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Enterprise of Building and Engineering Work „Engineering” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie (sygn. akt V GUp 1/14), podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 10 września 2020 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego. Od postanowienia przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Olsztynie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Olsztynie, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47864
 • Dodano: 2020-09-19 08:26:22
 • Administrator

"PARKOWE WZGÓRZE" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2020-09-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47863. „PARKOWE WZGÓRZE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Łodzi. KRS 0000267641. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 listopada 2006 r., sygn. akt VI GUp 30/14. [BMSiG-48192/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, Postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2020 r., w sprawie o sygn. akt VI GUp 30/14, stwierdził na podstawie art. 368 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego ukończenie postępowania upadłościowego spółki Parkowe Wzgórze Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi. Na postanowienie o stwierdzeniu zakończenia postępowania upadłościowego przysługuje zażalenie, które można wnieść w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Wniosek o uzasadnienie można złożyć w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z podaniem sygnatury akt sprawy. Opłata od wniosku wynosi 100 zł. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47863
 • Dodano: 2020-09-19 08:25:35
 • Administrator

Stochmal Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-18. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47862. Stochmal Aleksandra. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 138/15. [BMSiG-48227/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.05.2020 r., sygn. akt VIII GUp 138/15, Sąd postanowił umorzyć postępowanie upadłościowe Aleksandry Stochmal (PESEL 42032003783), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47862
 • Dodano: 2020-09-19 08:24:42
 • Administrator

Kurczab Józef w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Legnicy 2020-09-18. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47861. Kurczab Józef. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/18. [BMSiG-48249/2020] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, iż postanowieniem z dnia 10.09.2020 r., sygn. akt V GUp 2/18, zostało umorzone, na podstawie art. 49110 ust. 2 Prawa upadłościowego, postępowanie upadłościowe osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Józefa Kurczab (nr PESEL 66020806819), zamieszkałego w Legnicy. Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu, który wydał orzeczenie w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47861
 • Dodano: 2020-09-19 08:23:53
 • Administrator

Gielec Wiesława w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2020-09-18. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47860. Gielec Wiesława. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 14/19. [BMSiG-48349/2020] Sygn. akt V GUp 14/19 Niniejszym zawiadamia się, że postanowieniem z dnia 23.07.2020 r. Sąd Rejonowy w Kielcach umorzył postępowanie upadłościowe Wiesławy Gielec, nr PESEL 57010135143. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47860
 • Dodano: 2020-09-19 08:23:14
 • Administrator

VIDI PHARMA Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47803. VIDI PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000439622. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 listopada 2012 r., sygn. akt XVIII GU 590/20, XVIII GUp 212/20. [BMSiG-48245/2020] Postanowieniem z dnia 3 września 2020 r., wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XVIII GU 590/20, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Vidi Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000439622. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd określił, że funkcje sędziego komisarza i jego zastępcy pełnić będą sędziowie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Piotra Głodka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 102). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” na adres: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 212/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XVIII GUp 212/20, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” złożyć w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47803
 • Dodano: 2020-09-19 08:21:09
 • Administrator

VIDI PHARMA Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47803. VIDI PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000439622. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 listopada 2012 r., sygn. akt XVIII GU 590/20, XVIII GUp 212/20. [BMSiG-48245/2020] Postanowieniem z dnia 3 września 2020 r., wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XVIII GU 590/20, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Vidi Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000439622. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd określił, że funkcje sędziego komisarza i jego zastępcy pełnić będą sędziowie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Piotra Głodka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 102). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” na adres: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 212/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XVIII GUp 212/20, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” złożyć w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47803
 • Dodano: 2020-09-19 08:20:58
 • Administrator

T&A FREIGHT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-09-18. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47859. T&A FREIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Czernicy. KRS 0000495074. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 stycznia 2014 r., sygn. akt VIII GUp 246/19. [BMSiG-48263/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 246/19, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości postanowieniem z 3 września 2020 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego T&A Freight Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Czernicy (KRS 495074). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47859
 • Dodano: 2020-09-18 17:37:50
 • Administrator

Pluta Teresa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2020-09-18. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47858. Pluta Teresa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 347/19. [BMSiG-48328/2020] OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI PRZEGLĄDANIA PLANU PODZIAŁU Sędzia komisarz zawiadamia, iż został sporządzony i złożony w dniu 3 września 2020 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Teresy Pluty, nr PESEL 59010913206, sygn. akt V GUp 347/19, obejmujący kat. II i III wierzytelności. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kielcach (parter), a w ciągu dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia zainteresowanym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47858
 • Dodano: 2020-09-18 17:37:37
 • Administrator

Piekacz Henryk w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2020-09-18. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47857. Piekacz Henryk. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 11/19/Ap-2. [BMSiG-48241/2020] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Henryka Piekacza, PESEL 61011916652, sygn. akt V GUp 11/19/Ap-2. Można go przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni, pokój 123 - po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 44 649 42 00), a w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47857
 • Dodano: 2020-09-18 17:37:24
 • Administrator

Penc Cecylia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-09-18. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47856. Penc Cecylia. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 158/17. [BMSiG-48341/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Cecylii Penc, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 158/17, informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w Czytelni Akt Spraw Cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64A (po uprzednim zamówieniu akt), i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47856
 • Dodano: 2020-09-18 17:37:11
 • Administrator

Jurczyk Urszula w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-09-18. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47855. Jurczyk Urszula. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 74/19 of. [BMSiG-48137/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Urszuli Jurczyk jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 74/19 of, zamieszkałej: Gronowice 58, 46-280 Lasowice Małe, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału w niniejszym postępowaniu, który można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47855
 • Dodano: 2020-09-18 17:36:59
 • Administrator

Jaranowski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-09-18. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47854. Jaranowski Stanisław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 235/18. [BMSiG-48336/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Stanisława Jaranowskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 235/18, informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości dla kategorii II i III. Plan ten można przeglądać w Czytelni Akt Spraw Cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64A (po uprzednim zamówieniu akt), i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47854
 • Dodano: 2020-09-18 17:36:48
 • Administrator

INNOVATOR Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-09-18. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47853. INNOVATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Białymstoku. KRS 0000405465. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 grudnia 2011 r., sygn. akt VIII GUp 155/18. [BMSiG-48406/2020] Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska ogłasza, że w dniu 18 sierpnia 2020 roku przekazała Sędziemu Komisarzowi pierwszy częściowy plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygnaturze akt VIII GUp 155/18, dotyczącym dłużnika INNOVATOR spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo- -akcyjnej z siedzibą w Białymstoku, nr KRS 0000405465, adres: 15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 29. Pierwszy częściowy plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ostatecznego planu podziału Sędziemu Komisarzowi, można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47853
 • Dodano: 2020-09-18 17:36:36
 • Administrator

Dobroszek Jakub w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-09-18. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47852. Dobroszek Jakub. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 8/20. [BMSiG-48219/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Jakuba Dobroszka (PESEL 91100707717), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 8/20), został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości obejmujący wierzytelności w kategorii II, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Bogusławskiego 24 w Bielsku-Białej. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47852
 • Dodano: 2020-09-18 17:36:23
 • Administrator

Chełkowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-09-18. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47851. Chełkowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 123/19. [BMSiG-48323/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Chełkowskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sprawie XV GUp 123/19, informuje, że został sporządzony i przedłożony w dniu 7 lipca 2020 r. ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w czytelni akt cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64A po uprzednim ich zamówieniu i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47851
 • Dodano: 2020-09-18 17:36:11
 • Administrator

Chaber Janusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2020-09-18. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47850. Chaber Janusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 186/16. [BMSiG-48325/2020] Sygn. akt XIV GUp 186/16 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 12.08.2020 r. został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Janusza Chabra, numer PESEL 62080813572, obejmujący II kategorię wierzytelności. Plan ten upadły i wierzyciele mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. Sygn. akt XIV GUp 186/16. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47850
 • Dodano: 2020-09-18 17:35:59
 • Administrator

Budzyńska-Grzyb Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2020-09-18. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47849. Budzyńska-Grzyb Agnieszka. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 128/18. [BMSiG-48360/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 28 sierpnia 2020 r. ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Agnieszki Budzyńskiej-Grzyb, sygn. akt XII GUp 128/18, Sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, i poucza o prawie złożenia zarzutów co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47849
 • Dodano: 2020-09-18 17:35:48
 • Administrator

Szymlak Piotr w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-09-18. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47848. Szymlak Piotr. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 33/18 of. [BMSiG-48509/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Piotra Szymlaka, numer PESEL 80042200435, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 33/18 of, został sporządzony przez syndyka i przedłożony do Sądu ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5. W terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, każdy wierzyciel umieszczony na planie podziału może złożyć do Sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47848
 • Dodano: 2020-09-18 17:35:36
 • Administrator

METALCO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-09-18. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47847. METALCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Katowicach. KRS 0000116940. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 czerwca 2002 r., sygn. akt X GUp 187/17/9. [BMSiG-48404/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym METALCO Spółki z o.o. w Katowicach w upadłości, sygn. akt X GUp 187/17/9, zostały sporządzone oddzielne plany podziału funduszy masy upadłości. Plany podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, pokój 101, i w ciągu dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47847
 • Dodano: 2020-09-18 17:35:22
 • Administrator

Marczak Bogdan w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Radomiu 2020-09-18. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47846. Marczak Bogdan. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 16/16 of. [BMSiG-48409/2020] Zarządzeniem z dnia 14 września 2020 roku Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Bogdana Marczaka, PESEL nr 51100208151, ogłasza, że został sporządzony ostateczny planu podziału funduszów masy upadłości złożony do sądu przez syndyka w dniu 28 sierpnia 2020 roku. Plan ten można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47846
 • Dodano: 2020-09-18 17:35:09
 • Administrator

Jarmoszko Ewa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2020-09-18. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47845. Jarmoszko Ewa. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, XII GUp 43/15. [BMSiG-48460/2020] W związku ze sporządzeniem i wyłożeniem w sekretariacie Sądu w dniu 1 września 2020 roku uzupełniającego ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości Ewy Jarmoszko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XII GUp 43/15, Sędzia komisarz ogłasza, iż uzupełniający ostateczny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, i poucza o prawie złożenia zarzutów co do planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47845
 • Dodano: 2020-09-18 17:34:56
 • Administrator

Zawiła Agata, Zawiła Bogdan w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-18. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47844. Zawiła Agata i Zawiła Bogdan. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 132/18. [BMSiG-48221/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Agaty Zawiły, Bogdana Zawiły, PESEL 68120708873, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 132/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47844
 • Dodano: 2020-09-18 17:34:40
 • Administrator

Warchoł Paulina w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2020-09-18. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47843. Warchoł Paulina. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 3/20. [BMSiG-48274/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Pauliny Warchoł (PESEL 96021010267), zamieszkałej w Jeleniej Górze przy ul. Osiedle Robotnicze 49/1, informuje, że w dniu 10 września 2020 r. syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu, sygn. akt V GUp 3/20. Uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego V Wydział Gospodarczy w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18 (pokój 205). W terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłej. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47843
 • Dodano: 2020-09-18 17:34:24
 • Administrator

Surus Paweł w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Radomiu 2020-09-18. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47842. Surus Paweł. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 135/19of. [BMSiG-48387/2020] Zarządzeniem z dnia 11 września 2020 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Pawła Surusa (numer PESEL 75052501595), ogłasza o sporządzeniu listy wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47842
 • Dodano: 2020-09-18 17:34:11
 • Administrator

Stasiak Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-18. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47841. Stasiak Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 472/19. [BMSiG-48238/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Elżbiety Stasiak, PESEL 60061607909, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 472/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47841
 • Dodano: 2020-09-18 17:33:59
 • Administrator

Słomczyński Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Radomiu 2020-09-18. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47840. Słomczyński Krzysztof. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 34/20of. [BMSiG-48369/2020] Zarządzeniem z dnia 14 września 2020 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Krzysztofa Słomczyńskiego (numer PESEL 57010808917), ogłasza o sporządzeniu listy wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 47840
 • Dodano: 2020-09-18 17:33:46
 • Administrator
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK