Sadokierski Łukasz Paweł w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-03-05. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 15624. Sadokierski Łukasz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 16/19. [BMSiG-14456/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Łukasza Sadokierskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 16/19), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszu masy upadłości. Ostateczny plan podziału można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Olsztynie, Sekcja ds. Upadłości i Restrukturyzacji, przy ul. Dworcowej 3C, pokój 3, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie: tel. 89 676 03 01 lub zasięgnąć informacji telefonicznie pod numerem 89 676 03 22, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w MSiG wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15624
 • Dodano: 2021-03-05 16:49:12
 • Administrator

Kuliś Andrzej w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-03-05. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 15623. Kuliś Andrzej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 145/19. [BMSiG-14350/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że syndyk w dniu 4 grudnia 2020 r. przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Kulisia, PESEL 54073014998, sygn. akt VIII GUp 145/19. Ostateczny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Upadły i Wierzyciele mogą wnieść zarzuty do ostatecznego planu podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15623
 • Dodano: 2021-03-05 16:48:58
 • Administrator

Kęska Marcin w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-05. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 15622. Kęska Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1354/19. [BMSiG-14364/2021] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Marcina Kęski (XIX GUp 1354/19) został sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Marcina Kęski jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, który może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można wnosić do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału, ze wskazaniem sygnatury akt XIX GUp 1354/19. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15622
 • Dodano: 2021-03-05 16:48:47
 • Administrator

Idkowiak Hanna i Idkowiak Maciej w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-03-05. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 15621. Idkowiak Hanna i Idkowiak Maciej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 137/16. [BMSiG-14464/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Hanny Idkowiak i Macieja Idkowiaka, nieprowadzących działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 137/16, informuje, że zostały sporządzone ostateczne plany podziału funduszów masy upadłości dla kategorii pierwszej oraz dla kategorii drugiej. Plany te można przeglądać w Czytelni akt sądowych spraw cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64A, po uprzednim zamówieniu i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15621
 • Dodano: 2021-03-05 16:48:33
 • Administrator

"COMPLEX" Dawidowicz Tomasz Pośrednictwo Ubezpieczeniowo Finansowe w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-03-05. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 15620. Dawidowicz Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą COMPLEX Tomasz Dawidowicz Pośrednictwo Ubezpieczeniowe i Finansowe w Bielsku-Białej. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 201/17. [BMSiG-14236/2021] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Tomasza Dawidowicza, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą COMPLEX Tomasz Dawidowicz Pośrednictwo Ubezpieczeniowe i Finansowe w Bielsku-Białej (NIP 5471749817), sygn. akt VI GUp 201/17, zawiadamia, iż w niniejszej sprawie został sporządzony ostateczny plan podziału. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni akt Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. W terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, każdy wierzyciel umieszczony na planie podziału może złożyć do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15620
 • Dodano: 2021-03-05 16:48:20
 • Administrator

BRECO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-03-05. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 15619. BRECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bielsku- -Białej. KRS 0000197261. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2004 r., sygn. akt VI GUp 13/15. [BMSiG-14228/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego BRECO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej - sygn. akt VI GUp 13/15 (KRS 0000197261) - zawiadamia, iż w dniu 21 grudnia 2020 r. syndyk przedłożył do Sądu ostateczny plan podziału dla wierzycieli zaliczanych do II i III kategorii zaspokojenia. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Mickiewicza 22, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie - w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na planie podziału może złożyć do sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15619
 • Dodano: 2021-03-05 16:48:01
 • Administrator

Barski Franciszek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-03-05. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 15618. Barski Franciszek. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 96/20. [BMSiG-14481/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Franciszka Barskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Legnicy, ul. Batorego 13/2, numer PESEL 51052207990 (sygnatura akt V GUp 96/20), zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15618
 • Dodano: 2021-03-05 16:47:49
 • Administrator

GLOBAL MB Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-03-05. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 15617. „GLOBAL MB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Chełmie. KRS 0000371705. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2010 r., sygn. akt IX GUp 1/18. [BMSiG-14515/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego GLOBAL MB Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie (sygn. akt IX GUp 1/18) został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia - wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15617
 • Dodano: 2021-03-05 16:47:36
 • Administrator

JEANS - ONLINE Grażyna Filipczak w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-03-05. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 15616. Filipczak Grażyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Grażyna Filipczak Jeans - Online” w upadłości likwidacyjnej w Pasłęku. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 17/15. [BMSiG-14192/2021] Sędzia komisarz masy upadłości Grażyny Filipczak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Grażyna Filipczak Jeans - Online w Pasłęku - w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V Gup 17/15, zawiadamia, iż został sporządzony skorygowany ostateczny plan podziału k. 2937-3000, który można przeglądać w czytelni SR w Elblągu, ul. płk. Dąbka 21, za uprzednim umówieniem się telefonicznie lub mailowo i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15616
 • Dodano: 2021-03-05 16:47:22
 • Administrator

Zieleniak Szymon w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15615. Zieleniak Szymon. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 72/19/Ap-6. [BMSiG-14541/2021] Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 13) w postępowaniu upadłościowym Szymona Zieleniaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 76072916897, sygn. akt V GUp 72/19/Ap-6. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 00) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15615
 • Dodano: 2021-03-05 16:46:56
 • Administrator

Zieleniak Szymon w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15614. Zieleniak Szymon. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 72/19/Ap-7. [BMSiG-14535/2021] Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 14) w postępowaniu upadłościowym Szymona Zieleniaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 76072916897, sygn. akt V GUp 72/19/Ap-7. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 00) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15614
 • Dodano: 2021-03-05 16:46:44
 • Administrator

Zakład Przemysłu Odzieżowego CORA-TEX w Krasnymstawie S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15613. ZAKŁAD PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO „CORA- -TEX” W KRASNYMSTAWIE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Krasnymstawie. KRS 0000070087. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2001 r., sygn. akt IX GUp 61/20. [BMSiG-14469/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż syndyk masy upadłości Zakład Przemysłu Odzieżowego „CORA-TEX” w Krasnymstawie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krasnymstawie (sygn. akt IX GUp 61/20), złożył sędziemu komisarzowi, w dniu 11 lutego 2021 r., uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 Zakładu Przemysłu Odzieżowego „CORA-TEX” w Krasnymstawie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krasnymstawie dotyczącą DAP Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kątach Wrocławskich. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15613
 • Dodano: 2021-03-05 16:46:23
 • Administrator

Zając Marcin w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15612. Zając Marcin. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 312/20. [BMSiG-14472/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Zająca, zam.: Węglówka, nr PESEL 83081518532, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, V Wydziale Gospodarczym, Sekcji ds Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, pod sygn. V GUp 312/20 zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi główna lista wierzytelności Marcina Zająca. Listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. J. Kustronia 4. Każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. J. Kustronia 4, z podaniem sygnatury V GUp 312 /20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15612
 • Dodano: 2021-03-05 16:45:54
 • Administrator

Wójcik Paweł w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15611. Wójcik Paweł. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 141/19. [BMSiG-14466/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Wójcika, PESEL 90102312633, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, V Wydziale Gospodarczym, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, pod sygn. V GUp 141/19, zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi 1 uzupełniająca lista wierzytelności Pawła Wójcika. Listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. J. Kustronia 4. Każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza, na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. J. Kustronia 4, z podaniem sygnatury V GUp 141/19. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15611
 • Dodano: 2021-03-05 16:45:30
 • Administrator

WIMET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15610. WIMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Zawrotach. KRS 0000246297. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 grudnia 2005 r., sygn. akt V GUp 12/17. [BMSiG-14190/2021] Sędzia komisarz masy upadłości WIMET Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zawrotach (Morąg) w upadłości, sygn. akt V GUp 12/17, zawiadamia, iż została sporządzona I uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (czytelnia akt) i w terminie 14 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15610
 • Dodano: 2021-03-05 16:45:15
 • Administrator

Wierszeń Rafał w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15609. Wierszeń Rafał. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 59/20. [BMSiG-14362/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 59/20, dotyczącej upadłości Rafała Wierszenia, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15609
 • Dodano: 2021-03-05 16:45:03
 • Administrator

Wiater Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15608. Wiater Krzysztof. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 206/19 of/AS. [BMSiG-14330/2021] Syndyk masy upadłości Krzysztofa Wiatera, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdańsku przy ul. Brukowej 24, PESEL 60091708597, w wykonaniu zobowiązania Sędziego Komisarza zawiadamia, iż sporządził uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Wiatera, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i przedłożył ją w dniu 18 stycznia 2021 r. Sędziemu Komisarzowi. Jednocześnie syndyk zawiadamia, iż: 1. zgodnie z treścią art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego: W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych; 2. zgodnie z treścią art. 255 w zw. z art. 221 ust. 4 i w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego, istnieje możliwość przeglądania listy wierzytelności, która została wyłożona w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, przez każdego zainteresowanego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15608
 • Dodano: 2021-03-05 16:44:50
 • Administrator

Wdowikowski Michał

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15607. Wdowikowski Michał. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 277/20 of. [BMSiG-14333/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Michała Wdowikowskiego (PESEL 90051308479, NIP 8951982975), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 277/20 of) ogłasza, że została sporządzona lista wierzytelności (poz. 1-4, Zw1-Zw4), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi, w dniu 23 listopada 2020 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu (w czytelni akt - parter, pokój 2) albo na portalu informacyjnym https://portal wroclaw.sa.gov.pl. Informacji o złożonej liście wierzytelności udziela także syndyk masy upadłości Tomasz Zimkowski. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15607
 • Dodano: 2021-03-05 16:44:36
 • Administrator

Troczyński Marian w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15606. Troczyński Marian. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 300/20. [BMSiG-14238/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Mariana Troczyńskiego, zamieszkałego w Pile, nr PESEL 49013003895, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 300/20, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 12 października 2020 r. listę wierzytelności oraz w dniu 23 grudnia 2020 r. I uzupełniającą listę wierzytelności, które można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Ponadto poucza się, że Sędzia komisarz pomija twierdzenia i dowody niezgłoszone w sprzeciwie, chyba, że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub, że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15606
 • Dodano: 2021-03-05 16:44:23
 • Administrator

Świstak Mariusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15605. Świstak Mariusz. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 45/20/Ap-1. [BMSiG-14513/2021] Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności (poz. 1) w postępowaniu upadłościowym Mariusza Świstaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 81061218733, sygn. akt V GUp 45/20/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 00) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15605
 • Dodano: 2021-03-05 16:44:10
 • Administrator

Szuba Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15604. Szuba Małgorzata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 162/16. [BMSiG-14280/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Upadłej Małgorzaty Szuba, zam.: Baryczka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 162/16), zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi w dniu 4.02.2021 r. II uzupełniającą listę wierzytelności. II uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upały mogą, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu II uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15604
 • Dodano: 2021-03-05 16:43:58
 • Administrator

Szewczyk Anna Styl w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15603. Szewczyk Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Szewczyk Anna STYL w Kończycach Małych. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 45/20. [BMSiG-14222/2021] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Anny Szewczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Szewczyk Anna STYL z siedzibą w Kończycach Małych (NIP 5482205222), o sygn. akt VI GUp 45/20, zawiadamia, iż została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności nr 1. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydziału Gospodarczego, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do listy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15603
 • Dodano: 2021-03-05 16:43:44
 • Administrator

Szematowicz Izabela

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15602. Szematowicz Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1071/20. [BMSiG-14433/2021] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Izabeli Szematowicz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1071/20, została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 12 lutego 2021 r. lista wierzytelności, którą osoby zainteresowane mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania zgłoszonej wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15602
 • Dodano: 2021-03-05 16:43:28
 • Administrator

Stępień Karolina Irena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15601. Stępień Karolina Irena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 527/19. [BMSiG-14368/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Karoliny Ireny Stępień, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 527/19), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 16 lutego 2021 r. I uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. Kustronia 4 - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany. W ciągu dwóch tygodniu od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść przeciwko niej sprzeciw co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszonego na liście wierzytelności; odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15601
 • Dodano: 2021-03-05 16:43:16
 • Administrator

Stacho Paweł w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15600. Stacho Paweł. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 48/18/Ap-5. [BMSiG-14529/2021] Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 14) w postępowaniu upadłościowym Pawła Stacho, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 73071002873, sygn. akt V GUp 48/18/Ap-5. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 00) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15600
 • Dodano: 2021-03-05 16:43:04
 • Administrator

Smakowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15599. Smakowski Marcin Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 448/20. [BMSiG-14439/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Piotra Smakowskiego (PESEL 74053006894) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się pod sygn. akt XIX GUp 448/20 ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 1 marca 2021 roku pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt (parter) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15599
 • Dodano: 2021-03-05 16:42:50
 • Administrator

Sałacińska-Zaleska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15598. Sałacińska-Zaleska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 16/19/Ap-1. [BMSiG-14449/2021] Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności (poz. 1-4) w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Sałacińskiej-Zaleskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 77052211140, sygn. akt V GUp 16/19/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 00) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15598
 • Dodano: 2021-03-05 16:42:34
 • Administrator

Sakrajda Tomasz

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15597. Sakrajda Tomasz. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 88/20/Ap-1. [BMSiG-14453/2021] Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności (poz. 1-4) w postępowaniu upadłościowym Tomasza Sakrajdy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 93052004474, sygn. akt V GUp 88/20/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 00) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15597
 • Dodano: 2021-03-05 16:42:17
 • Administrator

Pychowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15596. Pychowski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 398/19. [BMSiG-14384/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Pychowskiego, PESEL 90021205759, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 398/19, syndyk masy upadłości złożył w dniu 29.12.2020 r. Sędziemu Komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności. Poucza się przy tym, że II uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego. Każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu II uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15596
 • Dodano: 2021-03-05 16:42:02
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15595. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Radomsku. KRS 0000097967. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 marca 2002 r., sygn. akt V GUp 2/14/Ap-19. [BMSiG-14353/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 121) w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomsku, sygn. akt V GUp 2/14/Ap-19. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni - po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 44 649 42 00), a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15595
 • Dodano: 2021-03-05 16:41:50
 • Administrator

Prądziński Jarosław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15594. Prądziński Jarosław. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 58/20/ŁP. [BMSiG-14267/2021] Zawiadamia się, iż w toku postępowania upadłościowego Jarosława Prądzińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 73062812931, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 58/20/ŁP, została sporządzona i złożona w dniu 8 stycznia 2021 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności wobec Jarosława Prądzińskiego. Poucza się o możliwości złożenia w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia do sędziego komisarza sprzeciwu co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawo upadłościowe może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15594
 • Dodano: 2021-03-05 16:41:34
 • Administrator

Zbigniew Pilas Handel Hurtowo-Detaliczny Export-Import w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15593. Pilas Zbigniew prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Handel Hurtowo Detaliczny Export Import w Bielsku-Białej. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 148/19. [BMSiG-14215/2021] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Zbigniewa Pilasa prowadzącego działalność gospodarczą Handel Hurtowo Detaliczny Export Import z siedzibą w Bielsku-Białej (NIP 6330001299), sygn. akt VI GUp 148/19, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw do listy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15593
 • Dodano: 2021-03-05 16:41:20
 • Administrator

Pawełoszek Dariusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15592. Pawełoszek Dariusz. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 63/20/Ap-2. [BMSiG-14571/2021] Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności poz. 12, w postępowaniu upadłościowym Dariusza Pawełoszka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 80082316893, sygn. akt V GUp 63/20/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 00) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15592
 • Dodano: 2021-03-05 16:40:57
 • Administrator

Pałacki Adam w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15591. Pałacki Adam. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 548/19. [BMSiG-14397/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Adama PAŁACKIEGO, PESEL 53120303753 (sygn. akt V GUp 548/19), syndyk sporządził i w dniu 18 lutego 2021 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany zgodnie z dyspozycją art. 255 ust. 2 p.u. może przeglądać uzupełniającą listę wierzytelności, która znajduję się w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter). Natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u., złożyć na ręce Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15591
 • Dodano: 2021-03-05 16:40:43
 • Administrator

ORCO Project Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15590. ORCO PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000217014. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 września 2004 r., sygn. akt X GUp 96/14, XIX GUp 22/19. [BMSiG-14561/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Orco Project sp. z o.o., sygn. akt XIX GUp 22/19 (poprzednio X GUp 96/14), zawiadamia, że syndyk w dniu 1.03.2021 r. złożył trzecią uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15590
 • Dodano: 2021-03-05 16:40:28
 • Administrator

Odziemczyk Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15589. Odziemczyk Agnieszka. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 145/20. [BMSiG-14462/2021] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Odziemczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 145/20) ogłasza, że w dniu 9.12.2020 r., uzupełniona w dniu 11.01.2021 roku została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Świdniku przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 18, w godzinach urzędowania Sądu, a także o możliwości złożenia przez każdego wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności sprzeciwu co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, bądź w przypadku - odmowy uznania wierzytelności, o możliwości złożenia sprzeciwu przez każdego, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz - możliwości złożenia sprzeciwu przez upadłego, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15589
 • Dodano: 2021-03-05 16:40:16
 • Administrator

Obławski Bogdan

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15588. Obławski Bogdan. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 235/20. [BMSiG-14546/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 235/20 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Bogdana Obławskiego, zamieszkałego w Zabrzu, numer PESEL 59052516654, syndyk przekazał sędzi komisarz listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15588
 • Dodano: 2021-03-05 16:40:04
 • Administrator

Muller Izabela

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15587. Műller Izabella. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 123/20/Ap-1. [BMSiG-14523/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1, w postępowaniu upadłościowym Izabelli Műller, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 73022708643, sygn. akt V GUp 123/20/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 00) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15587
 • Dodano: 2021-03-05 16:39:53
 • Administrator

Miecznik Piotr Michał w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15586. Miecznik Piotr Michał. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 70/19. [BMSiG-14188/2021] Sędzia Komisarz masy upadłości Piotra Michała Miecznika (PESEL 83022219559), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, o sygn. akt V GUp 70/19, zawiadamia, iż została sporządzona I uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego w Elblągu, przy ul. płk. Dąbka 21 (pokój nr 15), i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15586
 • Dodano: 2021-03-05 16:39:38
 • Administrator

Michalczyk Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15585. Michalczyk Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 662/20. [BMSiG-14393/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył sędziemu komisarzowi w dniu 22 stycznia 2021 r. drugą uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Michalczyk, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt XIX GUp 662/20) oraz poucza o prawie wniesienia do sędziego komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadłemu, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listy wierzytelności można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15585
 • Dodano: 2021-03-05 16:39:25
 • Administrator

Meisel Piotr w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15584. Meisel Piotr. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 132/20. [BMSiG-14320/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Piotra Meisel, zam.: Czarna 330, 37-125 Czarna, PESEL 76110200355, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 132/20), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi, I uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15584
 • Dodano: 2021-03-05 16:39:08
 • Administrator

Matuszewska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15583. Matuszewska Krystyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 27/20. [BMSiG-14566/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 27/20 dotyczącej upadłości Krystyny Matuszewskiej syndyk przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15583
 • Dodano: 2021-03-05 16:38:57
 • Administrator

Małek Urszula

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15582. Małek Urszula. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 591/20 of. [BMSiG-14421/2021] Ogłasza się, że sporządzona została i w dniu 17.02.2021 r., przesłana Sędziemu Komisarzowi główna lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 591/20 of, Urszuli Małek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać główną listę wierzytelności w Biurze Syndyka Masy Upadłości w Przemyślu, ul. Sielecka 11, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15582
 • Dodano: 2021-03-05 16:38:42
 • Administrator

Łosiński Roman w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15581. Łosiński Roman. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 220/19/M. [BMSiG-14258/2021] Zawiadamia się, iż w toku postępowania upadłościowego Romana Łosińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 56030802114, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 220/19/M, została sporządzona w dniu 5 stycznia 2021 r. i złożona w dniu 7 stycznia 2021 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności wobec Romana Łosińskiego. Poucza się o możliwości złożenia w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia do sędziego komisarza sprzeciwu co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawo upadłościowe może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15581
 • Dodano: 2021-03-05 16:38:30
 • Administrator

Laskowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15580. Laskowski Marcin. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 40/20. [BMSiG-14450/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marcina Laskowskiego, sygn. akt VII GUp 40/20, ogłasza, że w dniu 11 lutego 2021 r. (data nadania) syndyk złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15580
 • Dodano: 2021-03-05 16:38:17
 • Administrator

Ładowska-Szcześniak Angelika

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15579. Ładowska-Szcześniak Angelika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1370/20. [BMSiG-14199/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Angeliki Ładowskiej-Szcześniak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1370/20, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu w dniu 1.03.2021 roku sędziemu komisarzowi, drugiej, uzupełaniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego - w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu drugiej, uzupełaniającej listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15579
 • Dodano: 2021-03-05 16:38:03
 • Administrator

Lach Żaneta

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15578. Lach Żaneta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1356/20. [BMSiG-14502/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Żanety Lach (PESEL 84122502703), zamieszkałego w Warszawie, sygn. akt XIX GUp 1356/20, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 3 lutego 2021 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15578
 • Dodano: 2021-03-05 16:37:50
 • Administrator

Kulesza Jolanta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15577. Kulesza Jolanta. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 76/20. [BMSiG-14557/2021] W związku ze złożeniem przez syndyka uzupełniającej listy wierzytelności w dniu 1 lutego 2021 roku sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Jolanty Kuleszy, sygn. akt XII GUp 76/20, sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu co do listy wierzytelności - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15577
 • Dodano: 2021-03-05 16:37:37
 • Administrator

Kucharski Adam i Kucharska Beata

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15576. Kucharski Adam i Kucharska Beata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 571/20 of. [BMSiG-14417/2021] Ogłasza się, że sporządzona została i w dniu 17.02.2021 r. przesłana Sędziemu Komisarzowi główna lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 571/20 of, Adama Kucharskiego i Beaty Kucharskiej, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać główną listę wierzytelności w Biurze Syndyka Masy Upadłości w Przemyślu, ul. Sielecka 11, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15576
 • Dodano: 2021-03-05 16:37:25
 • Administrator

Krylik Bernadeta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-05. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 15575. Krylik Bernadeta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 390/20. [BMSiG-14395/2021] W postępowaniu upadłościowym Bernadety Krylik, zamieszkałej w Warszawie, sygn. akt XIX GUp 390/20, w dniu 19 stycznia 2021 r. syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 44/2021 (6189) z dnia 05 marca 2021 r. → Pozycja 15575
 • Dodano: 2021-03-05 16:37:12
 • Administrator
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK