Złotowski Jarosław WD KLAUDIA­-DRUK

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 66376. Złotowski Jarosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Złotowski Jarosław WD KLAUDIA-DRUK w Inowrocławiu. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GR 10/21. [BMSiG-65364/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 30 września 2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GR 10/21, z wniosku dłużnika Jarosława Złotowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Złotowski Jarosław WD KLAUDIA-DRUK z siedzibą w Inowrocławiu (NIP 5561008817, PESEL 69091306897), o otwarcie postępowania sanacyjnego, zabezpieczył majątek dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Łukasza Marciniaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 953). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66376
 • Dodano: 2021-10-22 18:00:09
 • Administrator

VISTAL PREF Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 66375. VISTAL PREF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Czarnej Białostockiej. KRS 0000419546. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 kwietnia 2012 r., sygn. akt VIII GRs 4/17. [BMSiG-65533/2021] Nadzorca wykonania układu w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Vistal Pref spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnej Białostockiej (nr KRS 0000419546), adres rejestrowy: 16-020 Czarna Białostocka, ul. Fabryczna 7 lokal 18, sygnatura akt VIII GRs 4/17, informuje o złożeniu w dniu 11 października 2021 roku do Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydziału Gospodarczego, dziesiątego sprawozdania nadzorcy wykonania układu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66375
 • Dodano: 2021-10-22 17:59:29
 • Administrator

Transport-Spedycja PLUS Sp. z o.o. Sp. K.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności
Poz. 66374. TRANSPORT-SPEDYCJA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Krzywym Lesie. KRS 0000529341. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 listopada 2014 r., sygn. akt XI GRs 20/20. [BMSiG-65527/2021] Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego prowadzonego dla Transport-Spedycja Plus sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krzywym Lesie, KRS 0000529341, sygnatura akt XI GRs 20/20, zawiadamia, że zarządca sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi spis wierzytelności oraz I uzupełniający spis wierzytelności, które można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności, przy czym dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, a jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw, tylko w przypadku gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych, a nadto w tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. Ponadto poucza się, że sędzia komisarz pomija twierdzenia i dowody niezgłoszone w sprzeciwie, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy, lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66374
 • Dodano: 2021-10-22 17:58:29
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Szaruga Sara

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 66373. Szaruga Sara współprowadząca Gospodarstwo Rolne w Śniadówce. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRz 44/21. [BMSiG-65408/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 4 października 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt IX GRz 44/21, umorzył postępowanie o zatwierdzenie układu zawartego przez Sarę Szarugę - osobę fizyczną współprowadzącą Gospodarstwo Rolne w Śniadówce z wierzycielami w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne. Zażalenie na postanowienie z dnia 4 października 2021 roku wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, o którego doręczenie należy uprzednio wystąpić w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia (art. 165 ust. 7 ustawy Prawo restrukturyzacyjne). Nadzorca układu Grzegorz Ostrowski MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66373
 • Dodano: 2021-10-22 17:57:24
 • Administrator

Przesiębiorstwo Handlowe A-T S.A.

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 66372. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE A-T SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Krotoszynie. KRS 0000186911. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 stycznia 2004 r., sygn. akt V GRs 7/18. [BMSiG-65433/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w sprawie o sygnaturze akt V GRs 7/18 w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Przedsiębiorstwo Handlowe A-t S.A. w Krotoszynie, KRS 0000186911, nadzorca wykonania układu złożył w dniu 12.07.2021 r. sprawozdanie za okres od dnia 29.03.2021 r. do dnia 29.06.2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66372
 • Dodano: 2021-10-22 17:56:28
 • Administrator

TINA Mariusz Powierza

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 66371. Powierza Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „TINA” Mariusz Powierza w Gnieźnie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRp 10/21/DS. [BMSiG-65302/2021] Sędzia komisarz zarządził w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec Mariusz Powierza (PESEL 57062305837) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „TINA Mariusz Powierza” z siedzibą w Gnieźnie, sygnatura akt XI GRp 10/21/DS, zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 24 listopada 2021 r., godzina 930, sala 131, w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1A. Wierzyciele mogą głosować pisemnie (poprzez nadesłanie lub złożenie prawidłowo wypełnionej karty do głosowania, wraz z dokumentami, których wynikać będzie umocowanie osób podpisanych na karcie do reprezentowania wierzyciela) i ustnie podczas zgromadzenia. Sędzia Sądu Rejonowego Daria Sprawka MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66371
 • Dodano: 2021-10-22 17:55:49
 • Administrator

TINA Mariusz Powierza

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności
Poz. 66370. Powierza Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „TINA” Mariusz Powierza w Gnieźnie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRp 10/21/DS. [BMSiG-65300/2021] Sędzia komisarz zarządził w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec Mariusz Powierza (PESEL 57062305837) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „TINA” Mariusz Powierza z siedzibą w Gnieźnie, sygnatura akt XI GRp 10/21/DS, zawiadamia, że w dniu 13 sierpnia 2021 r. nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności i wierzytelności spornych, które można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A, w godzinach: poniedziałek 745-1800 (akta wydawane są do godziny 1730), wtorek-piątek 745-1515 (akta wydawane są do godziny 1500). Poucza się, że dłużnik do czasu zgromadzenia wierzycieli może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66370
 • Dodano: 2021-10-22 17:55:14
 • Administrator

Ewa Muzyk SWEET P.P.U.H.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 66369. Muzyk Ewa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Muzyk „SWEET” P.P.U.H. we Wrocławiu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GRp 6/19. [BMSiG-65625/2021] W przyśpieszonym postępowaniu układowym dłużnika Ewy Muzyk (PESEL 74072001403) prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Muzyk „Sweet” P.P.U.H. z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt VIII GRp 6/19), toczącym się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 6/19), zwołano Zgromadzenie Wierzycieli w celu zawarcia układu, określając sposób głosowania jako pisemny (poprzez oddawanie głosów na piśmie) z możliwością oddania głosu także ustnie do protokołu (art. 110 ust 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 9 listopada 2021 r., o godzinie 1100, w Sali nr VI w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66369
 • Dodano: 2021-10-22 17:54:33
 • Administrator

Morawski Ryszard

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 66368. Morawski Ryszard. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GReu 3/21. [BMSiG-65514/2021] Nadzorca wykonania układu Ryszarda Morawskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VI GReu 3/21, informuje, iż złożył do akt sprawy sprawozdanie za okres od 7.04.2021 r. do 30.06.2021 r. dotyczące wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66368
 • Dodano: 2021-10-22 17:53:59
 • Administrator

Lehmann Edyta wspólnik LEHMANN AGROTECHNIKA Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu
Poz. 66367. Lehmann Edyta prowadząca działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej „LEHMANN AGROTECHNIKA Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann Spółka cywilna” w Wielkiej Wsi oraz Lehmann Sebastian prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej „Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann spółka cywilna” w Wielkiej Wsi, a także pod nazwą Lehmann Agrofarma Sebastian Lehmann w Wielkiej Wsi. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRs 14/18. [BMSiG-65357/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w toku postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Edyty Lehmann prowadzącej działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c. oraz Sebastiana Lehmanna prowadzącego działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c., a także pod firmą Lehmann Agrofarma Sebastian Lehmann, sygn. akt XI GRs 14/18, Sędzia komisarz postanowieniem z dnia 4 października 2021 r., stwierdził przyjęcie układu przez wierzycieli o treści określonych w propozycjach układowych tj. dla Edyty Lehmann: Zasady ogólne Zasady ogólne dotyczące wszystkich wierzycieli objętych układem z mocy prawa lub też z mocy wyraźnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na objęcie układem: 1. Wierzytelności będą zaspokajane przez Dłużnika na podstawie postanowień układu w ramach grup wierzycieli. 2. Wierzytelności objęte układem z mocy prawa zostaną zakwalifikowane do grup według kryteriów wyodrębnienia danej grupy, chociażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności. Niniejszy ustęp nie narusza postanowień art. 166 ust. 2 p.r. 3. Terminy spełnienia świadczeń w ramach układu zastrzeżone są na korzyść Dłużnika. 4. Podział na grupy wierzycieli został ustalony przede wszystkim według kryterium kwoty wierzytelności. Decydująca dla przyporządkowania wierzycieli do poszczególnych grup jest wysokość należności głównej według stanu na dzień wpływu do sądu niniejszych propozycji układowych. 5. Układ nie zmienia solidarnego charakteru zobowiązania Dłużnika. Grupa I Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w kwocie wyższej niż 10.000,00 zł Propozycja układowa: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 10%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie nastąpi w 20 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 r. W przypadku wierzycieli, którzy wyrazili zgodę, o której mowa w art. 162 ust. 1 p.r. (zgoda na mniej korzystne warunki restrukturyzacji) wierzytelność, w kwocie ustalonej zgodnie z propozycją układową dla niniejszej Grupy, zostanie uregulowana według następującego trybu: 1. Spłata nastąpi w 5 równych rocznych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, 2. Pierwsza spłata nastąpi do 31 grudnia 2025 r. Grupa II Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w kwocie niższej lub równej 10.000 zł Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 100%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Całość wierzytelność po redukcji przewidzianej w układzie zostanie spłacona jednorazowo, w terminie 1 miesiąca od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa III Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzytelności o charakterze publicznoprawnym, w tym wierzytelności z tytułu podatków przypadające Skarbowi Państwa bądź jednostkom samorządu terytorialnego, z wyłączeniem wierzytelności o których mowa w art. 160 ust. 1 p.r. Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 22%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie nastąpi w 20 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 roku. Grupa IV Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzytelności o charakterze publicznoprawnym, posiadający zabezpieczenie na majątku Dłużnika Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych i ubocznych w 100%, Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności nastąpi w 4 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 roku. Dla Sebastiana Lehmanna: Zasady ogólne Zasady ogólne dotyczące wszystkich wierzycieli objętych układem z mocy prawa lub też z mocy wyraźnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na objęcie układem: 1. Wierzytelności będą zaspokajane przez Dłużnika na podstawie postanowień układu w ramach grup wierzycieli. 2. Wierzytelności objęte układem z mocy prawa zostaną zakwalifikowane do grup według kryteriów wyodrębnienia danej grupy, chociażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności. Niniejszy ustęp nie narusza postanowień art. 166 ust. 2 p.r. 3. Terminy spełnienia świadczeń w ramach układu zastrzeżone są na korzyść Dłużnika. 4. Podział na grupy wierzycieli został ustalony przede wszystkim według kryterium kwoty wierzytelności. Decydująca dla przyporządkowania wierzycieli do poszczególnych grup jest wysokość należności głównej według stanu na dzień wpływu do sądu niniejszych propozycji układowych. 5. Układ nie zmienia solidarnego charakteru zobowiązania Dłużnika. Grupa I Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w kwocie wyższej niż 500.000 zł Propozycja układowa: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 10%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie nastąpi w 20 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 r. W przypadku wierzycieli, którzy wyrazili zgodę, o której mowa w art. 162 ust. 1 p.r. (zgoda na mniej korzystne warunki restrukturyzacji) wierzytelność, w kwocie ustalonej zgodnie z propozycją układową dla niniejszej Grupy, zostanie uregulowana według następującego trybu: 1. Spłata nastąpi w 5 równych rocznych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego roku kalendarzowego. 2. Pierwsza spłata nastąpi do 31 grudnia 2025 r. Grupa II Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w kwocie wyższej niż 50.000 zł i niższej lub równej 500.000 zł Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 50%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności nastąpi w 12 kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału, z czego każda z 11 rat będzie równa 8,30% wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie, a ostatnia rata obejmie pozostałą do spłaty część wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 r. Grupa III Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w kwocie niższej lub równej 50.000 zł Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 100%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Całość wierzytelność po redukcji przewidzianej w układzie zostanie spłacona jednorazowo, w terminie 1 miesiąca od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa IV Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzytelności, o których mowa w art. 160 ust. 1 p.r. Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych i ubocznych w 100%. Tryb zaspokojenia: 1.Całość wierzytelność zostanie spłacona jednorazowo, w terminie 1 miesiąca od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa V Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzytelności o charakterze publicznoprawnym, w tym wierzytelności z tytułu podatków przypadające Skarbowi Państwa bądź jednostkom samorządu terytorialnego, z wyłączeniem wierzytelności o których mowa w art. 160 ust. 1 p.r. Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 20%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie nastąpi w 20 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 roku. Grupa VI Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzytelności o charakterze publicznoprawnym posiadający zabezpieczenie na majątku Dłużnika. Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych i ubocznych w 100%. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności w 4 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 roku. Uczestnicy postępowania mogą pisemnie zgłaszać zastrzeżenia przeciwko układowi w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zarządzeniem z dnia 4 października 2021 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XI GRs 14/18 w toku postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Edyty Lehmann prowadzącej działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c. oraz Sebastiana Lehmanna prowadzącego działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c., a także pod firmą Lehmann Agrofarma Sebastian Lehmann wyznaczył termin rozprawy w celu zatwierdzenia układu na dzień 16 listopada 2021 roku, godzina 1215, w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1A, sala nr 134. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66367
 • Dodano: 2021-10-22 17:53:10
 • Administrator

LEHMANN AGROTECHNIKA Sebastian Lehmann Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu
Poz. 66367. Lehmann Edyta prowadząca działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej „LEHMANN AGROTECHNIKA Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann Spółka cywilna” w Wielkiej Wsi oraz Lehmann Sebastian prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej „Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann spółka cywilna” w Wielkiej Wsi, a także pod nazwą Lehmann Agrofarma Sebastian Lehmann w Wielkiej Wsi. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRs 14/18. [BMSiG-65357/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w toku postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Edyty Lehmann prowadzącej działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c. oraz Sebastiana Lehmanna prowadzącego działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c., a także pod firmą Lehmann Agrofarma Sebastian Lehmann, sygn. akt XI GRs 14/18, Sędzia komisarz postanowieniem z dnia 4 października 2021 r., stwierdził przyjęcie układu przez wierzycieli o treści określonych w propozycjach układowych tj. dla Edyty Lehmann: Zasady ogólne Zasady ogólne dotyczące wszystkich wierzycieli objętych układem z mocy prawa lub też z mocy wyraźnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na objęcie układem: 1. Wierzytelności będą zaspokajane przez Dłużnika na podstawie postanowień układu w ramach grup wierzycieli. 2. Wierzytelności objęte układem z mocy prawa zostaną zakwalifikowane do grup według kryteriów wyodrębnienia danej grupy, chociażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności. Niniejszy ustęp nie narusza postanowień art. 166 ust. 2 p.r. 3. Terminy spełnienia świadczeń w ramach układu zastrzeżone są na korzyść Dłużnika. 4. Podział na grupy wierzycieli został ustalony przede wszystkim według kryterium kwoty wierzytelności. Decydująca dla przyporządkowania wierzycieli do poszczególnych grup jest wysokość należności głównej według stanu na dzień wpływu do sądu niniejszych propozycji układowych. 5. Układ nie zmienia solidarnego charakteru zobowiązania Dłużnika. Grupa I Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w kwocie wyższej niż 10.000,00 zł Propozycja układowa: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 10%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie nastąpi w 20 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 r. W przypadku wierzycieli, którzy wyrazili zgodę, o której mowa w art. 162 ust. 1 p.r. (zgoda na mniej korzystne warunki restrukturyzacji) wierzytelność, w kwocie ustalonej zgodnie z propozycją układową dla niniejszej Grupy, zostanie uregulowana według następującego trybu: 1. Spłata nastąpi w 5 równych rocznych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, 2. Pierwsza spłata nastąpi do 31 grudnia 2025 r. Grupa II Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w kwocie niższej lub równej 10.000 zł Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 100%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Całość wierzytelność po redukcji przewidzianej w układzie zostanie spłacona jednorazowo, w terminie 1 miesiąca od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa III Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzytelności o charakterze publicznoprawnym, w tym wierzytelności z tytułu podatków przypadające Skarbowi Państwa bądź jednostkom samorządu terytorialnego, z wyłączeniem wierzytelności o których mowa w art. 160 ust. 1 p.r. Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 22%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie nastąpi w 20 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 roku. Grupa IV Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzytelności o charakterze publicznoprawnym, posiadający zabezpieczenie na majątku Dłużnika Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych i ubocznych w 100%, Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności nastąpi w 4 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 roku. Dla Sebastiana Lehmanna: Zasady ogólne Zasady ogólne dotyczące wszystkich wierzycieli objętych układem z mocy prawa lub też z mocy wyraźnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na objęcie układem: 1. Wierzytelności będą zaspokajane przez Dłużnika na podstawie postanowień układu w ramach grup wierzycieli. 2. Wierzytelności objęte układem z mocy prawa zostaną zakwalifikowane do grup według kryteriów wyodrębnienia danej grupy, chociażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności. Niniejszy ustęp nie narusza postanowień art. 166 ust. 2 p.r. 3. Terminy spełnienia świadczeń w ramach układu zastrzeżone są na korzyść Dłużnika. 4. Podział na grupy wierzycieli został ustalony przede wszystkim według kryterium kwoty wierzytelności. Decydująca dla przyporządkowania wierzycieli do poszczególnych grup jest wysokość należności głównej według stanu na dzień wpływu do sądu niniejszych propozycji układowych. 5. Układ nie zmienia solidarnego charakteru zobowiązania Dłużnika. Grupa I Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w kwocie wyższej niż 500.000 zł Propozycja układowa: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 10%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie nastąpi w 20 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 r. W przypadku wierzycieli, którzy wyrazili zgodę, o której mowa w art. 162 ust. 1 p.r. (zgoda na mniej korzystne warunki restrukturyzacji) wierzytelność, w kwocie ustalonej zgodnie z propozycją układową dla niniejszej Grupy, zostanie uregulowana według następującego trybu: 1. Spłata nastąpi w 5 równych rocznych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego roku kalendarzowego. 2. Pierwsza spłata nastąpi do 31 grudnia 2025 r. Grupa II Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w kwocie wyższej niż 50.000 zł i niższej lub równej 500.000 zł Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 50%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności nastąpi w 12 kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału, z czego każda z 11 rat będzie równa 8,30% wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie, a ostatnia rata obejmie pozostałą do spłaty część wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 r. Grupa III Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w kwocie niższej lub równej 50.000 zł Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 100%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Całość wierzytelność po redukcji przewidzianej w układzie zostanie spłacona jednorazowo, w terminie 1 miesiąca od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa IV Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzytelności, o których mowa w art. 160 ust. 1 p.r. Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych i ubocznych w 100%. Tryb zaspokojenia: 1.Całość wierzytelność zostanie spłacona jednorazowo, w terminie 1 miesiąca od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa V Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzytelności o charakterze publicznoprawnym, w tym wierzytelności z tytułu podatków przypadające Skarbowi Państwa bądź jednostkom samorządu terytorialnego, z wyłączeniem wierzytelności o których mowa w art. 160 ust. 1 p.r. Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 20%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie nastąpi w 20 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 roku. Grupa VI Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzytelności o charakterze publicznoprawnym posiadający zabezpieczenie na majątku Dłużnika. Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych i ubocznych w 100%. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności w 4 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 roku. Uczestnicy postępowania mogą pisemnie zgłaszać zastrzeżenia przeciwko układowi w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zarządzeniem z dnia 4 października 2021 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XI GRs 14/18 w toku postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Edyty Lehmann prowadzącej działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c. oraz Sebastiana Lehmanna prowadzącego działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c., a także pod firmą Lehmann Agrofarma Sebastian Lehmann wyznaczył termin rozprawy w celu zatwierdzenia układu na dzień 16 listopada 2021 roku, godzina 1215, w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1A, sala nr 134. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66367
 • Dodano: 2021-10-22 17:52:49
 • Administrator

Lehmann Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu
Poz. 66367. Lehmann Edyta prowadząca działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej „LEHMANN AGROTECHNIKA Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann Spółka cywilna” w Wielkiej Wsi oraz Lehmann Sebastian prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej „Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann spółka cywilna” w Wielkiej Wsi, a także pod nazwą Lehmann Agrofarma Sebastian Lehmann w Wielkiej Wsi. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRs 14/18. [BMSiG-65357/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w toku postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Edyty Lehmann prowadzącej działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c. oraz Sebastiana Lehmanna prowadzącego działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c., a także pod firmą Lehmann Agrofarma Sebastian Lehmann, sygn. akt XI GRs 14/18, Sędzia komisarz postanowieniem z dnia 4 października 2021 r., stwierdził przyjęcie układu przez wierzycieli o treści określonych w propozycjach układowych tj. dla Edyty Lehmann: Zasady ogólne Zasady ogólne dotyczące wszystkich wierzycieli objętych układem z mocy prawa lub też z mocy wyraźnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na objęcie układem: 1. Wierzytelności będą zaspokajane przez Dłużnika na podstawie postanowień układu w ramach grup wierzycieli. 2. Wierzytelności objęte układem z mocy prawa zostaną zakwalifikowane do grup według kryteriów wyodrębnienia danej grupy, chociażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności. Niniejszy ustęp nie narusza postanowień art. 166 ust. 2 p.r. 3. Terminy spełnienia świadczeń w ramach układu zastrzeżone są na korzyść Dłużnika. 4. Podział na grupy wierzycieli został ustalony przede wszystkim według kryterium kwoty wierzytelności. Decydująca dla przyporządkowania wierzycieli do poszczególnych grup jest wysokość należności głównej według stanu na dzień wpływu do sądu niniejszych propozycji układowych. 5. Układ nie zmienia solidarnego charakteru zobowiązania Dłużnika. Grupa I Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w kwocie wyższej niż 10.000,00 zł Propozycja układowa: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 10%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie nastąpi w 20 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 r. W przypadku wierzycieli, którzy wyrazili zgodę, o której mowa w art. 162 ust. 1 p.r. (zgoda na mniej korzystne warunki restrukturyzacji) wierzytelność, w kwocie ustalonej zgodnie z propozycją układową dla niniejszej Grupy, zostanie uregulowana według następującego trybu: 1. Spłata nastąpi w 5 równych rocznych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, 2. Pierwsza spłata nastąpi do 31 grudnia 2025 r. Grupa II Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w kwocie niższej lub równej 10.000 zł Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 100%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Całość wierzytelność po redukcji przewidzianej w układzie zostanie spłacona jednorazowo, w terminie 1 miesiąca od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa III Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzytelności o charakterze publicznoprawnym, w tym wierzytelności z tytułu podatków przypadające Skarbowi Państwa bądź jednostkom samorządu terytorialnego, z wyłączeniem wierzytelności o których mowa w art. 160 ust. 1 p.r. Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 22%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie nastąpi w 20 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 roku. Grupa IV Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzytelności o charakterze publicznoprawnym, posiadający zabezpieczenie na majątku Dłużnika Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych i ubocznych w 100%, Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności nastąpi w 4 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 roku. Dla Sebastiana Lehmanna: Zasady ogólne Zasady ogólne dotyczące wszystkich wierzycieli objętych układem z mocy prawa lub też z mocy wyraźnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na objęcie układem: 1. Wierzytelności będą zaspokajane przez Dłużnika na podstawie postanowień układu w ramach grup wierzycieli. 2. Wierzytelności objęte układem z mocy prawa zostaną zakwalifikowane do grup według kryteriów wyodrębnienia danej grupy, chociażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności. Niniejszy ustęp nie narusza postanowień art. 166 ust. 2 p.r. 3. Terminy spełnienia świadczeń w ramach układu zastrzeżone są na korzyść Dłużnika. 4. Podział na grupy wierzycieli został ustalony przede wszystkim według kryterium kwoty wierzytelności. Decydująca dla przyporządkowania wierzycieli do poszczególnych grup jest wysokość należności głównej według stanu na dzień wpływu do sądu niniejszych propozycji układowych. 5. Układ nie zmienia solidarnego charakteru zobowiązania Dłużnika. Grupa I Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w kwocie wyższej niż 500.000 zł Propozycja układowa: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 10%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie nastąpi w 20 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 r. W przypadku wierzycieli, którzy wyrazili zgodę, o której mowa w art. 162 ust. 1 p.r. (zgoda na mniej korzystne warunki restrukturyzacji) wierzytelność, w kwocie ustalonej zgodnie z propozycją układową dla niniejszej Grupy, zostanie uregulowana według następującego trybu: 1. Spłata nastąpi w 5 równych rocznych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego roku kalendarzowego. 2. Pierwsza spłata nastąpi do 31 grudnia 2025 r. Grupa II Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w kwocie wyższej niż 50.000 zł i niższej lub równej 500.000 zł Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 50%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności nastąpi w 12 kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału, z czego każda z 11 rat będzie równa 8,30% wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie, a ostatnia rata obejmie pozostałą do spłaty część wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 r. Grupa III Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w kwocie niższej lub równej 50.000 zł Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 100%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Całość wierzytelność po redukcji przewidzianej w układzie zostanie spłacona jednorazowo, w terminie 1 miesiąca od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa IV Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzytelności, o których mowa w art. 160 ust. 1 p.r. Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych i ubocznych w 100%. Tryb zaspokojenia: 1.Całość wierzytelność zostanie spłacona jednorazowo, w terminie 1 miesiąca od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa V Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzytelności o charakterze publicznoprawnym, w tym wierzytelności z tytułu podatków przypadające Skarbowi Państwa bądź jednostkom samorządu terytorialnego, z wyłączeniem wierzytelności o których mowa w art. 160 ust. 1 p.r. Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 20%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie nastąpi w 20 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 roku. Grupa VI Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzytelności o charakterze publicznoprawnym posiadający zabezpieczenie na majątku Dłużnika. Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych i ubocznych w 100%. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności w 4 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 roku. Uczestnicy postępowania mogą pisemnie zgłaszać zastrzeżenia przeciwko układowi w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zarządzeniem z dnia 4 października 2021 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XI GRs 14/18 w toku postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Edyty Lehmann prowadzącej działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c. oraz Sebastiana Lehmanna prowadzącego działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c., a także pod firmą Lehmann Agrofarma Sebastian Lehmann wyznaczył termin rozprawy w celu zatwierdzenia układu na dzień 16 listopada 2021 roku, godzina 1215, w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1A, sala nr 134. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66367
 • Dodano: 2021-10-22 17:52:34
 • Administrator

Lehmann Ryszard Domea-Invest w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu
Poz. 66367. Lehmann Edyta prowadząca działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej „LEHMANN AGROTECHNIKA Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann Spółka cywilna” w Wielkiej Wsi oraz Lehmann Sebastian prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej „Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann spółka cywilna” w Wielkiej Wsi, a także pod nazwą Lehmann Agrofarma Sebastian Lehmann w Wielkiej Wsi. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRs 14/18. [BMSiG-65357/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w toku postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Edyty Lehmann prowadzącej działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c. oraz Sebastiana Lehmanna prowadzącego działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c., a także pod firmą Lehmann Agrofarma Sebastian Lehmann, sygn. akt XI GRs 14/18, Sędzia komisarz postanowieniem z dnia 4 października 2021 r., stwierdził przyjęcie układu przez wierzycieli o treści określonych w propozycjach układowych tj. dla Edyty Lehmann: Zasady ogólne Zasady ogólne dotyczące wszystkich wierzycieli objętych układem z mocy prawa lub też z mocy wyraźnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na objęcie układem: 1. Wierzytelności będą zaspokajane przez Dłużnika na podstawie postanowień układu w ramach grup wierzycieli. 2. Wierzytelności objęte układem z mocy prawa zostaną zakwalifikowane do grup według kryteriów wyodrębnienia danej grupy, chociażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności. Niniejszy ustęp nie narusza postanowień art. 166 ust. 2 p.r. 3. Terminy spełnienia świadczeń w ramach układu zastrzeżone są na korzyść Dłużnika. 4. Podział na grupy wierzycieli został ustalony przede wszystkim według kryterium kwoty wierzytelności. Decydująca dla przyporządkowania wierzycieli do poszczególnych grup jest wysokość należności głównej według stanu na dzień wpływu do sądu niniejszych propozycji układowych. 5. Układ nie zmienia solidarnego charakteru zobowiązania Dłużnika. Grupa I Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w kwocie wyższej niż 10.000,00 zł Propozycja układowa: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 10%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie nastąpi w 20 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 r. W przypadku wierzycieli, którzy wyrazili zgodę, o której mowa w art. 162 ust. 1 p.r. (zgoda na mniej korzystne warunki restrukturyzacji) wierzytelność, w kwocie ustalonej zgodnie z propozycją układową dla niniejszej Grupy, zostanie uregulowana według następującego trybu: 1. Spłata nastąpi w 5 równych rocznych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, 2. Pierwsza spłata nastąpi do 31 grudnia 2025 r. Grupa II Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w kwocie niższej lub równej 10.000 zł Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 100%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Całość wierzytelność po redukcji przewidzianej w układzie zostanie spłacona jednorazowo, w terminie 1 miesiąca od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa III Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzytelności o charakterze publicznoprawnym, w tym wierzytelności z tytułu podatków przypadające Skarbowi Państwa bądź jednostkom samorządu terytorialnego, z wyłączeniem wierzytelności o których mowa w art. 160 ust. 1 p.r. Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 22%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie nastąpi w 20 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 roku. Grupa IV Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzytelności o charakterze publicznoprawnym, posiadający zabezpieczenie na majątku Dłużnika Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych i ubocznych w 100%, Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności nastąpi w 4 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 roku. Dla Sebastiana Lehmanna: Zasady ogólne Zasady ogólne dotyczące wszystkich wierzycieli objętych układem z mocy prawa lub też z mocy wyraźnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na objęcie układem: 1. Wierzytelności będą zaspokajane przez Dłużnika na podstawie postanowień układu w ramach grup wierzycieli. 2. Wierzytelności objęte układem z mocy prawa zostaną zakwalifikowane do grup według kryteriów wyodrębnienia danej grupy, chociażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności. Niniejszy ustęp nie narusza postanowień art. 166 ust. 2 p.r. 3. Terminy spełnienia świadczeń w ramach układu zastrzeżone są na korzyść Dłużnika. 4. Podział na grupy wierzycieli został ustalony przede wszystkim według kryterium kwoty wierzytelności. Decydująca dla przyporządkowania wierzycieli do poszczególnych grup jest wysokość należności głównej według stanu na dzień wpływu do sądu niniejszych propozycji układowych. 5. Układ nie zmienia solidarnego charakteru zobowiązania Dłużnika. Grupa I Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w kwocie wyższej niż 500.000 zł Propozycja układowa: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 10%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie nastąpi w 20 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 r. W przypadku wierzycieli, którzy wyrazili zgodę, o której mowa w art. 162 ust. 1 p.r. (zgoda na mniej korzystne warunki restrukturyzacji) wierzytelność, w kwocie ustalonej zgodnie z propozycją układową dla niniejszej Grupy, zostanie uregulowana według następującego trybu: 1. Spłata nastąpi w 5 równych rocznych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego roku kalendarzowego. 2. Pierwsza spłata nastąpi do 31 grudnia 2025 r. Grupa II Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w kwocie wyższej niż 50.000 zł i niższej lub równej 500.000 zł Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 50%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności nastąpi w 12 kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału, z czego każda z 11 rat będzie równa 8,30% wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie, a ostatnia rata obejmie pozostałą do spłaty część wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 r. Grupa III Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w kwocie niższej lub równej 50.000 zł Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 100%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Całość wierzytelność po redukcji przewidzianej w układzie zostanie spłacona jednorazowo, w terminie 1 miesiąca od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa IV Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzytelności, o których mowa w art. 160 ust. 1 p.r. Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych i ubocznych w 100%. Tryb zaspokojenia: 1.Całość wierzytelność zostanie spłacona jednorazowo, w terminie 1 miesiąca od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa V Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzytelności o charakterze publicznoprawnym, w tym wierzytelności z tytułu podatków przypadające Skarbowi Państwa bądź jednostkom samorządu terytorialnego, z wyłączeniem wierzytelności o których mowa w art. 160 ust. 1 p.r. Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 20%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie nastąpi w 20 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 roku. Grupa VI Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzytelności o charakterze publicznoprawnym posiadający zabezpieczenie na majątku Dłużnika. Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych i ubocznych w 100%. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności w 4 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 roku. Uczestnicy postępowania mogą pisemnie zgłaszać zastrzeżenia przeciwko układowi w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zarządzeniem z dnia 4 października 2021 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XI GRs 14/18 w toku postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Edyty Lehmann prowadzącej działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c. oraz Sebastiana Lehmanna prowadzącego działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c., a także pod firmą Lehmann Agrofarma Sebastian Lehmann wyznaczył termin rozprawy w celu zatwierdzenia układu na dzień 16 listopada 2021 roku, godzina 1215, w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1A, sala nr 134. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66367
 • Dodano: 2021-10-22 17:52:17
 • Administrator

LEHMANN AGROFARMS Sebastian Lehmann

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu
Poz. 66367. Lehmann Edyta prowadząca działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej „LEHMANN AGROTECHNIKA Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann Spółka cywilna” w Wielkiej Wsi oraz Lehmann Sebastian prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej „Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann spółka cywilna” w Wielkiej Wsi, a także pod nazwą Lehmann Agrofarma Sebastian Lehmann w Wielkiej Wsi. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRs 14/18. [BMSiG-65357/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w toku postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Edyty Lehmann prowadzącej działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c. oraz Sebastiana Lehmanna prowadzącego działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c., a także pod firmą Lehmann Agrofarma Sebastian Lehmann, sygn. akt XI GRs 14/18, Sędzia komisarz postanowieniem z dnia 4 października 2021 r., stwierdził przyjęcie układu przez wierzycieli o treści określonych w propozycjach układowych tj. dla Edyty Lehmann: Zasady ogólne Zasady ogólne dotyczące wszystkich wierzycieli objętych układem z mocy prawa lub też z mocy wyraźnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na objęcie układem: 1. Wierzytelności będą zaspokajane przez Dłużnika na podstawie postanowień układu w ramach grup wierzycieli. 2. Wierzytelności objęte układem z mocy prawa zostaną zakwalifikowane do grup według kryteriów wyodrębnienia danej grupy, chociażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności. Niniejszy ustęp nie narusza postanowień art. 166 ust. 2 p.r. 3. Terminy spełnienia świadczeń w ramach układu zastrzeżone są na korzyść Dłużnika. 4. Podział na grupy wierzycieli został ustalony przede wszystkim według kryterium kwoty wierzytelności. Decydująca dla przyporządkowania wierzycieli do poszczególnych grup jest wysokość należności głównej według stanu na dzień wpływu do sądu niniejszych propozycji układowych. 5. Układ nie zmienia solidarnego charakteru zobowiązania Dłużnika. Grupa I Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w kwocie wyższej niż 10.000,00 zł Propozycja układowa: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 10%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie nastąpi w 20 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 r. W przypadku wierzycieli, którzy wyrazili zgodę, o której mowa w art. 162 ust. 1 p.r. (zgoda na mniej korzystne warunki restrukturyzacji) wierzytelność, w kwocie ustalonej zgodnie z propozycją układową dla niniejszej Grupy, zostanie uregulowana według następującego trybu: 1. Spłata nastąpi w 5 równych rocznych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, 2. Pierwsza spłata nastąpi do 31 grudnia 2025 r. Grupa II Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w kwocie niższej lub równej 10.000 zł Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 100%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Całość wierzytelność po redukcji przewidzianej w układzie zostanie spłacona jednorazowo, w terminie 1 miesiąca od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa III Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzytelności o charakterze publicznoprawnym, w tym wierzytelności z tytułu podatków przypadające Skarbowi Państwa bądź jednostkom samorządu terytorialnego, z wyłączeniem wierzytelności o których mowa w art. 160 ust. 1 p.r. Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 22%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie nastąpi w 20 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 roku. Grupa IV Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzytelności o charakterze publicznoprawnym, posiadający zabezpieczenie na majątku Dłużnika Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych i ubocznych w 100%, Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności nastąpi w 4 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 roku. Dla Sebastiana Lehmanna: Zasady ogólne Zasady ogólne dotyczące wszystkich wierzycieli objętych układem z mocy prawa lub też z mocy wyraźnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na objęcie układem: 1. Wierzytelności będą zaspokajane przez Dłużnika na podstawie postanowień układu w ramach grup wierzycieli. 2. Wierzytelności objęte układem z mocy prawa zostaną zakwalifikowane do grup według kryteriów wyodrębnienia danej grupy, chociażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności. Niniejszy ustęp nie narusza postanowień art. 166 ust. 2 p.r. 3. Terminy spełnienia świadczeń w ramach układu zastrzeżone są na korzyść Dłużnika. 4. Podział na grupy wierzycieli został ustalony przede wszystkim według kryterium kwoty wierzytelności. Decydująca dla przyporządkowania wierzycieli do poszczególnych grup jest wysokość należności głównej według stanu na dzień wpływu do sądu niniejszych propozycji układowych. 5. Układ nie zmienia solidarnego charakteru zobowiązania Dłużnika. Grupa I Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w kwocie wyższej niż 500.000 zł Propozycja układowa: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 10%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie nastąpi w 20 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 r. W przypadku wierzycieli, którzy wyrazili zgodę, o której mowa w art. 162 ust. 1 p.r. (zgoda na mniej korzystne warunki restrukturyzacji) wierzytelność, w kwocie ustalonej zgodnie z propozycją układową dla niniejszej Grupy, zostanie uregulowana według następującego trybu: 1. Spłata nastąpi w 5 równych rocznych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego roku kalendarzowego. 2. Pierwsza spłata nastąpi do 31 grudnia 2025 r. Grupa II Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w kwocie wyższej niż 50.000 zł i niższej lub równej 500.000 zł Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 50%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności nastąpi w 12 kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału, z czego każda z 11 rat będzie równa 8,30% wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie, a ostatnia rata obejmie pozostałą do spłaty część wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 r. Grupa III Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzyciele posiadający wierzytelności główne w kwocie niższej lub równej 50.000 zł Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 100%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Całość wierzytelność po redukcji przewidzianej w układzie zostanie spłacona jednorazowo, w terminie 1 miesiąca od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa IV Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzytelności, o których mowa w art. 160 ust. 1 p.r. Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych i ubocznych w 100%. Tryb zaspokojenia: 1.Całość wierzytelność zostanie spłacona jednorazowo, w terminie 1 miesiąca od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa V Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzytelności o charakterze publicznoprawnym, w tym wierzytelności z tytułu podatków przypadające Skarbowi Państwa bądź jednostkom samorządu terytorialnego, z wyłączeniem wierzytelności o których mowa w art. 160 ust. 1 p.r. Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych w 20%. 2. Umorzenie całości wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności po redukcji przewidzianej w układzie nastąpi w 20 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 roku. Grupa VI Kryterium wyodrębnienia grupy: wierzytelności o charakterze publicznoprawnym posiadający zabezpieczenie na majątku Dłużnika. Propozycje układowe: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównych i ubocznych w 100%. Tryb zaspokojenia: 1. Spłata wierzytelności w 4 równych kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału. 2. Spłaty rozpoczną się w kwartale następującym po kwartale, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż w I kwartale 2022 roku. Uczestnicy postępowania mogą pisemnie zgłaszać zastrzeżenia przeciwko układowi w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zarządzeniem z dnia 4 października 2021 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XI GRs 14/18 w toku postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Edyty Lehmann prowadzącej działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c. oraz Sebastiana Lehmanna prowadzącego działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c., a także pod firmą Lehmann Agrofarma Sebastian Lehmann wyznaczył termin rozprawy w celu zatwierdzenia układu na dzień 16 listopada 2021 roku, godzina 1215, w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1A, sala nr 134. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66367
 • Dodano: 2021-10-22 17:51:59
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Klejna Marcin

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 66366. Klejna Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Klejna Marcin Prątnica 84, 14-260 Lubawa” w Prątnicy. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 10/18. [BMSiG-65340/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2021 roku nadzorca wykonania układu złożył sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2021 roku oraz od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż ww. sprawozdanie można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 pokój 15. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66366
 • Dodano: 2021-10-22 17:49:59
 • Administrator

Kania Patrycja

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 66365. Kania Patrycja. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GR 2/21. [BMSiG-65504/2021] Nadzorca sądowy, w toku postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wobec Patrycji Kani (PESEL 82072513361), zamieszkałej w Łodygowicach, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt VI GR 2/21, zawiadamia o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 5 listopada 2021 roku, na godzinę 1500, w sali konferencyjnej kompleksu „nowe miasto” w budynku „A”, ul. Legionów 26/28, w Bielsku-Białej. Wierzyciel może głosować pisemnie korespondencyjnie (poprzez nadesłanie głosu bezpośrednio do nadzorcy sądowego Jana Hambury na adres: ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa), lub podczas zgromadzenia wierzycieli 5 listopada 2021 roku, poprzez złożenie prawidłowo wypełnionej karty do głosowania, wraz z dokumentami, z których wynikać będzie umocowanie osób podpisanych na karcie do reprezentowania wierzyciela. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66365
 • Dodano: 2021-10-22 17:49:26
 • Administrator

Kania Jan

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 66364. Kania Jan. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GR 3/21. [BMSiG-65510/2021] Nadzorca sądowy, w toku postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej wobec Jana Kani (PESEL 81061813570), zamieszkałego w Łodygowicach, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt VI GR 3/21, zawiadamia o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 5 listopada 2021 roku, na godzinę 1400, w sali konferencyjnej kompleksu „nowe miasto” w budynku „A”, ul. Legionów 26/28 w Bielsku-Białej. Wierzyciel może głosować pisemnie korespondencyjnie (poprzez nadesłanie głosu bezpośrednio do nadzorcy sądowego Jana Hambury na adres: ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa) lub podczas zgromadzenia wierzycieli 5 listopada 2021 roku poprzez złożenie prawidłowo wypełnionej karty do głosowania, wraz z dokumentami, z których wynikać będzie umocowanie osób podpisanych na karcie do reprezentowania wierzyciela. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66364
 • Dodano: 2021-10-22 17:48:46
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Jarosław Synowiecki

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu
Poz. 66363. Synowiecki Jarosław prowadzący rolniczą działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Jarosław Synowiecki” w Markusach. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRz 34/21. [BMSiG-65338/2021] W dniu 27 września 2021 roku do Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu wpłynął wniosek dłużnika Jarosława Synowieckiego, PESEL 75021606311, przedsiębiorcy prowadzącego rolniczą działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Jarosław Synowiecki, Markusy 51, 82-325 Markusy, NIP 5781802813, REGON 280336719, o zatwierdzenie układu częściowego przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu zawartego z wierzycielami posiadającymi wierzytelności zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużnika oraz zastawami rejestrowymi na ruchomościach dłużnika, propozycje układowe były następujące: I. Nie przewiduje się podziału wierzycieli na grupy z uwagi na objęcie układem częściowym wierzytelności zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach dłużnika oraz zastawami rejestrowymi na ruchomościach dłużnika, to jest składnikach majątku niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstwa - gospodarstwa rolnego dłużnika. II. Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach dłużnika oraz zastawami rejestrowymi na ruchomościach dłużnika nastąpi poprzez: 1) Zmianę oprocentowania wierzytelności w taki sposób, że od dnia układowego wierzytelności w kwotach głównych oprocentowane będą według stopy procentowanej określonej wierzytelności w kwotach głównych oprocentowane będą według stopy procentowej określonej jako suma stawki WIBOR 3 M obowiązującej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego termin spłaty każdej raty wierzytelności wynikającej z układu, powiększonej o 0,5 punktu procentowego marży; odsetki liczone będą od pozostałej do spłaty kwoty zobowiązania w należności głównej za okres od dnia dokonania spłaty raty układowej i doliczone do przypadającej do spłaty raty. 2) Odroczenie terminu spłaty wierzytelności i rozłożeniu wierzytelności głównych i należności ubocznych objętych układem na 204 (dwieście cztery) równe raty kapitałowo-odsetkowe w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu wraz z odsetkami należnymi od należności głównych liczonymi według zasad przyjętych niniejszym układem, z zastrzeżeniem, że każda rata płatna do ostatniego dnia września każdego roku (tzw. „rata balonowa’’), liczona będzie jako różnica kwoty stanowiącej 1/17 należności głównej i kwoty należności głównej spłaconej w ramach rat miesięcznych w okresie od zatwierdzenia układu (w przypadku pierwszej raty balonowej) lub od poprzedniej raty balonowej (w przypadku kolejnej raty balonowej) wraz z odsetkami należnymi od należności głównych liczonymi według zasad przyjętych niniejszym układem, powiększona o 1/17 należności ubocznych objętych układem. Wynik głosowania: Za przyjęciem układu głosował jeden wierzyciel objęty układem częściowym z sumą wierzytelności uprawniających do głosowania w kwocie 822.757,38 zł to jest 100% wierzycieli i 100% wierzytelności uprawnionych do głosowania. Objęty układem częściowym był jeden wierzyciel posiadający wierzytelności uprawniające do głosowania nad układem w kwocie 822.757,38 zł. Dłużnik ma również innych wierzycieli, którzy jednak nie byli objęci układem częściowym z uwagi na przyjęte kryteria wyodrębnienia. Z pozostałymi wierzycielami zawarty został układ w przyspieszonym postępowaniu układowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66363
 • Dodano: 2021-10-22 17:47:05
 • Administrator

Usługi Transportowe Grzegorz Wróbel

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o odmowie zatwierdzenia układu
Poz. 66362. Wróbel Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Grzegorz Wróbel w Helenowie Drugim. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,, sygn. akt XI GRz 62/21. [BMSiG-65429/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 października 2021 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GRz 62/21, w sprawie dłużnika Grzegorza Wróbla prowadzącego działalność pod firmą Usługi Transportowe Grzegorz Wróbel z siedzibą w: Helenów Drugi, NIP 6652224378, w postępowaniu o zatwierdzenie układu: I. odmówił zatwierdzenia układu, II. kosztami postępowania obciążył dłużnika. Poucza się, że na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66362
 • Dodano: 2021-10-22 17:44:21
 • Administrator

GREEN FACTORY BRONISZE Sp. z o.o. Sp. K.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o wykonaniu układu
Poz. 66361. GREEN FACTORY BRONISZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Broniszach. KRS 0000392961. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 sierpnia 2011 r., sygn. akt XVIII GRz 11/20, XVIII GReu 11/21. [BMSiG-65520/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XVIII GRz 11/20 zawiadamia, że w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym Green Factory Bronisze sp z o.o. sp.k. (KRS nr 392961) Sąd na posiedzeniu niejawnym w dniu 28.09.2021 r. wydał postanowienie o stwierdzeniu wykonania układu w tym postępowaniu. Obecnie postępowanie toczy się pod sygnaturą akt XVIII GReu 11/21. Poucza się, iż uczestnikom przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie (za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych) w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w MSiG. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66361
 • Dodano: 2021-10-22 17:42:56
 • Administrator

Firma Handlowo­Usługowa "SKALTRANS" Adam Skałkowski

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 66360. Skałkowski Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „SKALTRANS” Adam Skałkowski w Dydni. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GRp 9/18. [BMSiG-65571/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, obwieszcza, że Nadzorca Wykonania Układu dłużnika Adama Skałkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „SKALTRANS” Adam Skałkowski w miejscowości Dydnia (NIP 6861239220) - złożył I, II, III, IV, V, VI, VII oraz VIII sprawozdanie (za okres od lipca 2019 r. do czerwca 2021 r.) dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu zawartego w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym pod sygnaturą akt V GRp 9/18. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66360
 • Dodano: 2021-10-22 17:41:28
 • Administrator

Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 66359. DOLNOŚLĄSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ARBITRAŻU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000452984. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 lutego 2013 r., sygn. akt VIII GRu 2/19. [BMSiG-65379/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5.10.2021 r., wydanym na posiedzeniu niejawnym, w postępowaniu układowym Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000452984), na podstawie art. 325 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego umorzył postępowanie w sprawie. Ponadto w pkt II tego postanowienia odstąpiono od uzasadnienia wobec uwzględnienia w całości wniosku nadzorcy sądowego z 14.05.2021 r. o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego (k. 1052-1079) i podzielenia argumentów przytoczonych na poparcie tego wniosku. Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 199 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 201 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 455 ust. 1 zd. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Opłata od zażalenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym i w dotyczącym przedsiębiorców postępowaniu upadłościowym wynosi 200 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66359
 • Dodano: 2021-10-22 17:40:40
 • Administrator

DIGITICS S.A.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o odmowie zatwierdzenia układu
Poz. 66358. DIGITICS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000781445. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 kwietnia 2019 r., sygn. akt XVIII GRz 190/21. [BMSiG-65472/2021] Nadzorca układu Digitics Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000781445, posiadającej NIP 5272890795 i nr REGON 383148208, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa (dalej „Dłużnik”), obwieszcza, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1.10.2021 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GRz 190/21 odmówił zatwierdzenia układu zawartego przez Dłużnika z wierzycielami w toku postępowania o zatwierdzenie układu. Nadzorca układu poucza, że zażalenie na postanowienie z dnia 1.10.2021 r. wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia (art. 165 ust. 7 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66358
 • Dodano: 2021-10-22 17:20:32
 • Administrator

CAPITEA S.A. (dawniej GETBACK S.A.)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 66357. CAPITEA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000413997. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2012 r., sygn. akt VIII GRp 4/18. [BMSiG-65474/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do wiadomości, że Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp.j. we Wrocławiu (numer KRS 0000614840), jako nadzorca wykonania układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzonym w dniach 22 i 25 stycznia 2019 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym Capitea S.A. (wcześniej: Getback S.A. w restrukturyzacji) w Warszawie, nr KRS 0000413997 (sygnatura akt VIII GRp 4/18), złożył do akt sprawy w dniu 14 października 2021 r. sprawozdanie za okres od dnia 25 maja 2021 r. do dnia 24 sierpnia 2021 r. dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66357
 • Dodano: 2021-10-22 17:17:46
 • Administrator

Biuro Rachunkowe MAX Maria Arndt

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 66356. Arndt Maria prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Rachunkowe „MAX” Maria Arndt w Bydgoszczy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GRp 1/21. [BMSiG-65353/2021] Postanowieniem z dnia 4 października 2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GRp 1/21, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy umorzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Marii Arndt prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Rachunkowe „MAX” Maria Arndt w Bydgoszczy, ul. Botaniczna 23, 85-352 Bydgoszcz (numer PESEL 57041500347, numer NIP 9670280360). Na postanowienie o umorzeniu postepowania restrukturyzacyjnego przysługuje zażalenie. Wierzyciel może wnieść zażalenie w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. W terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego osobie uprawnionej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, przysługuje prawo do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66356
 • Dodano: 2021-10-22 17:16:05
 • Administrator

DIK J. Opielewicz Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 66355. „DIK J.OPIELEWICZ” SPÓŁKA JAWNA w Odolanowie. KRS 0000306364. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 maja 2008 r., sygn. akt V GRp 5/19. [BMSiG-65419/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w sprawie o sygnaturze akt V GRp 5/19 w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika „DIK J.Opielewicz” spółka jawna z siedzibą w Odolanowie, KRS 0000306364, nadzorca wykonania układu złożył w dniu 4.10.2021 r. sprawozdanie za okres od 1.06.2021 r. do 31.08.2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66355
 • Dodano: 2021-10-22 17:15:13
 • Administrator

ASPE Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu
Poz. 66354. „ASPE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0000102235. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 marca 2002 r., sygn. akt XI GRs 17/19. [BMSiG-65368/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 października 2021 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XI GRs 17/19 w toku postępowania sanacyjnego „ASPE” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000102235, zatwierdził układ przyjęty w toku postępowania sanacyjnego, ze względu na uzyskanie przez Dłużnika, w toku przeprowadzonego na podstawie prawomocnego postanowienia Sędziego komisarza z dnia 3 listopada 2020 r. głosowania nad układem wyłącznie w trybie pisemnym, z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli, wymaganej większości głosów za przedstawionymi przez Dłużnika propozycjami układowymi o następującej treści: Dłużnik - Spółka „ASPE” Sp. z o.o. w restrukturyzacji dokonuje podziału wierzycieli na pięć kategorii interesu: Grupa I - wierzytelność wobec Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez Dłużnika jako pracodawcę oraz z tytułu składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które są objęte układem z mocy prawa z wyjątkiem wierzytelności w kwocie 50 378,05 zł, która może być objęta układem po wyrażeniu na to zgody przez wierzyciela. Grupa II - wierzytelności względem PKO Bank Polski S.A., które w całości mogą być objęte układem po wyrażeniu na to zgody przez wierzyciela. Grupa III - wierzytelności wobec pozostałych podmiotów publicznoprawnych. Grupa IV - wierzytelności wobec kontrahentów wymienionych w załączniku nr 1 do propozycji układowych, których wyodrębnienie jest uzasadnione potrzebą kontynuowania współpracy z tymi wierzycielami zarówno w toku postępowania restrukturyzacyjnego, jak i po jego zakończeniu. Grupa V - wierzytelności z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów wymienionych w załączniku nr 2 do propozycji układowych - tj. pozostałych wierzycieli Spółki. Wierzyciele „ASPE” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zostaną zaspokojeni w następujący sposób: Grupa I - rozłożenie spłaty wierzytelności na 72 raty miesięczne płatne na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca następującego po dacie wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, przy czym wartość rat 1-12 wynosić będzie po 1.000 zł, a wartość rat 13-72 wynosić będzie 1/60 kwoty pozostałej do spłaty. Poszczególne kwoty spłaty należności głównej zostaną powiększone o należne odsetki. Grupa II - wierzytelności z tytułu umowy nr 39 1020 4027 0000 1196 0160 5369 kredytu inwestycyjnego z dnia 6 października 2011 r. z późn. zmianami, spłacane będą zgodnie z obowiązującym w dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego harmonogramem wynikającym z ww. umowy kredytowej; - wierzytelności z tytułu umowy nr 98 1020 40027 0000 1102 0951 0340 kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 6 października 2011 r. z późn. zmianami Spółka: - nastąpi umorzenie wszelkich odsetek oraz wszelkich kosztów postępowań związanych z ww. wierzytelnością powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego; - nastąpi umorzenie wszelkich odsetek oraz wszelkich kosztów postępowań związanych z ww. wierzytelnością powstałych od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego; - wierzytelność będzie spłacana w ratach w wysokości 10 000 zł miesięcznie, płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca następującego po dacie wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu; - poszczególne raty zostaną powiększone o należne odsetki od kapitału w wysokości 2% (oprocentowanie stałe) w skali roku. Grupa III - nastąpi umorzenie wszelkich odsetek oraz wszelkich kosztów postępowań powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego; - nastąpi umorzenie wszelkich odsetek oraz wszelkich kosztów postępowań powstałych od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego; - nastąpi umorzenie wartości należności głównej o 90%; - spłata pozostałej części wierzytelności zostanie dokonana w 12 równych dla poszczególnego wierzyciela ratach miesięcznych płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca następującego po dacie wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa IV - nastąpi umorzenie wszelkich odsetek oraz wszelkich kosztów postępowań powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego; - nastąpi umorzenie wszelkich odsetek oraz wszelkich kosztów postępowań powstałych od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego; - nastąpi umorzenie wartości należności głównej o 50%; - spłata pozostałej części wierzytelności zostanie dokonana w 24 równych dla poszczególnego wierzyciela ratach miesięcznych płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od 7 miesiąca, licząc od miesiąca następującego po dacie wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa V - nastąpi umorzenie wszelkich odsetek oraz wszelkich kosztów postępowań powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego; - nastąpi umorzenie wszelkich odsetek oraz wszelkich kosztów postępowań powstałych od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego; - nastąpi umorzenie wartości należności głównej o 90%; - spłata pozostałej części wierzytelności zostanie dokonana w 2 równych dla poszczególnego wierzyciela ratach płatnych na koniec trzeciego i szóstego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca następującego po dacie wydania postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Poucza się, że na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem tutejszego Sądu, przy czym, aby skutecznie wnieść zażalenie należy w terminie jednego tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia złożyć wniosek o uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem wnieść zażalenie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66354
 • Dodano: 2021-10-22 17:14:32
 • Administrator

Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Środzie Wlkp. Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu
Poz. 66353. ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO- -WARZYWNEGO W ŚRODZIE WLKP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kijewie. KRS 0000064118. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2001 r., sygn. akt IX GRz 31/21. [BMSiG-65427/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 września 2021 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt IX GRz 31/21 w sprawie dłużnika Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Środzie Wielkopolskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000064118) w postępowaniu o zatwierdzenie układu: I. Zatwierdzić układ zawarty z wierzycielami w postępowaniu o zatwierdzeniu układu przez dłużnika Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Środzie Wielkopolskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000064118) o następującej treści: A. Grupa 1 - Grupa Wierzycieli publicznoprawnych obejmująca wierzycieli publicznoprawnych, których wierzytelności według ustawy objęte są układem: a) spłata 100% należności głównych jednorazowo, w terminie do końca pierwszego kwartału następującego po kwartale, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu, b) umorzenie 100% odsetek, zarówno należnych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jak i po tym dniu, jak również całości należności ubocznych (w szczególności koszty, opłaty, kary umowne) od wszystkich rodzajów zobowiązań. B. Grupa 2 - Grupa Wierzycieli drobnych obejmująca wierzycieli prywatnoprawnych związanych z działalnością operacyjną Spółki, których wierzytelności według ustawy objęte są układem, a których wierzytelność nie przekracza kwoty 15.000,00 zł należności głównych: a) spłata 90% należności głównych jednorazowo, w terminie do końca pierwszego kwartału następującego, po kwartale, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu, b) umorzenie 100% odsetek, zarówno należnych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jak i po tym dniu, jak również całości należności ubocznych (jak koszty, opłaty, kary umowne etc.) od wszystkich rodzajów zobowiązań. C. Grupa 3 - Grupa Wierzycieli głównych obejmująca wierzycieli prywatnoprawnych związanych z działalnością operacyjną Spółki, których wierzytelności według ustawy objęte są układem, a których wierzytelność przekracza kwotę 15.000,00 zł należności głównej: a) spłata 70% należności głównych jednorazowo, w terminie do końca pierwszego kwartału następującego po kwartale, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu, b) umorzenie 100% odsetek, zarówno należnych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jak i po tym dniu, jak również całości należności ubocznych (jak koszty, opłaty, kary umowne etc.) od wszystkich rodzajów zobowiązań. D. Grupa 4 - Grupa Wierzycieli podmiotów które udzieliły wsparcia w związku z wystąpieniem pandemii koronowirusa COVID-19: a) spłata 60% należności głównych miesięcznie, przez okres 24 miesięcy, pierwsza rata płatna w terminie do końca pierwszego kwartału następującego po kwartale, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu, b) umorzenie 100% odsetek, zarówno należnych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jak i po tym dniu, jak również całości należności ubocznych (jak koszty, opłaty, kary umowne etc.) od wszystkich rodzajów zobowiązań. II. Stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19), a postępowanie ma charakter główny. III. Kosztami postępowania obciążyć dłużnika. Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu w terminie dwóch tygodni. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66353
 • Dodano: 2021-10-22 17:13:15
 • Administrator

URBAN Sp. J.

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 66352. URBAN SPÓŁKA JAWNA w Rudzie Śląskiej. KRS 0000710854. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2017 r. [BMSiG-65489/2021] Urban Spółka Jawna, ul. Obrońców Westerplatte 26, 41-710 Ruda Śląska, KRS 0000710854 Wspólnicy Urban Spółka Jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej, KRS 0000710854, ul. Obrońców Westerplatte 26, 41-710 Ruda Śląska, zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), oświadczają o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu Spółki (tzw. uproszczone postępowanie o zatwierdzeniu układu). Nadzorcą układu jest spółka RB Restrukturyzacje S.A. Oddział w Zabrzu: 1-800 Zabrze, ul. Pawła Ślęczka 20, nr KRS 0000648090. Dzień układowy wyznaczono na 18 października 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66352
 • Dodano: 2021-10-22 17:12:17
 • Administrator

URBAN Sp. J.

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-10-18. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 66352. URBAN SPÓŁKA JAWNA w Rudzie Śląskiej. KRS 0000710854. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2017 r. [BMSiG-65489/2021] Urban Spółka Jawna, ul. Obrońców Westerplatte 26, 41-710 Ruda Śląska, KRS 0000710854 Wspólnicy Urban Spółka Jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej, KRS 0000710854, ul. Obrońców Westerplatte 26, 41-710 Ruda Śląska, zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), oświadczają o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu Spółki (tzw. uproszczone postępowanie o zatwierdzeniu układu). Nadzorcą układu jest spółka RB Restrukturyzacje S.A. Oddział w Zabrzu: 1-800 Zabrze, ul. Pawła Ślęczka 20, nr KRS 0000648090. Dzień układowy wyznaczono na 18 października 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66352
 • Dodano: 2021-10-22 17:12:08
 • Administrator

P.U.H "ATOM" TOMASZ PARTYKA

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 66351. Partyka Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „ATOM” Tomasz Partyka w Motyczach Poduchownych. [BMSiG-65313/2021] OBWIESZCZENIE o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu Nadzorca Układu w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, w trybie przepisu art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Tomasz Partyka - P.U.H. „ATOM” Tomasz Partyka, Motycze Poduchowne 36A, 39-432 Gorzyce, PESEL 78110908417, NIP 8671649660, REGON 180058072, zawiadamia o zwołaniu Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem. Termin Zgromadzenia Wierzycieli został wyznaczony na dzień 26.10.2021 r., o godz. 1700. Zgromadzenie Wierzycieli zostanie przeprowadzone za pomocą elektronicznych środków komunikacji (platforma Zoom). Osoby zainteresowane udziałem w Zgromadzeniu Wierzycieli proszone są o przesłanie takiej informacji na adres e-mail Nadzorcy Układu (tomasz.lubas@adwokatura.pl) do dnia 25.10.2021 r., celem wygenerowania i przesłania linku do Zgromadzenia. Celem Zgromadzenia Wierzycieli będzie głosowanie nad układem. Głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli odbywa się pisemnie poprzez wypełnienie karty do głosowania. Wierzyciel, który stawi się osobiście na Zgromadzeniu Wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66351
 • Dodano: 2021-10-22 17:09:55
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Suska Agnieszka

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 66350. Suska Agnieszka prowadząca działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego w Modełce. [BMSiG-65552/2021] Agnieszka Suska (PESEL 82010903324) prowadząca działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego, adres: Modełka 9, 06-458 Niedzbórz, zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.), ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowana przez Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 21.10.2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66350
 • Dodano: 2021-10-22 17:09:11
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Suska Agnieszka

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-10-21. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 66350. Suska Agnieszka prowadząca działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego w Modełce. [BMSiG-65552/2021] Agnieszka Suska (PESEL 82010903324) prowadząca działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego, adres: Modełka 9, 06-458 Niedzbórz, zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.), ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowana przez Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 21.10.2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66350
 • Dodano: 2021-10-22 17:09:05
 • Administrator

STĘPNIAK I WSPÓLNICY Sp. J.

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 66349. STĘPNIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA w Częstochowie. KRS 0000168997. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 lipca 2003 r. [BMSiG-65311/2021] Stępniak i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Częstochowie przy ul. Młodości 12, 42-200 Częstochowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000168997, NIP 9491865658, REGON 152133401, działając na podstawie art. 15 ust. 1 i nast. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 z późn. zm.), obwieszcza, że OTWIERA POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Nadzorcą układu jest Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, nr KRS 0000775734, której członek zarządu reprezentujący spółkę samodzielnie w osobie Katarzyny Obojskiej posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1293. Dniem układowym jest 14 października 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66349
 • Dodano: 2021-10-22 17:06:52
 • Administrator

STĘPNIAK I WSPÓLNICY Sp. J.

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-10-14. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 66349. STĘPNIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA w Częstochowie. KRS 0000168997. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 lipca 2003 r. [BMSiG-65311/2021] Stępniak i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Częstochowie przy ul. Młodości 12, 42-200 Częstochowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000168997, NIP 9491865658, REGON 152133401, działając na podstawie art. 15 ust. 1 i nast. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 z późn. zm.), obwieszcza, że OTWIERA POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Nadzorcą układu jest Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, nr KRS 0000775734, której członek zarządu reprezentujący spółkę samodzielnie w osobie Katarzyny Obojskiej posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1293. Dniem układowym jest 14 października 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66349
 • Dodano: 2021-10-22 17:06:32
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja: 2021-10-22 17:06:45

SMS FOOD INDUSTRIES POLAND Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 66348. SMS FOOD INDUSTRIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Starogardzie Gdańskim. KRS 0000355648. SĄD REJONOWY GDAŃSK- -PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 maja 2010 r. [BMSiG-65651/2021] Nadzorca układu SMS FOOD INDUSTRIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200) przy ulicy Zielonej 30, KRS 0000355648, NIP 5922230082, REGON 221012609, w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne w trybie przepisu art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, niniejszym zawiadamia o zwołaniu Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem, którego termin wyznaczył na dzień 10 listopada 2021 roku, godz. 1200, w siedzibie nadzorcy układu Krzysztofa Lipińskiego przy ulicy Wały Piastowskie 1/118, 80-855 Gdańsk. Przedmiotem obrad Zgromadzenia Wierzycieli będzie głosowanie nad układem. Głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli odbywa się pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Wierzyciel, który stawi się osobiście na Zgromadzeniu Wierzycieli może oddać głos ustnie do protokołu. Jeżeli wierzyciel działa przez pełnomocnika, głosowanie odbywa się przez złożenie na karcie do głosowania podpisu ustanowionego pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem szczególnym materialnym do głosowania nad układem na Zgromadzeniu Wierzycieli i wykazaniem uprawnień osób udzielających pełnomocnictwo do reprezentowania wierzyciela odpis z KRS lub stosownie akty powołania, etc. Pełnomocnictwa w każdym przypadku muszą być udzielone na piśmie. Z uwagi na stan epidemii zaleca się oddanie głosu pisemnie. Wypełnione karty do głosowania należy przesyłać na adres siedziby nadzorcy układu: Kancelaria Restrukturyzacyjna Krzysztof Lipiński ul. Wały Piastowskie 1/118, 80-855 Gdańsk, w terminie do 10 listopada 2021 r. O terminie Zgromadzenia Wierzycieli zwołanego w celu przyjęcia układu Nadzorca Układu zawiadamia wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informację o podziale na grupy wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, informację o sposobie głosowania na Zgromadzeniu Wierzycieli oraz pouczenie o treści przepisów prawa. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66348
 • Dodano: 2021-10-22 17:04:01
 • Administrator

GOSPODARSTWO ROLNE SŁUPSKI PIOTR

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 66347. Słupski Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Piotr Słupski w Szwarcenowie. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRz 31/21. [BMSiG-65344/2021] Nadzorca Układu w sprawie Piotra Słupskiego prowadzącego Gospodarstwo Rolne Piotr Słupski z siedzibą w Szwarcenowie, Szwarcenowo 14, 13-340 Biskupiec, NIP 8771366051, REGON 871300118, zawiadamia, że w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne, ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, wyznaczył termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad zawarciem układu w tymże postępowaniu, na dzień 26 listopada 2021 roku, godz. 1000, z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, tj. zdalnie. O terminie zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu głosowania nad układem Nadzorca Układu zawiadomi wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, doręczając im propozycje układowe, kartę do głosowania, informację o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz pouczenie o treści przepisów prawa. Wypełnione karty do głosowania należy przesyłać do Nadzorcy Układu na adres: Doradcy na Plus Sp. z o.o., ul. 10 Lutego 16, kl. A, 2 piętro, 81-364 Gdynia. Wierzyciel, który zamierza uczestniczyć w zgromadzeniu wierzycieli, powinien przesłać Nadzorcy Układu swój adres e-mail, za pośrednictwem którego będzie uczestniczył w tymże zgromadzeniu. Dane te należy przesłać na adres e-mail Nadzorcy Układu: doradca.restrukturyzacyjny@bufnal.pl, przed terminem zgromadzenia wierzycieli. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli zostanie przeprowadzone w formie ustnej. Nie dotyczy to wierzycieli, którzy oddali swój głos pisemnie i podpisaną kartę do głosowania przekazali pocztą na adres Nadzorcy Układu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66347
 • Dodano: 2021-10-22 17:03:15
 • Administrator

GOSPODARSTWO ROLNE GABRIELA RUTKOWSKA

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 66346. Rutkowska Gabriela Lucyna prowadząca gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Gabriela Rutkowska w Podgajach. [BMSiG-65577/2021] Gabriela Lucyna Rutkowska, PESEL 72022704260, prowadząca gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Gabriela Rutkowska (Podgaje, ul. Pamięci Narodowej 19, 64-965 Okonek, województwo wielkopolskie) NIP 7671417268, REGON 300427367, oświadcza, że otwiera postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu. Dłużnik zawarł umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z Beatą Garbacz (nr licencji 1339), adres do doręczeń: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego i Wyceny Beata Garbacz, 10-686 Olsztyn, ul. Boenigka 27/302. Jako dzień układowy wskazuje się dzień 15 października 2021 r. Postępowanie prowadzone będzie w trybie określonym przez Ustawę z dnia 15 maja 2015 r - Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66346
 • Dodano: 2021-10-22 17:02:33
 • Administrator

GOSPODARSTWO ROLNE GABRIELA RUTKOWSKA

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-15. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 66346. Rutkowska Gabriela Lucyna prowadząca gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Gabriela Rutkowska w Podgajach. [BMSiG-65577/2021] Gabriela Lucyna Rutkowska, PESEL 72022704260, prowadząca gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Gabriela Rutkowska (Podgaje, ul. Pamięci Narodowej 19, 64-965 Okonek, województwo wielkopolskie) NIP 7671417268, REGON 300427367, oświadcza, że otwiera postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu. Dłużnik zawarł umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z Beatą Garbacz (nr licencji 1339), adres do doręczeń: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego i Wyceny Beata Garbacz, 10-686 Olsztyn, ul. Boenigka 27/302. Jako dzień układowy wskazuje się dzień 15 października 2021 r. Postępowanie prowadzone będzie w trybie określonym przez Ustawę z dnia 15 maja 2015 r - Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66346
 • Dodano: 2021-10-22 17:02:23
 • Administrator

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AMPER" Wojciech Rdzeniewski

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 66345. Rdzeniewski Wojciech prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Amper Wojciech Rdzeniewski w Szczecinku. [BMSiG-65526/2021] OBWIESZCZENIE O WYZNACZENIU TERMINU ZGROMADZENIA WIERZYCIELI W CELU GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM W UPROSZCZONYM POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU Nadzorca układu dłużnika Wojciecha Rdzeniewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe AMPER Wojciech Rdzeniewski, ul. Słowiańska 8B lok. 19, 78-400 Szczecinek, numer NIP 6731077196, REGON 331272972, w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne w trybie przepisu art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), niniejszym zawiadamia o zwołaniu Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem, którego termin wyznaczył na dzień 3 listopada 2021 r., godz. 1200, w biurze nadzorcy układu - Sławomir Czarnecki, ul. Bartoszewskiego 6, pok. 25, II p, 78-400 Szczecinek. Przedmiotem obrad Zgromadzenia Wierzycieli będzie głosowanie nad układem. Co do zasady głosowanie jest pisemne - wierzyciel może oddać swój głos na piśmie na adres nadzorcy układu: Sławomir Czarnecki, ul. Ogrodowa 3/4, 78-400 Szczecinek. Wierzyciel, który stawi się osobiście na Zgromadzeniu Wierzycieli może oddać głos ustnie do protokołu. O terminie Zgromadzenia Wierzycieli zwołanego w celu przyjęcia układu nadzorca układu zawiadamia wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informacje o podziale na grupy wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, informację o sposobie głosowania na Zgromadzeniu Wierzycieli oraz pouczenie o treści przepisów prawa. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66345
 • Dodano: 2021-10-22 17:00:23
 • Administrator

PAPIER LUBLIN Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 66344. PAPIER LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Sobianowicach. KRS 0000756665. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 listopada 2018 r. [BMSiG-65509/2021] PAPIER LUBLIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sobianowicach, adres: Sobianowice 37A, 20-258 Wólka, mająca nadane numery: KRS 0000756665, NIP 7133100081 i REGON 381749659, działając na podstawie art. 15. Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1072 z późn. zm.) zawiadamia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz zawiadamia o zawarciu w dniu 13 lipca 2021 r. w Lublinie umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego z doradcą restrukturyzacyjnym Tomaszem Koproń, posiadającym licencję nr 1314, wskazując dzień układowy na dzień 15 października 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66344
 • Dodano: 2021-10-22 16:59:42
 • Administrator

PAPIER LUBLIN Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-10-15. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 66344. PAPIER LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Sobianowicach. KRS 0000756665. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 listopada 2018 r. [BMSiG-65509/2021] PAPIER LUBLIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sobianowicach, adres: Sobianowice 37A, 20-258 Wólka, mająca nadane numery: KRS 0000756665, NIP 7133100081 i REGON 381749659, działając na podstawie art. 15. Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1072 z późn. zm.) zawiadamia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz zawiadamia o zawarciu w dniu 13 lipca 2021 r. w Lublinie umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego z doradcą restrukturyzacyjnym Tomaszem Koproń, posiadającym licencję nr 1314, wskazując dzień układowy na dzień 15 października 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66344
 • Dodano: 2021-10-22 16:59:24
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja: 2021-10-22 16:59:36

Mariusz Kuczkowski Indywidualna Praktyka Lekarska

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 66343. Kuczkowski Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mariusz Kuczkowski Indywidualna Praktyka Lekarska w Przemyślu. [BMSiG-65303/2021] OBWIESZCZENIE o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu Nadzorca Układu w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne w trybie przepisu art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 Dłużnika - Mariusz Kuczkowski Indywidualna Praktyka Lekarska z siedzibą w miejscowości Przemyśl (37-700) przy ul. 3 Maja 19, NIP 7951997798, REGON 651492789, PESEL 72042201332, w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy zawiadamia o zwołaniu Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem. Termin Zgromadzenia Wierzycieli został wyznaczony na dzień się 26 października 2021 r., o godz. 1700. Zgromadzenie Wierzycieli zostanie przeprowadzone za pomocą elektronicznych środków komunikacji (platforma Zoom). Osoby zainteresowane udziałem w Zgromadzeniu Wierzycieli proszone są o przesłanie takiej informacji na adres email Nadzorcy Układu (tomasz.lubas@adwokatura.pl) do dnia 25.10.2021 r., celem wygenerowania i przesłania linku do zgromadzenia. Celem Zgromadzenia Wierzycieli będzie głosowanie nad układem. Głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli odbywa się pisemnie poprzez wypełnienie karty do głosowania. Wierzyciel, który stawi się osobiście na Zgromadzeniu Wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66343
 • Dodano: 2021-10-22 16:57:14
 • Administrator

Łukasz Latko "PARTNER"

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 66342. Latko Łukasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Łukasz Latko PARTNER w Warszawie. [BMSiG-65499/2021] Nadzorca układu dłużnika Łukasza Latko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Łukasz Latko PARTNER, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, PESEL 82070313338, NIP 628-202-51-19, Waldemar Łukaszowicz, w oparciu o treść art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) zawiadamia o wyznaczeniu Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 5 listopada 2021 roku, godzina 1000. Zgromadzenie Wierzycieli odbędzie się w Kancelarii Nadzorcy Układu przy ulicy Jana Karłowicza 10 w Zabrzu. Wierzyciel, który stawił się osobiście na Zgromadzeniu Wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Na Zgromadzeniu Wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w spisie wierzytelności, oraz wierzyciele, którzy stawią się na Zgromadzeniu Wierzycieli i przedłożą nadzorcy układu tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. Nadzorca układu może na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu dłużnika dopuścić do udziału w Zgromadzeniu Wierzycieli wierzyciela, którego wierzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego lub jest sporna i została uprawdopodobniona. Sumę, według której oblicza się głos tego wierzyciela, nadzorca układu oznacza stosownie do okoliczności. Głos na piśmie należy przesłać listem poleconym na adres: Nadzorca Układu Waldemar Łukaszowicz, ul. Karłowicza 10, 41-800 Zabrze. Głos taki będzie uwzględniony, o ile prawidłowo wypełniona i podpisana karta do głosowania (wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie podpisanych na karcie osób do oddania głosu w sprawie układu) wpłynie do Kancelarii Nadzorcy Układu przed dniem 5 listopada 2021 r. Nie liczy się w tym wypadku data nadania przesyłki. Karta do głosowania może również zostać złożona na ręce Nadzorcy Układu podczas Zgromadzenia Wierzycieli w dniu 5 listopada 2021 r. Wierzyciel, który osobiście będzie obecny na Zgromadzeniu, musi być właściwie reprezentowany bądź przez organ uprawniony do reprezentowania wierzyciela, które to uprawnienie należy wykazać odpisem z odpowiedniego rejestru, bądź pełnomocnika umocowanego we właściwy sposób. Jeżeli wierzyciel działa przez pełnomocnika, głosowanie odbywa się przez złożenie na karcie do głosowania podpisu ustanowionego pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem szczególnym materialnym do głosowania nad układem na Zgromadzeniu Wierzycieli i wykazaniem uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania wierzyciela, odpis z KRS lub stosownie akty powołania, etc. Pełnomocnictwa w każdym przypadku muszą być udzielone na piśmie. Z uwagi na stan epidemii zaleca się oddanie głosu pisemnie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66342
 • Dodano: 2021-10-22 16:56:33
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Kunda Zbigniew

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 66341. Kunda Zbigniew prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Zbigniew Kunda w Tajnie Starym. [BMSiG-65370/2021] Nadzorca Układu Zbigniewa Kundy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Zbigniew Kunda, adres: Tajno Stare 57, 16-320 Bargłów Kościelny, NIP 8461412785, REGON 790805364, PESEL 71062308874, zawiadamia, że w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne, ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, wyznaczył termin Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 12 listopada 2021 r., godz. 930. Zgromadzenie Wierzycieli odbędzie się w siedzibie nadzorcy układu, ul. Chłodna 22A lok. 9-10, 00-891 Warszawa. Głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli odbywa się pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Wierzyciel, który stawi się osobiście na Zgromadzeniu Wierzycieli może oddać głos ustnie do protokołu. Z uwagi na stan epidemii COVID-19 zaleca się oddanie głosu pisemnie. Wypełnione karty do głosowania należy przesyłać Nadzorcy Układu, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego Tomasz Lichnerowicz, ul. Chłodna 22A lok. 9-10, 00-891 Warszawa. O terminie Zgromadzenia Wierzycieli zwołanego w celu przyjęcia układu Nadzorca Układu zawiadamia umieszczonych w spisie wierzytelności, jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informację o podziale na grupy wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, informację o sposobie głosowania na Zgromadzeniu Wierzycieli oraz pouczenie o treści przepisów prawa. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66341
 • Dodano: 2021-10-22 16:55:42
 • Administrator

HERKULES Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 66340. HERKULES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000372247. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 grudnia 2010 r. [BMSiG-65348/2021] W trybie art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadczam o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), wobec dłużnika: HERKULES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. kard. St. Wyszyńskiego 3, 66-400 Gorzów Wlkp., nr KRS 0000372247. Nadzorcą układu jest adw. Jacek Milczarek, nr licencji 903. Dzień układowy określono na dzień 20 października 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66340
 • Dodano: 2021-10-22 16:54:05
 • Administrator

HERKULES Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-10-20. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 66340. HERKULES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000372247. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 grudnia 2010 r. [BMSiG-65348/2021] W trybie art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadczam o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), wobec dłużnika: HERKULES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. kard. St. Wyszyńskiego 3, 66-400 Gorzów Wlkp., nr KRS 0000372247. Nadzorcą układu jest adw. Jacek Milczarek, nr licencji 903. Dzień układowy określono na dzień 20 października 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66340
 • Dodano: 2021-10-22 16:53:57
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja: 2021-10-22 16:54:19

DRUSSIS Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu
Poz. 66339. DRUSSIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Pianowie. KRS 0000375021. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 stycznia 2011 r. [BMSiG-65434/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 września 2021 r., wydanym w sprawie z wniosku dłużnika DRUSSIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pianowie, ul. Kwia towa 2, 64-000 Kościan, KRS 0000375021, NIP 6980006717, zatwierdził układ zawarty z wierzycielami o następującej treści: Grupa I Opis grupy: wierzyciele z tytułu czynszów najmu i opłat związanych z najmem. Propozycja układowa oraz tryb spłaty: 1. spłata kwoty stanowiącej 70% sumy należności głównych w 8 równych ratach kwartalnych, płatnych do 15 dnia następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego, począwszy od roku 2022. 2. umorzenie w całości należności ubocznych, tj. odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego otwarcie Postępowania restrukturyzacyjnego. 3. umorzenie w całości należności ubocznych, tj. odsetek naliczonych po dniu poprzedzającym otwarcie Postępowania restrukturyzacyjnego, jak również umorzenie w całości wszelkich innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, za okres zarówno poprzedzający, jak i następujący po dniu poprzedzającym otwarcie Postępowania restrukturyzacyjnego. 4. w przypadku skorzystania przez wierzyciela należącego do kategorii I z zabezpieczeń przewidzianych umową najmu (gwarancja bankowa, kaucja gwarancyjna) celem zaspokojenia wierzytelności objętych układem, Spółka zobowiązana będzie do odnowienia tych zabezpieczeń w terminie 3 miesięcy od dnia realizacji ostatniej płatności na rzecz wierzycieli należących do kategorii I w przypadku dalszego obowiązywania umowy najmu, której dotyczy zabezpieczenie. Grupa II Opis grupy: wierzyciele publicznoprawni. Propozycja układowa oraz tryb spłaty: 1. spłata kwoty stanowiącej 100% sumy należności głównych i odsetek, co nastąpi w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu. Grupa III Opis grupy: pozostali wierzyciele, nie należący do żadnej z powyższych kategorii. Propozycja układowa oraz tryb spłaty: 1. spłata kwoty stanowiącej 100% sumy należności głównych i odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego otwarcie Postępowania restrukturyzacyjnego, co nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu. 2. umorzenie w całości odsetek naliczonych po dniu poprzedzającym otwarcie Postępowania restrukturyzacyjnego, jak również umorzenie w całości wszelkich innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności za okres zarówno poprzedzający, jak i następujący po dniu poprzedzającym otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. W wypadku, gdyby termin zapłaty raty układowej przypadał na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, rata układowa płatna będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień zapłaty raty układowej. Celem usunięcia wątpliwości przyjmuje się, że terminy płatności rat zastrzeżone są na korzyść Spółki. Ponadto Sąd stwierdził, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. W sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że na postanowienie o zatwierdzenie układu przysługuje wierzycielom zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia. Z kolei dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowałaby się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66339
 • Dodano: 2021-10-22 16:43:04
 • Administrator

MARCIN ADAMCZAK MTA INVESTMENT

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 66338. Adamczak Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MARCIN ADAMCZAK MTA INVESTMENT w Krakowie. [BMSiG-65464/2021] Nadzorca układu Marcina Adamczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MARCIN ADAMCZAK MTA INVESTMENT w Krakowie (31-266) przy ul. Konopnej 6, PESEL 77030707933, NIP 8171765707, REGON 831304886 (dalej jako: „Dłużnik”), zawiadamia niniejszym o wyznaczeniu, w oparciu o treść art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1072), na dzień 9 listopada 2021 roku, godzina 1000, Zgromadzenia Wierzycieli Dłużnika w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie Wierzycieli odbędzie się w Kancelarii Radcy Prawnego i Kwalifikowanego Doradcy Restrukturyzacyjnego Jacka Pietrzeli w Gliwicach (44-105) przy ul. Ligockiej 15. Wierzyciel, który stawił się osobiście na Zgromadzeniu Wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Na Zgromadzeniu Wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w spisie wierzytelności, oraz wierzyciele, którzy stawią się na Zgromadzeniu Wierzycieli i przedłożą nadzorcy układu tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. Nadzorca układu może na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu dłużnika dopuścić do udziału w Zgromadzeniu Wierzycieli wierzyciela, którego wierzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego lub jest sporna i została uprawdopodobniona. Sumę, według której oblicza się głos tego wierzyciela, nadzorca układu oznacza stosownie do okoliczności. Wierzyciel, który osobiście będzie obecny na zgromadzeniu, musi być właściwie reprezentowany bądź przez organ uprawniony do reprezentowania wierzyciela, które to uprawnienie należy wykazać odpisem z odpowiedniego rejestru, bądź pełnomocnika umocowanego we właściwy sposób. Jeżeli wierzyciel działa przez pełnomocnika głosowanie odbywa się przez złożenie na karcie do głosowania podpisu ustanowionego pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem do głosowania nad układem na Zgromadzeniu Wierzycieli i wykazaniem uprawnień osób udzielających pełnomocnictwo do reprezentowania wierzyciela (odpis z KRS lub stosownie akty powołania, etc.). Pełnomocnictwa w każdym przypadku muszą być udzielone na piśmie. Z uwagi na stan epidemii zaleca się oddanie głosu pisemnie. Dane kontaktowe do kancelarii nadzorcy układu: numer telefonu 32 428 18 01, adres e-mail: kancelaria@jacekpietrzela.pl. Nadzorca układu Jacek Pietrzela MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66338
 • Dodano: 2021-10-22 16:42:26
 • Administrator

Żywot Jakub

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-10-22. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 66273. Żywot Jakub. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 323/20 „of”. [BMSiG-65276/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 27 września 2021 r. w postępowaniu upadłościowym Jakuba Żywota, PESEL 83120202097 (sygn. akt IX GUp 323/20 „of”), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wydał postanowienie o następującej treści: I. Wskazać, iż w planie spłaty wierzycieli Jakuba Żywota, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, uczestniczą następujący wierzyciele: 1) Skarb Państwa - Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z wierzytelnością w kwocie 3.886,99 zł (trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) w kategorii I, 2) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 39.584,03 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote trzy grosze) w kategorii II, 3) Gmina Miasto Lublin - Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie z wierzytelnością w kwocie 613,15 zł (sześćset trzynaście złotych piętnaście groszy), w kategorii II, 4) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 73,65 zł (siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt pięć groszy) w kategorii II, II. W planie podziału wierzycieli Jakuba Żywota, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, uczestniczą następujący wierzyciele: 1) Skarb Państwa - Sąd Rejonowy Lublin-Wschód W Lublinie z siedzibą w Świdniku z wierzytelnością w kwocie 3.886,99 zł (trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) w kategorii I; 2) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 39.584,03 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote trzy grosze) w kategorii II, 3) Gmina Miasto Lublin - Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie z wierzytelnością w kwocie 613,15 zł (sześćset trzynaście złotych piętnaście groszy), w kategorii II, 4) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 73,65 zł (siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt pięć groszy) w kategorii II, III. Dokonać podziału funduszów masy upadłości w następujący sposób: 1) podziałowi podlega suma 8.971,70 zł (osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy); 2) uczestnikom planu podziału funduszów masy upadłości przypadają z tytułu podziału następujące sumy: a) w kategorii I: 1. Skarb Państwa - Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z wierzytelnością w kwocie 3.886,99 zł (trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), b) w kategorii II: 1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 4.997,99 zł (cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), 2. Gmina Miasto Lublin - Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie z wierzytelnością w kwocie 77,42 zł (siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści dwa grosze), 3. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 9,30 zł (dziewięć złotych trzydzieści groszy), III. Ustalić, że upadły Jakub Żywot nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani nie zwiększył istotnie jej stopnia umyślnie ani wskutek rażącego niedbalstwa; IV. Ustalić zakres i okres spłaty zobowiązań Jakuba Żywota w następujący sposób: 1) upadły będzie spłacał swoje zobowiązanie przez okres 33 miesięcy; 2) upadły będzie spłacał swoje zobowiązania w następujący sposób: a) raty są miesięczne; b) wysokość miesięcznej raty wynosi 200 zł (dwieście złotych); c) każdą ratę upadły będzie płacił do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poinformowano upadłego o uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia; d) w poszczególnych ratach będą zaspokajani wskazani niżej wierzyciele poprzez zapłatę na ich rzecz wskazanych niżej kwot: A) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 196,59 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), B) Gmina Miasto Lublin - Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie z wierzytelnością w kwocie 3,05 zł (trzy złote pięć groszy), C) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 0,37 zł (trzydzieści siedem groszy), V. Stwierdzić, iż po wykonaniu ustalonego w punkcie IV. niniejszego postanowienia planu spłat wierzycieli Jakuba Żywota, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 2 grudnia 2020 r., zostaną umorzone, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. Od postanowienia przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Lublinie, przy czym, aby skutecznie wnieść zażalenie należy w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia złożyć wniosek o uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66273
 • Dodano: 2021-10-22 16:40:24
 • Administrator
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK