Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęAIRON GREEN ENERGY TURBINES Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Bydgoszcz)

Dane Upadłego

 • Upadły: AIRON GREEN ENERGY TURBINES Sp. z o.o.
 • Adres: B. Raczkowskiego 8, 85-862 Bydgoszcz
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • KRS: 0000547171,     NIP: 9532648284,     Regon:360962289

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 • Wydział: XV Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XV GUp 36/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XV GU 719/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-01-31
 • Sędzia Komisarz: ASR Przemysław Rauchuta

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Jacek Malec
 • Numer licencji: 823
 • Adres: Żytnia 5/15, 88-400 Żnin
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: 603 600 832

2020-03-25 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 16451. AIRON GREEN ENERGY TURBINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI w Bydgoszczy. KRS 0000547171. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 marca 2015 r., sygn. akt XV GUp 36/19. [BMSiG-15984/2020]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4.03.2020 r., w sprawie o sygn. akt XV GUp 36/19 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego AIRON GREEN ENERGY TURBINES Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy w upadłości.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16451

Dodano: 2020-03-25 16:14:26 przez Administrator

2020-01-03 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 256. AIRON GREEN ENERGY TURBINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI w Bydgoszczy. KRS 0000547171. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 marca 2015 r., sygn. akt XV GUp 36/19. [BMSiG-67695/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym: Airon Green Energy Turbines Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt XV GUp 36/19 informuje, że 29 października 2019 r. syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść do Sędziego komisarza na piśmie, w trzech egzemplarzach, zarzuty przeciwko temu planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 002/2020 (5892) z dnia 03 stycznia 2020 r. → Pozycja 256

Dodano: 2020-01-03 10:14:42 przez Administrator

2019-10-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54845. AIRON GREEN ENERGY TURBINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI w Bydgoszczy. KRS 0000547171. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 marca 2015 r., sygn. akt XV GUp 36/19. [BMSiG-54823/2019]

Sędzia komisarz w sprawie upadłościowej Airon Green Energy Turbines Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy o sygn. akt XV GUp 36/19 postanowieniem z dnia 14 października 2019 r. dokonał z urzędu zmiany na liście wierzytelności. Wierzycielowi przysługuje prawo złożenia zażalenia na postanowienie o zmianie na liście wierzytelności do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 207/2019 (5846) z dnia 24 października 2019 r. → Pozycja 54845

Dodano: 2019-10-24 10:30:00 przez Administrator

2019-07-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 38734. AIRON GREEN ENERGY TURBINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI w Bydgoszczy. KRS 0000547171. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 marca 2015 r., sygn. akt XV GUp 36/19. [BMSiG-38721/2019]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Airon Green Energy Turbines sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 36/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 31.05.2019 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 143/2019 (5782) z dnia 25 lipca 2019 r. → Pozycja 38734

Dodano: 2019-07-25 09:46:49 przez Administrator

2019-02-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7743. AIRON GREEN ENERGY TURBINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Bydgoszczy. KRS 0000547171. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 marca 2015 r., sygn. akt XV GU 719/18. [BMSiG-7225/2019]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 719/18 ogłosił upadłość dłużnika Airon Green Energy Turbines Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy (numer KRS 0000547171, numer NIP 9532648284), wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASSR Przemysława Rauchuta oraz syndyka w osobie Jacka Malca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 823); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 30/2018 (5669) z dnia 12 lutego 2019 r. → Pozycja 7743

Dodano: 2019-02-12 15:38:05 przez Administrator

2019-01-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7743. AIRON GREEN ENERGY TURBINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Bydgoszczy. KRS 0000547171. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 marca 2015 r., sygn. akt XV GU 719/18. [BMSiG-7225/2019]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 719/18 ogłosił upadłość dłużnika Airon Green Energy Turbines Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy (numer KRS 0000547171, numer NIP 9532648284), wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASSR Przemysława Rauchuta oraz syndyka w osobie Jacka Malca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 823); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 30/2018 (5669) z dnia 12 lutego 2019 r. → Pozycja 7743

Pliki do pobrania

Dodano: 2019-02-12 15:37:58 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK