Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęAmbroziak Ingrid w upadłości likwidacyjnej (Oświęcim)

Dane Upadłego

 • Upadły: Ambroziak Ingrid
 • Adres: , Oświęcim
 • Województwo: Małopolskie
 • PESEL: 42101600141,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 325/16
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 463/16
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2016-10-25
 • Sędzia Komisarz: SSR Berenika Rusek

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Mirosław Szaraniec
 • Numer licencji: 31
 • Adres: ul. Igołomska 1, 31-983 Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • Telefon: (12)259 6104

2020-03-23 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 16041. Ambroziak Ingrid. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 325/16. [BMSiG-15675/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ingrid Ambroziak, PESEL 42101600141 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 325/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 349 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ostatecznego planu podziału Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 057/2020 (5947) z dnia 23 marca 2020 r. → Pozycja 16041

Dodano: 2020-03-23 09:19:38 przez Administrator

2018-12-10 Inne

Poz. 55067. Anbroziak Ingrid. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 325/16. [BMSiG-54703/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30 października 2018 roku, sygn. akt VIII GUp 325/16, oddalono wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55067

Dodano: 2018-12-11 00:06:57 przez Administrator

2018-05-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 19982. Ambroziak Ingrid. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 325/16. [BMSiG-19329/2018]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ingrid Ambroziak (PESEL 42101600141), zam. w Oświęcimiu - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 325/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (zw 9), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 92/2018 (5480) z dnia 14 maja 2018 r. → Pozycja 19982

Dodano: 2018-05-15 22:35:26 przez Administrator

2018-01-05 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 647. Ambroziak Ingrid. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 325/16. [BMSiG-59/2018]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ingrid Ambroziak (PESEL 42101600141), zam. w Oświęcimiu - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 325/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (zw7) oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 4/2018 (5392) z dnia 05 stycznia 2018 r. → Pozycja 647

Dodano: 2018-01-06 11:25:01 przez Administrator

2017-09-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35645. Ambroziak Ingrid. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 325/16. [BMSiG-35985/2017]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ingrid Ambroziak (PESEL 42101600141), zam. w Oświęcimiu - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 325/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon K. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 184/2017 (5321) z dnia 22 września 2017 r. → Pozycja 35645

Dodano: 2017-09-23 10:33:51 przez Administrator

2017-07-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27733. Ambroziak Ingrid. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 325/16. [BMSiG-27823/2017]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ingrid Ambroziak (PESEL 42101600141), zamieszkałej: ul. Olszewskiego 33/5, 32-600 Oświęcim - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 325/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 137/2017 (5274) z dnia 18 lipca 2017 r. → Pozycja 27733

Dodano: 2017-07-19 18:09:10 przez Administrator

2016-11-02 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 28688. Ambroziak Ingrid. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 463/16, VIII GUp 325/16. [BMSiG-29311/2016]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 25 października 2016 r. (sygn. akt VIII GU 463/16), ogłoszono upadłość dłużniczki Ingrid Ambroziak (PESEL 42101600141), zamieszkałej pod adresem: ul. Olszewskiego 33/5, 32-600 Oświęcim, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego Komisarza wyznaczono: SSR Berenikę Rusek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Mirosława Szarańca - numer doradcy restrukturyzacyjnego 31. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 325/16.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 212/2016 (5097) z dnia 2 listopada 2016 r. → Pozycja 28688

Dodano: 2017-01-07 22:39:25 przez Administrator

2016-10-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 28688. Ambroziak Ingrid. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 463/16, VIII GUp 325/16. [BMSiG-29311/2016]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 25 października 2016 r. (sygn. akt VIII GU 463/16), ogłoszono upadłość dłużniczki Ingrid Ambroziak (PESEL 42101600141), zamieszkałej pod adresem: ul. Olszewskiego 33/5, 32-600 Oświęcim, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego Komisarza wyznaczono: SSR Berenikę Rusek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Mirosława Szarańca - numer doradcy restrukturyzacyjnego 31. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 325/16.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 212/2016 (5097) z dnia 2 listopada 2016 r. → Pozycja 28688

Dodano: 2017-01-07 22:39:15 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK