Amontex Przedsiebiorstwo Montażowe Sp. z o.o.

Amontex Przedsiebiorstwo Montażowe Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Piotrków Trybunalski)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Amontex Przedsiebiorstwo Montażowe Sp. z o.o.
 • Adres: Przemysłowa 25A, 97-300 Piotrków Trybunalski
 • Województwo: Łódzkie
 • KRS: 0000154195
 • NIP: 7722169137
 • Regon:592197700
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski
 • Województwo:Łódzkie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 6/12
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 18/12
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2012-08-16
 • Sędzia Komisarz: SSR Dominika Lisiecka

2020-09-14 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 46475. AMONTEX PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Piotrkowie Trybunalskim. KRS 0000154195. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 marca 2003 r., sygn. akt V GUp 6/12/Ap-6. [BMSiG-46770/2020]


Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że został sporządzony III częściowy plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym AMONTEX Przedsiębiorstwo Montażowe sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim w likwidacji, nr KRS 0000154195, sygn. akt V GUp 6/12/Ap-6. Można go przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni pokój 123 - po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 44 649 42 00), a w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niemu zarzuty.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46475

 • Dodano: 2020-09-14 19:03:39
 • Administrator

2018-03-26 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 12823. AMONTEX PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Piotrkowie Trybunalskim. KRS 0000154195. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 marca 2003 r., sygn. akt V GUp 6/12 (V GUk 3/17). [BMSiG-12004/2018]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym AMONTEX Przedsiębiorstwo Montażowe sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim w likwidacji, sygn. akt V GUk 3/17, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19.01.2018 r. na podstawie art. 347 ust. 2 p.u.n. w zw. z art. 351 ust. 2 p.u.n. zmienił ustalony przez Syndyka II częściowy plan podziału w ten sposób, że:
- w poz. 1 częściowego planu podziału dot. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych reprezentowanego przez Marszałka Województwa Łódzkiego, 90-608 Łódź, Wólczańska 49, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 810 946,05 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 243 283,82 zł na kwotę 178 881,30 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 567 662,24 zł na kwotę 632 064,75 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 170 298,67 zł na kwotę 189 619,43 zł;
- w poz. 2 częściowego planu podziału dot. Wacława Bartosiewicza, 97-330 Sulejów, Uszczyn, Szkolna 16, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 4 655,66 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 396,70 zł na kwotę 1 026,96 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 3 258,96 zł na kwotę 3 628,70 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 977,69 zł na kwotę 1 088,61 zł;
- w poz. 10 częściowego planu podziału dot. Wojciecha Krupińskiego, 92-008 Łódź, Podgórze 14B m. 3, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 1 518,27 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 455,48 zł na kwotę 334,91 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 1 062,79 zł na kwotę 1 183,36 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 318,84 zł na kwotę 355,01 zł;
- w poz. 14 częściowego planu podziału dot. Mirosława Andrzejewskiego, 97-300 Piotrków Trybunalski, Migdałowa 13, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 3 705,22 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 111,57 zł na kwotę 817,31 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 2 593,65 zł na kwotę 2 887,91 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 778,10 zł na kwotę 866,37 zł;
- w poz. 23 częściowego planu podziału dot. Wiesława Paradeckiego, 97-400 Bełchatów, Dobrzelów 73, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 5 432,84 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 629,85 zł na kwotę 1 198,39 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 3 802,99 zł na kwotę 4 234,45 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 140,90 zł na kwotę 1 270,33 zł;
- w poz. 54 częściowego planu podziału dot. Marka Kowalskiego, 97-400 Bełchatów, os. Słoneczne 10/12, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 26 122,77 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 7 836,83 zł na kwotę 5 762,25 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 18 285,94 zł na kwotę 20 360,52 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 5 485,78 zł na kwotę 6 108,16 zł;
- w poz. 67 częściowego planu podziału dot. Anny Adamus, 97-300 Piotrków Trybunalski, Nałkowskiej 44G, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 4 028,37 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 208,51 zł na kwotę 888,59 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 2 819,86 zł na kwotę 3 139,78 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 845,96 zł na kwotę 941,93 zł;
- w poz. 85 częściowego planu podziału dot. Marka Kauca, 97-371 Wola Krzysztoporska, Oprzężów 46, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 4 649,49 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 394,85 zł na kwotę 1 025,60 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 3 254,64 zł na kwotę 3 623,89 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 976,39 zł na kwotę 1 087,17 zł;
- w poz. 106 częściowego planu podziału dot. Tadeusza Kozłowskiego, 97-400 Bełchatów, os. Dolnośląskie 136/52, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 6 003,58 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 801,07 zł na kwotę 1 324,29 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 4 202,51 zł na kwotę 4 679,29 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 260,75 zł na kwotę 1 403,79 zł;
- w poz. 110 częściowego planu podziału dot. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 01-748 Warszawa, Szamocka 3/5, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 757 052,86 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 227 115,86 zł na kwotę 166 993,35 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 529 937,00 zł na kwotę 590 059,51 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 158 981,10 zł na kwotę 177 017,85 zł;
- w poz. 113 częściowego planu podziału dot. Dariusza Gulczyńskiego, 97-403 Drużbice, Gręboszów 9, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 5 581,11 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 674,33 zł na kwotę 1 231,10 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 3 906,78 zł na kwotę 4 350,01 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 172,03 zł na kwotę 1 305,00 zł; - w poz. 115 częściowego planu podziału dot. Zdzisława Leśniewskiego, 97-352 Łęki Szlacheckie, Kolonia Tomawa 1a, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 15 757,05 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 4 727,12 zł na kwotę 3 475,74 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 11 029,94 zł na kwotę 12 281,31 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 3 308,98 zł na kwotę 3 684,39 zł;
- w poz. 117 częściowego planu podziału dot. Tomasza Mysłka, 97-500 Radomsko, Jaworowa 18, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 4 176,53 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 252,96 zł na kwotę 921,27 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 2 923,57 zł na kwotę 3 255,26 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 877,07 zł na kwotę 976,58 zł;
- w poz. 118 częściowego planu podziału dot. Andrzeja Ogrodnika, 97-403 Drużbice, Drużbice Kolonia 1, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 9 031,82 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 2 709,55 zł na kwotę 1 992,27 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 6 322,27 zł na kwotę 7 039,55 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 896,68 zł na kwotę 2 111,86 zł;
- w poz. 119 częściowego planu podziału dot. Henryka Kaniowskiego, 26-225 Gowarczów, Giełzów 9, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 26 319,09 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 7 895,73 zł na kwotę 5 805,56 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 18 423,36 zł na kwotę 20 513,53 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 5 527,01 zł na kwotę 6 154,06 zł;
- w poz. 120 częściowego planu podziału dot. Wojciecha Wroniszewskiego, 26-337 Aleksandrów, Dąbrówka 66, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 16 356,95 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 4 907,09 zł na kwotę 3 608,07 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 11 449,87 zł na kwotę 12 748,88 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 3 434,96 zł na kwotę 3 824,66 zł;
- w poz. 128 częściowego planu podziału dot. Marka Abratkiewicza, 97-330 Sulejów, Korytnica 10, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 5 285,54 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 585,66 zł na kwotę 1 165,90 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 3 699,88 zł na kwotę 4 119,64 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 109,96 zł na kwotę 1 235,89 zł;
- w poz. 129 częściowego planu podziału dot. Stanisława Adamusa, 97-565 Lgota Wielka, Krzywanice 92, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 2 004,64 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 601,39 zł na kwotę 442,19 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 1 403,25 zł na kwotę 1 562,45 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 420,97 zł na kwotę 468,74 zł;
- w poz. 130 częściowego planu podziału dot. Tomasza Banaszkiewicza, 97-500 Radomsko, Piastowska 4/1, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 5 796,83 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 739,05 zł na kwotę 1 278,69 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 4 057,78 zł na kwotę 4 518,15 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 217,33 zł na kwotę 1 355,44 zł;
- w poz. 131 częściowego planu podziału dot. Sebastiana Barczyka, 97-371 Wola Krzysztoporska, Ludwików 11, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 6 523,09 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 956,93 zł na kwotę 1 438,89 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 4 566,16 zł na kwotę 5 084,21 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 369,85 zł na kwotę 1 525,26 zł;
- w poz. 132 częściowego planu podziału dot. Łukasza Bartosika, 97-420 Szczerców, Borowa 31, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 2 596,87 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 779,06 zł na kwotę 572,83 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 1 817,81 zł na kwotę 2 024,04 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 545,34 zł na kwotę 607,21 zł;
- w poz. 133 częściowego planu podziału dot. Mariana Bernackiego, 97-300 Piotrków Trybunalski, Al. 3-go Maja 3/17, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 9 454,92 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 2 836,47 zł na kwotę 2 085,60 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 6 618,44 zł na kwotę 7 369,32 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 985,53 zł na kwotę 2 210,80 zł;
- w poz. 134 częściowego planu podziału dot. Sławomira Biegańskiego, 97-425 Zelów, Kolonia Łobudzice 39, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 51,68 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 15,51 zł na kwotę 11,40 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 36,18 zł na kwotę 40,28 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 10,85 zł na kwotę 12,08 zł;
- w poz. 135 częściowego planu podziału dot. Wojciecha Boczka, 98-358 Kiełczygłów, Chorzew 102, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 73,37 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 22,01 zł na kwotę 16,18 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 51,36 zł na kwotę 57,18 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 15,41 zł na kwotę 17,15 zł;
- w poz. 136 częściowego planu podziału dot. Sylwestra Bródki, 09-407 Płock, Faustyna Piaska 4/8, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 73,37 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 22,01 zł na kwotę 16,18 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 51,36 zł na kwotę 57,18 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 15,41 zł na kwotę 17,15 zł;
- w poz. 137 częściowego planu podziału dot. Adama Chyły, 80-335 Gdańsk, Szyprów 9E/4, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 314,05 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 94,21 zł na kwotę 69,27 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 219,83 zł na kwotę 244,77 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 65,95 zł na kwotę 73,43 zł;
- w poz. 138 częściowego planu podziału dot. Henryka Dąbrowskiego, 97-300 Piotrków Trybunalski, Parkowa 4, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 2 525,83 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 757,75 zł na kwotę 557,16 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 1 768,08 zł na kwotę 1 968,67 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 530,42 zł na kwotę 590,60 zł;
- w poz. 139 częściowego planu podziału dot. Agaty Dorosławskiej, 97-300 Piotrków Trybunalski, Kołłątaja 5/9, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 11 145,59 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 3 343,68 zł na kwotę 2 458,53 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 7 801,92 zł na kwotę 8 687,06 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 2 340,57 zł na kwotę 2 606,12 zł;
- w poz. 140 częściowego planu podziału dot. dot. Grażyny Drozdek, 97-300 Piotrków Trybunalski, Twardosławicka 86, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 7 377,84 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 2 213,35 zł na kwotę 1 627,43 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 5 164,49 zł na kwotę 5 750,41 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 549,35 zł na kwotę 1 725,12 zł;
- w poz. 141 częściowego planu podziału dot. Marka Duraja, 97-403 Drużbice, Wadlew 99, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 2 901,94 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 870,58 zł na kwotę 640,12 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 2 031,36 zł na kwotę 2 261,82 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 609,41 zł na kwotę 678,55 zł;
- w poz. 142 częściowego planu podziału dot. Roberta Dybały, 25-020 Kielce, Chęcińska 33/3, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 73,37 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 22,01 zł na kwotę 16,18 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 51,36 zł na kwotę 57,18 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 15,41 zł na kwotę 17,15 zł;
- w poz. 143 częściowego planu podziału dot. Piotra Falfasińskiego, 40-534 Katowice, Kolibrów 12/4, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 23 938,57 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 7 181,57 zł na kwotę 5 280,45 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 16 757,00 zł na kwotę 18 658,12 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 5 027,10 zł na kwotę 5 597,44 zł;
- w poz. 144 częściowego planu podziału dot. Tomasza Flagi, 36-124 Wiśniowa, Kożuchów 5A, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 3 941,03 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 182,31 zł na kwotę 869,33 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 2 758,72 zł na kwotę 3 071,70 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 827,62 zł na kwotę 921,51 zł;
- w poz. 145 częściowego planu podziału dot. Ryszarda Forysia, 97-300 Piotrków Trybunalski, Budki 33/1, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 17 446,22 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 5 233,87 zł na kwotę 3 848,35 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 12 212,35 zł na kwotę 13 597,87 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 3 663,71 zł na kwotę 4 079,36 zł;
- w poz. 146 częściowego planu podziału dot. Sylwestra Gaduli, 97-330 Sulejów, Szkolna 18 Uszczyn, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 4 483,11 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 344,93 zł na kwotę 988,90 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 3 138,18 zł na kwotę 3 494,21 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 941,45 zł na kwotę 1 048,26 zł;
- w poz. 147 częściowego planu podziału dot. Anny Gondeckiej, 02-796 Warszawa, Dembego 18A/37, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 611,28 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 183,38 zł na kwotę 134,84 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 427,90 zł na kwotę 476,44 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 128,37 zł na kwotę 142,93 zł;
- w poz. 148 częściowego planu podziału dot. Cezarego Górnego, 97-300 Piotrków Trybunalski, Roosevelta 49/1, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 11 966,41 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 3 589,92 zł na kwotę 2 639,59 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 8 376,49 zł na kwotę 9 326,82 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 2 512,95 zł na kwotę 2 798,05 zł;
- w poz. 149 częściowego planu podziału dot. Mariana Grabowskiego, 97-300 Piotrków Trybunalski, Piwnika 13, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 1 891,30 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 567,39 zł na kwotę 417,19 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 1 323,91 zł na kwotę 1 474,11 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 397,17 zł na kwotę 442,23 zł;
- w poz. 150 częściowego planu podziału dot. Bogdana Heyduka, 47-400 Racibórz, Lotnicza 58/9, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 696,26 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 208,88 zł na kwotę 153,58 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 487,38 zł na kwotę 542,68 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 146,21 zł na kwotę 162,80 zł;
- w poz. 151 częściowego planu podziału dot. Henryka Heyduka, 47-400 Racibórz, Waryńskiego 18B/20, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 1 966,30 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 589,89 zł na kwotę 433,73 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 1 376,41 zł na kwotę 1 532,57 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 412,92 zł na kwotę 459,77 zł;
- w poz. 152 częściowego planu podziału dot. Lucjana Hybnera, 47-400 Racibórz, Putza 25, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 51,68 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 15,51 zł na kwotę 11,40 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 36,18 zł na kwotę 40,28 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 10,85 zł na kwotę 12,08 zł;
- w poz. 153 częściowego planu podziału dot. Jana Jachymskiego, 97-310 Moszczenica, Fabryczna 28, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 3 199,85 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 959,96 zł na kwotę 705,83 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 2 239,90 zł na kwotę 2 494,02 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 671,97 zł na kwotę 748,21 zł;
- w poz. 154 częściowego planu podziału dot. Piotra Jakubika, 97-300 Piotrków Trybunalski, Słowackiego 26/5, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 5 922,38 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 776,71 zł na kwotę 1 306,38 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 4 145,67 zł na kwotę 4 616,00 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 243,70 zł na kwotę 1 384,80 zł;
- w poz. 155 częściowego planu podziału dot. Marcina Jamowskiego, 09-410 Płock, Czwartaków 16/128, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 20 714,66 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 6 214,40 zł na kwotę 4 569,31 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 14 500,26 zł na kwotę 16 145,35 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 4 350,08 zł na kwotę 4 843,60 zł;
- w poz. 156 częściowego planu podziału dot. Włodzimierza Janiaka, 62-571 Stare Miasto, Długa 31 Lisiec Wielki, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 759,59 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 227,88 zł na kwotę 167,55 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 531,71 zł na kwotę 592,04 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 159,51 zł na kwotę 177,61 zł;
- w poz. 157 częściowego planu podziału dot. Andrzeja Jasińskiego, 97-500 Radomsko, Piłsudskiego 74, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 5 392,84 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 617,85 zł na kwotę 1 189,57 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 3 774,99 zł na kwotę 4 203,27 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 132,50 zł na kwotę 1 260,98 zł;
- w poz. 158 częściowego planu podziału dot. Krzysztofa Jastkowiaka, 80-809 Gdańsk, Wilanowska 6B/18, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 2 435,76 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 730,73 zł na kwotę 537,29 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 1 705,03 zł na kwotę 1 898,47 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 511,51 zł na kwotę 569,54 zł;
- w poz. 159 częściowego planu podziału dot. Tomasza Jastrzębskiego, 97-532 Żytno, Silnica 71B, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 5 741,90 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 722,57 zł na kwotę 1 266,57 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 4 019,33 zł na kwotę 4 475,33 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 205,80 zł na kwotę 1 342,60 zł;
- w poz. 160 częściowego planu podziału dot. Pawła Jęcka, 26-337 Aleksandrów, Reczków Nowy 18, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 3 628,34 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 088,50 zł na kwotę 800,35 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 2 539,84 zł na kwotę 2 827,99 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 761,95 zł na kwotę 848,40 zł;
- w poz. 161 częściowego planu podziału dot. Adama Justyny, 97-310 Moszczenica, Nowy Świat 38, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 4 772,50 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 431,75 zł na kwotę 1 052,74 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 3 340,75 zł na kwotę 3 719,77 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 002,23 zł na kwotę 1 115,93 zł;
- w poz. 162 częściowego planu podziału dot. Dawida Kacperczyka, 97-300 Piotrków Trybunalski, Żeromskiego 7/6, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 3 115,82 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 934,74 zł na kwotę 687,30 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 2 181,07 zł na kwotę 2 428,52 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 654,32 zł na kwotę 728,56 zł;
- w poz. 163 częściowego planu podziału dot. Jacka Kaczorowskiego, 97-300 Piotrków Trybunalski, Świerczowska 62, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 2 853,70 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 856,11 zł na kwotę 629,48 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 1 997,59 zł na kwotę 2 224,22 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 599,28 zł na kwotę 667,27 zł;
- w poz. 164 częściowego planu podziału dot. Jana Kamińskiego, 62-402 Ostrowita, Salamonowo 13, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 51,68 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 15,51 zł na kwotę 11,40 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 36,18 zł na kwotę 40,28 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 10,85 zł na kwotę 12,08 zł;
- w poz. 165 częściowego planu podziału dot. Arkadiusza Kaźmierczaka, 62-510 Konin, Jana Pawła II 26A, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 813,93 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 244,18 zł na kwotę 179,54 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 569,75 zł na kwotę 634,39 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 170,92 zł na kwotę 190,32 zł;
- w poz. 166 częściowego planu podziału dot. Renaty Kędzi, 97-300 Piotrków Trybunalski, Łódzka 31/63, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 4 427,65 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 328,29 zł na kwotę 976,67 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 3 099,35 zł na kwotę 3 450,98 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 929,81 zł na kwotę 1 035,29 zł;
- w poz. 167 częściowego planu podziału dot. Andrzeja Kieł- kiewicza, 97-300 Piotrków Trybunalski, Jałowcowa 4, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 1 556,23 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 466,87 zł na kwotę 343,28 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 1 089,36 zł na kwotę 1 212,95 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 326,81 zł na kwotę 363,89 zł;
- w poz. 168 częściowego planu podziału dot. Dariusza Kieruzela, 97-300 Piotrków Trybunalski, Słowackiego 98/28, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 1 914,41 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 574,32 zł na kwotę 422,29 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 1 340,08 zł na kwotę 1 492,12 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 402,03 zł na kwotę 447,64 zł;
- w poz. 169 częściowego planu podziału dot. Krzysztofa Klucznego, 97-500 Radomsko, Staffa 9c, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 33 120,98 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 9 936,29 zł na kwotę 7 305,94 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 23 184,69 zł na kwotę 25 815,04 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 6 955,41 zł na kwotę 7 744,51 zł;
- w poz. 170 częściowego planu podziału dot. Roberta Klucznego, 97-500 Radomsko, Staffa 9a, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 5 210,02 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 563,01 zł na kwotę 1 149,24 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 3 647,01 zł na kwotę 4 060,77 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 094,10 zł na kwotę 1 218,23 zł;
- w poz. 171 częściowego planu podziału dot. Mariusza Knapika, 97-300 Piotrków Trybunalski, Wojska Polskiego 122C/1, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 4 382,32 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 314,70 zł na kwotę 966,67 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 3 067,63 zł na kwotę 3 415,65 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 920,29 zł na kwotę 1 024,70 zł;
- w poz. 172 częściowego planu podziału dot. Radosława Kocha, 98-330 Pajęczno, Leśna 36 Siedlec, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 1 024,51 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 307,35 zł na kwotę 225,99 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 717,16 zł na kwotę 798,52 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 215,15 zł na kwotę 239,56 zł;
- w poz. 173 częściowego planu podziału dot. Jarosława Koligota, 97-400 Bełchatów, Osiedle Okrzei 2/194, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 3 168,41 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 950,52 zł na kwotę 698,90 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 2 217,88 zł na kwotę 2 469,51 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 665,37 zł na kwotę 740,85 zł;
- w poz. 174 częściowego planu podziału dot. Adama Komorowskiego, 59-300 Lubin, Reymonta 42/9, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 2 269,61 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 680,88 zł na kwotę 500,64 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 1 588,73 zł na kwotę 1 768,97 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 476,62 zł na kwotę 530,69 zł;
- w poz. 175 częściowego planu podziału dot. Janusza Konopki, 97-371 Wola Krzysztoporska, Piaski 21, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 9 968,27 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 2 990,48 zł na kwotę 2 198,84 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 6 977,79 zł na kwotę 7 769,43 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 2 093,34 zł na kwotę 2 330,83 zł;
- w poz. 176 częściowego planu podziału dot. Jacka Kopy, 97-340 Rozprza, Leśna 19, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 11 809,51 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 3 542,85 zł na kwotę 2 604,98 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 8 266,66 zł na kwotę 9 204,53 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 2 480,00 zł na kwotę 2 761,36 zł;
- w poz. 177 częściowego planu podziału dot. Piotra Kopera, 01-639 Warszawa, Potocka 11/1, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 54 066,68 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 16 220,00 zł na kwotę 11 926,22 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 37 846,67 zł na kwotę 42 140,46 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 11 354,00 zł na kwotę 12 642,14 zł;
- w poz. 178 częściowego planu podziału dot. Marcina Kopyta, 42-110 Popów, Dąbie 56, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 1 934,70 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 580,41 zł na kwotę 426,76 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 1 354,29 zł na kwotę 1 507,94 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 406,29 zł na kwotę 452,38 zł;
- w poz. 179 częściowego planu podziału dot. Agnieszki Kowalczyk, 34-400 Nowy Targ, os. Topolowe 4/32, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 7 759,80 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 2 327,94 zł na kwotę 1 711,68 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 5 431,86 zł na kwotę 6 048,11 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 629,56 zł na kwotę 1 814,43 zł;
- w poz. 180 częściowego planu podziału dot. Jarosława Kowalewskiego, 97-300 Piotrków Trybunalski, Wysoka 7/25, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 220,89 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 66,27 zł na kwotę 48,73 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 154,63 zł na kwotę 172,17 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 46,39 zł na kwotę 51,65 zł;
- w poz. 181 częściowego planu podziału dot. Huberta Kowalskiego, 26-337 Aleksandrów, Kalinków 38, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 3 039,51 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 911,85 zł na kwotę 670,47 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 2 127,66 zł na kwotę 2 369,05 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 638,30 zł na kwotę 710,71 zł;
- w poz. 182 częściowego planu podziału dot. Piotra Kozaka, 97-545 Gomunice, Krasińskiego 22, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 5 744,51 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 723,35 zł na kwotę 1 267,14 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 4 021,16 zł na kwotę 4 477,37 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 206,35 zł na kwotę 1 343,21 zł;
- w poz. 183 częściowego planu podziału dot. Seweryna Kozaka, 97-545 Gomunice, Fabryczna 3/41 Wojciechów, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 5 900,41 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 770,12 zł na kwotę 1 301,53 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 4 130,28 zł na kwotę 4 598,87 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 239,09 zł na kwotę 1 379,66 zł;
- w poz. 184 częściowego planu podziału dot. Rafała Krajewskiego, 97-425 Zelów, Kurów 43, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 6 430,94 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 929,28 zł na kwotę 1 418,56 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 4 501,66 zł na kwotę 5 012,38 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 350,50 zł na kwotę 1 503,71 zł;
- w poz. 185 częściowego planu podziału dot. Bogdana Kraski, 97-300 Piotrków Trybunalski, Słowackiego 133 bl. 23/5, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 691,53 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 207,46 zł na kwotę 152,54 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 484,07 zł na kwotę 538,99 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 145,22 zł na kwotę 161,70 zł;
- w poz. 186 częściowego planu podziału dot. Damiana Krycha, 97-319 Będków, Rzeczków 25, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 40 498,35 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 12 149,51 zł na kwotę 8 933,27 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 28 348,85 zł na kwotę 31 565,09 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 8 504,65 zł na kwotę 9 469,53 zł;
- w poz. 187 częściowego planu podziału dot. Artura Kurzydlaka, 97-360 Kamieńsk, Gałkowice Stare 47, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 2 381,21 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 714,36 zł na kwotę 525,26 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 1 666,85 zł na kwotę 1 855,95 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 500,05 zł na kwotę 556,79 zł;
- w poz. 188 częściowego planu podziału dot. Kazimierza Laszczyka, 26-337 Aleksandrów, Kamocka Wola 15, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 5 642,56 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 692,77 zł na kwotę 1 244,66 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 3 949,79 zł na kwotę 4 397,90 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 184,94 zł na kwotę 1 319,37 zł;
- w poz. 189 częściowego planu podziału dot. Lecha Leonowicza, 97-500 Radomsko, Leszka Czarnego 20/8, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 11 375,23 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 3 412,57 zł na kwotę 2 509,19 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 7 962,66 zł na kwotę 8 866,04 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 2 388,80 zł na kwotę 2 659,81 zł;
- w poz. 190 częściowego planu podziału dot. Jacka Lewandowskiego, 97-300 Piotrków Trybunalski, Piaskowa 4, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 25 911,85 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 7 773,56 zł na kwotę 5 715,73 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 18 138,30 zł na kwotę 20 196,13 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 5 441,49 zł na kwotę 6 058,84 zł;
- w poz. 191 częściowego planu podziału dot. Marka Lewandowskiego, 97-330 Sulejów, Rolnicza 68, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 5 240,48 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 572,14 zł na kwotę 1 155,96 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 3 668,34 zł na kwotę 4 084,52 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 100,50 zł na kwotę 1 225,36 zł;
- w poz. 192 częściowego planu podziału dot. Eweliny Łęgowiak, 97-360 Kamieńsk, Kusocińskiego 7, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 6 290,58 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 887,18 zł na kwotę 1 387,60 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 4 403,41 zł na kwotę 4 902,99 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 321,02 zł na kwotę 1 470,90 zł;
- w poz. 193 częściowego planu podziału dot. Mariusza Maciejewskiego, 97-300 Piotrków Trybunalski, Przemysłowa 35B/11, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 5 658,45 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 697,54 zł na kwotę 1 248,16 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 3 960,92 zł na kwotę 4 410,29 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 188,27 zł na kwotę 1 323,09 zł; - w poz. 194 częściowego planu podziału dot. Olgi Małgorzaciak, 97-300 Piotrków Trybunalski, Bednarska 10, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 4 635,92 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 390,77 zł na kwotę 1 022,61 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 3 245,14 zł na kwotę 3 613,31 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 973,54 zł na kwotę 1 083,99 zł;
- w poz. 195 częściowego planu podziału dot. Piotra Masternaka, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Osiedle Rosochy 79/28, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 3 091,73 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 927,52 zł na kwotę 681,98 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 2 164,21 zł na kwotę 2 409,74 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 649,26 zł na kwotę 722,92 zł; - w poz. 196 częściowego planu podziału dot. Izydora Maślanki, 97-371 Wola Krzysztoporska, Kacprów 49, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 3 146,14 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 943,84 zł na kwotę 693,99 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 2 202,30 zł na kwotę 2 452,15 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 660,69 zł na kwotę 735,65 zł;
- w poz. 197 częściowego planu podziału dot. Andrzeja Matyjaszczyka, 97-300 Piotrków Trybunalski, Łódzka 29/31, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 8 580,76 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 2 574,23 zł na kwotę 1 892,77 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 6 006,53 zł na kwotę 6 687,99 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 801,96 zł na kwotę 2 006,40 zł;
- w poz. 198 częściowego planu podziału dot. Ryszarda Mazura, 26-052 Sitkówka-Nowiny, Słoneczna 28 Zgórsko, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 73,37 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 22,01 zł na kwotę 16,18 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 51,36 zł na kwotę 57,18 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 15,41 zł na kwotę 17,15 zł;
- w poz. 199 częściowego planu podziału dot. Adama Mękwińskiego, 97-300 Piotrków Trybunalski, Słowackiego 44/4, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 9 504,84 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 2 851,45 zł na kwotę 2 096,61 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 6 653,39 zł na kwotę 7 408,23 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 996,02 zł na kwotę 2 222,47 zł;
- w poz. 200 częściowego planu podziału dot. Krzysztofa Miazgi, 59-407 Mściwojów, Mściwojów 45E/4, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 6 397,81 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 919,34 zł na kwotę 1 411,25 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 4 478,47 zł na kwotę 4 986,56 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 343,54 zł na kwotę 1 495,97 zł;
- w poz. 201 częściowego planu podziału dot. Adama Michalaka, 97-371 Wola Krzysztoporska, Radziątków 21, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 1 447,83 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 434,35 zł na kwotę 319,37 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 1 013,48 zł na kwotę 1 128,46 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 304,04 zł na kwotę 338,54 zł;
- w poz. 202 częściowego planu podziału dot. Tomasza Mielczarka, 97-400 Bełchatów, os. Żołnierzy POW 10/76, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 18 161,66 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 5 448,50 zł na kwotę 4 006,16 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 12 713,16 zł na kwotę 14 155,49 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 3 813,95 zł na kwotę 4 246,65 zł;
- w poz. 203 częściowego planu podziału dot. Ewy Mikuckiej, 97-505 Dobryszyce, Piotrkowska 41C Blok Dobryszyce, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 14 399,34 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 4 319,80 zł na kwotę 3 176,26 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 10 079,54 zł na kwotę 11 223,08 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 3 023,86 zł na kwotę 3 366,92 zł;
- w poz. 204 częściowego planu podziału dot. Leszka Milczarka, 97-300 Piotrków Trybunalski, Słowackiego 150/152/19, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 5 492,21 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 647,66 zł na kwotę 1 211,49 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 3 844,55 zł na kwotę 4 280,72 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 153,36 zł na kwotę 1 284,22 zł;
- w poz. 205 częściowego planu podziału dot. Wojciecha Młudzika, 97-306 Grabica, Kociołki 8, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 1 821,85 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 546,55 zł na kwotę 401,87 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 1 275,29 zł na kwotę 1 419,98 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 382,59 zł na kwotę 425,99 zł;
- w poz. 206 częściowego planu podziału dot. Henryka Molińskiego, 97-300 Piotrków Trybunalski, Daniłowskiego 2/13, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 7 639,01 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 2 291,70 zł na kwotę 1 685,04 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 5 347,31 zł na kwotę 5 953,97 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 604,19 zł na kwotę 1 786,19 zł;
- w poz. 207 częściowego planu podziału dot. Sylwestra Niepsuja, 97-403 Drużbice, Rawicz 3, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 2 935,90 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 880,77 zł na kwotę 647,61 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 2 055,13 zł na kwotę 2 288,29 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 616,54 zł na kwotę 686,49 zł;
- w poz. 208 częściowego planu podziału dot. Marka Nowaka, 97-300 Piotrków Trybunalski, Włókiennicza 16, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 2 242,92 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 672,88 zł na kwotę 494,75 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 1 570,05 zł na kwotę 1 748,17 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 471,01 zł na kwotę 524,45 zł;
- w poz. 209 częściowego planu podziału dot. Piotr Nowicz, 97-330 Sulejów, Piaskowa 7, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 4 457,66 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 337,30 zł na kwotę 983,29 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 3 120,36 zł na kwotę 3 474,38 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 936,11 zł na kwotę 1 042,31 zł;
- w poz. 210 częściowego planu podziału dot. Mariana Orłowskiego, 97-300 Piotrków Trybunalski, Sadowa 22C/21, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 15 104,04 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 4 531,21 zł na kwotę 3 331,70 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 10 572,83 zł na kwotę 11 772,34 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 3 171,85 zł na kwotę 3 531,70 zł;
- w poz. 211 częściowego planu podziału dot. Jerzego Ostojskiego, 97-500 Radomsko, Nałkowskiej 10, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 9 492,14 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 2 847,64 zł na kwotę 2 093,81 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 6 644,50 zł na kwotę 7 398,33 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 993,35 zł na kwotę 2 219,50 zł;
- w poz. 212 częściowego planu podziału dot. Piotra Owczarka, 97-300 Piotrków Trybunalski, Dzielna 14/1, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 1 026,59 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 307,98 zł na kwotę 226,45 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 718,61 zł na kwotę 800,14 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 215,58 zł na kwotę 240,04 zł;
- w poz. 213 częściowego planu podziału dot. Piotra Paradowskiego, 97-300 Piotrków Trybunalski, Włókiennicza 18, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 3 373,42 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 012,03 zł na kwotę 744,12 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 2 361,40 zł na kwotę 2 629,30 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 708,42 zł na kwotę 788,79 zł;
- w poz. 214 częściowego planu podziału dot. Stanisława Pawlucego, 35-036 Rzeszów, Dąbrowskiego 11/17, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 17 981,35 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 5 394,40 zł na kwotę 3 966,39 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 12 586,94 zł na kwotę 14 014,96 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 3 776,08 zł na kwotę 4 204,49 zł;
- w poz. 215 częściowego planu podziału dot. Mariusza Piastowskiego, 82-110 Sztutowo, Bukowa 31, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 754,20 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 226,26 zł na kwotę 166,36 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 527,94 zł na kwotę 587,84 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 158,38 zł na kwotę 176,35 zł;
- w poz. 216 częściowego planu podziału dot. Dominika Piątka, 97-330 Sulejów, Południowa 44 Zalesice, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 11 465,76 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 3 439,73 zł na kwotę 2 529,16 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 8 026,03 zł na kwotę 8 936,60 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 2 407,81 zł na kwotę 2 680,98 zł;
- w poz. 217 częściowego planu podziału dot. Ryszarda Pietruszki, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Rosochy 100/21, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 1 509,29 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 452,79 zł na kwotę 332,93 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 1 056,51 zł na kwotę 1 176,37 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 316,95 zł na kwotę 352,91 zł;
- w poz. 218 częściowego planu podziału dot. Tadeusza Pietrzyka, 97-227 Lubochnia, Łódzka 13, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 7 854,73 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 2 356,42 zł na kwotę 1 732,62 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 5 498,31 zł na kwotę 6 122,10 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 649,49 zł na kwotę 1 836,63 zł;
- w poz. 219 częściowego planu podziału dot. Jacka Płóciennika, 93-571 Łódź, Łaska 1/3/7, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 5 144,83 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 543,45 zł na kwotę 1 134,86 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 3 601,38 zł na kwotę 4 009,96 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 080,41 zł na kwotę 1 202,99 zł;
- w poz. 220 częściowego planu podziału dot. Moniki Podlaskiej, 97-300 Piotrków Trybunalski, Modrzewskiego 36A/32, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 2 708,16 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 812,45 zł na kwotę 597,37 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 1 895,71 zł na kwotę 2 110,78 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 568,71 zł na kwotę 633,23 zł;
- w poz. 221 częściowego planu podziału dot. Jerzego Przewłoki, 97-300 Piotrków Trybunalski, Wyspiańskiego 10/18, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 8 588,27 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 2 576,48 zł na kwotę 1 894,43 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 6 011,79 zł na kwotę 6 693,84 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 803,54 zł na kwotę 2 008,15 zł;
- w poz. 222 częściowego planu podziału dot. Łukasza Radomskiego, 41-215 Sosnowiec, Boczna 33/2, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 14 470,69 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 4 341,21 zł na kwotę 3 191,99 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 10 129,48 zł na kwotę 11 278,69 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 3 038,84 zł na kwotę 3 383,61 zł;
- w poz. 223 częściowego planu podziału dot. Zbigniewa Rafalskiego, 97-300 Piotrków Trybunalski, Łódzka 29/6, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 5 022,03 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 506,61 zł na kwotę 1 107,78 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 3 515,42 zł na kwotę 3 914,25 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 054,63 zł na kwotę 1 174,28 zł;
- w poz. 224 częściowego planu podziału dot. Marcina Rakowskiego, 97-300 Piotrków Trybunalski, Wojska Polskiego 173A, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 2 341,37 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 702,41 zł na kwotę 516,47 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 1 638,96 zł na kwotę 1 824,90 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 491,69 zł na kwotę 547,47 zł;
- w poz. 225 częściowego planu podziału dot. Tomasza Robaka, 97-300 Piotrków Trybunalski, Słowackiego 150/152/42, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 996,51 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 298,95 zł na kwotę 219,81 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 697,56 zł na kwotę 776,70 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 209,27 zł na kwotę 233,01 zł;
- w poz. 226 częściowego planu podziału dot. Magdaleny Rubersz, 97-320 Wolbórz, pl. Siniarskiego 17, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 7 351,21 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 2 205,36 zł na kwotę 1 621,55 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 5 145,84 zł na kwotę 5 729,65 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 543,75 zł na kwotę 1 718,90 zł;
- w poz. 227 częściowego planu podziału dot. Piotra Rudzkiego, 97-300 Piotrków Trybunalski, Belzacka 95/10, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 6 121,59 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 836,48 zł na kwotę 1 350,32 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 4 285,11 zł na kwotę 4 771,27 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 285,53 zł na kwotę 1 431,38 zł;
- w poz. 228 częściowego planu podziału dot. Roberta Rulkiewicza, 09-402 Płock, Chabrowa 21, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 49 863,89 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 14 959,17 zł na kwotę 10 999,15 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 34 904,72 zł na kwotę 38 864,74 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 10 471,42 zł na kwotę 11 659,42 zł;
- w poz. 229 częściowego planu podziału dot. Leszka Rybki, 97-400 Bełchatów, os. Okrzei 7/18, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 4 057,11 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 217,13 zł na kwotę 894,93 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 2 839,98 zł na kwotę 3 162,18 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 851,99 zł na kwotę 948,65 zł;
- w poz. 230 częściowego planu podziału dot. Dariusza Saktury, 97-300 Piotrków Trybunalski, Wyspiańskiego 3/2, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 4 387,45 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 316,24 zł na kwotę 967,80 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 3 071,22 zł na kwotę 3 419,65 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 921,36 zł na kwotę 1 025,90 zł;
- w poz. 231 częściowego planu podziału dot. Józefa Sikory, 97-340 Rozprza, Rajsko Małe 18, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 3 847,74 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 154,32 zł na kwotę 848,75 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 2 693,42 zł na kwotę 2 998,99 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 808,03 zł na kwotę 899,70 zł;
- w poz. 232 częściowego planu podziału dot. Mariusza Skopnika, 12-200 Pisz, Mickiewicza 10/31, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 48 298,70 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 14 489,61 zł na kwotę 10 653,90 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 33 809,09 zł na kwotę 37 644,81 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 10 142,73 zł na kwotę 11 293,44 zł;
- w poz. 233 częściowego planu podziału dot. Tadeusza Skowrońskiego, 97-400 Bełchatów, Osiedle Słoneczne 12/21, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 51,68 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 15,51 zł na kwotę 11,40 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 36,18 zł na kwotę 40,28 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 10,85 zł na kwotę 12,08 zł;
- w poz. 234 częściowego planu podziału dot. Marcina Sobczaka, 67-231 Żukowice, Dobrzejowice 5, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 220,88 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 66,26 zł na kwotę 48,72 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 154,62 zł na kwotę 172,16 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 46,38 zł na kwotę 51,65 zł;
- w poz. 235 częściowego planu podziału dot. Pawła Soł- tysiaka, 97-400 Bełchatów, Piłsudskiego 24, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 4 761,32 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 428,40 zł na kwotę 1 050,27 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 3 332,93 zł na kwotę 3 711,06 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 999,88 zł na kwotę 1 113,32 zł;
- w poz. 236 częściowego planu podziału dot. Lecha Spalika, 42-134 Truskolasy, Klepaczka 59, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 3 512,71 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 053,81 zł na kwotę 774,85 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 2 458,90 zł na kwotę 2 737,87 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 737,67 zł na kwotę 821,36 zł;
- w poz. 237 częściowego planu podziału dot. Krzysztofa Stanisławskiego, 97-425 Zelów, Chajczyny 51, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 3 043,75 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 913,12 zł na kwotę 671,40 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 2 130,62 zł na kwotę 2 372,35 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 639,19 zł na kwotę 711,70 zł;
- w poz. 238 częściowego planu podziału dot. Bartłomieja Stępnika, 97-438 Rusiec, Wieluńska 38, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 12 195,29 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 3 658,59 zł na kwotę 2 690,08 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 8 536,70 zł na kwotę 9 505,21 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 2 561,01 zł na kwotę 2 851,56 zł;
- w poz. 239 częściowego planu podziału dot. Jana Stramskiego, 97-300 Piotrków Trybunalski, Próchnika 18/20/25, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 3 925,05 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 177,52 zł na kwotę 865,80 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 2 747,54 zł na kwotę 3 059,25 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 824,26 zł na kwotę 917,78 zł;
- w poz. 240 częściowego planu podziału dot. Andrzeja Szczę- snego, 97-300 Piotrków Trybunalski, Bawełniana 54, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 6 150,01 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 845,00 zł na kwotę 1 356,59 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 4 305,00 zł na kwotę 4 793,42 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 291,50 zł na kwotę 1 438,02 zł;
- w poz. 241 częściowego planu podziału dot. Piotra Szczypciaka, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, os. Rosochy 13/11, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 73,37 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 22,01 zł na kwotę 16,18 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 51,36 zł na kwotę 57,18 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 15,41 zł na kwotę 17,15 zł;
- w poz. 242 częściowego planu podziału dot. Tomasza Szejny, 97-300 Piotrków Trybunalski, Zalesicka 55, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 4 435,99 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 330,80 zł na kwotę 978,51 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 3 105,20 zł na kwotę 3 457,49 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 931,56 zł na kwotę 1 037,25 zł;
- w poz. 243 częściowego planu podziału dot. Agaty Frątczak, 97-330 Sulejów, Łęczno 107, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 17 446,22 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 5 233,87 zł na kwotę 3 848,35 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 12 212,35 zł na kwotę 13 597,87 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 3 663,71 zł na kwotę 4 079,36 zł;
- w poz. 244 częściowego planu podziału dot. Andrzeja Szpili, 37-300 Leżajsk, Giedlarowa 711, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 93,76 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 28,13 zł na kwotę 20,68 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 65,63 zł na kwotę 73,08 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 19,69 zł na kwotę 21,92 zł;
- w poz. 245 częściowego planu podziału dot. Tomasza Szustaka, 97-300 Piotrków Trybunalski, ks. P. Skargi 2/2, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 38 141,00 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 11 442,30 zł na kwotę 8 413,27 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 26 698,70 zł na kwotę 29 727,73 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 8 009,61 zł na kwotę 8 918,32 zł;
- w poz. 246 częściowego planu podziału dot. Tomasza Szymali, 97-500 Radomsko, Staffa 16A, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 6 364,45 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 909,33 zł na kwotę 1 403,89 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 4 455,11 zł na kwotę 4 960,56 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 336,53 zł na kwotę 1 488,17 zł;
- w poz. 247 częściowego planu podziału dot. Dariusza Tarnowskiego, 97-340 Rozprza, Bagno 5, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 856,23 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 256,87 zł na kwotę 188,87 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 599,36 zł na kwotę 667,36 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 179,81 zł na kwotę 200,21 zł;
- w poz. 248 częściowego planu podziału dot. Michała Tarnowskiego, 97-350 Gorzkowice, B. Chrobrego 22, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 351,02 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 105,31 zł na kwotę 77,43 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 245,71 zł na kwotę 273,59 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 73,71 zł na kwotę 82,08 zł;
- w poz. 249 częściowego planu podziału dot. Krzysztofa Tekielskiego, 97-300 Piotrków Trybunalski, Armii Krajowej 35A/38, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 3 267,49 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 980,25 zł na kwotę 720,75 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 2 287,24 zł na kwotę 2 546,73 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 686,17 zł na kwotę 764,02 zł;
- w poz. 250 częściowego planu podziału dot. Tadeusza Tomaszewskiego, 02-795 Warszawa, Kazury 7/29, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 989,86 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 296,96 zł na kwotę 218,35 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 692,90 zł na kwotę 771,52 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 207,87 zł na kwotę 231,45 zł;
- w poz. 251 częściowego planu podziału dot. Edwarda Trojanowskiego, 42-223 Mykanów, Długa 124 Wierzchowisko, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 1 322,60 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 396,78 zł na kwotę 291,74 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 925,82 zł na kwotę 1 030,86 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 277,75 zł na kwotę 309,26 zł;
- w poz. 252 częściowego planu podziału dot. Małgorzaty Turlik, 97-330 Sulejów, Łazy Dąbrowa 40, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 8 789,66 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 2 636,90 zł na kwotę 1 938,85 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 6 152,76 zł na kwotę 6 850,81 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 845,83 zł na kwotę 2 055,24 zł;
- w poz. 253 częściowego planu podziału dot. Wioletty Werk-Hejniak, 97-300 Piotrków Trybunalski, Próchnika 36/11, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 34 078,85 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 10 223,66 zł na kwotę 7 517,23 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 23 855,20 zł na kwotę 26 561,62 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 7 156,56 zł na kwotę 7 968,49 zł;
- w poz. 254 częściowego planu podziału dot. Krzysztofa Wieczorka, 97-371 Wola Krzysztoporska, Wesoła 90, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 3 095,55 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 928,66 zł na kwotę 682,83 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 2 166,88 zł na kwotę 2 412,72 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 650,07 zł na kwotę 723,82 zł;
- w poz. 255 częściowego planu podziału dot. Adama Wlazłowskiego, 98-348 Rusiec, Kościuszki 1, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 22 865,56 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 6 859,67 zł na kwotę 5 043,76 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 16 005,89 zł na kwotę 17 821,79 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 4 801,77 zł na kwotę 5 346,54 zł;
- w poz. 256 częściowego planu podziału dot. Jana Wodo, 97-350 Gorzkowice, Krosno 15, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 5 199,73 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 559,92 zł na kwotę 1 146,97 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 3 639,81 zł na kwotę 4 052,75 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 091,94 zł na kwotę 1 215,83 zł;
- w poz. 257 częściowego planu podziału dot. Katarzyny Wró- bel, 08-500 Ryki, Kochanowskiego 13/15, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 10 459,08 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 3 137,72 zł na kwotę 2 307,10 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 7 321,36 zł na kwotę 8 151,98 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 2 196,41 zł na kwotę 2 445,59 zł;
- w poz. 258 częściowego planu podziału dot. Andrzeja Zagajskiego, 97-300 Piotrków Trybunalski, Stronczyńskiego 4/9, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 13 047,94 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 3 914,38 zł na kwotę 2 878,16 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 9 133,56 zł na kwotę 10 169,78 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 2 740,07 zł na kwotę 3 050,93 zł;
- w poz. 259 częściowego planu podziału dot. Zbigniewa Zaremby, 09-400 Płock, Dybowskiego 20, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 494,66 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 148,40 zł na kwotę 109,11 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 346,26 zł na kwotę 385,55 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 103,88 zł na kwotę 115,66 zł;
- w poz. 260 częściowego planu podziału dot. Małgorzaty Zawady, 97-300 Piotrków Trybunalski, Wojska Polskiego 248, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 12 561,19 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 3 768,36 zł na kwotę 2 770,79 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 8 792,84 zł na kwotę 9 790,40 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 2 637,85 zł na kwotę 2 937,12 zł;
- w poz. 261 częściowego planu podziału dot. Eligiusza Zyszczaka, 42-240 Rędziny, Szkolna 5, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 10 118,74 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 3 035,62 zł na kwotę 2 232,03 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 7 083,12 zł na kwotę 7 886,72 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 2 124,94 zł na kwotę 2 366,01 zł;
- w poz. 262 częściowego planu podziału dot. Jana Żółtaka, 97-300 Piotrków Trybunalski, Garbarska 21/10, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 2 955,80 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 886,74 zł na kwotę 652,00 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 2 069,06 zł na kwotę 2 303,80 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 620,72 zł na kwotę 691,14 zł;
- w poz. 263 częściowego planu podziału dot. Jarosława Żurowskiego, 97-300 Piotrków Trybunalski, Łódzka 35/9, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 6 370,75 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 1 911,22 zł na kwotę 1 405,28 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 4 459,52 zł na kwotę 4 965,47 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 1 337,86 zł na kwotę 1 489,64 zł;
- w poz. 264 częściowego planu podziału dot. Daniela Reczyka, 97-319 Będków, Rzeczków 31, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 2 341,37 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 702,41 zł na kwotę 516,47 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 1 638,96 zł na kwotę 1 824,90 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 491,69 zł na kwotę 547,47 zł;
- w poz. 265 częściowego planu podziału dot. Magdaleny Kaczmarek, 26-300 Opoczno, Puchały 36, wierzytelność ujęta na liście wierzytelności w kwocie 3 115,82 zł zaliczona do II kategorii, zmienić kwotę dotychczas wypłaconą (dotychczas przypadającą z podziału) z kwoty 934,74 zł na kwotę 687,30 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciel uczestniczy w obecnym podziale) z kwoty 2 181,07 zł na kwotę 2 428,52 zł oraz kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) z kwoty 654,32 zł na kwotę 728,56 zł; - ustalić łączną wartość wierzytelności ujętych na liście wierzytelności na kwotę 2 720 058,70 zł, kwotę dotychczas wypłaconą (sumę dotychczas przypadającą z podziału) na kwotę 600 000,00 zł, sumę pozostałą po wypłacie (wierzytelność, z jaką wierzyciele uczestniczą w obecnym podziale) na kwotę 2 120 058,70 zł, kwotę do wypłaty (sumę przypadającą z podziału) na kwotę 636 017,61 zł.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 60/2018 (5448) z dnia 26 marca 2018 r. → Pozycja 12823
 • Dodano: 2018-03-26 16:29:00
 • Administrator

2017-10-06 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 37360. AMONTEX PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Piotrkowie Trybunalskim. KRS 0000154195. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 marca 2003 r., sygn. akt V GUp 6/12/Ap-5. [BMSiG-37563/2017]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 272) w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Montażowego AMONTEX spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Piotrkowie Trybunalskim sygn. akt V GUp 6/12/Ap-5. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu, a terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 194/2017 (5331) z dnia 06 października 2017 r. → Pozycja 37360
 • Dodano: 2017-10-07 19:30:23
 • Administrator

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24884. AMONTEX PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Piotrkowie Trybunalskim. KRS 0000154195. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 marca 2003 r., sygn. akt V GUp 6/12/Ap-4. [BMSiG-24638/2017]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, że został sporządzony drugi częściowy plan podziału funduszów masy w postępowaniu upadłościowym AMONTEX Przedsiębiorstwa Montażowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. akt V GUp 6/12/Ap-4. Można go przeglądać w sekretariacie Sądu - czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niemu zarzuty.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24884
 • Dodano: 2017-06-28 07:06:18
 • Administrator

2015-04-14 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, że został sporządzony pierwszy częściowy plan podziału funduszów masy w postępowaniu upadłościowym AMONTEX Przedsiębiorstwa Montażowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. akt V GUp 6/12/Ap-2. Można go przeglądać w sekretariacie Sądu - czytelni (tel. 44 649-42-53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść przeciwko niemu zarzuty.

MSiG → Rocznik 2015 → Numer 71/2015 (4702) z 14 kwietnia 2015 r. → Pozycja 4513
 • Dodano: 2015-04-14 19:17:38
 • Administrator

2015-03-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 267-271) w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Montażowego AMONTEX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. akt V GUp 6/12/Ap-3. Można ją przeglądać w sekretariacie Sądu - czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść do niej sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2015 → Numer 58/2015 (4689) z 25 marca 2015 r. → Pozycja 3650
 • Dodano: 2015-03-26 10:43:16
 • Administrator

2013-12-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Upadłościowych i
Naprawczych, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności (poz. 1-266) w postępowaniu upadłościowym
Przedsiębiorstwa Montażowego AMONTEX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. akt V
GUp 6/12.
Można ją przeglądać w sekretariacie Sądu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i
Gospodarczym" wnieść do niej sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2013 → Numer 253/2013 (4370) z 19 grudnia 2013 r. → Pozycja 18258
 • Dodano: 2014-09-27 21:22:39
 • Administrator

2012-09-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia,
że postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt V GU 18/12 została ogłoszona upadłość dłużnika
AMONTEX Przedsiębiorstwa Montażowego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, obejmująca likwidację majątku.
Sędzią komisarzem wyznaczono SSR Dominikę Lisiecką, a syndykiem Michała Raja.
Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego i naprawczego należy wnosić do
Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach, w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia
na adres tutejszego Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygn. akt V GUp 6/12.

MSiG → Rocznik 2012 → Numer 180/2012 (4045) z 17 września 2012 r. → Pozycja 12241
 • Dodano: 2014-09-27 21:21:58
 • Administrator

2012-08-16 Ogłoszenie upadłości

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia,
że postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt V GU 18/12 została ogłoszona upadłość dłużnika
AMONTEX Przedsiębiorstwa Montażowego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, obejmująca likwidację majątku.
Sędzią komisarzem wyznaczono SSR Dominikę Lisiecką, a syndykiem Michała Raja.
Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego i naprawczego należy wnosić do
Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach, w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia
na adres tutejszego Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygn. akt V GUp 6/12.

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2014-09-27 21:21:31
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK