Aneta Żmuda (Lublin)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Aneta Żmuda
 • Adres: , Lublin
 • Województwo: Lubelskie
 • PESEL: 74111802668

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: LU1S/GUp-s/110/2022
 • Data wszczęcia postępowania: 2022-05-11
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Mateusz Jakóbiak
 • Numer licencji: 1618
 • Adres: Rondo Daszyńskiego 2 B, 00-843 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 507 519 400

2022-05-11 Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 11 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Aneta Żmuda, PESEL 74111802668, sygnatura akt LU1S/GU/201/2022, postanowił:
1.ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Aneta Żmuda, PESEL 74111802668, miejsce zamieszkania: Lublin, adres Odlewnicza 11/52, 20-219 Lublin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2.wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: Mateusz Jakóbiak Doradca Restrukturyzacyjny, The Warsaw Hub Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa;
3.wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: Mateusz Jakóbiak Doradca Restrukturyzacyjny, The Warsaw Hub Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa;
4.wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Mateusz Jakóbiak (numer licencji 1618);
5.wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;
6.wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny;
7.przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Mateusz Jakóbiak (numer licencji 1618) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2500,00 (dwa tysiące pięćset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy syndyka o numerze: 64 1050 1054 1000 0097 4532 0292.

Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: LU1S/GUp-s/110/2022.

Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220511/00042
Link do obwieszczenia w KRZ
 • Dodano: 2022-05-11 16:27:58
 • Administrator

2022-03-30 Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód zs w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Aneta Żmuda,
zarządził
o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt LU1S/GU/201/2022
wniosku dłużnika, złożonego w dniu 30 marca 2022 r.
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220330/00121
Link do obwieszczenia w KRZ
 • Dodano: 2022-03-30 18:43:41
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK