AQUACOMS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca restrukturyzacyjny
 • Upadły: AQUACOMS Sp. z o.o.
 • Adres: Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • KRS: 0000418009
 • NIP: 1182084290
 • Regon:146090553
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie
 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 448/18, XVIII GUp 406/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 805/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-05-15
 • Sędzia Komisarz: SSR Edyta Dzielińska

2021-07-20 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 46611. AQUACOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000418009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt X GUp 448/18, XVIII GUp 406/19. [BMSiG-45879/2021]


OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Aquacoms sp. z o.o. w upadłości informuje, iż w dniu 17 maja 2021 r. w sprawie oznaczonej sygn. akt XVIII GUp 406/19 (poprzednio X GUp 448/18) w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, została sporządzona i złożona do Sędziego Komisarza dziesiąta uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Nadto informuję, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu dziesiątej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na dziesiątej uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 138/2021 (6283) z dnia 20 lipca 2021 r. → Pozycja 46611
 • Dodano: 2021-07-20 09:24:41
 • Administrator

2021-05-06 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 29161. AQUACOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000418009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt X GUp 448/18, XVIII GUp 406/19. [BMSiG-27962/2021]

OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Aquacoms sp. z o.o. w upadłości informuje, iż w dniu 13 listopada 2020 r. oraz w dniu 13 stycznia 2021 r., w sprawie oznaczonej sygn. akt XVIII GUp 406/19 (poprzednio X GUp 448/18), w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, zostały sporządzone i złożone do Sędziego Komisarza kolejno ósma i dziewiąta uzupełniająca lista wierzytelności, które można przeglądać w Czytelni Akt Sadu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Nadto informuje, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu ósmej i dziewiątej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na ósmej oraz dziewiątej uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 86/2021 (6231) z dnia 06 maja 2021 r. → Pozycja 29161
 • Dodano: 2021-07-07 21:45:08
 • Administrator

2021-02-02 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 7602. AQUACOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000418009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt XVIII GUp 406/19. [BMSiG-6272/2021]

OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Aquacoms sp. z o.o. w upadłości informuje, iż w sprawie oznaczonej sygn. akt XVIII GUp 406/19 (poprzednio X GUp 448/18) w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, zostały sporządzone i złożone do Sędziego Komisarza kolejne: czwarta, piąta, szósta i siódma uzupełniająca lista wierzytelności, które można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Nadto informuje, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu czwartej, piątej, szóstej i siódmej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na czwartej, piątej, szóstej i siódmej uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 21/2021 (6166) z dnia 02 lutego 2021 r. → Pozycja 7602

 • Dodano: 2021-02-02 15:13:09
 • Administrator

2021-01-27 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 6048. AQUACOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000418009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt XVIII GUp 406/19. [BMSiG-4831/2021]

OBWIESZCZENIE Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Aquacoms sp. z o.o. w upadłości, informuje, iż w dniu 1 października 2020 r., w sprawie oznaczonej sygn. akt XVIII GUp 406/19 (poprzednio X GUp 448/18), w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, został sporządzony i złożony do Sędziego Komisarza drugi częściowy plan podziału funduszy masy upadłości obejmujący wierzycieli kategorii I, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, w godzinach urzędowania Sądu i ewentualnie w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść zarzuty przeciwko temu planowi.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 17/2021 (6162) z dnia 27 stycznia 2021 r. → Pozycja 6048
 • Dodano: 2021-01-27 16:12:42
 • Administrator

2019-12-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 66888. AQUACOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000418009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt XVIII GUp 406/19, X GUp 448/18. [BMSiG-66798/2019]

OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Aquacoms sp. z o.o. w upadłości informuje, iż w dniu 20 listopada 2019 r. w sprawie oznaczonej sygn. akt XVIII GUp 406/19 (poprzednio X GUp 448/18) w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, została sporządzona i złożona do Sędziego Komisarza trzecia uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sadu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Nadto informuje, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu trzeciej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na trzeciej uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 248/2019 (5887) z dnia 24 grudnia 2019 r. → Pozycja 66888
 • Dodano: 2019-12-24 12:12:32
 • Administrator

2019-12-24 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 66939. AQUACOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000418009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt XVIII GUp 406/19, X GUp 448/18. [BMSiG-66806/2019]

OBWIESZCZENIE Sędzia-Komisarz w postępowaniu upadłościowym Aquacoms sp. z o.o. w upadłości informuje, iż w dniu 27 listopada 2019 r. w sprawie oznaczonej sygn. akt XVIII 406/19 (poprzednio X GUp 448/18) w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, został sporządzony i złożony do Sędziego Komisarza częściowy plan podziału funduszy masy upadłości obejmujący wierzycieli kategorii I, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, w godzinach urzędowania Sądu i ewentualnie w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść zarzuty przeciwko temu planowi.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 248/2019 (5887) z dnia 24 grudnia 2019 r. → Pozycja 66939
 • Dodano: 2019-12-24 12:24:37
 • Administrator

2019-10-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 52932. AQUACOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000418009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt XVIII GUp 406/19, X GUp 448/18. [BMSiG-52696/2019]

OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Aquacoms sp. z o.o. w upadłości informuje, iż w dniu 13 września 2019 r. w sprawie oznaczonej sygn. akt XVIII 406/19 (poprzednio X GUp 448/18) w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, została sporządzona i złożona do Sędziego Komisarza druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sadu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Nadto informuje, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu drugiej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na drugiej uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 200/2019 (5839) z dnia 15 października 2019 r. → Pozycja 52932
 • Dodano: 2019-10-15 10:10:53
 • Administrator

2019-08-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 44090. AQUACOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000418009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt XVIII GUp 406/19. [BMSiG-44012/2019]

OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Aquacoms Sp. z o.o. w upadłości informuje, iż w dniu 10 lipca 2019 r. w sprawie oznaczonej sygn. akt XVIII 406/19 (poprzednio X GUp 448/18) w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, została sporządzona i złożona do Sędziego Komisarza pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sadu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Nadto informuje, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na pierwszej uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 165/2019 (5804) z dnia 27 sierpnia 2019 r. → Pozycja 44090
 • Dodano: 2019-08-27 12:14:35
 • Administrator

2019-03-05 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11616. AQUACOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000418009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt X GUp 448/18. [BMSiG-10943/2019]

OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Aquacoms sp. z o.o. w upadłości informuje, iż w dniu 4 stycznia 2019 r. w sprawie oznaczonej sygn. akt X GUp 448/18 w postępowaniu upadłościowym, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, została sporządzona i złożona do Sędziego Komisarza lista wierzytelności obejmująca wyłącznie wierzytelności pracownicze i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Nadto informuje, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 45/2018 (5684) z dnia 05 marca 2019 r. → Pozycja 11616
 • Dodano: 2019-03-05 10:31:05
 • Administrator

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21633. AQUACOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000418009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt X GU 805/18, X GUp 448/18. [BMSiG-21031/2018]

OBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 maja 2018 r. (sygnatura akt X GU 805/18) ogłosił upadłość Aquacoms spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 133 (KRS: 0000418009), Sędzią komisarzem ustanowił SSR Edytę Dzielińską, zastępcą Sędziego komisarza ustanowił ASR Agnieszkę Kraszewską, syndykiem masy upadłości ustanowił Maksymiliana Wrzesińskiego (sprawę zarejestrowano pod sygnaturą akt X GUp 448/18). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty publikacji obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a nadto wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21633
 • Dodano: 2018-05-27 17:09:29
 • Administrator

2018-05-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21633. AQUACOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000418009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt X GU 805/18, X GUp 448/18. [BMSiG-21031/2018]

OBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 maja 2018 r. (sygnatura akt X GU 805/18) ogłosił upadłość Aquacoms spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 133 (KRS: 0000418009), Sędzią komisarzem ustanowił SSR Edytę Dzielińską, zastępcą Sędziego komisarza ustanowił ASR Agnieszkę Kraszewską, syndykiem masy upadłości ustanowił Maksymiliana Wrzesińskiego (sprawę zarejestrowano pod sygnaturą akt X GUp 448/18). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty publikacji obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a nadto wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21633

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2018-05-27 17:09:16
 • Administrator

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 17170. AQUACOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000418009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt X GRs 11/17. [BMSiG-16290/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2018 roku umorzone zostało postępowanie sanacyjne otwarte w stosunku do spółki Aquacoms sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, toczące się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod sygn. akt X GRs 11/17. Poucza się o przysługującym wierzycielom prawie do zażalenia, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia (art. 327 ust. 3 w zw. z art. 201 ust. 2 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego). Ponadto poucza się o prawie do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, które przysługuje osobie uprawnionej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, a który można wnieść w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (art. 334 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego).

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17170
 • Dodano: 2021-07-07 21:44:32
 • Administrator

2018-01-08 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 926. AQUACOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000418009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt X GR 83/17, X GRs 11/17. [BMSiG-194/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2017 r. sprawy z wniosku Kazimierza Michalaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kazimierz Michalak „ZIB” P.H.U. o ogłoszenie upadłości Aquacoms sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz sprawy z wniosku Aquacoms sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o otwarcie postępowania sanacyjnego (sygn. akt X GR 83/17) dnia 20 grudnia 2017 r. postanowił:
1) oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości;
2) oddalić wniosek o zobowiązanie wnioskodawcy Kazimierza Michalaka do złożenia oświadczenia publicznego w trybie art. 34 ust. 1 Prawa upadłościowego;
3) zasądzić od Kazimierza Michalaka na rzecz Aquacoms sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwotę 3 600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
4) określić, że koszty postępowania o ogłoszenie upadłości ponosi wnioskodawca, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie Referendarzowi Sądowemu;
5) otworzyć postępowanie sanacyjne Aquacoms sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000418009; ul. Wólczyń- ska 133, 01-911 Warszawa);
6) odebrać zarząd własny dłużnikowi;
7) wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej i zarządcę w osobie Tycjana Saltarskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 127);
8) określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter postępowania głównego;
9) przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Jackowi Kieratowi wynagrodzenie w wysokości 4 403,78 zł (cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt osiem groszy) brutto;
10) określić, że koszty postępowania o otwarcie postępowania sanacyjnego ponosi dłużnik, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie Referendarzowi Sądowemu. Postępowanie sanacyjne będzie toczyło się pod sygnaturą X GRs 11/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 5/2018 (5392) z dnia 08 stycznia 2018 r. → Pozycja 926
 • Dodano: 2021-07-07 21:43:56
 • Administrator

2017-12-20 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 926. AQUACOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000418009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt X GR 83/17, X GRs 11/17. [BMSiG-194/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2017 r. sprawy z wniosku Kazimierza Michalaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kazimierz Michalak „ZIB” P.H.U. o ogłoszenie upadłości Aquacoms sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz sprawy z wniosku Aquacoms sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o otwarcie postępowania sanacyjnego (sygn. akt X GR 83/17) dnia 20 grudnia 2017 r. postanowił:
1) oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości;
2) oddalić wniosek o zobowiązanie wnioskodawcy Kazimierza Michalaka do złożenia oświadczenia publicznego w trybie art. 34 ust. 1 Prawa upadłościowego;
3) zasądzić od Kazimierza Michalaka na rzecz Aquacoms sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwotę 3 600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
4) określić, że koszty postępowania o ogłoszenie upadłości ponosi wnioskodawca, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie Referendarzowi Sądowemu;
5) otworzyć postępowanie sanacyjne Aquacoms sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000418009; ul. Wólczyń- ska 133, 01-911 Warszawa);
6) odebrać zarząd własny dłużnikowi;
7) wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej i zarządcę w osobie Tycjana Saltarskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 127);
8) określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter postępowania głównego;
9) przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Jackowi Kieratowi wynagrodzenie w wysokości 4 403,78 zł (cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt osiem groszy) brutto;
10) określić, że koszty postępowania o otwarcie postępowania sanacyjnego ponosi dłużnik, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie Referendarzowi Sądowemu. Postępowanie sanacyjne będzie toczyło się pod sygnaturą X GRs 11/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 5/2018 (5392) z dnia 08 stycznia 2018 r. → Pozycja 926
 • Dodano: 2021-07-07 21:43:42
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK