Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęARYS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Pabianice)

Dane Upadłego

 • Upadły: ARYS Sp. z o.o.
 • Adres: Warszawska 91, 95-200 Pabianice
 • Województwo: Łódzkie
 • KRS: 0000386526,     NIP: 7312035354,     Regon:101084987

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XIV GUp 130/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XIV GU 154/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-06-08
 • Sędzia Komisarz: SSR Izabela Ścieszko-Twardowska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Paweł Jan Kuśmierek
 • Numer licencji: 498
 • Adres: Żeromskiego 25/6, 90-736 Łódź
 • Województwo: Łódzkie
 • Telefon: 600 335 151

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50244. ARYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Pabianicach. KRS 0000386526. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 maja 2011 r., sygn. akt XIV GUp 130/17. [BMSiG-50071/2018]

Sygn. akt XIV GUp 130/17 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi I uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym ARYS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza zgodnie z art. 256 Pprawa upadłościowego i naprawczego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 130/17.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50244

Dodano: 2018-11-16 11:17:47 przez Administrator

2018-11-06 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 48492. ARYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Pabianicach. KRS 0000386526. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 maja 2011 r., sygn. akt XIV GUp 130/17. [BMSiG-48204/2018]

Sygn. akt XIV GUp 130/17 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym ARYS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.), na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 130/17.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 215/2018 (5603) z dnia 06 listopada 2018 r. → Pozycja 48492

Dodano: 2018-11-06 10:17:11 przez Administrator

2017-10-13 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku Upadłego

Poz. 38323. ARYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Pabianicach. KRS 0000386526. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE- ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 maja 2011 r., sygn. akt XIV GUp 130/17. [BMSiG-38551/2017]

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym ARYS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Pabianicach złożony został opis i oszacowanie maszyn i urządzeń dziewiarskich stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa upadłego. Sędzia komisarz informuje, że na podstawie art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 233), można w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ukończeniu czynności dotyczących opisu i oszacowania, wnieść do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie, podając sygn. akt XIV GUp 130/17. Zarzuty należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. Z podaniem sygnatury akt XIV GUp 130/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 199/2017 (5336) z dnia 13 października 2017 r. → Pozycja 38323

Dodano: 2017-10-14 12:24:38 przez Administrator

2017-07-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27262. ARYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Pabianicach. KRS 0000386526. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE- ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 maja 2011 r., sygn. akt XIV GU 154/17, XIV GUp 130/17. [BMSiG-27265/2017]

Sygn. akt XIV GU 154/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 czerwca 2017 r. została ogłoszona upadłość ARYS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Warszawskiej 91, zarejestrowanej pod numerem KRS 386526. Sąd uznał, że siedziba dłużnika jest głównym ośrodkiem jego podstawowej działalności, w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz. U. UE L z dnia 30 czerwca 2000 roku) i określił, że postępowanie ma charakter główny. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, zastępcą Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Elżbietę Jezierską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Kuśmierek, numer licencji 498. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni, od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi oraz wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni, od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia należy przesłać na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 130/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 135/2017 (5272) z dnia 14 lipca 2017 r. → Pozycja 27262

Dodano: 2017-07-15 21:18:18 przez Administrator

2017-06-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27262. ARYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Pabianicach. KRS 0000386526. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE- ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 maja 2011 r., sygn. akt XIV GU 154/17, XIV GUp 130/17. [BMSiG-27265/2017]

Sygn. akt XIV GU 154/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 czerwca 2017 r. została ogłoszona upadłość ARYS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Warszawskiej 91, zarejestrowanej pod numerem KRS 386526. Sąd uznał, że siedziba dłużnika jest głównym ośrodkiem jego podstawowej działalności, w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz. U. UE L z dnia 30 czerwca 2000 roku) i określił, że postępowanie ma charakter główny. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, zastępcą Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Elżbietę Jezierską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Kuśmierek, numer licencji 498. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni, od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi oraz wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni, od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia należy przesłać na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 130/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 135/2017 (5272) z dnia 14 lipca 2017 r. → Pozycja 27262

Pliki do pobrania

Dodano: 2017-07-15 21:18:06 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK