Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęAugustyniak Michał w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Augustyniak Michał
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 55101300331,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 1110/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XIX GU 349/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-07-03
 • Sędzia Komisarz: SSR Piotr Kędzierski

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Piotr Duda
 • Numer licencji: 1159
 • Adres: ul. Jana Styki 29/5, 03-928 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: +48 612 76 24

2019-12-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 64375. Augustyniak Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1110/19. [BMSiG-64202/2019]

MICHAŁ AUGUSTYNIAK. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, SYGNATURA AKT XIX GUp 1110/19. Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Michała Augustyniaka, PESEL 55101300331, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1110/19, Syndyk sporządził i złożył w dniu 4 grudnia 2019 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych (art. 256 p.u.).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 240/2019 (5879) z dnia 12 grudnia 2019 r. → Pozycja 64375

Dodano: 2019-12-12 15:35:44 przez Administrator

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36924. Augustyniak Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 349/19, XIX GUp 1110/19. [BMSiG-36717/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 r., sygnatura akt XIX GU 349/19, postanowił:
1) ogłosić upadłość Michała Augustyniaka, zamieszkałego w Warszawie (ul. Lisowska 29/25, 01-820 Warszawa, PESEL 55101300331);
2) określić, że Michał Augustyniak jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3) wezwać wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5) wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Piotra Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1159);
6) określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyło pod sygn. XIX GUp 1110/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36924

Dodano: 2019-07-16 09:55:24 przez Administrator

2019-07-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36924. Augustyniak Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 349/19, XIX GUp 1110/19. [BMSiG-36717/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 r., sygnatura akt XIX GU 349/19, postanowił:
1) ogłosić upadłość Michała Augustyniaka, zamieszkałego w Warszawie (ul. Lisowska 29/25, 01-820 Warszawa, PESEL 55101300331);
2) określić, że Michał Augustyniak jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3) wezwać wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5) wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Piotra Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1159);
6) określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyło pod sygn. XIX GUp 1110/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36924

Dodano: 2019-07-16 09:55:07 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK