Baćko Ilona (Skarżysko-Kamienna)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca restrukturyzacyjny
 • Upadły: Baćko Ilona
 • Adres: , Skarżysko-Kamienna
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • PESEL: 85060308101
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
 • Województwo:Świętokrzyskie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 31/21
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 518/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2021-01-25
 • Sędzia Komisarz: SSR Anna Poborska
 • Imię i nazwisko: Justyna Marzena Skrzeszewska
 • Numer licencji: 600
 • Adres: Warszawska 30/20, 25-312 Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Telefon: 668 199 917

2021-07-20 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 46614. Baćko Ilona. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 31/21. [BMSiG-45840/2021]

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona, i w dniu 12 lipca 2021 r., złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłego Ilony Baćko, PESEL 85060308101, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt V GUp 31/21. Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 zm.), przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 138/2021 (6283) z dnia 20 lipca 2021 r. → Pozycja 46614
 • Dodano: 2021-07-20 09:25:22
 • Administrator

2021-03-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości


Poz. 19711. Baćko Ilona. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 518/20, V GUp 31/21. [BMSiG-18822/2021]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 25 stycznia 2021 r.: - ogłosił upadłość dłużniczki Ilony Baćko, PESEL 85060308101, zamieszkałej w Skarżysku-Kamiennej, ul. J. Piłsudskiego 34/18, kod pocztowy 26-110 Skarżysko-Kamienna (sygn. akt V GU 518/20); - określając, że upadła Ilona Baćko jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - określił, że wszczęte postępowanie upadłościowe upadłej będzie prowadzone w trybie określonym w art. 419 1 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); - ustalił, że funkcję sędziego komisarza pełnił będzie Sędzia Anna Poborska oraz zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie Sędzia Arkadiusz Sędek; - wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Justyny Skrzeszewskiej, nr licencji 600; - wezwał wierzycieli upadłej, do zgłaszania swoich wierzytelności Justynie Skrzeszewskiej - syndyka masy upadłości, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce; - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - stwierdził, że wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; - określił, że upadła Ilona Baćko ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Ponadto poucza o przysługującym zażaleniu: - na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłej przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia; wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. Postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 31/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 56/2021 (6201) z dnia 23 marca 2021 r. → Pozycja 19711
 • Dodano: 2021-03-23 11:16:06
 • Administrator

2021-01-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości


Poz. 19711. Baćko Ilona. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 518/20, V GUp 31/21. [BMSiG-18822/2021]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 25 stycznia 2021 r.: - ogłosił upadłość dłużniczki Ilony Baćko, PESEL 85060308101, zamieszkałej w Skarżysku-Kamiennej, ul. J. Piłsudskiego 34/18, kod pocztowy 26-110 Skarżysko-Kamienna (sygn. akt V GU 518/20); - określając, że upadła Ilona Baćko jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - określił, że wszczęte postępowanie upadłościowe upadłej będzie prowadzone w trybie określonym w art. 419 1 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); - ustalił, że funkcję sędziego komisarza pełnił będzie Sędzia Anna Poborska oraz zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie Sędzia Arkadiusz Sędek; - wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Justyny Skrzeszewskiej, nr licencji 600; - wezwał wierzycieli upadłej, do zgłaszania swoich wierzytelności Justynie Skrzeszewskiej - syndyka masy upadłości, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce; - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - stwierdził, że wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; - określił, że upadła Ilona Baćko ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Ponadto poucza o przysługującym zażaleniu: - na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłej przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia; wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. Postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 31/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 56/2021 (6201) z dnia 23 marca 2021 r. → Pozycja 19711
 • Dodano: 2021-03-23 11:16:03
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK