Bajek Mateusz Adam w upadłości likwidacyjnej (Kępa Zaleszańska)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Bajek Mateusz Adam
 • Adres: , Kępa Zaleszańska
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 88040103910

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: V GUp 382/18
 • Data wszczęcia postępowania: 2018-11-29
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Janda

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Paweł Sierant
 • Numer licencji: 403
 • Adres: ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Telefon: 502 169 385

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25032. Bajek Mateusz Adam. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 382/18. [BMSiG-24563/2022]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia tutejszego Sądu z dnia 22 marca 2022 r., w przedmiocie ustalenia planu spłaty upadłego Mateusza Bajek (PESEL 88040103910), na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.03.2020 r.) z mocy prawa uległo zakończeniu toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 382/18.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25032
 • Dodano: 2022-05-11 17:54:55
 • Administrator

2022-04-13 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 20313. Bajek Mateusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 382/18. [BMSiG-19707/2022]

Syndyk masy upadłości Mateusza Bajka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 22 marca 2022 r., w sprawie o sygn. akt V GUp 382/18, ustalił plan spłaty w postępowaniu upadłościowym Upadłego Mateusza Bajka, zam.: Kępie Zaleszańskie, numer PESEL 88040103910. Na powyższe postanowienie Sądu przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego, Wydziału Gospodarczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w terminie tygodniowym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w MSiG.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 072/2022 (6471) z dnia 13 kwietnia 2022 r. → Pozycja 20313
 • Dodano: 2022-04-13 17:31:12
 • Administrator

2021-01-11 Inne

Poz. 1814. Bajek Mateusz Adam. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 382/18. [BMSiG-423/2021]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym upadłego Mateusza Adama Bajek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 88040103910, zam.: Kępie Zaleszańskie, w prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 382/18, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi sprawozdanie z wykonania planu podziału w niniejszym postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 5/2021 (6150) z dnia 11 stycznia 2021 r. → Pozycja 1814
 • Dodano: 2021-01-11 16:32:40
 • Administrator

2020-07-10 Inne

Poz. 33667. Bajek Mateusz Adam. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 382/18. [BMSiG-33573/2020]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym upadłego Mateusza Adama Bajek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 88040103910, zam.: Kępie Zaleszańskie, w prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 382/18, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi spis zlikwidowanych składników masy upadłości w postaci: 1. Nieruchomość położona w Kępiu Zaleszańskim, gmina Zaleszany, powiat stalowowolski, województwo podkarpackie, obejmująca działkę numer ewid 1144/3 stanowiącą łąki trwałe o powierzchni 0,2108 ha, KW nr TB1S/00025774/7, likwidacja nastąpiła poprzez sprzedaż w dniu 12.07.2019 r. - za cenę 35 000,00 zł, 2. 1/2 z udziału w prawie własności samochodu osobowego m-ki BMW E46 o nr rej. RST MG 27, VIN: WBAAM110X0JM35502, poj. silnika 1991,00 cm3, likwidacja nastąpiła poprzez sprzedaż w dniu 23.01.2019 r. - za cenę 1 800,00 zł. Każdy zainteresowany może przeglądać spis zlikwidowanych składników masy upadłości Mateusza Adama Bajek w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 133/2020 (6023) z dnia 10 lipca 2020 r. → Pozycja 33667
 • Dodano: 2020-07-11 15:15:50
 • Administrator

2020-07-01 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 31563. Bajek Mateusz Adam. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 382/18. [BMSiG-31396/2020]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym upadłego Mateusza Adama Bajek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Kępie Zaleszańskie, nr PESEL 88040103910, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 382/18, zawiadamia o złożeniu ostatecznego planu podziału funduszu masy upadłości. Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 126/2020 (6016) z dnia 01 lipca 2020 r. → Pozycja 31563
 • Dodano: 2020-07-01 14:49:02
 • Administrator

2020-01-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 2468. Bajek Mateusz Adam. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 382/18. [BMSiG-1952/2020]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym upadłego Mateusza Adama Bajek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 88040103910, zam.: Kępie Zaleszańskie, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 382/18, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać II uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu II uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 011/2020 (5901) z dnia 17 stycznia 2020 r. → Pozycja 2468
 • Dodano: 2020-01-17 10:25:17
 • Administrator

2019-07-30 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 39402. Bajek Mateusz Adam. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 382/18. [BMSiG-39297/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym upadłego Mateusza Adama Bajek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 88040103910, zam.: Kępie Zaleszańskie, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 382/18, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 146/2019 (5785) z dnia 30 lipca 2019 r. → Pozycja 39402
 • Dodano: 2019-07-30 10:39:30
 • Administrator

2019-03-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15905. Bajek Mateusz Adam. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 382/18. [BMSiG-15499/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym upadłego Mateusza Adama Bajek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL: 88040103910, zam.: Kępie Zaleszańskie, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 382/18, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 60/2019 (5699) z dnia 26 marca 2019 r. → Pozycja 15905
 • Dodano: 2019-03-26 10:44:46
 • Administrator

2019-02-01 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 5820. Bajek Mateusz Adam. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 382/18. [BMSiG-5080/2019]

Syndyk masy upadłości Mateusza Adama Bajek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o zakończeniu opisu i oszacowania nieruchomości położonej w Kępiu Zaleszańskim, gmina Zaleszany, powiat stalowowolski, województwo podkarpackie, obejmującej działkę numer ewid. 1144/3, stanowiącą łąki trwałe, o powierzchni 0,2108 ha, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer TB1S/00025774/7. Opis i oszacowanie przekazane zostały Sędziemu Komisarzowi do akt postępowania upadłościowego. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia do Sędziego Komisarza w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, pod sygn. V GUp 382/18.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 23/2018 (5662) z dnia 01 lutego 2019 r. → Pozycja 5820
 • Dodano: 2019-02-01 21:41:37
 • Administrator

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55287. Bajek Mateusz Adam. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 457/18, V GUp 382/18. [BMSiG-54923/2018]

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie sygn. akt V GU 457/18 ogłosił upadłość Mateusza Adama Bajek, zam.: ul. Brzozowa 25, 37-415 Kępie Zaleszańskie, nr PESEL: 88040103910, jednocześnie określając, że Mateusz Adam Bajek jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 382/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55287
 • Dodano: 2018-12-11 10:51:13
 • Administrator

2018-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55287. Bajek Mateusz Adam. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 457/18, V GUp 382/18. [BMSiG-54923/2018]

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie sygn. akt V GU 457/18 ogłosił upadłość Mateusza Adama Bajek, zam.: ul. Brzozowa 25, 37-415 Kępie Zaleszańskie, nr PESEL: 88040103910, jednocześnie określając, że Mateusz Adam Bajek jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 382/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55287
 • Dodano: 2018-12-11 10:51:08
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK