Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęBąk Marta w upadłości likwidacyjnej (Żory)

Dane Upadłego

 • Upadły: Bąk Marta
 • Adres: , Żory
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 61011810628,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach
 • Wydział: XII Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice
 • Województwo:Śląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XII GUp 167/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XII GU 49/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-05-16
 • Sędzia Komisarz: SSR Beata Janas

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Janusz Mieczysław Kaźmierczak
 • Numer licencji: 43
 • Adres: Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Zebrzydowicka 117, 44-200 Rybnik
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: -

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30717. Bąk Marta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 167/18. [BMSiG-30461/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 167/18 dotyczącej upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Marty Bąk syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a o do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30717

Dodano: 2019-06-11 20:33:58 przez Administrator

2018-05-29 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22711. Bąk Marta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 49/18. [BMSiG-22097/2018]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 16.05.2018 r., sygn. akt XII GU 49/18, ogłosił upadłość dłużniczki Marty Bąk, zamieszkałej w Żorach (PESEL: 61011810628), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas. Na syndyka wyznaczony został Janusz Kaźmierczak (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 43). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015 Nr 141, str. 19; dalej jako: Rozporządzenie Nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Adres Sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 103/2018 (5491) z dnia 29 maja 2018 r. → Pozycja 22711

Dodano: 2018-05-30 13:51:31 przez Administrator

2018-05-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22711. Bąk Marta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 49/18. [BMSiG-22097/2018]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 16.05.2018 r., sygn. akt XII GU 49/18, ogłosił upadłość dłużniczki Marty Bąk, zamieszkałej w Żorach (PESEL: 61011810628), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas. Na syndyka wyznaczony został Janusz Kaźmierczak (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 43). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015 Nr 141, str. 19; dalej jako: Rozporządzenie Nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Adres Sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 103/2018 (5491) z dnia 29 maja 2018 r. → Pozycja 22711

Dodano: 2018-05-30 13:51:25 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK