BAMACOO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Bachorzew)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: BAMACOO Sp. z o.o.
 • Adres: Osiedle Leśne 20, 63-200 Bachorzew
 • Województwo: Wielkopolskie
 • KRS: 0000772777
 • NIP: 6172215623
 • Regon:382629160
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kaliszu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds Upadłości
 • Adres: ul. A. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz
 • Województwo:Wielkopolskie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 33/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 349/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-03-02
 • Sędzia Komisarz: SSR Katarzyna Górna-Szuława
 • Imię i nazwisko: Marian Sztamburski
 • Numer licencji: 287
 • Adres: Daszyńskiego 1/4, 63-300 Pleszew
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Telefon: (62) 742 7391

2020-11-18 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 63968. BAMACOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Bachorzewie. KRS 0000772777. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2019 r., sygn. akt V GUp 33/20 „oprócz of”. [BMSiG-65026/2020]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika Bamacoo sp. z o.o. w upadłości z s. w Bachorzewie, sygn. akt V GUp 33/20 „oprócz of” syndyk masy upadłości złożył dnia 20 października 2020 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 63968
 • Dodano: 2020-11-18 17:18:24
 • Administrator

2020-03-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15274. BAMACOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bachorzewie. KRS 0000772777. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2019 r., sygn. akt V GU 349/19, V GUp 33/20. [BMSiG-14786/2020]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 2.03.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 349/19 ogłosił upadłość „BAMACOO” Sp. z o.o. z s. w Bachorzewie, KRS 0000772777. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Jana Mateckiego. Wyznaczono zastępcę sędziego komisarza w osobie Katarzyny Górnej-Szuławy. Wyznaczono syndyka w osobie Mariana Sztamburskiego, numer licencji 287. Wzywa się wierzycieli upadłej spółki, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej spółki, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 33/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 054/2020 (5944) z dnia 18 marca 2020 r. → Pozycja 15274
 • Dodano: 2020-03-18 14:15:27
 • Administrator

2020-03-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15274. BAMACOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bachorzewie. KRS 0000772777. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2019 r., sygn. akt V GU 349/19, V GUp 33/20. [BMSiG-14786/2020]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 2.03.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 349/19 ogłosił upadłość „BAMACOO” Sp. z o.o. z s. w Bachorzewie, KRS 0000772777. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Jana Mateckiego. Wyznaczono zastępcę sędziego komisarza w osobie Katarzyny Górnej-Szuławy. Wyznaczono syndyka w osobie Mariana Sztamburskiego, numer licencji 287. Wzywa się wierzycieli upadłej spółki, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej spółki, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 33/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 054/2020 (5944) z dnia 18 marca 2020 r. → Pozycja 15274

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2020-03-18 14:15:18
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK