Banaś Anna w upadłości likwidacyjnej ()

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Banaś Anna
 • Adres: ,
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 86112000945
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 • Wydział: XV Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie
 • Sygnatura akt Upadłości: XV GU 577/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XV GU 577/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-12-04
 • Sędzia Komisarz: ASR Przemysław Rachut
 • Imię i nazwisko: Agnieszka Rajewska
 • Numer licencji: 1001
 • Adres: Stary Rynek 15-21, 58-105 Bydgoszcz
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: (42)340 2882

2020-11-18 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 63964. Banaś Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 487/19. [BMSiG-64870/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Banaś, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 487/19 sporządzone zostało przez syndyka i przekazane dnia 22 października 2020 r. uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy wierzytelności w czytelni akt cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, po uprzednim zamówieniu akt i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 63964
 • Dodano: 2020-11-18 17:17:34
 • Administrator

2020-06-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 29922. Banaś Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 487/19. [BMSiG-29882/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Banaś, nieprowadzącęj działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 487/19, sporządzona została przez syndyka i przekazana dnia 14 kwietnia 2020 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 122/2020 (6012) z dnia 25 czerwca 2020 r. → Pozycja 29922
 • Dodano: 2020-06-25 14:27:35
 • Administrator

2019-12-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 66246. Banaś Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 577/19. [BMSiG-66239/2019]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 577/19 ogłosił upadłość Anny Banaś (PESEL 86112000945), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Rajewskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1001) oraz Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Przemysława Rauchuta; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 246/2019 (5885) z dnia 20 grudnia 2019 r. → Pozycja 66246
 • Dodano: 2019-12-20 10:53:12
 • Administrator

2019-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 66246. Banaś Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 577/19. [BMSiG-66239/2019]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 577/19 ogłosił upadłość Anny Banaś (PESEL 86112000945), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Rajewskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1001) oraz Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Przemysława Rauchuta; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 246/2019 (5885) z dnia 20 grudnia 2019 r. → Pozycja 66246
 • Dodano: 2019-12-20 10:53:08
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK