Baron Sylwia (Tychy)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Baron Sylwia
 • Adres: , Tychy
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 83121315921
 • NIP: nr 6462529152

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: X GUp 241/22/7
 • Data wszczęcia postępowania: 2022-04-12
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Przemysław Goszczyński
 • Numer licencji: 1432
 • Adres: ul. Chabrowa 30 B, 44-210 Rybnik
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: 668 308 835

2022-05-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25217. Baron Sylwia. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1572/21/9, X GUp 241/22/7. [BMSiG-24774/2022]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2022 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1572/21/9, ogłosił upadłość dłużniczki Sylwii Baron, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej pod adresem: 43-100 Tychy, ul. Wędkarska 51, posiadającej PESEL nr 83121315921, NIP nr 646-252-91-52. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 241/22/7. Syndyka wyznaczono w osobie Przemysława Goszczyńskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1432. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. Chabrowa 30B, 44-210 Rybnik, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228, ze zm.) Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie jest postępowaniem głównym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszenie upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25217
 • Dodano: 2022-05-12 10:19:55
 • Administrator

2022-04-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25217. Baron Sylwia. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1572/21/9, X GUp 241/22/7. [BMSiG-24774/2022]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2022 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1572/21/9, ogłosił upadłość dłużniczki Sylwii Baron, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej pod adresem: 43-100 Tychy, ul. Wędkarska 51, posiadającej PESEL nr 83121315921, NIP nr 646-252-91-52. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 241/22/7. Syndyka wyznaczono w osobie Przemysława Goszczyńskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1432. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. Chabrowa 30B, 44-210 Rybnik, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228, ze zm.) Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie jest postępowaniem głównym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszenie upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25217
 • Dodano: 2022-05-12 10:19:52
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK