Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęBarylski Dariusz w upadłości likwidacyjnej (Inowrocław)

Dane Upadłego

 • Upadły: Barylski Dariusz
 • Adres: , Inowrocław
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 70062405871,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 • Wydział: XV Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XV GUp 207/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XV GU 269/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-08-29
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Izabela Gabrowska
 • Numer licencji: 624
 • Adres: Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: 661 244 033

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15051. Barylski Dariusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 207/18. [BMSiG-14534/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dariusza Barylskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 207/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 27 lutego 2019 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15051

Dodano: 2019-03-21 10:03:49 przez Administrator

2019-01-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 732. Barylski Dariusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 207/18. [BMSiG-150/2019]

OBWIESZCZENIE
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dariusza Barylskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 207/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 11 grudnia 2018 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego - komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 4/2019 (5643) z dnia 7 stycznia 2019 r. → Pozycja 732

Dodano: 2019-01-08 07:23:48 przez Administrator

2018-09-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 39814. Barylski Dariusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 269/18. [BMSiG-39765/2018]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 269/18 ogłosił upadłość Dariusza Barylskiego, zamieszkałego w Inowrocławiu (PESEL: 70062405871) jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka - Izabelę Gabrowską (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 624), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 178/2018 (5566) z dnia 13 września 2018 r. → Pozycja 39814

Dodano: 2018-09-13 11:29:57 przez Administrator

2018-08-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 39814. Barylski Dariusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 269/18. [BMSiG-39765/2018]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 269/18 ogłosił upadłość Dariusza Barylskiego, zamieszkałego w Inowrocławiu (PESEL: 70062405871) jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka - Izabelę Gabrowską (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 624), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 178/2018 (5566) z dnia 13 września 2018 r. → Pozycja 39814

Dodano: 2018-09-13 11:29:50 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK