Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęBęczkowski Robert w upadłości likwidacyjnej (Grójec)

Dane Upadłego

 • Upadły: Bęczkowski Robert
 • Adres: , Grójec
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 66080312338,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Radomiu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Warszawska 1, 26-600 Radom
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 33/19of
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 41/19of
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-03-22
 • Sędzia Komisarz: SSR Wojciech Lisowski

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Waldemar Andrzej Kowalski
 • Numer licencji: 405
 • Adres: Komunalna 103/1, 26-603 Radom
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 601 374 220

2020-02-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 7504. Bęczkowski Robert. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 33/19 of. [BMSiG-7027/2020]

Zarządzeniem z dnia 6 lutego 2020 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Roberta Bęczkowskiego (numer PESEL 66080312338) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 029/2020 (5919) z dnia 12 lutego 2020 r. → Pozycja 7504

Dodano: 2020-02-12 10:19:51 przez Administrator

2019-09-10 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 46561. Bęczkowski Robert. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 33/19of. [BMSiG-46407/2019]

Zarządzeniem z dnia 2 września 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Roberta Bęczkowskiego (numer PESEL 66080312338), ogłasza ukończeniu opisu i oszacowania nieruchomości upadłego i informuje o prawie przeglądania tego dokumentu przez każdego zainteresowanego w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, oraz o możliwości wniesienia zarzutów w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia.


MSiG → Rocznik 2019 → Numer 175/2019 (5814) z dnia 10 września 2019 r. → Pozycja 46561

Dodano: 2019-09-10 18:22:38 przez Administrator

2019-03-29 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16614. Bęczkowski Robert. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 41/19of. [BMSiG-16302/2019]

Postanowieniem z dnia 22 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku: Robert Bęczkowski o ogłoszenie upadłości, postanawia:
I. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Roberta Bęczkowskiego, zamieszkałego w Grójcu przy ulicy Sybiraków 2/8 nr 7 (numer PESEL 66080312338), ze wskazaniem, iż upadłość obejmuje likwidację majątku,
II. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Wojciecha Lisowskiego,
III. wyznaczyć syndyka w osobie Waldemara Kowalskiego, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod pozycją 405,
IV. wezwać wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 63/2019 (5702) z dnia 29 marca 2019 r. → Pozycja 16614

Dodano: 2019-03-29 13:20:05 przez Administrator

2019-03-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16614. Bęczkowski Robert. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 41/19of. [BMSiG-16302/2019]

Postanowieniem z dnia 22 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku: Robert Bęczkowski o ogłoszenie upadłości, postanawia:
I. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Roberta Bęczkowskiego, zamieszkałego w Grójcu przy ulicy Sybiraków 2/8 nr 7 (numer PESEL 66080312338), ze wskazaniem, iż upadłość obejmuje likwidację majątku,
II. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Wojciecha Lisowskiego,
III. wyznaczyć syndyka w osobie Waldemara Kowalskiego, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod pozycją 405,
IV. wezwać wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 63/2019 (5702) z dnia 29 marca 2019 r. → Pozycja 16614

Dodano: 2019-03-29 13:20:01 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK