Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęBednarz Irena w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Bednarz Irena
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 47021500285,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 1016/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XIX GU 912/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-21
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Dane Syndyka

2020-07-30 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37681. Bednarz Irena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 912/20, XIX GUp 1016/20. [BMSiG-37838/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIXWydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r., sygn. akt XIX GU 912/20:
1) ogłosił upadłość Ireny Bednarz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej Warszawie przy (informacja ukryta), kod pocztowy 01-355 Warszawa, PESEL 47021500285;
2) określił, iż dłużniczka Irena Bednarz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3) wskazał, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802);
4) wyznaczył syndyka w osobie Kamila Gaworeckiego (numer licencji 1308);
5) wezwał wierzycieli dłużniczki do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres: Kamil Gaworecki, G43 Office, ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
6) wezwał wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 912/20, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy - ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
7) przyznał syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2.000,00 zł (dwóch tysięcy złotych) oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego);
8) wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.
Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygnaturą XIX GUp 1016/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37681

Dodano: 2020-07-30 09:23:55 przez Administrator

2020-07-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37681. Bednarz Irena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 912/20, XIX GUp 1016/20. [BMSiG-37838/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIXWydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r., sygn. akt XIX GU 912/20:
1) ogłosił upadłość Ireny Bednarz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej Warszawie przy (informacja ukryta), kod pocztowy 01-355 Warszawa, PESEL 47021500285;
2) określił, iż dłużniczka Irena Bednarz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3) wskazał, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802);
4) wyznaczył syndyka w osobie Kamila Gaworeckiego (numer licencji 1308);
5) wezwał wierzycieli dłużniczki do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres: Kamil Gaworecki, G43 Office, ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
6) wezwał wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 912/20, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy - ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
7) przyznał syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2.000,00 zł (dwóch tysięcy złotych) oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego);
8) wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.
Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygnaturą XIX GUp 1016/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37681

Dodano: 2020-07-30 09:23:52 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK