Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęBełtowska Alicja w upadłości likwidacyjnej (Wesoła)

Dane Upadłego

 • Upadły: Bełtowska Alicja
 • Adres: , Wesoła
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • PESEL: 68051101743,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
 • Województwo:Świętokrzyskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 231/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 196/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-07-02
 • Sędzia Komisarz: SSR Bogdan Staniek

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Piotr Andrzej Kasperek
 • Numer licencji: 620
 • Adres: os. Barwinek 28 skr. poczt 1224, 25-113 Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Telefon: 512 320 220

2019-12-02 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 62089. Bełtowska Alicja. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 231/19. [BMSiG-61882/2019]

Sygn. akt V GUp 231/19 Syndyk masy upadłości Alicji Bełtowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 231/19), ogłasza, że w dniu 15.11.2019 r. został przekazany Sędziemu komisarzowi i złożony do akt postępowania upadłościowego toczącego się w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44 operat szacunkowy, stanowiący opis i oszacowanie wartości rynkowej oraz wartości dla wymuszonej sprzedaży, udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości stanowiącej działki nr 887, 1038, 1104, zlokalizowane w miejscowości Gnieździska (gmina Łopuszno), o powierzchni łącznej 1,4400 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta o numerze KI1W/00030903/5. Zgodnie z art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) w terminie tygodnia od dnia publikacji obwieszczenia przysługuje prawo wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie do Sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62089

Dodano: 2019-12-02 19:38:24 przez Administrator

2019-11-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 59985. Bełtowska Alicja. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 231/19. [BMSiG-59774/2019]

Syndyk masy upadłości Alicji Bełtowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 231/19) ogłasza, że w dniu 15.11.2019 r. został przekazany Sędziemu komisarzowi i złożony do akt postępowania upadłościowego toczącego się w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44 operat szacunkowy, stanowiący opis i oszacowanie wartości rynkowej oraz wartości dla wymuszonej sprzedaży, udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości stanowiącej działki nr 887, 1038, 1104, zlokalizowane w miejscowości Gnieździska (gmina Łopuszno), o powierzchni łącznej 1,4400 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta o numerze KI1W/00030903/5. Zgodnie z art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) w terminie tygodnia od dnia publikacji obwieszczenia przysługuje prawo wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie do Sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 225/2019 (5864) z dnia 21 listopada 2019 r. → Pozycja 59985

Dodano: 2019-11-21 20:19:56 przez Administrator

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37689. Bełtowska Alicja. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 196/19, V GUp 231/19. [BMSiG-37625/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 lipca 2019 roku:
1. ogłosił upadłość dłużnika Alicji Bełtowskiej, nr PESEL 68051101743, zamieszkałej w Wesołej, numer domu 28, kod pocztowy 26-065 Piekoszów;
2. określił, że upadły Alicja Bełtowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sogdana Stańka, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach;
4. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kasperka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 620;
5. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
6. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
7. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia;
8. określił, że upadły Alicja Bełtowska ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą akt V GUp 231/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37689

Dodano: 2019-07-19 09:58:03 przez Administrator

2019-07-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37689. Bełtowska Alicja. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 196/19, V GUp 231/19. [BMSiG-37625/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 lipca 2019 roku:
1. ogłosił upadłość dłużnika Alicji Bełtowskiej, nr PESEL 68051101743, zamieszkałej w Wesołej, numer domu 28, kod pocztowy 26-065 Piekoszów;
2. określił, że upadły Alicja Bełtowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sogdana Stańka, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach;
4. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kasperka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 620;
5. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
6. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
7. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia;
8. określił, że upadły Alicja Bełtowska ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą akt V GUp 231/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37689

Dodano: 2019-07-19 09:57:58 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK