Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęBeta Daniel Adam w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Beta Daniel Adam
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 93091608215,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 343/19, XIX GUp 980/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 178/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-04-12
 • Sędzia Komisarz: SSR Kamila Wasilewska

Dane Syndyka

2019-12-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62018. Beta Daniel Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 980/19. [BMSiG-61966/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Daniela Adama Beta (PESEL 93091608215), zamieszkałego w Warszawie, sygn. akt XIX GUp 980/19 (poprzednio sygn. akt X GUp 343/19), ogłasza, że syndyk sporządził uzupełniającą listę wierzytelności i w dniu 30 października 2019 r. przekazał Sędziemu komisarzowi, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62018

Dodano: 2019-12-02 13:40:20 przez Administrator

2019-09-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 49086. Beta Daniel. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 980/19. [BMSiG-48965/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Daniela Bety (PESEL 93091608215), zamieszkałego w Warszawie, sygn. akt XIX GUp 980/19 (poprzednio sygn. akt X GUp 343/19), ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 28 sierpnia 2019 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 185/2019 (5824) z dnia 24 września 2019 r. → Pozycja 49086

Dodano: 2019-09-24 09:50:46 przez Administrator

2019-04-30 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22528. Beta Daniel Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 178/19, X GUp 343/19. [BMSiG-22122/2019]

Sygn. akt X GU 178/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 12 kwietnia 2019 r., sygn. akt X GU 178/19, postanowił:
1. ogłosić upadłość Daniela Adama Beta, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Antoniego Pajdaka 7 m. 119, 03-134 Warszawa, PESEL 93091608215, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Mirosława Stanisławskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1187);
5. uznać postępowanie upadłościowe Daniela Adama Beta za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/ 848 w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 343/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 84/2019 (5723) z dnia 30 kwietnia 2019 r. → Pozycja 22528

Dodano: 2019-04-30 09:36:28 przez Administrator

2019-04-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22528. Beta Daniel Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 178/19, X GUp 343/19. [BMSiG-22122/2019]

Sygn. akt X GU 178/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 12 kwietnia 2019 r., sygn. akt X GU 178/19, postanowił:
1. ogłosić upadłość Daniela Adama Beta, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Antoniego Pajdaka 7 m. 119, 03-134 Warszawa, PESEL 93091608215, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Mirosława Stanisławskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1187);
5. uznać postępowanie upadłościowe Daniela Adama Beta za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/ 848 w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 343/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 84/2019 (5723) z dnia 30 kwietnia 2019 r. → Pozycja 22528

Dodano: 2019-04-30 09:36:22 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK