Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęBetlej Andrzej w upadłości likwidacyjnej (krosno)

Dane Upadłego

 • Upadły: Betlej Andrzej
 • Adres: , krosno
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 88102614275,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 188/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 141/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-04-23
 • Sędzia Komisarz: ssr Lesław Zawada

Dane Syndyka

2020-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22418. Betlej Andrzej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 141/20, V GUp 188/20. [BMSiG-21995/2020]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 141/20, postanowił:
I. ogłosić upadłość Andrzeja Betleja, zam.: Krosno, nr PESEL 88102614275, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie sędziego Lesława Zawady;
III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Patrycji Kaczor, numer licencji 1400;
IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VI. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 141/19 z 5.06.2015 z późn. zm.; dalej jako: rozporządzenie nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia nr 2015/848.
Postępowanie upadłościowe toczyć będzie się pod sygn. akt V GUp 188/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22418

Dodano: 2020-05-21 09:43:04 przez Administrator

2020-04-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22418. Betlej Andrzej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 141/20, V GUp 188/20. [BMSiG-21995/2020]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 141/20, postanowił:
I. ogłosić upadłość Andrzeja Betleja, zam.: Krosno, nr PESEL 88102614275, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie sędziego Lesława Zawady;
III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Patrycji Kaczor, numer licencji 1400;
IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VI. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 141/19 z 5.06.2015 z późn. zm.; dalej jako: rozporządzenie nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia nr 2015/848.
Postępowanie upadłościowe toczyć będzie się pod sygn. akt V GUp 188/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22418

Dodano: 2020-05-21 09:42:59 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK