Bidej Wiesław (Świebodzin)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Upadły: Bidej Wiesław
 • Adres: , Świebodzin
 • Województwo: Lubuskie
 • PESEL: 46040603779
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: Pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra
 • Województwo:Lubuskie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 102/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 144/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-08-07
 • Sędzia Komisarz: SSR Wojciech Górniak
 • Imię i nazwisko: Piotr Mieczysław Długopolski
 • Numer licencji: 387
 • Adres: Baśniowa 12, 71-804 Szczecin
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Telefon: 509 525 408

2020-09-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46695. Bidej Wiesław. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 144/20, V GUp 102/20. [BMSiG-47135/2020]

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie V GU 144/20, ogłosił upadłość Wiesława Bidej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Świebodzinie 66-200, przy os. Żaków 46, PESEL 46040603779, NIP 927-132-43-28. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Wojciecha Górniaka. Na syndyka wyznaczono Piotra Długopolskiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 387. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: ul. Królowej Korony Polskiej 24/11, 70-786 Szczecin, w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 102/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 102/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 180/2020 (6070) z dnia 15 września 2020 r. → Pozycja 46695

 • Dodano: 2020-09-15 12:53:13
 • Administrator

2020-08-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46695. Bidej Wiesław. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 144/20, V GUp 102/20. [BMSiG-47135/2020]

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie V GU 144/20, ogłosił upadłość Wiesława Bidej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Świebodzinie 66-200, przy os. Żaków 46, PESEL 46040603779, NIP 927-132-43-28. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Wojciecha Górniaka. Na syndyka wyznaczono Piotra Długopolskiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 387. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: ul. Królowej Korony Polskiej 24/11, 70-786 Szczecin, w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 102/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 102/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 180/2020 (6070) z dnia 15 września 2020 r. → Pozycja 46695

 • Dodano: 2020-09-15 12:53:09
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK