Bielecka-Piecz Alicja w upadłości likwidacyjnej (Krakow)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca restrukturyzacyjny
 • Upadły: Bielecka-Piecz Alicja
 • Adres: , Krakow
 • Województwo: Małopolskie
 • PESEL: 65031008481
 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 62/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 1262/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-02-05
 • Sędzia Komisarz: ASR Magdalena Stawowy
 • Imię i nazwisko: Anna Kabza
 • Numer licencji: 1042
 • Adres: Wielicka 30 LU 8 I p., 30-552 Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • Telefon: brak

2021-07-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 46646. Bielecka-Pieczka Alicja. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 62/20. [BMSiG-45786/2021]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Alicji Bieleckiej-Pieczki, PESEL 65031008481, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 62/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ostatecznego planu podziału sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści tego planu podziału.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 138/2021 (6283) z dnia 20 lipca 2021 r. → Pozycja 46646

 • Dodano: 2021-07-20 09:33:03
 • Administrator

2021-04-26 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26871. Bielecka-Pieczka Alicja. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 62/20. [BMSiG-25688/2021]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Alicji Bieleckiej-Pieczki, PESEL 65031008481, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 62/20), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w dniu 27 listopada 2020 roku, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 79/2021 (6224) z dnia 26 kwietnia 2021 r. → Pozycja 26871
 • Dodano: 2021-04-26 12:09:46
 • Administrator

2020-02-11 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7187. Bielecka-Piecz Alicja. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1262/19, VIII GUp 62/20. [BMSiG-6675/2020]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5.02.2020 r., sygn. akt VIII GU 1262/19, Sąd postanowił:
I. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Alicji Bieleckiej-Piecz, zamieszkałej w Krakowie, ul. Czarnowiejska 101/9, kod 30-041 (PESEL 65031008481);
II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Asesora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Magdalenę Stawowy;
V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Anny Kabzy, numer doradcy restrukturyzacyjnego 1042;
VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądu Polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego.
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 62/20.
Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 028/2020 (5918) z dnia 11 lutego 2020 r. → Pozycja 7187

 • Dodano: 2020-02-11 09:39:51
 • Administrator

2020-02-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7187. Bielecka-Piecz Alicja. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1262/19, VIII GUp 62/20. [BMSiG-6675/2020]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5.02.2020 r., sygn. akt VIII GU 1262/19, Sąd postanowił:
I. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Alicji Bieleckiej-Piecz, zamieszkałej w Krakowie, ul. Czarnowiejska 101/9, kod 30-041 (PESEL 65031008481);
II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Asesora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Magdalenę Stawowy;
V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Anny Kabzy, numer doradcy restrukturyzacyjnego 1042;
VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądu Polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego.
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 62/20.
Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 028/2020 (5918) z dnia 11 lutego 2020 r. → Pozycja 7187

 • Dodano: 2020-02-11 09:39:47
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK