Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęBielecki Tomasz w upadłości likwidacyjnej (Strzegom)

Dane Upadłego

 • Upadły: Bielecki Tomasz
 • Adres: , Strzegom
 • Województwo: Dolnośląskie
 • PESEL: 75011914596,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
 • Wydział: VI Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych
 • Województwo:Dolnośląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 40/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 50/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-05-23
 • Sędzia Komisarz: SSR Jarosław Iwanek

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Wiesław Tomasz Michalak
 • Numer licencji: 344
 • Adres: Ułanów Nadwiślańskich 5, 58-310 Szczawno Zdrój
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Telefon: 696 069 522

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14506. Bielecki Tomasz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 40/18. [BMSiG-13950/2019]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu V uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Tomasza Bieleckiego, sygn. akt VI GUp 40/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14506

Dodano: 2019-03-19 14:17:51 przez Administrator

2019-01-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 733. Bielecki Tomasz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 40/18. [BMSiG-151/2019]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu IV uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Tomasza Bieleckiego sygn. akt VI GUp 40/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 4/2019 (5643) z dnia 7 stycznia 2019 r. → Pozycja 733

Dodano: 2019-01-08 07:24:40 przez Administrator

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55905. Bielecki Tomasz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 40/18. [BMSiG-55703/2018]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu III uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Tomasza Bieleckiego, sygn. akt VI GUp 40/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55905

Dodano: 2018-12-13 11:13:30 przez Administrator

2018-10-02 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42727. Bielecki Tomasz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 40/18. [BMSiG-42664/2018]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu II uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Tomasza Bieleckiego, sygn. akt VI GUp 40/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 191/2018 (5579) z dnia 02 października 2018 r. → Pozycja 42727

Dodano: 2018-10-02 10:42:23 przez Administrator

2018-09-04 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38317. Bielecki Tomasz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 40/18. [BMSiG-38145/2018]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Tomasza Bieleckiego, sygn. akt VI GUp 40/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 171/2018 (5559) z dnia 04 września 2018 r. → Pozycja 38317

Dodano: 2018-09-04 10:57:50 przez Administrator

2018-09-04 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38318. Bielecki Tomasz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 40/18. [BMSiG-38150/2018]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu I uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Tomasza Bieleckiego, sygn. akt VI GUp 40/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 171/2018 (5559) z dnia 04 września 2018 r. → Pozycja 38318

Dodano: 2018-09-04 10:58:19 przez Administrator

2018-06-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 23462. Bielecki Tomasz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 50/18. [BMSiG-22815/2018]

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 maja 2018 roku, sygn. akt VI GU 50/18, postanawia:
I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Tomasza Bieleckiego, zamieszkałego: 58-150 Strzegom, ul. Dolna 62/6, PESEL 75011914596,
II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu
, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Wiesława Michalaka,
V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 106/2018 (5494) z dnia 04 czerwca 2018 r. → Pozycja 23462

Dodano: 2018-06-04 15:19:37 przez Administrator

2018-05-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 23462. Bielecki Tomasz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 50/18. [BMSiG-22815/2018]

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 maja 2018 roku, sygn. akt VI GU 50/18, postanawia:
I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Tomasza Bieleckiego, zamieszkałego: 58-150 Strzegom, ul. Dolna 62/6, PESEL 75011914596,
II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu
, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Wiesława Michalaka,
V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 106/2018 (5494) z dnia 04 czerwca 2018 r. → Pozycja 23462

Dodano: 2018-06-04 15:19:31 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK