BIELMLEK Spółdzielnia Mleczarska w Bielsku Podlaskim

BIELMLEK Spółdzielnia Mleczarska w Bielsku Podlaskim w restrukturyzacji (Bielsk Podlaski)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca Restrukturyzacyjny
 • Upadły: BIELMLEK Spółdzielnia Mleczarska w Bielsku Podlaskim
 • Adres: Wojska Polskiego 52, 17-100 Bielsk Podlaski
 • Województwo: Podlaskie
 • KRS: 0000045441
 • NIP: 5430200626
 • Regon:000437033
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
 • Województwo:Podlaskie
 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GRs 6/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GR 15/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-03-31
 • Sędzia Komisarz: brak informacji
 • Imię i nazwisko: Alina Sobolewska
 • Numer licencji: 308
 • Adres: Brukowa 24/46, 15-889 Białystok
 • Województwo: Podlaskie
 • Telefon: 601 565 270

2020-11-18 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 64110. „BIELMLEK” SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W RESTRUKTURYZACJI w Bielsku Podlaskim. KRS 0000045441. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2001 r., sygn. akt VIII GRs 6/20. [BMSiG-64969/2020]

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym dłużnika BIELMLEK Spółdzielni Mleczarskiej w restrukturyzacji w Bielsku Podlaskim, KRS 0000045441, zawiadamia że postanowieniem z dnia 9 listopada 2020 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, umorzył postępowanie sanacyjne dłużnika (sygn. akt VIII GRs 6/20). Poucza się, iż wierzycielom w ciągu dwóch tygodni od publikacji niniejszego obwieszczenia przysługuje prawo wniesienia zażalenia na przedmiotowe postanowienie. Ponadto poucza się o prawie do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, które przysługuje osobie uprawnionej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości wnosi się w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 64110
 • Dodano: 2020-11-18 20:55:19
 • Administrator

2020-07-10 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 33808. „BIELMLEK” SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w Bielsku Podlaskim. KRS 0000045441. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2001 r., sygn. akt VIII GRs 6/20. [BMSiG-33474/2020]

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym dłużnika BIELMLEK Spółdzielni Mleczarskiej w restrukturyzacji w Bielsku Podlaskim, KRS 0000045441, zawiadamia że w dniu 3 czerwca 2020 roku złożyła do Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydziału Gospodarczego, spis wierzytelności. Spis wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt, powołując się na sygnaturę VIII GRs 6/20). Poucza się, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 91 Prawa restrukturyzacyjnego, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności z spisie wierzytelności, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. Ponadto poucza się, iż w terminie wyżej określonym, dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 133/2020 (6023) z dnia 10 lipca 2020 r. → Pozycja 33808
 • Dodano: 2020-07-11 15:24:27
 • Administrator

2020-06-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 28787. „BIELMLEK” SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w Bielsku Podlaskim. KRS 0000045441. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2001 r., sygn. akt VIII GRs 6/20. [BMSiG-28510/2020]

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym dłużnika BIELMLEK Spółdzielni Mleczarskiej w restrukturyzacji w Bielsku Podlaskim, KRS 0000045441, zawiadamia, że w dniu 3 czerwca 2020 roku złożyła do Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydziału Gospodarczego, spis wierzytelności. Spis wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt, powołując się na sygnaturę VIII GRs 6/20).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 118/2020 (6008) z dnia 19 czerwca 2020 r. → Pozycja 28787
 • Dodano: 2020-06-19 20:34:30
 • Administrator

2020-04-14 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 18448. „BIELMLEK” SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w Bielsku Podlaskim. KRS 0000045441. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2001 r., sygn. akt VIII GR 15/20, VIII GRs 6/20. [BMSiG-17947/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt VIII GR 15/20 postanowił:
1) otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika „BIELMLEK” Spółdzielni Mleczarskiej w Bielsku Podlaskim, adres: ul. Wojska Polskiego 52, 17-100 Bielsk Podlaski (nr KRS 0000045441);
2) zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu;
3) wyznaczyć Alinę Sobolewską (numer licencji 308) na zarządcę;
4) ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz. Urz. UE L z dnia 20 maja 2015 r. Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania w rozumieniu powyższego rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Przedmiotowe postępowanie sanacyjne będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GRs 6/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 072/2020 (5962) z dnia 14 kwietnia 2020 r. → Pozycja 18448
 • Dodano: 2020-04-14 16:01:47
 • Administrator

2020-03-31 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 18448. „BIELMLEK” SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w Bielsku Podlaskim. KRS 0000045441. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2001 r., sygn. akt VIII GR 15/20, VIII GRs 6/20. [BMSiG-17947/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt VIII GR 15/20 postanowił:
1) otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika „BIELMLEK” Spółdzielni Mleczarskiej w Bielsku Podlaskim, adres: ul. Wojska Polskiego 52, 17-100 Bielsk Podlaski (nr KRS 0000045441);
2) zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu;
3) wyznaczyć Alinę Sobolewską (numer licencji 308) na zarządcę;
4) ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz. Urz. UE L z dnia 20 maja 2015 r. Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania w rozumieniu powyższego rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Przedmiotowe postępowanie sanacyjne będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GRs 6/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 072/2020 (5962) z dnia 14 kwietnia 2020 r. → Pozycja 18448

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2020-04-14 16:01:38
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK