Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęBińkowska Hanna Barbara w upadłości likwidacyjnej (Płońsk)

Dane Upadłego

 • Upadły: Bińkowska Hanna Barbara
 • Adres: , Płońsk
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 55093014263,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Płocku
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Tumska 4B, 09-404 Płock
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 37/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 37/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-04-09
 • Sędzia Komisarz: SSR Małgorzata Olszewska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Piotr Kubera
 • Numer licencji: 796
 • Adres: Lipowa 14, 09-408 Płock
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 602 415 326

2020-05-20 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 22303. Bińkowska Hanna Barbara. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 37/19. [BMSiG-21854/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Hanny Barbary Bińkowskiej (PESEL 55093014263), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 37/19, syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Wyłożony plan podziału każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B, i w terminie dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22303

Dodano: 2020-05-20 10:32:31 przez Administrator

2020-02-14 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 8118. Bińkowska Hanna Barbara. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 37/19. [BMSiG-7617/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Hanny Barbary Bińkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 55093014263), sygn. akt V GUp 37/19, syndyk w dniu 31.01.2020 r. złożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 031/2020 (5921) z dnia 14 lutego 2020 r. → Pozycja 8118

Dodano: 2020-02-14 11:27:30 przez Administrator

2019-11-28 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 61448. Bińkowska Hanna Barbara. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 37/19. [BMSiG-61367/2019]

Syndyk masy upadłości Hanny Barbary Bińkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 37/19, ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Płońsku przy ulicy Grunwaldzkiej 65D. Lokal mieszkalny nr 9 posiada powierzchnię użytkową 46,98 m2 (przedpokój, kuchnia, dwa pokoje łazienka z w.c.). Z własnością lokalu związana jest powierzchnia przynależna (piwnica) o powierzchni 3,09 m2 . Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Płońsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PL1L/00049751/5. Minimalna cena sprzedaży prawa własności lokalu wynosi 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 14.000,00 zł (czternaście tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 57 1940 1076 3150 9332 0000 0000, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2020 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 14 stycznia 2020 r., o godz. 1130, w sali nr 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy sprzedawanego lokalu dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.syndykplock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 230/2019 (5869) z dnia 28 listopada 2019 r. → Pozycja 61448

Dodano: 2019-11-28 15:32:59 przez Administrator

2019-11-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 56552. Bińkowska Hanna Barbara. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 37/19. [BMSiG-56481/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Hanny Barbary Bińkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 55093014263), sygn. akt V GUp 37/19, syndyk w dniu 17.10.2019 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo, że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 213/2019 (5852) z dnia 04 listopada 2019 r. → Pozycja 56552

Dodano: 2019-11-04 15:46:45 przez Administrator

2019-10-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 52943. Bińkowska Hanna Barbara. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 37/19. [BMSiG-52821/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Hanny Barbary Bińkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 55093014263), sygn. akt V GUp 37/19, syndyk w dniu 20.09.2019 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 200/2019 (5839) z dnia 15 października 2019 r. → Pozycja 52943

Dodano: 2019-10-15 10:13:16 przez Administrator

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 47782. Bińkowska Hanna Barbara. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 37/19. [BMSiG-47708/2019]

W postępowaniu upadłościowym Hanny Barbary Bińkowskiej, PESEL 55093014263, ukończony został opis i oszacowanie: - nieruchomości lokalowej, lokal mieszkalny o powierzchni 46,98 m 2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Płońsku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1L/00049751/5. Zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości wnosi się do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47782

Dodano: 2019-09-17 15:11:04 przez Administrator

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości


Poz. 20838. Bińkowska Hanna Barbara. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 37/19. [BMSiG-20465/2019]

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2019 r., sygn. akt V GU 37/19, ogłosił upadłość Hanny Barbary Bińkowskiej, zamieszkałej w Płońsku przy ulicy Grunwaldzkiej 65D/9, PESEL 55093014263, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 37/19. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20838

Dodano: 2019-04-19 10:49:25 przez Administrator

2019-04-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości


Poz. 20838. Bińkowska Hanna Barbara. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 37/19. [BMSiG-20465/2019]

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2019 r., sygn. akt V GU 37/19, ogłosił upadłość Hanny Barbary Bińkowskiej, zamieszkałej w Płońsku przy ulicy Grunwaldzkiej 65D/9, PESEL 55093014263, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 37/19. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20838

Dodano: 2019-04-19 10:49:20 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK