Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęBłoński Marcin w upadłości likwidacyjnej (Kielce)

Dane Upadłego

 • Upadły: Błoński Marcin
 • Adres: , Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • PESEL: 80052810493,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
 • Województwo:Świętokrzyskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 113/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 378/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-03-18
 • Sędzia Komisarz: SSR Anna Poborska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Piotr Andrzej Kasperek
 • Numer licencji: 620
 • Adres: os. Barwinek 28 skr. poczt 1224, 25-113 Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Telefon: 512 320 220

2019-08-13 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 41957. Błoński Marcin. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 113/19. [BMSiG-42036/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 24 czerwca 2019 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Marcina Błońskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 80052810493), lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 113/19). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 156/2019 (5795) z dnia 13 sierpnia 2019 r. → Pozycja 41957

Dodano: 2019-08-13 10:24:09 przez Administrator

2019-06-10 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 30536. Błoński Marcin. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 113/19. [BMSiG-30107/2019]

Syndyk masy upadłości Marcina Błońskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 113/19), ogłasza że w dniu 3.06.2019 r. został przekazany Sędziemu komisarzowi i złożony do akt postępowania upadłościowego toczącego się w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44 operat szacunkowy, dotyczący określenia wartości rynkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Kielcach przy ul. Kaznowskiego 13/17, o powierzchni 50,20 m2 , dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta o numerze KI1L/00064220/1. Zgodnie z art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia publikacji obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 111/2019 (5750) z dnia 10 czerwca 2019 r. → Pozycja 30536

Dodano: 2019-06-10 21:29:17 przez Administrator

2019-03-28 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16402. Błoński Marcin. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 378/18, V GUp 113/19. [BMSiG-15869/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 marca 2019 roku:
1. ogłosił upadłość dłużnika Marcina Błońskiego, PESEL nr 80052810493, zamieszkałego w Kielcach, ul. Kaznowskiego 13 m. 17, określając, że Marcin Błoński jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach;
3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kasperka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 620;
4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
6. stwierdził, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE. L nr 141), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 113/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 62/2019 (5701) z dnia 28 marca 2019 r. → Pozycja 16402

Dodano: 2019-03-28 10:14:48 przez Administrator

2019-03-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16402. Błoński Marcin. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 378/18, V GUp 113/19. [BMSiG-15869/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 marca 2019 roku:
1. ogłosił upadłość dłużnika Marcina Błońskiego, PESEL nr 80052810493, zamieszkałego w Kielcach, ul. Kaznowskiego 13 m. 17, określając, że Marcin Błoński jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach;
3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kasperka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 620;
4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
6. stwierdził, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE. L nr 141), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 113/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 62/2019 (5701) z dnia 28 marca 2019 r. → Pozycja 16402

Dodano: 2019-03-28 10:14:43 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK