Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęBober Anna w upadłości likwidacyjnej (Rożental)

Dane Upadłego

 • Upadły: Bober Anna
 • Adres: , Rożental
 • Województwo: Pomorskie
 • PESEL: 86122105528,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 165/20/W
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 823/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-15
 • Sędzia Komisarz: SSR Jacek Werengowski

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Grażyna Ossowska-Mazurek
 • Numer licencji: 294
 • Adres: H. Lange 12A, 83-200 Starogard Gdański
 • Województwo: Pomorskie
 • Telefon: 504 271 728

2020-07-31 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37962. Bober Anna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 823/19, VI GUp 165/20/W. [BMSiG-38211/2020]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 lipca 2020 roku, o sygn. akt VI GU 823/19, postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużniczki Anny Bober, zamieszkałej: ul. ks. Janusza Pasierba 14, 83-130 Rożental, nr ewidencyjny PESEL 86122105528, nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczymi o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Jacka Werengowskiego;
V. wyznaczyć syndyka w osobie Grażyny Ossowskiej-Mazurek, numer licencji 294; VI. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt I niniejszego orzeczenia ma charakter główny. Stosownie do art. 54a ustawy Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części (pkt VI) dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia wierzytelności należy składać do Sędziego komisarza SSR Jacka Werengowskiego, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, z podaniem sygnatury akt VI GUp 165/20/W.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 148/2020 (6038) z dnia 31 lipca 2020 r. → Pozycja 37962

Dodano: 2020-07-31 10:42:27 przez Administrator

2020-07-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37962. Bober Anna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 823/19, VI GUp 165/20/W. [BMSiG-38211/2020]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 lipca 2020 roku, o sygn. akt VI GU 823/19, postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużniczki Anny Bober, zamieszkałej: ul. ks. Janusza Pasierba 14, 83-130 Rożental, nr ewidencyjny PESEL 86122105528, nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczymi o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Jacka Werengowskiego;
V. wyznaczyć syndyka w osobie Grażyny Ossowskiej-Mazurek, numer licencji 294; VI. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt I niniejszego orzeczenia ma charakter główny. Stosownie do art. 54a ustawy Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części (pkt VI) dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia wierzytelności należy składać do Sędziego komisarza SSR Jacka Werengowskiego, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, z podaniem sygnatury akt VI GUp 165/20/W.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 148/2020 (6038) z dnia 31 lipca 2020 r. → Pozycja 37962

Dodano: 2020-07-31 10:42:24 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK