Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęBorowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej (Konstancin-Jeziorna)

Dane Upadłego

 • Upadły: Borowska Elżbieta
 • Adres: , Konstancin-Jeziorna
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 70011006825,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 1013/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XIX GU 971/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-21
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Dane Syndyka

2020-07-30 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37687. Borowska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 971/20, XIX GUp 1013/20. [BMSiG-37725/2020]

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r., sygn. akt XIX GU 971/20, ogłosił upadłość Elżbiety Borowskiej (PESEL 70011006825) zamieszkałej w Konstancinie-Jeziornie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1013/20. Sąd wskazał, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Karoliny Klunder (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 864). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Karolina Klunder syndyk masy upadłości Elżbiety Borowskiej w upadłości, Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria prawnicza sp. j., Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, sygn. akt XIX GUp 1013/20, w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 971/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Syndyk Karolina Klunder

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37687

Dodano: 2020-07-30 09:29:37 przez Administrator

2020-07-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37687. Borowska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 971/20, XIX GUp 1013/20. [BMSiG-37725/2020]

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r., sygn. akt XIX GU 971/20, ogłosił upadłość Elżbiety Borowskiej (PESEL 70011006825) zamieszkałej w Konstancinie-Jeziornie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1013/20. Sąd wskazał, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Karoliny Klunder (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 864). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Karolina Klunder syndyk masy upadłości Elżbiety Borowskiej w upadłości, Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria prawnicza sp. j., Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, sygn. akt XIX GUp 1013/20, w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 971/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Syndyk Karolina Klunder

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37687

Dodano: 2020-07-30 09:29:32 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 09:29:43

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK