Brągiel Michał w upadłości likwidacyjnej (Dynów)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Brągiel Michał
 • Adres: , Dynów
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 66090606539
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 199/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 276/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-06-26
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Janda
 • Imię i nazwisko: Jakub Pieczonka
 • Numer licencji: 1221
 • Adres: ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów
 • Województwo: Podkarpackie
 • Telefon: +48 661 407 913

2020-11-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 64020. Brągiel Michał. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 199/18. [BMSiG-64898/2020]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2019 r. tutejszy Sąd umorzył wszystkie zobowiązania upadłego Michała Brągiela, PESEL, nr 66090606539, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 26 czerwca 2018 r., w całości. Postanowienie to uprawomocniło się w dniu 4 października 2019 r. Na podstawie art. 49114 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe uprawomocnienie się postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 64020
 • Dodano: 2020-11-18 19:01:19
 • Administrator

2019-04-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 21481. Brągiel Michał. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 199/18. [BMSiG-21103/2019]

Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Michała Brągiel, PESEL 66090606539, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 199/18), syndyk sporządził i w dniu 22 stycznia 2019 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Każdy zainteresowany zgodnie z dyspozycją art. 255 ust. 2 p.u. może przeglądać główną listę wierzytelności, która znajduje się w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter). Natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. złożyć na ręce Sędziego Komisarza sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 80/2019 (5719) z dnia 24 kwietnia 2019 r. → Pozycja 21481
 • Dodano: 2019-04-24 11:33:56
 • Administrator

2018-07-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32855. Brągiel Michał. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 276/18, V GUp 199/18. [BMSiG-32637/2018]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2018 r., sygn. akt V GU 276/18, ogłosił upadłość w stosunku do dłużnika - Michała Brągiel zam. w Dynowie, numer PESEL 66090606539 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędzią komisarzem Sąd ustanowił SSR Pawła Jandę, a Syndykiem Masy Upadłości Jakuba Pieczonkę. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowanie toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 199/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 144/2018 (5532) z dnia 26 lipca 2018 r. → Pozycja 32855
 • Dodano: 2018-07-26 11:06:52
 • Administrator

2018-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32855. Brągiel Michał. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 276/18, V GUp 199/18. [BMSiG-32637/2018]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2018 r., sygn. akt V GU 276/18, ogłosił upadłość w stosunku do dłużnika - Michała Brągiel zam. w Dynowie, numer PESEL 66090606539 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędzią komisarzem Sąd ustanowił SSR Pawła Jandę, a Syndykiem Masy Upadłości Jakuba Pieczonkę. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowanie toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 199/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 144/2018 (5532) z dnia 26 lipca 2018 r. → Pozycja 32855
 • Dodano: 2018-07-26 11:06:47
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK