Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęBryła Artur w upadłości likwidacyjnej (Koło)

Dane Upadłego

 • Upadły: Bryła Artur
 • Adres: , Koło
 • Województwo: Wielkopolskie
 • PESEL: 86031811273,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Przemyślu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl
 • Województwo:Podkarpackie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XI GUp 328/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XI GU 690/20,
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-13
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Beata Dębska-Wawrzyniak
 • Numer licencji: 940
 • Adres: Wierzbięcice 37a/6, 61-558 Poznań
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Telefon: 501 701 417

2020-07-30 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37688. Bryła Artur. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 690/20, XI GUp 328/20. [BMSiG-37761/2020]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 lipca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 690/20 ogłosił upadłość dłużnika Artura Bryły, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Kole (PESEL 86031811273). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 328/20. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Beaty Dębskiej-Wawrzyniak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 940. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Syndykowi na adres: ul. Wierzbięcice 37a/6, 61-558 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 215/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., Nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37688

Dodano: 2020-07-30 09:30:46 przez Administrator

2020-07-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37688. Bryła Artur. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 690/20, XI GUp 328/20. [BMSiG-37761/2020]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 lipca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 690/20 ogłosił upadłość dłużnika Artura Bryły, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Kole (PESEL 86031811273). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 328/20. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Beaty Dębskiej-Wawrzyniak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 940. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Syndykowi na adres: ul. Wierzbięcice 37a/6, 61-558 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 215/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., Nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37688

Dodano: 2020-07-30 09:30:42 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK