Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęBryłkowski Mariusz w upadłości likwidacyjnej (Legnica)

Dane Upadłego

 • Upadły: Bryłkowski Mariusz
 • Adres: , Legnica
 • Województwo: Dolnośląskie
 • PESEL: 75100101917,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Legnicy
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica
 • Województwo:Dolnośląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 3/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 48/16 of
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-01-16
 • Sędzia Komisarz: SSR Grzegorz Pyziński

Dane Syndyka

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30720. Bryłkowski Mariusz. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 3/17. [BMSiG-30547/2019]

Sędzia komisarz, zawiadamia że zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 221 ust. 1, art. 256 Prawa upadłościowego została sporządzona przez Syndyka i złożona w dniu 27 marca 2019 roku Sędziemu komisarzowi druga uzupełniająca lista wierzytelności Mariusza Bryłkowskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Złotoryjskiej 19, w godzinach pracy Sądu, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć od niej sprzeciw do Sędziego komisarza, sygn. akt V GUp 3/17.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30720

Dodano: 2019-06-11 20:35:49 przez Administrator

2017-11-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 41481. Bryłkowski Mariusz. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 3/17. [BMSiG-41677/2017]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia o złożeniu w dniu 18 maja 2017 roku listy wierzytelności oraz o złożeniu w dniu 14 września 2017 roku uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Mariusza Bryłkowskiego, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 3/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listy wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy przy ul. Złotoryjskiej 19, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć od niej sprzeciw do Sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 215/2017 (5352) z dnia 07 listopada 2017 r. → Pozycja 41481

Dodano: 2017-11-07 21:25:18 przez Administrator

2017-01-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2968. Bryłkowski Mariusz. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 48/16 of, V GUp 3/17. [BMSiG-2504/2017]

Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie o sygn. akt V GU 48/16 of:
I. ogłosił upadłość Mariusza Bryłkowskiego, zamieszkałego w miejscowości Legnica, PESEL 75100101917, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku;
II. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca, licząc od daty ukazania się obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Grzegorza Pyzińskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Agnieszki Strzemińskiej-Rapacz (numer licencji 710);
V. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19 t. 1, s. 191, z późn. zm.). Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 3/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 19/2017 (5156) z dnia 27 stycznia 2017 r. → Pozycja 2968

Dodano: 2017-01-27 21:51:09 przez Administrator

2017-01-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2968. Bryłkowski Mariusz. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 48/16 of, V GUp 3/17. [BMSiG-2504/2017]

Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie o sygn. akt V GU 48/16 of:
I. ogłosił upadłość Mariusza Bryłkowskiego, zamieszkałego w miejscowości Legnica, PESEL 75100101917, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku;
II. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca, licząc od daty ukazania się obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Grzegorza Pyzińskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Agnieszki Strzemińskiej-Rapacz (numer licencji 710);
V. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19 t. 1, s. 191, z późn. zm.). Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 3/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 19/2017 (5156) z dnia 27 stycznia 2017 r. → Pozycja 2968

Dodano: 2017-01-27 21:51:02 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK