Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęBrzozowska Jolanta w upadłości likwidacyjnej (Szczytno)

Dane Upadłego

 • Upadły: Brzozowska Jolanta
 • Adres: , Szczytno
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • PESEL: 83083013387,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Olsztynie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Artleryjska 3c, 10-165 Olsztyn
 • Województwo:Warmińsko-mazurskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp „of” 54/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU „of” 38/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-05-15
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Rynko

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Jan Wasilewski
 • Numer licencji: 313
 • Adres: Partzantów 10/2, 10-521 Olsztyn
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • Telefon: 604 439 299

2019-12-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62019. Brzozowska Jolanta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 54/19. [BMSiG-61979/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jolanty Brzozowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 54/19 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62019

Dodano: 2019-12-02 13:40:33 przez Administrator

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25961. Brzozowska Jolanta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 38/19, V GUp „of” 54/19. [BMSiG-25725/2019]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 15 maja 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 38/19): postanawia:
1. na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r., ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Jolanty Brzozowskiej, nr PESEL 83083013387, zam. w Szczytnie, ul. M. Reja 24, 12-100 Szczytno - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Rynko;
5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Jana Wasilewskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 54/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25961

Dodano: 2019-05-21 14:50:14 przez Administrator

2019-05-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25961. Brzozowska Jolanta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 38/19, V GUp „of” 54/19. [BMSiG-25725/2019]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 15 maja 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 38/19): postanawia:
1. na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r., ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Jolanty Brzozowskiej, nr PESEL 83083013387, zam. w Szczytnie, ul. M. Reja 24, 12-100 Szczytno - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Rynko;
5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Jana Wasilewskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 54/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25961

Dodano: 2019-05-21 14:50:10 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK